Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1754

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1754


1754     januar


01-01-1754, tirsdag Helligdag Nytaars Dag
03-01-1754, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Det lykkelige Skibbrud (Holberg) (premiere)
Geert Westphaler (Holberg)
04-01-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Julestuen (Holberg)
06-01-1754, søndag Helligdag Helligtrekongers Dag
09-01-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Amphitrion (Molière)
(Kongen og Dronningen nærv.)
11-01-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
16-01-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Tartuffe (Molière)
Den forliebte Autor og Tjener (Cérou) (premiere)
(Kongen og Dronningen nærv.)
18-01-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
23-01-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Nanine (Voltaire)
(Kongen og Dronningen nærv.)
25-01-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Don Ranudo (Holberg)
27-01-1754, søndag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Den 27. januar 1754 døde Baron Holberg i 70 aar
 Bog Th. Overskou: Den danske Skueplads. Bind 1-5, 1854-64: Ludvig Holberg død, 70 Aar gammel, mere på: Link til webside Deel 2, side 147
(Holberg død d. 27de om Natten Kl. 12)
28-01-1754, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Melampe (Holberg)
30-01-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Jfr. Thielo har muligvis haft Rolle i Den forkerte Verden og spillet den 30-1-1754 (jævnfør Post-Tidender 1754 Nr. 11)
Livet er en Drøm (Barca og Boissy)
Den forkeerte Verden (Lesage m.fl.)
(Kongen, Dronningen og Prindsessen nærv.)

1754     februar


02-02-1754, lørdag Helligdag Marie Renselses Dag
05-02-1754, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om morgenen saa Holberg blev bisat i Frue Kirke. Begravet eller bisat
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om middagen døde Caroline Amalia Thilo, Premier Actrise ved Det Danske Theater, i sit 18de aar af et slag etc.
Den første April (Dufresny og Regnard)
(for Acteurerne)
06-02-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
Merlin Dragon (Desmarres)
08-02-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: [Den 7. februar 1754] Om Morgenen saa jeg Thilo Liig til Cartovs [ie: vinhandler Corteaud] paa Kongens Nye Torv, hvor hendes Skilderie i fuld Corpus stod ved Hovedet, der loe og lignede overmaade.
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: [Den 8. februar 1754] Om Middagen blev Hun [Thilo] begravet paa St. Nicolai Kiærke-Gaard udad mod Velvingen. Den ene Fredag agerede hun paa Theateret i de 2de Comoedier Livet er en Drøm og Den forkeerte Verden og var begravet den anden Fredag - paa samme Tiid
Plutus (Holberg)
13-02-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
15-02-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den første April (Dufresny og Regnard)
20-02-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa comoedie de da opførte Den Tankefulde, etc.
Den Sandsesløse (Regnard)
22-02-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
24-02-1754, søndag Helligdag Fastelavn
27-02-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater

1754     marts


01-03-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
06-03-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage) (premiere)
07-03-1754, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera da de opførte Zerepien og 2de balletter
Zerepien [på italiensk]
[ballet]
[ballet]
08-03-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
Julestuen (Holberg)
13-03-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
Den forhexede Skaal (Fontaine og Champmesle)
15-03-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den Generale Toldforpagter og Herremands Ven [Hver Mands Ven] med dans og sang 1ste gang
Turcaret (Lesage)
Hver Mands Ven (Grand) (premiere)
20-03-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Merlin Dragon (Desmarres)
(Dronningen, Kronprinds. og Prindsessen nærv.)
22-03-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
25-03-1754, mandag Helligdag Marie Bebudelses-Dag

1754     april


07-04-1754, søndag Helligdag Palme Søndag
11-04-1754, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
12-04-1754, fredag Helligdag Langfredag
14-04-1754, søndag Helligdag Paaskedag
15-04-1754, mandag Helligdag 2. Paaskedag
16-04-1754, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
17-04-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Republiken (Holberg) (premiere)
De pene Jomfruer (Molière)
19-04-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Republiken (Holberg)
Vulcani Kjæp (Regnard og Dufresny)
24-04-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Chapengs skalkestykke og den forklædte doctor med sang og dans
Den forklædte Doctor (Molière) (premiere)
26-04-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
29-04-1754, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
(for Acteurerne)

1754     maj


01-05-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
03-05-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
06-05-1754, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Erasmus Montanus (Holberg)
Geert Westphaler (Holberg)
08-05-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses, at der i 1754-55 atter udskreves en Rolle i Den Ugudelige til Ørsted paa 2 Ark
Den Ugudelige (Molière)
10-05-1754, fredag Helligdag Bededag
15-05-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Det gavmilde Testamente med Dantz
17-05-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den forklædte Doctor og Den første April med sang og dans
Den første April (Dufresny og Regnard)
20-05-1754, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Jeppe paa Bierget og Vulcanie Kiep
Vulcani Kjæp (Regnard og Dufresny)
23-05-1754, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
24-05-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses, at der 1754-55 udskreves en Rolle (3 Ark) i Gnieren til Jfr. Møller
Gnieren (Molière)
29-05-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Jean de France og Det Tvungne Gifter Maal
Jean de France (Holberg)
31-05-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den Henrygte eller Den i sine Tanker Adspredte og Det Kort Befattede Landsby Indfald med sang
Den Sandsesløse (Regnard)

1754     juni


02-06-1754, søndag Helligdag Pintsedag
03-06-1754, mandag Helligdag 2. Pintsedag
04-06-1754, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
05-06-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
07-06-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Masqeraden, og Florentineren med sang
Maskeraden (Holberg)
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
09-06-1754, søndag Helligdag Trinitatis
12-06-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedien da de opførte Den Seendes Blinde 1ste gang og Diderich Mensken Skræk
Den seendes Blinde (Paulli) (premiere)
14-06-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Julestuen (Holberg)
19-06-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
21-06-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Af Theater-Regnskaberne ses, at bl.a. følgende Skuespillerinder har udført disse Rekrutter i 1754-55: Jfr. Bang, Jfr. Petrejus, Jfr. Thorsager og Mad. Lenkiewitz
Merlin Dragon (Desmarres)
24-06-1754, mandag Helligdag St. Hans Dag
26-06-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Christpæng Medicen og De 3 Gratier med sang og dans
28-06-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den første April (Dufresny og Regnard)

1754     juli


02-07-1754, tirsdag Helligdag Marie Besøgelses Dag
03-07-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Zenopia en tragoedie 1ste gang, og Kilde Rejsen [jævnfør 5-7-1754]
Zeloïde (Foix) (premiere)
05-07-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Zeloïde (Foix)
Kildereisen (Holberg)
10-07-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
Serenaden (Regnard)
12-07-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Tvilling Brødrene [ie: Menechmi] med dans
Menechmi (Regnard)
17-07-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Pluto
Plutus (Holberg)
19-07-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Don Ranudo (Holberg)
24-07-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Don Jean eller den Ugudelige med sine 4 intermesser
Den Ugudelige (Molière)
26-07-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
31-07-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater

1754     august


02-08-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den Henrygte og dans
Den Sandsesløse (Regnard)
07-08-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
09-08-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)
14-08-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Philosophus udi egen Indbildning (Holberg) (premiere)
16-08-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
21-08-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
23-08-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
28-08-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Oraklet (Foix)
30-08-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Sandsesløse (Regnard)

1754     september


04-09-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Colonien (Foix) (premiere)
06-09-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Colonien (Foix)
11-09-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jørgen Dingel (Molière)
13-09-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den forkerte Verden (Lesage m.fl.)
18-09-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
20-09-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
25-09-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den skinhellige Kone (Gellert) (premiere)
De pene Jomfruer (Molière)
27-09-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
29-09-1754, søndag Helligdag Mikkels-Dag
30-09-1754, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Zeloïde (Foix)
(for Acteurerne)

1754     ukendt måned


ukendt dato,  
 Teater Det kongelige Teater
Demofonte [på italiensk] med to nye Dandse, den ene af Parykmagere og Skræddere, den anden af hollandske Matroser
Ganguir [på italiensk]

1754     oktober


02-10-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Melampe (Holberg)
04-10-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den forheksede Skaal (Fontaine og Champmesle)
09-10-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Tartuffe (Molière)
Den første April (Dufresny og Regnard)
11-10-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Livet er en Drøm (Barca og Boissy)
Merlin Dragon (Desmarres)
12-10-1754, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Præsentation af Generalprøven [på italiensk opera], med de prægtige Decorationer og alt, undtagen Klæderne
14-10-1754, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [11-10-1754] Seigneur Pietro Mingotti, Entrepreneur for den Italienske Opera, lader herved avertere Publicum: At han agter at begynde sine Opera Mandagen den 14 hujus förstkommende, da til Begyndelse bliver opfört den Opera Antigono, med prægtige Decorationer og udvalde smukke nye opfundne Dandse. Næstkommende Löverdag den 12te bliver holder General-Pröve paa samme Opera, hvori alting præsenteres som i Opera, Klædedragten alleene undtagen. Hvem som maatte behage at bievaane Pröven, betaler for Entreen det samme som i Opera. De, som agter at abbonere sig, eller at tage Loger for heele Tiden, behager at accordere med bemeldte Sr. Mingotti, boende i Gotheers Gaden. De andre Loger og Biletter ere at bekomme hos Casserer Msr. Falkenberg, logerende hos Sr. Sommerfeldt i Laxegade
Antigone [Sarti] [på italiensk]
[ballet om en Chineser]
[ballet, en preussisk Soldats Excercitier i et Campement]
16-10-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jean de France (Holberg)
18-10-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Jacob von Tyboe (Holberg)
22-10-1754, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kjærligheds Krigspuds (Merville) (premiere)
25-10-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Colonien (Foix)
(De 3 smaa Prindses. nærv.)
29-10-1754, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den i sine Tanker indbilte Philosoph, og Oraclet
Oraklet (Foix)
30-10-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)

1754     november


01-11-1754, fredag Helligdag Alle-Helgens-Dag
06-11-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Cato (Deschamps og Gottsched)
Serenaden (Regnard)
08-11-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
13-11-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
15-11-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
20-11-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
22-11-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
27-11-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
29-11-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa Comoedie da de opførte Dobleren og en Italiensk Intermezze Porzjegnacco kaldet. Sujora Schalabrini. Var en stærk trængsel da de ventede Kongen
Dobleren (Regnard)
Porsugnaco [på italiensk]

1754     december


01-12-1754, søndag Helligdag Advent
04-12-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Det Gavmilde Testamente, og den italienske intermezze Porsugnacco, Kongen var der
Porsugnaco [på italiensk]
(Kongen nærv.)
06-12-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
Porsugnaco [på italiensk]
11-12-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
La serva padrona [på italiensk]
(Kongen nærv.)
13-12-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
La serva padrona [på italiensk]
18-12-1754, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
La serva padrona [på italiensk]
20-12-1754, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie, da de opførte første gang Fusentasten og den italienske intermezze Serva Patrona. Samme gang gjorde jomfru Taasager [ie: Thorsager] første gang prøven som actrise
Fusentasten (Molière) (premiere)
La serva padrona [på italiensk]
21-12-1754, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Ciroë riconosciuto [Sarti, premiere]
[pantomime med Bønder]
[pantomime med Harlequin, Pantalone og andre Masker]
23-12-1754, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera da de opførte Den opdagede Cyrus, med 2de nye balletter, den første en pantomime med bønder, den 2den en pantomime-comoedie med Harlequin, Pantolon og andre masker.
Den opdagede Cyrus [på italiensk]
[pantomime med bønder]
[pantomime-komedie med Harlequin, Pantolon og andre masker]
25-12-1754, onsdag Helligdag Juledag
26-12-1754, torsdag Helligdag 2. Juledag
27-12-1754, fredag Helligdag 3. Juledag
 

Forrige år - Næste år