Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1753

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1753


1753     januar


01-01-1753, mandag Helligdag Nytaars Dag
03-01-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jørgen Dingel (Molière)
Mohren (Uhlich)
04-01-1753, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Julestuen (Holberg)
06-01-1753, lørdag Helligdag Helligtrekongers Dag
10-01-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Sandsesløse (Regnard) (premiere)
12-01-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Sandsesløse (Regnard)
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
17-01-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
19-01-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)
24-01-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Nanine (Voltaire)
Den lykkelige Prøve (Foix) (premiere)
26-01-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Sandsesløse (Regnard)
29-01-1753, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Don Ranudo (Holberg)
30-01-1753, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater (Mingottis italienske trup)
Diomeda [på italiensk]
La finta dama
31-01-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)

1753     februar


02-02-1753, fredag Helligdag Marie Renselses Dag
07-02-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
Den nye Prøve (Marivaux) (premiere)
09-02-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
Den nye Prøve (Marivaux)
13-02-1753, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)
Den nye Prøve (Marivaux)
(Kongen nærv.)
14-02-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
16-02-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Tartuffe (Molière)
20-02-1753, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den nye Prøve (Marivaux)
(for Acteurerne)
21-02-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
23-02-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Melampe (Holberg)
28-02-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater

1753     marts


02-03-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
04-03-1753, søndag Helligdag Fastelavn
07-03-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Livet som en Drøm (Barca og Boissy) (premiere)
Serenaden (Regnard)
09-03-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Livet som en Drøm (Barca og Boissy)
14-03-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Livet som en Drøm (Barca og Boissy)
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
16-03-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Livet som en Drøm (Barca og Boissy)
Den forkerte Verden (Lesage m.fl.)
19-03-1753, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Cato (Deschamps og Gottsched)
(for Acteurerne)
25-03-1753, søndag Helligdag Marie Bebudelses-Dag
28-03-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Violoncellisten Pericoli

1753     april


01-04-1753, søndag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [2-4-1753] I samme Anledning [Kongens fødselsdag 31-3-1763] blev end ydermeere i gaar paa den DAnske Skueplads opført det Italienske Stykke: Il Re Pastore, med en Prologo
Prologo (premiere)
Il Re Pastore
Licenza
[I anledning af kongens fødselsdag 31-3-1753]
11-04-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater (Mingottis italienske trup)
[italiensk opera]
15-04-1753, søndag Helligdag Palme Søndag
19-04-1753, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
20-04-1753, fredag Helligdag Langfredag
22-04-1753, søndag Helligdag Paaskedag
23-04-1753, mandag Helligdag 2. Paaskedag
24-04-1753, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
25-04-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Uden Hoved og Hale (Holberg) (premiere)
27-04-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater

1753     maj


02-05-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jacob von Tyboe (Holberg)
04-05-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)
09-05-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den forlorne Søn (Voltaire)
11-05-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Jørgen Dingel (Molière)
Den nye Prøve (Marivaux)
14-05-1753, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Nanine (Voltaire)
Den forhexede Skaal (Fontaine og Champmesle)
16-05-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den indbildt Syge (Molière)
Doctorgraden (Molière)
17-05-1753, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Th. Overskou: Den danske Skueplads. Bind 1-5, 1854-64: Holberg skriver sit "Tordenbrev" til personalet, se brevet på: Link til webside Deel 2, side 134
Holberg skriver "Tordenbrev" til personalet
18-05-1753, fredag Helligdag Bededag
23-05-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
De pene Jomfruer (Molière)
25-05-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses, at der i 1753-54 udskreves en Rolle i Den Ugudelige til Jfr. Bøttger paa 1 Ark
Den Ugudelige (Molière)
28-05-1753, mandag
 Teater Det kongelige Teater
31-05-1753, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag

1753     juni


01-06-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Jean de France (Holberg)
06-06-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Th. Overskou: Den danske Skueplads. Bind 1-5, 1854-64: Forøderen var ansat til Opførelse med en Debutantinde, Mad. Rosenkilde, f. Ferslew, i Julias Rolle, men denne udpebes straks ved sin Indtrædelse paa Scenen i 1. Akts 2. Scene, og Stykket spilledes ikke videre, mere på: Link til webside Deel 2, side 138
Forøderen [udpebet i 1. Akts 2. Scene] (Destouches) (ufuldstændig opførelse)
08-06-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
10-06-1753, søndag Helligdag Pintsedag
11-06-1753, mandag Helligdag 2. Pintsedag
12-06-1753, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
13-06-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Amphitrion (Molière)
Det gjenstridige Sindelav (Dufresny) (premiere)
15-06-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
17-06-1753, søndag Helligdag Trinitatis
20-06-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Livet som en Drøm (Barca og Boissy)
22-06-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
24-06-1753, søndag Helligdag St. Hans Dag
25-06-1753, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Th. Overskou: Den danske Skueplads. Bind 1-5, 1854-64: [deel 2, side 130] I Bladene bekjendtgjøres under 25de Juni: "Averteres efter høi Ordre Publikum, at formedelst bekjendte begangne Excesser paa den danske Skueplads, og især saasom er erfaret, at Comedien er geraadet udi stor Gjæld, som efter Apparence udi disse Sommermaaneder mere og mere vil tilvoxe, da af Fornødenhed maa Comediehuset paa nogen Tid fra denne Dags Dato tillukkes, og ikke aabnes førend Anstalter kan blive gjort til ret Istandsættelse igjen."
lukket pga. stor gæld indtil videre

1753     juli


02-07-1753, mandag Helligdag Marie Besøgelses Dag

1753     september


26-09-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den forlorne Søn (Voltaire)
27-09-1753, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)
29-09-1753, lørdag Helligdag Mikkels-Dag

1753     oktober


03-10-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Tartuffe (Molière)
05-10-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
10-10-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Livet som en Drøm (Barca og Boissy)
Serenaden (Regnard)
12-10-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Jørgen Dingel (Molière)
Vulcani Kjæp (Regnard og Dufresny)
17-10-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses det at Jfr. Møller i 1753-54 har spillet i Dobleren
Dobleren (Regnard)
19-10-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
24-10-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
26-10-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
29-10-1753, mandag
 Teater Det kongelige Teater

1753     november


01-11-1753, torsdag Helligdag Alle-Helgens-Dag
02-11-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa komedie da de opførte Den Stundesløse, og Scanderes Rejse til det Philosophiske Land
Den Stundesløse (Holberg)
07-11-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Spøgelset med Trommen (Addison) (premiere)
09-11-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
12-11-1753, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
(for Acteurerne)
14-11-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
16-11-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Jacob von Tyboe (Holberg)
21-11-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Geert Westphaler (Holberg)
23-11-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
28-11-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa comoedie da de opførte Macheraden med dans, og Merlin Dragon
Maskeraden (Holberg)
Merlin Dragon (Desmarres)
30-11-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater

1753     ukendt måned


ukendt dato,  
 Teater Det kongelige Teater
Ezio [på italiensk]
Olimpiade [på italiensk]
Vologeso [på italiensk]

1753     december


02-12-1753, søndag Helligdag Advent
05-12-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
06-12-1753, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
[italiensk opera, første gang i denne sæsson]
07-12-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den ellevte Juni (Holberg)
12-12-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa comoedie da til efterstykke Deuchaliton og Phyra som jomfru Thielo havde oversat af fransk, første gang blev opført. Rose forestillede Deuchal. og Thole Phyra
Den Stundesløse (Holberg)
Deucalion og Pyrrha (Foix) (premiere)
(Kongen og Dronningen nærv.)
14-12-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
19-12-1753, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den nye Prøve (Marivaux)
21-12-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
25-12-1753, tirsdag Helligdag Juledag
26-12-1753, onsdag Helligdag 2. Juledag
27-12-1753, torsdag Helligdag 3. Juledag
28-12-1753, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
 

Forrige år - Næste år