Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1755

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1755


1755     januar


01-01-1755, onsdag Helligdag Nytaars Dag
03-01-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
La serva padrona [på italiensk]
06-01-1755, mandag Helligdag Helligtrekongers Dag
08-01-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Fusentasen, og intermessen La Serva Padrona
Fusentasten (Molière)
La serva padrona [på italiensk]
10-01-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Masqueraden med dans, saa og blev første gang opført den italienske intermezze Don Quichotte, da de komme indridendes paa theatret med levende heste, en babian kommer og ind, etc.
Maskeraden (Holberg)
Don Chisciotte [på italiensk]
15-01-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Don Chisciotte [på italiensk]
(Kongen nærv.)
17-01-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Don Chisciotte [på italiensk]
22-01-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fusentasten (Molière)
Don Chisciotte [på italiensk]
24-01-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den Forlorne eller Ryggesløse Søn, hvori jomfr. Møller agerede sidste gang. Og blev første gang opført den italienske intermezze La Fourba et Loschioco. De tre princesser var der
Den forlorne Søn (Voltaire)
La furba [på italiensk]
(De 3 smaa Prindses. nærv.)
29-01-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den Pandtsatte Bonde Dreng, og intermezze La Fourba & Loschioco
La furba [på italiensk]
31-01-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
De Usynlige (Holberg)
La furba [på italiensk]

1755     februar


02-02-1755, søndag Helligdag Marie Renselses Dag
05-02-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
Il choccatore [på italiensk]
(Kongen nærv.)
07-02-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie, da de opførte Tvillinge Brødrene [ie: Menechmi], hvori jomfru Petrie [ie: Petrejus] giorde sin første prøve, og intermezze Il Choccatore i 3 acter
Menechmi (Regnard)
Il choccatore [på italiensk]
09-02-1755, søndag Helligdag Fastelavn
12-02-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Mændenes Skole (Molière) (premiere)
Il choccatore [på italiensk]
14-02-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Mændenes Skole (Molière)
Il choccatore [på italiensk]
19-02-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Don Chisciotte [på italiensk]
21-02-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie, da de opførte Den Henrygte, eller Den i sine Tanker adspredte, hvori jomfru Bang, lieutenant Bangs søster gjorde sin første prøve som actrise, og interm. La Serva Padrona
Den Sandsesløse (Regnard)
La serva padrona [på italiensk]
26-02-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Il choccatore [på italiensk]
28-02-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den Stundesløse og intermezzo La Fourba et Loschioco
Den Stundesløse (Holberg)
La furba [på italiensk]

1755     marts


01-03-1755, lørdag
 Teater Ukendt sted (Ukendt gruppe)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Saa jeg landcadetterne opførte comoedien Den forlorne Søn paa fransk. Bræmer agerede Den forlorne Søn, Gotberg hans tjener, Passau Jomfruen, Hein hendes pige, H. Lærke Den Gl. Mand, kornet Haxhausen den anden mand, Falkenskiold den forlorne søns broder, Landroff Madam etc.
Den forlorne Søn [på fransk] (Voltaire)
03-03-1755, mandag
 Teater Ukendt sted (Ukendt gruppe)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Saa jeg landcadetterne igien opførte omtalte comoedie, da feltmarechal Schulenborg, den Saxiske Envoye og deres fruer, Grevinde Svane, Frøken Walter og Bager, conferensraad Ræder, Fru Passau etc var til stede, spiste der om natten etc.
Den forlorne Søn [på fransk] (Voltaire)
05-03-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte tragoedien Zeloide, comoedierne Hver Mands Ven, og Merlin Dragon i hvilken sidste jomfru Bataline [Lewer] gjorde sin første prøve, og intermezzo Porsugnacco. Kongen var der og, overmaade fuldt af folk, og var indkomsterne Trouppen til deling
Zeloïde (Foix)
Merlin Dragon (Desmarres)
Porsugnaco [på italiensk]
(Kongen nærv.)
(for Acteurerne)
07-03-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Vulcani Kjæp (Regnard og Dufresny)
Porsugnaco [på italiensk]
08-03-1755, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera da de opførte Demofoonte og havde nye danse, den første af hollandske matroser. Den anden en pantomimecomoedie med Peruque-Magere og Skræddere. Kongen var der, og var det sidste gang for den vinter
Demofoonte [på italiensk]
23-03-1755, søndag Helligdag Palme Søndag
25-03-1755, tirsdag Helligdag Marie Bebudelses-Dag
27-03-1755, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
28-03-1755, fredag Helligdag Langfredag
30-03-1755, søndag Helligdag Paaskedag
31-03-1755, mandag Helligdag 2. Paaskedag

1755     april


01-04-1755, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
09-04-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den Knurvurrede Doctor og Interm: Il marito rigioso første gang. Cron Printzen var der
Den knurvorne Doctor (Palaprat og Brueys)
Il marito vizioso [på italiensk]
(Kongen nærv.)
11-04-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Melampe (Holberg)
Il marito [på italiensk]
16-04-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Dobleren (Regnard)
Il marito [på italiensk]
18-04-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Pluto, og Intermez: Il Marito Vigioso
Plutus (Holberg)
Il marito [på italiensk]
23-04-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Kiærligheds Forbittrelse og Interm: Il Marito Vigioso
Il marito [på italiensk]
25-04-1755, fredag Helligdag Bededag

1755     maj


08-05-1755, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
18-05-1755, søndag Helligdag Pintsedag
19-05-1755, mandag Helligdag 2. Pintsedag
20-05-1755, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
25-05-1755, søndag Helligdag Trinitatis
28-05-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
30-05-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Mændenes Skole (Molière)
Geert Westphaler (Holberg)

1755     juni


04-06-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den listige Enke (Goldoni) (premiere)
06-06-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den listige Enke (Goldoni)
11-06-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
Porsugnaco [på italiensk]
13-06-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
Porsugnaco [på italiensk]
18-06-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Nanine (Voltaire)
La serva [på italiensk]
(for Acteurerne)
20-06-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den listige Enke (Goldoni)
(for Acteurerne)
24-06-1755, tirsdag Helligdag St. Hans Dag
25-06-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fusentasten (Molière)
Serenaden (Regnard)
(for Acteurerne)
27-06-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Vulcani Kjæp (Regnard og Dufresny)
Myndlingen (Fagan)
Merlin Dragon (Desmarres)
(for Acteurerne)

1755     juli


02-07-1755, onsdag Helligdag Marie Besøgelses Dag
04-07-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
(for Acteurerne)
09-07-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Democritus (Regnard) (premiere)
(for Acteurerne)

1755     september


29-09-1755, mandag Helligdag Mikkels-Dag

1755     ukendt måned


ukendt dato,  
 Teater Det kongelige Teater
Bondeballet (Neudin) (Ballet)
Diana og Endymion (Neudin) (Ballet)
Gartnerballet (Neudin) (Ballet)
Haveballet (Neudin) (Ballet)
Jalousieballet (Neudin) (Ballet)
Jægerballet (Neudin) (Ballet)
Matrosballet (Neudin) (Ballet)
Statueballet (Neudin) (Ballet)
Æblekræmmerballet (Neudin) (Ballet)

1755     oktober


01-10-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Amphitrion (Molière)
La giardiniera [på italiensk]
03-10-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den adelige Borger (Molière)
08-10-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Democritus (Regnard)
La giardiniera [på italiensk]
10-10-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den listige Enke (Goldoni)
La giardiniera [på italiensk]
15-10-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
La giardiniera [på italiensk]
17-10-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
La giardiniera [på italiensk]
22-10-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
La giardiniera [på italiensk]
24-10-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførde Tvilling Brødrene [ie: Menechmi] med dans og en pantomime kaldet Gartnerinden med Brænde-Huggeren
Menechmi (Regnard)
Gartnerinden med Brænde-Huggeren
29-10-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Cato (Deschamps og Gottsched)
La vedova igegnosa [på italiensk]
30-10-1755, torsdag
 Teater Ukendt sted (Ukendt gruppe)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var jeg paa landcadetternes comoedie, da de opførte Livet er en Drøm, og Den Første April, begge paa fransk, med 2de baletter, stiftamtmand Nissen, Den Saxiske Gen. Major von Pahlen v. Støkken, den franske ambassadeur, den hollandske envoye, Baron Vædel med deres fruentimmer etc. og en mængde fremmede var nærværende
Livet er en Drøm [på fransk] (Barca og Boissy)
Den Første April [på fransk] (Dufresny og Regnard)
31-10-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
La vedova [på italiensk]

1755     november


01-11-1755, lørdag Helligdag Alle-Helgens-Dag
03-11-1755, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
Merlin Dragon (Desmarres)
La vedova [på italiensk]
(for Acteurerne)
05-11-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Nanine (Voltaire)
La vedova [på italiensk]
06-11-1755, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Demetrio [på italiensk, offentlig generalprøve]
07-11-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Kiærlighed Under en Skole Mester Dragt, første gang, og Myndlingen og Intermezze La Vedova Ingegnosa, dans, og den ballet, hvor han falder i brønden
Kjærlighed under en Skolemesterdragt (Gueullette) (premiere)
Myndlingen (Fagan)
La vedova [på italiensk]
08-11-1755, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Demetrio [på italiensk]
12-11-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Democritus (Regnard)
La giardiniera [på italiensk]
(Prindsesserne nærv.)
14-11-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
La vedova [på italiensk]
(Kronprindsen nærv.)
19-11-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Forrøderen eller Den Ærlige Optrækkerske, og Interm. La Vedova ingegnosa, med en ballet
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses det, at Roller paa 1 Ark i Forøderen uddeltes til Jfr. Bang i 1755-56
Forøderen (Destouches)
La vedova [på italiensk]
21-11-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Fruentimmerskolen og Interm. L'impresario delle Canaria første gang og en ballet
L'impresario [på italiensk]
26-11-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses, at der i 1755-56 udskreves en Rolle i Den Ugudelige til Jfr. Petrejus paa 3 Ark
Den Ugudelige (Molière)
L'impresario [på italiensk]
28-11-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
L'impresario [på italiensk]
30-11-1755, søndag Helligdag Advent

1755     december


03-12-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Harlekin Vildmand (Drévetière) (premiere)
L'impresario [på italiensk]
05-12-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte tragoedien Melampe Interm. L'Impresario delle Canario, og en ballet med dukker
Melampe (Holberg)
L'impresario [på italiensk]
10-12-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Livet som en Drøm (Barca og Boissy)
L'impresario [på italiensk]
12-12-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Sandsesløse (Regnard)
L'impresario [på italiensk]
(Dron., Kronp. og Prindsesserne nærv.)
17-12-1755, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie, da de opførte Oraclet med en Statu, ballet, Hver Mands Ven, og Det ved Vexel Brev sluttede Ægteskab, med 2 baletter, og Interm. La Serva Padrona
Oraklet (Foix)
La serva [på italiensk]
19-12-1755, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Mændenes Skole, og Serenaden, samt Interm. Ile Chocatore, og baletten hvor han kommer ind med lüren, etc.
Mændenes Skole (Molière)
Serenaden (Regnard)
Il choccatore [på italiensk]
23-12-1755, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
25-12-1755, torsdag Helligdag Juledag
26-12-1755, fredag Helligdag 2. Juledag
27-12-1755, lørdag Helligdag 3. Juledag
30-12-1755, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fusentasten (Molière)
Jæger Ballet
 

Forrige år - Næste år