Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1756

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1756


1756     januar


01-01-1756, torsdag Helligdag Nytaars Dag
02-01-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
Grollo e Moschetta [på italiensk]
06-01-1756, tirsdag Helligdag Helligtrekongers Dag
07-01-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Zeloïde (Foix)
Den nye Prøve (Marivaux)
Sicilianeren (Molière) (premiere)
L'impresario [på italiensk]
(Kongen nærv.)
09-01-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa comoedie, da de opførte Zeloide, en fransk tragoedie, Den nye Prøve eller Fruentimmer Prøven, Sicilianeren eller Kiærligheds Skilderen med vokal musik af Sr. Scalabrini og en slaveballet, samt til slutning en Maskeradeballet, begge dele stykket tilhørende. La Jalousie de Gralls e Moschetta, en italiensk intermezze
Zeloïde (Foix)
Den nye Prøve (Marivaux)
Sicilianeren (Molière)
Grollo e Moschetta [på italiensk]
14-01-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Oraklet (Foix)
Grollo e Moschetta [på italiensk]
16-01-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Dobleren (Regnard)
21-01-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)
Grollo e Moschetta [på italiensk]
23-01-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Forøderen (Destouches)
Grollo e Moschetta [på italiensk]
28-01-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
Il tabarrone [på italiensk]
(Kongen og Dronningen nærv.)
30-01-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
Grollo e Moschetta [på italiensk]
(Kronprindsen nærv.)
31-01-1756, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa opera, da den nye opera Lucius Pepirius første gang blev opført med mange nye dekorationer tillige med to nye danse, som forestillede en hjortejagt og en jægerballet. Kongen og Dronningen var der
 Artikel Berlingske Tidende: [30-1-1756] Sonnabends den 31 Jan. wird die neue Opera Lucius Papirius zum erstenmal mit viele und neuen Decurations aufgeführet, wie auch 2 neue Tänze, welche eine Hirschjagt und Jägerballet vorstellet
 Artikel Berlingske Tidende: [2-2-1756] I Løverdags sidst behagede det Deres Majesteter Monarken og vores allerdyrebareste regierende Dronning at tage det Italienske Theatre i allerhøyeste og nådigste Øyesyn
Lucius Papirius [på italiensk]
Jagtballet
Jægerballet

1756     februar


02-02-1756, mandag Helligdag Marie Renselses Dag
04-02-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [2-2-1756] Paa den Kongelige Danske Skueplads bliver Onsdagen den 4 Febr. opført i det Kongel. herskabs formodentlige høye Nærværelse Comoedien Democrit et stykke udi 5 Acter oversat af Monsr. Regnards Democrite. La Jalousie de Grallo, e Moschetta en Italiensk Intermezze. Og en Ballet. Hvad som bliver opført paa Fredag skal nærmere ved Placater blive bekiendtgiort
Democritus (Regnard)
Grollo e Moschetta [på italiensk]
En Ballet
06-02-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Forøderen (Destouches)
07-02-1756, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [9-2-1756] Ligeledes behagede det i Løverdags Aften Hs. Majest. vores allerdyrebareste regierende Dronning, tilligemed vore Naadigste Cronprintz og tvende af de høy-Kongelige Princesser at divertere sig med den Italineske Opera
[Italiensk opera]
08-02-1756, søndag
 Teater Det kongelige Teater
[Italiensk opera]
10-02-1756, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [6-2-1756] Paa den Kongelige Danske Skueplads bliver formedelst indfaldne Fæst, Tirsdagen den 10 Febr opført Comoedien Tartuffe eller den Skinhellige et stykke i 5 Acter. Hvorudi en nye acteur viser sin første Prøve. Og en Ballet. Hvad som bliver opført Fredag skal nærmere ved Placater blive bekiendtgiørt
Tartuffe (Molière)
Merlin Dragon (Desmarres)
En Ballet
13-02-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Vulcani Kjæp (Regnard og Dufresny)
14-02-1756, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [16-2-1756] I Løverdags behagede det Deres Majesteter, vores allernaadigste Monarch og allerdyrebareste Dronning, at tage det Italienske Theatre i allerhøyeste og naadigste Øyesyn
[Italiensk opera]
18-02-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [16-2-1756] ... Comoedien den forlorne eller ryggesløse søn ... hvorudi Mademoiselle Bøtker og naar stykket tiere opføres, Mademoiselle Petrejus spiller vexelviis Leonores rolle. Il Tabarone en italiensk Intermezze. Og en heroisk ballet, Diana og Edymion uddragen af Ovidii Metamorphosis med nye decorationer, hvad som gliver opført paa fredag skal nærmere ved placater blive bekiendtgjort. N.B. Paa Comiediehuset er funden en brasilet i Amph.
 Artikel Berlingske Tidende: [20-2-1756] I Onsdags fandt Monarchen Behag udi at tage den Danske Comoedie i allerhøyeste og naadigste Øyesyn ...
Den forlorne Søn (Voltaire)
Il tabarrone [på italiensk]
(Kongen nærv.)
20-02-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Il tabarrone [på italiensk]
21-02-1756, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [20-2-1756] ... og i Morgen agter begge Majesteterne at beære det Italienske Theatre med deres allerhøyeste Nærværelse, da der paa samme skal opføres Lucius Papirius og en nye Ballet af 3 pas de deux
Lucius Papirius [på italiensk]
Ballet af 3 pas de deux
24-02-1756, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
La serva [på italiensk]
(for Acteurerne)
25-02-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie, da de opførte Livet er en drøm og intermezze La Jalousie de Gralls e Moschetta og den ballet, hvor han kommer med lyren, etc.
Livet er en Drøm (Barca og Boissy)
Grollo e Moschetta [på italiensk]
27-02-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den listige Enke (Goldoni)
L'impresario [på italiensk]
29-02-1756, søndag Helligdag Fastelavn

1756     marts


03-03-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Sicilianeren (Molière)
Grollo e Moschetta [på italiensk]
05-03-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den forlorne Søn (Voltaire)
La vedova [på italiensk]
10-03-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Menneskehaderen, intermezze La Finte Tedesca og en ballet
Menneskehaderen (Molière)
La finta tedesca [på italiensk]
12-03-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Amphitrion (Molière)
La finta [på italiensk]
17-03-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
La finta [på italiensk]
19-03-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
La finta [på italiensk]
24-03-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
La finta [på italiensk]
(Kronprinds. nærv.)
25-03-1756, torsdag Helligdag Marie Bebudelses-Dag

1756     april


11-04-1756, søndag Helligdag Palme Søndag
15-04-1756, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
16-04-1756, fredag Helligdag Langfredag
18-04-1756, søndag Helligdag Paaskedag
19-04-1756, mandag Helligdag 2. Paaskedag
20-04-1756, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
21-04-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den alt for nysgjerrige Beiler (Destouches) (premiere)
La serva [på italiensk]
23-04-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
Porsugnaco [på italiensk]
28-04-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
30-04-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater

1756     maj


05-05-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Mændenes Skole (Molière)
Kjærligheds Maskerade (Merville) (premiere)
Grollo e Moschetta [på italiensk]
07-05-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Nanine (Voltaire)
Grollo e Moschetta [på italiensk]
(Kronprinds. nærv.)
10-05-1756, mandag
 Teater Det kongelige Teater
La vedova [på italiensk]
14-05-1756, fredag Helligdag Bededag
27-05-1756, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag

1756     juni


06-06-1756, søndag Helligdag Pintsedag
07-06-1756, mandag Helligdag 2. Pintsedag
08-06-1756, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
13-06-1756, søndag Helligdag Trinitatis
16-06-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
(for Acteurerne)
18-06-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa comoedie, da de opførte Pluto og dansede en haveballet
Plutus (Holberg)
(for Acteurerne)
24-06-1756, torsdag Helligdag St. Hans Dag

1756     juli


02-07-1756, fredag Helligdag Marie Besøgelses Dag
07-07-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Myndlingen (Fagan)
(for Acteurerne)
09-07-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Zeloïde (Foix)
Mohren (Uhlich)
(for Acteurerne)
14-07-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
(for Acteurerne)
16-07-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Det unge Menneske paa Prøve (Destouches) (premiere)
(for Acteurerne)

1756     september


29-09-1756, onsdag Helligdag Mikkels-Dag

1756     oktober


01-10-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)
Daarekisten (Como) (Ballet)(premiere)
06-10-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den forlorne Søn (Voltaire)
08-10-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
13-10-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa Comoedie, da de opførte Det Unge Menneske paa prøve og en ballet kaldet L'Hopital de Fous [ie: Dårekisten]
Daarekisten (Como) (Ballet)
15-10-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Teater-Regnskaberne giver følgende Oplysninger: i Oktober 1756 udskreves Roller til Jfr. Petrejus (5 Ark) og til Jfr. Lewer (2 Ark)
Jødebrylluppet (Como) (Ballet)(premiere)
Den indbildt Syge (Molière)
Doctorgraden (Molière)
18-10-1756, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Democritus (Regnard)
20-10-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Forøderen (Destouches)
27-10-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Grollo e Moschetta [på italiensk]
29-10-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den listige Enke (Goldoni)
Grollo e Moschetta [på italiensk]

1756     november


01-11-1756, mandag Helligdag Alle-Helgens-Dag
03-11-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Murerne (Como) (Ballet)(premiere)
Nanine (Voltaire)
Grollo e Moschetta [på italiensk]
(Kronprinds. nærv.)
05-11-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Dobleren (Regnard)
La vedova [på italiensk]
10-11-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses, at der uddeltes Rolle i 1756-57 til Jfr. Petrejus
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Det aftvungne Samtykke, Florentineren og Serenaden, Intermesso La Vedov ingegnosa, og en murerballet med sin consert og final samt en pantomime som varede fra begiyndelsen til enden i et sammenhæng. Var i loge no. 27
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
Serenaden (Regnard)
La vedova [på italiensk]
12-11-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Don Cæsar d'Avalos (Corneille) (premiere)
La giardiniera [på italiensk]
17-11-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Don Cæsar d'Avalos (Corneille)
La giardiniera [på italiensk]
19-11-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Oraklet (Foix)
Sicilianeren (Molière)
La vedova [på italiensk]
24-11-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Oraclet, Zizilianeren eller Kiærligheds Skildreren med sin sang, og en mohrerballet. Intermesso La Serva Padrona, og en ballet L'Hopital des Fous [ie: Dårekisten], hvor enhver viser sit galenskab. Kronprintzen var der
Oraklet (Foix)
Sicilianeren (Molière)
La vedova [på italiensk]
Daarekisten (Como) (Ballet)
(Kronprinds. nærv.)
26-11-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Cato (Deschamps og Gottsched)
La giardiniera [på italiensk]
(Prindsesserne nærv.)
28-11-1756, søndag Helligdag Advent

1756     december


01-12-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Syskolen (Como) (Ballet)(premiere)
Livet som en Drøm (Barca og Boissy)
La preziosa ridicola [på italiensk]
03-12-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den indbildt Syge (Molière)
Doctorgraden (Molière)
La preziosa ridicola [på italiensk]
06-12-1756, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Porsugnaco [på italiensk]
(for Acteurerne)
08-12-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Menneskehaderen (Molière)
La preziosa ridicola [på italiensk]
10-12-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Amphitrion (Molière)
La preziosa ridicola [på italiensk]
15-12-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den Stolte i 5 akter første gang. Intermesso La Finte Tedeska og en pantomimeballet
Den Stolte (Destouches) (premiere)
La finta [på italiensk]
17-12-1756, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stolte (Destouches)
La finta [på italiensk]
20-12-1756, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Tartuffe (Molière)
La finta [på italiensk]
22-12-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Matrosballet (Como) (Ballet)(premiere)
Den Ugudelige (Molière)
La finta [på italiensk]
25-12-1756, lørdag Helligdag Juledag
26-12-1756, søndag Helligdag 2. Juledag
27-12-1756, mandag Helligdag 3. Juledag
28-12-1756, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Bondebrylluppet (Como) (Ballet)(premiere)
Den Ugudelige (Molière)
La giardiniera [på italiensk]
29-12-1756, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedien da de opførte Den Ugudelige med sine 6 balletter, den første forestiller en matrosballet, den anden et bondebryllup, den tredje Picmalions historie, den fjerde Kokkeballet, den sjette Orphei historie, hvoi Madam Como synger en arie, etc
Pygmalions Historie (Como) (Ballet)(premiere)
Den Ugudelige (Molière)
Grollo e Moschetta [på italiensk]
 

Forrige år - Næste år