Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1757

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1757


1757     januar


01-01-1757, lørdag Helligdag Nytaars Dag
03-01-1757, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Zeloïde (Foix)
Den nye Prøve (Marivaux)
La serva [på italiensk]
06-01-1757, torsdag Helligdag Helligtrekongers Dag
07-01-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
Porsugnaco [på italiensk]
12-01-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Forøderen (Destouches)
La finta [på italiensk]
(Kongen og Dronningen nærv.)
14-01-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Grevinden af Scarbognac (Molière) (premiere)
La preziosa ridicola [på italiensk]
19-01-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Artaxerxes (Metastasio) (premiere)
La vedova [på italiensk]
21-01-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Artaxerxes (Metastasio)
L'impresario [på italiensk]
24-01-1757, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stolte (Destouches)
(for Acteurerne)
26-01-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
L'impresario [på italiensk]
28-01-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
L'impresario [på italiensk]
31-01-1757, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De Fortredelige (Molière) (premiere)
Serenaden (Regnard)
La serva [på italiensk]

1757     februar


02-02-1757, onsdag Helligdag Marie Renselses Dag
04-02-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie, da de opførte De Fortrædelige med to balletter tilhørende, den ene en tyroler-, og den anden en jægerballet, intermezze Il Choccatore og til slutning Venus og Adonis, et hyrdestykke eller tragicomoedie første gang
De Fortredelige (Molière)
Venus og Adonis (Bie) (premiere)
Il choccatore [på italiensk]
05-02-1757, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Saa den berømte engelske springer og positurmester, som man siger ikke skal have sin lige, giøre sine kunster paa comoediehuset for Kongen tillige med hans kone
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Kongen spiiste hos Ambassadeuren oc om Aftenen saae den engelske Springere Schæffer, hvis Liige ikke er til (som hand selv siiger i sin Memorial)
Den vidtberømte engelske Springer og Positurmester viser sine Kunster
07-02-1757, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Merlin Dragon (Desmarres)
Il choccatore [på italiensk]
09-02-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Artaxerxes (Metastasio)
Grollo [på italiensk]
12-02-1757, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Seet den engelske Springere, der er ei saa god som den forige engelske Linie-Dantzere, coeteris paribus. Dronningen oc Cronprintzen vare der
[Den engelske springer]
16-02-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kokkeballet (Como) (Ballet)(premiere)
Den Ugudelige (Molière)
Il tracollo [på italiensk]
18-02-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Furieballet (Como) (Ballet)(premiere)
Den Ugudelige (Molière)
Il tracollo [på italiensk]
20-02-1757, søndag Helligdag Fastelavn
21-02-1757, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Julestuen (Holberg)
23-02-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
(Kronprinds. nærv.)
25-02-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Vulcani Kjæp (Regnard og Dufresny)
28-02-1757, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Melampe (Holberg)
Il tracollo [på italiensk]

1757     marts


02-03-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den adelige Borger (Molière)
Il tracollo [på italiensk]
04-03-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den listige Enke (Goldoni)
L'impresario e il maestro di cappella [på italiensk]
07-03-1757, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
La serva [på italiensk]
09-03-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Grevinden af Stolt (Corneille) (premiere)
Grollo [på italiensk]
11-03-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Grevinden af Stolt (Corneille)
L'impresario e il maestro di cappella [på italiensk]
14-03-1757, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne fremgaar det, at foruden de anførte har Jfr. Petrejus spillet i Don Ranudo i 1757-58
Don Ranudo (Holberg)
L'impresario e il maestro di cappella [på italiensk]
16-03-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den adelige Borger (Molière)
La vedova [på italiensk]
17-03-1757, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den engelske Mester og Springer
18-03-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
(for Acteurerne)
25-03-1757, fredag Helligdag Marie Bebudelses-Dag

1757     april


03-04-1757, søndag Helligdag Palme Søndag
07-04-1757, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
08-04-1757, fredag Helligdag Langfredag
10-04-1757, søndag Helligdag Paaskedag
11-04-1757, mandag Helligdag 2. Paaskedag
12-04-1757, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
13-04-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Zaïre (Voltaire) (premiere)
15-04-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa Comoediehuset, da de opførte tragoedien Zaire og serenaden med en ballet.
Zaïre (Voltaire)
Serenaden (Regnard)
16-04-1757, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Den engelske Springer, som ogsaa viser sig paa slap Linie
20-04-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Zaïre (Voltaire)
Geert Westphaler (Holberg)
22-04-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Zaïre (Voltaire)
Merlin Dragon (Desmarres)
(Kronprinds. nærv.)
27-04-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
La finta [på italiensk]
28-04-1757, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den engelske Springer
29-04-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Oraklet (Foix)
Sicilianeren (Molière)
L'impresario e il maestro di cappella [på italiensk]
(Prindsesserne nærv.)

1757     maj


02-05-1757, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Arrestforvareren af sig selv (Corneille) (premiere)
L'impresario e il maestro di cappella [på italiensk]
04-05-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
L'impresario e il maestro di cappella [på italiensk]
06-05-1757, fredag Helligdag Bededag
11-05-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
13-05-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Mændenes Skole (Molière)
19-05-1757, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
29-05-1757, søndag Helligdag Pintsedag
30-05-1757, mandag Helligdag 2. Pintsedag
31-05-1757, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag

1757     juni


05-06-1757, søndag Helligdag Trinitatis
13-06-1757, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den ellevte Juni (Holberg)
Den første April (Dufresny og Regnard)
(for Acteurerne)
15-06-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den forlorne Søn (Voltaire)
(for Acteurerne)
22-06-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
(for Acteurerne)
24-06-1757, fredag Helligdag St. Hans Dag
29-06-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Julestuen (Holberg)
(for Acteurerne)

1757     juli


02-07-1757, lørdag Helligdag Marie Besøgelses Dag
06-07-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den indbildt Syge (Molière)
Doctorgraden (Molière)
(for Acteurerne)
08-07-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)
(for Acteurerne)
13-07-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
(for Acteurerne)

1757     september


23-09-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Spanierne (Como) (Ballet)(premiere)
Artaxerxes (Metastasio)
La finta [på italiensk]
26-09-1757, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Il cicisbeo ridicolo [på italiensk]
29-09-1757, torsdag Helligdag Mikkels-Dag
30-09-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
Il cicisbeo [på italiensk]

1757     oktober


05-10-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Il cicisbeo [på italiensk]
07-10-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Jørgen Dingel (Molière)
Il cicisbeo [på italiensk]
10-10-1757, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Amagerne (Como) (Ballet)(premiere)
Oraklet (Foix)
L'impresario [på italiensk]
12-10-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den listige Enke (Goldoni)
(for Acteurerne)
14-10-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
L'impresario [på italiensk]
19-10-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
La moglia cattiva [på italiensk]
21-10-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Melampe (Holberg)
La moglia [på italiensk]
26-10-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Mariane (Passow) (premiere)
La moglia [på italiensk]
28-10-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Mariane (Passow)
La moglia [på italiensk]

1757     november


01-11-1757, tirsdag Helligdag Alle-Helgens-Dag
02-11-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Corsarerne (Como) (Ballet)(premiere)
La preziosa [på italiensk]
04-11-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Don Ranudo (Holberg)
La preziosa [på italiensk]
(Kronprinds. nærv.)
09-11-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gli sposalizi di Fiametta [på italiensk]
11-11-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Jean de France (Holberg)
Gli sposalizi [på italiensk]
16-11-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gli sposalizi [på italiensk]
18-11-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Gli sposalizi [på italiensk]
23-11-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Sandsesløse (Regnard)
La vedova [på italiensk]
25-11-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
La vedova [på italiensk]
(Prindsesserne nærv.)
30-11-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Il tracollo [på italiensk]

1757     december


02-12-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Il tracollo [på italiensk]
04-12-1757, søndag Helligdag Advent
05-12-1757, mandag
 Teater Det kongelige Teater
(for Acteurerne)
07-12-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Nanine eller den Retsindige Mand, Intermez. La Serva Patrona og en soldaterballet med et teatralsk feltslag
Soldaterne (Como) (Ballet)(premiere)
Nanine (Voltaire)
La serva [på italiensk]
09-12-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
La serva [på italiensk]
12-12-1757, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Grollo [på italiensk]
(Kronprinds. nærv.)
14-12-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den nye Prøve (Marivaux)
Il marito a suo dispetto [på italiensk]
17-12-1757, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Il marito a suo dispetto [på italiensk]
(Kongen nærv.)
19-12-1757, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den indbildt Syge (Molière)
Doctorgraden (Molière)
La giardiniera [på italiensk]
21-12-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den forlorne Søn (Voltaire)
Il marito a suo dispetto [på italiensk]
23-12-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Tartuffe (Molière)
Il marito a suo dispetto [på italiensk]
25-12-1757, søndag Helligdag Juledag
26-12-1757, mandag Helligdag 2. Juledag
27-12-1757, tirsdag Helligdag 3. Juledag
28-12-1757, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
Il cicisbeo [på italiensk]
30-12-1757, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Julestuen (Holberg)
Il cicisbeo [på italiensk]
 

Forrige år - Næste år