Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1802

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1802


1802     januar


01-01-1802, fredag Helligdag Nytaarsdag
02-01-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Herman von Unna (for Rosing) (Skjöldebrand og Vogler)
(f. Rosing)
03-01-1802, søndag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Forestilling af Casorti
04-01-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Hververne (Farquhar og Gottlieb Stephanie den yngre)
05-01-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Herman von Unna (Skjöldebrand og Vogler)
07-01-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Reisen til Byen (Iffland)
08-01-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Værtshuset (Lebrun) (premiere)
Adolf og Clara (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
10-01-1802, søndag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Forestilling af Casorti
11-01-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
12-01-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
14-01-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Philip og Annette (Alayrac og Monvel) (Syngestykke)
15-01-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Figaros Giftermaal (Beaumarchais)
16-01-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Herman von Unna (Skjöldebrand og Vogler)
17-01-1802, søndag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Forestilling af Casorti
18-01-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
19-01-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den afbrudte Reise (Picard) (premiere)
21-01-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Været i Comoedie; kiørt første Gang alleene med Kongen. Min Fader kom siden. Coquetten i 5 Acter blev opført, og Knudsen sang en Krigssang. Siden blev opført Balletten Den Vægelsindede
Coquetten (Baron)
Den Vægelsindede (Galeotti) (Ballet)
22-01-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
23-01-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Lagertha (for Mad. Bjørn) (Pram og Schall) (Ballet)
Værtshuset (Lebrun)
(f. Mad. Bjørn)
24-01-1802, søndag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Forestilling af Casorti
25-01-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Værtshuset (Lebrun)
Lagertha (Pram og Schall) (Ballet)
26-01-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
27-01-1802, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Annette og Lubin (Galeotti) (Ballet)
30-01-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Om Aftenen vare vi i Comoedie. Kongen blev modtaget med udmærket Fryderaab, og et herligt Fædrenelandsstykke, Hiemkomsten af Thaarup, blev modtaget med Enthosiasmus. En skiøn Sang blev afsungen til Kongen og Kronprindsen og gientaget fra Parterret. Derefter blev opført en nye smuk Ballet, Sigrid, af Hr. Laurent. Da Kongen forlod Skuespillet, blev han ligeledes gelejdet af Hurraraab
Hjemkomsten (Kunzen og Thaarup) (Syngestykke)(premiere)
Sigrid (Laurent) (Ballet)(premiere)
31-01-1802, søndag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Forestilling af Casorti

1802     februar


01-02-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Sigrid (Laurent) (Ballet)
02-02-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Værtshuset (Lebrun)
Hjemkomsten (Kunzen og Thaarup) (Syngestykke)
04-02-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Paa Kronprindsens Anmodning, da han gierne vil blive hos Prindsesserne, var jeg idag ene med Kongen i Comoedie og saae Den gode Moder, Comoedie i een Act, og Balletten Sigrid, der vireklig er skiøn
Den gode Moder (Florian)
Sigrid (Laurent) (Ballet)
05-02-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Embedsiver (Iffland)
06-02-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Kl. 7 toge vi i Knudsens Benefice, hvor Erik Eiegod opførtes, og Knudsen til Slutningen fremsagde en smuk Epilog, som han declameerte med megen Følelse
Erik Eiegod (for H.C. Knudsen) (Kunzen og Baggesen) (Opera)
(f. Knudsen til Erstat. f. hans patriotiske Reise)
07-02-1802, søndag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Forestilling af Casorti
08-02-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Erik Eiegod (Kunzen og Baggesen) (Opera)
09-02-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Sigrid (Laurent) (Ballet)
11-02-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Barberen i Sevilla (Beaumarchais)
Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
12-02-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Erik Eiegod (Kunzen og Baggesen) (Opera)
13-02-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Hjemkomsten (for Forfatteren) (Kunzen og Thaarup) (Syngestykke)
Semiramis (Galeotti) (Ballet)
(f. Forf.)
14-02-1802, søndag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Forestilling af Casorti
15-02-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Hjemkomsten (Kunzen og Thaarup) (Syngestykke)
16-02-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Syv tusinde Rigsdaler (Kotzebue) (premiere)
18-02-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jøden (Cumberland)
Amor og Psyche (Galeotti) (Ballet)
19-02-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Dyveke (Samsøe)
21-02-1802, søndag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Forestilling af Casorti
22-02-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
28-02-1802, søndag Helligdag Fastelavn

1802     marts


01-03-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
02-03-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Telemak paa Calypsos Ø (Pram og Ahlefeldt) (Ballet)
04-03-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Om Aftenen var jeg i Comoedie med Kongen og saa De pudseerlige Arvinger og Den lille Matros. I Den lille Matros debuteerte en vis Jomfr. Sølver, Syngeelev af Hr. Ferretti, i Fulberts Rolle med Bifald
Den lille Matros (Gaveaux og Lebrun) (Syngestykke)
05-03-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
06-03-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Sølvbrylluppet (Kotzebue)
(f. Fattigv.)
07-03-1802, søndag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Forestilling af Casorti
08-03-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
09-03-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Emilie Galotti (Lessing)
11-03-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Geert Westphaler (Holberg)
Hjemkomsten (Kunzen og Thaarup) (Syngestykke)
12-03-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Lagertha (Pram og Schall) (Ballet)
13-03-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
14-03-1802, søndag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Forestilling af Casorti
15-03-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den forladte Dido (Galeotti) (Ballet)
16-03-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Om Aftenen vare vi i Comoedie, hvor et nyt Syngestykke med Sange af Brun og Musik af Schal, Domherren i Milano, i to Acter blev opført, og i hvilket moersomme Stykke Hr. Dupuy, som er antaget her ved Theatret med 1000 Rd. Gage som Sanger og anden Comcertmester, udførte en fransk Officeers, Firmins, Rolle og sang saare skiønt, hvorimod Udtalen er fremmed, Knudsen spilte meget got Domherrens Rolle
Domherren i Milano (Schall og Pineux) (Syngestykke)(premiere)
17-03-1802, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Simonetti, Sanger
18-03-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Værtshuset (Lebrun)
De tre Forpagtere (Dezède og Monvel) (Syngestykke)
19-03-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Domherren i Milano (Schall og Pineux) (Syngestykke)
20-03-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
21-03-1802, søndag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Forestilling af Casorti
22-03-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Gulddaasen (Olufsen)
23-03-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
Lagertha (Pram og Schall) (Ballet)
24-03-1802, onsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Forestilling af Casorti
(f. Fattigv.)
25-03-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
26-03-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Hververne (Farquhar og Gottlieb Stephanie den yngre)
27-03-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Domherren i Milano (for Komponisten) (Schall og Pineux) (Syngestykke)
(f. Comp.)
28-03-1802, søndag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Forestilling af Casorti
29-03-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den Vægelsindede (Galeotti) (Ballet)
30-03-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Været i Comoedie og seet Den forladte Datter, Comoedie i 5 Acter efter det Engelske, et saare skiønt og yndet Stykke
31-03-1802, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Montebello, Sanger

1802     april


01-04-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Domherren i Milano (Schall og Pineux) (Syngestykke)
02-04-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Om Aftenen havde alle Officeerene frie Entree og første Plads i Parquettet, og der blev opført en skiøn Concert, nemlig et Digt af Guldberg, Fredsfyrsten og Erobreren, sat i Musik af Kuntzen, hvilket er et Mesterværk. En skiøn Prolog af Sander blev fremsagt af Schwartz. Fra Parterret blev sungen en Sang med Hensyn paa Dagen. Om Aftenen havde Studendercorpset en Fête hos Rauchs [ie: Rau's Gæstgivergaard, nu Hotel d'Angleterre], og Rahbek holdt en Tale
Prolog
Concert (Erobreren og Fredsførsten ...)
03-04-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Statuen (Galeotti) (Ballet)
04-04-1802, søndag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Forestilling af Casorti
05-04-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Forestilling af Casorti
(f. Fattigv.)
06-04-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kunstdommeren (Falsen) (premiere)
08-04-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
Statuen (Galeotti) (Ballet)
09-04-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Kunstdommeren (Falsen)
10-04-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Skumlerne (Kotzebue)
11-04-1802, søndag Helligdag Palme Søndag
15-04-1802, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert for Capellets Enkekasse
16-04-1802, fredag Helligdag Langfredag
18-04-1802, søndag Helligdag Paaskedag
19-04-1802, mandag Helligdag 2. Paaskedag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Calmus, Violoncellist
20-04-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Barnlig Kjærlighed (Gaveaux og Demoustier) (Syngestykke)
22-04-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Medbeilerne (Sheridan)
23-04-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Jøden (Cumberland)
Kjærlighed giver Forstand (Gardel og Laurent) (Ballet)(premiere)
24-04-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Kunstdommeren (Falsen)
Kjærlighed giver Forstand (Gardel og Laurent) (Ballet)
26-04-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Domherren i Milano (Schall og Pineux) (Syngestykke)
27-04-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den værdige Fader (Gemmingen-Hornberg)
Fanden er løs (Galeotti) (Ballet)
29-04-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall) (premiere)
30-04-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Indtoget (Schulz og Heiberg) (Syngestykke)

1802     ukendt måned


ukendt dato,  
 Teater Odense Teater
Pasqual Casorti med Selskab opfører Pantomimer

1802     maj


01-05-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
(f. Fattigv.)
03-05-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
04-05-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kjærlighed giver Forstand (Gardel og Laurent) (Ballet)
05-05-1802, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Feretti
 Teater Odense Teater
Vildbassen [Kotzebue]
Sæsonen slutter
06-05-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Operetten (Maria m.fl.) (Syngestykke)(premiere)
07-05-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall)
08-05-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Dyveke (Samsøe)
10-05-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall)
11-05-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gevinsten i Classelotteriet (Hagemeister) (premiere)
Operetten (Maria m.fl.) (Syngestykke)
12-05-1802, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
14-05-1802, fredag Helligdag Bededag
15-05-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Epigrammet (Kotzebue) (premiere)
Kjærlighed giver Forstand (Gardel og Laurent) (Ballet)
17-05-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
18-05-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall)
20-05-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Nonnerne (Devienne og Picard) (Syngestykke)
Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
21-05-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Epigrammet (Kotzebue)
22-05-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Operetten (Maria m.fl.) (Syngestykke)
24-05-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall)
25-05-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Epigrammet (Kotzebue)
27-05-1802, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag

1802     ukendt måned


ukendt dato,  
 Teater Odense Teater
Skuespiller H.C. Knudsen afholder Deklamatorium til Indtægt for de under Slaget paa Reden 1801 saaredes og faldnes Efterladte

1802     juni


04-06-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Mlle. Cenni, Sangerinde
06-06-1802, søndag Helligdag Pintsedag
07-06-1802, mandag Helligdag 2. Pintsedag
13-06-1802, søndag Helligdag Trinitatis
19-06-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Fra Academiet kiørte min Fader, Prindsen [af Glochester] og jeg i een Vogn til Comoedien. Da han kom ind, bukkede han ikke, og han ville strax have sat sig, men jeg underrettede ham om, at man ej sad sig førend Dækket gik op. Han sad i Midten af Rundelen, min Fader i Krogen, og Juliane tog Plads nærmest ved Theatret; jeg sad som sædvanlig bagved denne plads. Der blev opført Operetten, Syngestykke i een Act, hvis Musk meget hovede Prindsen. Ogsaa vandt Balletten Lagertha fuldkommen hans Bifald, og til Ære for dens Pantomine forstod han den paa visse Steder uden Forklaring. Samme Ballet blev ogsaa meget skiønt givet. Birouste var Thora, eftersom Mad. Schal endnu ej er saa vel, at hun kan danse, ja, Vinsløw siger endnu, at hun ej kan komme sig. I Fægtningen med Kaarde blev Bournonville blesseeret i Hovedet af Paulsen; men han fuldførte dog sit Partie
Operetten (Maria m.fl.) (Syngestykke)
Lagertha (Pram og Schall) (Ballet)
(i Anledning af Prindsen af Glochesters Nærv.)

1802     juli


01-07-1802, torsdag
 Teater Odense Teater
[ingen forestillinger i perioden indtil 10-10-1804]

1802     september


06-09-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Derefter tog vi i Comoedie og saae Den Døvstumme, Comoedie oversat af det Franske. Det er et interressant Stykke, og Mad. Lange er Theodor den Døvstumme, en Rolle, der udfordrer megen Pantomine, og som hun udførte meget vel. Hun er velskabt. Der blev applauderet tre Gange
Den Døvstumme (Bouilly) (premiere)
07-09-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
09-09-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Syngesygen (Champein og Grenier) (Syngestykke)
10-09-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Kl. 7 1/4 kom vi derefter til Comoedien, hvor Barbeeren af Sevilla blev opført, i hvilket Stykke Jomfr. Emilie Rosing debuteerte i Rosines Rolle og fandt Bifald. Hun har Værdighed, hendes Declamation er god, men Udtalen er ej behagelig.
Barberen i Sevilla (Beaumarchais)
13-09-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Naturens Røst (Kunzen og Tissot) (Syngestykke)
14-09-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Døvstumme (Bouilly)
16-09-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Galeislaven (Falbaire)
17-09-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Værtshuset (Lebrun)
Den fattige Familie (Gaveaux og Planterre) (Syngestykke)(premiere)
20-09-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Bagtalelsens Skole (Sheridan)
21-09-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Værtshuset (Lebrun)
Den fattige Familie (Gaveaux og Planterre) (Syngestykke)
23-09-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: [Opført under den 20-9-1802] Seet Den Døvstumme, Comoedie i 5 Acter og en Entre af Hr. Gigel [førstedanser fra Berlin], der ej danser saa godt som Bournonville
Den Døvstumme (Bouilly)
Bjergbøndernes Børn og Speilet (Galeotti) (Ballet)(premiere)
24-09-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
27-09-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Veddemaalet (Sedaine)
Den fattige Familie (Gaveaux og Planterre) (Syngestykke)
28-09-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Om Aftenen opførtes et skiønt Stykke af Kotzebue, Sølvbrylloppet, hvori Jomfr. Rosing debuterede i Hannes Rolle, men [med] mindre Bifald end som Rosine
Sølvbrylluppet (Kotzebue)
30-09-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den fattige Familie (Gaveaux og Planterre) (Syngestykke)

1802     oktober


01-10-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Døvstumme (Bouilly)
04-10-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
05-10-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Embedsiver (Iffland)
07-10-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Octavia (Kotzebue) (premiere)
08-10-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Entreprenøren i Knibe (Cimarosa og italiensk) (Syngestykke)
11-10-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Octavia (Kotzebue)
12-10-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
De to Brødre (Kotzebue)
14-10-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Skibbrudet (Pineux)
Philip og Annette (Alayrac og Monvel) (Syngestykke)
15-10-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Bortførelsen (Jünger)
18-10-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Vi vare i Comoedien. Vi saae Balletten Biergbøndernes Børn og Spejlet, der giør meget Lykke, og et nyt Syngestykke, Møder paa Rejsen, hvis Syjet er lidet interressant. Musiken hæver det
Mødet paa Reisen (Bruni og Pujoulx) (Syngestykke)(premiere)
19-10-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Octavia (Kotzebue)
21-10-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Brønden (Pram)
22-10-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Feiltagelserne (Goldsmith)
25-10-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Seet i Comoedien Kiolen fra Lyon af Jynger og Balletten Amor og Psyche, der er ej er en af Galeottis smukkeste Balletter
Kjolen fra Lyon (Jünger)
Amor og Psyche (Galeotti) (Ballet)
26-10-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Seet i Comoedien et nyt lamentabelt Stykke, Daglønneren kaldet, og mødet paa Rejsen saavelsom Jomfr. Nicks Entree, der blev aplaudeeret
Daglønneren (Simons-Candeille) (premiere)
Mødet paa Reisen (Bruni og Pujoulx) (Syngestykke)
28-10-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
29-10-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Jeg saae i Skuespilhuset, hvor og Prindsen af Würtembergs vare, Octavia, Tragoedie i 5 Acter af Kotzebue, der er et brillant Stykke; men Slutningen af 4. Act. er i mine Tanker vel grum, saavelsom Dødsscenen vel langvarig
Octavia (Kotzebue)

1802     november


01-11-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
02-11-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Høstdagen (Iffland)
04-11-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den gode Moder (Florian)
Operetten (Maria m.fl.) (Syngestykke)
Kjærlighed giver Forstand (Gardel og Laurent) (Ballet)
05-11-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
08-11-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Besøget (Kotzebue) (premiere)
09-11-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Apothekeren og Doctoren (Dittersdorf og Gottlieb Stephanie den yngre) (Syngestykke)
11-11-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Udstyret (Iffland)
12-11-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Daglønneren (Simons-Candeille)
Mødet paa Reisen (Bruni og Pujoulx) (Syngestykke)
15-11-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Daglønneren (Simons-Candeille)
Silkeskoene (Schall og Ferrières) (Syngestykke)
16-11-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Idag blev spilt paa Theatret Comoedien Besøget eller Lyst til at glimre i 5 Acter af Kotzebue, der indeholder meget vittigt og moersomt. Enhver vil være original paa sin Viis
Besøget (Kotzebue)
18-11-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
De to Sedler (Florian)
Adolf og Clara (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
19-11-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Besøget (Kotzebue)
Kjærlighed giver Forstand (Gardel og Laurent) (Ballet)
22-11-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Amor og Psyche (Galeotti) (Ballet)
23-11-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Barnlig Kjærlighed (Gaveaux og Demoustier) (Syngestykke)
25-11-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Octavia (Kotzebue)
26-11-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Den nye Ballet Nina eller Den Vanvittige af Kierlighed, i hvilken Mad. Schal første Gang igien viste sig og blev modtagen med Applaus og Glæde, giør Galeottis Kunst usigelig Ære, og den Vanvittiges Rolle er usigelig vel componeret og udført
Nina (Galeotti) (Ballet)(premiere)
27-11-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
28-11-1802, søndag Helligdag Advent
29-11-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
30-11-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Huuskjøbet (Alayrac og Pineux) (Syngestykke)(premiere)
Nina (Galeotti) (Ballet)

1802     december


02-12-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Besøget (Kotzebue)
Nina (Galeotti) (Ballet)
03-12-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Beverley (Moore og Saurin)
06-12-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Skibbrudet (Pineux)
Huuskjøbet (Alayrac og Pineux) (Syngestykke)
Nina (Galeotti) (Ballet)
07-12-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Epigrammet (Kotzebue)
09-12-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: I Skuespillet, hvor Kronprindsen med Gemalinde og Datter var, saae jeg i Aften Comoedien Den afbrudte Rejse og Balletten Lagertha, som endnu ganske har indtaget mig
Lagertha (Pram og Schall) (Ballet)
10-12-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Onkelrollen (Faur) (premiere)
Huuskjøbet (Alayrac og Pineux) (Syngestykke)
13-12-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Lagertha (Pram og Schall) (Ballet)
14-12-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
16-12-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Daglønneren (Simons-Candeille)
Mødet paa Reisen (Bruni og Pujoulx) (Syngestykke)
17-12-1802, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Epigrammet (Kotzebue)
18-12-1802, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Herman von Unna (for Gielstrup) (Skjöldebrand og Vogler)
20-12-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Jøden (Cumberland)
Nina (Galeotti) (Ballet)
21-12-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Iaften blev opført Idda, et nyt Drama af Etatsraad E. de Falsen. Det er efter Lafontaines Roman Idda von Foggenburg. Det er af Riddertiden, saare interressant og fuld af Handling. Det fandt fortient Bifald
Idda (Falsen) (premiere)
23-12-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Om Aftenen saae vi Hermann v. Unna. Det var at ønske for Jomfr. Rosing, at man ej havde seet Jomfr. Beck
Herman von Unna (Skjöldebrand og Vogler)
25-12-1802, lørdag Helligdag Juledag
26-12-1802, søndag Helligdag 2. Juledag
27-12-1802, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Idda (Falsen)
28-12-1802, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Onkelrollen (Faur)
Min Bedstemoder (Kunzen og Hoare) (Syngestykke)
29-12-1802, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Herman von Unna (Skjöldebrand og Vogler)
30-12-1802, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Idda (Falsen)
 

Forrige år - Næste år