Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1803

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1803


1803     januar


01-01-1803, lørdag Helligdag Nytaarsdag
03-01-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Fændriken (Schröder)
Den Vægelsindede (Galeotti) (Ballet)
04-01-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: I Comoedien saae jeg idag Comoedien Indianerne i Engeland, hvori Mad. Lange spilte Gurlis Rolle meget vel, men ej saa naturlig som Jomfr. Beck. Hun er ogsaa for før til den Rolle
06-01-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: I Comoedien saa jeg Dyveke, der interresseerte mig endnu meget
Dyveke (Samsøe)
07-01-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Kl. 7 tog jeg i Comedie og saae endeel af Den Stundesløse af Holberg, der moerede mig meget, og Balletten Amor og Psyche. I Comoedien var nogle fornemme Svenske, en Grev Fersen, Fr[u] Piper og Baron[esse] Møllersværd
Den Stundesløse (Holberg)
Amor og Psyche (Galeotti) (Ballet)
08-01-1803, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Indtoget (Schulz og Heiberg) (Syngestykke)
10-01-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Onkelrollen (Faur)
Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
11-01-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Om Aftenen var jeg eene med Kongen i Comoedie, og jeg frøs gandske forfærdeligt. Der blev opført det moersomme Stykke af Beaumarchais Barbeeren af Sevilla og en Entree af Birouste. Det har været Greve Fersen meget behageligt at see Den Stundesløse i Fredag [7-1-1803]
Barberen i Sevilla (Beaumarchais)
13-01-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Jeg saae i Aften i Skuespillet Entrepreneuren i Knibe, hvilket Stykke blev meget vel givet saavel fra Spillets som Sangens Side. Jeg har ej seet Dupuis at spille bedre
Entreprenøren i Knibe (Cimarosa og italiensk) (Syngestykke)
Den Vægelsindede (Galeotti) (Ballet)
14-01-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Idda (Falsen)
17-01-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Gulddaasen (Olufsen)
18-01-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Været i Comoedie og med megen Fornøjelse seet Den politiske Kandestøber af Holberg, der blev fortreffelig spilt af Schwartz. Laurent viste sine Elever i et Divertissement. Det er ej noget overordentligt
20-01-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
21-01-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Udstyret (Iffland)
22-01-1803, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
24-01-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Hververne (Farquhar og Gottlieb Stephanie den yngre)
25-01-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
27-01-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Virtuosen Nr. 2 (Heiberg)
Huuskjøbet (Alayrac og Pineux) (Syngestykke)
31-01-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: [I Teatret med Kongen.] Han blev modtaget med Klap og Hurraraab. Der blev opført et Spectakel Stykke, det lyriske Syngespil Eropolis i 4 Acter af Sander. [Det] er saare brillant. Der forekommer ej allene Processionen og Stridsmaal; men Templer fortæes af Lynild, og Skyer komme frem paa Theatret, hvoraf Guder og Gudinder fremkomme. Dragterne af Amazonerne og Parthenierne ere og pragtfulde. Musiken er tilmed fortreffelig; men Stykket selv er uden Interesse. Det fandt ej udmærket Bifald
Eropolis (Sander) (premiere)

1803     februar


03-02-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Eropolis (Sander)
04-02-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Heckingborn (Heiberg)
05-02-1803, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Eropolis (Sander)
07-02-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Aabenbar Krig (Bourlain)
08-02-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Da jeg havde været i Kane, maatte jeg og i Comoedie ifølge min Tour. Jeg nød aldeles ikke det skiønne Sørgespil Emilie Galotti, som blev opført, og jeg ønskede kun, at det maatte være forbi; thi jeg havde Flodfeber [forkølelsesfeber] og frøs meget
Emilie Galotti (Lessing)
09-02-1803, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Eropolis (Sander)
10-02-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Besøget (Kotzebue)
11-02-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
De lystige Passagerer (Picard) (premiere)
12-02-1803, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Eropolis (Sander)
14-02-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
15-02-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Om Aftenen moerede jeg mig i Comoedien med Domherren af Milano og dens skiønne Musik
Domherren i Milano (Schall og Pineux) (Syngestykke)
17-02-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Jeg havde meget glædet mig til at see De lystige Passageerer i Aften i Comoedien; men Kongen blev upasselig, og der fandt ingen Comoedie Sted
18-02-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Octavia (Kotzebue)
20-02-1803, søndag Helligdag Fastelavn
21-02-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Om Aftenen blev der ingen Appartement hos Kronprindsessen formedelst Kongens Upasselighed. Jeg benyttede mig deraf, og efter Aftale med Fr[u] Hauch tog jeg med hende i Comoedie og saae fra hendes Krog i Damelogen det lystige Stykke Jeppe paa Bierget af Holberg samt Balletten Vaskepigerne og Kieddelflikkeren, hvilket i Sandhed var en Fastelavnsmandags Forestilling. Dog moerede jeg mig ej saa meget, som jeg havde troet. Det forekom mig ogsaa ret fremmet at see Theatret fra den Side. Jeg var i civil Kiole og gandske Incognito
22-02-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
24-02-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jøden (Cumberland)
Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
25-02-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
26-02-1803, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
28-02-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Indtoget (Schulz og Heiberg) (Syngestykke)

1803     marts


01-03-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
03-03-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Jeg var med Kongen i Comoedie, og der blev opført Chinafarene
Chinafarerne (Schall og Heiberg) (Syngestykke)
04-03-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Skumlerne (Kotzebue)
Nina (Galeotti) (Ballet)
05-03-1803, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
07-03-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Falsk Undseelse (Kotzebue)
08-03-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Jeg var idag i Comoedie og saae Viinhøsten, Syngestykke i tre Acter med skiøn Musik af Kuntzen. Knudsen moerer meget. Min Fader var der og Frøk. Kaas var i Comoedie
Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
10-03-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Sølvbrylluppet (Kotzebue)
11-03-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Nonnerne (Devienne og Picard) (Syngestykke)
Hververen (Galeotti) (Ballet)
12-03-1803, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Corsicanerne (Kotzebue)
Lagertha (Pram og Schall) (Ballet)
14-03-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Coquetten (Baron)
15-03-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Eropolis (Sander)
17-03-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Erik Eiegod (Kunzen og Baggesen) (Opera)
18-03-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Frierne og Kjæresten (Falsen) (premiere)
Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
21-03-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
22-03-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
25-03-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Entreprenøren i Knibe (Cimarosa og italiensk) (Syngestykke)
Sigrid (Laurent) (Ballet)
26-03-1803, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall)
28-03-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den ellevte Juni (Holberg)
Kjærlighed giver Forstand (Gardel og Laurent) (Ballet)
29-03-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Skibbrudet (Pineux)
Sigrid (Laurent) (Ballet)
31-03-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Geert Westphaler (Holberg)

1803     april


01-04-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Adolf og Clara (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
Telemak paa Calypsos Ø (Pram og Ahlefeldt) (Ballet)
03-04-1803, søndag Helligdag Palme Søndag
07-04-1803, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
08-04-1803, fredag Helligdag Langfredag
10-04-1803, søndag Helligdag Paaskedag
11-04-1803, mandag Helligdag 2. Paaskedag
12-04-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
13-04-1803, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Huuskjøbet (Alayrac og Pineux) (Syngestykke)
14-04-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Iaften saae jeg i Skuespilhuset et nydeligt Syngespil i 3 Acter, kaldet De 2 Dage eller Flygtningerne. Det [er] oversat af det Franske af N.T. Bruun, Musiken er af Cherubini, særdeles skiøn. Det er et af vore skiønneste Syngestykker
De to Dage (Cherubini og Bouilly) (Syngestykke)(premiere)
15-04-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Pebersvendene (Iffland)
16-04-1803, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Den lille Matros (Gaveaux og Lebrun) (Syngestykke)
Nina (for Mad. Schall) (Galeotti) (Ballet)
18-04-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De to Dage (Cherubini og Bouilly) (Syngestykke)
19-04-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Jeg saae i Aften i Theatret Niels Ebbesen, hvilket Stykke virkeligen opflammer Fædrenelands Kierlighed og Pat[r]iotisme. Kronprindsessen var i Comoedie
21-04-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den værdige Fader (Gemmingen-Hornberg)
22-04-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
De to Dage (Cherubini og Bouilly) (Syngestykke)
23-04-1803, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Corsicanerne (Kotzebue)
25-04-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De noble Passioner (Ayrenhoff)
Telemak paa Calypsos Ø (Pram og Ahlefeldt) (Ballet)
26-04-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Jeg var idag i Comoedie og saa De to Dage. Kronprindsessen var der og ...
De to Dage (Cherubini og Bouilly) (Syngestykke)
27-04-1803, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
28-04-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
29-04-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Kl. 8½ tog jeg med min Fader i Comoedie og saae de tre sidste Acter af Medbejlerne, hvilket moerede mig meget. En fransk Dandser, Hr. Roudain, af Coulons Skole danste behageligen, men, som man siger, ej efter den sande Kunsts Regler, demi charactère med Birouste
Medbeilerne (Sheridan)

1803     maj


02-05-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
03-05-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Hexerie (Holberg)
04-05-1803, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jægerne (Iffland)
06-05-1803, fredag Helligdag Bededag
07-05-1803, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
De to Dage (Cherubini og Bouilly) (Syngestykke)
09-05-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Apothekeren og Doctoren (Dittersdorf og Gottlieb Stephanie den yngre) (Syngestykke)
10-05-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Aabenbar Krig (Bourlain)
Nina (Galeotti) (Ballet)
11-05-1803, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
12-05-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Renaud d'Ast (Alayrac m.fl.) (Syngestykke)
L'Orphelin de la Chine (Galeotti) (Ballet)
13-05-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
16-05-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
17-05-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den lille Matros (Gaveaux og Lebrun) (Syngestykke)
19-05-1803, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
20-05-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Peters Bryllup (Schulz og Thaarup) (Syngestykke)
21-05-1803, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall)
23-05-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
Fanden er løs (Galeotti) (Ballet)
24-05-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Ponce de Léon (Berton) (Syngestykke)(premiere)
25-05-1803, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Ponce de Léon (Berton) (Syngestykke)
26-05-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Idda (Falsen)
29-05-1803, søndag Helligdag Pintsedag
30-05-1803, mandag Helligdag 2. Pintsedag

1803     juni


05-06-1803, søndag Helligdag Trinitatis

1803     september


05-09-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Rosenkjæderne (Olufsen) (premiere)
06-09-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Chinafarerne (Schall og Heiberg) (Syngestykke)
08-09-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
De to Brødre (Kotzebue)
09-09-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Feiltagelserne (Goldsmith)
12-09-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
13-09-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Rosenkjæderne (Olufsen)
Nina (Galeotti) (Ballet)
15-09-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
En Time borte (Loreaux) (premiere)
Jockeien (Kunzen og Hoffman) (Syngestykke)
Den Vægelsindede (Galeotti) (Ballet)
16-09-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
De aftakkede Officerer (Gottlieb Stephanie den yngre)
19-09-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
En Time borte (Loreaux)
Mariane (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
20-09-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Ringen Nr. 1 (Farquhar og Schröder)
22-09-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Reisen til Byen (Iffland)
Landsbymøllerne i Provence (Bournonville) (Ballet)(premiere)
23-09-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbymøllerne i Provence (Bournonville) (Ballet)
26-09-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Ringen (II) (Farquhar og Schröder)
27-09-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
En Time borte (Loreaux)
Philip og Annette (Alayrac og Monvel) (Syngestykke)
Landsbymøllerne i Provence (Bournonville) (Ballet)
29-09-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Barberen i Sevilla (Beaumarchais)
30-09-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Alexis (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)(premiere)

1803     oktober


03-10-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Udstyret (Iffland)
04-10-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
En Time borte (Loreaux)
Den Stundesløse (Holberg)
06-10-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Skibbrudet (Pineux)
Alexis (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
07-10-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Eugenie (Beaumarchais)
Nina (Galeotti) (Ballet)
10-10-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
I oprørt Vand er godt at fiske (Sarti og italiensk) (Syngestykke)
11-10-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gulddaasen (Olufsen)
13-10-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
14-10-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Negeren (Pram)
17-10-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
18-10-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Geert Westphaler (Holberg)
Alexis (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
20-10-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
21-10-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
24-10-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Jeg saae i Skuespillet en nye comisk Ballet, Møllerne i Provence, af Bournonville, hvori Dansen er smuk
Kjolen fra Lyon (Jünger)
Landsbymøllerne i Provence (Bournonville) (Ballet)
25-10-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Jeg saae i Comoedien De 6 Miile og Balletten Børnene og Spejlet, fra Parquetten, hvorfra det tager sig bedre ud
27-10-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Postchaisen (Bonel m.fl.) (premiere)
Høstgildet (Schulz og Thaarup) (Syngestykke)
28-10-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Zigeunernes Leir (Galeotti) (Ballet)
31-10-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Postchaisen (Bonel m.fl.)
Alexis (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)

1803     november


01-11-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Brønden (Pram)
03-11-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Ziguenernes Leir (Galeotti) (Ballet)
04-11-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Rivalerne (Lemoyne og Chabannes) (Syngestykke)(premiere)
07-11-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
08-11-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Virtuosen Nr. 2 (Heiberg)
Rivalerne (Lemoyne og Chabannes) (Syngestykke)
10-11-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Høstdagen (Iffland)
11-11-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Corsicanerne (Kotzebue)
12-11-1803, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Lagertha (Pram og Schall) (Ballet)
14-11-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Raptussen (Gottlieb Stephanie den yngre)
Zigeunernes Leir (Galeotti) (Ballet)
15-11-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Adolf og Lovise (Iffland) (premiere)
17-11-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Indtoget (Schulz og Heiberg) (Syngestykke)
18-11-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 url Plakat på: Link til ekstern webside Rigsarkivet
Vestindianeren (Cumberland)
En Entree, dandses af Hr. Bautain og Jomfr. Bitouste, comp. af Hr. Bautain
21-11-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Adolf og Lovise (Iffland)
22-11-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Figaros Giftermaal (Beaumarchais)
24-11-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Emilie Galotti (Lessing)
25-11-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
28-11-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den hemmelige Forlovelse (Cimarosa m.fl.) (Syngestykke)
29-11-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Dyveke (Samsøe)

1803     december


01-12-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Adolf og Lovise (Iffland)
02-12-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Egoismen (Colman) (premiere)
Hemmeligheden (Kunzen og Quetant) (Syngestykke)
03-12-1803, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
De to Dage (Cherubini og Bouilly) (Syngestykke)
04-12-1803, søndag Helligdag Advent
05-12-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
Nina (Galeotti) (Ballet)
06-12-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Epigrammet (Kotzebue)
08-12-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Egoismen (Colman)
Arrestanten (Maria og Pineux) (Syngestykke)
Landsbymøllerne i Provence (Bournonville) (Ballet)
09-12-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Adolf og Lovise (Iffland)
12-12-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den værdige Fader (Gemmingen-Hornberg)
Hververen (Galeotti) (Ballet)
13-12-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Postchaisen (Bonel m.fl.)
Lønkammeret (Solié og Hoffman) (Syngestykke)(premiere)
15-12-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Domherren i Milano (Schall og Pineux) (Syngestykke)
16-12-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Besøget (Kotzebue)
17-12-1803, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
De forliebte Haandværksfolk (for Gielstrup) (Gaszmann og Goldoni) (Syngestykke)
19-12-1803, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Lønkammeret (Solié og Hoffman) (Syngestykke)
20-12-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den forladte Dido (Galeotti) (Ballet)
22-12-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Døvstumme (Bouilly)
23-12-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbymøllerne i Provence (Bournonville) (Ballet)
25-12-1803, søndag Helligdag Juledag
26-12-1803, mandag Helligdag 2. Juledag
27-12-1803, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
Ziguenernes Leir (Galeotti) (Ballet)
28-12-1803, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
De to Dage (Cherubini og Bouilly) (Syngestykke)
29-12-1803, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Rivalerne (Lemoyne og Chabannes) (Syngestykke)
30-12-1803, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Pebersvendene (Iffland)
 

Forrige år - Næste år