Til indledningen til disse sider

Forrige sæson - Næste sæson

eller vælg sæson

Dansk Forfatterleksikon. Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975. Sæson 60


Sæson nr 60 (1807-08)

01-09-1807, tirsdag
  Note (Formedelst Krigsuroligheder forsinket start)
20-10-1807, tirsdag
  Note (Den engelske besættelsen af København ophører)
26-10-1807, mandag
 (premiere, næste) Tvekampen (Jáuregui)
Rolleliste
[01] Don Simon, Alkade i Segovia
26-10-1807 Frydendahl
[02] Laura, hans Datter
26-10-1807 Mad. Heger
[03] Don Fernando, hendes Mand, Kaptajn i Garden
26-10-1807 P. Foersom
[04] Don Carlos, Oberst, Fernandos Ven
26-10-1807 Clausen
[05] Don Sebastian, øverste Alkade
26-10-1807 Schwarz
[06] Gusman Skriver i Retten
26-10-1807 O. Rongsted d.æ.
[07] Pedrillo, Fernandos Tjener
26-10-1807 Enholm
[08] Don Alvar, vagthavende Officer
26-10-1807 ukendt
27-10-1807, tirsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Pebersvendene (Iffland)
Rolleliste ændret
[01] Peter Dalstrøm, Arkitekt
27-10-1807 N. Simonsen (Debut)
29-10-1807, torsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Skillerummet (Liborière)
Rolleliste ændret
[02] Cecile
29-10-1807 Jfr. Rosing
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Renaud d'Ast (Alayrac m.fl.) (Syngestykke)
30-10-1807, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Ildebranden (Pineux)
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Nina (Galeotti) (Ballet)
01-11-1807, søndag
 (premiere, næste) De falske Fortroligheder (efter Marivaux) (Marivaux) (spillet på Hofteatret)
Rolleliste
[01] Julie Heiter, en rig Enke
01-11-1807 Jfr. B.E. Olsen
[02] Mad. Dünkel, hendes Moder
01-11-1807 Jfr. Sannes
[03] Mariane, hendes Kammerpige
01-11-1807 Jfr. Bassøe
[04] Riemer, en Prokurator
01-11-1807 Jordhøy
[05] Dørner, hans Søstersøn
01-11-1807 N. Simonsen
[06] Merber, under Navn af Wilhelm, Dørners Ven, Julies forklædte Tjener
01-11-1807 Schiern
[07] Steffen, en Gaardskarl
01-11-1807 Carl Bruun
[08] Grev Stoltenberg
01-11-1807 Wildt
[09] En Guldsmededreng
01-11-1807 ukendt
[10] En Tjener
01-11-1807 ukendt
02-11-1807, mandag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Jøden (Cumberland)
Rolleliste ændret
[01] Stephan Bertram
02-11-1807 Olsen (igen)
 (opførelse nr:   43), forrige, næste) Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
03-11-1807, tirsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Tvekampen (Jáuregui)
 (opførelse nr:   98), forrige, næste) Statuen (Galeotti) (Ballet)
05-11-1807, torsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Selim, Prinds af Algier (Brown)
06-11-1807, fredag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Lønkammeret (Solié og Hoffman) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   34), forrige, næste) Lagertha (Pram og Schall) (Ballet)
08-11-1807, søndag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Den lille Uglspil og Syvsoveren (Kotzebue) (spillet på Hofteatret)
 (premiere, næste) Skorsteensfeieren (fransk) (spillet på Hofteatret)
Rolleliste
[01] Grev Albini
08-11-1807 Jordhøy
[02] Seeberg, hans Sekretær
08-11-1807 Wildt
[03] Julie
08-11-1807 Jfr. Abildgaard
[04] Donnerschwerdt, en tysk Tanddoktor
08-11-1807 Haack
[05] Flik, Skrædder
08-11-1807 ukendt
[06] Meyer, Grevens Kammertjener
08-11-1807 C. Lund
[07] Anton, en anden Tjener
08-11-1807 ukendt
[08] Barago, Skortensfejer
08-11-1807 Carl Bruun
09-11-1807, mandag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Chinafarerne (Schall og Heiberg) (Syngestykke)
10-11-1807, tirsdag
 (opførelse nr:     5), forrige) Erindringen (Iffland)
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Bjergbøndernes Børn og Speilet (Galeotti) (Ballet)
12-11-1807, torsdag
 (premiere, næste) De Halsstarrige (fransk)
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Adolf og Clara (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
13-11-1807, fredag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Tvekampen (Jáuregui)
 (opførelse nr:   40), forrige, næste) Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
15-11-1807, søndag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Formynderen (Iffland) (spillet på Hofteatret)
16-11-1807, mandag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Adolf og Lovise (Iffland)
17-11-1807, tirsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) De Halsstarrige (fransk)
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Hemmeligheden (Kunzen og Quetant) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[02] Sophie, hans Kone
17-11-1807 Mad. Frydendahl (igen)
19-11-1807, torsdag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) De pudseerlige Arvinger (Kotzebue)
 (opførelse nr:   35), forrige, næste) Lagertha (Pram og Schall) (Ballet)
20-11-1807, fredag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Ægteskabsskolen (Pram)
Rolleliste ændret
[04] Albert Stjernholm
20-11-1807 Simonsen
[13] Grethe, Stuepige
20-11-1807 Jfr. Sølver
[13] Grethe, Stuepige
000-000-0000 - ukendt
22-11-1807, søndag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Gjældsbeviset (Jünger) (spillet på Hofteatret)
 (premiere) De tre Manerer (Maurice) (spillet på Hofteatret)
Rolleliste
[01] Julie, en ung Enke
22-11-1807 Jfr. B.E. Olsen
[02] Marton, hendes Kammerpige
22-11-1807 Jfr. M.E. Thomsen
[03] Dermont, en ung Officer
22-11-1807 N. Simonsen
[04] Dubellair, et ungt Menneske efter Moden
22-11-1807 Schiern
[05] Lisans, en Veksellerer
22-11-1807 Jordhøy
23-11-1807, mandag
 (opførelse nr:   61), forrige, næste) Barselstuen (Holberg)
Rolleliste ændret
[12] Anden Dame
23-11-1807 Jfr. Arends
[20] Stine Isenkræmmers
23-11-1807 Jfr. Sannes
[30] En Mammeselle
23-11-1807 Mad. Rongsted
[34] Leonard, Gothards Ven
23-11-1807 Olsen (igen)
24-11-1807, tirsdag
 note om teateropførelse Overskou har som 3. programpunkt: Amors og Balletmesterens Luner. Findes ikke hos Aumont og Collin
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Maleren af Kjærlighed (Pelletier-Volmeranges)
Rolleliste ændret
[01] Merfort, forhen Officer og i det ostindiske Kompagnis Tjeneste
24-11-1807 Frydendahl
 (opførelse nr:   73), forrige, næste) Den forladte Dido (Galeotti) (Ballet)
26-11-1807, torsdag
 (opførelse nr:   15), forrige) Ægteskabsforslaget (Pineux)
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Mariane (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
27-11-1807, fredag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Embedsiver (Iffland)
Rolleliste ændret
[01] Fyrsten
27-11-1807 N. Simonsen
29-11-1807, søndag Helligdag Advent
 (premiere, næste) De to Klingsberger (Kotzebue) (spillet på Hofteatret)
Rolleliste
[01] Grev Klingsberg
29-11-1807 N. Simonsen
[02] Adolph, hans Søn
29-11-1807 Jfr. Busk
[03] Grevinde Wohlwarth, Grevens Søster
29-11-1807 ukendt
[04] Baron Stein, Løjtnant
29-11-1807 C. Lund
[05] Henriette, hans Søster
29-11-1807 Jfr. M.E. Thomsen
[06] Madam Amalia Friedberg
29-11-1807 Jfr. B.E. Olsen
[07] Krautmann, Forpagter paa Grev Klingsbergs Godser
29-11-1807 Carl Bruun
[08] Madam Wünschel
29-11-1807 ukendt
[09] Balthasar Schwalbenschweif, den gamle Klingbergs Kammertjener
29-11-1807 Haack
[10] Ernestine, Kammerpige, (1) hos Grevinden
29-11-1807 ukendt
[11] Jacob, Tjener, (2) hos Grevinden
29-11-1807 ukendt
[12] Mariane, en Pige
29-11-1807 ukendt
[13] En Tjener hos Greven
29-11-1807 ukendt
30-11-1807, mandag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Kjolen fra Lyon (Jünger)
 (opførelse nr:   50), forrige) Den forraadte og hævnede Amor (Galeotti) (Ballet)
01-12-1807, tirsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Caroline (Roger)
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) De to Grenaderer (Patrat)
Rolleliste ændret
[03] Victor la Liberté, Mathurins Søn, Grenadér
01-12-1807 C. Lund
[06] Jaquinot, Michellis Gudsøn
01-12-1807 Jfr. Busk (Debut)
[07] Suson, Mathurins Datter
01-12-1807 Jfr. Busk
03-12-1807, torsdag
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Skibbrudet (Pineux)
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Aabenbar Krig (Bourlain)
04-12-1807, fredag
 (opførelse nr:   34), forrige, næste) Jacob von Tyboe (Holberg)
Rolleliste ændret
[13] En Officer
04-12-1807 Enholm
05-12-1807, lørdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Ungdom og Galskab (Puy og Bouilly) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   82), forrige, næste) Linna og Valvais (for Weyle) (Galeotti) (Ballet)
06-12-1807, søndag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Maden af Ord (Iffland) (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Paschaen i Suresne (Etienne og Gaugiran-Nanteuil) (spillet på Hofteatret)
07-12-1807, mandag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) De Halsstarrige (fransk)
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Entreprenøren i Knibe (Cimarosa og italiensk) (Syngestykke)
08-12-1807, tirsdag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Myndlingerne (Iffland)
Rolleliste ændret
[06] Philip Brook, (1) Draves Myndlinger
08-12-1807 P. Foersom
[11] Sekretæren hos Kansleren
08-12-1807 Wildt
[14] Friederich, (1) i Draves Tjeneste
08-12-1807 Enholm
10-12-1807, torsdag
 (opførelse nr:     4), forrige) Tvekampen (Jáuregui)
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Bjergbøndernes Børn og Speilet (Galeotti) (Ballet)
11-12-1807, fredag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Gevinsten i Classelotteriet (Hagemeister)
 (premiere, næste) Den afbrudte Concert (Vivetières m.fl.) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   43), forrige, næste) Semiramis (Galeotti) (Ballet)
13-12-1807, søndag
 (premiere, næste) Det stille Vand har den dybe Grund (Beaumont og Fletcher) (spillet på Hofteatret)
Rolleliste
[01] Baronesse von Holmbach, en ring ung Enke
13-12-1807 Jfr. Busk
[02] Baron Friedheim, hendes Onkel
13-12-1807 Jordhøy
[03] Frøken Wiburg, hendes Kammerjomfru, under Navn af Therese
13-12-1807 Jfr. Abildgaard
[04] Baron Wiburg, Thereses Broder
13-12-1807 N. Simonsen
[05] Kaptajn Honnfeld
13-12-1807 C. Lund
[06] Kammerjunker Dornhelm
13-12-1807 Haack
[07] Hr. v. Rehberg
13-12-1807 Carl Bruun
[08] v. Walten, forhenværende Løjtnant ved en Fribataillon
13-12-1807 Schiern
[09] Baronessens Kammertjener
13-12-1807 ukendt
[10] Antonette, en Gartnerdatter, Baronessens Selskabsjomfru
13-12-1807 Jfr. Bassøe
[11] En gammel Kone
13-12-1807 ukendt
[12] Frantz, Baronessens Tjener
13-12-1807 ukendt
14-12-1807, mandag
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Den værdige Fader (Gemmingen-Hornberg)
 (opførelse nr:   44), forrige, næste) Semiramis (Galeotti) (Ballet)
15-12-1807, tirsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Ungdom og Galskab (Puy og Bouilly) (Syngestykke)
17-12-1807, torsdag
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Fændriken (Schröder)
 (opførelse nr:   32), forrige, næste) Fanden er løs (Galeotti) (Ballet)
18-12-1807, fredag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Udstyret (Iffland)
Rolleliste ændret
[04] Sophie Wallmann, (2) deres Børn
18-12-1807 Jfr. Rosing
[06] Sekretær Benfeld
18-12-1807 P. Foersom (igen)
[09] Morfeld, en Rejsende
18-12-1807 N. Simonsen
19-12-1807, lørdag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall)
20-12-1807, søndag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Lige for Lige (Marivaux og Jünger) (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Maleriet (Kotzebue og Guelden) (spillet på Hofteatret)
Rolleliste ændret
[02] Frisk Tippel, hans Søn
20-12-1807 Schiern
[08] En Markør, i Hôtel du grand Nord
20-12-1807 Carl Bruun
[08] En Markør, i Hôtel du grand Nord
000-000-0000 - ukendt
21-12-1807, mandag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Postchaisen (Bonel m.fl.)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Den afbrudte Concert (Vivetières m.fl.) (Syngestykke)
22-12-1807, tirsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Selim, Prinds af Algier (Brown)
23-12-1807, onsdag
 (opførelse nr:   33), forrige, næste) Den ellevte Juni (Holberg)
 (opførelse nr:   99), forrige, næste) Statuen (Galeotti) (Ballet)
25-12-1807, fredag Helligdag Juledag
26-12-1807, lørdag Helligdag 2. Juledag
27-12-1807, søndag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Fruentimmerhævn (Dupaty) (spillet på Hofteatret)
 (premiere, næste) Soubrettelist (Gersain) (spillet på Hofteatret)
Rolleliste
[01] Gaspard
27-12-1807 Jordhøy
[02] Elvire, hans Datter
27-12-1807 ukendt
[03] Rosine, hendes Kammerpige
27-12-1807 Jfr. M.E. Thomsen
[04] Valerio, Grev Lerimos's Søn
27-12-1807 Schiern
[05] Mendoca, (1) Gaspards Domestikker
27-12-1807 Carl Bruun
[06] Pedrillo, (2) Gaspards Domestikker
27-12-1807 ukendt
[07] Antonio, (3) Gaspards Domestikker
27-12-1807 ukendt
[08] Fabricio, (4) Gaspards Domestikker
27-12-1807 ukendt
28-12-1807, mandag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Den, som kommer først til Mølle, faar først malet (Vial)
 (opførelse nr:   33), forrige, næste) Fanden er løs (Galeotti) (Ballet)
29-12-1807, tirsdag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Syv tusinde Rigsdaler (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[05] Sophie, (2) deres Børn
29-12-1807 Jfr. Rosing
[14] En Karl
29-12-1807 O'Donnel (igen)
30-12-1807, onsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Domherren i Milano (Schall og Pineux) (Syngestykke)

1808


01-01-1808, fredag Helligdag Nytaarsdag
02-01-1808, lørdag
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Pigen fra Marienborg (for Schwarz) (Kratter)
Rolleliste ændret
[01] Peter Alexiovitz, Czar af Rusland
02-01-1808 P. Foersom
[05] Friederich Gluck, Pastor i Marienborg
02-01-1808 Schwarz (igen)
03-01-1808, søndag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Søskendene fra Landet (Jünger) (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Mistro og Skjelmerie (Dieulafoy) (spillet på Hofteatret)
04-01-1808, mandag
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Jægerne (Iffland)
Rolleliste ændret
[22] Amtsskriveren, (kun: 1799-1800 til 1808-09)
04-01-1808 Møller (igen)
05-01-1808, tirsdag
 (opførelse nr:   52), forrige, næste) Geert Westphaler (Holberg)
Rolleliste ændret
[06] Leonard, Destillatør
05-01-1808 C. Lund
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Den afbrudte Concert (Vivetières m.fl.) (Syngestykke)
07-01-1808, torsdag
 (opførelse nr:   49), forrige, næste) De forliebte Haandværksfolk (Gaszmann og Goldoni) (Syngestykke)
08-01-1808, fredag
 (premiere, næste) Bryllupsgildet unden Giftermaal (Picard)
10-01-1808, søndag
 (premiere, næste) Huusfred (Iffland) (spillet på Hofteatret)
11-01-1808, mandag
 (opførelse nr:   37), forrige, næste) Kjærlighed uden Strømper (Wessel)
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Nina (Galeotti) (Ballet)
12-01-1808, tirsdag
 (opførelse nr:   31), forrige, næste) Pigen fra Marienborg (Kratter)
14-01-1808, torsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Bryllupsgildet unden Giftermaal (Picard)
 (opførelse nr:   45), forrige, næste) Semiramis (Galeotti) (Ballet)
15-01-1808, fredag
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[13] En Underofficer
15-01-1808 O'Donnel (igen)
16-01-1808, lørdag
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[101] Petere, Snedkersvend
16-01-1808 Enholm
[109] En Vært
16-01-1808 Wildt
 (opførelse nr:   41), forrige, næste) Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
17-01-1808, søndag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) De Skinsyge (Murphy og Molière) (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Skorsteensfeieren (fransk) (spillet på Hofteatret)
18-01-1808, mandag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Den afbrudte Reise (Picard)
 (opførelse nr:   42), forrige, næste) Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
19-01-1808, tirsdag
 (premiere, næste) Mandig Troskab og qvindelig Dyd (Bouilly)
21-01-1808, torsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Det farlige Naboskab (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[02] Lise, hans Myndling
21-01-1808 Jfr. M.E. Thomsen (Debut)
[04] Hollman, en ung rig Købmand
21-01-1808 C. Lund
 (opførelse nr:     4), forrige) Den afbrudte Concert (Vivetières m.fl.) (Syngestykke)
22-01-1808, fredag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) De to Brødre (Kotzebue)
24-01-1808, søndag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Fruentimmerhævn (Dupaty) (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Mistro og Skjelmerie (Dieulafoy) (spillet på Hofteatret)
25-01-1808, mandag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Bryllupsgildet unden Giftermaal (Picard)
26-01-1808, tirsdag
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
27-01-1808, onsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Mandig Troskab og qvindelig Dyd (Bouilly)
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Nina (Galeotti) (Ballet)
30-01-1808, lørdag
 (premiere, næste) Hakon Jarl (Oehlenschläger)
Rolleliste
[09] Gudrun, (1) hans Døtre
30-01-1808 Jfr. B.E. Olsen (Debut)
31-01-1808, søndag
 (premiere, næste) Hans Rostgaard og hans Hustru (Rahbek) (spillet på Hofteatret)
01-02-1808, mandag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Hakon Jarl (Oehlenschläger)
02-02-1808, tirsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Hakon Jarl (Oehlenschläger)
04-02-1808, torsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Hakon Jarl (Oehlenschläger)
05-02-1808, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Den unge hidsige Kone (Etienne)
Rolleliste ændret
[02] Rose de Volmar, hans Kone
05-02-1808 Jfr. Rosing
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Renaud d'Ast (Alayrac m.fl.) (Syngestykke)
06-02-1808, lørdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Hakon Jarl (Oehlenschläger)
07-02-1808, søndag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Døbesedlen (Picard) (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Hans Rostgaard og hans Hustru (Rahbek) (spillet på Hofteatret)
08-02-1808, mandag
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Peters Bryllup (Schulz og Thaarup) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[04] Halvor (fra 1818-19: Jacob)
08-02-1808 C. Lund
[11] Martin, en Neger
08-02-1808 Enholm
[14] To Bønder (i 1797-98: Fire Bønder [2])
08-02-1808 Wildt
09-02-1808, tirsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Bryllupsgildet unden Giftermaal (Picard)
 (opførelse nr:   43), forrige, næste) Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
11-02-1808, torsdag
 (opførelse nr:   70), forrige, næste) Maskeraden (Holberg)
Rolleliste ændret
[05] Arv
11-02-1808 Kruse
[07] Leonora
11-02-1808 Jfr. Arends
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Skatten (Méhul og Hoffman) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[03] Dorval, hendes Elsker
11-02-1808 Enholm
12-02-1808, fredag
 (opførelse nr:     3), forrige) Mandig Troskab og qvindelig Dyd (Bouilly)
 (opførelse nr:   34), forrige, næste) Fanden er løs (Galeotti) (Ballet)
13-02-1808, lørdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Alexis (for Rosing) (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Ines de Castro (Galeotti) (Ballet)
14-02-1808, søndag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Det stille Vand har den dybe Grund (Beaumont og Fletcher) (spillet på Hofteatret)
15-02-1808, mandag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Syv tusinde Rigsdaler (Kotzebue)
16-02-1808, tirsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Nytaarsgaven (Patrat)
Rolleliste ændret
[03] Delcar, en velhavende Købmand
16-02-1808 Due (igen)
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Lønkammeret (Solié og Hoffman) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   83), forrige, næste) Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
18-02-1808, torsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Maleren af Kjærlighed (Pelletier-Volmeranges)
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Bjergbøndernes Børn og Speilet (Galeotti) (Ballet)
19-02-1808, fredag
 (opførelse nr:   38), forrige, næste) Kjærlighed uden Strømper (Wessel)
 (opførelse nr:   84), forrige, næste) Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
20-02-1808, lørdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Hakon Jarl (Oehlenschläger)
21-02-1808, søndag
 (opførelse nr:     2), forrige) De falske Fortroligheder (efter Marivaux) (Marivaux) (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) De to Fædre (Dupaty) (spillet på Hofteatret)
Rolleliste ændret
[05] Gravmand, Gartner
21-02-1808 Carl Bruun
22-02-1808, mandag
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[106] Tre Gæster [1]
22-02-1808 Rind
23-02-1808, tirsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Ægtefolkene fra Landet (Jünger)
Rolleliste ændret
[03] Babet, hendes Søster
23-02-1808 Jfr. Busk
[05] Den ældre Bernhard, forlovet med Babet
23-02-1808 Rind
[08] Ferdinand, Karolines Elsker
23-02-1808 C. Lund
[11] En Tjener
23-02-1808 Møller
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Ines de Castro (Galeotti) (Ballet)
25-02-1808, torsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Ungdom og Galskab (Puy og Bouilly) (Syngestykke)
26-02-1808, fredag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Hjertets Forvildelse (Iffland)
28-02-1808, søndag Helligdag Fastelavn
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Vor Fritz (Kotzebue) (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Hans Rostgaard og hans Hustru (Rahbek) (spillet på Hofteatret)
29-02-1808, mandag
 (opførelse nr:   35), forrige, næste) Hexerie (Holberg)
Rolleliste ændret
[07] Leanders Dreng
29-02-1808 ukendt
[21] En Mand i 3. Akt
29-02-1808 Haack
[24] En Frue
29-02-1808 Jfr. Arends
[27] En Tjener, (2) Fruens Tjenestefolk
29-02-1808 Pio (igen)
[31] To af Byens Vagt [1]
29-02-1808 Carl Bruun
[32] To af Byens Vagt [2]
29-02-1808 C. Lund
[33] Lucretia
29-02-1808 Jfr. Sannes
[38] En Oplæser
29-02-1808 Møller
[39] En Retsbetjent
29-02-1808 Pio (igen)
[44] To Soldater [1], (til 1816-17)
29-02-1808 Wildt
 (opførelse nr:   44), forrige, næste) Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
01-03-1808, tirsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Domherren i Milano (Schall og Pineux) (Syngestykke)
03-03-1808, torsdag
 (opførelse nr:   32), forrige, næste) Bagtalelsens Skole (Sheridan)
Rolleliste ændret
[06] Sir Benjamin Backbite
03-03-1808 Simonsen
[18] En Tjener, hos Lady Sneerwell
03-03-1808 Møller
[23] En Pige, hos Lady Teazle
03-03-1808 Jfr. Guldberg
04-03-1808, fredag
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
Rolleliste ændret
[08] Betty, Miss Lovelys Pige
04-03-1808 Jfr. Guldberg
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Bjergbøndernes Børn og Speilet (Galeotti) (Ballet)
06-03-1808, søndag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Harlekin Patriot (Ewald) (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Skjelmen og Dosmeren (Patrat) (spillet på Hofteatret)
Rolleliste ændret
[01] Hr. Bremont, en rig Privatmand
06-03-1808 Haack
07-03-1808, mandag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) De to Dage (Cherubini og Bouilly) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[01] Armand, første Parlaments-Præsident i Paris
07-03-1808 Du Puy (sidste Optræden)
[08] Angelina, hans Datter, Antonios Fæstemø
07-03-1808 Mad. Dahlén (igen)
[15] En Skildvagt
07-03-1808 Wildt (igen)
08-03-1808, tirsdag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Juliane von Lindorak (Gozzi)
Rolleliste ændret
[01] Oberst v. Lindorak
08-03-1808 Jordhøy
[10] Buschmann, Fændrikens Tjener
08-03-1808 Heinsvig
[12] Frederik, Feltmarskallens Tjener
08-03-1808 Enholm
10-03-1808, torsdag
 (premiere, næste) Den paadigtede Galskab (Charlemagne)
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Ines de Castro (Galeotti) (Ballet)
11-03-1808, fredag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) De Halsstarrige (fransk)
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) De to Grenaderer (Patrat)
Rolleliste ændret
[11] Jasmin, Grenadér
11-03-1808 Kruse (igen)
12-03-1808, lørdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Bonden som Dommer (for Kruse) (d'Herbois og Barca)
 (opførelse nr:   14), forrige) Landsbymøllerne i Provence (Bournonville) (Ballet)
13-03-1808, søndag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) De giftefærdige Piger (Picard) (spillet på Hofteatret)
 (premiere, næste) Kjærlighed og Løndom (Pain) (spillet på Hofteatret)
14-03-1808, mandag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Corsicanerne (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[03] Natalia, Grevens Datter
14-03-1808 Jfr. Rosing
[07] Klara, en Gartnerdatter
14-03-1808 Jfr. Bassøe
15-03-1808, tirsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Den paadigtede Galskab (Charlemagne)
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Fætteren i Lissabon (Schröder)
Rolleliste ændret
[04] Charlotte, (1) Børn af andet Ægteskab
15-03-1808 Jfr. Abildgaard
16-03-1808, onsdag
  Note (Lukket form. Kong Christian den Syvendes Død)
10-04-1808, søndag Helligdag Palme Søndag
14-04-1808, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
15-04-1808, fredag Helligdag Langfredag
17-04-1808, søndag Helligdag Paaskedag
18-04-1808, mandag Helligdag 2. Paaskedag
13-05-1808, fredag Helligdag Bededag
26-05-1808, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
05-06-1808, søndag Helligdag Pintsedag
06-06-1808, mandag Helligdag 2. Pintsedag
12-06-1808, søndag Helligdag Trinitatis