Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Marco Coltellini (1719-1777)

Sprog: italiensk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Coltellini, Marco]: Armida. Et musikalsk Skuespil til at opføres paa den kgl. Skueplads i Efterhøsten af Aaret 1773 [oversat af Fr. Ant. Friis]. [Musiken af Ant. Salieri]. ♦ Kbh., u.A. (1773, dramatik) BD4:sp415
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Frederik Anton Friis (1740-1800)
musik af Antonio Salieri (1750-1825, sprog: italiensk)
1779? Senere udgave: Extrait de l'Opera d'Armide. Mis en Musique par le Chevalier Gluck. Symphonie. ♦ [Uden trykkested], [1779?]. 13 sider
1781 i: Syngespil for den Danske Skueplads [5c] Senere udgave: Armida. Et Syngestykke i 3 Handlinger. Skrevet paa Italiensk med Musik af Antonio Salieri. Oversat til samme Musik af Adam Gottlob Thoroup
 Dramatik Coltellini, Marco: Pyramus und Thisbe. Ein Trauerspiel in Musik. Die Musik von Hasse (1778, dramatik) BD4:sp416
originaltitel: Piramo e Tisbe, 1768
Detaljer
musik af Johann Adolph Hasse (1699-1783, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog (bearbejdelse) anonym [Coltellini, M]: Den unge Grevinde. Et lystigt Synge-Spil at forestilles paa den kgl. Skueplads. [Musiken af Floriano Gasman]. ♦ Kbh., 1778. (1778, dramatik) BD4:sp425
originaltitel: La contessina, 1770
Detaljer
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
oversat af Anonym
musik af Florian Leopold Gaszmann (1729-1774, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 note til titel Libretto af Marco Coltellini efter Carlo Goldini.
 Bog anonym [Coltellini, Marco]: Extrait de l'Opera d'Armide. Mis en Musique par le Chevalier Gluck. Symphonie. ♦ [Uden trykkested], [1779?]. 13 sider (1779?, dramatik) BD4:sp415
Detaljer
musik af Christoph Willibald von Gluck (1714-1787, sprog: tysk)
1773 1. udgave: Armida. Et musikalsk Skuespil til at opføres paa den kgl. Skueplads i Efterhøsten af Aaret 1773 [oversat af Fr. Ant. Friis]. [Musiken af Ant. Salieri]. ♦ Kbh., u.A.
kollaps Noter
 note til oversat titel Operaen blev uropført 23-9-1777 i Paris. Musikken spillet i uddrag ved en koncert i København 1779.
 Bog Coltellini, M.: [Syngespil for den Danske Skueplads [5c]] Armida. Et Syngestykke i 3 Handlinger. Skrevet paa Italiensk med Musik af Antonio Salieri. Oversat til samme Musik af Adam Gottlob Thoroup (1781, dramatik) BD4:sp295
Detaljer
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
1773 1. udgave: Armida. Et musikalsk Skuespil til at opføres paa den kgl. Skueplads i Efterhøsten af Aaret 1773 [oversat af Fr. Ant. Friis]. [Musiken af Ant. Salieri]. ♦ Kbh., u.A.
 Dramatik (bearbejdelse_teater) Goldoni, Carlo: Underfundig uskyld. (La finta semplice). Opera buffa i 3 akter af W. A. Mozart. Bearbejdet af Marco Coltellini. Overs. fra italiensk af Povl Interslev-Jensen (1969, dramatik)
Detaljer
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
oversat af Povl Ingerslev-Jensen (1903-1979)
kollaps Noter
 note til titel I folkebibliotekerne opstillet under klassemærket 77.33 (Operatekster).

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst) Armida
Opera i 3 Akter af Antonio Salieri, Teksten af Marco Coltellini. Oversat af A.G. Thoroup
musik af Antonio Salieri (1750-1825, sprog: italiensk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
(premiere 30-01-1781 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(tekst) Rosinas Skælmsstykker
Komisk Opera i 3 Akter af W.A. Mozart. Tekst: Anton Rudolph efter Carlo Goldonis libretto »La Finta semplice«. Bearbejdelse og oversættelse: Gustav Hetsch
[Fra 1969 under titlen:] Underfundig uskyld, opera buffa i tre akter af W.A. Mozart. Tekst: Marco Coltellini efter Carlo Goldinis libretto. Oversættelse: Povl Ingerslev-Jensen
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
tekst af Anton Rudolph (sprog: ukendt)
andet af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
oversat af Gustav Hetsch (1867-1935)
oversat af Povl Ingerslev-Jensen (1903-1979)
(premiere 21-04-1923 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 59)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden