Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Syngespil for den Danske Skueplads

antologi: Syngespil for den Danske Skueplads, (1776-90, dramatik, flere sprog) BD4:sp293
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
Detaljer
Syngespil for den Danske Skueplads. [Den Gyldendalske Samling]
kollaps Indhold

[1a] Favart, [Charles Simon]: Soliman den Anden. Comoedie i 8 Acter [oversat af C. B. Biehl]. [Musik af Sarti.] Med nye Arier forøget, hvortil Musiken er sat af Thom. Chr. Walter (1776, dramatik)
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
oversat af Thomas Christian Walter (1749-1788)
1763 1. udgave: Soliman den Anden
[1b] Marmontel: Skovbyggeren. En lyrisk Comedie i 1 Handling efter: Le silvain. Musiken af Gretri. Til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal (1776, dramatik)
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
1771 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [5i] 1. udgave: Silvain. Comédie en un acte meslée d'ariettes. La musique est de Gretry. ♦ Copenh., 1771
[1c] Favart: Bondepigen ved Hoffet. [Le caprice amoureux ou Ninette à la cour, italiensk Libretto: La cantadina in corte]. En lyrisk Comedie i 2 Handlinger. Musiken af Duny, til samme Musik oversat af N.K. Bredal (1776, dramatik)
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
[1d] St. Foix: Deucalion og Pyrrha. Comedie [oversat af Caroline Thielo], med Arier forøget af N.K. Bredal, hvortil Musiken er sat af [Jos.] Sarti (1776, dramatik)
af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
oversat af Caroline Thielo (1735-1754)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
1753 1. udgave: Deucalion og Pyrrha. Comoedie i 1 Act. Oversat af Carolina Amalia Thielo. Poesien er af Msr. R. [C.P. Rose?]. ♦ Kbh. [1753]
[1e] anonym [Chamfort]: Kiøbmanden i Smyrna. Comoedie i 1 Act, med Arier. Musikken af [Karl David] Stegmann. Til samme Musik oversat af Ped. Topp Wandall (1776, dramatik)
af Sebastien Roch Nicolas de Chamfort (1741-1794, sprog: fransk)
[1f] St. Foix og Gellert: Oraklet. Et Syngespil i to Handlinger. [Musik af Scalabrini.] Indrettet til det Danske Theaters Brug efter det Franske af Saint Foix og det Tydske af Gellert. [Oversat af P. T. Wandall]. ♦ 1776. 44 sider (1776, dramatik)
af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
af Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769, sprog: tysk)
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
kollaps Noter
se også: L'oracle
 note til oversat titel Side [2]: Personerne [ Rolleliste].
 note til oversat titel Side [2] også: Musiken er af Hr. Kapelmester Scalabrini.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Library of Congres
[2a] Collé, [Charles]: Henrich den Fierdes Jagt. Comoedie i 3 Acter. Oversat af L[ars] Knudsen. (1777, dramatik)
af Charles Collé (1709-1783, sprog: fransk)
[2b] Sivry, [Charles Poinsinet] de: Aglae eller Støtten. Comedie i een Act af Hr. de Sivry, Medlem af Videnskabernes Selskab i Lothringen. Oversat af det Franske [ved Cl. Fasting] og forøget med Arier [af Ad. Gotth. Carstens], hvortil Musiqven er sat af Hr. Sarti. ♦ 1777. 50 sider (1777, dramatik)
af Ch. Poinsinet de Sivry (1733-1804, sprog: fransk)
oversat af Claus Fasting (1746-1791)
sange af Adolph Gotthard Carstens (1712-1795)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
1774 1. udgave: Aglae eller Stytten
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Library of Congress
[2c] Dancourt, [Florent Carton]: Det uventede Møde. Et lystigt Syngestykke i 3 Acter, taget af: Pillegrimene fra Mekka. Musikken af [Joh. Cph. Willib. v.] Gluck, til samme Musik oversat af P.T. Wandall (1777, dramatik)
af Florent Carton Dancourt (1661-1725, sprog: fransk)
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
[2d] Marmontel: Vennen af Huset. Lyrisk Comedie i 3 Handlinger, Musiken af [André] Gretri, til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal (1777, dramatik)
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
1773 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [5b] 1. udgave: L'ami de la maison. Comédie en 3 actes et en vers, mêlée d'ariettes. La musique est de Gretri. Copenh., 1773
[2e] Marmontel: Zemire og Azor. En lyrisk Comedie i 4 Handlinger. Musiken af Gretri, til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal (1777, dramatik)
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
1772 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [5k] 1. udgave: Zémire et Azor. Comédie-ballet en vers et en 4 actes, mêlée de chants et de danses. La musique est de [André] Gretri. Copenh., 1772
kollaps Noter
[3a] Sedaine: Desertøren. En lyrisk Tragi-Comoedie i 3 Handlinger. Musiken af [Pierre Alex.] Monsigny. Til samme Musik oversat ved N.K. Bredal (1778, dramatik)
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
[3b] anonym [Framery, Nicolas Etienne]: Colonien eller den nye-byggede Øe, en lyrisk Comedie i 2 Handlinger, i det Franske parodieret af den Italienske Original: l'isola d'Amore, med Musik af [Antonio Maria Gasparao] Sacchini, til samme Musik overesat ved N.K. Bredal (1778, dramatik)
af N. E. Framéry (1745-1810, sprog: fransk)
[3c] Sedaine: Den forstilte Tvistighed. Efter den Franske: Rose og Collas. Et comisk Synge-Spil i 1 Handling, Musiken af Monsigny, til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal (1778, dramatik)
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
[3d] Favart, [Charles Simon]: Arsène. Comedie i 4 Acter, oversat og i Musiqve forfærdiget af T[hom.] C[hr.] W[alter] (1778, dramatik)
originaltitel: La belle Arsène, 1773
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
oversat af Thomas Christian Walter (1749-1788)
1781 Senere udgave: Den skiønne Arsene. Et Syngetykke i 4 Handlinger, med Musik af M*** [ie: Monsigny, Pierre Alex.], til samme Musik oversat af Adam Gottlob Thoroup. [Kbh., 1781]
[3e] anonym [Sedaine]: Kongen og Forpagteren. Et Syngestykke i 3 Acter. [Musik af Monsigny.] Oversat af det Franske og til samme Musik af Charlotte Dorothea Biehl (1778, dramatik)
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
[4a] anonym [Favart, Charles Simon]: Venskab paa Prøve. En lyrisk Comedie i 2 Handlinger, tagen af Marmontels Fortællinger, Musiken af Gretri, til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal (1781, dramatik)
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
[4b] anonym [Pezay, Masson Marquis de]: Rosen-Bruden i Salenci. Et Syngespil i 3 Acter. Oversat af det Franske til Gretrys Musiqve af Charlotte Dorothea Biehl (1781, dramatik)
af Masson de Pezay (1741-1777, sprog: fransk)
[4c] anonym [Marmontel]: Lucile. Et Syngestykke i 1 Handling, Musiken af André Gretri. Til samme Musik af det Franske oversat ved Niels Krog Bredal (1781, dramatik)
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
[4d] Quetant: Grovsmeden. Et Syngestykke i 2 Optog. [Musik af Franç André Danican, kaldet Philidor]. Til samme Musik oversat af Joh. Herm. Wessel (1781, dramatik)
af Antoine François Quetant (1733-1823, sprog: fransk)
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
kollaps Noter
[4e] anonym: Laurette. Et Syngestykke i 1 Act. Oversat efter det andet forbedrede Franske Oplag til Merauxs Musik af C. D. Biehl (1781, dramatik)
af anonym fransk (sprog: fransk)
[4f] anonym [Marmontel]: Vildmanden. Et Syngespil i to Optoge. Oversat [efter: Le Huron] til Gretrys Musik af C. Pram (1781, dramatik)
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
oversat af C.H. Pram (1756-1821)
1769 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [3g] 1. udgave: Le Huron. Comédie, en 2 actes et en vers, mêlée d'ariettes. Par Mr. ***. La musique par André Gretrie. Copenh., 1769
kollaps Noter
[4g] anonym [Audinot, Nic. Médaed]: Bødkeren. Et lystigt Synge-Stykke i 1 Handling oversat til den franske Musik af Gram (1781, dramatik)
af Nicolas Médard Audinot (1732-1801, sprog: fransk)
[5a] anonym [Brandes, Joh. Chr.]: Ariadne paa Naxos. Et Duodrama [i 1 Act]. [Musik af Geo. Benda. Oversat af Benj. Geo. Sporon] (1781, dramatik)
af Johan Christian Brandes (1735-1799, sprog: tysk)
[5b] Falbaire, [Charl. Geo. Fenouillot de]: De tvende Giærrige. En lyrisk Comoedie i 2 Handlinger. Musiken af Gretri. Til samme Musik overs. ved N. K. Bredal (1781, dramatik)
af C. G. Falbaire (1727-1800, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
1774 1. udgave: De tvende Giærrige. En lyrisk Comedie i 2 Handlinger. Musiken af Gretri. Til samme Musik oversat i det Danske ved N. K. Kredal. ♦ Kbh., 1774
[5c] Coltellini, M.: Armida. Et Syngestykke i 3 Handlinger. Skrevet paa Italiensk med Musik af Antonio Salieri. Oversat til samme Musik af Adam Gottlob Thoroup (1781, dramatik)
af Marco Coltellini (1719-1777, sprog: italiensk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
1773 1. udgave: Armida. Et musikalsk Skuespil til at opføres paa den kgl. Skueplads i Efterhøsten af Aaret 1773 [oversat af Fr. Ant. Friis]. [Musiken af Ant. Salieri]. ♦ Kbh., u.A.
[5d] anonym [Marmontel]: Det foregivne Hexerie. en lyrisk Comedie i 1 Handiing, Musiken af Gretry, til samme Musik af det Franske oversat ved Niels Krog Bredal (1781, dramatik)
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
[5e] Anseaume: Det talende Skilderie. Et Syngestykke i 1 Act. Oversat til Gretrys Musik af Joh. Herm. Wessel (1781, dramatik)
af Louis Anseaume (1721-1784, sprog: fransk)
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
kollaps Noter
[5f] Monvel: De tre Forpagtere. Et Syngestykke i 2 Acter. Musiken af D.Z. [ie: Dezèdes]. Oversat af J.H. Wessel (1781, dramatik)
af Jacques-Marie Boutet Monvel (1745-1812, sprog: fransk)
musik af Nicolas Dezède (1740-1792, sprog: fransk)
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
kollaps Noter
[5g] Goldoni, C.: De forliebte Haandverksfolk. Et Syngespil i 3 Acter, hvortil Musiken er componeret af Florian Gasman. Oversat af Lars Knudsen (1781, dramatik)
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
musik af Florian Leopold Gaszmann (1729-1774, sprog: tysk)
1770 1. udgave: Haandværksfolkene. Et lystigt Synge-Spil; til at opføres paa den Kgl. Danske Skue-Plads i Efterhøsten i Aaret 1770. Oversat paa Dansk af Rasm. Soelberg. ♦ [1770].
[6a] anonym [Mabille]: Cecillia. Et Syngespil i 3 Optog, med Musik af Dezèdes. Til samme Musik oversat af C. Pram (1783, dramatik)
af Mabille (sprog: fransk)
[6b] Guichard, [Jean Franc.]: Skovhuggeren eller de tre Ønsker. Et Syngespil i een Act, hvortil Musiken er componeret af [Franç-André Danican, kaldet] Philidor. Oversat af Lars Knudsen (1783, dramatik)
af J. Fr. Guichard (1731-1811, sprog: fransk)
musik af François André Danican Philidor (1726-1795, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
[6c] anonym [Favart, Charles Simon]: Feen Ursel eller hvad der behager Damerne. Et Syngestykke i 4 Acter til [Egidio Remualdo] Duny's Musique. Oversat af J.H. Wessel (1783, dramatik)
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
musik af Egidio Romoaldo Duni (1708-1775, sprog: italiensk)
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [3h] 1. udgave: La fée Urgèle ou qui plait aux dames. Comédie en 4 actes, mélée d'ariettes. Copenh., 1770
kollaps Noter
[6d] Marmontel: Hyrdinden paa Alperne. Et Syngespil [i 3 Acter], skrevet paa Fransk. Musikken af Kohault og [Joh.] Hartmann [den Ældre]. Oversættelsen af [Chr.] Pram (1783, dramatik)
originaltitel: La bergère des Alpes, 1766
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af Joseph Kohaut (1738-1777, sprog: fransk)
musik af Johann Hartmann (1726-1793)
oversat af C.H. Pram (1756-1821)
[6e] anonym [Livigni og Paisiello]: Landsbye-Pigen. Et Syngespil i 3 Acter. Musiken af Giovanni Paesiello. Oversat af Lars Knudsen (1783, dramatik)
af Filippo Livigni (f. 1750, sprog: italiensk)
musik af Giovanni Paisiello (1740-1816, sprog: italiensk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
1776 1. udgave: Landsbye-Pigen fra Frascati. Et lystigt Synge-Spil, til at opføres paa den kgl. Skueplads. Oversadt paa Dansk af R. Soelberg. [Musiken af Joh. Paisiello]. ♦ Kbh., 1776. 143 sider
kollaps Noter
[6f] Monvel: Julie. Et Syngestykke i 3 Acter. Oversat til D.Z. [ie: Dezèdes] Musique [af J.H. Wessel] (1783, dramatik)
af Jacques-Marie Boutet Monvel (1745-1812, sprog: fransk)
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
kollaps Noter
[7a] anonym [Piccini, Jos. Maria]: Den foregivne Lord. Et Syngestykke i 2 Akter. Oversat af det Franske [ved C.D. Biehl] til [Nicola] Piccinis Musik (1785, dramatik)
af Giuseppe Maria Piccinni (1758-1826, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
[7b] D'Hèle, [Théod. Hales, kaldet]: De uventede Tilfælde. Et Syngespil i 3 Acter. Musikken af [André] Gretry. Oversat af Lars Knudsen (1785, dramatik)
af Thomas Hales (1740-1780, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
kollaps Noter
[7c] anonym [Desboulmière, Jean Auguste Julien, kaldet]: Anton og Antonette. Et Syngestykke i 2 Akter, med Musik af [Franç.Jos.] Gossec. Oversat til samme Musik af Adam Gottlob Thoroup (1785, dramatik)
af Jean-Auguste Jullien (1731-1771, sprog: fransk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
[7d] [Le] Monnier, [Pierre René]: Den besnærede Cadi. Et Syngespil i 1 Act. Musikken af [Pierre Alexandre] Monsigny. Oversat af Lars Knudsen (1785, dramatik)
originaltitel: Le Cadi dupé, 1766
af Pierre-René Lemonnier (d. 1796, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
[7e] Rozoi, de: De samnitiske Ægteskaber. Et Syngestykke i 3 Handlinger. Med Musik af Gretry. Oversat til samme Musik af Adam Gottlob Thoroup (1785, dramatik)
af Barnabé Farmian Durosoi (1745-1792, sprog: fransk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
[7f] Anseaume: Friskytterne og Melkepigen. Et Syngespil i 1 Act. Musikken af Duny. Oversat af Lars Knudsen (1785, dramatik)
af Louis Anseaume (1721-1784, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
[8a] Gotter, F. W. v.: Medea. [Musik af Geo. Benda.] Oversat efter den Tydske Original af Frid. Schwartz. ♦ Kbh., 1790. (1790, dramatik)
af Friedrich Wilhelm von Gotter (1746-1797, sprog: tysk)
musik af Georg Benda (1721-1795, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1781 1. udgave: Medea. Ein mit Musik vermischtes Drama. [Musik af Geo. Benda]. ♦ Flensburg, 1781.
[8b] des Fontaines [ie: Fouques-Deshayes]: Lehnsherrens Ret. Et Syngestykke i 3 Handlinger med Musik af [Jean Paul Égide] Martini. Oversat til samme Musik af Adam Gottlob Thoroup (1790, dramatik)
af Francois-Georges Fouques-Deshayes (1733-1825, sprog: fransk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
[8c] Anseaume, L.: Soldaten, som kan hexe. Et Syngestykke i 1 Act. Musikken af [Franç. André Danican kaldet] Philidor. Oversat af Lars Knudsen (1790, dramatik)
af Louis Anseaume (1721-1784, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
kollaps Noter
[8d] anonym [Casti, Giambattista]: Trophonii Hule. Et Syngestykke i 2 Akter. Musiken af [Ant.] Salieri. Til samme oversat af C.D. Biehl (1790, dramatik)
af Giovanni Battista Casti (1721-1803, sprog: italiensk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
[8e] Monvel: Stephen og Lise [Blaise et Babet] eller Fortsættelse af de tre Forpagtere. Syngestykke i to Akter af Herr Monvel. Med Musik af Dezedes. Til samme Musik oversat af J. H. Wessel. ♦ 1790. 72 sider (1790, dramatik)
originaltitel: Blaise et Babet, 1783
af Jacques-Marie Boutet Monvel (1745-1812, sprog: fransk)
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
kollaps Noter
[8f] anonym [d'Hèle, Th.]: Den falske Formodning eller den Skinsyge Elsker. Et Syngestykke i tre Akter med Musik af Gretry. Oversat til samme Musik af J. H. Wessel. 72 sider (1790, dramatik)
af Thomas Hales (1740-1780, sprog: fransk)
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
kollaps Noter
 note til titel Denne titel mangler i indholdsoversigten over bind 8 i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 296 (medtaget i Det kongelige Biblioteks online katalog, Rex), opført som separat tryk spalte 393.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse L.Eft. 1790, side 711.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.