Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

anonym fransk

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym: Les oyseaux vivent sans contreinte. Dans leur chant ils disent sans cesse. [2 franske Vers med dansk Oversættelse af F.R. G. ie: Fr. Rostgaard]. [Uden sted, uden år]. 2 Blade (s.a., digte) BD4:sp286
oversat af Fr. Rostgaard (1671-1745)
 Bog anonym: Kong Olger Danskis Krønicke. Som vaar Kong Gøttrickis søn oc en veldig Konge her i Danmarckis rige, oc i Engeland och Babilonien, som her effter bescreffuit staar ... udsat paa danske aff Christiern Pedersen ... (1534, roman)
originaltitel: Ogier le Dannoys, 1496
Detaljer
oversat af Christiern Pedersen (1480-1554)
1828 i: Dansk og norsk Nationalværk [1b] Senere udgave: Kong Olger Danskes Krønike. 341 sider
1855 i: Danske Skrifter [5b] Senere udgave: Kong Olger Danskes Krønike. Udsat paa Dansk af Christiern Pedersen, og her aftrykt efte den første Udgave, Malmø 1534. ♦ Kjøbenhavn, 1855. Side 129-314
1967 Senere udgave: Ogier le Dannoys. Roman en prose du XVe siècle. Publié pour Det danske Sprog- og Litteraturselskab par Knud Togeby
 Bog anonym: En lystig oc artig Dict kaldis Gudernis Giestebud. Hvor udi indføris de fleeste af Hedningernis Guder, at haffve været hos Jupiter til Giest, ... Beskreffvit par Frntzsøsk, oc dennem til tieniste paa Danske vdsat [af Elisabeth Thott], som sig der udi ville forlyste. Kbh., 1655 (1655, digte) BD4:sp286
Detaljer
oversat af Elisabeth Thott (1636-1656)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgave/oplag fra 1698.
 Bog (oversætter) Avellaneda, Alonso Fernandez de: Neue Abentheuer und seltzame Geschichte des wunderbaren Ritters Don Quichotte de la Manche, anfangs aus dem Spanischen ins Frantzösische, folgends aber aus dem Frantzösichischen in die Teutsche Sprache übersetzet. ♦ Cph., 1707. 1[-2] Th. [1-3. Buch.], [fortløbende paginering] (1707, roman) BD4:sp495
originaltitel: Segundo Tomo del ingenioso hidalgo Don Quichotte de la Mancha, 1614
Detaljer
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet som en fortsættelse af Cervantes.
 url Fuld visning af den spanske tekst, facsimile af udgave fra 1732, på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Clarice. Det er: Dend, for sin Dyd og Deylighed priisværdigste men derhos ulyksaligste Hertuginde af Milant. Oversat af det Franske til det Danske Sprogs Ære ved Chr. Larsen. ♦ Kbh., 1727. viii + 103 sider (1731, roman) BD4:sp494
Detaljer
oversat af Christian Larsen, o 1727
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, 1731.
 Dramatik anonym: Frimurernes Hemmelighed. Aabenbaret i et Skue-Spill. Som et Tillæg til bedre Oplysning om den opdagede og forraadte Frimurer-Orden. (Oversat af det Franske Sprog). Kbh., 1745 (1745, dramatik) AEJ137 BD4:sp414
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 Bog pseudonym: Maximes de la Sagesse. Det er: Klogskabs Regler. Først af Fransk paa Tydsk oversadt og nu af Tydsk paa Dansk verterit af F. H. Tronhjem, 1748. 4 Blade (1748, digte) BD4:sp286
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Beskrivelse over Mariage-Insul eller Ægteskabs-Øe. Overs. af det Franske Sprog. ♦ Kbh., 1753. 55 sider (1753, roman) BD4:sp494
oversat af Anonym
 Tekster anonym: Den blinde Ægtemand. [Oversat efter ukendt original af J.H. Meier]. Kbh., 1760 (1760, tekster) AEJ 40
Detaljer
oversat af Johan Herman Meier (1726-1804)
kollaps Noter
 Bog anonym: Kierlighedens Seyer over Rigdom, Rang og Ahner, eller den deylige ulykkelige, dydige og lykkelige Juliane siden Grevinde af St*s læseværdige og rørende Tildragelser. ♦ Kbh., 1768 (1768, roman) BD4:sp495
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) anonym [Metastasio, Pietro]: La passion de Jesus-Christ (1772, dramatik) BD4:sp420
originaltitel: La passion di Gesù Cristo, 1730
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
1775 Senere udgave: Jesu Christi Liidelse. Et Oratorium, hvortil Musiken er sat af Nic. Jomelli. Til at opføres af det Kgl. musikalske Akademie paa Bryggernes Laugshuus i Fasten. Oversat paa Dansk af R. Soelberg. ♦ Kbh., 1775.
1786 Senere udgave: Jesu Christi Liidelse. Et Oratorium, hvortil Musiken er sat af Giov. Paisiello. ♦ Kbh., 1786.
1790 Senere udgave: Jesu Christi Liidelse. Et Oratorium, hvortil Musiken er sat af Ant. Salieri. ♦ Kbh., 1790.
1790 Senere udgave: Jesu Christi Liidelse. Et Oratorium, hvortil Musiken er sat af Ant. Salieri. Opført i Enigheds Selskabet i Fasten 1790. ♦ Kbh., 1790.
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Tekster anonym: Mirza og Fatme. En Indiansk Fortælling. Oversat af det Franske. ♦ Kbh., 1776 (1776)
oversat af Ove v. Obelitz (1750-1804)
 Dramatik anonym: [Syngespil for den Danske Skueplads [4e]] Laurette. Et Syngestykke i 1 Act. Oversat efter det andet forbedrede Franske Oplag til Merauxs Musik af C. D. Biehl (1781, dramatik) BD4:sp294
 Bog anonym: Historie om Prindsen af Carency. Overs. af Fransken ved E. L. Grüner. ♦ Kbh., 1788-90. 1-2. D. (1788, roman) BD4:sp495
Detaljer
oversat af Elias Laurits Grüner (1761-1819)
kollaps Noter
 Note (andet) anonym: Epitre à l'auteur anonyme du Manuscrit intitulé: Portraits des Dames. Copenh., 1791 (1791, digte) BD4:sp286
Detaljer
af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Også anført i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 414 [Enkelte franske Skuespil].
 Bog anonym: Pyrenæer-Marsch. [Oversat af Pet. Andr. Heiberg]. U.St., [1792]. 2 Blade (s.a., digte) BD4:sp286
Detaljer
oversat af P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes i 2 forskellige udgaver, uden titelblad.
 Bog (tekst) anonym: Til Harmonien. Cantate componeret af Grævinde Ahlefeldt. Opført i det Harmon. Selsk. d. 12. Dec. 1792. [Den franske tekst er oversat af Fr. Gottl. Sporon]. Kbh., 1792 (1792, digte) BD4:sp284
musik af Maria Theresia Ahlefeldt (1755-1810)
oversat af Frederik Gottlieb Sporon (1749-1811)
 Bog anonym: Den lykkelige Familie. En Fortælling overs. af det Franske ved E. C. G. ♦ Aalborg, 1794 (1794, roman) BD4:sp495
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: La Roche. En philosophisk Roman. ♦ Kbh., 1797 (1797, roman) BD4:sp495
oversat af Anonym
 Bog anonym: Pigernes Paradis. En østerlandsk Fortælling. Efter det Franske. ♦ Kbh., 1798. 23 sider (1798, novelle(r)) BD4:sp495
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:15]] Moazim eller den trøstede Fader (1801) EMP 1
originaltitel: Amusements periodiques
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Af: Amusements periodiques.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:19]] Natur-Elskeren. En Idylle (1801) EMP 1
originaltitel: Oeuvres melees
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:18]] Selomon. En Idylle (1801) EMP 1
originaltitel: Oeuvres melees
 Bog (oversætter) Campe, Joach. Heinr.: J. H. Campes Franske Læsebog. Tilligemed en fuldstændig Ordbog over de i Bogen forekommende franske Ord og Talemaader af J. Werfel. Le nouveau Robinson. ♦ 1802. 408 sider (1802, tekst) BD4:sp40
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Snorrepiberier [m]] Om Romernes Overdaad. Af L'Esprit des Journaux (1813, tekster) EMP 4
 Bog Burgwedel, Elise Frideriqve v.: Der Aeronaut. Nach dem Französischen. ♦ Kph., 1814. 200 sider (1814, roman) BD4:sp456
oversat af Elise Frideriqve v. Burgwedel (sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Sterne, Laurence: Voyage sentimental. Traduit de l'Anglais. ♦ Copenh., 1815 (1815, roman) BD4:sp487
Detaljer
af Laurence Sterne (1713-1768, sprog: engelsk)
1775 1. udgave: Yoricks Følsomme Reise igiennem Frankrig og Italien i Tvende Deele. Af det Engelske overs. ved H.J. Birch. ♦ Gyldendal, 1775. 240 sider
 Bog anonym: Driancourt. Eine wahre Geschichte. [Aus dem Französischen]. ♦ Schleswig, 1821 (1821, roman) BD4:sp495
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Idyller [e]] Azemi eller Det underfulde Belte. Sidestykke til Cendrillon (1823) EMP 13
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
andet: Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
 Bog anonym: Tryllepigen. Efter det Provensalske. Udg. af Ludv. Berg. Kbh., 1825 (1825, digte) BD4:sp284
Detaljer
oversat af Ludv. Berg (1787-1853)
kollaps Noter
 note til oversat titel Skoleprogram fra Nykjøbing [F.].
 Bog anonym: Bertrands Afskedsqvad. Metrisk oversat af G. D. V[ett]. Kbh., 1828 (1828, digte) BD4:sp287
Detaljer
oversat af G.D. de Vett (1772-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykfejl i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 287, angiver oversætteren til: E.D.V.
 note til oversat titel 2 andre udgaver, den ene uden titelblad: Les Adieux de Bertrand ... Kbh., [u.A.] 4 Blade [Med fransk og dansk tekst].
 Bog anonym: Schicksale der Madame de Campestre in der groszen Welt und vor dem Gericht. Ein französisches Sittengemälde gegenwärtiger Zeit. Aus dem Französischen übersetzt von L. Kruse. ♦ Leipzig, 1828. 1-4. Theil (1828, roman) BD4:sp495
oversat af Lauritz Kruse (1778-1839)
 Bog anonym: Haldan de Knüden. Manuscrit Danois du XV. siècle. 2. Edition. ♦ Paris, 1829. 242 sider (1829, roman) BD4:sp495
 Bog anonym: [indgår i antologien: De comiske Helte og Heltinder [e]] Bortførelsen (1831, novelle(r)) EMP3681
 Bog anonym: [indgår i antologien: De comiske Helte og Heltinder [a]] Dalen Tunderthal (1831, novelle(r)) EMP3681
 Bog anonym: [indgår i antologien: De comiske Helte og Heltinder [d]] Maaskee (1831, novelle(r)) EMP3681
 Bog anonym: [indgår i antologien: De comiske Helte og Heltinder [b]] Spurvehøgen fra Slottet Tornac (1831, novelle(r)) EMP3681
 Bog anonym: [indgår i antologien: De comiske Helte og Heltinder [c]] En ung Kones første Reise (1831, novelle(r)) EMP3681
 Afsnit i bog (redigeret) anonym: Fortællinger for Børn. Med Forkortning oversatte efter den franske Originals 6te Oplag. ♦ C. Steen, 1838. ? sider, 5 ill. Kobb.. Pris: 4 mk. 8 sk. (1838, børnebog) BD1supp:sp505
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Den gale fra Dortrecht. (Efter Constitutionnel) (1842, novelle(r))
del af: Dagen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dagen fra 9-11-1842.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog anonym: Barnehaven. Tolv Fortællinger for Børn, bearbeidet efter det Franske ved H. P. Holst. 1 Billede. ♦ Bing & S., 1843 [ie: 1842] (1843, børnebog)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
 Børnebog Köhler: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s080]] Prindsesse Mikmak. Side 80-84 (1843, børnebog) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
1916 indgår i: Æventyr [s009] Senere udgave: Prinsesse Mikmak. Side [09]-19
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s125] Senere udgave: Prinsesse Mikmak. Side 125-28
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: et fransk Eventyr (Köhler).
 Bog anonym: Æfintýrid af Selikó og Berissu. ... Snúib [ie: snúid] úr Frønsku máli á Islendsku af Dr. Hallgrími Schevíng. ♦ Videyar Klaustri, 1844. 58 + [1] sider (1844, novelle(r))
Detaljer
oversat af Hallgrimur Hannesson Scheving (1781-1861)
oversat af Hallgrímur Jónsson (1787-1860)
kollaps Noter
 note til titel [Fulde titel:] Æfintýrid af Selikó og Berissu. Tilfallid árid 1727. Nokkud aukid af Landaskipunarfrædinni, og þeim Fetisku trúarbrøgdum Sudur-álfunnar, til frekari upplísíngar fyrir fáfródari. Snúib [ie: snúid] úr Frønsku máli á Islendsku af Dr. Hallgrími Schevíng. En á Ljódmæli snúid af Hallgrími Jónssyni 1840.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [h]] Baronessens Frokost (1847, novelle(r)) EMP3686
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [d]] Belønningen (1847, novelle(r)) EMP3686
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [a]] Den blinde Bedstemoder (1847, novelle(r)) EMP3686
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [g]] Broder og Søster (1847, novelle(r)) EMP3686
 Børnebog anonym: Frants Blaastrømpe. Fortælling for Børn. Efter det Franske. ♦ Steen & S., 1847. 99 sider, illustreret (1847, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Med 4 Lithographier.
 note om oplag 2. Oplag, 1847.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [c]] Margrethe eller Træet med Madonnabilledet (1847, novelle(r)) EMP3686
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [e]] Moderens Grav (1847, novelle(r)) EMP3686
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [b]] De smaa Frøkener (1847, novelle(r)) EMP3686
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [f]] Spilopperne (1847, novelle(r)) EMP3686
 Bog anonym: [indgår i: Maanedskrivt for Morskabslæsning [s032]] Clotilde. [Efter det Franske]. Side 32-48 (1848, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Mine Værelser vare nylig blevne meublerede og med Stolthed betragede jeg de smukke Tapeter og nydelige Drapperier; i de første otte Dage maatte Enhver, som besøgte mig, dele min Henrykkelse over alt Det, jeg kaldte mit.
 Bog anonym: Favoritterne eller historiske Mysterier fra Ludvig den 13des sidste Regjeringsaar. Overs. af J. Bindseil. ♦ 1848. 216 sider (1848, roman) EMP4849
originaltitel: ?
oversat af Johan Bindseil (1826-1884)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Blandet Morskabslæsning [a]] Alpehyrdinden. Fortælling, frit efter det Franske (1850, novelle(r)) EMP 36
oversat af Georg Hansen (1796-1876)
 Dramatik anonym: Fra store eller lille Strandstræde. Sangene af samme. ♦ H.P. Møller, 1850. 16 sider (1850, dramatik)
Detaljer
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
oversat af Kr. Borre
kollaps Noter
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger for Store og Smaa [e]] Hyrdelivet i Pyrenæerne. Efter Les enfants peints par eux-mêmes (1850, novelle(r)) EMP 37
 Bog anonym: Marie Remy. En historisk Skildring fra det franske Directoriums Tid. Udgivet og forlagt af C. F. Møller. ♦ Kjøbenhavn, [Oversætterens Forlag], 1851. 224 sider (1851, roman) EMP4850 👓
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Carl Frederik Møller (1798-1859)
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, 1851. 224 sider.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Børnebog anonym: De talende Blomster. En Børnebog med 10 color. Billeder. Efter det Franske. ♦ Iversens B., 1851 (1851, børnebog)
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i: En Pariser i Andalusien [b]] Commandeersergeanten. Novelle (1852, novelle(r)) EMP4326
 Bog anonym: [indgår i: En Pariser i Andalusien [c]] Nytaarsaften (1852, novelle(r)) EMP4326
 Bog anonym: [indgår i: En Pariser i Andalusien [a]] Ungdomserindringer. Novelle (1852, novelle(r)) EMP4326
 Bog anonym: [indgår i: Miniaturbibliothek for Noveller, [3s017]] Den Fattige og Tiggerne. (Af Revue de Paris). Side 17-50 (1853, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Jernbanetoget fra Saint-Cloud til Versailles var afgaaet et Minut førend jeg kom til Banegaarden. At vente en Time er met længe; heldigviis er det smukt Veir; man kan glæde sig over at see den blaa Himmel.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Tre Noveller [a]] Adelaide (1854, novelle(r)) EMP3687
 Bog anonym: [indgår i antologien: Tre Noveller [b]] Arven (1854, novelle(r)) EMP3687
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Sagn [e]] Marquisen af Aurebonne. Novelle, bearbeidet efter det Franske af Udg. (1854, novelle(r)) EMP 43
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Tre Noveller [c]] Rosalia Orsini (1854, novelle(r)) EMP3687
 Bog anonym: Leli Ferdinanda, den maskerede Dame. En Fortælling fra Ludvig den Femtendes Tid. Udgivet efter det Franske ved C. F. Møller. ♦ Kjøbenhavn, [L. Jordan], 1855. 248 sider (1855, roman) EMP4851 👓
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Carl Frederik Møller (1798-1859)
kollaps Noter
 note om oplag 2det Oplag, 1858. 246 sider.
 note om oplag 4de Oplag, 1859. 240 sider.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Barnum, B. T. [ie: P.T.]: [indgår i antologien: Mosaik [a]] Pufmageren. B. T. [ie: P.T.] Barnums Levnet, fortalt af ham selv (1856, tekster) EMP3689
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
af Phineas Taylor Barnum (1810-1891, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk udgivet som: The Life of P.T. Barnum: Written By Himself, 1855.
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende fra No. 154 (6-7-1855) til No. 158 (11-7-1855), anført som: Pufmageren. The life of P. T. Barnum, written by himself; London, Sampson Low and Co. 1855. Af: Revue des deux mondes. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog pseudonym: Tolv Fortællinger for Børn fra fem til otte Aar. Af en Moder. Fra det Franske ved S. B. [ie: Sophie Buntzen]. ♦ Wøldike, [1857]. 89 sider, illustreret (1857, børnebog)
Detaljer
oversat af Sophie Henriette Cathrine Buntzen (1816-1870)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med et Billede.
 Bog anonym: Edouard de Termont eller Forsyn og Anger. Af Mdm. L. de R. Overs. fra Fransk og udg. af H. N. Nørskou. ♦ Haderslev, 1857. 260 sider (1857, roman) EMP4852
originaltitel: Edouard de Termont, 1847
Detaljer
oversat af H. Nødskou (1821-1906)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger 1 [a]] Fiskerne i Besons (1857, novelle(r)) EMP3690
 Bog anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger 1 [b]] Selico og Berissa (1857, novelle(r)) EMP3690
 Dramatik Barner, Johannes: [indgår i: Vaudeviller [a]] En fransk Oberst (1858, dramatik)
Detaljer
af U.P. Overbye (1819-1879)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 Bog Barner, Joh.: En fransk Oberst 1769. Vaudev. i 1 A. Efter det Franske. ♦ Ursin, 1858 [ie: 1857]. (1858, dramatik)
Detaljer
oversat af U.P. Overbye (1819-1879)
1858 1. udgave: Vaudeviller. Gamle og nye. ♦ Ursin, 1858 [ie: 1857]. 232 sider. Pris: 1 Rd. 32 sk.
 Børnebog anonym: Sarah eller Virkningen af barnlig Gudsfrygt. En Novelle for Ungdommen, bearbeidet efter det Franske af S. B. ♦ Iversen, 1858. 103 sider (1858, børnebog)
oversat af Sophie Henriette Cathrine Buntzen (1816-1870)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Ballet i Sceaux og Anoucska [b]] Anoucska. Erindringer fra Rhinens Bredder. Efter revue des deux mondes (1859, tekster) EMP3693
 Bog anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger [a]] En Erindring (1859, novelle(r)) EMP3697
 Bog anonym: Laurette. En Landsbyhistorie efter det Franske ved G. Hansen. ♦ 1859. 46 sider (1859, novelle(r)) EMP4854
originaltitel: ?
oversat af Georg Hansen (1796-1876)
 Bog anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger [b]] Onkel Cæsar (1859, novelle(r)) EMP3697
 Bog anonym: [indgår i: Ibenholtsskrinet [b]] Bjergmandens Døttre. En Fortælling om Bjergspidsen Prak [ie: Peak]. I tre Kapitler. Side 147-204 (1860, novelle(r)) EMP3953
oversat af Anonym
 Børnebog pseudonym: Nye Fortællinger for Børn. Af en Moder. Efter det Franske ved S. B. [ie: Sophie Buntzen]. ♦ Wøldike, 1860. 130 sider, illustreret (1860, børnebog)
Detaljer
oversat af Sophie Henriette Cathrine Buntzen (1816-1870)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 4 litografier.
 Bog Rosenberg, C.: Rolandskvadet. Et normannisk Heltedigt. Dets Oprindelse og historiske Betydning. Et Bidrag til den europæiske Civilisations Historie. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1860. [1] 300 [4] sider (1860, digte) 👓
Detaljer
af C. Rosenberg (1829-1885)
kollaps Noter
 note til oversat titel Disputats, forsvaret 20-2-1861.
 note til oversat titel Indeholder delvis oversættelse af digtet foretaget af C. Rosenberg.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym: Scener af Folkelivet i Paris. I. Portnersken. ♦ 1860. 78 sider, illustreret (1860, roman) EMP4855
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) Holmes, Oliver Wendell: Elsie Venner. ♦ Chr. Steen & Søn, 1861. 111 sider (1861, roman) EMP 781
originaltitel: Elsie Venner. A romance of destiny, 1861
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
af Oliver Wendell Holmes (1809-1894, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i Atlantic monthly, januar 1860 til april 1861, under titlen: The professor's story. Udgivet i bogform 1861.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 170 (24-7-1861) til No. 181 (6-8-1861), efter titlen og forfatteren: (Revue des deux mondes af 15de Juni og 1ste Juli 1861). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: [Aftenlæsning [2s242]] La Jaquerre. (Efter en fransk Fortælling). Side 242-63 (1861, novelle(r))
 Tekster anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger [a]] Juanna. En sand Begivenhed og Karakteerskildring fra Dalen i Andorra-Republiken. Af B. B. ♦ Bornh. Amtstidendes Feuilleton. 50 sider (1861) EMP 59
del af: Bornholms Amtstidende
oversat af Michael Abraham Alexander Wolff (f. 1828)
 Bog pseudonym: Lysets og Mørkets Engle. En Nutidsroman. Af Forfatteren til "Maaneskinsridderne". ♦ Kjøge, 1862. (1862, roman) EMP4856
originaltitel: ?
se også: Maaneskinsridderne
oversat af Anonym
 Bog anonym: Af Pariser-Familielivet. Fortælling efter det Franske. (Feuilleton til "Østsjællandsk Avis"). ♦ Kjøge, Trykt hos S.C. Opffer, 1863. 228 sider (1863, roman) EMP4858 👓
originaltitel: ?
del af: Østsjællandsk Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 anført med udgivelsesåret 1863, og til salg via Jordan.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Østsjællandsk Avis fra 12-5-1862 til 29-9-1862. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Djævleynglen. En Nutidsroman. Feuilleton til "Østsjællandsk Avis". ♦ Kjøge, Trykt i S.C. Opffers Bogtrykkeri, 1863. ? sider (1863, roman)
del af: Østsjællandsk Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Østsjællandsk Avis fra 29-9-1863. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog anonym: Fortællinger for Børn. Efter det Franske. ♦ Chr. Falkenbergs Forlag, 1863. 72 sider, illustreret (1863, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] anonym: Den utilfredse Emmelines Elise, som ikke talte Sandheden (1863, børnebog)
originaltitel: ?
[b] anonym: Opsæt aldrig (1863, børnebog)
originaltitel: ?
[c] anonym: Man kan, hvad man vil (1863, børnebog)
originaltitel: ?
[d] anonym: Kirsebærrene (1863, børnebog)
originaltitel: ?
[e] anonym: Bjørnen (1863, børnebog)
originaltitel: ?
[f] anonym: Guldfisken (1863, børnebog)
originaltitel: ?
[g] anonym: En vel anvendt Dag (1863, børnebog)
originaltitel: ?
[h] anonym: Den dovne Eugen (1863, børnebog)
originaltitel: ?
 Trykt i periodicum anonym: Oberst Pièrre. (Efter Revue des deux mondes) (1863, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Lollands-Falsters Stifts-Tidende 25-1-1863 og 1-2-1863.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: En Dames Flugt og Farer. En Fortælling fra den franske Revolutions Tid. "Folkebladets" Feuilleton. ♦ 1864. 120 sider (1864, roman) EMP4860
originaltitel: ?
del af: Folkebladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Roman i selvbiografisk form.
 Bog anonym: Faustine eller Skjøndt Gammelt, dog Nyt. Overs. fra Fransk. "Folkebladets" Feuilleton. ♦ 1864. 142 sider (1864, roman) EMP4861
originaltitel: ?
del af: Folkebladet
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: En lille Drengs Historie. Fortælling for Børn. Efter det franske ved S. B. [Sophie Buntzen]. ♦ Wøldike, 1864. 78 sider (1864, børnebog)
originaltitel: ?
oversat af Sophie Henriette Cathrine Buntzen (1816-1870)
 Bog anonym: Agnes. En Fortælling. Oversat af L'inconnu. (Af "Pressen"). ♦ Kbh., Jordan, 1866. 109 sider (1866, roman) EMP4863
originaltitel: ?
del af: Pressen
oversat af L'inconnue (pseudonym)
 Bog anonym: I Landsbyen. Paa Dansk ved L'inconnu. (Forf. til "Peter Tap."). (Af "Pressen") ♦ Jordan, 1866. 136 sider (1866, roman) EMP4864
originaltitel: ?
del af: Pressen
oversat af L'inconnue (pseudonym)
 Bog pseudonym: Kløverknægtforbundet. Af Forfatteren til "Lysets og Mørkets Engel" etc. ♦ Kjøge, 1866. Deel 1-5 (1866, roman) EMP4865
originaltitel: ?
se også: Maaneskinsridderne
del af: Østsjællandsk Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i følgeblad til Østsjællandsk Avis [lørdagstillæg].
 Børnebog anonym: Emma eller de Tvende Indflydelser. En Bog for Ungdommen bearbejdet efter det Franske ved S. B. [Sophie Buntzen]. ♦ Schubothe, 1867. 162 sider (1867, børnebog)
originaltitel: ?
oversat af Sophie Henriette Cathrine Buntzen (1816-1870)
 Bog anonym: Samvittighedens Røst. En Fortælling. Efter det Franske. ♦ 1867. 85 sider (1867, roman) EMP4866
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Opbyggelse.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [b]] Cecilie (1868, novelle(r)) EMP3700
 Note (baseret på værk) Hermann, C.: Droskekudsken. Roman efter det Franske. ♦ Carl Lund, 1868. 304 sider (1868, roman)
af Carl Sørensen (1845-1881)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [d]] Hellenernes Sang (1868, novelle(r)) EMP3700
 Note (baseret på værk) Hermann, C.: Herren seer dine Veie. Romantisk Skildring efter det Franske. ♦ Carl Lund, 1868 (1868, roman)
af Carl Sørensen (1845-1881)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [c]] Pierre (1868, novelle(r)) EMP3700
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [a]] Det tilslørede Portrait (1868, novelle(r)) EMP3700
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [1c]] Horace Vernet. Efter "Magasin pittoresque" ved G.H. (1870, tekster) EMP 83
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
 Bog anonym: Johannas Frelse. Efter Revue des deux mondes ved O. E. Carøe. ♦ 1870. 211 sider (1870, roman) EMP4868
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Oluf Ernst Carøe (f. 1849)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1869-80 opført med titlen: Johannes Frelse.
 Bog anonym: Luftens Datter. Roman efter det Franske. ♦ 1870. 296 sider (1870, roman) EMP4869
originaltitel: ?
del af: Søndags-Posten
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [1d]] Mit første Atelier. En Erindring fra 1812. Efter det Franske ved K-l (1870, tekster) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Dramatik anonym: Røg. Farce med Sange i 1 Act efter det Franske ved C. Sp. ♦ V. Pio, 1871. (1871, dramatik)
serietitel: Morskabstheatret. Vaudeviller og Farcer, 11
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym [Pressensé, E. de]: [indgår i: En ung Piges Hændelser i Krigens Tid [b]] Sabine. Side 125-210 (187?, roman) EMP4870
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [3l]] Boyarens Retspleie. Erindringer fra en Reise i Valachiet. Efter "Magazin pittoresque" ved E. F. (1872) EMP 83
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
 Bog anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [5i]] Brigadeer Trickball. En Smuglerhistorie fra Pyrenæerne. Efter "Revue des deux mondes", 1872, af J. M. F. (1872, digte) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s255]] Et farligt Sandsebedrag. Efter "Revue des deux Mondes". Side 255-94 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Illustreret Venus-Tempel [1-2a]] Grev Almavivas første Elskovs-Eventyr. Frit efter det Franske (1872, roman) EMP 88
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s124]] En Hemmelighed. Efter det Franske ved M. Side 123-55 (1872, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s372]] Et hemmelighedsfuldt Besøg. (Efter det Franske). Side 372-82 (1872, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-07s201]] Hr. Tricoches Ambulance. Erindringer fra Paris's Beleiring. Side 201-75 (1872, tekster) 👓
 Trykt i periodicum anonym: Lodsen. Frit efter det Franske ved C. S. (1872, novelle(r)) 👓
originaltitel: Un repentir, 1867
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af C.S. (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel På fransk tryk i: Le magasin pittoresque, Trente-cinquième [35] année, 1867,.
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 33 (18-8-1872) og Nr. 34 (25-8-1872).
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s108]] Politiagenten. Side 108-25 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog (oversætter) Lindau, Rodolphe: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [5f]] Spildt Møje. Fra et Ophold i Japan, af Rodolphe Lindau. Overs. fra Fransk og noget forkortet af G. H. (1872, novelle(r)) EMP 83
originaltitel: Verlorenes Mühen
Detaljer
af Rudolf Lindau (1829-1910, sprog: tysk)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum anonym: Adoptivsønnen. En Fortælling fra Spanien. (Efter "Revue des deux mondes") (1873, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stifts-Tidende fra 28-1-1873 til 8-2-1873.
 Trykt i periodicum anonym: Apropos om Medgift (1873)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Skitse i Aarhuus Stiftstidende 22-11-1873.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [6g]] Et Besøg i Blinde-Institutet i Paris. 1-2. Efter "Revue des deux mondes", 1873, af J. M. F. (1873) EMP 83
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Roskilde Avis 19-6-1873. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-08s101]] En Flugt fra Sibirien. Efter Revue des deux Mondes. Side 101-40 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-01s036]] Forlist paa tørt Land. En fransk Kriminalhistorie. Side 36-61 (1873, tekster) 👓
 Bog (oversætter) Harte, Bret: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s344]] Den forlorne Søn. En kalifornisk Fortælling af Bret Harte. (Efter Revue des deux mondes ved J. M.). Side 344-60 (1873, novelle(r)) 👓
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Et galant Eventyr. Historisk Fortælling fra Ludvig den Femtendes Tid. Efter det Franske ved L. Bech. ♦ 1873. 132 sider. (I Dagligstuen, 1) (1873, roman) EMP4871
originaltitel: ?
serietitel: I Dagligstuen, 1
oversat af uidentificeret
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [7l]] Greven af Aversa. Efter "Magazin pittoresque" ved A. B. Side 114-20 (1873) EMP 83 👓
originaltitel: ?
del af: Roeskilde Avis
Detaljer
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Roskilde Avis fra 5-11-1873 til 10-11-1873. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s225]] De gule Roser. (Efter det Franske). Side 225-37 (1873) 👓
 Bog (oversætter) anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s171]] Et hemmeligt Ægteskab. (Af en engelsk Advokats Erindringer). Efter "Revue contemporaine" ved B. Side 171-201 (1873, tekster) 👓
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s142]] Et Kald. (Oversat fra Fransk ved S. L.). Side 142-61 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s121]] Konsulens Kone. Efter det Franske. Ved J. M. Side 121-53 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog (oversætter) Ward, Artemus: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [7i]] Lidt om Mormonerne. Efter et Uddrag i "Revuedes deux mondes" af Artemus Ward's [ie: C.F. Browne] "Rejse i Mormonlandet ved X (1873, novelle(r)) EMP 83
af Charles Farrar Browne (1834-1867, sprog: engelsk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-08s212]] Det lille Hus. Efter Journal des Dames ved B-r. Side 212-98 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s024]] Louises Kald. Efter Revue des deux mondes ved A. H. Side 24-64 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Trykt i periodicum anonym: Nummer et i min Klasse (1873, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Ellevte Bind (1873), side 569-92. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter i periodicum) King, Katharine: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-01s096]] Regimentets Dronning. Efter det Engelske ved J. H. Side 96-178 (1873) 👓
del af: For Romantik og Historie
del af: Husbibliothek for Morskabslæsning
Detaljer
af Ann Katharine King (sprog: engelsk)
oversat af J.H. (pseudonym)
oversætter i periodicum: Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af romanen: The Queen of the Regiment, 1872.
 note til oversat titel For Romantik og Historie, side 595, note til titlen: Bearbeidet efter Romanen "The Queen of the regiment" af Katharine King i "Revue des deux mondes" af 15de Septbr. 1872.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie , december 1872, side 595-662, under titlen: Regimentets Dronning. En Fortælling ved H. P. Holst. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om føljeton Trykt i Husbibliothek for Morskabslæsning 1873, 1.
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-01s062]] En Spøgelseshistorie. Efter det Franske. Side 62-87 (1873, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [7q]] Det tvungne Giftermaal. Efter "Magazin pittoresque" ved A. B. (1873) EMP 83
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s106]] En Undine. Efter det Franske. Side 106-215 (1873, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [9g]] En Bryllupsfest hos Rezecherne. Efter "Magasin pittoresque" ved A. B. (1874) EMP 83
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
 Tekster [indgår i antologien: Euterpe [s071]] Digte fra Middelalderen. Side 73-87 (1874, tekster) 👓
Detaljer
af anonym hollandsk (sprog: hollandsk)
af anonym tysk (sprog: tysk)
af anonym spansk (sprog: spansk)
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
af anonym russisk (sprog: russisk)
af anonym andre (sprog: andre)
af anonym islandsk (sprog: islandsk)
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Indhold: Sang af Ridder Wachsmuth v. Mühlhausen, omtr. Aar 1230 (Fra Middelhøjtysk). Din Fader skal ikke skjænde! (Fra Gammelhollandsk). Hvorfor vilde Du spørge mig? (Fra Gammelhollandsk). Sang af Troubadouren Bernard de Ventadorn, omtr. Aar 1170 (Fra Provençalsk). Skjønne Fru Beatriz (Fra Spansk). Sonnet af Dante Alighieri (1265-1321). Praskoviuschka (Fra Russisk). Unge George Campbell (Fra Skotsk). Asbjørn og Tove (Fra Islandsk). Hilsen, Efter Ridder Ulrich v. Lichtenstein, omtr. 1250 (Frit fra Middelhøjtysk).
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [8g]] Hertugen og Bonden. Efter "Magasin pittoresque". Ved A. B. (1874) EMP 83
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
 Trykt i periodicum anonym: Cousine Martha (1874, novelle(r))
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 11-4-1874 til 18-4-1874.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Note (andet) Harte, Bret: [Fortællinger og Skildringer [4s226]] N. N. En Roman i den franske Maner. Side 226-31 (1874, novelle(r)) EMP 721 👓
originaltitel: N. N., 1865
Detaljer
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Californian, 9-9-1865.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Mindre Fortællinger [b]] Tante Lises Huus. Efter det Franske (1874, novelle(r)) EMP 92
oversat af Anonym
 Tekster anonym: Æventyret i Ørkenen. Fortalt af Napoleon som Førstekonsul. (Efter Chroniques des Tuilleries). "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri, 1875. 84 sider (1875) 👓
originaltitel: ?
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Jyllandsposten fra 6-5-1875 til 23-5-1875. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [n]] Fra Inkvisitionens Dage. Overs. fra Fransk (s.a.) EMP 94
 Dramatik anonym: Fra Sporvognen. Farce i 1 Act efter det Franske. ♦ V. Pio, 1875. (1875, dramatik)
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Gammel fransk Romance (1875, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Femtende Bind (1875), side 229-30, under titlen: Digte fra Middelalderen. Oversatte af Thor Lange. I. Gammel fransk Romance. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum anonym: Atten Drosker (1876, novelle(r)) 👓
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Jyllandsposten 15-6-1876. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Historien om 50 Sous (1876, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 5-2-1876.
 Dramatik anonym: Ikke under 65 Tommer. Farce i 1 Act, efter det Franske ved E. L. [ie: Eugen la Cour]. ♦ V. Pio, 1876. (1876, dramatik)
oversat af Eugen la Cour (1836-1900)
 Trykt i periodicum L., Mme. Pauline: En Moder til sin Datter. (Af "Le livre d'une mère", par Mme Pauline L.) (1876, roman)
originaltitel: Le livre d'une mère, 1875
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til forfatter Uddrag i Aarhuus Stiftstidende 12-4-1876 (Den første Altergang) og 15-4-1876 (Det første Venskab).
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [indgår i antologien: Niels Skytte og Peer Hattemager [c]] Røverne i Spanien 1830. (Efter det Franske, af J. O. i Loll.-Falst. Folket.). Side [56]-72 (1877, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Vendsyssel Tidende
del af: Lolland-Falsters Folketidende
Detaljer
oversat af J.O. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vendsyssel Tidende fra 10-4-1877 til 14-4-1877. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Lollands-Falsters Folketidende fra 25-3-1877, (Efter det franske, af J. O.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Séquin, Alfred [ie: Séguin, Alfred]: Den sorte Robinson. Af Alfred Séquin [ie: Séguin]. Med 22 Illustrationer. ♦ Bergmann & Hansen, 1878 [ie: 1877]. 165 sider, illustreret + 4 tavler (1878, roman) EMP4629
originaltitel: Le Robinson noir, 1877
Detaljer
af Alfred Séguin (f. 1825, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1902 Senere udgave: Den sorte Robinson. M. 20 Illustr. 2. Oplag. ♦ Axel Andersen, 1902. 148 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00
1912 Senere udgave: Den sorte Robinson. Paa Dansk ved Einar Lund. Med 13 Tegninger af K. Hansen-Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1912. 142 sider, illustreret
1922 Senere udgave: Den sorte Robinson. Paa Dansk ved Einar Lund. Med 13 Tegninger af K. Hansen-Reistrup. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 119 sider, illustreret
1934 Senere udgave: Den sorte Robinson. Paa Dansk ved Einar Lund. ♦ Chr. Erichsen, 1934. 124 sider
kollaps Noter
 note om oplag (Titeloplag), [uden år].
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
 anmeldelse Folkets Avis 22-12-1877, side 2 [Anmeldelse, signeret: P.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Jyllandsposten 22-12-1877, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Fædrelandet 31-12-1877, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 9-1-1878, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Fyrstinde Poliakøi. Karakterskildringer fra den fornemme Verden. Frit efte det Franske ved -r. ♦ 1879. 280 sider (1879, roman) EMP4873
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udgivet i hefter.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaafortællinger etc. [s001]] Militona. Oversættelse fra Fransk. Side 1- (1879, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Næstved Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Næstved Tidende fra 3-1-1879. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [indgår i antologien: Syv Fortællinger [f]] Grev William. Efter Revue des deux mondes (1880, novelle(r)) EMP 107
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: De røde Parasollers Historie. Efter det Franske ved Mélanie Borring (1880, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Mélanie Borring (1834-1917)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 147 (25-7-1880), side 439-40, illustreret.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer af fremmede Forfattere [b]] Hvad man kan finde i Luften. Efter det Franske (1882, novelle(r)) EMP 111
 Bog anonym: [indgår i antologien: Tre Fortællinger [a]] Hævneren. Efter det Franske (1882, roman) EMP 115
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: Tre Fortællinger [c]] Kvindemod. Efter det Franske (1882, roman) EMP 115
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Altfor styg. En Skitse (1882, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Familievennen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Familievennen, 6. Aargang, Nr. 28 (9-7-1882), side 385-88. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (illustrationer) Scott, Walter: [Romaner [1]] Ivanhoe. Roman. Overs. af P. V. Grove. Med 153 Afbildninger. ♦ P.G. Philipsen, 1883. 586 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 10,00 (1883, roman) EMP1247
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1822 1. udgave: Ivanhoe. En romantisk Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1822. Deel 1-3, 280 + 296 + 293 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 10 leveringer (à 75 øre) fra marts 1883, med 3-4 ugers mellemrum.
 Bog anonym: Sindsygelægen. Roman efter det Franske. Særtryk af "Illustreret Ugeblad". ♦ [1883 eller 1884]. 825 sider (1883-84, roman) EMP4875
originaltitel: ?
del af: Illustreret Ugeblad
oversat af Anonym
 Bog Møller, P. L.: [indgår i antologien: Eventyrkatten [s049]] Den tossede Bitte-Pér. Fransk Æventyr ved P. L. Møller. Side 49-55 (1883, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
af P.L. Møller (1814-1865)
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [a] Senere udgave: Den tossede Bitte-Pér
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s048] Senere udgave: Den tossede Bitte-Pér. Side 48-52
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Ved P. L. Møller.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Fransk eventyr ved P. L. Møller.
 Børnebog Aaby, P.: Tikronen. En Fortælling for Børn. Efter det Franske. Giese, 1884 (1884, børnebog)
oversat af uidentificeret
 Trykt i periodicum anonym: Det oplyste Vælgerfolk. (Efter Figaro) (1885, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Jyllandsposten 25-9-1885.
 Tekster anonym: Fredløs. Udtog af franske Familiearkiver. ♦ (Høst), 1886. (1886, tekster) EMP4877
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum B., Baronesse de: Nutidsgiftermaal (1886, roman)
originaltitel: ?
del af: Fyens Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Fyens Stiftstidende fra 15-5-1886 til 23-6-1886 i 24 afsnit, ikke trykt med sidetal.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (bearbejdelse) Planché, J. R.: Oberon. Romantisk Tryllespil i 3 Akter efter Planchés Original og den franske Bearbejdelse (1886, dramatik)
Detaljer
af James Robinson Planché (1796-1880, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1831 1. udgave: Oberon. Romantisk Tryllespil i tre Akter. Af J. R. Planché. Oversat efter den engelske Original, til C. M. v. Webers Musik af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Trykt og forlagt ved Bogtrykker J.D. Qvist, 1831. 71 sider
 Trykt i periodicum (illustrationer) anonym [Rousselet, Louis]: Tigerskindet. Fortælling fra Indien (1887, roman) 👓
originaltitel: La peau du tigre, 1884
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Louis-Théophile Marie Rousselet (1845-1929, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1887-88, fra Nr. 2 (9-10-1887).
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
 Bog anonym: En ung Adelsmands Eventyr. Efter det Franske. ♦ L. Jordan, 1887. Del 1-3, 202 + 234 + 196 sider. (Trykkested: Helsingør) (1887, roman) EMP4880
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Dramatik anonym: Adolf og Henriette. Dramatisk Spøg i 1 Akt, ved A. L. Arnesen (1891, dramatik)
oversat af A.L. Arnesen (1808-1860)
 Dramatik anonym: Gud ske Lov, Bordet er dækket. Lystspil i 1 Akt. Efter det Franske ved P. Engell. ♦ J.L. Wulff, 1891 (1891, dramatik)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Peter Engell (1848-1894)
1921 Senere udgave: Gud ske Lov, Bordet er dækket. Lystspil i 1 Akt. Efter det Franske. Oversat af P. Engell. (2. Opl.). ♦ J.L. Wulff, [1921]. 30 sider. Pris: kr. 1,25
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse, 1881-92, fejlagtigt opført under Tyske Skuespil.
 Bog anonym: Aucassin og Nicolete. En oldfransk Kærlighedsroman fra omtrent Aar 1200. Ved Sophus Michaëlis. ♦ København, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), [1893]. [97] sider, illustreret + 6 tavler (1893, roman) EMP4881
originaltitel: Aucassin et Nicolette, ca. 1200
Detaljer
oversat af Sophus Michaëlis (1865-1932)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
kollaps Noter
 note til titel Chante-fable fra det tidlige 1200-tal, fundet 1752.
 note til titel Illustreret af V. Jastrau.
 note til titel 50 eksemplarer af oplaget er nummererede og trykt på japansk papir.
 url Artikel om værket på: Link til ekstern webside Wikipedia (engelsk)
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 anmeldelse Hejmdal 7-12-1893, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse København 10-12-1893 [Anmeldelse, signeret: G.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Dannebrog 11-12-1893, side 1 [Anmeldelse, signeret: O.M.] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer i periodicum) anonym [Capendu, Ernest]: Dobbeltgængeren. Roman efter det Franske ved Sofie Horten. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1893. Del [1]-2, 352 + 216 sider (1893, roman) EMP4882
originaltitel: Le Capitaine La Chesnaye, 1860
del af: Sorø Amts-Tidende
del af: Maanedsroser
Detaljer
af Ernest Capendu (1825-1868, sprog: fransk)
oversat af Sofie Horten (1848-1927)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Le Journal pour tous, 1864.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (ligner revideret oversættelse fra Maanedsroser) i Sorø Amtstidende fra 13-5-1893 til 14-10-1893. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Maanedsroser, 1862-63, [illustreret med tegninger fra den franske udgave].
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
 Bog anonym: [Smaa Romaner af forskellige Forfattere [2e]] Doktor Bernardets Problem. Efter en fransk Læges Fortælling. (Natt) (1894, novelle(r)) EMP 123
oversat af Anonym
 Tekster Nielsen, Oluf: Evangeliesagn. Oldfranske Legendedigte om Jomfru Marias og Kristi Liv. ♦ Kjøbenhavn, Kleins Forlag, 1895. 89 sider (1895)
serietitel: Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, 21
Detaljer
af Oluf Nielsen (1869-1941)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog anonym: Et Pariserbarn. Overs. fra Fransk. Føljeton til "Fyens Avis". ♦ Odense, 1895. 47 sider (1895, novelle(r)) EMP4883
originaltitel: ?
del af: Fyens Avis
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Danziger-Chokoladen. En Anekdote fra Napoleonstiden. Fra fransk ved S. P. (1897, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af S.P. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, 25-12-1897, side 193-94.
 Bog anonym: Rolandskvadet. Metrisk oversat af O. P. Ritto. Illustreret af N. Skovgaard. ♦ Nordisk Forlag, 1897 (1897, digte)
originaltitel: La Chanson de Roland, 1100
Detaljer
illustrationer af Niels Skovgaard (1858-1938)
oversat af O.P. Ritto (1847-1922)
1919 Senere udgave: Rolandskvadet. Metrisk oversat af Ole Peter Ritto. Illustr. af Niels Skovgaard. Indledning og Noter af Kr. Nyrop. [2. gennemsete og forøgede Udgave]. ♦ Gyldendal, 1919. 236 sider
 Bog anonym: Atter funden. Romantisk Skildring efter det Franske. Overs. af J. D. Valther. ♦ Horsens, 1899. 226 sider (1899, roman) EMP4884
originaltitel: ?
oversat af J.D. Valther
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger af fremmede Forfattere [ ø]] Bum! Bum! En Novelle fra Fransk [Frit efter J. Claretie] (1899, novelle(r)) EMP 126
originaltitel: ?
del af: Aalborg Stiftstidende
Detaljer
andet: Jules Claretie (1840-1913, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt (ikke som bogsider) i Aalborg Stiftstidende 15-2-1899. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: En gammel Sergeants Erindringer. Overs. fra Fransk af Ad. de Fønss. ♦ 1899. 16 sider (1899, novelle(r)) EMP4885
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Adeline Fønss (1851-1913)
1903 Senere udgave: En gammel Sergeants Erindringer. Overs. fra Fransk af Ad. de Føns. ♦ Diakonissestiftelsens Depot, 1903. 16 sider
kollaps Noter
 note til titel Opbyggelse.
 Bog anonym: Gulddalen eller Livet paa Prærien. Fortælling fra det fjærne Vesten. Overs. af H. S. ♦ Aarhus, 1899. 992 sider (1899, roman) EMP4886
originaltitel: ?
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Mademoiselle Delfosses' eller Ridder Baltazards Memoirer. Fordansket ved Emanuel Goldstein og Konstad Rasmussen. ♦ Gyldendal, 1899. vi + 142 sider (1899, roman) EMP4887
originaltitel: (1695)
Detaljer
formodet af Eustache Lenoble (1643-1711, sprog: fransk)
oversat af Emanuel Goldstein (1862-1921)
oversat af Kr. Kongstad (1867-1929)
kollaps Noter
 note til titel Roman i 5 breve.
 note til titel Side 137-42: Nogle Anmærkninger.
 note til titel Side I-V: Forord [signeret E.G. og K.R.].
 note til forfatter Forf. var Eustache Le Noble (d. 31. jan. 1711) eller en præst Le Teller (efter Barbier).
 anmeldelse Politiken 16-12-1899, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog anonym: Mod Lyset. Efter det Franske ved C. M. [ie: Christine Mønster]. ♦ 1900. 54 sider (1900, novelle(r)) EMP4888
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Christine Mønster (1855-1913)
kollaps Noter
 note til titel Opbyggelse.
 Bog Langsted, Adolf: [indgår i: Fortællinger og Skildringer for Ungdommen [s121]] Prinsesse Lilith. (Efter det franske). Side 121-34 (1900, novelle(r)) 👓
oversat af Adolf Langsted (1864-1919)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog anonym: Zigøjnerskens Spaadom eller Abbed Hermandes Hævn. Roman efter det franske. ♦ Nykøbing Mors, Nørre Jyll. Forl., 1900. 880 sider (1900, roman) EMP4889
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Dramatik anonym: De flyvende Hatte. Farce i et Forspil og 1 Akt. Efter en fransk Idé. ♦ "Klods-Hans"s Forlag, 1901. 46 sider. Pris: kr. 0,75 (1901, dramatik)
serietitel: Repertoiret, 2
oversat af Anonym
 Bog anonym: Greven af Monte-Christos eventyrlige Hændelser i Syd Kalifornien eller Rigdom og Kærlighed. ♦ Aarhus, Østjydsk Forlag, 1901. 1104 sider (1901, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
andet: Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
 Bog anonym: Hver sin Lampe. En Julefortælling for de unge. Efterdet Franske af C. M[ønster]. ♦ Diakonissestiftelsens Depot, 1902. 16 sider (1902, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Christine Mønster (1855-1913)
 Bog anonym: Sandheden tro. En Fortælling fra Huguenotforfølgelserne. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1902. 296 sider (1902, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: En gammel Sergeants Erindringer. Overs. fra Fransk af Ad. de Føns. ♦ Diakonissestiftelsens Depot, 1903. 16 sider (1903, novelle(r)) EMP4885
Detaljer
oversat af Adeline Fønss (1851-1913)
1899 1. udgave: En gammel Sergeants Erindringer. Overs. fra Fransk af Ad. de Fønss. ♦ 1899. 16 sider
 Bog anonym: Djævelens Øje. Roman. Oversat fra Fransk ved L. P. ♦ Viborg, 1904. [Bind] I-IV, 134 + 204 + 104 + 58 sider (1904, roman)
originaltitel: ?
oversat af L.P. (pseudonym)
 Bog anonym: Familiens Svøbe. Oversættelse fra Fransk af D. Prior. ♦ "Det blaa Kors", 1904. 64 sider (1904, roman)
originaltitel: ?
oversat af D.C. Prior (1834-1925)
 Billede (illustrationer) Louys, Pierre: Aphrodite. En Roman om Kærlighed fra Antikens Alexandria. Ill. af fremr. franske Kunstnere. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hansen. ♦ A. Christiansen, 1905. 368 sider, illustreret. Pris: kr. 6,90 (1905, roman)
originaltitel: Aphrodite, mœurs antiques, 1896
Detaljer
af Pierre Louÿs (1870-1925, sprog: fransk)
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
1945 Senere udgave: Afrodite. Overs. af Aage Børresen. Ill. af Ulla Lindstrøm. ♦ Arthur Jensens Forlag, 1945. 200 sider, illustreret og 16 tavler (kvartformat). Pris: kr. 18,00
 Trykt i periodicum anonym: Eksprestog Nr. 13. Efter det Franske (1906, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 8 (25-11-1906), side 143-45.
 Trykt i periodicum anonym: Flugten. Efter det Franske (1906, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 3 (21-10-1906), side 43-46.
 Trykt i periodicum anonym: Den røde Marquis. Efter det Franske (1906, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 2 (14-10-1906), side 28-30.
 Bog anonym: Abbed Berthelot. Efter "La comédie de l'amour". (Særtr. af Illustr. Tidende". 1861). ♦ [ikke i boghandlen], 1907. 48 sider (1907, novelle(r)) 👓
originaltitel: La comédie de l'amour
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
oversat af J.C.M. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, Aargang 2 (1860-61), Nr. 100 (25-8-1861), side 379-383, Nr. 101 (1-9-1861), side 393-94 og Nr. 102 (8-9-1861), side 401-02. [Ved sidste afsnit: ved J.C.M.]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende
 Trykt i periodicum anonym: Ond Samvittighed. Skitse efter det Franske (1907, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 37 (16-6-1907), side 704.
 Trykt i periodicum anonym: En opsigtsvækkende Artikel. Oversat fra Fransk (1907, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 23 (10-3-1907), side 434-36.
 Trykt i periodicum anonym: Støvlerne. Oversat fra fransk ved Victor Foss (1907, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Victor Foss (1868-1932)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 52 (29-9-1907), side 984-86.
 Bog A, Arthur: For de Dødes Skyld. Roman af Arthur A. (Særtr. af "Aftenbladet"s Føljeton). ♦ [ikke i boghandlen], 1908. 356 sider (1908, roman)
originaltitel: ?
del af: Aftenbladet
Detaljer
af Arthur A.
1907 i: Romaner og Fortællinger [8] Senere udgave: Soldaterhistorier. Oversat af A. Halling. Versene oversat af Kai Friis Møller. ♦ V. Pio, 1907. 289 sider
1918 Senere udgave: Soldaterhistorier. (Aut. Oversættelse for Danmark og Norge ved A. Halling. Versene oversat af Kai Friis-Møller). 3. Oplag. ♦ Pio, 1918. 400 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet til 9-11-1908 i 143 afsnit.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra mange Lande [s030]] Blaaskæg. Fransk Eventyr. Side [30]-34. ♦ København, John Martin's Forlag, 1909. 188 [1] sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach)) (1909, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra mange Lande [s035]] Huset i Skoven. Fransk Eventyr. Side [35]-37. ♦ København, John Martin's Forlag, 1909. 188 [1] sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach)) (1909, novelle(r)) 👓
 Bog (oversætter) Tolstoj, Lev: Kreutzer-Sonaten. Oversat af Anders W. Holm [og Soffy Topsøe]. ♦ John Martin, 1909. 154 sider (1909, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 2
Detaljer
af Lev Nikolajevitj Tolstoj (1828-1910, sprog: russisk)
oversat af Anders W. Holm (1878-1959)
oversat af Soffy Topsøe (1888-1961)
1890 1. udgave: Kreutzer-Sonaten. En Fortælling. Oversat fra Originalmanuskriptet af Em. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1890. 215 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Sandsynligvis oversat efter en fransk udgave (der findes to forskellige fra 1890, dels af Isaac Pavlovsky og J.-H. Rosny ainé, og dels af Ely Halpérine-Kaminsky).
 note om oplag 3. Oplag, 1909.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra mange Lande [s012]] Rosette og Paafuglekongen. Fransk Eventyr. Side [12]-24. ♦ København, John Martin's Forlag, 1909. 188 [1] sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach)) (1909, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra mange Lande [s025]] Tryllefløjten. Fransk Eventyr. Side [25]-29. ♦ København, John Martin's Forlag, 1909. 188 [1] sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach)) (1909, novelle(r)) 👓
 Trykt i periodicum anonym: Black (1911, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Maaneds-Magasinet
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Maaneds-Magasinet. Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 2 (22-1-1911), side 72-74.
 Bog anonym: Den lille blaa Domino. Fra Fransk ved V. F. Side [50]-62 (1911, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
serietitel: Illustreret Familie-Journals Bibliotek, 55:s050-62
Detaljer
oversat af V.F. (pseudonym)
kollaps Noter
 note til oversat titel Gratis Tillæg til "Illustreret Familie-Journal" Nr. 30.
 note til oversat titel Side [63]-64: Kineserkløgt [anekdote].
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyrskatten [a]] Den tossede Bitte-Pér (1912, novelle(r))
Detaljer
oversat af P.L. Møller (1814-1865)
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s049] 1. udgave: Den tossede Bitte-Pér. Fransk Æventyr ved P. L. Møller. Side 49-55
 Bog (illustrationer) Verne, Jules: Fem Uger i Ballon. Eneste af Jules Verne aut. danske Udg., forsynet med de originale franske Tegninger. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 224 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1874 1. udgave: Fem Uger i Ballon. Overs. efter den 23de af det franske Akademi prisbelønnede Udgave [af Rich. Kaufmann]. ♦ 1874. 304 sider
 Bog (illustrationer) Verne, Jules: Den hemmelighedsfulde Ø og Det sorte Indien. Eneste af Jules Verne autoriserede danske Udg., forsynet med de originale franske Tegninger. ♦ København, Kunstforlaget "Danmark" [ikke i boghandlen], 1913. [Bind] I-II, 192 + 144 sider, illustreret. (Trykkeri: Egmont H. Petersens Bogtrykkeri) (1913, roman)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1876 1. udgave: Den hemmelighedsfulde Ø. af Jules Verne, Forfatteren til "80 Dage rundt Jorden", "5 Uger i Ballon" o. fl. Paa Norsk ved J. L. W. Dietrichson, Realkandidat. ♦ Christiania, Forlagt af Alb. Cammermeyer, 1876. [Del] 1-3, (viii + 253) + 265 + (viii + 242) sider, illustreret
kollaps Indhold

[b] Verne, Jules: Det sorte Indien Det sorte Indien. Eneste af Jules Verne autoriserede danske Udg., forsynet med de originale franske Tegninger. ♦ København, Kunstforlaget "Danmark" [ikke i boghandlen], 1913. 144 sider, illustreret (1913, roman)
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
oversat af Anonym
illustrationer af Jules Férat (1829-1906, sprog: fransk)
1879 1. udgave: Det sorte Indien. Overs. efter den franske Originals 14de Oplag [af Rich. Kaufmann]. ♦ Immanuel Rée og Carl Freiss, 1879 [ie: 1878>. 217 sider
 Bog (illustrationer) Verne, Jules: Det rullende Hus. Eneste af Jules Verne aut. danske Udg., forsynet med de originale franske Tegninger. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 208 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1881 1. udgave: Det rullende Hus. Efter den franske Originals tiende Udgave. ♦ Andre. Schous Forlag, 1881. 399 sider
 Bog (illustrationer) Verne, Jules: Rundt om Jorden i 80 Dage. Eneste af Jules Verne aut. danske Udg., forsynet med de originale franske Tegninger. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 216 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1873 1. udgave: Rundt om Jorden i 80 Dage. Oversættelse fra Fransk. [af Rich. Kaufmann]. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1873. 292 sider
 Bog (illustrationer) Verne, Jules: Slottet i Karpatherne. Eneste af Jules Verne aut. danske Udg., forsynet med de originale franske Tegninger. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 200 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1903 i: Eventyrlige Rejser [2] 1. udgave: Slottet i Karpaterne. 126 sider, med 13 Billeder
 Bog (illustrationer) Verne, Jules: En Verdensomsejling under Havet. Eneste af Jules Verne aut. danske Udg., forsynet med de orignale franske Tegninger. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 208 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1872 1. udgave: En Verdensomsejling under Havet. Oversættelse efter den franske Originals 5te Oplag [af Rich. Kaufmann]. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1872. Første-Anden Del, [2] 289 + 318 [1] sider
 Bog anonym: For Liv og Ære. Til Dansk ved Magnus Jensen. ♦ Romanforlaget, 1913. 64 sider (1913, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 52
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Hemmeligt Ægteskab (1913, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 53
 Bog (illustrationer) Verne, Jules: Kaptajnen paa 15 Aar. Eneste af Jules Verne aut. danske Udg., forsynet med de originale franske Tegninger. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 224 sider, illustreret (1913, børnebog)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1880 1. udgave: Kaptajnen paa femten Aar. Overs. efter den franske Originals 16de Oplag [af Rich. Kaufmann]. ♦ Andr. Schous Forlag, 1880. 400 sider
 Billede (illustrationer) Duncker, Dora: Louis XIV og Louise de la Vallière. En Elskovsidyl. Historisk Roman. Aut. Oversættelse fra Tysk af Viggo Petersen. M. Faks. og mange Billeder efter Malerier af Mignard, Nateuil, Masson, Charles Horace, Vernet o. A. M. 22 Billed- og Faksimilebilag. ♦ V. Pio, 1914. 278 sider, illustreret (1914, roman)
originaltitel: Ein Liebesidyll Ludwigs XIV. Louise de la Valliére, 1912
Detaljer
af Dora Duncker (1855-1916, sprog: tysk)
oversat af Viggo Petersen (1849-1924)
1923 Senere udgave: Ludvig den Fjortendes Elskerinde, Louise de la Vallière. Louis de la Vallière. 2. Udg. (Aut. Oversættelse for Danmark og Norge ved Viggo Petersen). ♦ Pio, 1923. 212 sider
 Billede (illustrationer) Duncker, Dora: Madame de Pompadour. Historisk Roman. Aut. Oversættelse fra Tysk af Viggo Petersen. Med mange Billeder efter Malerier, Tegninger og Stik af F. Boucher, L. Tocqué, M. Quentin de la Tour, J. M. Nattier, Madame de Pompadour o. a. ♦ V. Pio, 1914. 328 sider, 16 billeder (1914, roman)
originaltitel: Marquise von Pompadour, 1913
Detaljer
af Dora Duncker (1855-1916, sprog: tysk)
oversat af Viggo Petersen (1849-1924)
1922 Senere udgave: Madame de Pompadour. Historisk Roman. 2. Udg. Aut. Oversættelse fra Tysk for Danmark og Norge af Viggo Petersen. ♦ Pio, 1922. 240 sider
 Bog anonym: Den lille Hertuginde. ♦ Romanforlaget, 1914. 64 sider (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 87
oversat af K. Bruhn
 Bog anonym: Ærens Bud. Ved Magnus Jensen. ♦ Romanforlaget, 1914. 64 sider (1914, roman)
originaltitel: ?
serietitel: 10 Øres Romaner, 101
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Gøglerliv (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 102
 Bog anonym: Kærlighedens Løn (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 104
 Bog anonym: En hellig Ed (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 109
 Bog anonym: Den Dødsdømtes Flugt. Af C. D. Overs. fra Fransk. ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1915. 32 sider (1915, novelle(r))
serietitel: Codan Lomme-Noveller, 21
oversat af C.D. (pseudonym)
 Trykt i periodicum anonym: Rivalerne. En Fortælling fra Bretagne. Fra Fransk ved Louise Gjøl Korch. (Her efter Nat og Morgen) (1915, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Viborg Stifts Folkeblad
Detaljer
oversat af Louise Gjøl Korch (1873-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om føljeton Trykt i Viborg Stifts Folkeblad 14-5-1915, 15-5-1915, 17-5-1915 og 18-5-1915. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik anonym: Den hellige Fiacres Levned. De tre onde Kvinder. Paa Dansk ved O. P. Ritto. ♦ Studenterforeningen, 1916. 62 sider (1916, dramatik)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af O.P. Ritto (1847-1922)
kollaps Noter
kollaps Indhold

[b] anonym: De tre onde Kvinder (1916, dramatik)
originaltitel: ?
oversat af O.P. Ritto (1847-1922)
kollaps Noter
 Bog anonym: Det mystiske Skud. Roman efter det franske. Feuilleton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1916]. 120 sider (1916, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aarhus Amtstidende fra 29-12-1916 til 25-1-1917. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum anonym: Skriftemaalet. Oversat fra fransk (1916, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Pressens Magasin
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Pressens Magasin, 1916, Nr. 11 (1-12-1916), side [102]-04.
 Dramatik anonym: Den hellige Fiacres Levned. De tre onde Kvinder. Paa Dansk ved O. P [H.C.] Ritto. ♦ Studenterforeningen, 1916. 62 sider (1916, dramatik)
Detaljer
oversat af O.P. Ritto (1847-1922)
kollaps Indhold

[b] anonym: De tre onde Kvinder. Paa Dansk ved O. P. Ritto. ♦ Studenterforeningen, 1916 (1916, dramatik)
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af O.P. Ritto (1847-1922)
 Bog anonym: Betzy eller Amerikansk Kærlighed. Opføres ogsaa under Titlen: "Manden med Millionerne", "En Amerikaners Kærlighedshistorie", Kaptajnen bander" o.s.v. Farce i en Akt efter det Franske ved H. Lindemann. 2. Opl. ♦ J.L. Wulff, 1917. 32 sider (1917, dramatik)
Detaljer
oversat af Henrik Lindemann (f. 1862)
1889 i: Teaternips [1c] 1. udgave: Betzy. Farce i 1 Akt, frit efter Eugène Labiche
 Bog anonym: Desertøren. Roman efter det franske. Feuilleton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1917]. 34 sider (1917, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aarhus Amtstidende fra 3-6-1917 til 10-6-1917. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Dramatik anonym: Den lykkeligste af de tre. Lystspil i 3 Akter efter det Franske ved Viggo Lindstrøm. ♦ J.L. Wulff, 1917. 112 sider (1917, dramatik)
oversat af Viggo Lindstrøm (1859-1926)
 Trykt i periodicum anonym: En Smagssag. Oversat fra Fransk (1917, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Pressens Magasin
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Pressens Magasin, 1917, Nr. 2 (15-1-1917), side 102-04.
 Trykt i periodicum anonym: Portrættet. Oversat fra Fransk (1917, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Pressens Magasin
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Pressens Magasin, 1917, Nr. 9 (1-5-1917), side 84-86.
 Trykt i periodicum anonym: Italienerinden. Oversat fra Fransk (1917, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Pressens Magasin
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Pressens Magasin, 1917, Nr. 10 (15-5-1917), side 83-85.
 Trykt i periodicum anonym: Cranebas. Efter det franske (1917, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Pressens Magasin
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Pressens Magasin, 1917, Nr. 18 (15-9-1917), side 87-89.
 Tekster anonym: Anbefalingen. Frit efter det Franske ved Gudmoder. ♦ [ikke i boghandlen], 1918. 16 sider (1918, tekster)
serietitel: Søndagsskolernes Smaaskrifter, 80
af Gudmoder (pseudonym)
 Bog anonym: Fejl Hat. Farce med Sange i 1 Akt. Efter det Franske af Sophus Neumann. 2. Opl. ♦ J.L. Wulff, 1918. 24 sider (1918, dramatik)
Detaljer
oversat af Sophus Neumann (1846-1912)
1893 1. udgave: Fejl Hat
 Bog anonym: Rolandskvadet. Metrisk oversat af Ole Peter Ritto. Illustr. af Niels Skovgaard. Indledning og Noter af Kr. Nyrop. [2. gennemsete og forøgede Udgave]. ♦ Gyldendal, 1919. 236 sider (1919, digte)
Detaljer
oversat af O.P. Ritto (1847-1922)
illustrationer af Niels Skovgaard (1858-1938)
noter af Kristoffer Nyrop (1858-1931)
1897 1. udgave: Rolandskvadet. Metrisk oversat af O. P. Ritto. Illustreret af N. Skovgaard. ♦ Nordisk Forlag, 1897
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 500 Salgseksemplarer.
 anmeldelse Tilskueren, oktober 1919, side 354-56 [Anmeldelse signeret P.L.]. Levin, Poul Poul Levin
 anmeldelse Politiken 30-8-1919, Kroniken [Anmeldelse af Chr. Rimestad].
 Bog Muusmann, Carl: Visen om Madelon. De franske Soldaters Marschsang. Text med Kommentarer. ♦ Wilh. Hansen, [1919]. 4 sider (1919, digte)
noter af Carl Muusmann (1863-1936)
 Bog anonym: Den røde Hertug. Kriminalroman. ♦ 1920. [Bind] I-III (1920, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Annonceret i Jyllandsposten den 23-10-1920 af Bogforlaget "Minerva", Nørregade 51, Kjøbenhavn K.
 Bog anonym: Gud ske Lov, Bordet er dækket. Lystspil i 1 Akt. Efter det Franske. Oversat af P. Engell. (2. Opl.). ♦ J.L. Wulff, [1921]. 30 sider. Pris: kr. 1,25 (1921, dramatik)
Detaljer
oversat af Peter Engell (1848-1894)
1891 1. udgave: Gud ske Lov, Bordet er dækket. Lystspil i 1 Akt. Efter det Franske ved P. Engell. ♦ J.L. Wulff, 1891
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24 er bogen opført under klassemærket: 82.2 (Franske Skuespil), men i alfabetisk del er undertitlen fejlagtigt anført som: Lystspil i 1 Akt. Efter det Tydske.
 Bog Blicher, Steen Steensen: [Samlede Skrifter [12s197]] Laaneren. Efter Fransk (1923, novelle(r))
del af: Nordlyset
Detaljer
oversat af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 7, juli 1828, side 103-10, med undertitlen: Efter det Franske; men noget forandret og localiseret. [Signeret B.].
 Trykt i periodicum anonym: Tilgivelse. (Fra Fransk) (1924, novelle(r)) 👓
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 25-9-1924. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Nous nous souvenons. Impressions Parisiennes. (Publication privée numéro 2 pour les membres de la société "L'heure rouge"). (Trykt i 15 Ekspl.). ♦ Kolding, [ikke i boghandlen], 1925. 10 sider (1925, novelle(r))
 Dramatik anonym: Mexikanerinden eller Corsetfabrikantens Datter. Farce i 3 Akter paa Dansk ved William Petersen. ♦ J.L. Wulff, 1928. 64 sider. Pris: kr. 3,00 (1928, dramatik)
oversat af William Petersen, f 1862 (1862-1942)
 Bog anonym: Giftblomsten. Filmsroman. Side [2]-47. ♦ Evas Filmsromaner, [1929]. 72 sider, illustreret (1929, roman) 👓
originaltitel: La venerosa, 1928
serietitel: Evas Filmsromaner, 43
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af José María Carretero Novillo (1887-1951, sprog: spansk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: En glimrende Kærlighedsroman om en eksotisk Kunstnerinde, der følges af en sælsom Forbandelse, og som finder sin Skæbne i det mørke Paris. I Hovedrollen den berømte Raquel Meller.
 note til oversat titel På titelbladet også: [Titlerne på det øvrige artikler].
 note til oversat titel Side 48-49: En spændende Roman i Virkeligheden. Hvordan Sherlock Holmes Skaber blev berømt. [På titelbladet: Aktuelle Billeder. Sherlock Holmes Skaber i København. Da Skuespiller-Morderen blev frifundet. De nyeste Moder].
 note til oversat titel Side 54: En moderne Muhammedaner [om Aga Khan III, ikke anført på titelbladet].
 note til oversat titel Side 53: Smaakorn fra Hverdagslivet [vittighedstegninger].
 note til oversat titel Side 55-57: Kvinde-Skæbner fra det virkelige Liv. [På titelbladet med underteksten: (Fortsat med en gribende Skildring af en ung Piges Hændelser i Hovedstaden)].
 note til oversat titel Side 58-63: "Hun var allright". En Detektivnovelle om Kærlighed [på titelbladet med underteksten: Spændende amerikansk Kærlighedsnovelle].
 note til oversat titel Side 64: Sandheden er altid ilde hørt. Smaa intime Historier fra Filmens Verden [på titelbladet: Bag Hollywoods Kulisser. Smaa Sandheder om de store Stjerner].
 note til oversat titel Side [65]-72: Hollywoods Casanova. Stanislaus Paprikovs Slavinde. [På titelbladet: Serien "Filmens Casanova" fortsættes med en ny spændende Novelle].
 url film Baseret på stumfilm fra 1928 (dansk premiere 28-10-1929, Metropol). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Skolelæreren ved sin Søns Dødsleje. Fra Fransk ved Louise Gjøl Korch. ♦ Aarhus, Forlaget "Stjernen", [1931]. 24 sider (1931, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Louise Gjøl Korch (1873-1915)
 Bog anonym: Skygger fra Paris. Filmsroman efter Filmen af samme Navn med Danielle Parols og Pierre Batcheff i Hovedrollerne. ♦ Evas Filmsromaner, 1931. 72 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Les amours de minuit, 1931
serietitel: Evas Filmsromaner, 70
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: December 1931.
 note til oversat titel På titelbladet også: Optaget af Braunberger Studio, Paris.
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 8-2-1932, Colosseum, Park, Det lille Teater). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Det udskaarne Skab. Oversat fra Fransk (Tillæg til "Hjemlandsposten"). ♦ Haslev, Hjemlandsposten [ikke i boghandlen], [1930-34]. 200 sider (ca. 1932, roman)
originaltitel: ?
del af: Hjemlandsposten
oversat af Anonym
 Bog anonym: Guldbarremysteriet. Filmsroman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1933. 40 sider (1933, roman) 👓
originaltitel: Rouletabille aviateur, 1932
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 34
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom oktober 1933.
 note til oversat titel Eneret: Skandinavisk Film.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 4-9-1933, Odeon, Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Casanova. Skandinavisk Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1934. 64 sider, illustreret (1934, roman) 👓
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 63
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet: I Hovedrollen: Ivan Mosjukin.
 note til oversat titel Side [3]-4: Forord.
 note til oversat titel Side 58-63: [Fotos].
 note til oversat titel Side [64]: [Reklame].
 url film Baseret på film fra 1934 (dansk premiere 12-3-1934, Carlton, Odeon, Park, Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Moderhænder. (La maternelle). Filmsroman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas Filmsromaner, 1934. 72 sider, illustreret (1934, roman) 👓
originaltitel: La Maternelle, 1933
serietitel: Evas Filmsromaner, 103
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Marts 1934.
 note til oversat titel På titelbladet også: Med Tilladelse af: Kosmo Film.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 19-2-1934, Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Professor Vautier. Professor Vautier. Filmsroman med Harry Baur og Alice Field i Hovedrollerne. Eneret: A/S Fotorama. ♦ Evas Filmsromaner, 1934. 72 sider, illustreret (1934, roman) 👓
originaltitel: Cette Vieille Canaille, 1933
serietitel: Evas Filmsromaner, 113
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: December 1934.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 26-11-1934, Colosseum, Rialto, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Volga i Flammer. Filmsroman efter Filmen af sammen Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1935. 40 sider, illustreret (1935, roman) 👓
originaltitel: Volga en flammes, 1934
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 70
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Jean Prejean og Inkijinoff. Eneret: Skandinavisk Film.
 note til oversat titel På titelbladet også: Februar 1935.
 url film Baseret på film fra 1934 (dansk premiere 11-1-1935, Scala). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Moskva Nætter. Filmsroman med Harry Baur, Annabella og Richard Willen i Hovedrollerne. En G G-Film Paris. ♦ Evas Filmsromaner, 1935. 72 sider, illustreret (1935, roman) 👓
originaltitel: Les nuits moscovites, 1934
serietitel: Evas Filmsromaner, 117
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url film Baseret på film fra 1934 (dansk premiere 20-3-1935, Kino-Palæet). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Attraa. Filmsroman med Jeanne Boitel og Jean Galland i Hovedrollerne. Bearbejdet efter den franske Film: Remous. Eneret: A/S Fotorama. ♦ Evas Filmsromaner, 1935. 72 sider, illustreret (1935, roman) 👓
originaltitel: Remous, 1935
serietitel: Evas Filmsromaner, 119
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Juli 1935.
 url film Baseret på film fra 1935 (dansk premiere 1-8-1935, Alexandra). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Sorte Øjne. Filmsroman med Harry Baur og Simone Simon i Hovedrollerne. Eneret: Teatrenes Filmskontor. ♦ Evas Filmsromaner, 1935. 72 sider, illustreret (1935, roman) 👓
originaltitel: Dark eyes, 1935
serietitel: Evas Filmsromaner, 121
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: November 1935.
 url film Baseret på film fra 1935. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Skæbner ved Volga. Roman efter Filmen af sammen Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1936. 40 sider, illustreret (1936, roman)
originaltitel: Les bateliers de la Volga, 1936
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 99
Detaljer
af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Pierre Blanchar og Vera Korene. Eneret: Gefion-Film.
 note til oversat titel På titelbladet også: April 1936.
 note til oversat titel Side [2]: I Hovedrollerne [Rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1936 (dansk premiere 11-5-1936, Alexandra, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Spurvehøgen. Roman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1936. 40 sider, illustreret (1936, roman) 👓
originaltitel: L'epervier, 1933
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 114
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Charles Boyer og Natalie Paley. Eneret. Teatrenes Filmskontor.
 note til oversat titel På titelbladet også: November 1936.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 22-6-1937, Carlton). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Kampen om Port Arthur. Roman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas Wild-West-Filmsroman, 1937. 40 sider, illustreret (1937, roman) 👓
originaltitel: Port Arthur, 1936
serietitel: Evas Wild-West-Filmsroman, 20
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom september 1937.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Adolph Wohlbrück og Karin Hardt. Eneret: Gloria Film.
 url film Baseret på film fra 1936 (dansk premiere 26-7-1937, tysk udgave: Aladdin, Colosseum, Triangel, fransk udgave: Rialto). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: "Marokkaneren". Pèpè le Moko. Kriminal-Filmsroman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas Kriminal-Filmsroman, 1937. 40 sider, illustreret (1937, roman) 👓
originaltitel: Pépé le Moko, 1937
serietitel: Evas Kriminal-Filmsroman, 80
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: Marokaneren. "Pèpè le Moko".
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Jean Gabin, Mireille Balin og Lini Noro. Eneret: Bolvig Film.
 note til oversat titel Udkom december 1937.
 note til oversat titel Side [2]: Hovedpersonerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1937 (dansk titel: Pépé le Moko, dansk premiere 24-8-1937, Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Hertugen ønsker Natkvarter. Roman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1937. 40 sider, illustreret (1937, roman) 👓
originaltitel: La kermesse héroïque, 1935
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 122
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Francoise Rosay og Jean Murat. Eneret: Constantin-Film.
 note til oversat titel På titelbladet også: Februar 1937.
 url film Baseret på film fra 1935 (dansk premiere 28-1-1937, Scala). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Kongen morer sig. Roman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1937. 40 sider, illustreret (1937, roman) 👓
originaltitel: Le roi, 1936
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 130
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Gaston Arman de Caillavet (1869-1915, sprog: fransk)
baseret på værk af Robert de Flers (1872-1927, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Victor Francen. Eneret: Gefion Film.
 note til oversat titel På titelbladet også: Juni 1937.
 url film Baseret på film fra 1936 (dansk premiere 13-4-1937, Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Moderne hvid Slavehandel. Roman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1937. 40 sider, illustreret (1937, roman) 👓
originaltitel: Le chemin de Rio, 1937
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 137
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Käthe von Nagy og Jean-Pierre Aumont. Eneret: Teatrenes Filmskontor.
 note til oversat titel På titelbladet også: September 1937.
 url film Baseret på film fra 1937 (dansk premiere 18-10-1937, Colosseum, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Spionens Hustru. Fortalt efter Filmen af samme Navn efter en virkelig foregaaet Begivenhed. ♦ Evas lille Filmsroman, 1937. 40 sider, illustreret (1937, roman) 👓
originaltitel: Troika sur la piste blanche, 1937
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 138
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Jean Murat og Jany Holt. Eneret: Filmcentralen - Palladium.
 note til oversat titel På titelbladet også: Oktober 1937.
 url film Baseret på film fra 1937 (dansk premiere 23-9-1937, Nora). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Paris. Roman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1937. 40 sider, illustreret (1937, roman) 👓
originaltitel: Paris, 1937
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 139
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Harry Baur og Renée Saint-Cyr. Eneret: Constantin-Film.
 note til oversat titel På titelbladet også: Oktober 1937.
 url film Baseret på film fra 1937 (dansk premiere 30-9-1937, Scala). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Det røde Havs Hemmeligheder. Roman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas Wild-West-Filmsroman, 1938. 40 sider, illustreret (1938, roman) 👓
originaltitel: Les secrets de la mer Rouge, 1937
serietitel: Evas Wild-West-Filmsroman, 37
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom april 1938.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Harry Baur. Eneret: A/S Film-Centralen - Palladium.
 note til oversat titel Side [2]: Hovedrollerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1937 (dansk premiere 10-5-1938, Colosseum). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Paa Nattens Vinger. Roman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas Wild-West-Filmsroman, 1938. 40 sider, illustreret (1938, roman) 👓
originaltitel: Anne-Marie, 1936
serietitel: Evas Wild-West-Filmsroman, 38
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom maj 1938.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Annabella, Jean Murat og Pierre Richard-Willm. Eneret: Teatrenes Filmskontor.
 note til oversat titel Side [2]: Hovedpersonerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1936 (dansk premiere 25-4-1938, Colosseum). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Vi er Flygtninge fra franske Straffekolonier. Roman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas Wild-West-Filmsroman, 1938. 40 sider, illustreret (1938, roman) 👓
originaltitel: Chéri-Bibi, 1938
serietitel: Evas Wild-West-Filmsroman, 48
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom september 1938.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Pierre Fresnay. Teatrenes Filmskontor.
 note til oversat titel Side [2]: Personerne [rolleliste].
 note til oversat titel Side [3]: Forord [om de franske straffekolonier].
 url film Baseret på film fra 1938 (dansk premiere 26-9-1938, Nora Bio). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Jernbane-Piraterne. Roman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas Wild-West-Filmsroman, 1938. 38 [2] sider, illustreret (1938, roman) 👓
originaltitel: Les pirates du rail, 1938
serietitel: Evas Wild-West-Filmsroman, 50
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom oktober 1938.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Charles Vanel, Simone Renant, Eric von Stroheim og Inkjinoff. Eneret: Teatrenes Filmskontor.
 note til oversat titel Side [39-40]: Tre Nationer [om filmens medvirkende og deres nationalitet].
 url film Baseret på film fra 1938 (dansk premiere 17-10-1938, Nora Bio). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Drama i Shanghai. Roman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas Wild-West-Filmsroman, 1938. 40 sider, illustreret (1938, roman) 👓
originaltitel: Le drame de Shanghai, 1938
serietitel: Evas Wild-West-Filmsroman, 53
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom december 1938.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Christiane Mardayne og Inkijinoff. Eneret: Panther-Film.
 url film Baseret på film fra 1938 (dansk premiere 30-1-1939, Aladdin, Colosseum, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Et Alibi. Kriminal-Filmsroman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas Kriminal-Filmsroman, 1938. 40 sider, illustreret (1938, roman) 👓
originaltitel: L'alibi, 1937
serietitel: Evas Kriminal-Filmsroman, 94
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Eric von Stroheim og Jany Holt. Eneret: A/S Film-Centralen-Palladium.
 note til oversat titel Udkom juni 1938.
 note til oversat titel Side [2]: Hovedpersonerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1937 (dansk premiere 18-5-1938, Alexandra). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Spionen fra Saloniki. Roman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1938. 40 sider, illustreret (1938, roman) 👓
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 158
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Dito Parlo og Pierre Blanchar. Eneret: United Artists.
 note til oversat titel På titelbladet også: Juli 1938.
 url film Baseret på film fra 1937 (dansk premiere 30-5-1938, Scala). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Kvinder i Bur. Roman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1938. 40 sider, illustreret (1938, roman) 👓
originaltitel: Prison sans barreaux, 1938
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 162
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget også: Den nye franske Stjerne Corinne Luchaire.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Annie Ducaux, Roger Duchesne og Corinne Luchaire. Eneret: Teatrenes Filmskontor.
 note til oversat titel På titelbladet også: September 1938.
 url film Baseret på film fra 1938 (dansk premiere 16-9-1938, Colosseum, Park, Rialto). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Taagernes Kaj. Roman efter Filmen af samme Navn. ♦ [Evas lille Filmsroman], 1938. 40 sider, illustreret (1938, roman) 👓
originaltitel: Le quai des brumes, 1938
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 168
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Pierre Mac Orlan (1882-1970, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Jean Gabin og Michele Morgan. Eneret: Constantin-Film og Skandinavisk Film.
 note til oversat titel På titelbladet også: December 1938.
 note til oversat titel Side [2]: Hovedpersonerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1938 (dansk premiere 14-11-1938, Scala). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Gibraltar. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ [Evas Wild-West-Filmsroman], 1939. 40 sider, illustreret (1939, roman) 👓
originaltitel: Gibraltar, 1938
serietitel: Evas Wild-West-Filmsroman, 71
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom december 1939.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Viviane Romance og Eric von Stroheim. Eneret: Teatrenes Filmskontor.
 note til oversat titel Side [2]: Hovedpersonerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1938 (dansk premiere 20-11-1939, Carlton, Colosseum). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Det er dejligt at leve. (la Belle Etoile). Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ [Evas lille Filmsroman], 1939. 40 sider, illustreret (1939, roman) 👓
originaltitel: Belle étoile, 1938
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 173
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Michel Simon, Meg Lemonnier og Jean-Pierre Aumont. Eneret: Panther-Film.
 note til oversat titel På titelbladet også: Februar 1939.
 note til oversat titel Side [2]: Hovedpersonerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1938 (dansk premiere 17-4-1939, Alexandra). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Tre Nationer mødes. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ [Evas lille Filmsroman], 1939. 40 sider, illustreret (1939, roman) 👓
originaltitel: Alerte en Méditerranée, 1938
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 174
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Pierre Fresnay, Rolf Wanka og Kim Peacock. Eneret: A/S Film-Centralen Palladium.
 note til oversat titel På titelbladet også: Februar 1939.
 url film Baseret på film fra 1938 (dansk premiere 22-2-1939, World Cinema). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Kvindelig Spion. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ [Evas lille Filmsroman], 1939. 40 sider, illustreret (1939, roman) 👓
originaltitel: Marthe Richard au service de la France, 1937
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 184
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Eric v. Stroheim og Edwige Feuillere. Eneret: A/S Alhambra Film.
 note til oversat titel På titelbladet også: August 1939.
 note til oversat titel Side [2]: Hovedpersonerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1937 (dansk premiere 26-7-1939, Nørreport Bio). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Hvide Slaver fra Valencia. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas Wild-West Filmsroman, 1940. 40 sider, illustreret (1940, roman) 👓
originaltitel: Létoile de Valencia, 1933
serietitel: Evas Wild-West-Filmsroman, 77
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom december 1940.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Jean Gabin, Birgitte Helms og Simone Simon. Eneret: Teatrenes Filmskontor A/S.
 note til oversat titel Side [2]: Hovedpersonerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 2-12-1940, Carlton, Colosseum). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Unge Piger forsvinder i Paris. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ [Evas lille Filmsroman], 1940. 40 sider, illustreret (1940, roman) 👓
originaltitel: Pièges, 1939
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 190
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Maurice Chevalier og Marie Dea. Eneret: Teatrenes Films-Kontor A/S.
 note til oversat titel På titelbladet også: Juni 1940.
 note til oversat titel Side [2]: Personerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1939 (dansk premiere 4-3-1940, Colosseum, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Rasputin. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ [Evas lille Filmsroman], 1940. 40 sider, illustreret (1940, roman) 👓
originaltitel: La tragédie impériale, 1938
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 193
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Harry Baur. Eneret: Constantin Film.
 note til oversat titel På titelbladet også: November 1940.
 note til oversat titel Side [2]: Hovedpersonerne [rolleliste].
 note til oversat titel Side [3]-4: Indledning [om den historiske person, Rasputin].
 note til oversat titel Uddrag af indledningen: Disse faa Ord, der er i nøje Overensstemmelse med Virkeligheden, skal anføres, før vi gaar over til selve Fortællingen Rasputin, for at gøre det klart for Læseren, at et er Digt og Fortælling,.
 note til oversat titel noget andet er sandfærdig Historie.
 url film Baseret på film fra 1938 (dansk premiere 30-9-1940, Scala). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Paa falsk Pas. Kriminal-Filmsroman efter Filmen af samme Navn. ♦ [Evas Kriminal-Filmsroman], 1941. 40 sider, illustreret. Pris: kr. 0,30. (Trykkeri: S.L. Møllers Bogtr., Kbhvn.) (1941, roman) 👓
originaltitel: L'émigrante, 1940
serietitel: Evas Kriminal-Filmsroman, 135
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom juli 1941.
 note til oversat titel På omslaget: Eva's Kriminal-Films Roman Nr. 134 [På titelbladet: Nr. 135, i oversigter over de udkomne filmsromaner anført med nr. 134A].
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Edwige Feuillere og Georges Lannes. Eneret: Teatrenes Filmskontor.
 note til oversat titel Side [2]: Hovedpersonerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1940 (dansk premiere 7-5-1941, Palladium). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Den brændemærkede Kvinde. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1942. 40 sider, illustreret (1942, roman) 👓
originaltitel: Forfaiture, 1937
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 208
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Victor Francen og Sessue Hayakawa.
 note til oversat titel På titelbladet også: Juli 1942.
 note til oversat titel Side [2]: Personerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1937 (dansk premiere 18-9-1939, Carlton). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Kvinden, som hun er. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1942. 40 sider, illustreret (1942, roman) 👓
originaltitel: Marchand d'Amour
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 210
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: Kvinden - som hun er.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Jean Galland, Francoise Rosay og Rosine Derian. Eneret: Atlantic Film.
 note til oversat titel På titelbladet også: November 1942.
 note til oversat titel Side [2]: Hovedpersonerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1935 (dansk premiere 31-7-1942, Carlton). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Besættelse. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1942. 40 sider, illustreret (1942, roman) 👓
originaltitel: Le messager, 1937
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 212
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Jean Gabin, Gaby Morlay og Jean-Pierre Aumont. Eneret: Atlantic Film.
 note til oversat titel På titelbladet også: December 1942.
 note til oversat titel Side [2]: Personerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1938 (dansk premiere 2-5-1938, Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Mysteriet i den blaa Ekspres. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas Wild-West Filmsroman, 1943. 40 sider, illustreret (1943, roman) 👓
originaltitel: La bataille silencieuse, 1937
serietitel: Evas Wild-West-Filmsroman, 95
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Jean Bommart (1894-1979, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Kathe de Nagy, Pierre Fresnay og Michel Simon. Eneret: A/S Teatrenes Filmskontor.
 note til oversat titel Side [2]: Personerne.
 url film Baseret på film fra 1937 (dansk premiere 20-2-1939, Colosseum, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: I Nat Kl. 12. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas Kriminalfilmsroman, 1943. 39 sider, illustreret. Pris: kr. 0,30. (Trykkeri: S.L. Møllers Bogtr., Kbhvn.) (1943, roman) 👓
originaltitel: La tradition de minuit, 1939
serietitel: Evas Kriminal-Filmsroman, 148
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Viviane Romance og Georges Flamant. Eneret: Teatrenes Filmskontor.
 url film Baseret på film fra 1939 (dansk premiere 14-6-1943, Saga). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Skæbner i Storm. (Røde Kors Filmen 1940). Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1943. 40 sider, illustreret (1943, roman) 👓
originaltitel: L'oasis dans la tourmente, 1942
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 218
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret for Danmark: Skandinavisk Film.
 note til oversat titel Side [2]: I Hovedrollerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1942 (dansk premiere 18-10-1943, Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Billede (illustrationer) Maupassant, Guy de: Dilligencen og andre Fortællinger. Oversat af Ole Vinding. Illustreret af franske Kunstnere. ♦ Forlaget "Danmark" [ikke i boghandlen], 1944. 316 sider, illustreret (1944, novelle(r))
serietitel: Udvalgte Fortællinger
Detaljer
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
oversat af Ole Vinding (1906-1985)
kollaps Noter
 note til oversat titel Aalborg Stiftstidende 26-10-1944, side 3, uddrag af annonce: ... udkommer i hel ny Oversættelse af Ole Vinding ... derimod bibeholder vor Udgave de mesterlige franske Tegninger, ialt ca. 300, da disse ikke kan udføres smukkere.
 Bog anonym: Fuglekvadet. Et fransk digt. Gentivet på dansk og med forord af Werner Glaser. Ill. udført af Hjalte Skovgaard. ♦ Carit Andersen, 1944. 32 sider, illustreret. Pris: kr. 8,75 (1944, digte)
originaltitel: ?
oversat af Werner Wolf Glaser (1910-2006, sprog: svensk)
illustrationer af Hjalte Skovgaard (1899-1967)
 Bog anonym: Angelica, Mexicos vilde Rose. Fortalt efter Filmen af samme Navn ved Inge Abrahamsen. ♦ Evas Wild-West Filmsroman, 1944. 40 sider, illustreret (1944, roman) 👓
originaltitel: Angélica, 1939
serietitel: Evas Wild-West-Filmsroman, 97
Detaljer
oversat af Inge Abrahamsen
baseret på værk af Pierre Benoit (1886-1962, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Viviane Romance og Georges Flamant. Eneret: A/S Constantin Film, København.
 url film Baseret på film fra 1939 (dansk premiere 10-2-1942, World Cinema). Filmen er produceret i Italien, men med fransk tale. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Ruslands Skygge. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas Kriminalfilmsroman, 1944. 40 sider, illustreret. Pris: kr. 0,30. (Trykkeri: S.L. Møllers Bogtr., Kbhvn.) (1944, roman) 👓
originaltitel: Razumov. Sous les yeux d'occident, 1936
serietitel: Evas Kriminal-Filmsroman, 152
se også: Ruslands Skygge
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Joseph Conrad (1857-1924, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [2]: Personerne [rolleliste].
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Constantin Film.
 url film Baseret på film fra 1936 (dansk premiere 11-9-1939, Palladium). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: U-Baads Katastrofen. Fortalt efter Filmen af samme Navn ved Inge Abrahamsen. Eneret: Gefion Film, København. ♦ Evas Kriminalfilmsroman, 1944. 40 sider, illustreret. Pris: kr. 0,30. (Trykkeri: S.L. Møllers Bogtr., Kbhvn.) (1944, roman) 👓
originaltitel: Nitchevo, 1936
serietitel: Evas Kriminal-Filmsroman, 153
Detaljer
oversat af Inge Abrahamsen
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [2]: Hovedpersonerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1936 (dansk premiere 26-11-1937, Nora). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: En Kvinde forsvandt. Fortalt efter Filmen af samme Navn ved Inge Abrahamsen. ♦ Evas Kriminalfilmsroman, 1944. 40 sider, illustreret. Pris: kr. 0,30. (Trykkested: S.L. Møllers Bogtrykkeri) (1944, roman) 👓
originaltitel: Une femme disparaît, 1942
serietitel: Evas Kriminal-Filmsroman, 154
Detaljer
oversat af Inge Abrahamsen
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: Med Frankrigs største Filmsskuespillerinde Francoise Rosay. Eneret: Globus Film.
 url film Baseret på film fra 1942 (dansk premiere 17-1-1944, Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Hendes Apache. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1944. 40 sider, illustreret (1944, roman) 👓
originaltitel: Un mauvais garçon, 1936
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 219
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret for Danmark: Constantin Film.
 note til oversat titel Side [2]: Hovedpersonerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1936 (dansk premiere 13-2-1937, Alexandra, Park). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Billede (illustrationer) Maupassant, Guy de: Frøken Perle og andre Fortællinger. Oversat af Ole Vinding. Illustreret af franske Kunstnere. ♦ Forlaget "Danmark" [ikke i boghandlen], 1944. 317 sider, illustreret (1944, novelle(r))
serietitel: Udvalgte Fortællinger
Detaljer
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
oversat af Ole Vinding (1906-1985)
kollaps Indhold

[a] Maupassant, Guy de: Frøken Perle (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1886 indgår i: I Maaneskin [s141] 1. udgave: Frøken Perle. Side [141]-67
[b] Maupassant, Guy de: Det lille Tegn (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[c] Maupassant, Guy de: Drukkenbolten (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[d] Maupassant, Guy de: Smykkerne (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[e] Maupassant, Guy de: Paa Sengekanten (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[f] Maupassant, Guy de: Kirkegaardskvinderne (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[g] Maupassant, Guy de: Dekoreret (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[h] Maupassant, Guy de: Værelse Nr. 11 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1911 i: Samlede Værker [25s005] 1. udgave: Værelse Nr. 11. Side [5]-23
[i] Maupassant, Guy de: Nattevagt for Døden (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[j] Maupassant, Guy de: Et parisisk Eventyr (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[k] Maupassant, Guy de: Ved Foraarstid (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[l] Maupassant, Guy de: Rosalie Prudent (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1909 i: Samlede Værker [22s167] 1. udgave: Rosalie Prudent. Side [167]-78
[m] Maupassant, Guy de: Motivet ubekendt (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[n] Maupassant, Guy de: For et Smykke (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[o] Maupassant, Guy de: Slaaen (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[p] Maupassant, Guy de: Selvmord (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
 Bog anonym: Montmartre Mysteriet. Genfortalt efter Filmen af samme Navn ved Inge Abrahamsen. En Roger Richibé-Film. ♦ Aktieselskabet Forlagskompagniet, 1945. 40 sider, illustreret. Pris: kr. 0,30. (Trykkeri: S.L. Møllers Bogtrykkeri, København) (1945, roman) 👓
originaltitel: Monsieur La Souris, 1942
serietitel: Evas Kriminal-Filmsroman, 156
Detaljer
oversat af Inge Abrahamsen
baseret på værk af Georges Simenon (1903-1989, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [2]: Hovedpersonerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1942 (dansk premiere 16-2-1945, Alexandra). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Billede (illustrationer) Maupassant, Guy de: Frøken Fifi og andre Fortællinger. Oversat af Ole Vinding. Illustreret af franske Kunstnere. ♦ København, Forlaget "Danmark" [ikke i boghandlen], 1945. 317 sider, illustreret. (Trykkeri: Det Berlingske Bogtrykkeri, København) (1945, novelle(r))
serietitel: Udvalgte Fortællinger
Detaljer
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
oversat af Ole Vinding (1906-1985)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [9]: Indhold.
kollaps Indhold

[s011] Maupassant, Guy de: Frøken Fifi. Side [11]-41 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1883 indgår i: Novelletter [f] 1. udgave: Frøken Fifi
[s043] Maupassant, Guy de: Skilsmisse. Side [43]-62 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1889 indgår i: En Dydsdragon [s201] 1. udgave: Ægteskabsskilsmisse. Side [201]-19
[s063] Maupassant, Guy de: Morderen. Side [63]-75 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1889 indgår i: En Dydsdragon [s237] 1. udgave: Morderen. Side [237]-49
[s077] Maupassant, Guy de: En Tilstaaelse. Side [77]-92 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1889 indgår i: En Dydsdragon [s097] 1. udgave: En Tilstaaelse. Side [97]-111
[s093] Maupassant, Guy de: En Hane galede. Side [93]-106 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1905 i: Samlede Værker [11s025] 1. udgave: Et Hanegal. Side [25]-40
[s107] Maupassant, Guy de: Vore Englændere. Side [107]-24 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1911 i: Samlede Værker [25s245] 1. udgave: Vore Englændere. Side [245]-63
[s125] Maupassant, Guy de: Ude i det grønne. Side [125]-37 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1908 i: Samlede Værker [19s185] 1. udgave: I Skoven. Side [185]-98
[s139] Maupassant, Guy de: Saint-Antoine. Side [139]-57 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1905 i: Samlede Værker [11s281] 1. udgave: Sankt Antonius. Side [281]-301
[s159] Maupassant, Guy de: Seng Nr. 29. Side [159]-83 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1904 i: Samlede Værker [9s165] 1. udgave: Seng Nr. 29. Side [165]-91
[s185] Maupassant, Guy de: Walter Schnaffs' Eventyr. Side [185]-202 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1905 i: Samlede Værker [11s079] 1. udgave: Walther Schnaffs Æventyr. Side [79]-98
[s203] Maupassant, Guy de: Pjerrot. Side [203]-16 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1905 i: Samlede Værker [11s117] 1. udgave: Pierrot. Side [117]-32
[s217] Maupassant, Guy de: Mor Sauvage. Side [217]-40 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1886 indgår i: I Maaneskin [s111] 1. udgave: Mo'er Sauvage. Side [111]-25
[s241] Maupassant, Guy de: Onkel Sosthene. Side [241]-57 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1907 i: Samlede Værker [15s213] 1. udgave: Onkel Sosthène. Side [213]-31
[s259] Maupassant, Guy de: Horla. Side [259]-317 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1908 i: Samlede Værker [19s263] 1. udgave: Horla. Side [263]-326
kollaps Noter
 note til oversat titel Som klummetitel er titlen anført som: "Horla".
 Billede (illustrationer) Maupassant, Guy de: Hos Tellier og andre Fortællinger. Oversat af Ole Vinding. Illustreret af franske Kunstnere. ♦ København, Forlaget "Danmark" [ikke i boghandlen], 1945. 317 sider, illustreret. (Trykkeri: Det Berlingske Bogtrykkeri) (1945, novelle(r)) 👓
serietitel: Udvalgte Fortællinger
Detaljer
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
oversat af Ole Vinding (1906-1985)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [7]: Indhold.
kollaps Indhold

[s009] Maupassant, Guy de: Hos Tellier. Side [9]-68 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1900 1. udgave: Madame Telliers Hus. Fortælling. Overs. af A. S. ♦ 1900. 60 sider
[s069] Maupassant, Guy de: Forældremorderen. Side [69]-83 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1912 i: Samlede Værker [26s159] 1. udgave: Dobbeltmord. Side [159]-75
[s085] Maupassant, Guy de: En Bryllupsspøg. Side [85]-97 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1905 i: Samlede Værker [11s201] 1. udgave: En normannisk Bryllupsspøg. Side [201]-14
[s099] Maupassant, Guy de: Rogers Middel. Side [99]-109 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1911 i: Samlede Værker [25s111] 1. udgave: Robers Middel. Side [111]-22
[s111] Maupassant, Guy de: Ægteskabets Forbandelse. Side [111]-24 (1945, novelle(r))
originaltitel: Une famille, 1887
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Gil Blas 3-8-1886. Udgivet i bogform i samlingen: Le Horla, 1887.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s125] Maupassant, Guy de: Hvorfor lille André skreg om Natten. Side [125]-38 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1907 i: Samlede Værker [15s179] 1. udgave: Andrés Sygdom. Side [179]-94
[s139] Maupassant, Guy de: Et Retsmøde paa Landet. Side [139]-49 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1910 i: Samlede Værker [24s219] 1. udgave: En landlig Retssag. Side [219]-30
[s151] Maupassant, Guy de: Ved et Dødsleje. Side [151]-61 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1904 i: Samlede Værker [9s361] 1. udgave: Hos en Død. Side [361]-71
[s163] Maupassant, Guy de: Brændeknuden. Side [163]-74 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1883 indgår i: Novelletter [i] 1. udgave: Brændeknuden
[s175] Maupassant, Guy de: Djævelen. Side [175]-92 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1908 i: Samlede Værker [19s063] 1. udgave: Djævlen. Side [63]-81
[s193] Maupassant, Guy de: Hullet. Side [193]-209 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1908 i: Samlede Værker [19s083] 1. udgave: Hullet. Side [83]-100
[s211] Maupassant, Guy de: Joseph. Side [211]-26 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1908 i: Samlede Værker [19s115] 1. udgave: Joseph. Side [115]-30
[s227] Maupassant, Guy de: Lykke. Side [227]-41 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1904 i: Samlede Værker [9s127] 1. udgave: Lykke. Side [127]-42
[s243] Maupassant, Guy de: Far Bonifacius' Opdagelse. Side [243]-56 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1904 i: Samlede Værker [9s401] 1. udgave: Fa'r Bonifacius' Opdagelse. Side [401]-45
[s257] Maupassant, Guy de: Skræk. Side [257]-71 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1905 i: Samlede Værker [11s247] 1. udgave: Frygt. Side [247]-63
[s273] Maupassant, Guy de: Skabet. Side [273]-88 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1911 i: Samlede Værker [25s093] 1. udgave: Skabet. Side [93]-109
[s289] Maupassant, Guy de: Lidenskab. Side [289]-306 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1908 i: Samlede Værker [20s075] 1. udgave: En Kærlighedshistorie. Side [75]-93
[s307] Maupassant, Guy de: Yveline Samoris. Side [307]-17 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1899 indgår i: Sidste Høst [s12-15] 1. udgave: Yveline Samovis
 Billede (illustrationer) Maupassant, Guy de: Madame Hermet og andre Fortællinger. Oversat af Ole Vinding. Illustreret af franske Kunstnere. ♦ København, Forlaget "Danmark" [ikke i boghandlen], 1945. 313 sider, illustreret. (Trykkeri: Det Berlingske Bogtrykkeri) (1945, novelle(r)) 👓
serietitel: Udvalgte Fortællinger
Detaljer
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
oversat af Ole Vinding (1906-1985)
illustrationer af Ricardo Florès (1878-1918, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [9]: Indhold.
kollaps Indhold

[s011] Maupassant, Guy de: Madame Hermet. Side [11]-28 (1945, novelle(r))
originaltitel: Madame Hermet, 1887
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Gil Blas 18-1-1887. Udgiveet i bogform i samlingen: Oevres complètes, 1907.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s029] Maupassant, Guy de: Misti. En Ungkarls Erindringer. [29]-42 (1945, novelle(r))
originaltitel: Misti, 1884
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Gil Blas 22-1-1884 under pseudonymet Maufrigneuse. Udgivet i bogform i Oeuvres complètes illustrées, 1898-1904.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
[s043] Maupassant, Guy de: Unødvendig Skønhed. Side [43]-84 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1906 i: Samlede Værker [14s041] 1. udgave: Den unyttige Skønhed. Side [41]-86
[s085] Maupassant, Guy de: Gavtyvestreger. Side [85]-96 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1912 i: Samlede Værker [26s143] 1. udgave: Skælmsstykker. Af en Skælms Memoirer. Side [143]-58
[s097] Maupassant, Guy de: Et Brev, som blev fundet paa en druknet, ung Mand. Side [97]-111 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1912 i: Samlede Værker [26s127] 1. udgave: Et Brev. Side [127]-41
[s113] Maupassant, Guy de: Før i Tiden. Side [113]-24 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1912 i: Samlede Værker [26s075] 1. udgave: I gamle Dage. Side [75]-87
[s125] Maupassant, Guy de: Den lille Dreng. Side [125]-38 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1912 i: Samlede Værker [26s111] 1. udgave: Drengen. Side [111]-26
[s139] Maupassant, Guy de: En virkelig Historie. Side [139]-52 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1912 i: Samlede Værker [26s215] 1. udgave: En sand Historie. Side [215]-29
[s153] Maupassant, Guy de: Leg med Ilden. Side [153]-67 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1910 i: Samlede Værker [24s021] 1. udgave: En Uforsigtighed. Side [21]-36
[s169] Maupassant, Guy de: Skriftemaalet. Side [169]-81 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1912 i: Samlede Værker [26s023] 1. udgave: Paa Dødslejet. Side [23]-37
[s183] Maupassant, Guy de: Haarnaalen. Side [183]-95 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1910 i: Samlede Værker [24s151] 1. udgave: Haarnaalen. Side [151]-65
[s197] Maupassant, Guy de: I en Kupé. Side [197]-210 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1910 i: Samlede Værker [24s085] 1. udgave: I Kupéen. Side [85]-100
[s211] Maupassant, Guy de: Et Varsko! Side [211]-25 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1908 i: Samlede Værker [20s249] 1. udgave: Et Alarmskrig. Side [249]-64
[s227] Maupassant, Guy de: Oppasseren. Side [227]-37 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1908 i: Samlede Værker [17s113] 1. udgave: Oppasseren. Side [113]-23
[s239] Maupassant, Guy de: En Handel. Side [239]-52 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1889 indgår i: En Dydsdragon [s131] 1. udgave: En Konehandel. Side [131]-44
[s253] Maupassant, Guy de: Gal. Side [253]-68 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1910 i: Samlede Værker [24s037] 1. udgave: Gal. Side [37]-53
[s269] Maupassant, Guy de: Farvel. Side [269]-80 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1912 i: Samlede Værker [26s039] 1. udgave: Farvel. Side [39]-51
[s281] Maupassant, Guy de: En Kujon. Side [281]-99 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1912 i: Samlede Værker [26s089] 1. udgave: En Kujon. Side [89]-109
[s301] Maupassant, Guy de: Nytaarsgaven. Side [301]-13 (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1908 i: Samlede Værker [20s061] 1. udgave: En Nytaarsgave. Side [61]-74
 Billede (illustrationer) Maupassant, Guy de: Pauls "Kone" og andre Fortællinger. Oversat af Ole Vinding. Illustreret af franske Kunstnere. ♦ København, Forlaget "Danmark" [ikke i boghandlen], 1945. 316 sider, illustreret (1945, novelle(r))
serietitel: Udvalgte Fortællinger, 1944
Detaljer
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
oversat af Ole Vinding (1906-1985)
kollaps Indhold

[a] Maupassant, Guy de: Pauls "Kone" (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1904 i: Samlede Værker [10s295] 1. udgave: Pauls Kæreste. Side [295]-337
[b] Maupassant, Guy de: Skovtur (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[c] Maupassant, Guy de: Tilgivelsen (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[d] Maupassant, Guy de: Kærlighed (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[e] Maupassant, Guy de: Simons Far (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1883 indgår i: Novelletter [e] 1. udgave: Simons Fader
[f] Maupassant, Guy de: Forpagteren (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[g] Maupassant, Guy de: Hævneren (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[h] Maupassant, Guy de: Alle de Ord, du ved (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[i] Maupassant, Guy de: Vanskabningernes Mor (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[j] Maupassant, Guy de: Til Hest (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1903 i: Samlede Værker [8s077] 1. udgave: Til Hest. Side [77]-93
[k] Maupassant, Guy de: Faderen (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[l] Maupassant, Guy de: Paraplyen (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1907 i: Samlede Værker [15s091] 1. udgave: Paraplyen. Side [91]-111
[m] Maupassant, Guy de: Tyven (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[n] Maupassant, Guy de: Kagen (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
[o] Maupassant, Guy de: Den lille Soldat (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1910 i: Samlede Værker [24s181] 1. udgave: Den lille Soldat. Side [181]-97
[p] Maupassant, Guy de: Julie Romain (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1909 i: Samlede Værker [22s215] 1. udgave: Julie Romain. Side [215]-33
[q] Maupassant, Guy de: Fru Kergaran (1945, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1907 i: Samlede Værker [15s071] 1. udgave: Værtinden. Side [71]-89
 Bog (bearbejdelse) Mérimée, Prosper: Carmen. Abrégé et simplifié à l'usage des classes. ♦ Grafisk Forlag, 1948. 56 sider. Pris: kr. 2,50 (1948, roman)
serietitel: Easy readers, 63
Detaljer
af Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s121] 1. udgave: Carmen. 1845. Side [121]-223
 Trykt i periodicum anonym: Ikke skyldig. Efter den spændende franske film af samme navn (1948, roman) 👓
originaltitel: Non coupable, 1947
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Foran titlen: Aftenbladets film-roman.
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet fra 9-12-1948 til 28-12-1948, illustreret med fotos fra filmen. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url film Baseret på film fra 1947 (dansk premiere 15-11-1948). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog (bearbejdelse) Verne, Jules: Voyage au centre de la terre. Abrégé et simplifié à l'usage des classes. ♦ Grafisk Forlag, 1948. 64 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1948, roman)
serietitel: Easy readers, 61
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Anonym
1946 1. udgave: Rejsen til Jordens Centrum. ♦ Politiken, 1946. 64 sider. Pris: kr. 0,60
 Bog (oversætter) Andersen, H. C.: Contes. ♦ Viby J., Nordisk Papirindustri, [1951]. [12 bind i kassette]. Pris: kr. 6,00 (1951, novelle(r))
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Bindene er ikke nummererede.
 note til titel Ekspedition, København: D.B.K.
kollaps Indhold

[1] Andersen, H. C.: La beregère et le ramoneur. ♦ 1951. 26 sider, illustreret (1951, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s33] 1. udgave: Hyrdinden og Skorteensfeieren
[2] Andersen, H. C.: Le petit porchere. ♦ 1951. 24 sider, illustreret (1951, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1842 indgår i: Eventyr [3s036] 1. udgave: Svinedrengen. Side 36-45
[3] Andersen, H. C.: Le petite fille et les allumettes. ♦ 1951. 16 sider, illustreret (1951, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s29] 1. udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
[4-5] Andersen, H. C.: La petite poucette. ♦ 1951. [2 bind], 48 sider, illustreret (1951, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
[6-7] Andersen, H. C.: La vilain petit canard. ♦ 1951. [2 bind], 44 sider, illustreret (1951, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
[8] Andersen, H. C.: La princesse sur le pois. ♦ 1951. 12 sider, illustreret (1951, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1835 indgår i: Eventyr [1s042] 1. udgave: Prindsessen paa Ærten. Side 42-44
[9] Andersen, H. C.: La habits neufs de l'empereur. ♦ 1951. 22 sider, illustreret (1951, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1837 indgår i: Eventyr [3s052] 1. udgave: Keiserens nye Klæder. Side 52-60
[10-11] Andersen, H. C.: La sapin. ♦ 1951. [2 bind], 42 sider, illustreret (1951, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h2s01] 1. udgave: Grantræet
[12] Andersen, H. C.: Jean Malotru. ♦ 1951. 22 sider, illustreret (1951, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1855 indgår i: Historier [s114] 1. udgave: Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Eventyrets Verden [5s129]] Dejligheden og Uhyret. Side 129-[40] (1952, noveller(r)) 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Eventyrets Verden [5s125]] Prisesse Mikmak. Side 125-28 (1952, noveller(r)) 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Eventyrets Verden [5s123]] Franske Eventyr. Side [123]-[40] (1952, noveller(r)) 👓
 Trykt i periodicum anonym: Morfin. Roman bearbejdet efter den franske storfilm "l'esclave" (1954, roman) 👓
originaltitel: L'esclave, 1953
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet fra 18-3-1954 til 8-4-1954, illustreret med fotos fra filmen. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url film Baseret på film fra 1953 (dansk premiere 2-3-1954). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyrskatten [s048]] Den tossede Bitte-Pér. Side 48-52 (1955, novelle(r)) 👓
Detaljer
af P.L. Møller (1814-1865)
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s049] 1. udgave: Den tossede Bitte-Pér. Fransk Æventyr ved P. L. Møller. Side 49-55
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: Ved P. L. Møller.
 Trykt i periodicum anonym: Gervaise. En kvindes vej mod afgrunden. En Columbia-film efter Zola's roman "Faldgruben" (1956, roman) 👓
originaltitel: Gervaise, 1956
del af: Aftenbladet
se også: Agnes
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Émile Zola (1840-1902, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet fra 1-12-1956 til 22-12-1956. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url film Baseret på film fra 1956 (dansk premiere 14-11-1956). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Børnebog anonym: Pjevs - den blå kat (1957, børnebog)
illustrationer af Pierre Probst (1913-2007, sprog: fransk)
 Børnebog anonym: Pjevs og Sorteper (1957, børnebog)
illustrationer af Pierre Probst (1913-2007, sprog: fransk)
 Børnebog anonym: Pjevs og Sorteper på sommerferie (1957, børnebog)
illustrationer af Pierre Probst (1913-2007, sprog: fransk)
 Børnebog anonym: Pjevs og Sorteper på vinterferie (1957, børnebog)
illustrationer af Pierre Probst (1913-2007, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Wandrei, Donald: Stenstøtternes gåde. ♦ København, Nyt dansk Forlag, 1957. 121 [1] sider, illustreret (1957, roman) 👓
originaltitel: The web of Easter Island, 1948
serietitel: Planetbøgerne, 3
Detaljer
af Donald Wandrei (1908-1987, sprog: engelsk)
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig skrevet på engelsk. Oversat til fransk af Benoît Becker (pseudonym for flere forfattere: Stephan Jouravieff, José-André Lacour, Jean-Claude Carrière og Christiane Rochefort), 1954.
 note til oversat titel I kolofonen: Planetbog nr. 3 er oversat af Knud Müller efter Cimetière de l'effri.
 note til oversat titel I kolofonen også: I kommission for boghandelen: A-S Importbøger, Nørregade 20A, København K.
 note til oversat titel Udkom 15-12-1957.
 note til oversat titel Side 118-[21]: Levende astronomi. Populær viden om stjerneforskningen og verdensrummets gåder - III.
 Bog Statten, Vargo: Den usynlige fjende. ♦ København, Nyt dansk Forlag, 1958. 108 [1] sider, illustreret (1958, roman) 👓
originaltitel: De-creation, 1952
serietitel: Planetbøgerne, 4
Detaljer
af John Russell Fearn (1908-1960, sprog: engelsk)
oversat af Henning Müller
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig skrevet på engelsk. Oversat til fransk 1955.
 note til oversat titel I kolofonen: Planetbog nr. 4 er oversat af Henning Müller efter "la force invisible.
 note til oversat titel I kolofonen også: I kolofonen også: Planetbøgerne, det nye Science-fiction magasin, der udsendes den 10. i hver måned, er udsendt af Nyt dansk Forlag, København K. Redaktion: Laurids I. Madsen ... I kommission for boghandelen: A-S Importbøger.
 note til oversat titel Udkom 10-1-1958.
 note til oversat titel Side 107-[09]: Levende astronomi. Populær viden om stjerneforskningen og verdensrummets gåder - III.
 Bog (oversætter) Meray, Tibor: Fjenden (1959, roman)
af Tibor Méray (f. 1924, sprog: ungarsk)
oversat af Karina Windfeld-Hansen (1899-1988)
 Børnebog anonym: Den forfængelige ælling. [Overs. fra fransk af Ivan Rønn] (1959, børnebog)
oversat af Ivan Rønn (1909-2003)
 Børnebog anonym: Lammet der gerne ville være stort. [Overs. fra fransk af Ivan Rønn] (1959, børnebog)
oversat af Ivan Rønn (1909-2003)
 Børnebog anonym: Marianne på landet. [Overs. fra fransk af Ivan Rønn] (1959, børnebog)
oversat af Ivan Rønn (1909-2003)
 Bog anonym: Den bestøvlede kat. Frit efter Perrault (1961, børnebog)
serietitel: Piccolo-Bøgerne, 4342
Detaljer
baseret på værk af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
oversat af Anonym
illustrationer af Luce Lagarde (sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s104] 1. udgave: Mesterkatten eller Katten med Støvler paa
 Børnebog anonym: Den grimme ælling. Overs. fra fransk. Frit efter H. C. Andersen. Ill. af Luce Lagarde (1961, børnebog)
serietitel: Piccolo-Bøgerne, 4345
baseret på værk af H.C. Andersen (1805-1875)
oversat af Anonym
illustrationer af Luce Lagarde (sprog: fransk)
 Børnebog anonym: Kis, den lille kat. [Oversat fra fransk] (1961, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4349
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Mimi i cirkus (1961, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4348
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Finland.
 Børnebog anonym: Mimi i skolen (1961, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4347
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Finland.
 Børnebog anonym: Peter Kanin (1961, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4346
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Finland.
 Børnebog anonym: Rødhætte. Overs. fra fransk. Frit efter Perrault. Ill. af Luce Lagarde (1961, børnebog)
serietitel: Piccolo-Bøgerne, 4344
baseret på værk af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
illustrationer af Luce Lagarde (sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Tornerose. Overs. fra fransk. Frit efter Perrault. Ill. af André Jourcin (1961, børnebog)
serietitel: Piccolo-Bøgerne, 4343
baseret på værk af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
illustrationer af André Jourcin (1905-1974, sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Ferie i bjergene (1962, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4363
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Den lille bilmekaniker. [Oversat fra fransk] (1962, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4362
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Finland.
 Børnebog anonym: Mimis campingtur (1962, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4361
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Finland.
 Børnebog anonym: Muddis eventyr (1962, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4364
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Finland.
 Børnebog anonym: Snedronningen. Frit efter H. C. Andersen. Ill. af Luce Lagarde. Overs. fra fransk (1962, børnebog)
serietitel: Piccolo-Bøgerne, 4355
baseret på værk af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Luce Lagarde (sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Bog anonym: [Tristan og Isolde]. Romanen om Tristan og Isolde. Ved Joseph Bédier. Overs. fra fransk af Rasmus Fischer efter "Le roman de Tristan et Iseut". Forord af Paul V. Rubow. [Ny udg.] (1962, roman)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 94
Detaljer
bearbejdelse: Joseph Bédier (1864-1938, sprog: fransk)
oversat af uidentificeret
forord af Paul V. Rubow (1896-1972)
1941 1. udgave: Romanen om Tristan og Isolde
 Billede (illustrationer) Verne, Jules: I Floridas sumpe (1963, børnebog)
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
oversat af Oluf Rikhof
 Børnebog anonym: Dodi, det lille æsel (1965, børnebog)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Imok, den lille eskimo (1965, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Rosen Serien, 4371
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Mimi i Tivoli (1965, børnebog)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Mimi ved havet (1965, børnebog)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [Rolandskvadet]. Sangen om Roland. Overs. fra fransk af Uffe Harder efter Joseph Bédiers udg. "La chanson de Roland". Tegninger af Ernst Clausen (1965)
Detaljer
oversat af Uffe Harder (1930-2002)
udgiver: Joseph Bédier (1864-1938, sprog: fransk)
illustrationer af Ernst Clausen (1921-1965)
kollaps Noter
 note til titel Joseph Bédier har udgivet 2 udgaver af Rolandskvadet, henholdsvis 1920 og 1922.
 Børnebog anonym: [indgår i antologien: Eventyrets verden [3s129]] Dejligheden og uhyret. Side 129-[40] (1966, børnebog) 👓
 Børnebog anonym: [indgår i antologien: Eventyrets verden [3s141]] Fabler. Side [141]-[89] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side 143-[45]: Indledning.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyrets verden [3s125]] Prinsesse Mikmak. Side 125-28 (1966, børnebog) 👓
Detaljer
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s080] 1. udgave: Prindsesse Mikmak. Side 80-84
 Børnebog anonym: [indgår i antologien: Eventyrets verden [1s043]] Den retfærdige fadder. Side 43-[48] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (et fransk eventyr, ikke i Perraults samling).
 Bog Tempelherren af Cythera: Den vellystige hykler eller Lastens triumf. Overs. fra engelsk af Otto Refsgaard efter "The lascivious hypocrite or The triumphs of vice" (1966, roman)
originaltitel: Le Tartufe Libertin ou Le triomphe du vice, ca. 1830
serietitel: Aurums Sex-Serie, 2
Detaljer
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Otto Refsgaard
kollaps Noter
 note til titel En engelske udgave har: A free translation of Le Tartuffe Libertin. Done at Cythera: By the keeper of the temple, MDCCXC [dvs. 1790, men mere sandsynligt ca. 1930].
 note til titel Den franske udgave har: A Cythère, chez le gardien du temple, [ca. 1830].
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under engelske romaner.
 url Artikel om den franske original på: Link til ekstern webside Le Bibliomane Moderne
 Børnebog anonym: [indgår i antologien: Eventyrets verden [3s123]] Franske Eventyr. Side [123]-[40] (1966, børnebog) 👓
 Børnebog anonym: Bølle. Ill.: Raffray. 1-4 (1967, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af André Raffray (1925-2010, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Italien.
 Bog anonym: De lærte mig at elske. En ridders memoirer. Overs. fra fransk efter "Memoires d'un chevalier" (1967, roman)
originaltitel: Memoires d'un chevalier
oversat af Anonym
 Bog anonym: Guvernantesex. Erotisk roman. Overs. fra fransk. ♦ Point Press, 1967. 127 sider. (Porno-Serien, 15) (1967, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Porno-Serien, 15
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Huskatten og vildkatten (1967, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4386
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Den lille høne (1967, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4385
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Mimi hjælper mor (1967, børnebog)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Ogier le Dannoys. Roman en prose du XVe siècle. Publié pour Det danske Sprog- og Litteraturselskab par Knud Togeby (1967)
Detaljer
redigeret af Knud Togeby (1918-1974)
1534 1. udgave: Kong Olger Danskis Krønicke. Som vaar Kong Gøttrickis søn oc en veldig Konge her i Danmarckis rige, oc i Engeland och Babilonien, som her effter bescreffuit staar ... udsat paa danske aff Christiern Pedersen ...
kollaps Noter
 note til titel Fotografisk optryk af Antoine Vérards udg., Paris 1498.
 Bog anonym: Pornochefen. Oves. fra fransk efter "Chef de pornography" (1967, roman)
originaltitel: Chef de pornography
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 2
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: Den Franske Serie.
 Bog anonym: Sex en gros. Overs. fra fransk (1967, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Illustreret Sex, 1
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Det uartige gedekid (1967, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4388
oversat af Anonym
 Bog anonym: Anna-Bella. Overs. fra fransk (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 7
oversat af Anonym
 Bog anonym: Emmanuelle (1968, roman)
serietitel: Borgens Billigbøger, 87
serietitel: Borgens Billigbøger, 88
oversat af Birgit Solmer Bennetzen
 Bog anonym: Fanny - Flossies berømte datter (1968, roman)
originaltitel: ?
oversat af A.D. Jensen
 Bog anonym: En fortryllende negerinde (1968, roman)
serietitel: - en fransk serie
oversat af Hans Nielsen
 Bog anonym: Géraldine. Overs. fra fransk (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 6
oversat af Anonym
 Bog anonym: Maggy. Overs. fra fransk (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 8
oversat af Anonym
 Bog anonym: Pariser-sex. Overs. fra fransk. ♦ Point Press, 1968. 127 sider. (Franske Erotiske Romaner, 5) (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 5
oversat af Anonym
 Bog anonym: Roselyne. En nymfomans udskejelser. Overs. fra fransk (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 9
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sexede Sylvia. Overs. fra fransk (1968, roman)
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 4
oversat af Anonym
 Bog anonym: De Unævnelige. Overs. fra fransk (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 10
oversat af Anonym
 Bog anonym: Vellystige Violette. Overs. fra fransk (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 3
oversat af Anonym
 Bog anonym: Erotisk kaos (1969, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 12
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sex-institut. Overs. fra fransk af Harald Nygaard (1969, novelle(r))
serietitel: - en fransk serie
oversat af Harald Nygaard
 Bog anonym: Viktoria og hendes ... Overs. fra fransk (1969, roman)
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 11
oversat af Anonym
 Billede (illustrationer) Wolgensinger, Monique og Jacques: Den lille mand fra Venedig. Af Monique og Jacques Wolgensinger. På dansk ved Per Skar. ♦ Lademann, 1971. [60] sider, illustreret (1971, børnebog)
originaltitel: Le petit homme de Venise, 1969
serietitel: På tur i Europa med Jan og Maria, 4
Detaljer
af Monique Wolgensinger (sprog: fransk)
af Jacques Wolgensinger (sprog: fransk)
oversat af Per Skar
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Finland.
 Børnebog anonym: Dødsspringet. Historier om heste. På dansk ved Ole Hjordt-Vetlesen. ♦ Lademann, [1972]. 194 sider (1972, børnebog)
originaltitel: Histoires de chevaux
serietitel: Lademanns Læseheste
Detaljer
oversat af Ole Hjordt-Vetlesen
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 note til oversat titel På omslaget: 12 fortællinger om heste.
 Børnebog Wilhelmsen, Tina: Ponyen Bobbie. Gendigtet [efter] "Boby le poney". Ill.: Robert Dallet. ♦ Lademann, [1972]. [24] sider, illustreret (32 cm) (1972, børnebog)
originaltitel: Boby le poney
af Tina Wilhelmsen Munck (f. 1939)
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Børnebog Wilhelmsen, Tina: Puf og Paf opdager verden. Gendigtet [efter] "Deux petits ours en promenade". Ill.: Robert Dallet. ♦ Lademann, [1972]. [24] sider, illustreret (32 cm) (1972, børnebog)
originaltitel: Deux petits ours en promenade
af Tina Wilhelmsen Munck (f. 1939)
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Børnebog anonym: Den store hvalfangst. Historier fra De syv Have. På dansk ved Elisabeth Tassing og Elisabeth Clemmesen. ♦ Lademann, [1972]. 173 sider (1972, børnebog)
originaltitel: Histoires de mer
serietitel: Lademanns Læseheste
oversat af Elisabeth Tassing
oversat af Elisabeth Clemmesen
kollaps Noter
 Børnebog anonym: Århundredets skøreste løb. Beretninger om biler. På dansk ved Michael Tejn. ♦ Lademann, [1972]. 174 sider (1972, børnebog)
originaltitel: Aventures d'automobiles
serietitel: Lademanns Læseheste
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstitel: 12 beretninger om biler.
 Børnebog anonym: Albino. Den hvide delfin. ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret (28 cm) (1973, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Williams de Luxe Album, 5
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 Billede (illustrationer) Hergé (Studios): Tintin og Haj-søen. Filmalbum. Efter en tegnefilm af Raymond Leblanc. Illustrationer og tekst bearbejdet af Studios Hergé. ♦ Carlsen, 1973. 44 sider, illustreret (30 cm) (1973, børnebog)
originaltitel: Tintin et le lac aux requins, 1973
serietitel: Tintins oplevelser, 20
del af: Politiken
Detaljer
tekst af Michel Louis Albert Regnier (1931-1999, sprog: fransk)
oversat af Jørgen Sonnergaard (1936-2021)
tekstet af Erik Mosegård Jensen (1928-2010)
andet: Georges Prosper Rémi (1907-1983, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i Le Soir fra december 1972 til januar 1973.
 note om trykkested Trykt i Belgien.
 note om føljeton Føljeton i Politiken fra 19-8-1973 til 16-6-1974 (kun søndage).
 url film Tegneserie efter animationsfilm fra 1972. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 note om oplag 7. oplag, 1996.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

anonym fransk: La Tapisserie Vivante
oder Die lebendige Tapezerey. [I 1 akt]
(premiere 1701, 1707 eller 1718 af Montaigus hoftrups)
anonym fransk: La fête de la reine
(premiere 1768 af Den franske Hoftrup)
anonym fransk: Den tredive Aars Pige
Komedie i 1 Akt af M.C.B. Oversat fra fransk af Ch.D. Biehl
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
(premiere 14-02-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
anonym fransk: Kvindelist
eller Spradebassen, Komedie i 1 Akt fra Fransk, frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 17-05-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
anonym fransk: Skorstensfejeren
eller Klæder skaber Folk, Komedie i 1 Akt, fra Fransk oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 08-11-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
anonym fransk: De Halsstarrige
eller Man maa ingen Ting forsværge, Komedie i 1 Akt, frit oversat fra Fransk af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 12-11-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(bearbejdelse) Skriftemaalet
eller Ægtemanden som Eremit, Komedie i 1 Akt af Kotzebue (Die Beichte), frit oversat, med Benyttelse af den anonyme franske Bearbejdelse, af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 06-01-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)
(tekst) Hytten i Schwartzwald
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af C. Braun, Teksten (efter det franske omarbejdet) af N.T. Bruun, Dansen af V. Galeotti
musik af Carl Braun (1788-1835)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
danse af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
(premiere 31-01-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
anonym fransk: Røverkaptajnen
eller Jeg tager aldrig fejl, Lystspil, bearbejdet fra Fransk, af C. Lebrun. Oversat af H.L. Bernhoft
bearbejdelse af Karl Lebrun (1792-1842, sprog: tysk)
oversat af H.L. Bernhoft (1793-1851)
(premiere 05-02-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
anonym fransk: To Familier paa ét Landsted
Lystspil i 1 Akt, oversat fra Fransk og bearbejdet af C. Borgaard
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
(premiere 27-06-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
anonym fransk: Fra Store eller Lille Strandstræde?
Vaudeville i 1 Akt efter det franske ved J. Davidsen og Kr. Borre
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
oversat af Kr. Borre
(premiere 21-10-1849 på Casino)
(andet) Ægtemandens Repræsentant
Vaudeville i 1 Akt efter et italiensk [?, fransk] Sujet af Erik Bøgh
af Erik Bøgh (1822-1899)
andet af anonym italiensk (sprog: italiensk)
(premiere 25-01-1850 på Casino)
anonym fransk: Han skyder sin Kone
Vaudeville i 2 Akter efter det franske
oversat af Anonym
(premiere 19-06-1855 på Casino)
anonym fransk: Et Løfte
Lystspil i 1 Akt efter det franske. [Oversat af Anonym]
oversat af Anonym
(premiere 19-06-1855 på Casino)
anonym fransk: En fortvivlet Elsker
Lystspil i 3 Akter efter det franske
oversat af Anonym
(premiere 28-04-1857 på Casino)
(musik) Spaakvinden
Folkekomedie med Sange og Kor i 5 Akter, frit bearbejdet efter V. Séjour, ved Ad. Recke. Musiken dels original fransk, dels af C.C. Møller. Fra 16. Opførelse under Titlen: Jødinden
af Victor Séjour (1817-1874, sprog: fransk)
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
musik af C.C. Møller, f 1823 (1823-1893)
(premiere 18-03-1860 på Folketeatret)
anonym fransk: Et Ægteskab under Richelieu
Lystspil i 4 Akter efter det franske ved M.V. Brun
oversat af M.W. Brun (1819-1891)
(premiere 12-09-1860 på Casino)
anonym fransk: En Misforstaaelse
Lystspil i 1 Akt efter det franske. [Oversat af Anonym]
oversat af Anonym
(premiere 02-01-1861 på Casino)
anonym fransk: Om Forladelse!
Farce med Sange i 1 Akt af Erik Bøgh. Intrigen efter det franske
af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 04-11-1861 på Casino)
anonym fransk: En distræt Ægtemand
Lystspil i 1 Akt efter det franske, ved H.P. Holst
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
(premiere 20-10-1862 på Casino)
anonym fransk: Et idyllisk Landliv
Lystspil i 1 Akt efter det franske. [Oversat af Anonym]
oversat af Anonym
(premiere 03-12-1862 på Folketeatret)
anonym fransk: Naar man faar Øjnene op
Lystspil i 1 Akt efter det franske. [Oversat af Anonym]
oversat af Anonym
(premiere 12-02-1864 på Casino)
anonym fransk: En fornem Dames Søn
Lystspil med Sange i 3 Akter efter det franske ved J. Davidsen og Th. Overskou
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 09-12-1864 på Casino)
anonym fransk: Stradella
Lystspil i 1 Akt efter det franske ved J. Davidsen
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
(premiere 19-12-1864 på Casino)
anonym fransk: Lucifers Døttre
Folke-, Gude- og Tryllecomedie i 4 Acter, med Sange, Chor, Costumebal og Tableauer efter en fransk Idee
oversat af Anonym
(premiere 1865? på Vesterbroes nye Theater)
anonym fransk: Theatercontrolleuren
Farce med Sange og Kor efter det Franske i 3 Akter ved Ad. Recke
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
(premiere 08-04-1866 på Folketeatret)
anonym fransk: De tre Ajaxer
Lystspil i 1 Akt efter det franske ved A. Zinck
oversat af August Zinck (1831-1885)
(premiere 29-03-1867 på Folketeatret)
anonym fransk: Kjøbenhavn ved Nat
comisk Livsbillede i 5 Tableauer, med Sange, Chor og Dands, tildeels efter en fransk Idee af D. Hansen. Musiken arrangeret af Hr. Krigsraad Lincke
[På Frederiksberg Morskabstheater] komisk Livsbillede i 5 Akter med Sange, Kor, Dans og Maskerade
[På Sønderbros Teater med undertitlen:] Kjøbenhavnsk Folkekomedie med Sange i fem Akter [af Robert Schønfeld]. Musikken arr. af Victor Jørgensen
oversat af D. Hansen (1829-1889)
musik af A.F. Lincke (1819-1874)
af Robert Schønfeld (1876-1958)
af Victor Jørgensen
(premiere 1867 på Vesterbroes nye Theater)
anonym fransk: Zouavens Hjemkomst
Syngestykke i 1 Akt, frit bearbejdet efter »Les entêtés« ved E. Povelsen. Musiken af Viggo Kalhauge
oversat af uidentificeret
oversat af Viggo Kalhauge (1840-1905)
(premiere 19-04-1868 på Casino)
anonym fransk: En Kjøbenhavnsk Svigerdatter
Farce, med Sange og Chor, i 1 Act. Efter det Franske ved D. Hansen
oversat af D. Hansen (1829-1889)
(premiere 1868 på Vesterbroes nye Theater)
anonym fransk: Snork bare!
Farce i 1 Akt efter det franske
oversat af Anonym
(premiere 04-06-1869 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
anonym fransk: Hexefløjten
Farce-Operette i 1 Akt af Erik Bøgh. Scenegangen efter en gammel Opera: »Le fifre enchanté«. Musiken dels af J. Offenbach, dels af Georg Lumbye
af Erik Bøgh (1822-1899)
musik af Jacques Offenbach (1819-1880, sprog: fransk)
musik af Georg Lumbye (1843-1922)
(premiere 27-10-1869 på Folketeatret)
anonym fransk: Hos Kancelliraaden
Vaudeville i 1 Akt af Sophus Neumann [efter et fransk Forlæg]. Musiken tildéls af Thorvald Madsen
af Sophus Neumann (1846-1912)
musik af uidentificeret
(premiere 08-10-1871 på Folketeatret)
anonym fransk: Fejl Hat
Farce med Sange af 1 Akt af Sophus Neumann [efter et fransk Forlæg]
af Sophus Neumann (1846-1912)
(premiere 23-10-1871 på Folketeatret)
anonym fransk: Ikke rigtig klog
Farce med Sang i 2 Akter efter det franske af Erik Bøgh
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 22-03-1872 på Casino)
anonym fransk: Fem Francs
Farce i 1 Akt efter det franske ved K. Drebolt
oversat af Carl Dreboldt (1835-1894)
(premiere 15-01-1874 på Casino)
anonym fransk: Kun en Tjener
Farce i 1 Akt efter det franske
oversat af Anonym
(premiere 01-02-1874 på Varieté-Teatret)
anonym fransk: Sandheden sejrer!
Lystspil i 1 Akt [efter det franske], oversat af Fr. Holst
oversat af Frits Holst (1834-1909)
(premiere 07-05-1874 på Folketeatret)
anonym fransk: To Munke
Lystspil i 3 Akter [efter det franske], ved M.V. Brun
oversat af M.W. Brun (1819-1891)
(premiere 11-10-1874 på Folketeatret)
anonym fransk: Glemmeman
Farce med Sange i 1 Akt, frit efter det franske ved E. Povelsen. Musiken af E.W. Ramsøe
oversat af uidentificeret
musik af E.W. Ramsøe (1837-1895)
(premiere 12-02-1875 på Folketeatret)
anonym fransk: Ikke over Stregen
Vaudevillespøg i 1 Akt, oversat fra Fransk
oversat af Anonym
(premiere 21-05-1876 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
anonym fransk: Høje Gæster
Farce med Sange i 1 Akt efter det franske ved Paul Marcussen
oversat af Paul Marcussen (1848-1906)
(premiere 22-02-1884 på Folketeatret)
anonym fransk: De Forlovede
eller altid forsilde, Vaudevillespøg med Sange i 1 Akt efter det Franske
oversat af Anonym
(premiere 05-05-1885 af Jacobsen, Jul.)
anonym fransk: Den glade Kobbersmedmadam
Vaudeville i 2 Akter [oversat fra Fransk]
oversat af Anonym
(premiere 01-01-1886 af Ukendt gruppe)
anonym fransk: Han gaar med Paryk
Lystspil i 1 Akt, tildels efter det Franske, af Henrik Lindemann
af Henrik Lindemann (f. 1862)
(premiere 08-01-1887 på Nørrebros Teater)
anonym fransk: Selskabsdame og Syjomfru
Farce med Sange i 1 Akt efter det Franske af Richard Schrøder
oversat af Richard Schrøder (1840-1901)
(premiere 08-01-1887 på Nørrebros Teater)
anonym fransk: Mo'err Michon
eller Pariser Mysterier, efter det Franske
oversat af Anonym
(premiere 16-08-1887 på Nørrebros Teater)
anonym fransk: Politi
Farce i 1 Akt efter det Franske
oversat af Anonym
(premiere 08-12-1888 på Etablissement National)
anonym fransk: En giftefærdig Tante
Bearbejdet efter det franske
oversat af Anonym
(premiere 26-12-1888 på Etablissement National)
anonym fransk: Castans Panoptikon
Farce i 1 Akt efter det franske
oversat af Anonym
(premiere 09-01-1889 på Etablissement National)
anonym fransk: Hummer i Hvalfisken
Farce i 1 Akt, frit efter det Franske af O.H. [Otto Høpfner?]
oversat af Otto Høpfner (1863-1927)
(premiere 12-01-1889 på Etablissement National)
anonym fransk: Den lille Abbate
Bagatel, oversat fra Fransk af Henrik Lindemann
oversat af Henrik Lindemann (f. 1862)
(premiere 15-05-1889 på Folketeatret)
anonym fransk: Buh-Lang Buh
eller De Danske i Japan. Tivoli-Revy i 1 Akt efter en fransk Idé af Charles Kjerulf
af Charles Kjerulf (1858-1919)
(premiere 05-07-1889 på Tivoli Pantomimeteater)
anonym fransk: »Paris-Kairo«
bearbejdelse af fransk Farce
oversat af Anonym
(premiere 16-07-1889 på Etablissement National)
anonym fransk: En prikken Fyr
Farce i 1 Akt efter det Franske
oversat af Anonym
(premiere 17-09-1889 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
anonym fransk: Hvem ligner bedst!
Farce i 1 Akt efter det Franske
[fra 3. forestilling under titlen:] Hvem lyver bedst?
oversat af Anonym
(premiere 26-05-1890 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
anonym fransk: Korvetkaptejnen
eller Naar Kærlighed kølnes, Vaudeville i 1 Akt efter det Franske
af Anonym
(premiere 13-08-1891 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
anonym fransk: Barnets Fa'er
Farce i 1 Akt, oversat fra Fransk
oversat af Anonym
(premiere 19-06-1892 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(musik) Livs-Eliksiren
burlesk Operette i 1 Akt, frit efter Henri Meilhac og Arthur Delavigne, ved Charles Kjerulf. Musiken af samme, med fri Benyttelse af to franske Melodier
af Henri Meilhac (1831-1897, sprog: fransk)
af Arthur Delavigne (1831-1899, sprog: fransk)
oversat af Charles Kjerulf (1858-1919)
(premiere 08-10-1893 på Folketeatret)
(tekst) Poppedrengene
burlesk Operette i 1 Akt til Musik af Offenbach
musik af Jacques Offenbach (1819-1880, sprog: fransk)
oversat af Anonym
(premiere 01-10-1895 på Nørrebros Teater)
anonym fransk: Testamentet
Drama i 1 Akt oversat fra Fransk
oversat af Anonym
(premiere 18-01-1910 på Frederiksberg Teater)
anonym fransk: Betzys Profil
Farce i 1 Akt
oversat af Anonym
(premiere 31-05-1911 på Over Stalden)
anonym fransk: Den hellige Fiacres Levned
middelalderligt Skuespil oversat af O. P. Ritto
oversat af O.P. Ritto (1847-1922)
(premiere 03-03-1916 af Studenterforeningen (gruppe))
anonym fransk: Gøgeungen
Farce i 3 Akter frit efter det franske af Otto Petersen
oversat af Otto Petersen, f 1887 (1887-1969)
(premiere 29-09-1917 på Røde Kro Teater)
anonym fransk: Aagerkarlen
Farce i 2 Akter. Bearbejdet af Mogens Dam efter det franske
oversat af Mogens Dam (1897-1979)
(premiere 15-05-1927 på Riddersalen)
anonym fransk: Sømandens Jul
Lystspil efter det franske af Christian Petersen
oversat af Chr. Petersen, f 1866 (1866-1952)
(premiere 04-12-1927 på Røde Kro Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden