Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Aftenlæsning

tidsskrift: Aftenlæsning, (1860-77, periodicum)
Liste over indekseret indhold
Detaljer
Aftenlæsning. Et underholdende Maanedsskrift. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Gyldendalske Boghandling og Th. Lind, 1860-77
kollaps Noter
 note til titel Bind I-X, 1860-64. Ny Række, Bind I-X, 1865-69. Tredie Række, 1870-77.
Oversigt over andre udgaver:
1860 Senere udgave: Sam Siver. Fortælling. Særskilt Aftryk af Aftenlæsning I, 1ste Hefte. ♦ Kjøbenhavn, G.S. Wibes Bogtrykkeri, 1860. 24 sider
kollaps Indhold

[1s001] Etlar, Carit: Sam Siver. Side 1-21 (1860, novelle(r))
af Carl Brosbøll (1816-1900)
[1s022] anonym: Læderposen. Fortælling efter det Engelske. Side 22-40 (1860, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1s041] anonym: Noget om Island. Side 41-50 (1860, tekster)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Består af: I: Skildring af et vulkansk Udbrud i Island. II: Manden fra Grimsø og Bjørnen.
[1s051] anonym: En Nybyggers Fridag. Efter det Engelske. Side 51-62 (1860)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1s063] Auerbach, Berthold: Broderhad. Side 63-72 (1860, novelle(r))
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
[1s073] Barfod, Fred.: Ulrikke Eleonore. Prindsesse af Danmark, Dronning af Sverrig. Fortalt af Fred. Barfod. Side 73-109, 145-162 (1860, tekster)
af Frederik Barfod (1811-1896)
[1s110] anonym: Blücher som Dommer. Side 110-19 (1860)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1s120] anonym: Iglehandleren i Marash. Side 120-28 (1860)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1s128] anonym: Krokonen i det gyldne Neg. Side 128-38 (1860, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1s138] anonym: Orangutangen. Side 138-44 (1860, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1s163] h. [Ewald, H.F.]: En Pintsemorgen. Original Fortælling af H. Side 163-99 (1860, novelle(r))
af H.F. Ewald (1821-1908)
kollaps Noter
 note til titel I indholdfortegnelsen anført som: Af Forf. til "Vald. Krones Ungdomshistorie".
[1s200] Forchhammer, J.: Bjørnskallet ved Wenjansø. Side 200-12 (1860, tekster)
af Johannes Forchhammer (1827-1909)
kollaps Noter
 note til titel (Af "Fædrelandet" for 1856).
[1s212] anonym: Luftseilerne. Side 212-16 (1860, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1s217] Kønigsfeldt, J. P. F.: Frederiksborg Slot. Side 217-42 (1860, tekster)
af J.P.F. Kønigsfeldt (1812-1876)
[1s243] anonym: Bidrag til Diamantens Historie. Efter "das Ausland". Side 243-61 (1860, tekster)
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Indholdsfortegnelsen har: Efter "das Ausland".
[1s262] Nathusius, M.: Den lille Chordreng. Efter M. Nathusius. (En sand Historie). Side 262-78 (1860, novelle(r))
originaltitel: Der kleine Kurrendejunge. Eine wahre Geschichte, 1851
af Marie Nathusius (1817-1867, sprog: tysk)
1899 Senere udgave: Den lille Kordreng. Fortælling for mine smaa Venner. En virkelig Begivenhed. Udgivet af C. Asschenfeldt Hansen. ♦ "For mine smaa Venner", 1899. 26 sider, illustreret
[1s279] anonym: En farefuld Time. Side 279-84 (1860)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1s284] Nicander: Dødningehovedet. Side 284-87 (1860, novelle(r))
af anonym svensk (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel Indholdsfortegnelsen har: af Nicander.
[1s288] anonym: Rigdommen. Side 288 (1860)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1s289] Becker, T. A.: De tre Perioder. Tidsbilleder fra det syttende Aarhundrede. Historisk Novelle ved T. A. Becker. Side 289-330 (1860, novelle(r))
af Tyge Becker (1812-1869)
[1s330] Bjørnson, Bjørnstjerne: Arnljot Gelline. Side 330-44 (1860, digte)
af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
1870 1. udgave: Arnljot Gelline. ♦ København, Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1870. 119 sider
kollaps Noter
se også: Arnljot Gelline
 note til titel Note: Den første Sang af et længere Epos.
 note til titel Indarbejdet i bogudgavens anden sang.
[1s345] anonym: Erindringer om Helene af Mecklenburg-Schwerin, Grevinde af Orleans. Side 345-60 (1860, tekster)
af antologi fransk (sprog: fransk)
[1s361] pseudonym [Ewald, H.F.]: Een lykkelig Dag. Af Forf. til Valddemar Krones Ungdomshistorie. Side 361-93 (1860, novelle(r))
af H.F. Ewald (1821-1908)
[1s394] Nielsen, Anton: Forlovelsesgildet hos Morten i Næsby. Side 394-411 (1860, novelle(r))
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
1861 i: Fra Landet [1f] Senere udgave: Forlovelsesgildet hos Morten i Næsby. Side 99-120
1866 indgår i: Fra Landet [e] Senere udgave: Forlovelsesgildet hos Morten i Næsby
1876 indgår i: Fra Landet [s098] Senere udgave: Forlovelsesgildet hos Morten i Næsby. Side 98-119
1948 indgår i: Fra Landet [f] Senere udgave: Forlovelsesgildet hos Morten i Næsby
[1s412] Mérimée: Redoutens Indtagelse. Side 412-18 (1860)
af Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)
1850 indgår i: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée [c] 1. udgave: Redoutens Indtagelse
[1s419] anonym: Besøg i en Kulgrube i England. Side 419-24 (1860, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1s425] Cuendies, Emmanuel di: Astureren i Kamp med Bjørnen. Efter Emmanuel di Cuendies. Side 425-28 (1860, tekster)
af Manuel Galo de Cuendias (sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på fransk som en del af: L' Espagne pittoresque, artistique et monumentale: Moeurs, usages et costumes, par Manuel de Cuendias et V. de Féréal, illustrations par Célestin Nanteuil, 1848, side 69-.
 note til titel Den danske oversættelse ligner et uddrag af den tyske oversættelse: Spanien und die Spanier: Ihre Sitten, Trachten, Volkssagen und Legenden, Bau- und Kunstdenkmäler.
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske oversættelse på:  Link til ekstern webside Google Books
[2s001] Barfod, Fred.: Gustaf Vasas Ungdom. Fortalt af Fred. Barfod. Side [1]-54 (1861, tekster)
af Frederik Barfod (1811-1896)
[2s054] Paludan-Müller, F.: Christiane M..... Side 54-56 (1861, digte)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
[2s056] anonym: Qvindemod. Efter det Engelske. Side 56-62 (1861, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[2s063] anonym: Et Blad af Kirkebogen. Efter det Engelske. Side 63-72 (1861, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[2s073] anonym: Tracy Walkingham. Efter en engelsk Fortælling. Side 73-125 (1861, novelle(r))
originaltitel: The black pocket book, 1850
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Ligner en meget fri oversættelse af: The black pocket book. A tale. Trykt i: Chambers's Papers for the people, part VII, No 27, 1850.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
[2s126] Marnier, X.: Nordkap. Side 126-37 (1861, tekster)
af Xavier Marnier (1808-1892, sprog: fransk)
[2s137] anonym: Mikroskopet brug i Criminalprocessen. Side 137-42 (1861, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[2s143] Arentzen, Kristian: Barndomsalderen. Side 143-44 (1861, digte)
af Kristian Arentzen (1823-1899)
[2s145] Petersen, Clemens: Om Johan Ludvig Heiberg. Side 145-75 (1861, tekster)
af Clemens Petersen (1834-1918)
[2s175] Bjørnson, Bjørnstjerne: Længsel mod Havet. Side 175-77 (1861, digte)
af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
1870 1. udgave: Arnljot Gelline. ♦ København, Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1870. 119 sider
kollaps Noter
se også: Arnljot Gelline
 note til titel Udgør bogudgavens femte sang.
[2s178] Bjørnson, Bjørnstjerne: Fra Bergens Stift. Side 178-82 (1861, novelle(r))
af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
1919 i: Samlede Digter-Verker [1s443] Senere udgave: Fra Bergens Stift. Side [443]-46
[2s182] anonym: Hvorledes jeg forlod Neapel. Efter Cornhill Magazine. Side 182-216 (1861, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[2s217] Lorenzen, Chr. C.: Hævnen. En sønderjydsk Fortælling fra Slutningen af det 16de Aarhundrede. Side 217-41 (1861, novelle(r))
af C.C. Lorenzen (1829-1887)
[2s242] anonym: La Jaquerre. (Efter en fransk Fortælling). Side 242-63 (1861, novelle(r))
af anonym fransk (sprog: fransk)
[2s264] anonym: I Dødsfare. (Efter det Engelske). Side 264-71 (1861, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[2s272] Bruun, N. F.: Peder Griffenfeld. Ved N. F. Bruun. Side 272-309 (1861, tekster)
af uidentificeret
[2s310] pseudonym [Ewald, H.F.]: Den smukke Inger. Af Forfatteren til "Valdemar Krones Ungdomshistorie". Side 310-52 (1861, novelle(r))
af H.F. Ewald (1821-1908)
[2s352] anonym: Et Spillehuus i Ny-York. Efter det Tydske. Side 352-58 (1861, tekster)
af anonym tysk (sprog: tysk)
[2s359] Hooker, Dr.: Det Indiske Figentræ. (Efter Dr. Hooker). Side 359-60 (1861, tekster)
af Joseph Dalton Hooker (1817-1911, sprog: engelsk)
[2s361] Kønigsfeldt, J. P. F.: Kong Erik XIV og Karin Månsdatter. Et Blad af Sverrigs Historie. Side 361-84 (1861)
af J.P.F. Kønigsfeldt (1812-1876)
[2s384] Wildermuth, Ottilie: Et Liv uden Solskin. Efter Ottilie Wildermuth. Side 384-414 (1861, novelle(r))
af Ottilie Wildermuth (1817-1877, sprog: tysk)
[2s415] anonym: En Vinter under Jorden. Efter det Engelske. Side 415-28 (1861, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[3s001] Thyregod, C. A.: Fund og Forsoning. Side 1-22 (1861, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
1871 i: Blandt Bønder [2s263] Senere udgave: Fund og Forsoning. Side 263-86
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordisk Billed-Magazin, 1868, 4. kvt. hft. 11-13, side 168-75, 179-83 og 194-98.
[4s001] Thyregod, C. A.: De tre Kirkeklokker. Fortælling efter et jydsk Sagn. Side 1-35 (1861, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
1871 i: Blandt Bønder [1s269] Senere udgave: De tre Kirkeklokker. Side 269-307
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordisk Billed-Magazin, 1869, 1. kvt. hft. 1-5, side 8-14, 22-27, 36-41, 52-56 og 67-73.
[4s217] Thyregod, C. A.: Tvillingerne. Side 217-33 (1861, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordisk Billed-Magazin, 1870, 1. kvt., hft. 1-2, side 3-9 og 22-28.
[4s361] Thyregod, C. A.: Et Kløverblad. Side 361-75 (1861, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordisk Billed-Magazin, 1869, 2. kvt., hft. 1-2, side 3-8 og 21-26.
[5s018] Thyregod, C. A.: Dukaten. Side 18-39 (1862, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
1871 i: Blandt Bønder [3s266] Senere udgave: Dukaten. Side 266-91
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordisk Billed-Magazin, 1869, 4. kvt., hft. 1-3, side 11-16, 27-32 og 36-42.
[5s217] Thyregod, C. A.: En Mormons Kone. Side 217-52 (1862, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Dansk Folkelæsning, 1870, bind 2, 2. række, side 1-29.
[8s306] Thyregod, C. A.: Juleaften. Side 306-20 (1864, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
1870 i: Blandt Bønder [2s294] Senere udgave: Juleaften. Side [294]-309
[9s001] Thyregod, C. A.: En spiller. Side 1-22 (1864, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
1870 i: Blandt Bønder [4s340] Senere udgave: En Spiller. Side [340]-64
[9s321] Thyregod, C. A.: Moder og Datter. Side 321-55 (1864, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
1870 i: Blandt Bønder [1s189] Senere udgave: Moder og Datter. Side [189]-228
[2r1s001] Thyregod, C. A.: Krokonens Penge. Side 1-56 (1865, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
1870 i: Blandt Bønder [2s001] Senere udgave: Krokonens Penge. Side [1]-64
[2r3s065] Thyregod, C. A.: Guldhornet. Side 65-112 (1866, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
1870 i: Blandt Bønder [3s319] Senere udgave: Guldhornet. Side [319]-72
1946 indgår i: Enlig-Jens [b] Senere udgave: Guldhornet
[2r6s065] Thyregod, C. A.: Familien i Sigmaringen. Side 65-97 (1868, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
1870 i: Blandt Bønder [2s335] Senere udgave: Familien i Sigmaringen. Side [335]-72
[2r8s001] Thyregod, C. A.: Krøblingen. Side 1-39 (1869, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
1870 i: Blandt Bønder [1s145] Senere udgave: Krøblingen. Side [145]-88
1946 indgår i: En Tyvetøs [b] Senere udgave: Krøblingen
[2r9s001] Thyregod, C. A.: Bjergtagen. Side 1-39 (1869, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
1870 i: Blandt Bønder [4s128] Senere udgave: Bjergtagen. Side [128]-71
[3r1s257] Melas, E.: Oluf fra Lien. Side 257-89 (1871, novelle(r))
af Eleonora Christine Tscherning (1817-1890)
[3r1s321] Thyregod, C. A.: Tre Draaber Blod. Side 321-43 (1871, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
[3r2s139] Thoresen, Magdalene: Niels i Gabhullet. Side 139-78 og 193-212 (1872, novelle(r))
af Magdalene Thoresen (1819-1903)
1873 indgår i: Nyere Fortællinger [s150] Senere udgave: Niels i Gabhullet. Side 210-87
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [b] Senere udgave: Niels i Gabhullet
[3r2s274] Melas, E.: Lille Frederik. Side 274-85 (1872, novelle(r))
af Eleonora Christine Tscherning (1817-1890)