Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Prosper Mérimée (1803-1870)

Sprog: fransk

0000 Web Link Omtale i elektronisk form: www.ebib1800.dk
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Mérimée, Prosper: Federigo (1830, novelle(r)) 👓
originaltitel: Federigo, 1829
del af: Kjøbenhavns flyvende Post
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue de Paris, 8. Bind, 1829, side [153]-64.
 note om føljeton Trykt i Kjøbenhavns flyvende Post, 1830, Nr. 136 og Nr. 137. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Femogtyvende Bind (1880), side 368-73, under titlen: Federigo, en folkelig neapolitansk Fortælling fra Middelalderen, gjenfortalt af P. Mérimée. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum Mérimée, Prosper: Leiligheden (1830, dramatik)
originaltitel: L'occasion, 1829
del af: Kjøbenhavns flyvende Post
Detaljer
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Kjøbenhavns flyvende Post, 1830, Nr. 14-20.
 Trykt i periodicum Mérimée, Prosper: Tric-trac Partiet (1830, novelle(r))
originaltitel: La partie de trictrac, 1830
del af: Nyt Repertorium for Morskabs-Læsning
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Repertorium for Morskabslæsning, 1830.
 Bog Merimée, P.: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek) (1832, roman) EMP4426
originaltitel: Chronique du temps de Charles IX, 1829
serietitel: Nyeste Roman Bibliothek
serietitel: Verdens-romanen, 2:12
Detaljer
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)
1867 Senere udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Oversat af A.C. Clausen. ♦ [1867]. 1.-2. Deel, 221 + 235 sider
1871 Senere udgave: Fra Bartholomæusnattens Tid. En historisk Roman. Overs. af S. Schandorph. Med et Forord af G. Brandes. 1871. VIII + 282 sider
1906 Senere udgave: Bartholomæusnatten. Krøniker fra Karl IXs Tid. Illustr. af E. Toudouze. Paa dansk ved S. Prahl. ♦ A. Christiansens Forlag, 1906. 356 sider. Pris: kr. 6,60
1910 Senere udgave: Bartolomæusnatten. Krøniker fra Carl IX.s Tid. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1910. 304 sider
1916 Senere udgave: Krøniker fra Karl IXs Tid. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ John Martin, 1916. 176 sider
1930 Senere udgave: Bartolomæusnatten. Krøniker fra Karl den Niendes Tid. Uforkortet dansk Udgave. Oversat fra Fransk af Arne Stevns. ♦ Wiene, 1930. 324 sider
1931 Senere udgave: Bartolomæusnatten. ♦ A/S Baltisk Forlag [ikke i boghandlen], [1931]. 284 sider
1950 Senere udgave: Bartholomæusnatten. Hf. 1. ♦ Trumf seriens forlag (D.B.K.), 1950. 48 sider. Pris: kr. 0,75
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side II-XV: Fortale [af forfatteren].
 note om føljeton Trykt i Verdensromanen, 2. årgang, nr. 12 (1-2-1952), under titlen: Bartholomæusnatten.
 Bog Mérimée, Prosper: [indgår i antologien: Sex Noveller [c]] Den etruriske Vase (1843, novelle(r)) EMP3684
originaltitel: Le vase Etrusque, 1830
del af: Novelle-Bibliothek
Detaljer
oversat af Anton Courlænder (1820-1880)
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s025] Senere udgave: Den etruriske Vase. 1830. Side [25]-65
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue de Paris, 14-2-1830.
 note om føljeton Trykt i Novelle-Bibliothek, 1835.
 Bog Mérimée, Prosper: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée. Ved O. C. Borch. ♦ Chr. Steen & Søn, 1850. 102 sider (1850, novelle(r)) EMP4427
originaltitel: Colomba, suivie de: La mosaïque, 1846
Detaljer
oversat af Ole Christian Borch (1799-1883)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord [signeret O.C.B.].
kollaps Indhold

[a] Mérimée, Prosper: Mateo Falcone (1850, novelle(r))
originaltitel: Maeurs de la Corse, 1829
originaltitel: Mateo Falcone, 1829
illustrationer i periodicum: Helge Kühn-Nielsen (1921-1997)
oversætter i periodicum: Karen Nyrop Christensen (1895-1992)
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s001] Senere udgave: Mateo Falcone. 1829. Side [1]-24
1885 Senere udgave: Mateo Falcone. Af Prosper Merimée. Oversat af B. (Fyns Tid)
1891 indgår i: Ahner og Ætlinge [b] Senere udgave: »Matev Falcone«. Føljeton til "Thisted Amts Tidende". ♦ Thisted, 1891.
kollaps Noter
del af: Cavalcade
 note til titel På fransk oprindelig trykt i: Revue de Paris, 3-5-1829, under titlen: Maeurs de la Corse. Udgivet i bogform i samlingen: Colomba et autres contes et nouvelles, 1845, under titlen: Mateo Falcone.
 note om føljeton Trykt i Nyeste Morgenpost, Nr. 346-49.
 note om føljeton Trykt i Maanedsskrift for underholdende Emner, Juli 1829.
 note om føljeton Føljeton i Københavns flyvende Post, 1830, Nr. 59-61.
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 4. Aargang (1949), Nr. 2, side 19-30. Illustreret af Helge Kühn-Nielsen. Oversat af Karen Nyrop-Christensen.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
[b] Mérimée, Prosper: Carl den Ellevtes Syn (1850, novelle(r))
originaltitel: Vision de Charles XI, 1830
oversætter i periodicum: e-m (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue de Paris, 26-7-1829.
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 32 (11-8-1872), under titlen: Carl XIs Syn, Efter Merimés "La vision de Charles XI". af e-m.
[c] Mérimée, Prosper: Redoutens Indtagelse (1850, novelle(r))
originaltitel: L'enlèvement de la redoute, 1829
1860 i: Aftenlæsning [1s412] Senere udgave: Redoutens Indtagelse. Side 412-18
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Kjøbenhavns flyvende Post, 1830, nr. 129.
 note om føljeton Trykt i Skandinavisk Folkemagazin, 1859, Nr. 30-31, under titlen Den første Vaabendaad - Af en Østerrigsk Officiers Erindringer.
[d] Mérimée, Prosper: Tamango (1850, novelle(r))
originaltitel: Tamango, 1830
oversætter i periodicum: w. (pseudonym)
1871 indgår i antologien: Fortællinger af fremmede Forfattere [a] Senere udgave: Tamango
1871 Senere udgave: Tamango. Af den franske Forfatter Prosper Merimée. Overs. ved F.W. Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. Særtryk af »Folkelæsning« 1871, 43. ♦ 1871. 26 sider
1875 indgår i antologien: Franske Noveller [1] Senere udgave: Tamango. ♦ 1875. 42 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Kjøbenhavns flyvende Post fra nr. 74 til nr. 78.
 note om føljeton Trykt i Lollands-Falsters Stifts-Tidende, No 46 (21-2-1869), efter teksten: w. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[e] Mérimée, Prosper: Toledos Perle (1850, novelle(r))
originaltitel: La perle de Tolède, 1830
 Bog Mérimée, Prosper: Colomba. Fortælling. ♦ L. Jordan, 1855. 277 sider (1855, roman) EMP4428
originaltitel: Colomba, 1840
del af: Portefeuillen
Detaljer
oversat af Anonym
1858 Senere udgave: Colomba. En Roman. Paa Dansk ved S.M. ♦ Kbh., S.J. Lorias Forlag, 1858. 208 sider. Pris: 1 Rdl.
1902 Senere udgave: Korsikansk Blodhævn. Af Prosper Merimé. ♦ Aarhus, Aarhus Stiftsbogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1902. 252 sider
1902 Senere udgave: Colomba. Edition spéciale pour le Danemark et la Norvège. Avec un glossaire. ♦ Høst, 1902. 166 + 30 sider. Pris: kr. 1,50
1917 Senere udgave: Colomba. Edition spéciale pour le Danemark et la Norvège. Avec un glossaire revu et augmenté. ♦ Høst, 1917. 200 sider
1922 Senere udgave: Colomba. Edition spéciale pour le Danemark et la Norvège. Avec un glossaire revu et augmenté. ♦ Høst, 1922. 176 sider. Pris: kr. 2,50
1945 Senere udgave: Colomba. Paa Dansk ved Carl V. Østergaard. ♦ Odense, Skandinavisk Bogforlag, [1945]. 172 sider. Pris: kr. 9,00. (Trykkested: Ringkjøbing)
1963 Senere udgave: Colomba
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Portefeuillen, 1840.
 Bog Mérimée, Prosper: Colomba. En Roman. Paa Dansk ved S.M. ♦ Kbh., S.J. Lorias Forlag, 1858. 208 sider. Pris: 1 Rdl. (1858, roman) EMP4429
Detaljer
oversat af Rudolf Schmidt (1836-1899)
1855 1. udgave: Colomba. Fortælling. ♦ L. Jordan, 1855. 277 sider
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, 1881. 230 sider [med oversætterens navn].
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 24-11-1862: Colomba, Roman af Pr. Mérimée. Oversat af S. M.
Priis 1 Rd.
Denne udmærkede Oversættelse, der har vunden megen Anerkjendelse og er indført i adskillige Skoler til Brug ved Siden af Originalen, tillader jeg mig herved at anbefale. Den kan faaes indbunden i Skolebind a 20 sk. samt i smukt Shirtingsbind a 32 sk.
S.J. Loria's Boghandel, Vesterbrogade 84, ved Jernporten.
 note til oversat titel Dansk Bogfortegnelse 1859-68 har samme bog med årstallet 1863 og forlagsangivelsen Eibe [ny oplag?].
 Bog Mérimée: [Aftenlæsning [1s412]] Redoutens Indtagelse. Side 412-18 (1860)
Detaljer
1850 indgår i: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée [c] 1. udgave: Redoutens Indtagelse
 Bog Merimée, P.: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Oversat af A.C. Clausen. ♦ [1867]. 1.-2. Deel, 221 + 235 sider (1867, roman) EMP4426
Detaljer
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2. udgave af Brødrene, 1832.
 note til oversat titel Side 7-27: Fortale [af forfatteren].
 Bog Merimée, P.: Fra Bartholomæusnattens Tid. En historisk Roman. Overs. af S. Schandorph. Med et Forord af G. Brandes. 1871. VIII + 282 sider (1871, roman) EMP4430
Detaljer
oversat af Sophus Schandorph (1836-1901)
forord af Georg Brandes (1842-1927)
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side III-VIII: Forord, signeret G.B.
 Bog Merimée, Prosper: Tamango. Af den franske Forfatter Prosper Merimée. Overs. ved F.W. Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. Særtryk af »Folkelæsning« 1871, 43. ♦ 1871. 26 sider (1871, roman) EMP4431
serietitel: Særtryk af »Folkelæsning«, 48
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1850 indgår i: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée [d] 1. udgave: Tamango
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i »Folkelæsning« nr 43, Fortællinger af fremmede Forfattere, 1871.
 note til oversat titel Særtrykket oplag: 2.500, ikke anført som udsolgt i jubilæumsskrift 1916.
 Bog Merimée, Prosper: [indgår i antologien: Fortællinger af fremmede Forfattere [a]] Tamango (1871, novelle(r)) EMP 85
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1850 indgår i: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée [d] 1. udgave: Tamango
 Trykt i periodicum Mérimée, Prosper: De misfornøjede (1872, dramatik)
originaltitel: Les mecontents, 1830
del af: Nyt Dansk Månedsskrift
Detaljer
oversat af Sophus Schandorph (1836-1901)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Dansk Maanedsskrift, 4. Bind, April-December, side 445-87.
 Bog Mérimée: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s373]] Under Stormen. En Fortælling. Side 373-82 (1872, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
 Tekster Mérimée, Prosper: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-01s211]] Tyrekamp i Spanien. Efter Prosper Mérimée. Side 211-30 (1873, tekster) 👓
oversat af Anonym
 Note (andet) Turgénjew, Iwan: Røg. En Roman af Iwan Turgénjew. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. (Med en Artikel om Forfatteren af Prosper Merimée). ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1874. 358 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist & Komp.) (1874, roman)
originaltitel: Dim, 1867
Detaljer
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1910 Senere udgave: Røg. Oversat af Carl Nutzhorn-Kjersmeier. ♦ København, John Martins Forlag, 1910. 149 sider. (Trykkeri: John Martin's Bogtrykkeri, København)
1920 i: Skrifter [4b] Senere udgave: Røg
1924 Senere udgave: Røg. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 274 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [345]-58: Iwan Turgénjew (Af Prosper Merimée).
 note til oversat titel Side [1]: Røg. (1867).
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 9-12-1874, side 2-3 [Anmeldelse, signeret: V.E.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Mérimée, Prosper: [indgår i antologien: Fra fremmede Forfattere [h]] Djuman (1875, novelle(r)) EMP 93
originaltitel: Djoûmane, 1873
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1870, på fransk trykt i: Le Moniteur Universel, Num. 17 (9 y 12 de julio de 1873). Udgivet i bogform i: Dernières Nouvelles, 1873.
 Bog Mérimée, Prosper: [indgår i antologien: Franske Noveller [1]] Tamango. ♦ 1875. 42 sider (1875, novelle(r)) 👓
Detaljer
1850 indgår i: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée [d] 1. udgave: Tamango
 Bog Mérimée, Prosper: Udvalgte Noveller. Oversatte af Kristian Ring. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 1877. xvi + 254 [1] sider (1877, novelle(r)) EMP4432 👓
Detaljer
oversat af Kristian Ring (1845-1920)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Med portræt.
 note til oversat titel Side [i]-xvi: Om Prosper Mérimée [signeret: K.R.].
 note til oversat titel Side [255]: Indhold.
 url Fuld visning af oversættelsen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af oversættelsen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Mérimée, Prosper: Mateo Falcone. 1829. Side [1]-24 (1877, novelle(r))
1850 indgår i: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée [a] 1. udgave: Mateo Falcone
[s025] Mérimée, Prosper: Den etruriske Vase. 1830. Side [25]-65 (1877, novelle(r))
1843 indgår i antologien: Sex Noveller [c] 1. udgave: Den etruriske Vase
[s067] Mérimée, Prosper: Venus fra Ille. 1837. Side [67]-119 (1877, novelle(r))
originaltitel: La Vénus d'Ille, 1837
1971 indgår i antologien: Den hemmelighedsfulde hest [d] Senere udgave: Venus fra Ille
[s121] Mérimée, Prosper: Carmen. 1845. Side [121]-223 (1877, novelle(r))
originaltitel: Carmen, 1845
oversætter i periodicum: Anonym
1887 Senere udgave: Carmen. En Novelle. Overs. af Johannes Marer. ♦ V. Pios Boghandels Forlag, 1887. 98 sider
1909 Senere udgave: Carmen. En Novelle. Oversat af Johs. Marer. ♦ Chr. Flor, 1909. 102 sider. Pris: kr. 0,35
1912 Senere udgave: Spansk Elskov. Oversat af K. Seehusen. ♦ Romanforlaget, 1912. 64 sider. Pris: kr. 0,10
1932 Senere udgave: Carmen. En Fortælling fra Spanien af Prosper Merimée. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1932]. 94 sider
1948 Senere udgave: Carmen. Abrégé et simplifié à l'usage des classes. ♦ Grafisk Forlag, 1948. 56 sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
del af: Freia
 note til titel På fransk trykt i: Revue des deux Mondes, 1845. Udgivet i bogform 1846.
 note om føljeton Føljeton i Freia fra Nr. 7 (16-11-1845), spalte 163-68, til Nr. 12 (21-12-1845), spalte 265-77.
 url film Filmatiseret mange gange, første gang 1907 (stumfilm). Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s225] Mérimée, Prosper: Abbed Aubain. 1846. Side [225]-54 (1877, novelle(r))
originaltitel: L'Abbé Aubain, 1846
1899 Senere udgave: Pastor Albanus. Overs. af Carl Michelsen. ♦ 1899. 30 sider. (Christiansens Minaturbibliothek)
kollaps Noter
del af: Nutiden
 note til titel På fransk trykt i Le Constitutionnel, 24-2-1846. Udgivet i bogform i samlingen: Carmen, 1846.
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende fra No. 218 (18-9-1852) til No. 220 (21-9-1852), under titlen: Abbed Aubain. Af Prosper Mérimée. (Nouvelles de P. Mérimée, Paris 1852). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Nutiden, Nr. 159 (5-10-1879), side 2 og Nr. 160 (12-10-1879), side 9-10, under titlen: En Præsts Kjærlighedshistorie. Novellette efter Prosper Mérimée.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Mérimée, Prosper: Mateo Falcone. Af Prosper Merimée. Oversat af B. (Fyns Tid) (1885, novelle(r)) 👓
del af: Frederiksborg Amts Avis
Detaljer
oversat af B. (pseudonym)
1850 indgår i: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée [a] 1. udgave: Mateo Falcone
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Frederiksborg Amts Avis fra 12-11-1885. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Merimée, P.: Carmen. En Novelle. Overs. af Johannes Marer. ♦ V. Pios Boghandels Forlag, 1887. 98 sider (1887, roman) EMP4433
se også: Carmen
Detaljer
oversat af Johannes Marer (1861-1922)
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s121] 1. udgave: Carmen. 1845. Side [121]-223
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende 26-11-1887, Aften, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Mérimée, Prosper: [indgår i: Ahner og Ætlinge [b]] »Matev Falcone«. Føljeton til "Thisted Amts Tidende". ♦ Thisted, 1891. (1891, novelle(r)) EMP4434
del af: Thisted Amts Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1850 indgår i: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée [a] 1. udgave: Mateo Falcone
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Thisted Amts Tidende fra 4-7-1891.
 Bog Mérimée, Prosper: [indgår i antologien: Småfortællinger af forskjellige Forfattere [s334]] Det blaa Værelse. Novelle af Prosper Mérimée. Oversat af l-l-w. Side 334-62. ♦ Universalforlaget, 1891. 95 sider (1891, novelle(r))
originaltitel: La chambre bleue, 1871
del af: Dagens Nyheder
del af: Slagelse-Posten
Detaljer
oversat af l-l-w (pseudonym)
1910 Senere udgave: Det blaa Værelse. ♦ Universalforlaget, 1910. 95 sider. Pris: kr. 1,25
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1866. På fransk trykt i L'Indépendance belge 6-9-1871 og 7-9-1871. Udgivet i bogform i: Dernières Nouvelles, 1873.
 note til oversat titel Note ved teksten i Dagens Nyheder 15-2-1874: Ovennævnte lille novelle, der findes optaget i de efter Forfatterens Død udkomne "Dernières Nouvelles", er i sin Tid skrevet for og oplæst i Keiserinde Eugenies bekjendte Tirsdags-Soireeer i Compiègne.
 note om føljeton Føljeton i Dangens Nyheder 15-2-1874. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Slagelse-Posten fra 16-7-1891 til 21-7-1891. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Merimée, P.: Arsène Guillot. Oversat af Carl Michelsen. ♦ 1899. 80 sider. (Christiansens Miniaturbibliothek) (1899, roman) EMP4435
originaltitel: Arsène Guillot, 1844
serietitel: Christiansens Miniaturbibliothek
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
 Bog Merimée, P.: Pastor Albanus. Overs. af Carl Michelsen. ♦ 1899. 30 sider. (Christiansens Minaturbibliothek) (1899, novelle(r)) EMP4437
serietitel: Christiansens Miniaturbibliothek
Detaljer
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s225] 1. udgave: Abbed Aubain. 1846. Side [225]-54
 Bog Mérimée, Prosper: Don Juan. (Les âmes du Purgatoire). Overs. af Carl Michelsen. ♦ 1899. 108 sider. (Christiansens Miniaturbibliothek) (1899, roman) EMP4436
originaltitel: Les âmes du Purgatoire, 1837
serietitel: Christiansens Miniaturbibliothek
del af: Novelle-Bibliothek
Detaljer
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
1944 Senere udgave: Don Juan. Illustr. af Cecil Valeur. ♦ Thaning & Appel, 1944. 100 sider, 12 tavler. Pris: kr. 12,00
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 5-7: Forord [af forf.].
 note om føljeton Trykt i Novelle-Bibliothek, 1835, under titlen: Sjælene i Skærsilden.
 Bog Merimée, P.: Korsikansk Blodhævn. Af Prosper Merimé. ♦ Aarhus, Aarhus Stiftsbogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1902. 252 sider (1902, roman)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1855 1. udgave: Colomba. Fortælling. ♦ L. Jordan, 1855. 277 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aalborg Stiftstidende fra 4-2-1902 til 17-3-1902. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Mérimée, Prosper: Colomba. Edition spéciale pour le Danemark et la Norvège. Avec un glossaire. ♦ Høst, 1902. 166 + 30 sider. Pris: kr. 1,50 (1902, roman)
Detaljer
1855 1. udgave: Colomba. Fortælling. ♦ L. Jordan, 1855. 277 sider
kollaps Noter
 note om oplag [Ny Oplag?], 1909.
 Trykt i periodicum Mérimée, Prosper: Fru Lucrezia's Stræde. Af Prosper Mérimée (1903, novelle(r)) 👓
originaltitel: Il Viccolo di Madame Lucrezia, 1846
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, Aargang 44, 1902-03, Nr. 31 (3-5-1903), side 484-85, Nr. 32 (10-5-1903), side 500-01 og Nr. 33 (17-5-1903), side 524. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende
 Trykt i periodicum Mérimée, Prosper: Lokis. Af Prosper Mérimée (1903, novelle(r)) 👓
originaltitel: Lokis, 1868
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Tidende, Aargang 44, 1902-03, fra Nr. 43 (26-7-1903), side 666-67, til Nr. 52 (27-9-1903), side 792-93. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende
 Bog Merimée, P.: Bartholomæusnatten. Krøniker fra Karl IXs Tid. Illustr. af E. Toudouze. Paa dansk ved S. Prahl. ♦ A. Christiansens Forlag, 1906. 356 sider. Pris: kr. 6,60 (1906, roman)
Detaljer
illustrationer af Édouard Toudouze (1848-1907, sprog: fransk)
oversat af Samuel Prahl (1863-1928)
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i hæfter 1905-06 med hæftetitlen: Blodnatten.
 Bog Mérimée, Prosper: Carmen. En Novelle. Oversat af Johs. Marer. ♦ Chr. Flor, 1909. 102 sider. Pris: kr. 0,35 (1909, roman)
Detaljer
oversat af Johannes Marer (1861-1922)
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s121] 1. udgave: Carmen. 1845. Side [121]-223
 Bog Mérimée, Prosper: Bartolomæusnatten. Krøniker fra Carl IX.s Tid. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1910. 304 sider (1910, roman)
Detaljer
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
 Bog Mérimée, Prosper: Det blaa Værelse. ♦ Universalforlaget, 1910. 95 sider. Pris: kr. 1,25 (1910, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1891 indgår i antologien: Småfortællinger af forskjellige Forfattere [s334] 1. udgave: Det blaa Værelse. Novelle af Prosper Mérimée. Oversat af l-l-w. Side 334-62. ♦ Universalforlaget, 1891. 95 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse er udgivelsesåret anført som 1911.
 note til oversat titel Overgik til Wm. Sørensen.
 Bog Mérimée, Prosper: Spansk Elskov. Oversat af K. Seehusen. ♦ Romanforlaget, 1912. 64 sider. Pris: kr. 0,10 (1912, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 4
Detaljer
oversat af K. Seehusen
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s121] 1. udgave: Carmen. 1845. Side [121]-223
 Bog Mérimée, Prosper: Krøniker fra Karl IXs Tid. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ John Martin, 1916. 176 sider (1916, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave
Detaljer
oversat af Samuel Prahl (1863-1928)
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
 Bog Mérimée, Prosper: Colomba. Edition spéciale pour le Danemark et la Norvège. Avec un glossaire revu et augmenté. ♦ Høst, 1917. 200 sider (1917, roman)
Detaljer
noter af Anonym
1855 1. udgave: Colomba. Fortælling. ♦ L. Jordan, 1855. 277 sider
 Bog Mérimée, Prosper: Colomba. Edition spéciale pour le Danemark et la Norvège. Avec un glossaire revu et augmenté. ♦ Høst, 1922. 176 sider. Pris: kr. 2,50 (1922, roman)
Detaljer
noter af Anonym
1855 1. udgave: Colomba. Fortælling. ♦ L. Jordan, 1855. 277 sider
 Bog Mérimée, Prosper: Bartolomæusnatten. Krøniker fra Karl den Niendes Tid. Uforkortet dansk Udgave. Oversat fra Fransk af Arne Stevns. ♦ Wiene, 1930. 324 sider (1930, roman)
serietitel: Bogvennens Bibliotek
Detaljer
oversat af Arne Stevns (1896-1957)
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
 Bog Mérimée, Prosper: Bartolomæusnatten. ♦ A/S Baltisk Forlag [ikke i boghandlen], [1931]. 284 sider (1931, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
 Bog Merimée, Prosper: Carmen. En Fortælling fra Spanien af Prosper Merimée. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1932]. 94 sider (1932, roman) 👓
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s121] 1. udgave: Carmen. 1845. Side [121]-223
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Lolland-Fasters Stifts-Tidende fra 8-6-1932 til 25-6-1932. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Mérimée, Prosper: Don Juan. Illustr. af Cecil Valeur. ♦ Thaning & Appel, 1944. 100 sider, 12 tavler. Pris: kr. 12,00 (1944, roman)
Detaljer
illustrationer af Cecil Valeur (1910-1985)
oversat af Inger Snorrason (1882-1950)
1899 1. udgave: Don Juan. (Les âmes du Purgatoire). Overs. af Carl Michelsen. ♦ 1899. 108 sider. (Christiansens Miniaturbibliothek)
kollaps Noter
 note til titel Overs. efter "Les ames du purgatoire" af Inger Snorrason.
 Bog Mérimée, Prosper: Colomba. Paa Dansk ved Carl V. Østergaard. ♦ Odense, Skandinavisk Bogforlag, [1945]. 172 sider. Pris: kr. 9,00. (Trykkested: Ringkjøbing) (1945, roman)
Detaljer
1855 1. udgave: Colomba. Fortælling. ♦ L. Jordan, 1855. 277 sider
 Bog Mérimée, Prosper: Carmen. Abrégé et simplifié à l'usage des classes. ♦ Grafisk Forlag, 1948. 56 sider. Pris: kr. 2,50 (1948, roman)
serietitel: Easy readers, 63
Detaljer
bearbejdelse: anonym fransk (sprog: fransk)
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s121] 1. udgave: Carmen. 1845. Side [121]-223
 Bog Mérimée, Prosper: Bartholomæusnatten. Hf. 1. ♦ Trumf seriens forlag (D.B.K.), 1950. 48 sider. Pris: kr. 0,75 (1950, roman)
serietitel: Trumf serien, 4
Detaljer
oversat af Anonym
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
 Bog Mérimée, Prosper: Colomba (1963, roman)
serietitel: Millionbog, 1
Detaljer
oversat af Carl V. Østergaard (1879-1969)
1855 1. udgave: Colomba. Fortælling. ♦ L. Jordan, 1855. 277 sider
 Bog Mérimée, Prosper: [indgår i antologien: Den hemmelighedsfulde hest [d]] Venus fra Ille (1971, novelle(r))
Detaljer
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s067] 1. udgave: Venus fra Ille. 1837. Side [67]-119

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Mérimée, Prosper: En Konspiration
Lystspil i 1 Akt af Prosper Merimée. Oversat af C. Borgaard
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
(premiere 25-06-1846 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Mérimée, Prosper: Korsikanerinden
Folkeskuespil med Sange og Kor i 5 Akter af M.V. Brun. (Sujettet efter P. Mérimées Roman »Colomba«). Musiken tildéls af E.W. Ramsøe
af M.W. Brun (1819-1891)
musik af E.W. Ramsøe (1837-1895)
(premiere 18-02-1873 på Folketeatret)
(andet) Carmen
Opera i 4 Akter af Georges Bizet, Teksten af Meilhac og Halévy. Oversat af H.P. Holst og Erik Bøgh
[Fra 1922:] Dans: Gustav Uhlendorff
[Fra 1930:] Oversættelse: Axel Breidahl, dans: Elna Jørgen-Jensen
[Fra 1934:] Dans: Harald Lander
[Fra 1974:] Oversættelse: Jens Louis Petersen, koreografi: Fredbjørn Bjørnsson
musik af Georges Bizet (1838-1875, sprog: fransk)
tekst af Henri Meilhac (1831-1897, sprog: fransk)
tekst af Ludovic Halévy (1834-1908, sprog: fransk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
oversat af Axel Breidahl (1876-1948)
danse af Elna Ørnberg (1890-1969)
danse af Harald Lander (1905-1971)
oversat af Jens Louis Petersen (1922-1992)
danse af Fredbjørn Bjørnsson (1926-1993)
(premiere 24-04-1887 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21, 1889-1975: 400)
(andet) Carmen
ballet i 5 scener af Roland Petit efter Prosper Mérimee. Musik: Georges Bizet
af Roland Petit (f. 1924, sprog: ukendt)
musik af Georges Bizet (1838-1875, sprog: fransk)
(premiere 15-01-1960 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 143)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden