Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Prosper Mérimée (1803-1870)

Sprog: fransk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Merimée, P.: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek) (1832, roman) EMP4426
originaltitel: Chronique du temps de Charles IX, 1829
serietitel: Nyeste Roman Bibliothek
del af: Verdens-romanen
Detaljer
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)
1867 Senere udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Oversat af A.C. Clausen. ♦ [1867]. 1.-2. Deel, 221 + 235 sider
1871 Senere udgave: Fra Bartholomæusnattens Tid. En historisk Roman. Overs. af S. Schandorph. Med et Forord af G. Brandes. 1871. VIII + 282 sider
1906 Senere udgave: Bartholomæusnatten. Krøniker fra Karl IXs Tid. Illustr. af E. Toudouze. Paa dansk ved S. Prahl. ♦ A. Christiansens Forlag, 1906. 356 sider. Pris: kr. 6,60
1911 Senere udgave: Bartolomæusnatten
1916 Senere udgave: Krøniker fra Karl IXs Tid. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ John Martin, 1916. 176 sider
1930 Senere udgave: Bartolomæusnatten. Krøniker fra Karl den Niendes Tid. Uforkortet dansk Udgave. Oversat fra Fransk af Arne Stevns. ♦ Wiene, 1930. 324 sider
1931 Senere udgave: Bartolomæusnatten. ♦ A/S Baltisk Forlag [ikke i boghandlen], [1931]. 284 sider
1950 Senere udgave: Bartholomæusnatten. Hf. 1. ♦ Trumf seriens forlag, 1950. 48 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side II-XV: Fortale [af forfatteren].
 Bog Mérimée, Prosper: [indgår i antologien: Sex Noveller [c]] Den etruriske Vase (1843, novelle(r)) EMP3684
originaltitel: Mosaîque [uddrag]
Detaljer
oversat af Anton Courlænder (1820-1880)
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s025] Senere udgave: Den etruriske Vase. 1830. Side [25]-65
 Bog Mérimée, Prosper: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée. Ved O. C. Borch. ♦ Chr. Steen & Søn, 1850. 102 sider (1850, novelle(r)) EMP4427
originaltitel: Colomba, suivie de: La mosaïque, 1846
Detaljer
oversat af Ole Christian Borch (1799-1883)
1871 Senere udgave: Tamango. Af den franske Forfatter Prosper Merimée. Overs. ved F.W. Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. Særtryk af »Folkelæsning« 1871, 43. ♦ 1871. 26 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord [signeret O.C.B.].
kollaps Indhold

[a] Mérimée, Prosper: Mateo Falcone (1850, novelle(r))
originaltitel: Maeurs de la Corse, 1829
originaltitel: Mateo Falcone, 1829
illustrationer i periodicum: Helge Kühn-Nielsen (1921-1997)
oversætter i periodicum: Karen Nyrop Christensen (1895-1992)
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s001] Senere udgave: Mateo Falcone. 1829. Side [1]-24
1885 Senere udgave: Mateo Falcone. Af Prosper Merimée. Oversat af B. (Fyns Tid)
1891 indgår i: Ahner og Ætlinge [b] Senere udgave: »Matev Falcone«. Føljeton til "Thisted Amts Tidende". ♦ Thisted, 1891.
kollaps Noter
del af: Cavalcade
 note til titel På fransk oprindelig trykt i: Revue de Paris, 3-5-1829, under titlen: Maeurs de la Corse. Udgivet i bogform i samlingen: Colomba et autres contes et nouvelles, 1845, under titlen: Mateo Falcone.
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 4. Aargang (1949), Nr. 2, side 19-30. Illustreret af Helge Kühn-Nielsen. Oversat af Karen Nyrop-Christensen.
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Gallica

[b] Mérimée, Prosper: Carl den Ellevtes Syn (1850, novelle(r))
oversætter i periodicum: e-m (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 32 (11-8-1872), under titlen: Carl XIs Syn, Efter Merimés "La vision de Charles XI". af e-m.

[c] Mérimée, Prosper: Redoutens Indtagelse (1850, novelle(r))
[d] Mérimée, Prosper: Tamango (1850, novelle(r))
[e] Mérimée, Prosper: Toledos Perle (1850, novelle(r))
 Bog Mérimée, Prosper: Colomba. Fortælling. ♦ Jordan, 1855. 227 sider (1855, roman) EMP4428
originaltitel: Colomba, 1840
Detaljer
oversat af Anonym
1858 Senere udgave: Colomba. En Roman. Paa Dansk ved S.M. ♦ Kbh., S.J. Lorias Forlag, 1858. 208 sider
1902 Senere udgave: Korsikansk Blodhævn. Af Prosper Merimé. ♦ Aarhus, Aarhus Stiftsbogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1902. 252 sider
1902 Senere udgave: Colomba. Edition spéciale pour le Danemark et la Norvège. Avec un glossaire. ♦ Høst, 1902. 166 + 30 sider. Pris: kr. 1,50
1917 Senere udgave: Colomba. Edition spéciale pour le Danemark et la Norvège. Avec un glossaire revu et augmenté. ♦ Høst, 1917. 200 sider
1922 Senere udgave: Colomba. Edition spéciale pour le Danemark et la Norvège. Avec un glossaire revu et augmenté. ♦ Høst, 1922. 176 sider. Pris: kr. 2,50
1945 Senere udgave: Colomba. Paa Dansk ved Carl V. Østergaard. ♦ Odense, Skandinavisk Bogforlag, [1945]. 172 sider. Pris: kr. 9,00. (Trykkested: Ringkjøbing)
1963 Senere udgave: Colomba
 Bog Mérimée, Prosper: Colomba. En Roman. Paa Dansk ved S.M. ♦ Kbh., S.J. Lorias Forlag, 1858. 208 sider (1858, roman) EMP4429
Detaljer
oversat af Rudolf Schmidt (1836-1899)
1855 1. udgave: Colomba. Fortælling. ♦ Jordan, 1855. 227 sider
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, 1881. 230 sider [med oversætterens navn].
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 24-11-1862: Colomba, Roman af Pr. Mérimée. Oversat af S. M.
Priis 1 Rd.
Denne udmærkede Oversættelse, der har vunden megen Anerkjendelse og er indført i adskillige Skoler til Brug ved Siden af Originalen, tillader jeg mig herved at anbefale. Den kan faaes indbunden i Skolebind a 20 sk. samt i smukt Shirtingsbind a 32 sk.
S.J. Loria's Boghandel, Vesterbrogade 84, ved Jernporten.
 note til oversat titel Dansk Bogfortegnelse 1859-68 har samme bog med årstallet 1863 og forlagsangivelsen Eibe [ny oplag?].
 Tekster Mérimée: [Aftenlæsning [1s412]] Redoutens Indtagelse. Side 412-18 (1860)
 Bog Merimée, P.: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Oversat af A.C. Clausen. ♦ [1867]. 1.-2. Deel, 221 + 235 sider (1867, roman) EMP4426
Detaljer
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2. udgave af Brødrene, 1832.
 note til oversat titel Side 7-27: Fortale [af forfatteren].
 Bog Merimée, P.: Fra Bartholomæusnattens Tid. En historisk Roman. Overs. af S. Schandorph. Med et Forord af G. Brandes. 1871. VIII + 282 sider (1871, roman) EMP4430
Detaljer
oversat af Sophus Schandorph (1836-1901)
forord af Georg Brandes (1842-1927)
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side III-VIII: Forord, signeret G.B.
 Bog Merimée, Prosper: Tamango. Af den franske Forfatter Prosper Merimée. Overs. ved F.W. Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. Særtryk af »Folkelæsning« 1871, 43. ♦ 1871. 26 sider (1871, roman) EMP4431
serietitel: Særtryk af »Folkelæsning«, 48
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1850 1. udgave: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée. Ved O. C. Borch. ♦ Chr. Steen & Søn, 1850. 102 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i »Folkelæsning« nr 43, Fortællinger af fremmede Forfattere, 1871.
 note til oversat titel Særtrykket oplag: 2.500, ikke anført som udsolgt i jubilæumsskrift 1916.
 Bog Merimée, Prosper: [indgår i antologien: Fortællinger af fremmede Forfattere [a]] Tamango (1871, roman) EMP 85
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
 Bog Mérimée: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s373]] Under Stormen. En Fortælling. Side 373-82 (1872, novelle(r)) 👓
 Tekster Mérimée, Prosper: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-01s211]] Tyrekamp i Spanien. Efter Prosper Mérimée. Side 211-30 (1873, tekster) 👓
oversat af Anonym
 Tekster Mérimée, Prosper: [indgår i antologien: Fra fremmede Forfattere [h]] Djuman (1875) EMP 93
 Bog Mérimée, Prosper: [indgår i antologien: Franske Noveller [1]] Tamango. ♦ 1875. 42 sider (1875, novelle(r)) 👓
 Bog Mérimée, Prosper: Udvalgte Noveller. Oversatte af Kristian Ring. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 1877. xvi + 254 [1] sider (1877, novelle(r)) EMP4432 👓
Detaljer
oversat af Kristian Ring (1845-1920)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Med portræt.
 note til oversat titel Side [i]-xvi: Om Prosper Mérimée [signeret: K.R.].
 note til oversat titel Side [255]: Indhold.
 url Fuld visning af oversættelsen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af oversættelsen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Mérimée, Prosper: Mateo Falcone. 1829. Side [1]-24 (1877, novelle(r))
1850 indgår i: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée [a] 1. udgave: Mateo Falcone

[s025] Mérimée, Prosper: Den etruriske Vase. 1830. Side [25]-65 (1877, novelle(r))
1843 indgår i antologien: Sex Noveller [c] 1. udgave: Den etruriske Vase

[s067] Mérimée, Prosper: Venus fra Ille. 1837. Side [67]-119 (1877, novelle(r))
[s121] Mérimée, Prosper: Carmen. 1845. Side [121]-223 (1877, novelle(r))
originaltitel: Carmen, 1845
oversætter i periodicum: Anonym
1887 Senere udgave: Carmen. En Novelle. Overs. af Johannes Marer. ♦ V. Pios Boghandels Forlag, 1887. 98 sider
1909 Senere udgave: Carmen
1932 Senere udgave: Carmen. En Fortælling fra Spanien af Prosper Merimée. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1932]. 94 sider
1948 Senere udgave: Carmen. Abrégé et simplifié à l'usage des classes. ♦ Grafisk Forlag, 1948. 56 sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
del af: Freia
 note til titel På fransk trykt i: Revue des deux Mondes, 1845. Udgivet i bogform 1846.
 note om føljeton Føljeton i Freia fra Nr. 7 (16-11-1845), spalte 163-68, til Nr. 12 (21-12-1845), spalte 265-77.
 url film Filmatiseret mange gange, første gang 1907 (stumfilm). Artikel om bogen på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource

[s225] Mérimée, Prosper: Abbed Aubain. 1846. Side [225]-54 (1877, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende fra No. 218 (18-9-1852) til No. 220 (21-9-1852), under titlen: Abbed Aubain. Af Prosper Mérimée. (Nouvelles de P. Mérimée, Paris 1852). Fuld visning af oversættelsen på: Mediestream.
 Bog Mérimée, Prosper: Mateo Falcone. Af Prosper Merimée. Oversat af B. (Fyns Tid) (1885, novelle(r)) 👓
del af: Frederiksborg Amts Avis
Detaljer
oversat af B. (pseudonym)
1850 indgår i: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée [a] 1. udgave: Mateo Falcone
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Frederiksborg Amts Avis fra 12-11-1885. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Merimée, P.: Carmen. En Novelle. Overs. af Johannes Marer. ♦ V. Pios Boghandels Forlag, 1887. 98 sider (1887, roman) EMP4433
se også: Carmen
Detaljer
oversat af Johannes Marer (1861-1922)
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s121] 1. udgave: Carmen. 1845. Side [121]-223
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende 26-11-1887, Aften, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Mérimée, Prosper: [indgår i: Ahner og Ætlinge [b]] »Matev Falcone«. Føljeton til "Thisted Amts Tidende". ♦ Thisted, 1891. (1891, novelle(r)) EMP4434
del af: Thisted Amts Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1850 indgår i: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée [a] 1. udgave: Mateo Falcone
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Thisted Amts Tidende fra 4-7-1891.
 Bog Merimée, P.: Arsène Guillot. Oversat af Carl Michelsen. ♦ 1899. 80 sider. (Christiansens Miniaturbibliothek) (1899, roman) EMP4435
originaltitel: Arsène Guillot, 1844
serietitel: Christiansens Miniaturbibliothek
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
 Bog Merimée, P.: Pastor Albanus. Overs. af Carl Michelsen. ♦ 1899. 30 sider. (Christiansens Minaturbibliothek) (1899, novelle(r)) EMP4437
originaltitel: L'Abbé Aubain, 1844
serietitel: Christiansens Miniaturbibliothek
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
 Bog Mérimée, Prosper: Don Juan. (Les âmes du Purgatoire). Overs. af Carl Michelsen. ♦ 1899. 108 sider. (Christiansens Miniaturbibliothek) (1899, roman) EMP4436
originaltitel: Les âmes du Purgatoire, 1837
serietitel: Christiansens Miniaturbibliothek
Detaljer
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
1944 Senere udgave: Don Juan. Illustr. af Cecil Valeur. ♦ Thaning & Appel, 1944. 100 sider, 12 tavler. Pris: kr. 12,00
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 5-7: Forord [af forf.].
 Bog Merimée, P.: Korsikansk Blodhævn. Af Prosper Merimé. ♦ Aarhus, Aarhus Stiftsbogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1902. 252 sider (1902, roman)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1855 1. udgave: Colomba. Fortælling. ♦ Jordan, 1855. 227 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aalborg Stiftstidende fra 4-2-1902 til 17-3-1902. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Mérimée, Prosper: Colomba. Edition spéciale pour le Danemark et la Norvège. Avec un glossaire. ♦ Høst, 1902. 166 + 30 sider. Pris: kr. 1,50 (1902, roman)
Detaljer
1855 1. udgave: Colomba. Fortælling. ♦ Jordan, 1855. 227 sider
kollaps Noter
 note om oplag [Ny Oplag?], 1909.
 Bog Merimée, P.: Bartholomæusnatten. Krøniker fra Karl IXs Tid. Illustr. af E. Toudouze. Paa dansk ved S. Prahl. ♦ A. Christiansens Forlag, 1906. 356 sider. Pris: kr. 6,60 (1906, roman)
Detaljer
illustrationer af Édouard Toudouze (1848-1907, sprog: fransk)
oversat af Samuel Prahl (1863-1928)
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i hæfter 1905-06 med hæftetitlen: Blodnatten.
 Bog Mérimée, Prosper: Carmen (1909, roman)
Detaljer
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s121] 1. udgave: Carmen. 1845. Side [121]-223
 Bog Mérimée, Prosper: Bartolomæusnatten (1911, roman)
Detaljer
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
 Bog Mérimée, Prosper: Det blaa Værelse (1911, roman)
 Bog Mérimée, Prosper: Spansk Elskov (1912, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 4
 Bog Mérimée, Prosper: Krøniker fra Karl IXs Tid. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ John Martin, 1916. 176 sider (1916, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave
Detaljer
oversat af Samuel Prahl (1863-1928)
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
 Bog Mérimée, Prosper: Colomba. Edition spéciale pour le Danemark et la Norvège. Avec un glossaire revu et augmenté. ♦ Høst, 1917. 200 sider (1917, roman)
Detaljer
noter af Anonym
1855 1. udgave: Colomba. Fortælling. ♦ Jordan, 1855. 227 sider
 Bog Mérimée, Prosper: Colomba. Edition spéciale pour le Danemark et la Norvège. Avec un glossaire revu et augmenté. ♦ Høst, 1922. 176 sider. Pris: kr. 2,50 (1922, roman)
Detaljer
noter af Anonym
1855 1. udgave: Colomba. Fortælling. ♦ Jordan, 1855. 227 sider
 Bog Mérimée, Prosper: Bartolomæusnatten. Krøniker fra Karl den Niendes Tid. Uforkortet dansk Udgave. Oversat fra Fransk af Arne Stevns. ♦ Wiene, 1930. 324 sider (1930, roman)
serietitel: Bogvennens Bibliotek
Detaljer
oversat af Arne Stevns (1896-1957)
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
 Bog Mérimée, Prosper: Bartolomæusnatten. ♦ A/S Baltisk Forlag [ikke i boghandlen], [1931]. 284 sider (1931, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
 Bog Merimée, Prosper: Carmen. En Fortælling fra Spanien af Prosper Merimée. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1932]. 94 sider (1932, roman) 👓
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s121] 1. udgave: Carmen. 1845. Side [121]-223
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Lolland-Fasters Stifts-Tidende fra 8-6-1932 til 25-6-1932. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Mérimée, Prosper: Don Juan. Illustr. af Cecil Valeur. ♦ Thaning & Appel, 1944. 100 sider, 12 tavler. Pris: kr. 12,00 (1944, roman)
Detaljer
illustrationer af Cecil Valeur (1910-1985)
oversat af Inger Snorrason (1882-1950)
1899 1. udgave: Don Juan. (Les âmes du Purgatoire). Overs. af Carl Michelsen. ♦ 1899. 108 sider. (Christiansens Miniaturbibliothek)
kollaps Noter
 note til titel Overs. efter "Les ames du purgatoire" af Inger Snorrason.
 Bog Mérimée, Prosper: Colomba. Paa Dansk ved Carl V. Østergaard. ♦ Odense, Skandinavisk Bogforlag, [1945]. 172 sider. Pris: kr. 9,00. (Trykkested: Ringkjøbing) (1945, roman)
Detaljer
1855 1. udgave: Colomba. Fortælling. ♦ Jordan, 1855. 227 sider
 Bog Mérimée, Prosper: Carmen. Abrégé et simplifié à l'usage des classes. ♦ Grafisk Forlag, 1948. 56 sider. Pris: kr. 2,50 (1948, roman)
serietitel: Easy readers, 63
Detaljer
bearbejdelse: anonym fransk (sprog: fransk)
1877 indgår i: Udvalgte Noveller [s121] 1. udgave: Carmen. 1845. Side [121]-223
 Bog Mérimée, Prosper: Bartholomæusnatten. Hf. 1. ♦ Trumf seriens forlag, 1950. 48 sider (1950, roman)
serietitel: Trumf serien, 4
Detaljer
oversat af Anonym
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
 Bog Mérimée, Prosper: Colomba (1963, roman)
serietitel: Millionbog, 1
Detaljer
oversat af Carl V. Østergaard (1879-1969)
1855 1. udgave: Colomba. Fortælling. ♦ Jordan, 1855. 227 sider

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Mérimée, Prosper: En KonspirationLystspil i 1 Akt af Prosper Merimée. Oversat af C. Borgaard
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
(premiere 25-06-1846 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Mérimée, Prosper: KorsikanerindenFolkeskuespil med Sange og Kor i 5 Akter af M.V. Brun. (Sujettet efter P. Mérimées Roman »Colomba«). Musiken tildéls af E.W. Ramsøe
af M.W. Brun (1819-1891)
musik af E.W. Ramsøe (1837-1895)
(premiere 18-02-1873 på Folketeatret)
(andet)CarmenOpera i 4 Akter af Georges Bizet, Teksten af Meilhac og Halévy. Oversat af H.P. Holst og Erik Bøgh
[Fra 1922:] Dans: Gustav Uhlendorff
[Fra 1930:] Oversættelse: Axel Breidahl, dans: Elna Jørgen-Jensen
[Fra 1934:] Dans: Harald Lander
[Fra 1974:] Oversættelse: Jens Louis Petersen, koreografi: Fredbjørn Bjørnsson
musik af Georges Bizet (1838-1875, sprog: fransk)
tekst af Henri Meilhac (1831-1897, sprog: fransk)
tekst af Ludovic Halévy (1834-1908, sprog: fransk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
oversat af Axel Breidahl (1876-1948)
danse af Elna Ørnberg (1890-1969)
danse af Harald Lander (1905-1971)
oversat af Jens Louis Petersen (1922-1992)
danse af Fredbjørn Bjørnsson (1926-1993)
(premiere 24-04-1887 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21, 1889-1975: 400)
(andet)Carmenballet i 5 scener af Roland Petit efter Prosper Mérimee. Musik: Georges Bizet
af Roland Petit (f. 1924, sprog: ukendt)
musik af Georges Bizet (1838-1875, sprog: fransk)
(premiere 15-01-1960 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 143)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden