Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ivan Turgénjew (1818-1883)

Sprog: russisk
(henvisning) Turgenev, Ivan Sergeevic

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s116]] Russiske Fortællinger. Side 116-30, 301-14, 352-63, 454-66 (1855, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel [Note:] De Fortællinger, som meddeles under denne Overskrift, ere et Udvalg af en under Titelen "en russisk Adelsmands Erindringer" i 1854 udkommen fransk Oversættelse af Ivan Tourgheniefs i 1852 udgivne "En Jægers Dagbog" Den franske Oversætter, Ernest Charrière, roser dem for deres Troskab i Opfattelsen af de russiske Sæder og Tilstande ...
 note til oversat titel Indhold: Lgof. Stevnemødet. Bireouk'en Foma. Min Nabo Radîlof.
 Bog Turghenew, Iwan: Russiske Skizzer. Af Iwan Turghenew. ♦ Kjöbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1856. 123 sider. (Trykkeri: Berlingske Bogtrykkeri) (1856, novelle(r)) 👓
originaltitel: Zapiski okhotnika, 1852
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1875 Senere udgave: Skitser af en Jægers Dagbog. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875. 1-2. Del
1891 Senere udgave: Af en Jægers Dagbog. Paa dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udg. ♦ V. Pio, 1891. 410 sider
1910 Senere udgave: Af en Jægers Dagbog. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1910. 380 sider
1910 Senere udgave: Stævnemødet. ♦ København, Universalforlaget, 1910. 80 sider. Pris: kr. 1,25. (Trykkeri: F.A. Geisler & Sønners Bogtr., Kbhvn.)
1912 Senere udgave: Af en Jægers Dagbog. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ John Martin, 1912. 192 sider
1920 i: Skrifter [1] Senere udgave: En Jægers Dagbog. ♦ 1920. 558 sider
1924 ? Senere udgave: En Jægers Dagbog. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 588 sider. Pris: kr. 7,50
1958 Senere udgave: En jægers dagbog. Forord og overs. ved Ejnar Thomsen. Ill. af Mads Stage. Udsendt af Tage la Cour, Viggo Naae og Mads Stage
1963 Senere udgave: En jægers dagbog. Forord og overs. fra russisk ved Ejnar Thomassen
1971 Senere udgave: En jægers dagbog. Forord og overs. ved Ejnar Thomassen. Originalill. [...] af Jocelyne Pache. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1971]. 430 sider, 11 tavler
kollaps Noter
 note til titel På russisk trykt i: Sowremennik, fra 1847. Udgivet i bogform i samlingen: Zapiski okhotnika, 1852.
 note til oversat titel Side [1-2]: [Forord om forfatteren, i avisen signeret: Red.].
 note til oversat titel Uddrag af forordet: ... Af hans [ie: Iwan Turghenew], saavidt vi vide, nyeste Værk: En Jægers Dagbog, meddeles her nogle Prøver ...
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 288 (10-12-1855) til No. 298 (21-12-1855). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den russiske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
kollaps Indhold

[s003] Turghenew, Iwan: Burmisteren. Side [3]-31 (1856, novelle(r))
originaltitel: (1850)
oversat af Anonym
1910 indgår i: Stævnemødet [s003] Senere udgave: Burmisteren. Side [3]-20
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, fra No. 288 (10-12-1855) til No 290 (12-12-1855). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[s031] Turghenew, Iwan: Døden. Side 31-55 (1856, novelle(r))
originaltitel: (1850)
oversat af Anonym
1891 indgår i: Af en Jægers Dagbog [g] Senere udgave: Døden
1910 indgår i: Stævnemødet [s021] Senere udgave: Døden. Side 21-36
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, fra No 290 (12-12-1855) til No. 292 (14-12-1855). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i Familievennen, 1883, spalte 279-92, under titlen: Hvorledes en Russer dør. Af Ivan Turgénjew. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
[s055] Turghenew, Iwan: Stævnemødet. Side 55-72 (1856, novelle(r))
originaltitel: (1850)
oversat af Anonym
1891 indgår i: Af en Jægers Dagbog [j] Senere udgave: Stævnemødet
1910 indgår i: Stævnemødet [s037] Senere udgave: Stævnemødet. Side 37-47
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, fra No. 292 (14-12-1855) til No. 294 (17-12-1855). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[s073] Turghenew, Iwan: Min Nabo Radilow. Side 73-88 (1856, novelle(r))
originaltitel: (1850)
oversat af Anonym
1910 indgår i: Stævnemødet [s048] Senere udgave: Min Nabo Radilow. Side 48-57
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, fra No. 294 (17-12-1855) til No. xx (18-12-1855). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[s088] Turghenew, Iwan: Contoiret. Side 88-123 (1856, novelle(r))
originaltitel: (1850)
oversat af Anonym
1910 indgår i: Stævnemødet [s058] Senere udgave: Kontoret. Side 58-80
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 295 (18-12-1855) til No. 298 (21-12-1855). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Turgénjew, Iwan: Smaa Fortællinger. Af Iwan Turgénjew. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1872. [5] 402 [1] sider. (Trykkeri: Græbe) (1872, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Friedrich Bodenstedt (1819-1892, sprog: tysk)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen: 1-16 Ark trykt hos Cohen. 17-26 Ark trykt hos Græbe.
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Oversætterens Forord [Signeret: Kjøbenhavn, d. 17. April 1872].
 note til oversat titel Uddrag af forordet: Da jeg henvende mig til Hr. Iwan Turgénjew og bad om hans Tilladelse til at forsøge at indføre et UDvalg af hans Skrifter i den danske Literatur, gjorde jeg ham en Tilstaaelse ... Tilstaaelsen gaaer ud paa, at jeg ikke har kunnet benytte den russiske Original, men har maattet indskrænke mig til at gjengive tydske Oversættelser paa Dansk ... Turgénjew taler skriver Tydsk som sit Modersmaal, og ..., at af de af mig benyttede tydske Oversættelser giver T. den ene (der er besørget af en Virtuos i Oversættelseskunsten) det Vidnesbyrd, at "den ikke lader Noget tilbage at ønske", medens han for den andens Vedkommende "paa det Eftertrykkeligste garanterer den fuldstændige Troskab mod Originalen".
 note til oversat titel Side [403]: Trykfeil.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Turgénjew, Iwan: Tre Gange mødt. (1851). Side [1]-49 (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s051] Turgénjew, Iwan: Assja. (1857). Side [51]-128 (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
oversætter i periodicum: Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Tredie Bind (1869), side 241-95, under titlen: Anuchka. En Fortælling efter Ivan Turgenef ved H. P. Holst. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s129] Turgénjew, Iwan: Den første Kjærlighed. Side [129]-241 (1872, novelle(r))
1879 indgår i: Smaa Fortællinger [e] Senere udgave: Den første Kjærlighed
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s243] Turgénjew, Iwan: Faust. Novelle i ni Breve. Side [243]-314 (1872, novelle(r))
1879 indgår i: Smaa Fortællinger [c] Senere udgave: Faust
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s315] Turgénjew, Iwan: Kroen ved Kongeveien. Side [315]-402 (1872, novelle(r))
1879 indgår i: Smaa Fortællinger [b] Senere udgave: Kroen ved Kongevejen
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Turgénjew, I.: Rudin. En Novelle. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1872. (1872, roman)
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1886 Senere udgave: Rudin. 2. Udg.
1920 i: Skrifter [2a] Senere udgave: Rudin. Jeléna. ♦ 1920. (468 sider)
1924 Senere udgave: Rudin. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 202 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 anmeldelse Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 49 (8-12-1872), side 390-91 [Anmeldelse, signeret: Nada].
 Bog Turgénjew, Iwan: Fortællinger og Skitser. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensens Forlag, 1873-77. Bind 1-4 (1873-77, novelle(r))
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 4 har omslagstitlen: Nye Fortællinger, 1. Hft. 1877 [uafsluttet].
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 9-12-1874, side 2-3 [Anmeldelse, signeret: V.E.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Illustreret Tidende, Årgang 19, Nr. 943 (21-10-1877), side 34 [anmeldelse af Nye Fortællinger af Iwan Turgénjew, usigneret]. Link til ekstern webside http://illustrerettidende.dk/iti/main/HaefteSide.xsql?nnoc=iti_pub&p_AargangNr=19&p_HaefteNr=943&p_SideNr=34
kollaps Indhold

[1] Turgénjew, Iwan: -0007 Fortællinger (1873, novelle(r))
[1a] Turgénjew, Iwan: Visioner (1873)
[1b] Turgénjew, Iwan: Tropmanns sidste Nat (1873, novelle(r))
[1c] Turgénjew, Iwan: Et overflødigt Menneskes Dagbog (1873, novelle(r))
originaltitel: Dnevnik lishnego cheloveka, 1850
oversætter i periodicum: Anonym
1880 indgår i antologien: Kjærlighedshistorier af Forfattere fra mange Lande [i] Senere udgave: Overflødigt Menneskes Dagbog. Uddrag
1911 Senere udgave: Et overflødigt Menneskes Dagbog. Oversat af Amalie Edelsten. ♦ Kamla, 1911. 108 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton (måske anden oversættelse) i Flensborg Avis fra 8-6-1876 til 24-6-1876, under titlen: Et overflødigt Menneskes Dagbog. Af Iwan Turgénjew.
[1d] Turgénjew, Iwan: Lieutenant Jergunovs Eventyr (1873, novelle(r))
[1e] Turgénjew, Iwan: Tre Portrætter (1873, novelle(r))
[1f] Turgénjew, Iwan: Mumu (1873, novelle(r))
originaltitel: Mumu, 1854
oversætter i periodicum: Hans Peter Holst (1811-1893)
1893 i: Smaa Romaner af forskellige Forfattere [1j] Senere udgave: Mumu. (Natt)
kollaps Noter
 note til titel På russisk trykt i: Sowremennik, 1854.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Tredie Bind (1869), side 483-507, under titlen: Mumunia. Efter Ivan Turgeneff ved H. P. Holst. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om føljeton Trykt i Aalborg Stiftstidende 25-1-1894, under titlen: Mumu. Af Ivan Turgenjev. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt (forkortet oversættelse) i Aarhus Amtstidende 3-1-1895, under titlen Mumu. (Af Ivan Turgenjev). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1959. Artikel om novellen på: Link til ekstern webside Wikipedia
[1g] Turgénjew, Iwan: En besynderlig Historie (1873, novelle(r))
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 29 (21-7-1872) til Nr. 33 (18-8-1872) og, under titlen: En forunderlig Historie. Af Iv. Towrguenef. (Efter Revue des deux Mondes).
[2] Turgénjew, Iwan: Fire Fortællinger (1874, novelle(r))
[2a] Turgénjew, Iwan: En Brevvexling (1874, novelle(r))
[2b] Turgénjew, Iwan: En Ulykkelig (1874, novelle(r))
[2c] Turgénjew, Iwan: En Landsbyens Kong Lear (1874, novelle(r))
originaltitel: ?
oversætter i periodicum: Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Ottende Bind (1872), side 482-565, under titlen: Kong Lear paa Heden. En Fortælling, efter Iwan Turgènief, ved H. P. Holst. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
[2d] Turgénjew, Iwan: Fatalisten (1874, novelle(r))
[3] Turgénjew, Iwan: Sex Fortællinger (1876, novelle(r))
[3a] Turgénjew, Iwan: Petuschkov (1876, novelle(r))
[3b] Turgénjew, Iwan: Jakob Passinkov (1876, novelle(r))
[3c] Turgénjew, Iwan: Obersten (1876, novelle(r))
[3d] Turgénjew, Iwan: Hunden (1876, novelle(r))
[3e] Turgénjew, Iwan: Jøden (1876, novelle(r))
[3f] Turgénjew, Iwan: Uhret (1876, novelle(r))
 Bog Turgénjew, Iwan: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873 (1873, roman)
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1889 Senere udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udg.
1909 Senere udgave: Foraarsbølger
1918 Senere udgave: Foraarsbølger. Novelle. (4. gennemsete Udg. Oversat af Vilhelm Møller). ♦ Pio, 1918. 242 soder
1920 i: Skrifter [4a] Senere udgave: Foraarsbølger. Røg. ♦ 1920. 498 sider
1924 Senere udgave: Foraarsbølger. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 226 sider. Pris: kr. 4,50
1945 Senere udgave: Foraarsbølger. (Overs. af Vilhelm Møller). ♦ Carit Andersen, [1945]. 200 sider. Pris: kr. 4,75
kollaps Noter
 note til titel Overgik til W.L. Wulff.
 anmeldelse Aarhuus Stiftstidende 21-11-1873 [Anmeldelse].
 Bog Turgenjew, I.: Helene. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensens Forlag, 1873. 254 sider (1873, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1883 Senere udgave: Helene. Novelle. Paa dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udg. ♦ P.G. Philipsen, 1883. 211 sider. Pris: kr. 2,50
 Bog Turgénjew, Iwan: Nye Billeder fra Rusland. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1874. (1874, novelle(r))
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende 4-9-1874, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 9-12-1874, side 2-3 [Anmeldelse, signeret: V.E.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Turgénjew, Iwan: Punin og Baburin (1874, novelle(r))
originaltitel: (1874)
1890 Senere udgave: Punin og Baburin. Vagtlen. To Fortællinger. Paa dansk ved V. Mørch. ♦ Kjøbenhavn, Nyt Dansk Forlagskonsortium, [1890]. 124 sider. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.)
[b] Turgénjew, Iwan: En Udflugt til Skovregionen (1874, novelle(r))
[c] Turgénjew, Iwan: Det levende Skelet (1874, novelle(r))
[d] Turgénjew, Iwan: Efterskrift (1874, novelle(r))
 Trykt i periodicum Turgénjew, Ivan: Samvittighedsnag (1874, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 12-2-1874 til 23-02-1874.
 url Fuld visning af den danske tekst på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Turgénjew, Iwan: Røg. En Roman af Iwan Turgénjew. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. (Med en Artikel om Forfatteren af Prosper Merimée). ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1874. 358 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist & Komp.) (1874, roman)
originaltitel: Dim, 1867
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
andet: Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)
1910 Senere udgave: Røg. Oversat af Carl Nutzhorn-Kjersmeier. ♦ København, John Martins Forlag, 1910. 149 sider. (Trykkeri: John Martin's Bogtrykkeri, København)
1920 i: Skrifter [4b] Senere udgave: Røg
1924 Senere udgave: Røg. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 274 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [345]-58: Iwan Turgénjew (Af Prosper Merimée).
 note til oversat titel Side [1]: Røg. (1867).
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 9-12-1874, side 2-3 [Anmeldelse, signeret: V.E.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Turgénjew, I.: Skitser af en Jægers Dagbog. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875. 1-2. Del (1875, novelle(r))
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Af Iwan Turghenew. ♦ Kjöbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1856. 123 sider. (Trykkeri: Berlingske Bogtrykkeri)
 Bog Turgénjew, Ivan: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875. (1875, roman) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1890 Senere udgave: En adelig Rede. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af V. Pio's Boghandel, 1890. 278 sider
1910 Senere udgave: En Adelig Rede
1913 Senere udgave: En Adelig Rede. Oversat af Vilh. Møller. Ny gennemset Udg. M. Illustr. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i bogh.], 1913. 332 sider, illustreret
1920 i: Skrifter [3a] Senere udgave: En adelig Rede. Fædre og Sønner. ♦ 1920. 618 sider
1924 Senere udgave: En Adelig Rede. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 282 sider. Pris: kr. 4,50
1966 Senere udgave: En adelig rede
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Turgenjew, I.: Fædre og Sønner. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1876. 375 sider (1876, roman)
originaltitel: Ottsy i deti, 1862
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1920 i: Skrifter [3b] Senere udgave: Fædre og Sønner
1924 Senere udgave: Fædre og Sønner. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 334 sider. Pris: kr. 4,50
1946 Senere udgave: Fædre og Sønner. (Overs. fra Russisk efter "Otzy i djete" af Karina Windfeld-Hansen). ♦ Thaning & Appel, 1946. 188 sider. Pris: kr. 2,00
1965 Senere udgave: Fædre og sønner
1971 Senere udgave: Fædre og sønner. På dansk fra russisk ved Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1971. 226 sider
1973 Senere udgave: Patroj kaj filoj. El la rusa lingvo tradukis Kazimierz Bein (Kabe). 3'represo. ♦ Dansk Esperanto Forlag, 1973. 215 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 244 (4-3-1877), side 15-16 [Anmeldelse].
 Trykt i periodicum Turgénjew, Iwan: Uhret. En gammel Mands Fortælling (1876, novelle(r))
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 6-2-1876 til 26-2-1876.
 Bog Turgénjew, I.: Det unge Rusland. Roman. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1878. 378 sider (1878, roman)
originaltitel: Nov', 1876
del af: Nær og Fjern
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
oversætter i periodicum: C.J. (pseudonym)
1920 i: Skrifter [5] Senere udgave: Ny Jord. ♦ 1920. 442 sider
1924 Senere udgave: Ny Jord. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 442 sider. Pris: kr. 6,75
kollaps Noter
 note til titel På russisk trykt i: Vjestnik Evropy, 1877, januar og februar.
 note til oversat titel Udkom i hæfter fra 1877.
 note om føljeton Føljeton i Nær og Fjern, fra Nr. 240 (4-2-1877) til Nr. 262 (8-7-1877), under titlen: Ny Jord. Fortælling af Ivan Turgenjef. Oversat fra Russisk af C. J.
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 31-10-1877, side 2 [Anmeldelse af første Hefte].
 Bog Turgénjew, Iwan: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [s343]] Vore Førere sendte mig. Af Iwan Turgénjew. Side [343]-54 (1878, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Kolding Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Del af fraklipningsføljeton i Kolding Folkeblad fra 13-3-1879 til 18-3-1879. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Turgénjew, Iwan: Smaa Fortællinger. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udgave. ♦ P. G. Philipsen, 1879. 314 sider (1879, novelle(r))
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Indhold

[a] Turgénjew, Iwan: Tre Gange mødt (1879, novelle(r))
[b] Turgénjew, Iwan: Kroen ved Kongevejen (1879, novelle(r))
1872 indgår i: Smaa Fortællinger [s315] 1. udgave: Kroen ved Kongeveien. Side [315]-402
[c] Turgénjew, Iwan: Faust (1879, novelle(r))
1872 indgår i: Smaa Fortællinger [s243] 1. udgave: Faust. Novelle i ni Breve. Side [243]-314
[d] Turgénjew, Iwan: Ussja (1879, novelle(r))
[e] Turgénjew, Iwan: Den første Kjærlighed (1879, novelle(r))
1872 indgår i: Smaa Fortællinger [s129] 1. udgave: Den første Kjærlighed. Side [129]-241
 Bog Turgénjew, Iwan: [indgår i antologien: Kjærlighedshistorier af Forfattere fra mange Lande [i]] Overflødigt Menneskes Dagbog. Uddrag (1880, tekster) EMP 106
Detaljer
oversat af Anonym
1873 i: Fortællinger og Skitser [1c] 1. udgave: Et overflødigt Menneskes Dagbog
 Tekster Turgénjew, I.: Ungdomsskrifter. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ Philipsen, 1880. (1880, tekster)
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
 Trykt i periodicum Turgjenjew, Iwan: Prosadigte. Af Iwàn Turgjènjew. OVersatte fra Originalsproget af Thor Lange (1882, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Et Besøg. Vi skal tage et Tag endnu. Hæng ham. Riget for det Himmelblaa. "Hvor favre var de friske Roser røde".
 note til oversat titel Efter teksten side 175 og 181: (Oversat efter det sidste Hæfte af Maanedsskriftet "Wjæstnik Jewròpy", Decbr. 1882).
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 274 (31-12-1882), side 174-75 og Nr. 275 (7-1-1883), side 180-81.
 Trykt i periodicum Turgjènjew, Iwàn: To digte. Af Iwàn Turgjènjew. Fra Russisk ved Thor Lange (1883, digte) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til oversat titel Digtenes titler: Sommeraften. Mod Nat.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemmes Julenummer 1883, Syvende Aargang, Nr. 325 (23-12-1883), side 150.
 Bog Turgénjew, I.: Helene. Novelle. Paa dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udg. ♦ P.G. Philipsen, 1883. 211 sider. Pris: kr. 2,50 (1883, roman)
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1873 1. udgave: Helene. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensens Forlag, 1873. 254 sider
 Tekster Turgénjew, I.: Senilia. Digt i Prosa. Paa Dansk ved Ida Heilbuth. ♦ A.C. Riemenschneiders Forlag, 1883. 112 sider (1883, tekster)
originaltitel: Similia
Detaljer
oversat af Ida Heilbuth
1940 Senere udgave: En Digters sidste Ord
kollaps Noter
 url Uddrag trykt i Social-Demokraten 3-10-1883, side 3. Visning på: Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Slagelse-Posten 6-10-1883, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 7-10-1883, side 2 [Anmeldelse, signeret H.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Social-Demokraten 24-10-1883, side 1-2 [Anmeldelse, signeret C.E.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Jyllandsposten 30-10-1883, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Folkets Avis 12-11-1883, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 330 (27-1-1884), side 219 [Anmeldelse].
 Bog Turgénjew, Iwan: Sidste Digtninger. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ 1884. Gyldendal (1884, roman)
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 18-12-1884, Aften, Tillæg, side 1 [Anmeldelse af Bernhard Hoff] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Turgjenew, Ivan: Enden. Ivan Turgjenews sidste Fortælling (Oversat fra Russisk af Em. Hansen) (1886, novelle(r)) 👓
originaltitel: (1883)
del af: Illustreret Tidende
del af: Morgenbladet
Detaljer
oversat af Dmitri Vasilievich Grigoróvic (1822-1899, sprog: russisk)
oversat af P. Em. Hansen (1846-1930)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, 27. Bind, Nr. 19 (17-2-1886), side 238 og Nr. 20 (14-2-1886), side 248 og 250. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Illustrerettidende.kb.dk
 note til oversat titel Note i Illustreret Tidende: Denne Fortælling, som Turgjenew kort før sin Død har dikteret Fru Viardot paa Fransk, er oversat paa Russisk af den bekjendte Forfatter Grigoriovitsch. [Signeret: O.A.].
 note om føljeton Føljeton i Morgenbladet fra 16-2-1886 til 18-2-1886 i 3 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til oversat titel Note før teksten i Morgenbladet: ... Den følgende Karakterstudie er den store Digters værdige Svanesang. Deet er det sidste Værk af den russiske Fortæller, som paa Dødslejet dikterede det til sin Veninde, Fru Viardot-Garcia.
 note til oversat titel Til Morgenbladet måske oversat fra tysk efter teksten i: Die Gegenwart, Band XXIX, No. 7 (13-2-1886), side 105-08. Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Turgénjew, I.: Rudin. 2. Udg. (1886, roman)
Detaljer
1872 1. udgave: Rudin. En Novelle. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1872.
 Bog Turgénjew, Iwan: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udg. (1889, roman)
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1873 1. udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873
 Bog Turgénjew, Ivan: En adelig Rede. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af V. Pio's Boghandel, 1890. 278 sider (1890, roman) 👓
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1875 1. udgave: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875.
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om oplag 2. Oplag, 1890.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Turgénjew, Iwan: Punin og Baburin. Vagtlen. To Fortællinger. Paa dansk ved V. Mørch. ♦ Kjøbenhavn, Nyt Dansk Forlagskonsortium, [1890]. 124 sider. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.) (1890, novelle(r)) 👓
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 112-13
Detaljer
oversat af V. Mørch
1874 indgår i: Nye Billeder fra Rusland [a] 1. udgave: Punin og Baburin
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side [3]-5: [Forord om forfatteren].
 note til oversat titel Side [7]-113: Punin og Baburin.
kollaps Indhold

[s114] Turgénjew, Iwan: Vagtlen. Barndomsminder af I. Turgenjew- Sode [114]-24 (1890, roman)
originaltitel: ?
oversætter i periodicum: Thor Lange (1851-1915)
illustrationer i periodicum: Vasilij Surikov (1848-1916, sprog: russisk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 335 (2-3-1884), side 274-75, under titlen: Vagtelen. Fortælling af Iwan Turgjenjew. Fra Russisk ved Thor Lange. Med Billede efter W. Surikow.
 Bog Turgénjev, Ivan: Af en Jægers Dagbog. Paa dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udg. ♦ V. Pio, 1891. 410 sider (1891, novelle(r))
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Af Iwan Turghenew. ♦ Kjöbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1856. 123 sider. (Trykkeri: Berlingske Bogtrykkeri)
kollaps Indhold

[a] Turgénjev, Ivan: Jermolaj og Møllerkonen (1891, novelle(r))
[b] Turgénjev, Ivan: Sladrekilden (1891, novelle(r))
[c] Turgénjev, Ivan: Biæschin-Engen (1891, novelle(r))
[d] Turgénjev, Ivan: Kassian fra Krassiva-Metsch (1891, novelle(r))
[e] Turgénjev, Ivan: Varulven (1891, novelle(r))
[f] Turgénjev, Ivan: En Hamlet fra det Stschigrovske Distrikt (1891, novelle(r))
[g] Turgénjev, Ivan: Døden (1891, novelle(r))
1856 indgår i: Russiske Skizzer [s031] 1. udgave: Døden. Side 31-55
[h] Turgénjev, Ivan: Sangerne (1891, novelle(r))
[i] Turgénjev, Ivan: Peter Petrovitsch Karataev (1891, novelle(r))
[j] Turgénjev, Ivan: Stævnemødet (1891, novelle(r))
1856 indgår i: Russiske Skizzer [s055] 1. udgave: Stævnemødet. Side 55-72
[k] Turgénjev, Ivan: Den levende Relikvie (1891, novelle(r))
[l] Turgénjev, Ivan: Det rumler (1891, novelle(r))
[m] Turgénjev, Ivan: Tscertapkanov og Nedopiuskin (1891, novelle(r))
[n] Turgénjev, Ivan: Tschertapkanovs Endeligt (1891, novelle(r))
[o] Turgénjev, Ivan: Skov og Steppe (1891, novelle(r))
 Bog Turgenjew, Ivan: [Smaa Romaner af forskellige Forfattere [1j]] Mumu. (Natt) (1893, novelle(r)) EMP 123
Detaljer
oversat af Anonym
1873 i: Fortællinger og Skitser [1f] 1. udgave: Mumu
 Trykt i periodicum Turgenjew, Ivan: Spurven (1901, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 32 (12-5-1901), side 502. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Turgenjew, Ivan: Foraarsbølger (1909, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 14
Detaljer
1873 1. udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873
 Bog Turgenjew, Ivan: Min første Kærlighed. Fortælling. ♦ Joh. Andersen & Westi, 1909. 80 sider (1909, roman)
oversat af Anonym
 Bog Turgenjew, Ivan: En Adelig Rede (1910, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 20
Detaljer
1875 1. udgave: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875.
 Bog Turgenjew, Ivan: Af en Jægers Dagbog. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1910. 380 sider (1910, novelle(r))
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Af Iwan Turghenew. ♦ Kjöbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1856. 123 sider. (Trykkeri: Berlingske Bogtrykkeri)
 Bog Turgénjev, Ivan: Røg. Oversat af Carl Nutzhorn-Kjersmeier. ♦ København, John Martins Forlag, 1910. 149 sider. (Trykkeri: John Martin's Bogtrykkeri, København) (1910, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 26
Detaljer
oversat af Carl Kjersmeier (1889-1961)
1874 1. udgave: Røg. En Roman af Iwan Turgénjew. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. (Med en Artikel om Forfatteren af Prosper Merimée). ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1874. 358 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist & Komp.)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvd-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Turgenjew, Ivan: Den Ulykkelige. Paa Dansk ved Clara Gulmann. ♦ Kamla, 1910. 120 sider (1910, roman)
serietitel: Kamla's 50 Øres Bibliotek, 1910:012
oversat af Clara Gulmann (1874-1959)
 Bog Turgenjew: Stævnemødet. ♦ København, Universalforlaget, 1910. 80 sider. Pris: kr. 1,25. (Trykkeri: F.A. Geisler & Sønners Bogtr., Kbhvn.) (1910, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Af Iwan Turghenew. ♦ Kjöbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1856. 123 sider. (Trykkeri: Berlingske Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: Stævnemødet. Skizzer af Turgenjew.
 note til oversat titel Samme indhold og oversættelse som Russiske Skizzer, 1856.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s003] Turgenjew: Burmisteren. Side [3]-20 (1910, novelle(r))
1856 indgår i: Russiske Skizzer [s003] 1. udgave: Burmisteren. Side [3]-31
[s021] Turgenjew: Døden. Side 21-36 (1910, novelle(r))
1856 indgår i: Russiske Skizzer [s031] 1. udgave: Døden. Side 31-55
[s037] Turgenjew: Stævnemødet. Side 37-47 (1910, novelle(r))
1856 indgår i: Russiske Skizzer [s055] 1. udgave: Stævnemødet. Side 55-72
[s048] Turgenjew: Min Nabo Radilow. Side 48-57 (1910, novelle(r))
1856 indgår i: Russiske Skizzer [s073] 1. udgave: Min Nabo Radilow. Side 73-88
[s058] Turgenjew: Kontoret. Side 58-80 (1910, novelle(r))
1856 indgår i: Russiske Skizzer [s088] 1. udgave: Contoiret. Side 88-123
 Bog Turgenjew, Ivan: Dagen før. Roman. Oversat fra Russisk af I. Stchelkunof. ♦ John Martin, 1911. 158 sider (1911, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 21
oversat af Ivan Stchelkunoff (1870-1966)
 Bog Turgenjew, Ivan: Et overflødigt Menneskes Dagbog. Oversat af Amalie Edelsten. ♦ Kamla, 1911. 108 sider (1911, roman)
serietitel: Kamla's 50 Øres Bibliotek, 1911:023
Detaljer
oversat af Amalie Kjersmeier (1891-1967)
1873 i: Fortællinger og Skitser [1c] 1. udgave: Et overflødigt Menneskes Dagbog
 Bog Turgenjew, Ivan: Af en Jægers Dagbog. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ John Martin, 1912. 192 sider (1912, novelle(r))
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 44
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Af Iwan Turghenew. ♦ Kjöbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1856. 123 sider. (Trykkeri: Berlingske Bogtrykkeri)
 Bog Turgenjew, Ivan: En Adelig Rede. Oversat af Vilh. Møller. Ny gennemset Udg. M. Illustr. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i bogh.], 1913. 332 sider, illustreret (1913, roman)
serietitel: Litteraturens Mesterværker, 7
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
illustrationer af Anonym
1875 1. udgave: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875.
 Bog Turgenjew, Ivan: Udvalgte Værker. (Tildels oversat af A. Henry Heymann). ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. [Bind] I-II, 214 + 310 + 336 sider (1914, roman)
serietitel: Litteraturens Mesterværker
oversat af A. Henry Heymann
 Bog Turgenjev, Ivan: Foraarsbølger. Novelle. (4. gennemsete Udg. Oversat af Vilhelm Møller). ♦ Pio, 1918. 242 soder (1918, roman)
serietitel: Pios Verdensklassikere
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1873 1. udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873
 Bog Turgenjew, Ivan: Skrifter. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1920. 1.-5. Bind, 588 + 468 + 618 + 498 + 442 sider (1920, roman)
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 7, side 270 [Anmeldelse af Georg Christensen, signeret: G.C.].
kollaps Indhold

[1] Turgenjew, Ivan: En Jægers Dagbog. ♦ 1920. 558 sider (1920, novelle(r))
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Af Iwan Turghenew. ♦ Kjöbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1856. 123 sider. (Trykkeri: Berlingske Bogtrykkeri)
[2a] Turgenjew, Ivan: Rudin. Jeléna. ♦ 1920. (468 sider) (1920, roman)
1872 1. udgave: Rudin. En Novelle. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1872.
[2b] Turgenjew, Ivan: Jeléna (1920, roman)
1924 Senere udgave: Jeléna. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 268 sider. Pris: kr. 4,50
[3a] Turgenjew, Ivan: En adelig Rede. Fædre og Sønner. ♦ 1920. 618 sider (1920, roman)
1875 1. udgave: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875.
[3b] Turgenjew, Ivan: Fædre og Sønner (1920, roman)
1876 1. udgave: Fædre og Sønner. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1876. 375 sider
[4a] Turgenjew, Ivan: Foraarsbølger. Røg. ♦ 1920. 498 sider (1920, roman)
1873 1. udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873
[4b] Turgenjew, Ivan: Røg (1920, roman)
1874 1. udgave: Røg. En Roman af Iwan Turgénjew. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. (Med en Artikel om Forfatteren af Prosper Merimée). ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1874. 358 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist & Komp.)
[5] Turgenjew, Ivan: Ny Jord. ♦ 1920. 442 sider (1920, roman)
1878 1. udgave: Det unge Rusland. Roman. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1878. 378 sider
 Bog Turgenjew, Ivan: En Adelig Rede. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 282 sider. Pris: kr. 4,50 (1924, roman)
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1875 1. udgave: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875.
 Bog Turgenjew, Ivan: Foraarsbølger. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 226 sider. Pris: kr. 4,50 (1924, roman)
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1873 1. udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873
 Bog Turgenjew, Ivan: Fædre og Sønner. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 334 sider. Pris: kr. 4,50 (1924, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1876 1. udgave: Fædre og Sønner. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1876. 375 sider
 Bog Turgenjew, Ivan: Jeléna. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 268 sider. Pris: kr. 4,50 (1924, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1920 i: Skrifter [2b] 1. udgave: Jeléna
 Bog Turgenjew, Ivan: En Jægers Dagbog. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 588 sider. Pris: kr. 7,50 (1924, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1856 ? 1. udgave: Russiske Skizzer. Af Iwan Turghenew. ♦ Kjöbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1856. 123 sider. (Trykkeri: Berlingske Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 Bog Turgenjew, Ivan: Ny Jord. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 442 sider. Pris: kr. 6,75 (1924, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1878 1. udgave: Det unge Rusland. Roman. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1878. 378 sider
 Bog Turgenjew, Ivan: Rudin. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 202 sider. Pris: kr. 4,50 (1924, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1872 1. udgave: Rudin. En Novelle. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1872.
 Bog Turgenjew, Ivan: Røg. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 274 sider. Pris: kr. 4,50 (1924, roman)
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1874 1. udgave: Røg. En Roman af Iwan Turgénjew. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. (Med en Artikel om Forfatteren af Prosper Merimée). ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1874. 358 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist & Komp.)
 Bog Turgenjef, I.: En Digters sidste Ord (1940)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1883 1. udgave: Senilia. Digt i Prosa. Paa Dansk ved Ida Heilbuth. ♦ A.C. Riemenschneiders Forlag, 1883. 112 sider
 Bog Turgenjef, Ivan: Foraarsbølger. (Overs. af Vilhelm Møller). ♦ Carit Andersen, [1945]. 200 sider. Pris: kr. 4,75 (1945, roman)
serietitel: Verdensliteraturens Mesterromaner
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1873 1. udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873
 Bog Turgenjef, Ivan: Fædre og Sønner. (Overs. fra Russisk efter "Otzy i djete" af Karina Windfeld-Hansen). ♦ Thaning & Appel, 1946. 188 sider. Pris: kr. 2,00 (1946, roman)
serietitel: Delfin-Bøgerne, 9
Detaljer
oversat af Karina Windfeld-Hansen (1899-1988)
1876 1. udgave: Fædre og Sønner. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1876. 375 sider
 Trykt i periodicum Turgenjew, Ivan: Ung kærlighed (1950, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Verdens-romanen, 1:06
Detaljer
oversat af pt. ukendt
kollaps Noter
 note til oversat titel Måske ny udgave af: Min første kærlighed.
 Bog Turgenjev, Ivan: [indgår i antologien: Alverdens fortællere [s151]] Distriktslægen. Side 152-61 (1952, novelle(r))
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1966 indgår i antologien: Læs noget lødigt [s044] Senere udgave: Distriktslægen. Side 44-[54]
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter titlen: Oversat af Ingeborg Johansen.
 Bog Turgenev, Ivan: Rudin. Roman i 13 kapitler med en epilog (1956, roman)
oversat af Aage Schiøttz-Christensen (1905-1988)
 Bog Turgenev, Ivan: En jægers dagbog. Forord og overs. ved Ejnar Thomsen. Ill. af Mads Stage. Udsendt af Tage la Cour, Viggo Naae og Mads Stage (1958, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ejnar Thomsen (1897-1956)
illustrationer af Mads Stage (1922-2004)
udgiver: Tage la Cour (1915-1993)
udgiver: Viggo Naae (1899-1973)
udgiver: Mads Stage (1922-2004)
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Af Iwan Turghenew. ♦ Kjöbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1856. 123 sider. (Trykkeri: Berlingske Bogtrykkeri)
 Bog Turgenev, Ivan: En jægers dagbog. Forord og overs. fra russisk ved Ejnar Thomassen (1963, novelle(r))
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 518
Detaljer
af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Af Iwan Turghenew. ♦ Kjöbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1856. 123 sider. (Trykkeri: Berlingske Bogtrykkeri)
 Tekster Turgenev, Ivan: Forårsbølger (1964, tekster)
serietitel: SV Bøgerne
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
 Bog Turgenev, Ivan: Tjertopkhánovs endeligt. Fortælling fra En Jægers Dagbog (1964, novelle(r))
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
illustrationer af Palle Pio (1917-1998)
 Bog Turgenev, Ivan: Fædre og sønner (1965, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 167
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1876 1. udgave: Fædre og Sønner. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1876. 375 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ny udgave. Oversættelsen gennemset og revideret.
 Bog Turgenev, Ivan: En adelig rede (1966, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 196
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1875 1. udgave: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875.
kollaps Noter
 note til oversat titel Ny udgave. Oversættelsen revideret.
 Bog Turgenjev, Ivan: [indgår i antologien: Læs noget lødigt [s044]] Distriktslægen. Side 44-[54] (1966, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1952 indgår i antologien: Alverdens fortællere [s151] 1. udgave: Distriktslægen. Side 152-61
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af bibliografiske oplysninger side [199]: "Distriktslægen" er fra "Alverdens fortællere" ved Sigurd Hoel og er oversat af Ingeborg Johansen.
 Bog Turgenev, Ivan: Fædre og sønner. På dansk fra russisk ved Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1971. 226 sider (1971, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1876 1. udgave: Fædre og Sønner. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1876. 375 sider
kollaps Noter
 Bog Turgenev, Ivan: En jægers dagbog. Forord og overs. ved Ejnar Thomassen. Originalill. [...] af Jocelyne Pache. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1971]. 430 sider, 11 tavler (1971, novelle(r))
serietitel: Store Russiske Fortællere
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
illustrationer af Jocelyne Pache (sprog: fransk)
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Af Iwan Turghenew. ♦ Kjöbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1856. 123 sider. (Trykkeri: Berlingske Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
 Bog Turgenev, Ivan: Patroj kaj filoj. El la rusa lingvo tradukis Kazimierz Bein (Kabe). 3'represo. ♦ Dansk Esperanto Forlag, 1973. 215 sider (1973, tekster)
Detaljer
oversat af Kazimierz Bein (1872-1959, sprog: polsk)
1876 1. udgave: Fædre og Sønner. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1876. 375 sider
kollaps Noter

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Turgénjew, Ivan: Natalie
Skuespil i 4 Akter af Ivan Turgénjev, oversat efter Eug. Zabels tyske Bearbejdelse, af Johs. Magnussen
bearbejdelse af Eugen Zabel (1851-1924, sprog: tysk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
(premiere 07-09-1890 på Dagmarteatret)
Turgénjew, Ivan: Skiftet
Farcesituation i 1 Akt af Iwan Turgénjew. Oversat fra tysk af Vilhelm Møller
bearbejdelse af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
(premiere 28-11-1890 på Dagmarteatret)
Turgénjew, Ivan: Naadsensbrødet
Skuespil i 2 Akter af Ivan Turgenjev. Oversat efter Eug. Zabels tyske Bearbejdelse, af Vilhelm Møller
bearbejdelse af Eugen Zabel (1851-1924, sprog: tysk)
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
(premiere 30-04-1891 på Dagmarteatret)
Turgénjew, Ivan: En Maaned paa Landet
komedie i 6 billeder af Ivan S. Turgenjev. Oversættelse: Ove Brusendorff, musik: Chopin: Vals e moll - Prelude As dur - Polonaise c moll - Polonaise cis moll
[Fra 1967 under titlen:] En måned på landet, skuespil i 5 akter
oversat af Ove Brusendorff (1909-1986)
musik af Frédéric François Chopin (1810-1849, sprog: polsk)
(premiere 19-09-1953 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 65)
(andet) Kom herind, jeg vil fortælle Dem noget
et collagestykke efter Ivan Turgenjevs »En måned på landet« skrevet af Bent Grasten, Henrik Stangerup, Kirsten Stenbæk og Hans Chr. Ægidius. Musik: arrangeret af Niels Jørgen Steen
af Bent Grasten (1925-2004)
af Henrik Stangerup (1937-1998)
af Kirsten Stenbæk (1922-1994)
af Hans Chr. Ægidius (1933-2008)
musik af Niels Jørgen Steen (f. 1939)
(premiere 15-11-1963 af Collagetruppen)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Se også nedenstående kilder:

Russiske bøger i danske oversættelser. En bibliografi udfærdiget af Ivan Malinovski. [Udgivet af] Aarhus Universitets Slaviske Institut. Borgen, 1953. 51 sider.
Forfatteren har senere stavet sit navn Malinowski.
Tillæg for årene 1953-64, samt rettelser og tilføjelser udarbejdet af Chr. N. Spangshus i Bibliografi over danske bidrag til den russiske litteraturs historie.

Bibliografi over danske bidrag til den russiske litteraturs historie. Omfattende danskes og udlændinges til dansk oversatte skrifter i tiden 1869-1964. Udarbejdet af Chr. N. Spangshus. Danmarks Biblioteksskole i kommission hos Bibliotekscentralen, 1966.
Heri, side 65-89: Tillæg: Supplement 1953-64 til Ivan Malinovski: Russiske bøger i danske oversættelser (1953).
samt, side 90-92: Rettelser og tilføjelser til Ivan Malinovski: Russiske bøger i danske oversættelser (1953).

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden