Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ivan Turgénjew (1818-1883)

Sprog: russisk
(henvisning) Turgenev, Ivan Sergeevic

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s116]] Russiske Fortællinger. Side 116-30, 301-14, 352-63, 454-66 (1855, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel [Note:] De Fortællinger, som meddeles under denne Overskrift, ere et Udvalg af en under Titelen "en russisk Adelsmands Erindringer" i 1854 udkommen fransk Oversættelse af Ivan Tourgheniefs i 1852 udgivne "En Jægers Dagbog" Den franske Oversætter, Ernest Charrière, roser dem for deres Troskab i Opfattelsen af de russiske Sæder og Tilstande ...
 note til oversat titel Indhold: Lgof. Stevnemødet. Bireouk'en Foma. Min Nabo Radîlof.
 Bog Turghenew, J.: Russiske Skizzer. Overs. ♦ Chr. Steen & Søn, 1856. 126 sider (1856, novelle(r))
originaltitel: Zapiski okhotnika, 1852
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1875 Senere udgave: Skitser af en Jægers Dagbog. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875. 1-2. Del
1891 Senere udgave: Af en Jægers Dagbog. Paa dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udg. ♦ V. Pio, 1891. 410 sider
1910 Senere udgave: Af en Jægers Dagbog. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1910. 380 sider
1912 Senere udgave: Af en Jægers Dagbog. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ John Martin, 1912. 192 sider
1920 i: Skrifter [1] Senere udgave: En Jægers Dagbog. ♦ 1920. 558 sider
1924 ? Senere udgave: En Jægers Dagbog. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 588 sider. Pris: kr. 7,50
1952 [Uddrag] indgår i antologien: Alverdens fortællere [s151] Senere udgave: Distriktslægen. Side 152-61
1958 Senere udgave: En jægers dagbog. Forord og overs. ved Ejnar Thomsen. Ill. af Mads Stage. Udsendt af Tage la Cour, Viggo Naae og Mads Stage
1963 Senere udgave: En jægers dagbog. Forord og overs. fra russisk ved Ejnar Thomassen
1971 Senere udgave: En jægers dagbog. Forord og overs. ved Ejnar Thomassen. Originalill. [...] af Jocelyne Pache. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1971]. 430 sider, 11 tavler
kollaps Noter
 note til titel På russisk trykt i: Sowremennik, fra 1847. Udgivet i bogform i samlingen: Zapiski okhotnika, 1852.
 note til oversat titel Uddrag af indledende tekst, signeret: Red.: ... Af hans [ie: Iwan Turghenew], saavidt vi vide, nyeste Værk: En Jægers Dagbog, meddeles her nogle Prøver ...
 note til oversat titel Uddragenes titler: 1. Burmisteren. 2. Døden. 3. Stævnemødet. 4. Min Nabo Radilow. 5. Contoiret.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra 10-12-1855 til 21-12-1855. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den russiske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Turgénjew, Iwan: Smaa Fortællinger. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1872. 402 sider (1872, novelle(r))
Detaljer
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat fra tysk.
kollaps Indhold

[a] Turgénjew, Iwan: Tre Gange mødt (1872, novelle(r))
[b] Turgénjew, Iwan: Assja (1872, novelle(r))
[c] Turgénjew, Iwan: Den første Kjærlighed (1872, novelle(r))
[d] Turgénjew, Iwan: Faust (1872, novelle(r))
[e] Turgénjew, Iwan: Kroen ved Kongeveien (1872, novelle(r))
 Bog Turgénjew, I.: Rudin. En Novelle. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1872. (1872, roman)
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1886 Senere udgave: Rudin. 2. Udg.
1920 i: Skrifter [2a] Senere udgave: Rudin. Jeléna. ♦ 1920. (468 sider)
1924 Senere udgave: Rudin. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 202 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 anmeldelse Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 49 (8-12-1872), side 390-91 [Anmeldelse, signeret: Nada].
 Bog Turgénjew, Iwan: Fortællinger og Skitser. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensens Forlag, 1873-77. Bind 1-4 (1873-77, novelle(r))
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 4 har omslagstitlen: Nye Fortællinger, 1. Hft. 1877 [uafsluttet].
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 9-12-1874, side 2-3 [Anmeldelse, signeret: V.E.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Illustreret Tidende, Årgang 19, Nr. 943 (21-10-1877), side 34 [anmeldelse af Nye Fortællinger af Iwan Turgénjew, usigneret]. Link til ekstern webside http://illustrerettidende.dk/iti/main/HaefteSide.xsql?nnoc=iti_pub&p_AargangNr=19&p_HaefteNr=943&p_SideNr=34
kollaps Indhold

[1] Turgénjew, Iwan: -0007 Fortællinger (1873, novelle(r))
[1a] Turgénjew, Iwan: Visioner (1873)
[1b] Turgénjew, Iwan: Tropmanns sidste Nat (1873, novelle(r))
[1c] Turgénjew, Iwan: Et overflødigt Menneskes Dagbog (1873, novelle(r))
[1d] Turgénjew, Iwan: Lieutenant Jergunovs Eventyr (1873, novelle(r))
[1e] Turgénjew, Iwan: Tre Portrætter (1873, novelle(r))
[1f] Turgénjew, Iwan: Mumu (1873, novelle(r))
[1g] Turgénjew, Iwan: En besynderlig Historie (1873, novelle(r))
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 29 (21-7-1872) til Nr. 33 (18-8-1872) og, under titlen: En forunderlig Historie. Af Iv. Towrguenef. (Efter Revue des deux Mondes).

[2] Turgénjew, Iwan: Fire Fortællinger (1874, novelle(r))
[2a] Turgénjew, Iwan: En Brevvexling (1874, novelle(r))
[2b] Turgénjew, Iwan: En Ulykkelig (1874, novelle(r))
[2c] Turgénjew, Iwan: En Landsbyens Kong Lear (1874, novelle(r))
[2d] Turgénjew, Iwan: Fatalisten (1874, novelle(r))
[3] Turgénjew, Iwan: Sex Fortællinger (1876, novelle(r))
[3a] Turgénjew, Iwan: Petuschkov (1876, novelle(r))
[3b] Turgénjew, Iwan: Jakob Passinkov (1876, novelle(r))
[3c] Turgénjew, Iwan: Obersten (1876, novelle(r))
[3d] Turgénjew, Iwan: Hunden (1876, novelle(r))
[3e] Turgénjew, Iwan: Jøden (1876, novelle(r))
[3f] Turgénjew, Iwan: Uhret (1876, novelle(r))
 Tekster Turgenjew, I.: Helene. En Novelle. ♦ L.A. Jørgensen, 1873. (1873, tekster)
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
 Bog Turgénjew, Iwan: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873 (1873, roman)
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1889 Senere udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udg.
1909 Senere udgave: Foraarsbølger
1918 Senere udgave: Foraarsbølger. Novelle. (4. gennemsete Udg. Oversat af Vilhelm Møller). ♦ Pio, 1918. 242 soder
1920 i: Skrifter [4a] Senere udgave: Foraarsbølger. Røg. ♦ 1920. 498 sider
1924 Senere udgave: Foraarsbølger. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 226 sider. Pris: kr. 4,50
1945 Senere udgave: Foraarsbølger
kollaps Noter
 note til titel Overgik til W.L. Wulff.
 anmeldelse Aarhuus Stiftstidende 21-11-1873 [Anmeldelse].
 Bog Turgénjew, Iwan: Nye Billeder fra Rusland. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1874. (1874, novelle(r))
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende 4-9-1874, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 9-12-1874, side 2-3 [Anmeldelse, signeret: V.E.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Turgénjew, Iwan: Punin og Baburin (1874, novelle(r))
originaltitel: (1874)
1890 Senere udgave: Punin og Baburin. Vagtlen. To Fortællinger. Paa dansk ved V. Mørch. ♦ Kjøbenhavn, Nyt Dansk Forlagskonsortium, [1890]. 124 sider. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.)

[b] Turgénjew, Iwan: En Udflugt til Skovregionen (1874, novelle(r))
[c] Turgénjew, Iwan: Det levende Skelet (1874, novelle(r))
[d] Turgénjew, Iwan: Efterskrift (1874, novelle(r))
 Trykt i periodicum Turgénjew, Ivan: Samvittighedsnag (1874, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 12-2-1874 til 23-02-1874.
 url Fuld visning af den danske tekst på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Turgénjew, Iwan: Røg. En Roman af Iwan Turgénjew. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. (Med en Artikel om Forfatteren af Prosper Merimée). ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1874. 358 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist & Komp.) (1874, roman)
originaltitel: Dim, 1867
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
andet: Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)
1910 Senere udgave: Røg. Oversat af Carl Nutzhorn-Kjersmeier. ♦ København, John Martins Forlag, 1910. 149 sider. (Trykkeri: John Martin's Bogtrykkeri, København)
1920 i: Skrifter [4b] Senere udgave: Røg
1924 Senere udgave: Røg. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 274 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [345]-58: Iwan Turgénjew (Af Prosper Merimée).
 note til oversat titel Side [1]: Røg. (1867).
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 9-12-1874, side 2-3 [Anmeldelse, signeret: V.E.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Turgénjew, I.: Skitser af en Jægers Dagbog. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875. 1-2. Del (1875, novelle(r))
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Overs. ♦ Chr. Steen & Søn, 1856. 126 sider
 Bog Turgénjew, Ivan: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875. (1875, roman) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1890 Senere udgave: En adelig Rede. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af V. Pio's Boghandel, 1890. 278 sider
1910 Senere udgave: En Adelig Rede
1913 Senere udgave: En Adelig Rede. Oversat af Vilh. Møller. Ny gennemset Udg. M. Illustr. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i bogh.], 1913. 332 sider, illustreret
1920 i: Skrifter [3a] Senere udgave: En adelig Rede. Fædre og Sønner. ♦ 1920. 618 sider
1924 Senere udgave: En Adelig Rede. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 282 sider. Pris: kr. 4,50
1966 Senere udgave: En adelig rede
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Turgenjew, I.: Fædre og Sønner. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1876. (1876, roman)
originaltitel: Ottsy i deti, 1862
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1920 i: Skrifter [3b] Senere udgave: Fædre og Sønner
1924 Senere udgave: Fædre og Sønner. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 334 sider. Pris: kr. 4,50
1946 Senere udgave: Fædre og Sønner
1965 Senere udgave: Fædre og sønner
1971 Senere udgave: Fædre og sønner. På dansk fra russisk ved Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1971. 226 sider
1973 Senere udgave: Patroj kaj filoj. El la rusa lingvo tradukis Kazimierz Bein (Kabe). 3'represo. ♦ Dansk Esperanto Forlag, 1973. 215 sider
 Trykt i periodicum Turgénjew, Iwan: Uhret. En gammel Mands Fortælling (1876, novelle(r))
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 6-2-1876 til 26-2-1876.
 Bog Turgénjew, I.: Det unge Rusland. Roman. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ Philipsen, 1878. (1878, roman)
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Noter
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 31-10-1877, side 2 [Anmeldelse af første Hefte].
 Bog Turgénjew, Iwan: Smaa Fortællinger. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udgave. ♦ P. G. Philipsen, 1879. 314 sider (1879, novelle(r))
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Indhold

[a] Turgénjew, Iwan: Tre Gange mødt (1879, novelle(r))
[b] Turgénjew, Iwan: Kroen ved Kongevejen (1879, novelle(r))
[c] Turgénjew, Iwan: Kroen ved Kongevejen (1879, novelle(r))
[d] Turgénjew, Iwan: Ussja (1879, novelle(r))
[e] Turgénjew, Iwan: Den første Kjærlighed (1879, novelle(r))
 Tekster Turgénjew, Iwan: [indgår i antologien: Kjærlighedshistorier af Forfattere fra mange Lande [i]] Overflødigt Menneskes Dagbog. Uddrag (1880, tekster) EMP 106
oversat af Anonym
 Tekster Turgénjew, I.: Ungdomsskrifter. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ Philipsen, 1880. (1880, tekster)
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
 Bog Turgénjew, I.: Helene. 2. Udg. (1883, roman)
 Tekster Turgénjew, I.: Senilia. Digt i Prosa. Paa Dansk ved Ida Heilbuth. ♦ A.C. Riemenschneiders Forlag, 1883. 112 sider (1883, tekster)
originaltitel: Similia
Detaljer
oversat af Ida Heilbuth
1940 Senere udgave: En Digters sidste Ord
kollaps Noter
 url Uddrag trykt i Social-Demokraten 3-10-1883, side 3. Visning på: Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Slagelse-Posten 6-10-1883, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 7-10-1883, side 2 [Anmeldelse, signeret H.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Social-Demokraten 24-10-1883, side 1-2 [Anmeldelse, signeret C.E.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Jyllandsposten 30-10-1883, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Folkets Avis 12-11-1883, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Turgénjew, Iwan: Sidste Digtninger. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ 1884. Gyldendal (1884, roman)
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 18-12-1884, Aften, Tillæg, side 1 [Anmeldelse af Bernhard Hoff] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Turgjenew, Ivan: Enden. Ivan Turgjenews sidste Fortælling (Oversat fra Russisk af Em. Hansen) (1886, novelle(r)) 👓
originaltitel: (1883)
del af: Illustreret Tidende
del af: Morgenbladet
Detaljer
oversat af Dmitri Vasilievich Grigoróvic (1822-1899, sprog: russisk)
oversat af P. Em. Hansen (1846-1930)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, 27. Bind, Nr. 19 (17-2-1886), side 238 og Nr. 20 (14-2-1886), side 248 og 250. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Illustrerettidende.kb.dk
 note til oversat titel Note i Illustreret Tidende: Denne Fortælling, som Turgjenew kort før sin Død har dikteret Fru Viardot paa Fransk, er oversat paa Russisk af den bekjendte Forfatter Grigoriovitsch. [Signeret: O.A.].
 note om føljeton Føljeton i Morgenbladet fra 16-2-1886 til 18-2-1886 i 3 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til oversat titel Note før teksten i Morgenbladet: ... Den følgende Karakterstudie er den store Digters værdige Svanesang. Deet er det sidste Værk af den russiske Fortæller, som paa Dødslejet dikterede det til sin Veninde, Fru Viardot-Garcia.
 note til oversat titel Til Morgenbladet måske oversat fra tysk efter teksten i: Die Gegenwart, Band XXIX, No. 7 (13-2-1886), side 105-08. Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Turgénjew, I.: Rudin. 2. Udg. (1886, roman)
Detaljer
1872 1. udgave: Rudin. En Novelle. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1872.
 Bog Turgénjew, Iwan: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udg. (1889, roman)
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1873 1. udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873
 Bog Turgénjew, Ivan: En adelig Rede. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af V. Pio's Boghandel, 1890. 278 sider (1890, roman) 👓
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1875 1. udgave: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875.
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om oplag 2. Oplag, 1890.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Turgénjew, Iwan: Punin og Baburin. Vagtlen. To Fortællinger. Paa dansk ved V. Mørch. ♦ Kjøbenhavn, Nyt Dansk Forlagskonsortium, [1890]. 124 sider. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.) (1890, novelle(r)) 👓
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 112-13
Detaljer
oversat af V. Mørch
1874 indgår i: Nye Billeder fra Rusland [a] 1. udgave: Punin og Baburin
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side ]3]-5: [Forord om forfatteren].
 note til oversat titel Side [7]-113: Punin og Baburin.
kollaps Indhold

[s114] Turgénjew, Iwan: Vagtlen. Barndomsminder af I. Turgenjew- Sode [114]-24 (1890, roman)
 Bog Turgénjev, Ivan: Af en Jægers Dagbog. Paa dansk ved Vilhelm Møller. 2. Udg. ♦ V. Pio, 1891. 410 sider (1891, novelle(r))
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Overs. ♦ Chr. Steen & Søn, 1856. 126 sider
kollaps Indhold

[a] Turgénjev, Ivan: Jermolaj og Møllerkonen (1891, novelle(r))
[b] Turgénjev, Ivan: Sladrekilden (1891, novelle(r))
[c] Turgénjev, Ivan: Biæschin-Engen (1891, novelle(r))
[d] Turgénjev, Ivan: Kassian fra Krassiva-Metsch (1891, novelle(r))
[e] Turgénjev, Ivan: Varulven (1891, novelle(r))
[f] Turgénjev, Ivan: En Hamlet fra det Stschigrovske Distrikt (1891, novelle(r))
[g] Turgénjev, Ivan: Døden (1891, novelle(r))
[h] Turgénjev, Ivan: Sangerne (1891, novelle(r))
[i] Turgénjev, Ivan: Peter Petrovitsch Karataev (1891, novelle(r))
[j] Turgénjev, Ivan: Stævnemødet (1891, novelle(r))
[k] Turgénjev, Ivan: Den levende Relikvie (1891, novelle(r))
[l] Turgénjev, Ivan: Det rumler (1891, novelle(r))
[m] Turgénjev, Ivan: Tscertapkanov og Nedopiuskin (1891, novelle(r))
[n] Turgénjev, Ivan: Tschertapkanovs Endeligt (1891, novelle(r))
[o] Turgénjev, Ivan: Skov og Steppe (1891, novelle(r))
 Bog Turgenjew, Ivan: [Smaa Romaner af forskellige Forfattere [1j]] Mumu. (Natt) (1893, novelle(r)) EMP 123
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum Turgenjew, Ivan: Spurven (1901, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 32 (12-5-1901), side 502.
 Bog Turgenjew, Ivan: Foraarsbølger (1909, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 14
Detaljer
1873 1. udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873
 Bog Turgenjew, Ivan: Min første Kærlighed. Fortælling. ♦ Joh. Andersen & Westi, 1909. 80 sider (1909, roman)
oversat af Anonym
 Bog Turgenjew, Ivan: En Adelig Rede (1910, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 20
Detaljer
1875 1. udgave: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875.
 Bog Turgenjew, Ivan: Af en Jægers Dagbog. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1910. 380 sider (1910, novelle(r))
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Overs. ♦ Chr. Steen & Søn, 1856. 126 sider
 Bog Turgénjev, Ivan: Røg. Oversat af Carl Nutzhorn-Kjersmeier. ♦ København, John Martins Forlag, 1910. 149 sider. (Trykkeri: John Martin's Bogtrykkeri, København) (1910, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 26
Detaljer
oversat af Carl Kjersmeier (1889-1961)
1874 1. udgave: Røg. En Roman af Iwan Turgénjew. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. (Med en Artikel om Forfatteren af Prosper Merimée). ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1874. 358 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist & Komp.)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvd-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Turgenjew, Ivan: Stævnemødet (1910, roman)
 Bog Turgenjew, Ivan: Den Ulykkelige. Paa Dansk ved Clara Gulmann. ♦ Kamla, 1910. 120 sider (1910, roman)
serietitel: Kamla's 50 Øres Bibliotek, 1910:012
oversat af Clara Gulmann (1874-1959)
 Bog Turgenjew, Ivan: Dagen før. Roman. Oversat fra Russisk af I. Stchelkunof. ♦ John Martin, 1911. 158 sider (1911, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 21
oversat af Ivan Stchelkunoff (1870-1966)
 Bog Turgenjew, Ivan: Et overflødigt Menneskes Dagbog. Oversat af Amalie Edelsten. ♦ Kamla, 1911. 108 sider (1911, roman)
serietitel: Kamla's 50 Øres Bibliotek, 1911:023
oversat af Amalie Kjersmeier (1891-1967)
 Bog Turgenjew, Ivan: Af en Jægers Dagbog. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ John Martin, 1912. 192 sider (1912, novelle(r))
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 44
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Overs. ♦ Chr. Steen & Søn, 1856. 126 sider
 Bog Turgenjew, Ivan: En Adelig Rede. Oversat af Vilh. Møller. Ny gennemset Udg. M. Illustr. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i bogh.], 1913. 332 sider, illustreret (1913, roman)
serietitel: Litteraturens Mesterværker, 7
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
illustrationer af Anonym
1875 1. udgave: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875.
 Bog Turgenjew, Ivan: Udvalgte Værker. (Tildels oversat af A. Henry Heymann). ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. [Bind] I-II, 214 + 310 + 336 sider (1914, roman)
serietitel: Litteraturens Mesterværker
oversat af A. Henry Heymann
 Bog Turgenjev, Ivan: Foraarsbølger. Novelle. (4. gennemsete Udg. Oversat af Vilhelm Møller). ♦ Pio, 1918. 242 soder (1918, roman)
serietitel: Pios Verdensklassikere
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1873 1. udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873
 Bog Turgenjew, Ivan: Skrifter. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1920. 1.-5. Bind, 588 + 468 + 618 + 498 + 442 sider (1920, roman)
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 7, side 270 [Anmeldelse af Georg Christensen, signeret: G.C.].
kollaps Indhold

[1] Turgenjew, Ivan: En Jægers Dagbog. ♦ 1920. 558 sider (1920, novelle(r))
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Overs. ♦ Chr. Steen & Søn, 1856. 126 sider

[2a] Turgenjew, Ivan: Rudin. Jeléna. ♦ 1920. (468 sider) (1920, roman)
1872 1. udgave: Rudin. En Novelle. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1872.

[2b] Turgenjew, Ivan: Jeléna (1920, roman)
1924 Senere udgave: Jeléna. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 268 sider. Pris: kr. 4,50

[3a] Turgenjew, Ivan: En adelig Rede. Fædre og Sønner. ♦ 1920. 618 sider (1920, roman)
1875 1. udgave: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875.

[3b] Turgenjew, Ivan: Fædre og Sønner (1920, roman)
1876 1. udgave: Fædre og Sønner. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1876.

[4a] Turgenjew, Ivan: Foraarsbølger. Røg. ♦ 1920. 498 sider (1920, roman)
1873 1. udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873

[4b] Turgenjew, Ivan: Røg (1920, roman)
1874 1. udgave: Røg. En Roman af Iwan Turgénjew. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. (Med en Artikel om Forfatteren af Prosper Merimée). ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1874. 358 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist & Komp.)

[5] Turgenjew, Ivan: Ny Jord. ♦ 1920. 442 sider (1920, roman)
1924 Senere udgave: Ny Jord. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 442 sider. Pris: kr. 6,75
 Bog Turgenjew, Ivan: En Adelig Rede. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 282 sider. Pris: kr. 4,50 (1924, roman)
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1875 1. udgave: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875.
 Bog Turgenjew, Ivan: Foraarsbølger. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 226 sider. Pris: kr. 4,50 (1924, roman)
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1873 1. udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873
 Bog Turgenjew, Ivan: Fædre og Sønner. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 334 sider. Pris: kr. 4,50 (1924, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1876 1. udgave: Fædre og Sønner. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1876.
 Bog Turgenjew, Ivan: Jeléna. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 268 sider. Pris: kr. 4,50 (1924, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1920 i: Skrifter [2b] 1. udgave: Jeléna
 Bog Turgenjew, Ivan: En Jægers Dagbog. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 588 sider. Pris: kr. 7,50 (1924, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1856 ? 1. udgave: Russiske Skizzer. Overs. ♦ Chr. Steen & Søn, 1856. 126 sider
kollaps Noter
 Bog Turgenjew, Ivan: Ny Jord. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 442 sider. Pris: kr. 6,75 (1924, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1920 i: Skrifter [5] 1. udgave: Ny Jord. ♦ 1920. 442 sider
 Bog Turgenjew, Ivan: Rudin. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 202 sider. Pris: kr. 4,50 (1924, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1872 1. udgave: Rudin. En Novelle. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1872.
 Bog Turgenjew, Ivan: Røg. Oversat fra Originalsproget af Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1924. 274 sider. Pris: kr. 4,50 (1924, roman)
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1874 1. udgave: Røg. En Roman af Iwan Turgénjew. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. (Med en Artikel om Forfatteren af Prosper Merimée). ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1874. 358 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist & Komp.)
 Bog Turgenjef, I.: En Digters sidste Ord (1940)
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1883 1. udgave: Senilia. Digt i Prosa. Paa Dansk ved Ida Heilbuth. ♦ A.C. Riemenschneiders Forlag, 1883. 112 sider
 Bog Turgenjef, Ivan: Foraarsbølger (1945, roman)
serietitel: Verdensliteraturens Mesterromaner
Detaljer
1873 1. udgave: Foraars-Bølger. En Novelle. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1873
 Bog Turgenjef, Ivan: Fædre og Sønner (1946, roman)
serietitel: Delfin-Bøgerne, 9
Detaljer
1876 1. udgave: Fædre og Sønner. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1876.
 Trykt i periodicum Turgenjew, Ivan: Ung kærlighed (1950, roman)
originaltitel: ?
del af: Verdens-romanen
Detaljer
oversat af pt. ukendt
kollaps Noter
 note til oversat titel Måske ny udgave af: Min første kærlighed.
 Bog Turgenjev, Ivan: [indgår i antologien: Alverdens fortællere [s151]] Distriktslægen. Side 152-61 (1952, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1856 [Uddrag] 1. udgave: Russiske Skizzer. Overs. ♦ Chr. Steen & Søn, 1856. 126 sider
1966 indgår i antologien: Læs noget lødigt [s044] Senere udgave: Distriktslægen. Side 44-[54]
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter titlen: Oversat af Ingeborg Johansen.
 Bog Turgenev, Ivan: Rudin. Roman i 13 kapitler med en epilog (1956, roman)
oversat af Aage Schiøttz-Christensen (1905-1988)
 Bog Turgenev, Ivan: En jægers dagbog. Forord og overs. ved Ejnar Thomsen. Ill. af Mads Stage. Udsendt af Tage la Cour, Viggo Naae og Mads Stage (1958, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ejnar Thomsen (1897-1956)
illustrationer af Mads Stage (1922-2004)
udgiver: Tage la Cour (1915-1993)
udgiver: Viggo Naae (1899-1973)
udgiver: Mads Stage (1922-2004)
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Overs. ♦ Chr. Steen & Søn, 1856. 126 sider
 Bog Turgenev, Ivan: En jægers dagbog. Forord og overs. fra russisk ved Ejnar Thomassen (1963, novelle(r))
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 518
Detaljer
af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Overs. ♦ Chr. Steen & Søn, 1856. 126 sider
 Tekster Turgenev, Ivan: Forårsbølger (1964, tekster)
serietitel: SV Bøgerne
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
 Bog Turgenev, Ivan: Tjertopkhánovs endeligt. Fortælling fra En Jægers Dagbog (1964, novelle(r))
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
illustrationer af Palle Pio (1917-1998)
 Bog Turgenev, Ivan: Fædre og sønner (1965, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 167
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1876 1. udgave: Fædre og Sønner. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1876.
kollaps Noter
 note til oversat titel Ny udgave. Oversættelsen gennemset og revideret.
 Bog Turgenev, Ivan: En adelig rede (1966, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 196
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1875 1. udgave: En adelig Rede. En Roman. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1875.
kollaps Noter
 note til oversat titel Ny udgave. Oversættelsen revideret.
 Bog Turgenjev, Ivan: [indgår i antologien: Læs noget lødigt [s044]] Distriktslægen. Side 44-[54] (1966, novelle(r))
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1952 indgår i antologien: Alverdens fortællere [s151] 1. udgave: Distriktslægen. Side 152-61
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af bibliografiske oplysninger side [199]: "Distriktslægen" er fra "Alverdens fortællere" ved Sigurd Hoel og er oversat af Ingeborg Johansen.
 Bog Turgenev, Ivan: Fædre og sønner. På dansk fra russisk ved Ingeborg Johansen. ♦ Gyldendal, 1971. 226 sider (1971, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere
Detaljer
oversat af Ingeborg Johansen (1896-1986)
1876 1. udgave: Fædre og Sønner. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1876.
kollaps Noter
 Bog Turgenev, Ivan: En jægers dagbog. Forord og overs. ved Ejnar Thomassen. Originalill. [...] af Jocelyne Pache. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1971]. 430 sider, 11 tavler (1971, novelle(r))
serietitel: Store Russiske Fortællere
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
illustrationer af Jocelyne Pache (sprog: fransk)
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Overs. ♦ Chr. Steen & Søn, 1856. 126 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
 Bog Turgenev, Ivan: Patroj kaj filoj. El la rusa lingvo tradukis Kazimierz Bein (Kabe). 3'represo. ♦ Dansk Esperanto Forlag, 1973. 215 sider (1973, tekster)
Detaljer
oversat af Kazimierz Bein (1872-1959, sprog: polsk)
1876 1. udgave: Fædre og Sønner. Paa Dansk ved V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1876.
kollaps Noter

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Turgénjew, Ivan: NatalieSkuespil i 4 Akter af Ivan Turgénjev, oversat efter Eug. Zabels tyske Bearbejdelse, af Johs. Magnussen
bearbejdelse af Eugen Zabel (1851-1924, sprog: tysk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
(premiere 07-09-1890 på Dagmarteatret)
Turgénjew, Ivan: SkiftetFarcesituation i 1 Akt af Iwan Turgénjew. Oversat fra tysk af Vilhelm Møller
bearbejdelse af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
(premiere 28-11-1890 på Dagmarteatret)
Turgénjew, Ivan: NaadsensbrødetSkuespil i 2 Akter af Ivan Turgenjev. Oversat efter Eug. Zabels tyske Bearbejdelse, af Vilhelm Møller
bearbejdelse af Eugen Zabel (1851-1924, sprog: tysk)
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
(premiere 30-04-1891 på Dagmarteatret)
Turgénjew, Ivan: En Maaned paa Landetkomedie i 6 billeder af Ivan S. Turgenjev. Oversættelse: Ove Brusendorff, musik: Chopin: Vals e moll - Prelude As dur - Polonaise c moll - Polonaise cis moll
[Fra 1967 under titlen:] En måned på landet, skuespil i 5 akter
oversat af Ove Brusendorff (1909-1986)
musik af Frédéric François Chopin (1810-1849, sprog: polsk)
(premiere 19-09-1953 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 65)
(andet)Kom herind, jeg vil fortælle Dem nogetet collagestykke efter Ivan Turgenjevs »En måned på landet« skrevet af Bent Grasten, Henrik Stangerup, Kirsten Stenbæk og Hans Chr. Ægidius. Musik: arrangeret af Niels Jørgen Steen
af Bent Grasten (1925-2004)
af Henrik Stangerup (1937-1998)
af Kirsten Stenbæk (1922-1994)
af Hans Chr. Ægidius (1933-2008)
musik af Niels Jørgen Steen (f. 1939)
(premiere 15-11-1963 af Collagetruppen)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Se også nedenstående kilder:

Russiske bøger i danske oversættelser. En bibliografi udfærdiget af Ivan Malinovski. [Udgivet af] Aarhus Universitets Slaviske Institut. Borgen, 1953. 51 sider.
Forfatteren har senere stavet sit navn Malinowski.
Tillæg for årene 1953-64, samt rettelser og tilføjelser udarbejdet af Chr. N. Spangshus i Bibliografi over danske bidrag til den russiske litteraturs historie.

Bibliografi over danske bidrag til den russiske litteraturs historie. Omfattende danskes og udlændinges til dansk oversatte skrifter i tiden 1869-1964. Udarbejdet af Chr. N. Spangshus. Danmarks Biblioteksskole i kommission hos Bibliotekscentralen, 1966.
Heri, side 65-89: Tillæg: Supplement 1953-64 til Ivan Malinovski: Russiske bøger i danske oversættelser (1953).
samt, side 90-92: Rettelser og tilføjelser til Ivan Malinovski: Russiske bøger i danske oversættelser (1953).

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden