Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870)

Sprog: fransk

0000 Bibliografi Bibliografier: Axel J. Nielsen: Bibliographie d'Alexandre dumas Père. En Danemark, Norvége et Suède. Oeuvres traduites et, pour la plupart, imprimées, 1830-1963, avec une, brève bibliographie des titres français et notes bibliographiques de toutes ses Oeuvres. Copenhague, 1964. 97 sider
0000 Web Link Hjemmeside: www.dumaspere.com
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Dumas, Alexandre: De to Brødre eller Gud raader. Roman. ♦ Laurberg, [s.a.]. 704 sider (s.a.)
Detaljer
1851 1. udgave: Gud raader. 4 Dele. Oversat fra Fransk af V. Herrmann. ♦ Kjøbenhavn, udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1851. 888 sider
 Dramatik Dumas, Alexandre: Enkens Mand. Oversat af C. Molbech. Kbh., 1837. 20 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 88) (1837, dramatik) BDsupp:sp794
originaltitel: Le mari de la veuve, 1832
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:088
Detaljer
oversat af Christian Molbech (1783-1857)
af Auguste Anicet-Bourgeois (1806-1870, sprog: fransk)
af Eugène Durieu (1800-1874, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Dumas skrev den i samarbejde med Anicet-Bourgeois og Eugène Durieu.
 Dramatik Dumas, Alexander: Kean. Skuespil i fem Acter af Alexander Dumas, oversat af C. Borgaard. [Kjøbenhavn, Schubothe, 1838]. 32 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 103) (1838, dramatik) BDsupp:sp794 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:103
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
 Bog Dumas, Alexandre: Pauline og Murat. Fra det Franske ved J. Høst Sørensen. ♦ Oversætterens Forlag, 1839. 308 sider. Pris: 8 mk. (1839, roman) EMP4004 BDsupp:sp831
originaltitel: La salle d'armes, 1838
originaltitel: Pauline, 1838
del af: Aalborg Amtstidende
del af: Roeskilde Avis
del af: Bornholms Avis
Detaljer
oversat af Jens Høst Sørensen (1808-1903)
oversætter i periodicum: Anonym
1909 Senere udgave: Pauline de Meulien. Overs. fra fransk. ♦ 1909. 176 sider. (Trykkeri: F.A. Geisler & Sønners Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på fransk i samlingen: La salle d'armes, 1838.
 note om føljeton Føljeton i Aalborg Amtstidende fra 3-3-1953 til 26-3-1953 i 24 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Roskilde Avis fra 17-3-1954 til 14-4-1954 i 24 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Bornholms Avis fra 30-5-1953 til 2-7-1953. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den franske tekst, udgav fra 1848, på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[b] Dumas, Alexandre: Murat (1839, roman)
originaltitel: Murat, 1838
oversat af Jens Høst Sørensen (1808-1903)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på fransk i samlingen: La salle d'armes, 1838.
 note til oversat titel Fuld visning af den franske tekst, udgav fra 1848, på Google Books. Link til ekstern webside books.google.dk
 Bog Dumas [æ], Alexander: [indgår i antologien: Fire Noveller [c]] Cherubino og Celestini. Fortælling, overs. af L. Philip (1840, novelle(r)) EMP 30
originaltitel: Cherubino et Celestini, 1835
oversat af Ludvig Philip (1811-1871)
 Bog Dumas, Alexandre: Capitain Paul Jones. En historisk Roman. Overs. efter den franske Original af F. Jensen. ♦ S. Trier, 1840. 269 sider (1840, roman) EMP4005 BDsupp:sp831
originaltitel: Le capitaine Paul, 1838
se også: Lodsen
Detaljer
oversat af uidentificeret
andet: James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-8: Fortale [af forfatteren].
 note til titel Bogen digter videre på en biperson i Coopers: Lodsen.
 Dramatik Dumas, Alexandre d.æ.: Gabrielle de Belle-Isle. Drama i 5 Akter. Overs. af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1841. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 132) (1841, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:132
Detaljer
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
kollaps Noter
 Bog Dumas, Alexandre: Actea. Fra det Franske ved J. Høst-Sørensen. ♦ 1841. 395 sider (1841, roman) EMP4006
originaltitel: Acté, 1839
Detaljer
oversat af Jens Høst Sørensen (1808-1903)
1896 Senere udgave: Neros sidste Dage. Historisk Roman. Frit bearbeidet af Holger Rygaard. "Søndags-Posten"s Føljeton. ♦ 1896. 207 sider
1946 Senere udgave: Nero og Akte. ♦ Odense, Skandinavisk Bogforlag, 1946. 203 sider. Pris: kr. 6,50
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3: [Tilegnelse af forf. til hans mor].
 Trykt i periodicum Dumas, Alexandre: Cabrioletkudsken (1842, novelle(r)) 👓
originaltitel: Le cocher de cabriolet, 1831
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Paris ou le livre des cent-et-un, Tome II, 1831.
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidendes Søndagsblad No. 15 (24-4-1842). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside La Bibliotheque electronique de Lisieux
 Dramatik Dumas, Alexandre: Et Ægteskab i Ludvig XVs Tid. Comedie i 5 Akter af A. Dumas. Overs. ♦ Schubothe, 1842. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 138) (1842, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:138
Detaljer
oversat af A.L. Arnesen (1808-1860)
kollaps Noter
 Bog Dumas [d.æ.], Alexander: [indgår i antologien: Sex Noveller [d]] Det gothiske Kapel (1843, novelle(r)) EMP3684
originaltitel: La chapelle gothique, 1842
originaltitel: Carmela, 1842
originaltitel: Le Souterrain, 1842
Detaljer
oversat af Anton Courlænder (1820-1880)
kollaps Noter
 note til titel 3 kapitler fra: La Speronare, rejseberetninger udgivet på fransk 1842.
 Trykt i periodicum Dumas, Alexander: Præsten Chambard (1844, novelle(r))
originaltitel: Le curé Chambard, 1835
del af: Ny Portefeuille
del af: Criminalhistorier
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Souvenirs d'Antony, 1835.
 note til oversat titel I dansk oversættelse publiceret i: Ny Portefeuille, 1. Bind, Nr. 2? til Nr. 4 (28. januar 1844).
 note til oversat titel Også (anden oversættelse?) publiceret i: Criminalhistorier, 1866, uden forfatterangivelse og med titlen: Den forraadte Skriftehemmelighed.
 Trykt i periodicum Dumas, Alexander: Salvator Rosa (1845, novelle(r))
originaltitel: Salvator Rosa, 1843
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
andet: Salvator Rosa (1615-1673, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Le Courrier Francais, 28-3-1843 og 29-3-1843. Udgivet i bogform i: Le Corricolo, 1843.
 note om føljeton Føljeton i Flyveposten fra 1-7-1845 til 10-7-1845. Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Dumas, Alexandre: Samlede Skrivter. ♦ Steen & Søn, 1845-50. Bind 1-35 (1845-50, roman) EMP4008
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hver del udgivet separat.
kollaps Indhold

[1-8] Dumas, Alexandre: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397 (1845, roman)
originaltitel: Le comte de Monte-Christo, 1845-46
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1855-56 Samhørende, fortsættes af (2. del): Dødningehaanden. Roman af F. Le Prince. Fortsættelse af Romanen: "Greven af Monte-Christo", af Alexander Dumas. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Boghandler A. Levy, 1855-56. 1.-6. Deel, 143 + 132 +129 + 130 + 138 + 125 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Davidsen)
1855 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. [Overs. af Frederik Schaldemose]. ♦ Levy, 1855. Deel 1-8, (238 + 1 portræt) + 228 + 274 + 236 + 249 + 257 + 243 + 326 sider
1866-67 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. Roman. Overs. af M. Svendsen. Udg. af C. J. Hornum. ♦ [1866-67]. Deel 1-6, 324 + 364 + 354 + 308 + 272 +282 sider
1880-81 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. Roman. Føljeton til "Dags-Avisen". ♦ 1880-81. Del 1-6, 359 + 447 + 483 + 301 + 353 + 375 sider
1894 Senere udgave: Greven af Monte Christo. [Med nye Illustrationer af danske Kunstnere]. ♦ Kjøbenhavn, Laurits Eibys Forlag, 1894. Bind I-III, 340 + 355 + 350 sider, illustreret
1897 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. ♦ Albert Cammermeyers Forlag - Lars Swanstrøm, 1897. 848 sider
1907-08 Senere udgave: Greven af Monte Christo. Roman. ♦ Aarhus, Alb. Bayer, 1907-08. [Bind] I-VI, 274 + 423 + 404 + 424 + 285 + 309 sider
1894 Senere udgave: Greven af Monte Christo. Med Illustrationer af danske Kunstnere. ♦ Kjøbenhavn, Laurits Eibys Forlag, 1894. Bind I-III, 342 + 358 + 340 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50
1908 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. ♦ Strandberg, 1908. 142 sider. Pris: kr. 1,25
1912 Senere udgave: Greven af Monte Christo. ♦ Frederiksberg Biblioteks Forlag, 1912. [Bind] I-VI, 1120 sider
1912 Senere udgave: Greven af Monte Christo. Roman. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1912. [Bind] I-VI, 186 + 198 + 200 + 168 + 156 + 148 sider
1917 Senere udgave: Greven af Monte Christo. ♦ Frederiksberg Kunstforlag [ikke i Bogh.], 1917. [Bind] I-VI, 232 + 256 + 224 + 176 + 192 + 160 sider, illustreret
1918-19 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. Roman. ♦ Kunstforlaget "Danmark" [ikke i Bogh.], 1918-19. [Bind] I-VI, 186 + 204 + 202 + 170 + 158 + 152 sider
1928 Senere udgave: Greven af Monte Christo. ♦ Gyldendal, 1928. [Bind] I-III, 350 + 366 + 328 sider. Pris: kr. 6,00
1931 Senere udgave: Greven af Monte Christo. Roman. Illustr. af Gavarni og Johannot. (Uforkortet dansk Udg. efter "Le comte de Monte-Cristo" af R. L. E. Stevns). ♦ Bogforlaget »Gefion«, 1931. [Bind] I-III, (328 sider + 9 tavler) + (324 sider + 8 tavler) + (298 sider + 8 tavler)
1935 Senere udgave: Greven af Monte Christo. [Ny Udg.] ♦ (Aarhus), Gyldendal, 1935. [Bind] I-III, 338 + 364 + 332 sider
1948 Senere udgave: Greven af Monte Christo. Af Alexandre Dumas. ♦ København, Aamodts Forlag, 1948. 315 [3] sider. Pris: kr. 5,25. (Trykkeri: Bogtr. "Hafnia", Kbhvn.)
1955 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. [Ny udg.]
1968 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. Roman. Uforkortet dansk udg. efter "Le comte de Monte-Christo"
1971 Senere udgave: Greven af Monte Christo. ♦ Forlaget I.K., [1971]. 48 sider, illustreret
kollaps Noter
del af: Flyveposten
 note til titel På fransk trykt i 18 afsnit i: Le Journal des débates, fra 28-8-1844 til 26-11-1844 og fra 20-6-1845 til 15-1-1846.
 note til oversat titel På dansk også udgivet separat.
 note om føljeton Føljeton i Flyveposten (anden oversættelse?), første afsnit i Aftenposten Nr. 1 1847, Tillægsblad til "Flyveposten" Nr. 219 (21-9-1847) til 7-11-1848. Fuld visning af oversættelsen i Flyveposten på: Link til ekstern webside Mediestream
[9-13] Dumas, Alexandre: Diane de Monsoreau. Overs. af H. Nødskou. ♦ Steen & Søn, 1846. Deel 1-5, 292 + 326 + 342 + 336 + 334 sider (1846, roman)
originaltitel: Le dame de Monsoreau, 1846
oversat af H. Nødskou (1821-1906)
1903 Senere udgave: Diana. Illustr. med ca. 300 Billeder af M. Leloir skaarne i Træ af Hoyot. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ A. Christiansen, 1903. [Bind] I-II, 326 + 432 sider. Pris: kr. 14,00
1926 Senere udgave: Diana. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ (Aarhus), Forlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1926. [Bind] I-VI, 172 + 188 + 190 + 190 + 186 + 176 sider, illustreret
1939 Senere udgave: Diana. Illustr. af Maurice Leloir. ♦ Bogforlaget Gefion (Nordre Fasanvej 46), 1939. Seks Bind, 214 + 214 + 212 + 214 + 196 + 138 sider, illustreret
[14-19] Dumas, Alexandre: En Læges Mindeskrivter. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1846-47. Deel 1-6, 220 + 256 + 232 + 232 + 232 + 236 sider (1846-48, roman)
originaltitel: Memoires d'un médecin [1. del], 1846-48
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1848 i: Samlede Skrivter [31-35] Samhørende, fortsættes af (2. del): En Læges Mindeskrivter. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1848. Deel 7-11, 252 + 304 + 272 + 236 + 199 sider
1847 Senere udgave: En Læges Memoirer. ♦ Flyvepostens Feuilleton
1932 Senere udgave: En Læges Erindringer. Joseph Balsamo. Roman. (Uforkortet dansk Udg. efter »Mémoires d'un médecin« oversat af Hartvig Thomsen). ♦ Bogforlaget »Gefion« (Linnésgade 24), 1932. [Bind] I-III, 320 + 318 + 336 sider
[20-22] Dumas, Alexandre: Ridder de Maison-Rouge. Episode fra 1793. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1846-47. Deel 1-3, 248 + 244 + 278 sider (1847, roman)
originaltitel: Le chevalier de Maison-Rouge, 1845-46
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1855 Senere udgave: Frivillig til Døden. Historisk Roman fra den franske Revolution. Overs. af L. P. [ie: Pflueg]. ♦ L.V. Pflug, 1855. 240 sider
1948 Senere udgave: Le chevalier de maison-rouge. Abrégé et simplifié à l'usage des classes. ♦ Grafisk Forlag, 1948. 72 sider. Pris: kr. 2,50
[23-25] Dumas, Alexandre: Qvindekrigen. Overs. af D. A. Cohen [ie: Adolph Emil Morville]. ♦ Steen, 1847. Deel 1-3, 351 + 374 + 376 sider (1847, roman)
originaltitel: La guerre des femmes, 1845
oversat af Adolph Emil Morville (1820-1863)
[26-30] Dumas, Alexandre: Ludvig den Fjortende og hans Tidsalder. Overs. fra Fransk ved Julius Friederichsen. ♦ Steen & Søn, 1847-50. Deel 1-5, 348 + 380 + 398 + 378 + 441 sider (1847-50, tekster)
originaltitel: Louis XIV et son siècle, 1844-45
oversat af Julius Friederichsen
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 5, side 414-41: Anhang [Noter til hele værket].
[31-35] Dumas, Alexandre: En Læges Mindeskrivter. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1848. Deel 7-11, 252 + 304 + 272 + 236 + 199 sider (1848, roman)
originaltitel: Memoires d'un medecin [2. del], 1846-48
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1846-48 i: Samlede Skrivter [14-19] Samhørende, 2. del af: En Læges Mindeskrivter. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1846-47. Deel 1-6, 220 + 256 + 232 + 232 + 232 + 236 sider
 Bog Dumas, Alexandre: En Corsikansk Familie. Overs. af J. Riise. ♦ L. Jordan, 1845. 152 sider (1845, roman) EMP4007
originaltitel: Les frères corses, 1845
oversat af Jacob Riise (1791-1872)
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider (1846, roman) EMP4014
originaltitel: Les trois mousquetaires, 1844
se også: Tre Musketerer
Detaljer
oversat af Valdemar Thisted (1815-1887)
1847-48 Samhørende, fortsættes af (2. del): Tyve Aar efter. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-6, 235 + 244 + 208 + 210 + 262 + 184 sider
1856 Senere udgave: De tre Musketerer. ♦ Jordan, 1856. Deel 1-3, 283 + 311 +391
1856 Senere udgave: De tre Musketerer. Roman. ♦ Levy, 1856. Deel 1-3, 354 + 343 + 374
1867 Senere udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. ♦ Udg. og forlagt af Emil Otto, 1867. Deel 1-3, 292 + 316 + 394
1884 Senere udgave: De tre Musketerer. Illustreret Udgave. ♦ 1880, Hefte 1-?
1884 Senere udgave: De tre Musketerer. Historisk Roman af Alexander Dumas. Oversat af Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1884. 1.-2. Del, 392 [2] + 365 [2] sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
1895-96 Senere udgave: De tre Musketerer. Med Fortale af Alexander Dumas den Yngre oversat af Carl Muusmann. Illustreret af Maurice Leloir. ♦ Kjøbenhavn, A. Christiansens Kunstforlag, [1895-96]. Bind 1-2, viii + 316 + 307 + [5] + [7] sider, illustreret
1907 Senere udgave: De tre Musketerer. Illustr. af Milton Jensen. ♦ William Sørensen (Kbh.), 1907. 478 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00. (Trykkested: Aarhus)
1909 Senere udgave: De tre Musketerer. ♦ Chr. Flor, 1909. [Bind] I-II, 640 sider
1909 Senere udgave: De tre Musketerer. Hist. Roman. ♦ Hansen & Møllers Forlag, 1909. [ufuldendt, der udkom kun 1. hefter på 16 sider]
1910 Senere udgave: De tre Musketerer. Roman. ♦ "Dansk Familieblad"s Forlag [ikke i Bogh.], 1910. [Bind] I-III, 192 + 192 + 188 sider
1919 Senere udgave: De tre Musketerer. Roman. Aut. Udgave. Revideret Oversættelse ved Laurits Swendsen. ♦ Hagerup, 1919. [Bind] I-II, 318 + 296 sider
1919 Senere udgave: De tre Musketerer. Med Fortale af Alexander Dumas den yngre. Oversat af Carl Muusmann. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1919. [Bind] I-III, 238 + 240 + 236 sider
1919 Senere udgave: De tre Musketerer. Oversat af Carl Muusmann. ♦ John Martin, 1919. Bind 1-2, 308 + 294 sider
1928 Senere udgave: De tre Musketerer. Udg. af Axel Broe. ♦ (Aarhus), Gyldendal, 1928. [Bind] I-II, (386 + 1 Ptr.) + 354 sider. (Gyldendals Bibliotek. Bind 38-39)
1929 Senere udgave: De tre Musketerer. (Udg. og bearbejdet af Axel Broe). ♦ Gyldendal, 1929. [Bind] I-II, 318 + 296 sider. Pris: kr. 5,00
1930 Senere udgave: De tre Musketerer. Roman. ♦ A/S Baltisk Forlag [ikke i boghandlen], 1930. [Bind] I-VI
1933 Senere udgave: De tre Musketerer. Bearbejdet for Ungdommen af D. Hein-Hedegaard. Illustreret med Billeder fra Filmen. ♦ Forlagskompagniet, [1933]. 112 sider, illustreret
1935 Senere udgave: De tre Musketerer. Med Fortale af Alexandre Dumas den yngre. Overs. af Carl Muusmann. Illustr. af Maurice Leloir. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1935. [Bind] I-II, 324 + 312 sider, illustreret
1942 Senere udgave: De tre Musketerer. Fortalt i Tegninger af Nørretranders. Frit efter Alexander Dumas berømte Roman. ♦ Illustrationsforlaget, 1942. 380 sider, illustreret. Pris: kr. 3,25
1944 Senere udgave: De tre Musketerer. Bearbejdet af Carl Johan Elmquist. Omslag af Axel Mathiesen. ♦ Politiken, 1944. 1.-3. Del, 64 + 64 + 64 sider. Pris: à 0,60 kr. (Politikens Stjerne-Hæfte, 6-8)
1950 Senere udgave: De tre musketerer. (Overs. af Ilse Holm Schmidt. Bearbejdet udgave). ♦ Aamodt, 1950. 320 sider. Pris: kr. 4,85
1950 Senere udgave: De tre musketerer. På dansk ved Ellen Thomassen. ♦ Samlerens Forlag, 1950. [Bind] I-III, 223 [1] + 222 + 224 sider. Pris: à 2,00 kr.
1952 Senere udgave: De tre musketerer. En billedroman. Genfortalt af Aksel Dreslov. Tegninger af Paul Høyrup. ♦ Erichsen, 1952. 112 sider, illustreret. Pris: kr. 4,75
1957-58 Senere udgave: De tre musketerer. [Ny udg.]
1959 Senere udgave: De tre muskerer. Efter Alexandre Dumas. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, 1959.
1962 Senere udgave: De tre musketerer. Overs. fra fransk af Ellen Thomassen
1967 Senere udgave: De tre musketerer. Ved Else Schiøler. Ill.: Maurice Leloir
1970 Senere udgave: De tre musketerer. Overs. af Ellen Thomassen. Efterskrift ved Hakon Stangerup. Ill. af Maurice Leloir. ♦ Lademann, 1970. Bind 1-2, 372 + 371 sider, illustreret
1970 Senere udgave: De tre musketerer. Efter Alexandre Dumas. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 48 sider, illustreret
1972 Senere udgave: De tre musketerer. På dansk ved Clara Hammerich. Ill. af Paul Durand. ♦ Lademann, 1972. 176 sider, illustreret
 Bog Dumas, Alexandre: Bastarden af Mauléon. ♦ L. Jordan, 1846-48. Deel 1-4, 293 + 258 + 258 + 395 sider. (Fremmede Belletrister, 56-59) (1846-48, roman) EMP4009
originaltitel: Le bâtard de Mauléon, 1846-47
serietitel: Fremmede Belletrister, 56-59
del af: Novelle-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 fejlagtigt anført med årstallet 1858.
 Bog Dumas, Alexandre: Brudekjolen. Fortælling. ♦ Jordan, 1846. 407 sider. (Fremmede Belletrister, 31) (1846, roman) EMP4010
originaltitel: Cécile, 1844
serietitel: Fremmede Belletrister, 31
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
1911 Senere udgave: Brudekjolen. Fortælling. ♦ Dansk-norsk Boghandler-Forlag, (Fergo) 1911. 184 sider
kollaps Noter
 note til titel På fransk også med titlen: La robe de noce.
 note om føljeton Føljeton i Flyveposten fra 6-7-1846 til8-9-1846. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dumas, Alexandre: Dronning Margot. Historisk Roman efter Alexandre Dumas's franske Original. ♦ 1846. Deel 1-4, 246 + 272 + 264 + 308 sider (1846, roman) EMP4011
originaltitel: La reine Margot, 1845
Detaljer
oversat af Anonym
1904 Senere udgave: Dronning Margot. Roman. ("Vort Land"s Feuilleton). ♦ [Vort Land] [ikke i boghandlen], 1904. 338 sider
 Børnebog Dumas, Alexandre: Grevinde Berthas Suppe. Fee-Eventyr for Børn. Bearb. af H. P. Holst. ♦ Bing & Søn, 1846. 118 sider, illustreret (1846, børnebog)
originaltitel: La bouillie de la comtesse Berthe, 1845
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst med illustrationer på: Link til ekstern webside Gallica
 Bog Dumas, Alexandre: Isabelle af Bayern. Historisk Roman. ♦ L. Jordan, 1846. Deel 1-2, 341 + 373 sider. (Fremmede Belletrister, 38) (1846, roman) EMP4012
originaltitel: Isabel de Bavière, 1835
serietitel: Fremmede Belletrister, 38
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
1846 Samhørende, fortsættes af (2. del): Pigen fra Orleans. Historik Fortælling. ♦ Jordan, 1846. 311 sider. (Fremmede Belletrister, 25)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Flyveposten fra 7-11-1845 til 17-1-1846. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Dumas, Alexandre: Pigen fra Orleans. Historik Fortælling. ♦ Jordan, 1846. 311 sider. (Fremmede Belletrister, 25) (1846, roman) EMP4013
originaltitel: Jehanne la Pucelle. 1429-1431, 1842
serietitel: Fremmede Belletrister, 25
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
1846 Samhørende, 2. del af: Isabelle af Bayern. Historisk Roman. ♦ L. Jordan, 1846. Deel 1-2, 341 + 373 sider. (Fremmede Belletrister, 38)
kollaps Noter
 url Artikel om Jeanne d'Arc (1412-31) på: Link til ekstern webside Wikipedia
 note om føljeton Føljeton i Flyveposten fra 18-1-1846 til 23-3-1846. Med tilføjelsen: (Fortsættelse af Isabelle af Bayern). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Dumas, Alexandre: En Læges Memoirer. ♦ Flyvepostens Feuilleton (1847, roman)
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
1846-48 i: Samlede Skrivter [14-19] 1. udgave: En Læges Mindeskrivter. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1846-47. Deel 1-6, 220 + 256 + 232 + 232 + 232 + 236 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Måske udgivet i 2 udgaver, der findes en udgave [med årstallet 1848-50?] tryk i 2 spalter på 814 sider, dvs. 1628 spalter.
 note om føljeton Føljeton i Flyveposten fra 1-7-1848 til 4-11-1850 (afvekslende med andre). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dumas, Alexandre: De tvende Dianaer. Historisk Roman. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-5 (1847-48, roman) EMP4020
originaltitel: Les deaux Diane, 1846-47
Detaljer
oversat af Anonym
1945 Senere udgave: Kongedatter - ? Roman. Overs. af Aksel J. Nielsen. ♦ Odense, Skandinavisk Bogforlag, 1945. [Bind 1-2], 302 + 298 sider. Pris: kr. 16,00
 Bog Dumas, Alexandre: Tyve Aar efter. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-6, 235 + 244 + 208 + 210 + 262 + 184 sider (1847-48, roman) EMP4021
originaltitel: Vingt ans après, 1845
del af: Novelle-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1846 Samhørende, 2. del af: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
1857 Senere udgave: Tyve Aar efter. Roman. ♦ Levy, 1857. Deel 1-4, 312 + 335 + 334 + 369 sider
1897-99 Senere udgave: Tyve Aar efter. Fortsættelse af De tre Musketerer. Overs. af Fr. Winkel Horn og C. Michelsen. Med Illustrationer af R. Christiansen, V. Jastrau, J. Nørretranders og P. Steffensen. ♦ A. Christiansen, 1898-99. Del [1]-2., 299 + 338 sider, illustreret
1909 Senere udgave: Tyve Aar efter. Roman. ♦ (Chr. Flor), 1909. 638 sider
1911 Senere udgave: Tyve Aar efter. Roman. ♦ (Chr. Flor), 1911. [Bind] I-III, 224 + 224 + 224 sider
1920 Senere udgave: Tyve Aar efter. Roman. ♦ Hagerup, 1920. [Bind] I-II, 312 + 320 sider. Pris: kr. 9,50
1929 Senere udgave: Tyve Aar efter. [Udg. og bearb. af Axel Broe]. ♦ Gyldendal, 1929. [Bind] I-II, 356 + 362 sider. Pris: kr. 5,00
1935 Senere udgave: Tyve Aar efter. Med Fortale af Alexandre Dumas den Yngre. Overs. af Carl Muusmann. Illustr. af R. Christiansen, V. Jastrau og Nørretranders. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1935. 338 sider, illustreret
1937 Senere udgave: Tyve Aar efter
1944 Senere udgave: De tre Musketerer 20 Aar efter. Fortalt i Tegninger af Nørretranders. Frit efter Alexander Dumas berømte Roman. ♦ Illustrationsforlaget, [1944]. 160 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50
1973 Senere udgave: Tyve år efter. ♦ Williams Forlag, 1973. [47] sider, illustreret
kollaps Noter
 note om oplag [titeloplag], 1856.
 Bog Dumas, Alexandre: De Fem og Fyrgetyve. Roman. ♦ Jordan, 1847-50. Deel 1-6, 288 + 284 + 284 + 290 + 184 + 208 sider. (Fremmede Belletrister, 69-74) (1847-50, roman) EMP4017
originaltitel: Les quarante-cinq, 1847-48
serietitel: Fremmede Belletrister, 69-74
del af: Novelle-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
af Auguste Maquet (1813-1888, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Medarbejder på denne roman var Auguste Maquet.
 Bog Dumas, Alexandre: Ascanio. ♦ Jordan, 1847. Deel 1-3, 202 + 213 + 231 sider (1847, roman) EMP4015
originaltitel: Ascanio, 1844
Detaljer
oversat af Anonym
1901 Senere udgave: Ascanio eller de to Medbejlerinder. ♦ Oluf Olsens Forlag, 1901. [Bind] I-III, 244 + 266 + 314 sider
 Bog Dumas, Alexandre: [indgår i: Roman-Journal [a]] Chevalier d'Harmental. ♦ Jordan, 1847. Deel 1-2, 270 + 249 sider (1847, roman) EMP4016
originaltitel: Le Chevalier d'Harmental, 1842
Detaljer
oversat af Anonym
1902 Senere udgave: Chevalier d'Harmental. Fortælling. ♦ [Næstved], 1902. 534 sider. (Føljeton til "Vordingborg Avis")
1903 Senere udgave: Chevalier d'Harmental. Roman. Føljeton til Randers Dagblad. ♦ Randers, C.J. Rye's Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1903. 534 sider
1903 Senere udgave: Chevalier d'Harmental. Fortælling af Alexander Dumas. ♦ [Slagelse], [Slagelse-Posten], 1903. 534 sider
1903 Senere udgave: Chevalier d'Harmental. ♦ Vejle, 1903. 534 sider. (Vejle Amts Avis)
1960 Senere udgave: Sammensværgelsen. Efter Alexandre Dumas. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1960]. 45 [1] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50. (Trykkeri: AB Åhfeldt & Frank, Hälsingborg, Sverige)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Dumas, Alexandre: Mester Adam. ♦ Jordan, 1847. 224 sider (1847, roman) EMP4018
originaltitel: Maître Adam le Calabrais, 1840
Detaljer
oversat af Anonym
1911 Senere udgave: Mester Adam. Fortælling. ♦ (Universalforlaget) Wm. Sørensen, 1911. 78 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Sylvandire. Overs. fra det Franske. ♦ Schubothe, 1847. Deel 1-2, 308 + 380 sider (1847, roman) EMP4019
originaltitel: Sylvandire, 1844
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Flyveposten fra 3-8-1847 til 18-9-1847. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dumas, Alexander: [indgår i: Maanedskrivt for Morskabslæsning [s049]] Et Bade-Eventyr. Side 49-76 (1848, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: I et Lysthuus sadde to Mænd med Armene støttede paa et Bord og røge Cigarer.
 Bog Dumas, Alexandre: Albine. ♦ Jordan, 1848. Deel 1-2, 130 + 128 sider (1848, roman) EMP4022
originaltitel: Albine, 1843
del af: Novelle-Tidende
oversat af Anonym
 Bog Dumas, Alexandre: Amaury. ♦ Jordan, 1848. Deel 1-2, 216 + 234 sider (1848, roman) EMP4023
originaltitel: Amaury, 1844
oversat af Anonym
 Bog Dumas, Alexandre: En Fægtemesters Memoirer eller Atten Maaneder i St. Petersborg. Fortælling. ♦ Schjellerup, 1848. Deel 1-2, 325 + 272 sider (1848, roman) EMP4024
originaltitel: Le maître d'armes, 1840-41
del af: Ny Portefeuille
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På dansk (anden oversættelse?) har uddrag af romanen været publiceret i: Ny Portefeuille, [2. årgang], bind 2, nr 10 (9. juni 1844), spalte 222-31.
 note til oversat titel Udsnittet, der for størstedelen er fra kapitel 6 er uden forfatternavn, og har undertitlen: (En sand Begivenhed).
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Dumas, Alexandre: Grevinden af Salisbury. ♦ Jordan, 1848. 308 sider (1848, roman) EMP4025
originaltitel: La comtesse de Salisbury, 1839-48
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Omfatter kun første del.
 Bog Dumas, Alexandre: John Davys's Liv og Eventyr. ♦ Jordan, 1848. Deel 1-3, 238 + 239 +234 sider (1848, roman) EMP4026
originaltitel: Aventures de John Davys, 1840
oversat af Anonym
 Bog Dumas, Alexandre: Regentens Datter. ♦ L. Jordan, 1848-50. Deel 1-3, 204 + 191 + 143 sider (1848-50, roman) EMP4027
originaltitel: Une fille du Régent, 1845
oversat af Anonym
 Bog Dumas, Alexandre: Vicomte de Bragelonne eller Ti Aar efter. ♦ Jordan, 1848-57. Deel 1-9, 160 + 144 + 144 + 208 + 205 + 224 + 192 + 183 + 112 sider (1848-57, roman) EMP4028
originaltitel: Le vicomte de Bragelonne, 1848-50
del af: Novelle-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1857-59 Senere udgave: Vicomte de Bragelonne eller Ti Aar efter. ♦ Levy, 1857-59. Deel [1]-9, 333 + 356 + 385 + 368 + 386 + 330 + 333 + 331 + 326 sider
1902 Senere udgave: Musketerernes sidste Bedrifter. Afslutningen paa "De tre Musketerer". Overs. af C. Michelsen. Med Illustrationer af J. Nørretranders. ♦ A. Christiansen, 1900-02. Del 1-6, 74 + 92 + 121 + 130+ 130 + 66 sider, illustreret
1909 Senere udgave: Ti Aar efter
1909 Senere udgave: Musketerernes sidste Bedrifter eller Ti Aar efter. Roman. ♦ Chr. Flor, 1909. [Bind] I-II, 638 + 638 sider
1912 Senere udgave: Musketerernes sidste Bedrifter eller Ti Aar efter. Roman. ♦ Chr. Flor, 1912. [Bind] I-IV, 208 + 208 + 208 + 206 sider
1931 Senere udgave: Musketerernes sidste Bedrifter. Ti Aar efter. (Udg. og bearbejdet af Axel Broe). ♦ Gyldendal, 1931. [Bind] I-II, 468 + 484 sider
1935 Senere udgave: Ti Aar efter. Musketerernes sidste Bedrifter. Afslutning på "De tre Musketerer". Overs. af Carl Muusmann. M. Illustr. af J. Nørretranders. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1935. [Bind] I-II, 324 + 396 sider
1972 Senere udgave: Manden med jernmasken. ♦ Williams Forlag, 1972. 48 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel I bindene 4-9 er titlen: Vicomten af Bragelonne eller Ti Aar efter.
 Bog Dumas, Alexandre: [indgår i antologien: Fortællinger for Store og Smaa [b]] Djævlebroen. Af A. Dumas: Impressions de voyage (1850, novelle(r)) EMP 37
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Rejseberetning.
 Dramatik Leuven, de [ie: A. Ribbing] og Brunswick: Et Giftermaal ved Trommen. Lystspil med Sang i 3 Acter. ♦ H.P. Møller, 1850 (1850, dramatik)
Detaljer
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
af Léon Lévy (1805-1859, sprog: fransk)
oversat af Peter Faber (1810-1877)
kollaps Noter
 Bog Dumas, Alexandre: Dronningens Halsbaand. Roman. ♦ Jordan, 1850. Deel 1-7, 207 + 186 + 164 + 205 + 216 + 178 + 156 sider (1850, roman) EMP4029
originaltitel: Le collier de la reine, 1849-50
Detaljer
oversat af Anonym
1893-94 Senere udgave: Dronningens Halsbaand. Historisk Roman fra Donning Marie Antoinettes Tid af Alexandre Dumas (Forfatteren til "De tre Musketerer" og "Greven af Monte Christo"). Oversat af Fischer Jacobsen. ♦ København, "København"s Føljeton, 1893-94. [1.]-3. Del, 532 + 552 + 403 sider
1931 Senere udgave: Dronningens Halsbaand. Roman. Illustreret efter Originaler af F. Philippoteaux. (Uforkortet dansk Udg). ♦ Bogforlaget »Gefion« A/S, Linnésgade 24, 1931. [Bind] I-II, (310 sider + 12 tavler) + (306 sider + 12 tavler)
 Bog Dumas, Alexandre: Gabriel Lambert eller Galeislaven. Fortælling. ♦ Jordan, 1850. 203 sider (1850, roman) EMP4030
originaltitel: Gabriel Lambert, 1844
del af: Morgenposten
Detaljer
oversat af Anonym
1916 Senere udgave: Gabriel Lambert eller Galejslaven. ♦ Kjøbenhavns Bogforlag, 1916. 118 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Morgenposten til 16-7-1850, ikke trykt med sidetal.
 Bog Dumas, Alexandre: Ange Pitou eller Revolutionen i Aaret 1789. ♦ Jordan, 1851-53. Deel 1-5, 160 + 200 + 200 + 199 + 270 sider (1851-53, roman) EMP4031
originaltitel: Ange Pitou, 1851
Detaljer
oversat af Anonym
1854-60 Samhørende, fortsættes af (2. del): Grevinden af Charny. ♦ Jordan, 1854-60. Deel 1-6, 188 + 184 + 220 + 191 + 211 + 273 sider
1903 Senere udgave: Ange Pitou. ("Vort Land"s Feuilleton). ♦ [Vort Land] [ikke i boghandlen], 1903. 238 sider
1932 Senere udgave: Bastillens Fald. Ange Pitou. Roman. (Dansk Udgave af »Ange Pitou«, oversat af J. Thulstrup). ♦ Bogforlaget »Gefion«, 1932. 424 sider
1940 Senere udgave: Bastillens Fald. ♦ Standard Forlaget, 1940. [Bind 1-2], 240 + 238 sider
 Bog Dumas, Alexander: Gud raader. 4 Dele. Oversat fra Fransk af V. Herrmann. ♦ Kjøbenhavn, udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1851. 888 sider (1851, roman) EMP4032 👓
originaltitel: Le trou d'enfer, 1850
originaltitel: Dieu dispose, 1851
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Viggo Herrmann (1822-1897)
s.a. Senere udgave: De to Brødre eller Gud raader. Roman. ♦ Laurberg, [s.a.]. 704 sider
1852 Senere udgave: Gud raader. Overs. af A. E. Morville. ♦ Steen & Søn, 1852. Deel 1-6, 294 + 304 + 334 + 334 + 310 +343 sider
1917 Senere udgave: Fernando eller De to Brødre. ♦ Kjøbenhavns Bogforlag [ikke i Bogh.], 1917. [Bind] I-II, 150 + 186 sider
1919 Senere udgave: Mørkets Dronning. Folkeroman om Kærlighed, Had og Forbrydelse. (Oversat og tilrettelagt af Alf Erling [ie: Louis Møller]). ♦ Kristiania, O.A. Vindhols Forlag, 1919. 1.-3. Del, 144 + 140 + 176 sider
kollaps Noter
 note til titel På fransk udgivet som 2 samhørende titler: Le trou d'enfer (1850) og Dieu dispose (1851).
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Flyveposten fra 1-12-1851. Fuld visning (dårlig affotografering) af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 3-7-1852: Romanen Gud raader (56 Ark) erholde Abonnenterne [på Flyveposten] ligeledes for 1 Rbd. 3 mk. (Bogladeprisen er 8 Rbd. 4 mk.).
 note til titel Hun læste meget, gode og daarlige Romaner, og 8-9 Aar gammel lavede hun Historier om Krig og Bortførelse: de endte altid jammerfuldt. Hendes Fantasi var levende og hendes Nerver stærkt spændte; en Bog af Dumas (»Gud raader«) gjorde et saa voldsomt Indtryk paa hende, at hun var syg i mange Dage og laa vaagen om Nætterne og grublede [Artiklen om Amalie Skram i Dansk Biografisk Lexikon, bind 16, 1902].
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Dumas, Alexandre: Scarrons Hus. ♦ Jordan, 1851. 303 sider (1851, roman) EMP4033
originaltitel: Une journée à Fontenay-aux-Roses, 1849
Detaljer
1913 Senere udgave: Af en Læges Erindringer. ♦ Frederiksberg Biblioteks Forlag, 1913. [Bind] I-III, 94 + 80 + 56 sider
1936 Senere udgave: Lægens Memoirer. ♦ [ikke i boghandlen], [1936]. 64 sider. (Pioner-Bøgerne, Nr. 6)
kollaps Noter
 note til titel Medtaget i: Fortegnelse over L. Jordans Forlag. 1875, side 10.
 Bog Dumas, Alexandre: Den sorte Tulipan. ♦ Jordan, 1851. Deel 1-2, 156 + 183 sider (1851, roman) EMP4034
originaltitel: La tulipe noire, 1850
Detaljer
oversat af Anonym
1922 Senere udgave: Den sorte Tulipan. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], [1922]. 274 sider
1973 Senere udgave: Den sorte tulipan. Ill. af Alex A. Blum. ♦ Williams Forlag, 1973. [48] sider, illustreret
 Bog Dumas, Alexandre: Gud raader. Overs. af A. E. Morville. ♦ Steen & Søn, 1852. Deel 1-6, 294 + 304 + 334 + 334 + 310 +343 sider (1852, roman) EMP4038
Detaljer
oversat af Adolph Emil Morville (1820-1863)
1851 1. udgave: Gud raader. 4 Dele. Oversat fra Fransk af V. Herrmann. ♦ Kjøbenhavn, udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1851. 888 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Duen. Fortælling. ♦ Jordan, 1852. 106 sider (1852, roman) EMP4035
originaltitel: Le colombe, 1850
Detaljer
oversat af Anonym
1911 Senere udgave: Duen. ♦ (Universalforlaget) Wm. Sørensen, 1911. 128 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Fernanda. ♦ Jordan, 1852. Deel 1-2, 186 + 226 sider (1852, roman) EMP4036
originaltitel: Fernanda, 1844
 Bog Dumas, Alexandre: Gud og Djævel. Fortælling. ♦ Jordan, 1852. Deel 1-2, 269 + 352 sider (1852, roman) EMP4037
originaltitel: Conscience, 1852
oversat af Anonym
 Bog Dumas, Alexandre: Olympia de Cleve. Roman. ♦ Jordan, 1852. Deel 1-6 (1852, roman) EMP4039
originaltitel: Olympe de Clèves, 1852
del af: Morgenposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Morgenposten fra 10-1-1852, under titlen: Olympia af Cleve (fra og med 5. afsnit kaldes den Olympia de Cleve), ikke trykt med sidetal.
 url Fuld visning af oversættelsen til Morgenposten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dumas, Alexandre: Et Aar i Kalifornien. Efter en Udvandrers Fortælling ♦ (1853, roman) EMP4042
originaltitel: Un Gil Blas en Californie, 1852
del af: Almuevennen
Detaljer
oversat af Anonym
1886 Senere udgave: Et Aar i Californien. Efter en Udvandrers Fortælling. Af Alexander Dumas. ♦ Chicago, Ill., Skandinavisk Boghandel, 1886. 128 sider
kollaps Noter
 note til titel Også publiceret på fransk som føljeton i: Le Siècle, med titlen: Californie. Un an sur les bords du San Joaquin et du Sacramento.
 note til oversat titel Også solgt af L. Jordan, måske med andet titelblad.
 note til oversat titel I Almuevennen trykt som tospaltede bogsider, start på side 10, slut på side 73.
 note om føljeton Del af Fraklipningsføljeton i Almuevennen fra 8-9-1852 til 15-10-1852. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dumas, Alexandre: Hr. de Chauvelins Testament. Fortælling. ♦ Jordan, 1853. 179 sider (1853, roman) EMP4040
originaltitel: Le testament de M. de Chauvelin, 1849
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indgår i samlingen: Les mille et un fantômes, 1849.
 note til titel Indeholder en række historiske anekdoter.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Dumas, Alexandre: Isaac eller den vandrende Jøde. Stort Phantasimaleri. ♦ 1853-54. Deel 1-5, 168 + 179 + 158 + 124 + 72 sider (1853-54, roman) EMP4041
originaltitel: Isaac Laquedun, 1853
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Dumas havde planer om at skrive en roman-serie i 8 bind med hvert sit punktnedslag i Europas historie.
 note til oversat titel 5. del, side 72 slutter: Ende, paa første Afdeling.
 Bog Dumas, Alexandre: Bandithøvdingen. Historisk Roman fra Keiser Carl den Femtes Tid. ♦ Jordan, 1854. 224 sider (1854, roman) EMP4043
originaltitel: El Salteator, 1854
oversat af Anonym
 Bog Dumas, Alexandre: Cathrine Blum. Efter Alexander Dumas. Ved H.P. Holst. ♦ Chr. Steen & Søn, 1854. 270 sider (1854, roman) EMP4044
originaltitel: Catherine Blum, 1854
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 115 (19-5-1854) til No. 137 (17-6-1854). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dumas, Alexandre: Grevinden af Charny. ♦ Jordan, 1854-60. Deel 1-6, 188 + 184 + 220 + 191 + 211 + 273 sider (1854-60, roman) EMP4045
originaltitel: La comtesse de Charny, 1852-55
Detaljer
oversat af Anonym
1851-53 Samhørende, 2. del af: Ange Pitou eller Revolutionen i Aaret 1789. ♦ Jordan, 1851-53. Deel 1-5, 160 + 200 + 200 + 199 + 270 sider
1932 Senere udgave: Grevinden af Charny. Roman. (Oversat af Tage Brüel). ♦ Bogforlaget »Gefion«, 1932. [Bind] I-III, 320 + 320 + 312 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Præsten i Ashbourn. ♦ Jordan, 1854-55. Deel 1-6, 180 + 190 + 164 + 176 + 191 + 178 sider (1854-55, roman) EMP4046
originaltitel: Le pasteur d'Ashbourn, 1853
oversat af Anonym
 Bog Dumas, Alexandre: En Skuespillers Eventyr og Fataliteter. ♦ Stinck, 1854. 215 sider (1854, roman) EMP4047
originaltitel: Une vie artiste, 1854
del af: Dansk Folkebibliothek
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dansk Folkebibliothek, 1854, hefte 1-7.
 Bog Dumas, Alexandre: Frivillig til Døden. Historisk Roman fra den franske Revolution. Overs. af L. P. [ie: Pflueg]. ♦ L.V. Pflug, 1855. 240 sider (1855, roman) EMP4051
Detaljer
oversat af L.V. Pflueg
1847 i: Samlede Skrivter [20-22] 1. udgave: Ridder de Maison-Rouge. Episode fra 1793. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1846-47. Deel 1-3, 248 + 244 + 278 sider
kollaps Noter
 note om oplag [2. Oplag?], 1878. 464 sider.
 note om oplag 3. Oplag, 1885. 240 sider [fragment på Det kgl. Bibliotek].
 Bog Dumas, Alexandre: Greven af Monte-Christo. [Overs. af Frederik Schaldemose]. ♦ Levy, 1855. Deel 1-8, (238 + 1 portræt) + 228 + 274 + 236 + 249 + 257 + 243 + 326 sider (1855, roman) EMP4052
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
kollaps Noter
 note om oplag [2. Oplag], Levy & Siems, 1866, 238 + 228 + 274 + 234 + 251 + 257 + 240 + 312 sider.
 Note (andet) le Prince, F.: Dødningehaanden. Roman af F. Le Prince. Fortsættelse af Romanen: "Greven af Monte-Christo", af Alexander Dumas. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Boghandler A. Levy, 1855-56. 1.-6. Deel, 143 + 132 +129 + 130 + 138 + 125 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Davidsen) (1855-56, roman) EMP4376 👓
originaltitel: A mão do finado, 1853
originaltitel: La main du défunt, 1853-54
Detaljer
af Alfredo Passolo Hogan (1830-1865, sprog: portugisisk)
oversat af Anonym
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] Samhørende, 2. del af: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
1902 Senere udgave: Dødningehaanden. Roman. Fortsættelse af "Greven af Monte-Christo". 6 Dele. ♦ L. Eiby, 1902. [Bind] I-VI, ? sider. Pris: kr. 3,25
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig skrevet (anonymt) på portugisisk, men mest kendt i den franske oversættelse: La main du défunt, med forfatterangivelsen: F. le Prince.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 opført under: Franske Romaner og Fortællinger.
 note om oplag [Nyt oplag], 1867. 126 + 118 + 112 + 115 + 122 + 106 sider.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den franske tekst (bind 1) på: Link til ekstern webside Gallica
 url Fuld visning af den franske tekst (bind 2) på: Link til ekstern webside Gallica
 url Fuld visning af den franske tekst (bind 3) på: Link til ekstern webside Gallica
 url Fuld visning af den franske tekst (bind 4) på: Link til ekstern webside Gallica
 url Fuld visning af den franske tekst (bind 5) på: Link til ekstern webside Gallica
 url Fuld visning af den franske tekst (bind 6) på: Link til ekstern webside Gallica
 Bog Dumas, Alexandre: Folkets Barn. Historisk Roman fra Revolutionens første Aar. ♦ Jordan, 1855. Deel 1-3, 206 + 165 + 179 sider (1855, roman) EMP4050
originaltitel: Ingénue, 1853-55
del af: Morgenposten
Detaljer
oversat af Anonym
1914 Senere udgave: Folkets Barn. M. Illustr. [af G. Hentze] og 1 Tvl. ♦ Forlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1914. 614 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Hertugen af Savoiens Page. Udgives som Tillæg til "Flyveposten". ♦ Jordan, 1855. Deel 1-2, 304 + 304 sider (1855, roman) EMP4053
originaltitel: Le page de duc de Savoie, 1854
del af: Flyveposten
Detaljer
1900 Senere udgave: Hertugen af Savoiens Page. ♦ 1900. Del 1-2, 552 + 553 sider. (Feuilleton til "Sorø Avis")
kollaps Noter
 note til oversat titel Flyveposten 13-6-1855, uddrag af note side 2: Ligeledes vil efter Romanen "Bianca Capello", der vil blive sluttet om kort Tid, følge en ny Roman af Alexandre Dumas, betitlet: "Hertugen af Savoyens Pager", ... Den sidstnævnte Roman vil to Gange om Ugen i 16-sidige Ark følge til indebyes Abonnenter som Tillæg til "Flyveposten", og til de udenbyes Abonnenter vil den blive opsamlet og det Udkomne tilstillet i Slutningen af hvert Qvartal.
 note til oversat titel Flyveposten 26-6-1855, note side 3: Til de udebyes Abonnenter bliver de tvende ugentlige Tillægsark ("Hertugen af Savoyens Page") opsamlede, og disse erholde saaledes i Slutningen af Qvartalet omtrent 26 Ark paa eengang tilsendt med Pakkeposten.
 note om fraklipningsføljeton Tillægsark til Flyvepostren fra juni 1855 (7de Ark 14-7-1855).
 Bog Dumas, Alexandre: Horoscopet. ♦ Jordan, 1855-58. Deel 1-4, 144 + 152 + 143 + 40 sider (1855-58, roman) EMP4054
originaltitel: L'Horoscope, 1858
oversat af Anonym
 Bog Dumas, Alexandre: Capitain Richard. Krigsbilleder. Overs. af Søren Jensen. ♦ 1855. Pris: 2 Rd. 48 Sk. (1855, roman) EMP4048
originaltitel: Le capitaine Richard, 1855
Detaljer
oversat af uidentificeret
1855 Senere udgave: Capitain Richard. Historisk Maleri af Krigerlivet under Napoleon den 1ste. Af Alexander Dumas. ♦ Kjøge, Trykt paa hos S. Oettinger, 1855. 1.-2. Deel, ? + ? sider
 Bog Dumas, Alexandre: Capitain Richard. Historisk Maleri af Krigerlivet under Napoleon den 1ste. Af Alexander Dumas. ♦ Kjøge, Trykt paa hos S. Oettinger, 1855. 1.-2. Deel, ? + ? sider (1855, roman) EMP4049
del af: Østsjællandsk Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1855 1. udgave: Capitain Richard. Krigsbilleder. Overs. af Søren Jensen. ♦ 1855. Pris: 2 Rd. 48 Sk.
kollaps Noter
 note til oversat titel Til salg via L. Jordan, udgivet i hæfter fra 25-4-1855, samlet pris: 88 Sk.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Østsjællandsk Avis fra 15-3-1855. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster Dumas, Alexander: [indgår i: Mærkværdige og interessante Kriminalhistorier [?]] Af en Advocats Memoirer (1856, tekster)
 Tekster Dumas, Alexandre: Henrik IV's private Liv. ♦ Odense, Milo, 1856. 300 sider (1856, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 opført under Historie, Frankrig, side 243, regnes da heller ikke i diverse foregnelser at være en roman.
 note til oversat titel Titlen er medtaget i: Stikordsregister til Den danske Skønlitteratur for Aarene 1841-1908. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. 1918.
 Tekster Dumas, Alexander: [indgår i: Mærkværdige og interessante Kriminalhistorier [?]] Herr de la Pivardiere (1856, tekster)
 Tekster Dumas, Alexander: [indgår i: Mærkværdige og interessante Kriminalhistorier [?]] Marquisen af Gange (1856, tekster)
originaltitel: Le Marquise de Ganges, 1839-40
Detaljer
1913 Senere udgave: Giftblanderen. ♦ (Universalforlaget) Wm. Sørensen, 1913. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel På fransk oprindelig trykt i samlingen (indeholder også bidrag af andre forfattere): Les crimes célèbres, 1839-40.
 Tekster Dumas, Alexander: [indgår i: Mærkværdige og interessante Kriminalhistorier [?]] Teglbrænderen som Morder (1856, tekster)
del af: Novelle-Tidende
 Bog Dumas, Alexandre: Marie Dorval. En sand Begivenhed. ♦ Jordan, 1856 (1856, roman) EMP4055
originaltitel: La dernière année de Marie Dorval, 1855
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Om skuespilleren Marie Dorval (1798-1849), formet som et brev til George Sand.
 Bog Dumas, Alexandre: En Pariserindes Ophold i Californien. Efter Marie Giovannis Reisedagbog, redigeret af Alexandre Dumas. ♦ Chr. Steen & Søn, 1856. 208 sider (1856, roman) EMP4056
originaltitel: Marie Giovanni. Journal de voyage d'une parisienne, 1855
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1947 Senere udgave: Madame Giovanni. (Originalens Titel: "Le journal de Madame Giovanni". Oversat af Erik Jørgen Jensen). ♦ Carit Andersen, [1947]. 318 sider. Pris: kr. 9,75
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 269 (17-11-1855) til No. 287 (8-12-1855), (Efter Marie Giovannis Reisedagbog, redigeret af A. Dumas, Paris 1855). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst (bind 1) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den franske tekst (bind 2) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den franske tekst (bind 3) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den franske tekst (bind 4) på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Dumas, Alexandre: Pariser-Mohikanerne. Overs. af V. Hermann. ♦ Jordan, 1856-58. Deel 1-5, 213 + 228 + 224 + 164 + 141 sider (1856-58, roman) EMP4057
originaltitel: Les mohicans de Paris, 1854-55
del af: Morgenposten
Detaljer
oversat af Viggo Herrmann (1822-1897)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Morgenposten fra 21-6-1855.
 url Fuld visning af teksten i Morgenposten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. ♦ Jordan, 1856. Deel 1-3, 283 + 311 +391 (1856, roman) EMP4076
Detaljer
oversat af Valdemar Thisted (1815-1887)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Genbrug af oversættelsen fra 1846.
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. Roman. ♦ Levy, 1856. Deel 1-3, 354 + 343 + 374 (1856, roman) EMP4058
serietitel: Fiirskillings-Bibliotheket
Detaljer
oversat af Anonym
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Flyveposten 23-10-1855, side 3, Avertissementer [Annonce af A. Levy angående Boghandler Jordans nedsættelse af udgaver af Dumas' romaner]. Fuld visning af annonce på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til oversat titel Flyveposten 25-10-1855, side 3, Profitten leve [svar fra L. Jordan]. Fuld visning af annonce på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dumas, Alexandre: Tyve Aar efter. Roman. ♦ Levy, 1857. Deel 1-4, 312 + 335 + 334 + 369 sider (1857, roman) EMP4062
Detaljer
oversat af Anonym
1847-48 1. udgave: Tyve Aar efter. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-6, 235 + 244 + 208 + 210 + 262 + 184 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Vicomte de Bragelonne eller Ti Aar efter. ♦ Levy, 1857-59. Deel [1]-9, 333 + 356 + 385 + 368 + 386 + 330 + 333 + 331 + 326 sider (1857-59, roman) EMP4063
Detaljer
oversat af Anonym
1848-57 1. udgave: Vicomte de Bragelonne eller Ti Aar efter. ♦ Jordan, 1848-57. Deel 1-9, 160 + 144 + 144 + 208 + 205 + 224 + 192 + 183 + 112 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Jehus Stalbrødre. Historisk Roman. ♦ Jordan, 1857-58. Deel 1-3, 228 + 242 + 240 sider (1857-58, roman) EMP4059
originaltitel: Les compagnons de Jéhu, 1857
Detaljer
1889 Senere udgave: Efter Revolutionen. Feuilleton til "Avisen". ♦ 1889. Del 1-4, 202 + 205 + 140 + 266 sider
kollaps Noter
 note til titel Sidetal fra Skírnir, 32. årgang 1858, side 144. Link til ekstern webside timarit.is
 Bog Dumas, Alexandre: Jægeren ved Søkysten. Fortælling. ♦ Jordan, 1857. 255 sider (1857, roman) EMP4060
originaltitel: Le chasseur de sauvagine, 1858
oversat af Anonym
 Bog Dumas, Alexandre: Nydelsens Dronning eller Grevinde de Verrues Memoirer. ♦ Jordan, 1857. Deel 1-2, 242 + 128 sider (1857, roman) EMP4061
originaltitel: La dame de volupté, 1857
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Sidetal fra Skírnir, 32. årgang 1858, side 144. Link til ekstern webside timarit.is
 Tekster Dumas, Alexandre: Skibbrud. ♦ Jordan, 1857. 146 sider (1857, tekster)
originaltitel: Les drames de la mer, 1852
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Sidetal fra Skírnir, 32. årgang 1858, side 144. Link til ekstern webside timarit.is
 Bog Dumas, Alexandre: Ulveføreren. "Den danske Slesviger"s Feuilleton. ♦ Jordan, 1858. Deel 1-2, 160 + 156 sider (1858, roman) EMP4064
originaltitel: Le meneur de loupe, 1857
del af: Den danske Slesviger
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Sønderborg.
 Bog Dumas, Alexander: Prindsesse Caroline Charlotte af Monaco, Hertuginde af Valentionois, hendes Liv og Eventyr. Af Alexander Dumas. ♦ Slagelse, Trykt i C.J. Magnus's Bogtrykkeri, 1859-60. 1.-4. Deel, 215 + 211 + 196 + 190 sider (1859-60, roman) EMP4065 👓
originaltitel: Vie et aventures de la princesse de Monaco, 1854
del af: Sorø Amts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Også solgt via L. Jordan, pris: 5 Rd.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Sorø Amtstidende fra 7-6-1859 til 10-7-1860, Anden Deel fra 20-9-1859, Tredie Deel fra 2-1-1860, Fjerde Deel fra 7-4-1860. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dumas, Alexandre: Søstrene fra Machecoul. Roman af Alexandre Dumas. ♦ Kjøbenhavn, Tryk hos J. Davidsen, 1859 [ie: 1858-59]. 1.-4. Deel, 249 + 247 + 237 + 178 sider (1859, roman) EMP4066
originaltitel: Les louves de Machecoul, 1858
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
af Gaspard de Cherville (1819-1898, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Gaspard de Cherville var medarbejder for Dumas på denne roman.
 note til titel Til salg via L. Jordan, pris: 1 Rbd.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton til Flyveposten fra 20-12-1858 til 1-9-1859, Anden Deel fra 23-2-1859, Tredie Deel fra 4-5-1859, Fjerde Deel fra 13-7-1859, nyt titelblad den 1-9-1859 med: I 4 Dele, og udgivelsesåret 1859. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dumas, Alexandre: Ammalet Beg. Roman. Ved S. Benzon. "Danmark"s Feuilleton. ♦ Jordan, 1860. 185 sider (1860, roman) EMP4067
originaltitel: Ammalet-Beg, 1859
del af: Avertissements Tidende
Detaljer
oversat af Sophus Benzon (1827-1911)
1897 Senere udgave: Tartaren. Frit bearbeidet af Holger Rygaard. "Søndags-Posten"s Føljeton. ♦ 1897. 237 sider
 Bog Dumas, Alexandre: En Nat i Florents. ♦ Odense, Milo, 1860. 184 sider (1860, roman) EMP4068
originaltitel: Une nuit à Florence sous Alexandre de Médicis, 1861
oversat af Anonym
 Bog Dumas, Alexandre: Blak. Roman i to Dele. ♦ Jordan, 1861. 240 + 230 sider (1861, roman) EMP4069
originaltitel: Black, 1858
Detaljer
oversat af Anonym
af Gaspard de Cherville (1819-1898, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til forfatter Gaspard de Cherville var medarbejder for Dumas på denne roman.
 Bog Dumas, Alexandre: Carl den Dristige. ♦ Jordan, 1861. Deel 1-2, 194 + 181 sider (1861, roman) EMP4070
originaltitel: Charles le téméraire, 1857
oversat af Anonym
 Bog Dumas, Alexandre: Jane. ♦ Schubothe, 1861. 128 sider. Pris: 56 Sk. (1861, roman) EMP4071
originaltitel: Jane, 1859
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Aleksandr Aleksandrovich Bestúzev (1797-1837, sprog: russisk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-4: Forfatterens Forord.
 note til titel Inspireret af roman af Marlinsky (ie: Aleksandr Bestuzjev).
 Bog Dumas, Alexandre: Et Naboskab. Ved S. Benzon. "Nyhedsposten"s Feuilleton. ♦ Math. Meyer, 1861. 216 sider (1861, roman) EMP4072
originaltitel: Histoire d'un cabanon et d'un chalet, 1859
originaltitel: Le fils du Forçat, 1859
Detaljer
oversat af Sophus Benzon (1827-1911)
af Gaspard de Cherville (1819-1898, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Den franske titel er i den fulde form: Le fils du forçat ou Monsieur Coumbes ou Histoire d'un cabanon et d'un chalet.
 note til titel Gaspard de Cherville var medarbejder for Dumas på denne roman.
 Bog Dumas, Alexandre: Fløielshalsbaandet. Roman. Fuilleton til "Folkebladet". ♦ (Jordan), 1863. 238 sider (1863, roman) EMP4073
originaltitel: La femmes au collier de velours, 1850
del af: Folkebladet
Detaljer
1911 Senere udgave: Fløjelshalsbaandet. Fortælling. ♦ (Universalforlaget) Wm. Sørensen, 1911. 140 sider
1916 Senere udgave: Gloria Arsena. Fantasi i 4 Billeder af August Enna. Teksten efter A. Dumas, versificeret af Olaf Hansen. ♦ Pio, 1916. 16 sider
1917 Senere udgave: Gloria Arsena. Opera i 4 Billeder af August Enna. Teksten efter Alexander Dumas, versificeret af Olaf Hansen. En sammentrængt Fremstilling af Indholdet med tematisk Fortegnelse over de vigtigste Motiver. ♦ Dansk Musikforlag, 1917. 16 sider
1917 Senere udgave: Kvinden med Fløjlshalsbaandet. (Gloria Arsena). Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Deborah Moth-Lund. ♦ John Martin, 1917. 160 sider. (Martins Halvkrone Udgave. Nr. 110)
1917 Senere udgave: Gloria Arsena. Oper in 4 Bildern von August Enna. Text nach Alexander Dumas. Deutsche Umdichtung von Clara Wechselmann. ♦ Dansk Musikforlag, 1917. 38 sider
1923 Senere udgave: Kvinden med Fløjlshalsbaandet. Gloria Arsena. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Deborah Moth-Lund. Ny Udgave. ♦ Martin, 1923. 184 sider. Pris: kr. 1,00
1939 i: Diana [6b] Senere udgave: Kvinden med Fløjlshalsbaandet. Gloria Arsena. [1939]. 72 sider
1945 Senere udgave: Kvinden med Fløjlshalsbaandet. (Overs. fra Fransk efter "La femme au collier de velours" af Kristen D. Spanggaard). ♦ Thaning & Appel, 1945. 194 sider. Pris: kr. 2,00
1970 Senere udgave: Kvinden med fløjlshalsbåndet. Overs. fra fransk af Kirsten D. Spanggaard. Originalill. af Boye Willumsen. ♦ Edito [ikke i bogh.], [1970]. 267 sider, illustreret
 Trykt i periodicum anonym [Dumas, Axandre]: Den forraadte Skriftehemmelighed (1866, novelle(r))
del af: Criminalhistorier
 Bog Dumas, Alexandre: Greven af Monte-Christo. Roman. Overs. af M. Svendsen. Udg. af C. J. Hornum. ♦ [1866-67]. Deel 1-6, 324 + 364 + 354 + 308 + 272 +282 sider (1866-67, roman) EMP4074
Detaljer
oversat af M. Svendsen
udgiver: C.J. Hornum (1814-1876)
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
 Bog Dumas, Alexandre: En Ruin. Roman af Alexandre Dumas. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos H. Donatzky, 1866. 1.-2. Deel, 132 + 140 sider (1866, roman) EMP4075 👓
originaltitel: Le père la ruine, 1860
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
af Gaspard de Cherville (1819-1898, sprog: fransk)
1917 Senere udgave: En Ruin. ♦ Københavns Bogforlag [ikke i boghandlen], 1917. [Bind] I-II, 92 + 96 sider
kollaps Noter
 note til titel Gaspard de Cherville var medarbejder hos Dumas på denne Roman.
 note til oversat titel Også solgt via L. Jordan, pris: 72 sk.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Flyveposten fra 23-5-1866 til 26-7-1866, Anden Deel fra 23-6-1866. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. En historisk Roman. ♦ Udg. og forlagt af Emil Otto, 1867. Deel 1-3, 292 + 316 + 394 (1867, roman) EMP4076
Detaljer
oversat af Valdemar Thisted (1815-1887)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
 note til titel Genbrug af oversættelsen fra 1846.
 Note (andet) Mützelburg, Adolf: Verdens Herre. Fortsættelse af Greven af Monte-Christo. Roman. Overs. efter Originalens 4. Oplag. ♦ C. Lohmann, [1867]. Bd. 1-2, 592, 580 sider (1867, roman) EMP2506
originaltitel: Der Herr der Welt, 1856
Detaljer
af Adolf Mützelburg (1831-1882, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1909 Senere udgave: Verdens Herre. Fortsættelse af Greven af Monte-Christo. Roman. ♦ Laurits Eiby, 1909-10. 2 Bd., 491 + 478 sider
1912 Senere udgave: Verdens Herre. Fortsættelse af Greven af Monte-Christo. Roman. ♦ Universalforlaget (Wm. Sørensen), 1912. [Bind] 1-4, 218 + 232 + 232 + 224 sider
1913 Senere udgave: Verdens Herre. Fortsættelse af Greven af Monte-Christo. Roman. ♦ Frederiksberg Biblioteks Forlag, 1913. [Bind] 1-6, 158 + 160 +154 + 160 + 160 + 104 sider
1915 Senere udgave: Verdens Herre. Fortsættelse af »Greven af Monte-Christo«. Oversat. ♦ Kunstforlaget »Union«, [1915?]. 1.-4. Del, 312 sider
1933 Senere udgave: Verdens Herre. Roman. Fortsættelse af Alexandre Dumas: Greven af Monte Cristo. (Uforkortet Oversættelse fra Tysk efter »Herr der Welt« af Hartvig Thomsen). ♦ Bogforlaget »Gefion«, 1933. [Bind] 1-3, 320 + 320 + 318 sider
1956 Senere udgave: Verdens herre. Roman. Af Dumas-Mützelburg. [Ny udg.]
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes også i udgave uden år med sidetal: 659 + 647 sider.
 Bog Dumas, Alexandre: Min Bedstefaders Have. Fortælling. ♦ Jordan, 1868. 91 sider (1868, roman) EMP4077
originaltitel: Le lièvre de mon grand-Père, 1856
oversat af Anonym
 Bog Dumas, Alexandre: Det preussiske Voldsherredømme. Overs. af H. F. ♦ Jordan, 1868. Deel [1]-2, 319 + 403 sider (1868, roman) EMP4078
originaltitel: La terreure prussienne, 1868
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med titelblad: Oettingers Bog- & Stentrykkeri [eller også er det samme bog?].
 Trykt i periodicum Dumas, A.: Præsten i Boulogne (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: Le curé de Boulogne
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Bric-à-brac, 1861.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Sjette Bind (1871), side 203-22, efter teksten: (Frit efter A. Dumas). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Note (andet) Harte, Bret: [Fortællinger og Skildringer [4s152]] De ni og halvfemsindstyve Musketerer. Af Al-x-d-r D-m-s. Side 152-61 (1874, novelle(r)) EMP 721 👓
originaltitel: The ninety-nine guardsmen, 1865
Detaljer
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Californian, 29-7-1865.
 Tekster Dumas, Alexander: [indgår i antologien: Muntre Fortællinger fra alle Lande [j]] Et Træk af Rossinis Liv. Efter Alexander Dumas (1878) EMP 101
originaltitel: Le corricolo: Le chapitre "Otello", 1843
Detaljer
1881 indgår i antologien: Muntre Fortællinger [35] Senere udgave: Et Træk af Rossinis Liv. Efter Alexander Dumas. Side 35-44
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. Illustreret Udgave. ♦ 1880, Hefte 1-? (1884, roman) EMP4080
Detaljer
oversat af Anonym
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Greven af Monte-Christo. Roman. Føljeton til "Dags-Avisen". ♦ 1880-81. Del 1-6, 359 + 447 + 483 + 301 + 353 + 375 sider (1880-81, roman) EMP4079
del af: Dags-Avisen
Detaljer
oversat af Anonym
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
 Bog Dumas, Alexander: [indgår i antologien: Muntre Fortællinger [35]] Et Træk af Rossinis Liv. Efter Alexander Dumas. Side 35-44 (1881, tekster) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
1878 indgår i antologien: Muntre Fortællinger fra alle Lande [j] 1. udgave: Et Træk af Rossinis Liv. Efter Alexander Dumas
 Bog Dumas, Alexander: De tre Musketerer. Historisk Roman af Alexander Dumas. Oversat af Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1884. 1.-2. Del, 392 [2] + 365 [2] sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1884, roman) EMP4081 👓
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Første Del, side [393-94]: Indhold af første Del.
 note til oversat titel Anden Del, side [367-68]: Indhold af anden Del.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Dumas, Alexandre: Et Aar i Californien. Efter en Udvandrers Fortælling. Af Alexander Dumas. ♦ Chicago, Ill., Skandinavisk Boghandel, 1886. 128 sider (1886, roman) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
1853 1. udgave: Et Aar i Kalifornien. Efter en Udvandrers Fortælling ♦
kollaps Noter
 note til oversat titel Samme oversættelse som i Almuevennen.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Dumas, Alexandre: Efter Revolutionen. Feuilleton til "Avisen". ♦ 1889. Del 1-4, 202 + 205 + 140 + 266 sider (1889, roman) EMP4082
del af: Avisen
Detaljer
oversat af Anonym
1857-58 1. udgave: Jehus Stalbrødre. Historisk Roman. ♦ Jordan, 1857-58. Deel 1-3, 228 + 242 + 240 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Dronningens Halsbaand. Historisk Roman fra Donning Marie Antoinettes Tid af Alexandre Dumas (Forfatteren til "De tre Musketerer" og "Greven af Monte Christo"). Oversat af Fischer Jacobsen. ♦ København, "København"s Føljeton, 1893-94. [1.]-3. Del, 532 + 552 + 403 sider (1893-94, roman) EMP4083 👓
del af: København
Detaljer
oversat af S. Fischer Jacobsen (1858-1917)
1850 1. udgave: Dronningens Halsbaand. Roman. ♦ Jordan, 1850. Deel 1-7, 207 + 186 + 164 + 205 + 216 + 178 + 156 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i København fra 3-11-1893 til 22-6-1894, Anden Del fra 21-1-1894, Tredje Del fra 18-4-1894. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Dumas, Alexander: Kaptajn Pamphilius. I fri Bearbejdelse ved O. P. Ritto og med Text-Illustrationer af Alfred Schmidt. ♦ [Illustreret Tidende] (Chr. Macheprangs Forlag), 1894. 76 sider, illustreret (kvartformat) (1894, roman) EMP4084
originaltitel: Le capitaine Pamphile, 1839
del af: Nutiden
del af: Adresseavisen
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af O.P. Ritto (1847-1922)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note om føljeton Uddrag (Une sédition à bord du brick "La Roxelane") trykt i Nutiden, Nr. 92 (23-6-1878), side 324-25, Nr. 93 (30-6-1878), side 336, Nr. 94 (07-07-1878), side 344 og Nr. 95 (14-07-1878), side 348-49.
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1888-89, fra Nr. 2 (14-10-1888), side 22-23, til Nr. 13 (30-12-1888), side 150-51, Paa Dansk ved O. P. Ritto.
 note om føljeton Føljeton i Adresseavisen fra 28-9-1888 til 23-10-1888, under titlen: Høg over Høg eller Cap. Pamphiles Gjenvordigheder af Alexander Dumas [Uddrag, starter med kapitel 9 i 1887-udgaven]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst (Nouvelle edition, 1887) på: Link til ekstern webside Google Books
 anmeldelse Adresseavisen 19-12-1894, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dumas, Alexandre: Greven af Monte Christo. [Med nye Illustrationer af danske Kunstnere]. ♦ Kjøbenhavn, Laurits Eibys Forlag, 1894. Bind I-III, 340 + 355 + 350 sider, illustreret (1894, roman) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
kollaps Noter
 note til titel Hvert bind består af 2 dele.
 url Fuld visning af den danske oversættelse, bind 1 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse, bind 2 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse, bind 3 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. Med Fortale af Alexander Dumas den Yngre oversat af Carl Muusmann. Illustreret af Maurice Leloir. ♦ Kjøbenhavn, A. Christiansens Kunstforlag, [1895-96]. Bind 1-2, viii + 316 + 307 + [5] + [7] sider, illustreret (1895-96, roman) EMP4086 👓
Detaljer
forord af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
oversat af Carl Muusmann (1863-1936)
illustrationer af Maurice Leloir (1851-1940, sprog: fransk)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Bind 1, side v-vii: Fortale.
 note til oversat titel Bind 2, 7 upaginerede sider: Brev fra Alexander Dumas den yngre.
 note til oversat titel Udkom i 40 hefter, fra starten 1895 til starten af 1896 [første hefte har årstallet 1895, bind 2 side [312] har årstallet 1896].
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf af de 40 hefter) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Dumas, Alexandre: Neros sidste Dage. Historisk Roman. Frit bearbeidet af Holger Rygaard. "Søndags-Posten"s Føljeton. ♦ 1896. 207 sider (1896, roman) EMP4085
del af: Søndags-Posten
Detaljer
oversat af Holger Rygaard
1841 1. udgave: Actea. Fra det Franske ved J. Høst-Sørensen. ♦ 1841. 395 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Tyve Aar efter. Fortsættelse af De tre Musketerer. Overs. af Fr. Winkel Horn og C. Michelsen. Med Illustrationer af R. Christiansen, V. Jastrau, J. Nørretranders og P. Steffensen. ♦ A. Christiansen, 1898-99. Del [1]-2., 299 + 338 sider, illustreret (1897-99, roman) EMP4088
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
illustrationer af J. Nørretranders (1871-1957)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1847-48 1. udgave: Tyve Aar efter. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-6, 235 + 244 + 208 + 210 + 262 + 184 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Tartaren. Frit bearbeidet af Holger Rygaard. "Søndags-Posten"s Føljeton. ♦ 1897. 237 sider (1897, roman) EMP4087
del af: Søndags-Posten
Detaljer
oversat af Holger Rygaard
1860 1. udgave: Ammalet Beg. Roman. Ved S. Benzon. "Danmark"s Feuilleton. ♦ Jordan, 1860. 185 sider
 Bog Dumas, Alexander: Greven af Monte-Christo. ♦ Albert Cammermeyers Forlag - Lars Swanstrøm, 1897. 848 sider (1897, roman)
Detaljer
oversat af anonym norsk (sprog: norsk)
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
kollaps Noter
 anmeldelse Dagens Nyheder 24-12-1897, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Note (andet) Lermina, J.: Greven af Monte-Christos Søn. Roman. Autoriseret af Alexander Dumas. Overs. af E.K. ♦ 1898. Del 1-2, 404 + 340 sider (1898, roman) EMP4378
originaltitel: Le fils de Monte-Christo. Suite du roman d'A. Dumas, 1885
Detaljer
af Jules Lermina (1839-1915, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
 Bog (fejlagtig tillagt) Dumas, Alexandre [ie: af Maquet, Auguste]: Den skønne Gabrielle. Historisk Roman af Alex. Dumas. ♦ Janssen, 1899. Del 1-2, 476 + 270 sider (kvartformat) (1899, roman) EMP4398
Detaljer
af Auguste Maquet (1813-1888, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1855 1. udgave: Den skjønne Gabrielle. Historisk Roman. ♦ Jordan, 1855. Deel 1-5
kollaps Noter
 note til titel I danske biblioteker placeret under Dumas d.æ.
 Bog Dumas, Alexandre: Hertugen af Savoiens Page. ♦ 1900. Del 1-2, 552 + 553 sider. (Feuilleton til "Sorø Avis") (1900, roman) EMP4053
del af: Sorø Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1855 1. udgave: Hertugen af Savoiens Page. Udgives som Tillæg til "Flyveposten". ♦ Jordan, 1855. Deel 1-2, 304 + 304 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Ascanio eller de to Medbejlerinder. ♦ Oluf Olsens Forlag, 1901. [Bind] I-III, 244 + 266 + 314 sider (1901, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1847 1. udgave: Ascanio. ♦ Jordan, 1847. Deel 1-3, 202 + 213 + 231 sider
 Note (andet) anonym: Greven af Monte-Christos eventyrlige Hændelser i Syd Kalifornien eller Rigdom og Kærlighed. ♦ Aarhus, Østjydsk Forlag, 1901. 1104 sider (1901, roman)
originaltitel: ?
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum (oversætter) Dumas, Alexandre: Et Skud. Af Alexandre Dumas. Dansk ved V. F. (1901, novelle(r)) 👓
originaltitel: Un coup de feu, 1858
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
af Aleksandr Sergejevitsch Pusjkin (1799-1837, sprog: russisk)
oversat af V.F. (pseudonym)
illustrationer af Anonym
1876 i: »Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [1e] 1. udgave: Et Skud
kollaps Noter
 note til oversat titel Pusjkins novelle "Et Skud", oversat til fransk af Dumas. På fransk trykt i: Le Monte-Cristo, 1858. Udgivet i bogform i samlingen: Jane, 1859.
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 39 (30-6-1901), side 610-14. Illustreret. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Dumas, Alexandre: Chevalier d'Harmental. Fortælling. ♦ [Næstved], 1902. 534 sider. (Føljeton til "Vordingborg Avis") (1902, roman)
del af: Vordingborg Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1847 indgår i: Roman-Journal [a] 1. udgave: Chevalier d'Harmental. ♦ Jordan, 1847. Deel 1-2, 270 + 249 sider
 Bog (andet) le Prince, F.: Dødningehaanden. Roman. Fortsættelse af "Greven af Monte-Christo". 6 Dele. ♦ L. Eiby, 1902. [Bind] I-VI, ? sider. Pris: kr. 3,25 (1902, roman)
Detaljer
af Alfredo Passolo Hogan (1830-1865, sprog: portugisisk)
oversat af Anonym
1855-56 1. udgave: Dødningehaanden. Roman af F. Le Prince. Fortsættelse af Romanen: "Greven af Monte-Christo", af Alexander Dumas. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Boghandler A. Levy, 1855-56. 1.-6. Deel, 143 + 132 +129 + 130 + 138 + 125 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Davidsen)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 opført under: Franske Romaner og Fortællinger.
 Bog Dumas, Alexandre: Musketerernes sidste Bedrifter. Afslutningen paa "De tre Musketerer". Overs. af C. Michelsen. Med Illustrationer af J. Nørretranders. ♦ A. Christiansen, 1900-02. Del 1-6, 74 + 92 + 121 + 130+ 130 + 66 sider, illustreret (1902, roman) EMP4089
Detaljer
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
illustrationer af J. Nørretranders (1871-1957)
1848-57 1. udgave: Vicomte de Bragelonne eller Ti Aar efter. ♦ Jordan, 1848-57. Deel 1-9, 160 + 144 + 144 + 208 + 205 + 224 + 192 + 183 + 112 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Ange Pitou. ("Vort Land"s Feuilleton). ♦ [Vort Land] [ikke i boghandlen], 1903. 238 sider (1903, roman)
del af: Vort Land
Detaljer
oversat af Anonym
1851-53 1. udgave: Ange Pitou eller Revolutionen i Aaret 1789. ♦ Jordan, 1851-53. Deel 1-5, 160 + 200 + 200 + 199 + 270 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Diana. Illustr. med ca. 300 Billeder af M. Leloir skaarne i Træ af Hoyot. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ A. Christiansen, 1903. [Bind] I-II, 326 + 432 sider. Pris: kr. 14,00 (1903, roman)
Detaljer
illustrationer af Maurice Leloir (1851-1940, sprog: fransk)
oversat af Samuel Prahl (1863-1928)
1846 i: Samlede Skrivter [9-13] 1. udgave: Diane de Monsoreau. Overs. af H. Nødskou. ♦ Steen & Søn, 1846. Deel 1-5, 292 + 326 + 342 + 336 + 334 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Roskilde Avis 8-11-1892, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dumas, Alexander: Chevalier d'Harmental. Roman. Føljeton til Randers Dagblad. ♦ Randers, C.J. Rye's Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1903. 534 sider (1903, roman) 👓
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
1847 indgår i: Roman-Journal [a] 1. udgave: Chevalier d'Harmental. ♦ Jordan, 1847. Deel 1-2, 270 + 249 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Randers Dagblad fra 2-1-1903 til 27-3-1903. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Dumas, Alexandre: Chevalier d'Harmental. Fortælling af Alexander Dumas. ♦ [Slagelse], [Slagelse-Posten], 1903. 534 sider (1903, roman)
del af: Slagelse-Posten
Detaljer
oversat af Anonym
1847 indgår i: Roman-Journal [a] 1. udgave: Chevalier d'Harmental. ♦ Jordan, 1847. Deel 1-2, 270 + 249 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Slagelse-Posten fra 19-4-1903 til 29-7-1903. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Dumas, Alexandre: Chevalier d'Harmental. ♦ Vejle, 1903. 534 sider. (Vejle Amts Avis) (1903, roman)
del af: Vejle Amts Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1847 indgår i: Roman-Journal [a] 1. udgave: Chevalier d'Harmental. ♦ Jordan, 1847. Deel 1-2, 270 + 249 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Dronning Margot. Roman. ("Vort Land"s Feuilleton). ♦ [Vort Land] [ikke i boghandlen], 1904. 338 sider (1904, roman)
del af: Vort Land
Detaljer
oversat af Anonym
1846 1. udgave: Dronning Margot. Historisk Roman efter Alexandre Dumas's franske Original. ♦ 1846. Deel 1-4, 246 + 272 + 264 + 308 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Vort Land 1904.
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. Illustr. af Milton Jensen. ♦ William Sørensen (Kbh.), 1907. 478 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00. (Trykkested: Aarhus) (1907, roman)
Detaljer
illustrationer af C. Milton Jensen (1855-1928)
oversat af Anonym
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Greven af Monte Christo. Roman. ♦ Aarhus, Alb. Bayer, 1907-08. [Bind] I-VI, 274 + 423 + 404 + 424 + 285 + 309 sider (1907-08, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
 Bog Dumas, Alexandre: Greven af Monte Christo. Med Illustrationer af danske Kunstnere. ♦ Kjøbenhavn, Laurits Eibys Forlag, 1894. Bind I-III, 342 + 358 + 340 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50 (1894, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 22 hefter på 48 sider.
 note til oversat titel Berlingske Tidende 19-6-1907, Aften, side 4 [Reklame med "Uddrag af et Privatbrev for en af vore højtansete Forfattere til Forlæggeren", hvor der fortælles en sandfærdig anekdote om romanen som føljeton i en dansk avis [Dagsavisen?]]. Fuld visning af reklamen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dumas, Alexandre: Greven af Monte-Christo. ♦ Strandberg, 1908. 142 sider. Pris: kr. 1,25 (1908, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
 Bog Dumas, Alexandre: Ti Aar efter (1909, roman)
Detaljer
1848-57 1. udgave: Vicomte de Bragelonne eller Ti Aar efter. ♦ Jordan, 1848-57. Deel 1-9, 160 + 144 + 144 + 208 + 205 + 224 + 192 + 183 + 112 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Tyve Aar efter. Roman. ♦ (Chr. Flor), 1909. 638 sider (1909, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1847-48 1. udgave: Tyve Aar efter. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-6, 235 + 244 + 208 + 210 + 262 + 184 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Musketerernes sidste Bedrifter eller Ti Aar efter. Roman. ♦ Chr. Flor, 1909. [Bind] I-II, 638 + 638 sider (1909, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1848-57 1. udgave: Vicomte de Bragelonne eller Ti Aar efter. ♦ Jordan, 1848-57. Deel 1-9, 160 + 144 + 144 + 208 + 205 + 224 + 192 + 183 + 112 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Pauline de Meulien. Overs. fra fransk. ♦ 1909. 176 sider. (Trykkeri: F.A. Geisler & Sønners Bogtrykkeri) (1909, roman)
Detaljer
1839 1. udgave: Pauline og Murat. Fra det Franske ved J. Høst Sørensen. ♦ Oversætterens Forlag, 1839. 308 sider. Pris: 8 mk.
 Bog (andet) Mützelburg, Adolf: Verdens Herre. Fortsættelse af Greven af Monte-Christo. Roman. ♦ Laurits Eiby, 1909-10. 2 Bd., 491 + 478 sider (1909, roman)
Detaljer
af Adolf Mützelburg (1831-1882, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1867 1. udgave: Verdens Herre. Fortsættelse af Greven af Monte-Christo. Roman. Overs. efter Originalens 4. Oplag. ♦ C. Lohmann, [1867]. Bd. 1-2, 592, 580 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del af gave til nye abonnenter på årgang 1912-13 af ugebladet "Det nye Hjem" [jævnfør annonce i Riget 27-10-1912]. Fuld visning af annoncen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. ♦ Chr. Flor, 1909. [Bind] I-II, 640 sider (1909, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. Hist. Roman. ♦ Hansen & Møllers Forlag, 1909. [ufuldendt, der udkom kun 1. hefter på 16 sider] (1909, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. Roman. ♦ "Dansk Familieblad"s Forlag [ikke i Bogh.], 1910. [Bind] I-III, 192 + 192 + 188 sider (1910, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Tyve Aar efter. Roman. ♦ (Chr. Flor), 1911. [Bind] I-III, 224 + 224 + 224 sider (1911, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1847-48 1. udgave: Tyve Aar efter. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-6, 235 + 244 + 208 + 210 + 262 + 184 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Brudekjolen. Fortælling. ♦ Dansk-norsk Boghandler-Forlag, (Fergo) 1911. 184 sider (1911, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1846 1. udgave: Brudekjolen. Fortælling. ♦ Jordan, 1846. 407 sider. (Fremmede Belletrister, 31)
 Bog Dumas, Alexandre: Duen. ♦ (Universalforlaget) Wm. Sørensen, 1911. 128 sider (1911, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1852 1. udgave: Duen. Fortælling. ♦ Jordan, 1852. 106 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Fløjelshalsbaandet. Fortælling. ♦ (Universalforlaget) Wm. Sørensen, 1911. 140 sider (1911, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1863 1. udgave: Fløielshalsbaandet. Roman. Fuilleton til "Folkebladet". ♦ (Jordan), 1863. 238 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Mester Adam. Fortælling. ♦ (Universalforlaget) Wm. Sørensen, 1911. 78 sider (1911, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1847 1. udgave: Mester Adam. ♦ Jordan, 1847. 224 sider
 Bog anonym [Dumas, Alexandre]: [indgår i: Den gule Maske [c]] Af en Advokats Memoirer. 17 sider (1912, novelle(r))
 Bog Dumas, Alex.: [indgår i: Den gule Maske [b]] Flygtningen. 58 sider (1912, novelle(r))
 Bog anonym [Dumas, Alexandre]: [indgår i: Den gule Maske [d]] Herr de la Pivardiere. 40 sider (1912, novelle(r))
 Bog Dumas, Alexandre: Musketerernes sidste Bedrifter eller Ti Aar efter. Roman. ♦ Chr. Flor, 1912. [Bind] I-IV, 208 + 208 + 208 + 206 sider (1912, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1848-57 1. udgave: Vicomte de Bragelonne eller Ti Aar efter. ♦ Jordan, 1848-57. Deel 1-9, 160 + 144 + 144 + 208 + 205 + 224 + 192 + 183 + 112 sider
 Bog (andet) Mützelburg, Adolf: Verdens Herre. Fortsættelse af Greven af Monte-Christo. Roman. ♦ Universalforlaget (Wm. Sørensen), 1912. [Bind] 1-4, 218 + 232 + 232 + 224 sider (1912, roman)
Detaljer
af Adolf Mützelburg (1831-1882, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1867 1. udgave: Verdens Herre. Fortsættelse af Greven af Monte-Christo. Roman. Overs. efter Originalens 4. Oplag. ♦ C. Lohmann, [1867]. Bd. 1-2, 592, 580 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Greven af Monte Christo. ♦ Frederiksberg Biblioteks Forlag, 1912. [Bind] I-VI, 1120 sider (1912, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
kollaps Noter
 note om oplag [2. Oplag], 1914.
 Bog Dumas, Alexandre: Greven af Monte Christo. Roman. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1912. [Bind] I-VI, 186 + 198 + 200 + 168 + 156 + 148 sider (1912, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
 Bog Dumas, Alexandre: Af en Læges Erindringer. ♦ Frederiksberg Biblioteks Forlag, 1913. [Bind] I-III, 94 + 80 + 56 sider (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1851 1. udgave: Scarrons Hus. ♦ Jordan, 1851. 303 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Giftblanderen. ♦ (Universalforlaget) Wm. Sørensen, 1913. 80 sider (1913, novelle(r))
Detaljer
oversat af Anonym
1856 indgår i: Mærkværdige og interessante Kriminalhistorier [?] 1. udgave: Marquisen af Gange
 Bog (fejlagtig tillagt) Dumas, Alexandre [ie: Maquet, Auguste]: Kærlighed ved Hoffet. Roman. ♦ (Universalforlaget) Wm. Sørensen, 1913. [Bind] I-III, 126 + 96 + 108 sider (1913, roman)
Detaljer
af Auguste Maquet (1813-1888, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1864 1. udgave: Ret og Vrange. Af Auguste Maquet. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Lund [ikke i boghandlen], 1864. 1.-2. Deel, 286 + 198 sider
 Bog (andet) Mützelburg, Adolf: Verdens Herre. Fortsættelse af Greven af Monte-Christo. Roman. ♦ Frederiksberg Biblioteks Forlag, 1913. [Bind] 1-6, 158 + 160 +154 + 160 + 160 + 104 sider (1913, roman)
Detaljer
af Adolf Mützelburg (1831-1882, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1867 1. udgave: Verdens Herre. Fortsættelse af Greven af Monte-Christo. Roman. Overs. efter Originalens 4. Oplag. ♦ C. Lohmann, [1867]. Bd. 1-2, 592, 580 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Folkets Barn. M. Illustr. [af G. Hentze] og 1 Tvl. ♦ Forlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1914. 614 sider (1914, roman)
serietitel: Litteraturens Mesterværker, 15
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Gudmund Hentze (1875-1948)
1855 1. udgave: Folkets Barn. Historisk Roman fra Revolutionens første Aar. ♦ Jordan, 1855. Deel 1-3, 206 + 165 + 179 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Den sorte Tulipan. Oversat til Dansk af P. Engelstoft. ♦ Aschehoug, [1915]. 176 sider. (Blaabøgerne. Nr. 1) (1915, roman)
serietitel: Blaabøgerne, 1
Detaljer
oversat af Povl Engelstoft (1876-1961)
1922 1. udgave: Den sorte Tulipan. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], [1922]. 274 sider
 Bog (andet) Mützelburg, Adolf: Verdens Herre. Fortsættelse af »Greven af Monte-Christo«. Oversat. ♦ Kunstforlaget »Union«, [1915?]. 1.-4. Del, 312 sider (1915, roman)
Detaljer
af Adolf Mützelburg (1831-1882, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1867 1. udgave: Verdens Herre. Fortsættelse af Greven af Monte-Christo. Roman. Overs. efter Originalens 4. Oplag. ♦ C. Lohmann, [1867]. Bd. 1-2, 592, 580 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1920-24, i Det kgl. Bibliotek registreret med året 1915.
 Bog Dumas, Alexandre: Gabriel Lambert eller Galejslaven. ♦ Kjøbenhavns Bogforlag, 1916. 118 sider (1916, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1850 1. udgave: Gabriel Lambert eller Galeislaven. Fortælling. ♦ Jordan, 1850. 203 sider
 Bog Gloria Arsena. Fantasi i 4 Billeder af August Enna. Teksten efter A. Dumas, versificeret af Olaf Hansen. ♦ Pio, 1916. 16 sider (1916, dramatik)
Detaljer
musik af August Enna (1859-1939)
sange af Olaf Hansen (1870-1932)
1863 1. udgave: Fløielshalsbaandet. Roman. Fuilleton til "Folkebladet". ♦ (Jordan), 1863. 238 sider
kollaps Noter
 Bog Dumas, Alexandre: Fernando eller De to Brødre. ♦ Kjøbenhavns Bogforlag [ikke i Bogh.], 1917. [Bind] I-II, 150 + 186 sider (1917, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1851 1. udgave: Gud raader. 4 Dele. Oversat fra Fransk af V. Herrmann. ♦ Kjøbenhavn, udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1851. 888 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel [Samme oversættelse?] Kristiania/København, Norsk-Dansk Bokforlag, 1917. [Bind] I-II, 150 + 186 sider.
 Bog Gloria Arsena. Opera i 4 Billeder af August Enna. Teksten efter Alexander Dumas, versificeret af Olaf Hansen. En sammentrængt Fremstilling af Indholdet med tematisk Fortegnelse over de vigtigste Motiver. ♦ Dansk Musikforlag, 1917. 16 sider (1917, dramatik)
Detaljer
musik af August Enna (1859-1939)
sange af Olaf Hansen (1870-1932)
1863 1. udgave: Fløielshalsbaandet. Roman. Fuilleton til "Folkebladet". ♦ (Jordan), 1863. 238 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Greven af Monte Christo. ♦ Frederiksberg Kunstforlag [ikke i Bogh.], 1917. [Bind] I-VI, 232 + 256 + 224 + 176 + 192 + 160 sider, illustreret (1917, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
 Bog Dumas, Alexandre: Kvinden med Fløjlshalsbaandet. (Gloria Arsena). Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Deborah Moth-Lund. ♦ John Martin, 1917. 160 sider. (Martins Halvkrone Udgave. Nr. 110) (1917, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 110
Detaljer
oversat af Deborah Moth-Lund (1878-1949)
1863 1. udgave: Fløielshalsbaandet. Roman. Fuilleton til "Folkebladet". ♦ (Jordan), 1863. 238 sider
 Bog Dumas, Alexandre: En Ruin. ♦ Københavns Bogforlag [ikke i boghandlen], 1917. [Bind] I-II, 92 + 96 sider (1917, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1866 1. udgave: En Ruin. Roman af Alexandre Dumas. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos H. Donatzky, 1866. 1.-2. Deel, 132 + 140 sider
 Bog Gloria Arsena. Oper in 4 Bildern von August Enna. Text nach Alexander Dumas. Deutsche Umdichtung von Clara Wechselmann. ♦ Dansk Musikforlag, 1917. 38 sider (1917, dramatik)
Detaljer
musik af August Enna (1859-1939)
oversat af Klara Wechselmann (1875-1959)
1863 1. udgave: Fløielshalsbaandet. Roman. Fuilleton til "Folkebladet". ♦ (Jordan), 1863. 238 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Greven af Monte-Christo. Roman. ♦ Kunstforlaget "Danmark" [ikke i Bogh.], 1918-19. [Bind] I-VI, 186 + 204 + 202 + 170 + 158 + 152 sider (1918-19, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
 Bog Dumas, Alexandre: Mørkets Dronning. Folkeroman om Kærlighed, Had og Forbrydelse. (Oversat og tilrettelagt af Alf Erling [ie: Louis Møller]). ♦ Kristiania, O.A. Vindhols Forlag, 1919. 1.-3. Del, 144 + 140 + 176 sider (1919, roman)
Detaljer
oversat af Louis Møller, f 1872 (1872-1952)
1851 1. udgave: Gud raader. 4 Dele. Oversat fra Fransk af V. Herrmann. ♦ Kjøbenhavn, udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1851. 888 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes også i Føljeton-udgave med undertitlen: Forbryderroman. 1904, [Bind] 1-2. [Louis de Moulins "Revuen"].
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. Roman. Aut. Udgave. Revideret Oversættelse ved Laurits Swendsen. ♦ Hagerup, 1919. [Bind] I-II, 318 + 296 sider (1919, roman)
Detaljer
oversat af Lauritz Swendsen (1864-1944)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. Med Fortale af Alexander Dumas den yngre. Oversat af Carl Muusmann. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1919. [Bind] I-III, 238 + 240 + 236 sider (1919, roman)
Detaljer
forord af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
oversat af Carl Muusmann (1863-1936)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. Oversat af Carl Muusmann. ♦ John Martin, 1919. Bind 1-2, 308 + 294 sider (1919, roman)
Detaljer
oversat af Carl Muusmann (1863-1936)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 2 har titlen: Mylady.
 Bog Dumas, Alexandre: Tyve Aar efter. Roman. ♦ Hagerup, 1920. [Bind] I-II, 312 + 320 sider. Pris: kr. 9,50 (1920, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1847-48 1. udgave: Tyve Aar efter. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-6, 235 + 244 + 208 + 210 + 262 + 184 sider
 Bog anonym [Dumas, Alexandre]: Den sorte Tulipan. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], [1922]. 274 sider (1922, roman)
serietitel: Danmarks Bibliotheket
Detaljer
oversat af Anonym
1851 1. udgave: Den sorte Tulipan. ♦ Jordan, 1851. Deel 1-2, 156 + 183 sider
1915 Senere udgave: Den sorte Tulipan. Oversat til Dansk af P. Engelstoft. ♦ Aschehoug, [1915]. 176 sider. (Blaabøgerne. Nr. 1)
 Bog Dumas, Alexandre: Kvinden med Fløjlshalsbaandet. Gloria Arsena. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Deborah Moth-Lund. Ny Udgave. ♦ Martin, 1923. 184 sider. Pris: kr. 1,00 (1923, roman)
Detaljer
oversat af Deborah Moth-Lund (1878-1949)
1863 1. udgave: Fløielshalsbaandet. Roman. Fuilleton til "Folkebladet". ♦ (Jordan), 1863. 238 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Diana. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ (Aarhus), Forlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1926. [Bind] I-VI, 172 + 188 + 190 + 190 + 186 + 176 sider, illustreret (1926, roman)
Detaljer
oversat af Samuel Prahl (1863-1928)
illustrationer af Anonym
1846 i: Samlede Skrivter [9-13] 1. udgave: Diane de Monsoreau. Overs. af H. Nødskou. ♦ Steen & Søn, 1846. Deel 1-5, 292 + 326 + 342 + 336 + 334 sider
 Note (baseret på værk) anonym: Greven af Monte Christo. Filmsroman efter den store "Fox"-Film af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, [1927]. 68 sider, [4] sider tavler (1927, roman) 👓
originaltitel: Monte Cristo, 1922
serietitel: Evas Filmsromaner, 13
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: John Gilbert.
 note til oversat titel De 4 tavler med fotos fra filmen. Tavlerne er medregnet i sidenummereringen.
 url film Baseret på stumfilm fra 1922 (dansk premiere 7-3-1927, Colosseum). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. Udg. af Axel Broe. ♦ (Aarhus), Gyldendal, 1928. [Bind] I-II, (386 + 1 Ptr.) + 354 sider. (Gyldendals Bibliotek. Bind 38-39) (1928, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 38-39
Detaljer
udgiver: Axel Broe (1892-1940)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Greven af Monte Christo. ♦ Gyldendal, 1928. [Bind] I-III, 350 + 366 + 328 sider. Pris: kr. 6,00 (1928, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. (Udg. og bearbejdet af Axel Broe). ♦ Gyldendal, 1929. [Bind] I-II, 318 + 296 sider. Pris: kr. 5,00 (1929, roman)
Detaljer
oversat af Axel Broe (1892-1940)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt Oplag], 1934.
 note om oplag [Nyt Oplag], 1943.
 Bog Dumas, Alexandre: Tyve Aar efter. [Udg. og bearb. af Axel Broe]. ♦ Gyldendal, 1929. [Bind] I-II, 356 + 362 sider. Pris: kr. 5,00 (1929, roman)
Detaljer
oversat af Axel Broe (1892-1940)
1847-48 1. udgave: Tyve Aar efter. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-6, 235 + 244 + 208 + 210 + 262 + 184 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversætterens navn fremgår af oplaget fra 1937.
 note om oplag [Nyt Oplag], 1937.
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. Roman. ♦ A/S Baltisk Forlag [ikke i boghandlen], 1930. [Bind] I-VI (1930, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Dronningens Halsbaand. Roman. Illustreret efter Originaler af F. Philippoteaux. (Uforkortet dansk Udg). ♦ Bogforlaget »Gefion« A/S, Linnésgade 24, 1931. [Bind] I-II, (310 sider + 12 tavler) + (306 sider + 12 tavler) (1931, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Henri Felix Emmanuel Philippoteaux (1815-1884, sprog: fransk)
1850 1. udgave: Dronningens Halsbaand. Roman. ♦ Jordan, 1850. Deel 1-7, 207 + 186 + 164 + 205 + 216 + 178 + 156 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Greven af Monte Christo. Roman. Illustr. af Gavarni og Johannot. (Uforkortet dansk Udg. efter "Le comte de Monte-Cristo" af R. L. E. Stevns). ♦ Bogforlaget »Gefion«, 1931. [Bind] I-III, (328 sider + 9 tavler) + (324 sider + 8 tavler) + (298 sider + 8 tavler) (1931, roman)
Detaljer
illustrationer af Paul Gavarni (1804-1866, sprog: fransk)
illustrationer af Tony Johannot (1803-1852, sprog: fransk)
oversat af R.L.E. Stevns
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
 Bog Dumas, Alexandre: Musketerernes sidste Bedrifter. Ti Aar efter. (Udg. og bearbejdet af Axel Broe). ♦ Gyldendal, 1931. [Bind] I-II, 468 + 484 sider (1931, roman)
Detaljer
oversat af Axel Broe (1892-1940)
1848-57 1. udgave: Vicomte de Bragelonne eller Ti Aar efter. ♦ Jordan, 1848-57. Deel 1-9, 160 + 144 + 144 + 208 + 205 + 224 + 192 + 183 + 112 sider
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt Oplag], 1937.
 Bog Dumas, Alexandre: Bastillens Fald. Ange Pitou. Roman. (Dansk Udgave af »Ange Pitou«, oversat af J. Thulstrup). ♦ Bogforlaget »Gefion«, 1932. 424 sider (1932, roman)
Detaljer
oversat af Irmelin Thulstrup (1902-1974)
1851-53 1. udgave: Ange Pitou eller Revolutionen i Aaret 1789. ♦ Jordan, 1851-53. Deel 1-5, 160 + 200 + 200 + 199 + 270 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Grevinden af Charny. Roman. (Oversat af Tage Brüel). ♦ Bogforlaget »Gefion«, 1932. [Bind] I-III, 320 + 320 + 312 sider (1932, roman)
Detaljer
oversat af Tage Brüel (1889-1970)
1854-60 1. udgave: Grevinden af Charny. ♦ Jordan, 1854-60. Deel 1-6, 188 + 184 + 220 + 191 + 211 + 273 sider
 Bog Dumas, Alexandre: En Læges Erindringer. Joseph Balsamo. Roman. (Uforkortet dansk Udg. efter »Mémoires d'un médecin« oversat af Hartvig Thomsen). ♦ Bogforlaget »Gefion« (Linnésgade 24), 1932. [Bind] I-III, 320 + 318 + 336 sider (1932, roman)
Detaljer
oversat af Hartvig Thomsen (1907-1983)
1846-48 i: Samlede Skrivter [14-19] 1. udgave: En Læges Mindeskrivter. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1846-47. Deel 1-6, 220 + 256 + 232 + 232 + 232 + 236 sider
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. Bearbejdet for Ungdommen af D. Hein-Hedegaard. Illustreret med Billeder fra Filmen. ♦ Forlagskompagniet, [1933]. 112 sider, illustreret (1933, roman)
Detaljer
oversat af D. Hein-Hedegaard
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Bog (andet) Dumas-Mützelburg: Verdens Herre. Roman. Fortsættelse af Alexandre Dumas: Greven af Monte Cristo. (Uforkortet Oversættelse fra Tysk efter »Herr der Welt« af Hartvig Thomsen). ♦ Bogforlaget »Gefion«, 1933. [Bind] 1-3, 320 + 320 + 318 sider (1933, roman)
Detaljer
af Adolf Mützelburg (1831-1882, sprog: tysk)
oversat af Hartvig Thomsen (1907-1983)
1867 1. udgave: Verdens Herre. Fortsættelse af Greven af Monte-Christo. Roman. Overs. efter Originalens 4. Oplag. ♦ C. Lohmann, [1867]. Bd. 1-2, 592, 580 sider
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. Med Fortale af Alexandre Dumas den yngre. Overs. af Carl Muusmann. Illustr. af Maurice Leloir. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1935. [Bind] I-II, 324 + 312 sider, illustreret (1935, roman)
Detaljer
forord af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
oversat af Carl Muusmann (1863-1936)
illustrationer af Maurice Leloir (1851-1940, sprog: fransk)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Ti Aar efter. Musketerernes sidste Bedrifter. Afslutning på "De tre Musketerer". Overs. af Carl Muusmann. M. Illustr. af J. Nørretranders. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1935. [Bind] I-II, 324 + 396 sider (1935, roman)
Detaljer
oversat af Carl Muusmann (1863-1936)
illustrationer af J. Nørretranders (1871-1957)
1848-57 1. udgave: Vicomte de Bragelonne eller Ti Aar efter. ♦ Jordan, 1848-57. Deel 1-9, 160 + 144 + 144 + 208 + 205 + 224 + 192 + 183 + 112 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Tyve Aar efter. Med Fortale af Alexandre Dumas den Yngre. Overs. af Carl Muusmann. Illustr. af R. Christiansen, V. Jastrau og Nørretranders. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1935. 338 sider, illustreret (1935, roman)
Detaljer
forord af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
oversat af Carl Muusmann (1863-1936)
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
illustrationer af J. Nørretranders (1871-1957)
1847-48 1. udgave: Tyve Aar efter. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-6, 235 + 244 + 208 + 210 + 262 + 184 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Greven af Monte Christo. [Ny Udg.] ♦ (Aarhus), Gyldendal, 1935. [Bind] I-III, 338 + 364 + 332 sider (1935, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
kollaps Noter
 note til titel Også solgt i et bind.
 Bog Dumas, Alexandre: Lægens Memoirer. ♦ [ikke i boghandlen], [1936]. 64 sider. (Pioner-Bøgerne, Nr. 6) (1936, roman)
serietitel: Pioner-Bøgerne, 6
Detaljer
oversat af Anonym
1851 1. udgave: Scarrons Hus. ♦ Jordan, 1851. 303 sider
kollaps Noter
 note til titel Omfatter kun bind 1.
 Bog Dumas, Alexandre: Tyve Aar efter (1937, roman)
Detaljer
1847-48 1. udgave: Tyve Aar efter. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-6, 235 + 244 + 208 + 210 + 262 + 184 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Diana. Illustr. af Maurice Leloir. ♦ Bogforlaget Gefion (Nordre Fasanvej 46), 1939. Seks Bind, 214 + 214 + 212 + 214 + 196 + 138 sider, illustreret (1939, roman)
Detaljer
illustrationer af Maurice Leloir (1851-1940, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1846 i: Samlede Skrivter [9-13] 1. udgave: Diane de Monsoreau. Overs. af H. Nødskou. ♦ Steen & Søn, 1846. Deel 1-5, 292 + 326 + 342 + 336 + 334 sider
kollaps Indhold

[6b] Dumas, Alexandre: Kvinden med Fløjlshalsbaandet. Gloria Arsena. [1939]. 72 sider (1939, roman)
oversat af Anonym
1863 1. udgave: Fløielshalsbaandet. Roman. Fuilleton til "Folkebladet". ♦ (Jordan), 1863. 238 sider
 Note (andet) Resner, Chas.: De tre maaske fire. Fortalt efter ASA-Filmen af samme Navn af Chas. Resner. Manuskript: Alice O'Fredericks og Lau [Lauritzen] jun. i samarbejde med Børge Müller. ♦ Evas Filmsromaner, 1939. 63 sider, illustreret (1939, roman) 👓
serietitel: Evas Filmsromaner, 141
Detaljer
af Charles Resner (1893-1971)
andet: Alice O'Fredericks (1900-1968)
andet: Lau Lauritzen (1910-1977)
andet: Børge Müller (1909-1963)
kollaps Noter
 note til titel Udkom marts 1939.
 note til titel På titelbladet også: Usandsynligt frit efter "Dumas". Eneret: Teatrenes Filmskontor.
 note til titel Side [64]: [Reklame].
 url film Baseret på film fra 1939 (premiere 27-2-1939). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog Dumas, Alexandre: Bastillens Fald. ♦ Standard Forlaget, 1940. [Bind 1-2], 240 + 238 sider (1940, roman)
serietitel: Standard-Serien, 1940 [04-5]
Detaljer
oversat af Irmelin Thulstrup (1902-1974)
1851-53 1. udgave: Ange Pitou eller Revolutionen i Aaret 1789. ♦ Jordan, 1851-53. Deel 1-5, 160 + 200 + 200 + 199 + 270 sider
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. Fortalt i Tegninger af Nørretranders. Frit efter Alexander Dumas berømte Roman. ♦ Illustrationsforlaget, 1942. 380 sider, illustreret. Pris: kr. 3,25 (1942, børnebog)
Detaljer
illustrationer af J. Nørretranders (1871-1957)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Note (baseret på værk) Dumas, Alexandre [ie: Mahalin, Paul]: Musketerernes Ætling. (Overs. af Aksel J. Nielsen). ♦ Haase, 1942. 282 sider. Pris: kr. 5,75 (1942, roman)
originaltitel: Le fils de Porthos, 1884
del af: Social-Demokraten
Detaljer
af Antoine Paul Mahalin (1828-1899, sprog: fransk)
oversat af Aksel J. Nielsen (f. 1900)
kollaps Noter
 note til titel Bogen er ikke af Alexandre Dumas, men af Paul Mahalin.
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 22-3-1946 til 7-7-1946 i 103 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 anmeldelse Social-Demokraten 23-10-1942, side 9 [Anmeldelse, signeret: ip.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Aalborg Amtstidende 5-11-1942, side 4 [Anmeldelse, signeret: e-n.] Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik De tre Musketerer. Historisk Drama i elleve Akter. Fri Bearbejdelse efter M. W. Brun's "De tre Musketerer" samt Alexandre Dumas' "La jeunesse des mousquetaires". ♦ Aller - C. Larsens Bogh., [1943]. 80 sider. Pris: kr. 1,00 (1943, dramatik)
serietitel: Familie Journalens Modelteater
Detaljer
oversat af M.W. Brun (1819-1891)
bearbejdelse: Anonym
kollaps Noter
 note til titel Boghandlerens adresse: Regnegade 2, København.
 note til titel Optaget i Dansk Bogfortegnelse 1945-49.
 Note (andet) Lund-Pedersen, Henrik: Grevinden af Monte Christo. Fortælling udarbejdet over Emne af Alexandre Dumas: "Greven af Monte Christo". ♦ 1943. 46 sider (1943, novelle(r))
af Henrik Lund-Pedersen (f. 1893)
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer 20 Aar efter. Fortalt i Tegninger af Nørretranders. Frit efter Alexander Dumas berømte Roman. ♦ Illustrationsforlaget, [1944]. 160 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1944, børnebog)
Detaljer
illustrationer af J. Nørretranders (1871-1957)
1847-48 1. udgave: Tyve Aar efter. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-6, 235 + 244 + 208 + 210 + 262 + 184 sider
 Bog Dumas, Alexandre: De tre Musketerer. Bearbejdet af Carl Johan Elmquist. Omslag af Axel Mathiesen. ♦ Politiken, 1944. 1.-3. Del, 64 + 64 + 64 sider. Pris: à 0,60 kr. (Politikens Stjerne-Hæfte, 6-8) (1944, roman)
serietitel: Politikens Stjerne-Hæfte, 6-8
Detaljer
bearbejdelse: Carl Johan Elmquist (1911-1997)
omslag af Axel Mathiesen (1882-1973)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
 Note om føljeton Heri afsnit af føljeton, se Bridges, Victor: Paa fri Fod
 Bog Dumas, Alexandre: Kongedatter - ? Roman. Overs. af Aksel J. Nielsen. ♦ Odense, Skandinavisk Bogforlag, 1945. [Bind 1-2], 302 + 298 sider. Pris: kr. 16,00 (1945, roman)
Detaljer
oversat af Aksel J. Nielsen (f. 1900)
1847-48 1. udgave: De tvende Dianaer. Historisk Roman. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-5
 Bog Dumas, Alexandre: Kvinden med Fløjlshalsbaandet. (Overs. fra Fransk efter "La femme au collier de velours" af Kristen D. Spanggaard). ♦ Thaning & Appel, 1945. 194 sider. Pris: kr. 2,00 (1945, roman)
serietitel: Delfin-Bøgerne, 3
Detaljer
oversat af Kristen D. Spanggaard (1899-1991)
1863 1. udgave: Fløielshalsbaandet. Roman. Fuilleton til "Folkebladet". ♦ (Jordan), 1863. 238 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Nero og Akte. ♦ Odense, Skandinavisk Bogforlag, 1946. 203 sider. Pris: kr. 6,50 (1946, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1841 1. udgave: Actea. Fra det Franske ved J. Høst-Sørensen. ♦ 1841. 395 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Madame Giovanni. (Originalens Titel: "Le journal de Madame Giovanni". Oversat af Erik Jørgen Jensen). ♦ Carit Andersen, [1947]. 318 sider. Pris: kr. 9,75 (1947, roman)
Detaljer
oversat af Erik Jørgen Jensen
1856 1. udgave: En Pariserindes Ophold i Californien. Efter Marie Giovannis Reisedagbog, redigeret af Alexandre Dumas. ♦ Chr. Steen & Søn, 1856. 208 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Le chevalier de maison-rouge. Abrégé et simplifié à l'usage des classes. ♦ Grafisk Forlag, 1948. 72 sider. Pris: kr. 2,50 (1948, roman)
serietitel: Easy readers, 62
Detaljer
1847 i: Samlede Skrivter [20-22] 1. udgave: Ridder de Maison-Rouge. Episode fra 1793. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1846-47. Deel 1-3, 248 + 244 + 278 sider
 Bog Dumas, Alexandre: Greven af Monte Christo. Af Alexandre Dumas. ♦ København, Aamodts Forlag, 1948. 315 [3] sider. Pris: kr. 5,25. (Trykkeri: Bogtr. "Hafnia", Kbhvn.) (1948, roman) 👓
Detaljer
oversat af Poul Honoré
omslag af Svend Otto S. (1916-1996)
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1945-49 er forlaget anført som: Ungdommens Forlag.
 note til oversat titel I kolofonen bl.a.: Oversat af Poul Honoré. Bearbejdet Udgave ... Omslagstegning af Sven Otto.
 note til oversat titel Side [317-18]: Indholdsfortegnelse.
 Trykt i periodicum Dumas, Alexander: Kurven med Kirsebær (1948, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Cavalcade
Detaljer
illustrationer af Henry Larsen
oversat af Erik Jørgen Jensen
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 2, side 33-39.
 Note (andet) Thayer, Tiffany: Tre Musketerer. Ill. af Preben Zahle. (Overs. efter den amerikanske Udg. af "Three musketeers" ved H. C. Branner). ♦ Branner og Korch, 1949. 466 sider, illustreret. Pris: kr. 24,50 (1949, roman)
originaltitel: Three musketeers, 1939
se også: De tre Musketerer
Detaljer
af Tiffany Elisworth Thayer (1902-1959, sprog: engelsk)
illustrationer af Preben Zahle (1913-1961)
oversat af H.C. Branner (1903-1966)
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 5-10-1949, side 5 [Anmeldelse, signeret: J.K.].
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: De tre musketerer. (Overs. af Ilse Holm Schmidt. Bearbejdet udgave). ♦ Aamodt, 1950. 320 sider. Pris: kr. 4,85 (1950, roman)
Detaljer
oversat af Ilse Holm Schmidt
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Bog Dumas, Alexandre: De tre musketerer. På dansk ved Ellen Thomassen. ♦ Samlerens Forlag, 1950. [Bind] I-III, 223 [1] + 222 + 224 sider. Pris: à 2,00 kr. (1950, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 10-12
Detaljer
oversat af Ellen Thomassen, f 1905 (f. 1905)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, side [2]: Alexandre Dumas [Om forfatteren].
 note om oplag 2. oplag, 1954.
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: De tre musketerer. En billedroman. Genfortalt af Aksel Dreslov. Tegninger af Paul Høyrup. ♦ Erichsen, 1952. 112 sider, illustreret. Pris: kr. 4,75 (1952, børnebog)
Detaljer
oversat af Aksel Dreslov (1918-2003)
illustrationer af Paul Høyrup (1909-1971)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Bog Dumas, Alexandre: [indgår i antologien: Humor fra Frankrig [s244]] En balløve. Side 244-[59] (1954, novelle(r))
Detaljer
oversat af Kristen D. Spanggaard (1899-1991)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fra "Mine memoirer".
 note til oversat titel De første linier: Åh, ungdom, livets forår! Åh, forår, livets ungdom! siger Metastasio. Det var i begyndelsen af maj 1818; jeg fyldte 16 år i juli måned.
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: Le chevalier de Maison-Rouge. Abrégé et simplifié à l'usage des classes. 2. éd. ♦ Grafisk Forlag, 1954. 72 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1954, roman)
serietitel: Easy readers, 62
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: Diana. [Ny udg.] (1955, roman)
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: Dronning Margot. [Ny udg.] (1955, roman)
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: Greven af Monte-Christo. [Ny udg.] (1955, roman)
Detaljer
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: Den hellige liga. [Ny udg.] (1955, roman)
 Bog (andet) Mützelburg, [Adolf]: Verdens herre. Roman. Af Dumas-Mützelburg. [Ny udg.] (1956, roman)
Detaljer
af Adolf Mützelburg (1831-1882, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1867 1. udgave: Verdens Herre. Fortsættelse af Greven af Monte-Christo. Roman. Overs. efter Originalens 4. Oplag. ♦ C. Lohmann, [1867]. Bd. 1-2, 592, 580 sider
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: De tre musketerer. [Ny udg.] (1957-58, børnebog)
Detaljer
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Tekster Dumas, Alexandre: Greven af Monte Christo. [Af] Alexandre Dumas. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1957]. [48] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1957, tegneserie)
serietitel: Illustrerede Klassikere, 40
Detaljer
bearbejdelse: anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Lou Cameron (1924-2010, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
omslag af John Parker (1917-2004, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Tegneserie efter Alexandre Dumas' roman. I USA udgivet i serien Classics Illustrated, nr. 3, 1956. Tidligere udgivet (anden tegner) i serien Classic Comics, som nr 3 (1942) og Classics Illustrated, nr. 3 (1947).
 note til oversat titel Side [48]: Alexander Dumas [biografi].
 note til oversat titel Optrykt i: Illustrerede Klassikere. Bind 10. Egmont Serieforlaget, 2008. Link til ekstern webside
 url Fuld visning af den engelske udgave på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om oplag [2. oplag, HBN 151, pris 1,50].
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: Hundrede aar efter. Noveller og skitser. Overs. fra fransk af Aksel J. Nielsen. ♦ Aschehoug, 1959. 145 sider (1959, novelle(r))
serietitel: Levende Litteratur, 49
oversat af Aksel J. Nielsen (f. 1900)
 Bog Dumas, Alexandre: De tre muskerer. Efter Alexandre Dumas. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, 1959. (1959, tegneserie)
serietitel: Illustrerede Klassikere, 91
Detaljer
illustrationer af George R. Evans (1920-2001, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske udgave (1941) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om oplag [2. oplag, HBN 188, pris 1,75].
 Bog Dumas, Alexandre: Sammensværgelsen. Efter Alexandre Dumas. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1960]. 45 [1] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50. (Trykkeri: AB Åhfeldt & Frank, Hälsingborg, Sverige) (1960, tegneserie) 👓
serietitel: Illustrerede Klassikere, 116
Detaljer
bearbejdelse: anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Gerald McCann (1916-1995, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1847 indgår i: Roman-Journal [a] 1. udgave: Chevalier d'Harmental. ♦ Jordan, 1847. Deel 1-2, 270 + 249 sider
kollaps Noter
 note til titel Tegneserie efter Alexandre Dumas' roman: Le chevalier d'Harmental. På engelsk udgivet som nr. 158 i serien Classics Illustrated, 1960, under titlen: The conspirators.
 note til oversat titel Omslag: Gerald McCann.
 note til oversat titel Note side 45: Mange andre bøger af Alexandre Dumas er kommet som Illustrerede Klassikere, se dem hos Deres bog- eller bladhandler.
 note til oversat titel Side [46]: Alexander Dumas [biografi].
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: De tre musketerer. Overs. fra fransk af Ellen Thomassen (1962, roman)
serietitel: Samlerens Lommebøger
Detaljer
oversat af Ellen Thomassen
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: Uforkortet udg.
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: Le chavalier de Maison-Rouge (1963, roman)
serietitel: Easy readers, 62
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: Tyve år efter (1965, roman)
oversat af Carl Muusmann (1863-1936)
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: Musketerernes sidste bedrifter. Ti år efter (1965, roman)
oversat af Carl Muusmann (1863-1936)
 Børnebog anonym: De tre musketerer. Efter Alexander Dumas. Ill.: Loyd Petilotte (1967, børnebog)
serietitel: Den Klassiske Serie, 42211
Detaljer
illustrationer af Loÿs Péttilot (1911-1983, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Italien.
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: De tre musketerer. Ved Else Schiøler. Ill.: Maurice Leloir (1967, børnebog)
serietitel: Gads lette børnebogsklassikere
Detaljer
oversat af Else Schiøler (1901-1973)
illustrationer af Maurice Leloir (1851-1940, sprog: fransk)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: Greven af Monte-Christo. Roman. Uforkortet dansk udg. efter "Le comte de Monte-Christo" (1968, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
kollaps Noter
 note til titel I samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab.
 Bog (baseret på værk) anonym: De tre musketerer. Efter Alexandre Dumas. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 48 sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 15
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie.
 Bog Dumas, Alexandre: De tre musketerer. Overs. af Ellen Thomassen. Efterskrift ved Hakon Stangerup. Ill. af Maurice Leloir. ♦ Lademann, 1970. Bind 1-2, 372 + 371 sider, illustreret (1970, roman)
Detaljer
oversat af Ellen Thomassen, f 1905 (f. 1905)
efterskrift af Hakon Stangerup (1908-1976)
illustrationer af Maurice Leloir (1851-1940, sprog: fransk)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
,
 Bog Dumas, Alexandre, d. æ.: Kvinden med fløjlshalsbåndet. Overs. fra fransk af Kirsten D. Spanggaard. Originalill. af Boye Willumsen. ♦ Edito [ikke i bogh.], [1970]. 267 sider, illustreret (1970, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Perler
Detaljer
oversat af Kristen D. Spanggaard (1899-1991)
illustrationer af Boye Willumsen (f. 1927)
1863 1. udgave: Fløielshalsbaandet. Roman. Fuilleton til "Folkebladet". ♦ (Jordan), 1863. 238 sider
kollaps Noter
 Bog (baseret på værk) anonym: Greven af Monte Christo. ♦ Forlaget I.K., [1971]. 48 sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 23
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Alexandre Dumas d.æ.'s roman: Le comte de Monte-Christo.
 Bog Dumas, Alexandre [d. æ.]: De tre musketerer. På dansk ved Clara Hammerich. Ill. af Paul Durand. ♦ Lademann, 1972. 176 sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Ungdommens Klassikere
Detaljer
oversat af Clara Hammerich (1894-1972)
illustrationer af Paul Durand (1925-1977, sprog: fransk)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
 Bog (baseret på værk) anonym: Manden med jernmasken. ♦ Williams Forlag, 1972. 48 sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 36
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1848-57 1. udgave: Vicomte de Bragelonne eller Ti Aar efter. ♦ Jordan, 1848-57. Deel 1-9, 160 + 144 + 144 + 208 + 205 + 224 + 192 + 183 + 112 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Alexandre Dumas d. æ.'s roman.
 Bog (baseret på værk) anonym: Tyve år efter. ♦ Williams Forlag, 1973. [47] sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 50
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1847-48 1. udgave: Tyve Aar efter. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-6, 235 + 244 + 208 + 210 + 262 + 184 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Alexandre Dumas d.æ.'s roman: Vingt ans aprés.
 Bog (baseret på værk) anonym: Den sorte tulipan. Ill. af Alex A. Blum. ♦ Williams Forlag, 1973. [48] sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 55
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Alexander Anthony ("Alex") Blum (1889-1969, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1851 1. udgave: Den sorte Tulipan. ♦ Jordan, 1851. Deel 1-2, 156 + 183 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Alexandre Dumas d.æ.'s roman.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Dumas, Alexandre 1802: Enkens Mand
Lystspil i 1 Akt af Alexdandre Dumas d.æ [i samarbejde med Anicet-Bourgeois og Eugène Durieu]. Oversat af C. Molbech
oversat af Christian Molbech (1783-1857)
af Auguste Anicet-Bourgeois (1806-1870, sprog: fransk)
af Eugène Durieu (1800-1874, sprog: fransk)
(premiere 11-02-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)
Dumas, Alexandre 1802: Kean
Skuespil i 5 Akter af Alex. Dumas d.æ., Théaulon og de Courcy. Oversat af C. Borgaard
[På Folketeatret 1896:] Folkeskuespil i 5 Akter og et Mellemspil af Alexandre Dumas (»Kean ou désordre et génie«, se ogsaa Kean). Frit efter Ludwig Barnays tyske Bearbejdelse ved Edgar Collin
[Paa Casino:] fra 9. Opførelse med Undertitlen: Skuespiller ved Covent Garden- og Drury Lane Teatret (London), i Oversættelse af Bodil Hammerich
[På Casino fra 1921:] Oversat af C. Borgaard, Forfatter af Sange: Aage Hermann, Komponist: Olfert Jespersen
[Som hørespil 1942:] med undertitlen: Prins og Skuespiller. Folkekomedie af Alexander Dumas. Oversat af Bodil Hammerich. Bearb. for Radio. Instruktion: Sigurd Wantzin
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
af Fréderic de Courcy (1795-1862, sprog: fransk)
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
bearbejdelse af Ludwig Barnay (1842-1924, sprog: tysk)
oversat af Edgar Collin (1836-1906)
oversat af Bodil Hammerich (1876-1942)
sange af Aage Hermann (1888-1949)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
bearbejdelse af Anonym
(premiere 05-06-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 50)
Dumas, Alexandre 1802: Gabrielle de Belle-Isle
Drama i 5 Akter af Alexandre Dumas d.æ. Oversat af Th. Overskou
[Til Dagmarteatret:] Oversat af Johannes Marer
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Johannes Marer (1861-1922)
(premiere 01-06-1841 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Dumas, Alexandre 1802: Et Ægteskab i Ludvig den femtendes Tid
Komedie i 5 Akter af Alex. Dumas d.æ., Leuven og Brunswick. Oversat af A.L. Arnesen
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
af Léon Lévy (1805-1859, sprog: fransk)
oversat af A.L. Arnesen (1808-1860)
(premiere 08-01-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Dumas, Alexandre 1802: Mac Allan
Lystspil i 5 Akter af Alexandre Dumas d.æ. Oversat af A.L. Arnesen
oversat af A.L. Arnesen (1808-1860)
(premiere 04-07-1846 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Dumas, Alexandre 1802: Et Giftermaal ved Trommen
Lystspil med Sange og Kor i 3 Akter, oversat efter de Leuven, Brunswick og Alex. Dumas, ved P. Faber
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
af Léon Lévy (1805-1859, sprog: fransk)
oversat af Peter Faber (1810-1877)
(premiere 03-05-1850 på Casino)
Dumas, Alexandre 1802: Greven af Monte Christo
Folkekomedie i 3 Afdelinger (13 Tableauer) af A. Dumas og Auguste Maquet. Oversættelsen (fra 2. Opførelse) af Otto Zinck
[På Røde Kro Teater:] Folkeskuespil i 9 Akter, bearbejdet af Christian Bogø
af Auguste Maquet (1813-1888, sprog: fransk)
oversat af Anonym
oversat af Otto Zinck (1824-1908)
oversat af Laurids Skands (1885-1934)
oversat af Christian Bogø (1882-1945)
(premiere 30-05-1850 på Casino)
Dumas, Alexandre 1802: En Kjærlighedshistorie fra Versailles
Komedie [Paa Folketeatret: Lystspil] i 5 Akter af A. Dumas og Léon Lhéri. Oversat af P. Chiewitz
af Léon Lévy (1805-1859, sprog: fransk)
oversat af Poul Chievitz (1817-1854)
(premiere 09-09-1855 på Hofteatret)
Dumas, Alexandre 1802: Et Gjensyn
Lystspil i 1 Akt efter Alexandre Dumas. Oversat af A.L.C. de Conick. Senere [fra 1874] oversat af Robert Watt under titlen En Barndomsdrøm
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
(premiere 09-04-1859 på Casino)
Dumas, Alexandre 1802: Poul Jones
eller Datidens Garibaldi. Folkekomedie i 5 Acter af Alexander Dumas
oversat af Anonym
(premiere 1863 af Ukendt gruppe)
Dumas, Alexandre 1802: En Galgenfugl
Folkekomedie i 4 Akter, frit bearbejdet og lokaliseret af Viggo Herman efter Alexandre Dumas
oversat af Viggo Herrmann (1822-1897)
(premiere 13-03-1867 på Folketeatret)
Dumas, Alexandre 1802: Kan passere
Vaudeville-Bagatel, frit efter Alexandre Dumas. [Bearbejdet af Anonym]
oversat af Hans Haagen Nyegaard (1824-1893)
(premiere 08-05-1867 på Folketeatret)
Dumas, Alexandre 1802: De tre Musketerer
Skuespil med Sange i 5 Akter (10 Afdelinger) efter Alex. Dumas' Roman »Les trois mousquetaires« og Dramaet »La jeunesse des mousquetaires« ved M.V. Brun
oversat af M.W. Brun (1819-1891)
(premiere 10-12-1867 på Casino)
Dumas, Alexandre 1802: Naar Kvinden conspirerer
Komedie i 5 Akter efter Alexandre Dumas. [Oversat af Anonym]
oversat af Anonym
(premiere 11-04-1868 på Casino)
Dumas, Alexandre 1802: Under Revolutionen
Folkekomedie med Kor i 5 Akter (9 Afdelinger), bearbejdet efter Alex. Dumas og Maquet, af Paul Marcussen
af Auguste Maquet (1813-1888, sprog: fransk)
oversat af Paul Marcussen (1848-1906)
(premiere 06-02-1872 på Casino)
Dumas, Alexandre 1802: Grevinden af Chamblay
Drama i 5 Akter af A. Dumas. Oversat af Frits Holst
oversat af Frits Holst (1834-1909)
(premiere 14-04-1882 på Folketeatret)
Dumas, Alexandre 1802: Lille Pierre
Folkekomedie med Sange og Kor i 5 Akter (10 Afdelinger), frit dramatiseret og bearbejdet efter Alexandre Dumas' Roman »Les louves de Machecoul« ved P. Fristrup. Musiken dels af Ch. Gounod, dels af Frederik Brun
oversat af P. Fristrup (1854-1913)
musik af Charles François Gounod (1818-1893, sprog: fransk)
musik af Frederik Brun, f 1852 (1852-1919)
(premiere 26-09-1883 på Dagmarteatret)
Dumas, Alexandre 1802: Nesle-Taarnet
Skuespil i 5 Akter af Alexandre Dumas og Frédéric Gaillardet. Oversat af Peter Nansen
af Frédéric Gaillardet (1808-1882, sprog: fransk)
oversat af Peter Nansen (1861-1918)
(premiere 03-01-1892 på Casino)
Dumas, Alexandre 1802: De tre Musketerer
Folkeskuespil i 1 Forspil og 4 Akter (10 Afdelinger) efter Alexandre Dumas' Roman »Les trois mousquetaires«, af Sidney Grundy. Oversat af Charles Kjerulf
af Sydney Grundy (1848-1914, sprog: engelsk)
oversat af Charles Kjerulf (1858-1919)
(premiere 11-03-1900 på Folketeatret)
(andet) Gloria Arsena
opera i 4 akter af August Enna. Teksten versificeret af Olaf Hansen efter Alexandre Dumas pères roman »La Femme au collier de velours«. Dans: Gustav Uhlendorff
musik af August Enna (1859-1939)
tekst af Olaf Hansen (1870-1932)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
(premiere 15-04-1917 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 10)
(andet) De tre Musketerer
Operette af Rud. Schanzer og Ernst Welisch efter Alexander Dumas' Roman. Musik: Ralph Benatzky. Oversat af Mogens Dam og Flemming Geill
af Rudolf Schanzer (sprog: tysk)
af Ernst Welisch (sprog: ukendt)
musik af Ralph Benatzky (sprog: ukendt)
oversat af Mogens Dam (1897-1979)
oversat af Flemming Geill (1892-1974)
(premiere 02-06-1933 på Det ny Teater)
(andet) De tre musketerer
ballet i 2 akter (16 billeder) af Flemming Flindt efter Alexander Dumas' roman og hr. d'Artagnans erindringer. Musik: Georges Delerue
af Flemming Flindt (1936-2009)
andet af Gatien de Courtilz de Sandras (1644-1712, sprog: fransk)
musik af Georges Delerue (1925-1992, sprog: fransk)
(premiere 11-05-1966 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 30)
(andet) De tre musketerer
skuespil af Roger Planchon efter Alexander Dumas roman, musik: Claude Lochy. Oversættelse: Jens Kruuse
af Roger Planchon (1931-2009, sprog: fransk)
musik af Claude Lochy (sprog: fransk)
oversat af Jens Kruuse (1908-1978)
(premiere 15-09-1970 på Odense Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden