Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Auguste Anicet-Bourgeois (1806-1870)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Dumas, Alexandre: Enkens Mand. Oversat af C. Molbech. Kbh., 1837. 20 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 88) (1837, dramatik) BDsupp:sp794
originaltitel: Le mari de la veuve, 1832
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:088
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
oversat af Christian Molbech (1783-1857)
af Eugène Durieu (1800-1874, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Dumas skrev den i samarbejde med Anicet-Bourgeois og Eugène Durieu.
 Dramatik Lockroy og Anicet: En Nattegjæst. Vaudevillespøg i 1 Act. Efter Lockroy og Anicet ved Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1841. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 131) (1841, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:131
Detaljer
af Joseph Philippe Simon (1803-1891, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Anicet-Bourgeois, Auguste: Hvorfor?
Komedie i 1 Akt af Lockroy og Anicet. Oversat af G. Stage
af Joseph Philippe Simon (1803-1891, sprog: fransk)
oversat af Gottlob Stage (1791-1845)
(premiere 17-10-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Anicet-Bourgeois, Auguste: Enkens Mand
Lystspil i 1 Akt af Alexdandre Dumas d.æ [i samarbejde med Anicet-Bourgeois og Eugène Durieu]. Oversat af C. Molbech
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
oversat af Christian Molbech (1783-1857)
af Eugène Durieu (1800-1874, sprog: fransk)
(premiere 11-02-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)
Anicet-Bourgeois, Auguste: En Nattegæst
Vaudevillespøg i 1 Akt af Lockroy og Anicet, bearbejdet af Th. Overskou
af Joseph Philippe Simon (1803-1891, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 29-03-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Anicet-Bourgeois, Auguste: Napoleons Befaling
Komedie i 2 Akter af Aniecet og Dumanoir. Oversat af N.C.L. Abrahams
af Philippe-François Pinel (1806-1865, sprog: fransk)
oversat af Nicolai Christian Levin Abrahams (1798-1870)
(premiere 25-02-1843 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
Anicet-Bourgeois, Auguste: Gertrude
[paa Folketeatret: eller Den lille Skat,] Lystspil i 3 Akter af Anicet Bourgeois og Decourcelle (La joie de la maison), oversat, efter A. Harris' Bearbejdelse, af Flora Thomsen
af Adrien Decourcelle (1821-1892, sprog: fransk)
bearbejdelse af Augustus G. Harris (sprog: engelsk)
oversat af Flora Fallesen (1832-1900)
(premiere 11-03-1860 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden