Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Andre teatres repertoire 1722-1975.

Ukendt gruppe

Listen er endnu ikke komplet.


Ukendt gruppe

1720

ukendt dato,
 url Plakat på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Der Berirrte Liebes-Stand oder Der Durchlauchtige Bauer

1723

15-02-1723, mandag
 url Plakat på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 [Forevisning af kunst-hest, sidste gang]
 (På Skædernes Lavshus)

1749

19-04-1749, lørdag (spillet på Teatret på Charlottenborg)
 [koncert af Kapelmester Gluck]
23-05-1749, fredag (spillet på Ukendt sted)
 [Ferdinand Hallasch starter] med sin Bande at give Skuespil, Liniedands og Kunster [slutter 1. oktober]
17-11-1749, mandag (spillet på Ukendt sted)
 Bog Th. Overskou: Den danske Skueplads. Bind 1-5, 1854-64: Anden Deel, side 97-98 [Spillede i 3 måneder i et teater med loger, parterre og galleri, i en stor sal ved Gammelstrand lige over for vejerboden] Som ved sine habile Videnskaber har gjort sig bekjendt ved de fleste Europæiske Hoffer
 [ved Gammelstrand] Den navnkundige nørrehollandske Kunstmester, Zucker

1751

ukendt dato, (spillet på Ukendt sted)
 (uden for nummereringen, senere) La serva padrona [på italiensk] (Opera)

1752

ukendt dato, (spillet på Læderstræde (hos Berg))
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) La serva padrona [på italiensk] (Pergolesi) (Opera)
 (uden for nummereringen) Le Gelosie fra Grullo e Moschetta [på italiensk] (Paradies)
 (uden for nummereringen) Prosugnacco [ie: Porsugnacco, på italiensk]
ukendt dato, (spillet på Læderstræde (hos Berg))
 Grullo e Moschetta [Berg og hans døtre]
 La serva padrona [Berg og hans døtre] (Pergolesi)
 Porfugnaco [Berg og hans døtre]

1755

01-03-1755, lørdag (spillet på Ukendt sted)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Saa jeg landcadetterne opførte comoedien Den forlorne Søn paa fransk. Bræmer agerede Den forlorne Søn, Gotberg hans tjener, Passau Jomfruen, Hein hendes pige, H. Lærke Den Gl. Mand, kornet Haxhausen den anden mand, Falkenskiold den forlorne søns broder, Landroff Madam etc.
 Den forlorne Søn [på fransk] (Voltaire)
03-03-1755, mandag (spillet på Ukendt sted)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Saa jeg landcadetterne igien opførte omtalte comoedie, da feltmarechal Schulenborg, den Saxiske Envoye og deres fruer, Grevinde Svane, Frøken Walter og Bager, conferensraad Ræder, Fru Passau etc var til stede, spiste der om natten etc.
 Den forlorne Søn [på fransk] (Voltaire)
30-10-1755, torsdag (spillet på Ukendt sted)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var jeg paa landcadetternes comoedie, da de opførte Livet er en Drøm, og Den Første April, begge paa fransk, med 2de baletter, stiftamtmand Nissen, Den Saxiske Gen. Major von Pahlen v. Støkken, den franske ambassadeur, den hollandske envoye, Baron Vædel med deres fruentimmer etc. og en mængde fremmede var nærværende
 Livet er en Drøm [på fransk] (Barca og Boissy)
 Den Første April [på fransk] (Dufresny og Regnard)

1761

02-02-1761, mandag (spillet på Ukendt sted)
 Concert hos Hs. Kongl. Høyhed Kron-Printzen, Musikqven componeret af Capelmester Scheibe
04-02-1761, onsdag (spillet på Ukendt sted)
 Raadhuus-Strædet, Passions Oratorium, componeret ved den Kongl. Capelmester Scheibe, og Poesien af Hr. Treschow Sognepræst i Birkeroed
25-02-1761, onsdag (spillet på Ukendt sted)
 Raadhuus-Strædet af det store Musikalske Selskab en ny Passions Concert

1763

29-06-1763, onsdag (spillet på Raadhusstrædet)
 Cantate til Freds-Festen [28-6-1763] opført af det Musicalske Selskab i Raadhuusstrædet, Poesien saa vel som Musiqven er forfatter af Capelmester Hr. Scheibe
06-07-1763, onsdag (spillet på Raadhusstrædet)
 Cantate til Freds-Festen [28-6-1763] opført af det Musicalske Selskab i Raadhuusstrædet, Poesien saa vel som Musiqven er forfatter af Capelmester Hr. Scheibe

1767

16-03-1767, mandag (spillet på Christiansborg)
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Kongen, med de andre, spiller Zaïre, Grev Holst[ein] og eendeel fleere tilsiges at være Tilskuere
 note om teateropførelse [Suhm: Hemmelige Efterretninger] Kongen øvede sig den hele Vinter paa at lære Orosmans Rolle i Zaïre, derpaa begyndte han med nogle favoriter at opføre den først alene i nogle faa udvalgtes Nærværelse, men siden blev Conseillet og de fornemste Damer etc. ordentligen hver Gang tilsagde, og tilsidst agerte han offentlig paa Hoftheatret for alle Folk, hvor jeg selv saa ham
 Zaïre [Christian VII spiller Orosman] (Voltaire)
29-03-1767, søndag (spillet på Christiansborg)
 Zaïre [Christian VII spiller Orosman] (Voltaire)
08-05-1767, fredag (spillet på Christiansborg)
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Kongen spiller Zaïre i Conseillets Overværelse
 Zaïre [Christian VII optræder] (Voltaire)
01-07-1767, onsdag (spillet på Udenlandsk teater)
 [teaterforestilling i Hamburg]
03-07-1767, fredag (spillet på Udenlandsk teater)
 [teaterforestilling i Hamburg]
08-07-1767, onsdag (spillet på Udenlandsk teater)
 [teaterforestilling i Hamburg]
11-07-1767, lørdag (spillet på Udenlandsk teater)
 [komedie på fransk i Traventhal Slot]
14-07-1767, tirsdag (spillet på Udenlandsk teater)
 [komedie på fransk i Traventhal Slot]
16-07-1767, torsdag (spillet på Udenlandsk teater)
 [komedie på fransk i Traventhal Slot]
22-07-1767, onsdag (spillet på Udenlandsk teater)
 [teaterforestilling i Slesvig]
23-07-1767, torsdag (spillet på Udenlandsk teater)
 [operette i Holsten]
04-09-1767, fredag (spillet på Læderstræde (hos Berg))
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Saa til Bergs i Læderstræde Madame Scaglia lod fire karle staa paa sit bryst, lod smede paa en ambolt paa sig, lod lægge et oksehoved paa sig, etc. Saa og den tyrkiske hest, og de udklædte italienske hunde, som dansede og gjorde kunster, etc. Der var en hob folk
 Madame Scaglia optræder [stærk kvinde]

1768

26-01-1768, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Kongen spillede Zaïre
 Zaïre [på fransk, Christian VII optræder] (Voltaire)

1769

30-08-1769, onsdag (spillet på Læderstræde (hos Berg))
 [Mr. Rossignol]

1774

09-12-1774, fredag (spillet på Ukendt sted)
 [koncert, Store Købmagergade, von der Lühe]
16-12-1774, fredag (spillet på Ukendt sted)
 [koncert, Store Købmagergade, von der Lühe]
25-12-1774, søndag (spillet på Ukendt sted)
 [koncert, Store Købmagergade, von der Lühe]

1787

30-10-1787, tirsdag (spillet på Christiansborg)
 (uden for nummereringen) Musiken til Orpheus (Naumann og Calzabigi) (Syngestykke)
04-11-1787, søndag (spillet på Christiansborg)
 (uden for nummereringen) Musiken til Athalia

1795

02-04-1795, torsdag (spillet på Ukendt sted)
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [27-3-1795] Med Høi- og Velædle Magistratens Tilladelse bliver i Helliggeistes Kirke Skiertorsdag d. 2. April om Eftermiddagen Kl. 6 af Det Kongelige Capel, til Fordeel for sammes Enke-Kasse, opført en stor aandelig Concert bestaaende af: Isaac, et Forbillede paa Frelseren, et Oratorium i 2de Afdelinger af Abbed Metastasio, nyt componeret af Kongelig Preussisk Kammer-Componist Himmel. Billetter a 2 Mk. Stk., tilligemed de trykte Cantater a 8 sk. Exemplarer, ere at bekomme hos Capelmester Schulz i Bredgaden No. 71 ...
 Isaac, et Forbillede paa Frelseren
 (Helliggeistes Kirke: Det kongelige Capel, til Fordeel for sammes Enke-Kasse)

1797

20-09-1797, onsdag (spillet på Hofteatret)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Kl. 6½ gik vi alle derfra til Hoftheatret paa Slottet for at se machanicus Enslens mechaniske kunsstykker. Først 3 postürer, hvoraf det ene spillede paa fløjte, det andet, et fruentimmer, paa harmonica etc. det 3die talte, sang som og blæste paa trompet. Dernæst et postür, som herlig voltigerede paa linie, havde megen bevægelse og i hovedet, saa den ved rysten og nikken svarede paa alt, hvad der blev spurgt om. Dernæst en rytter paa en overmaade stor og prægtig hest, blot oppustet af luft; rytteren blev skudt og segnede traurig død nedad mod jorden, langsom og skiønt ved det luften gik ud. Man opfyldte ham med luft igien, da han lidt efter lidt blev levende igien. En ballon, opfyldt med let luft, blev og kastet hen iblandt tilskuerne, som let kunne kastet tilbage til theatret igien. Derefter ved foregaaende torden, og efter at der var giort gandske mørkt, lod sig lyse aander til syne, dog først Friderich 2. af Preussen og kejser Joseph 2. i fuld korpus og klæder meget lignende, den ene efter den anden, der blev til af en stjerne. Saa Lauris grav, hvor laaget fløj op af kisten, hun stod op og forsvandt, Petrak kom siden, fandt hende ikke og med skiønne bevægelser beklagede sig. Derefter fremkom en mængde hvide, dansende aander, som vedvarede længe, de forsvandt stedse i luften og atter kom til syne igien. Disse syner endtes atter igien med torden. Det var altsammen meget vel. Synerne syntes mig noget af det indtagneste, da, om man skulle forestille sig aanders syne, kunne det ikke vel være paa anden maade, det var tankefuldt og behagelig, man syntes at befinde sig i skyggernes rige.
 Mechanicus Enslens mechaniske kunsstykker

1821

18-12-1821, tirsdag (spillet i Aalborg)
 Skuespiller Hr. Bigum giver dramatisk Forestilling

1822

06-02-1822, onsdag (spillet i Viborg)
 Forestilling på det dramatiske Selskabs Theater [af P.L. Bigum]
15-08-1822, torsdag (spillet i Altona)
 (opførelse nr: ukendt) Fridolin [spillet i Altona] (Holbein og Schiller)

1825

ukendt dato,
 (premiere) Kongen fra i Gaar (Schütze)
 (premiere) Trolovelsesringen

1826

24-11-1826, fredag (spillet i Viborg)
 note om teateropførelse Kynast annonceret i 4 Acter. List imod List annonceret som Lystspil i 1 Act af Kotzebue. Annoncen signeret: J. Olsen, A. Scavenius
 (opførelse nr: ukendt) Kynast (Thiele)
 (opførelse nr: ukendt) List imod List (Dubois og Chazet)

1827

29-04-1827, søndag
 Hollænderne, nyt Lystspil i 5 Acter ved Prof. Rahbek (Goldoni)
 (Dansk dramatisk Broderskab, Exstra-Forestilling i Selskabet ... hermed ophører Skuespillene for denne Saison)

1829

27-09-1829, søndag (spillet på Hofteatret)
 Tyrolersange af Familien Leo

1832

01-10-1832, mandag (spillet i Roskilde)
 Declamatorium og Skuespil
 (Aftenunderholdning af O.G.F. Bagge, understøttet af det Werlighske Skuespillerselskab)

1833

24-12-1833, tirsdag (spillet på Ukendt sted)
 (premiere) List og Magt [opført på Lehmanns Teater, Kgs. Nytorv 206 (?)] (Fabricius)

1839

20-05-1839, mandag (spillet i Slagelse)
 note om teateropførelse Med det kongelige Danske Cancellies Tilladelse har Undertegnede den Ære, understøttet af flere af det kongelige Theaterpersonale, at give en Aftenunderholdning paa Slagelse Theater, 2den Pintsedag den 20de Mai ... Kjøbenhavn den 15de Mai 1839,
 note om teateropførelse Ærbødigst P. Hildeblandt, Musiklærer
 Sang og Declamation
 (uden for nummereringen) Gallopade af Phantasiens Øe (Bournonville) (Ballet)
 Norsk Pas des deux
 Serieux Solo
 Cachuca
 (Aftenunderholdning ved P. Hildebrandt, Musiklærer)
ukendt dato, (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 (premiere) [Munck og Wilckes Selskab] Den rejsende Student
 Efter Solens Nedgang
26-07-1839, fredag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 Benefice for Carl Pallesen

1840

01-03-1840, søndag
 (premiere) Contubernaler (Ploug)
22-08-1840, lørdag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 Maskeraden, stor Opera med Dands i 5 Acter. Musiken af Auber

1841

12-01-1841, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 [Concert, Prumes]
17-01-1841, søndag (spillet på Hofteatret)
 [Concert, Prumes]

1842

07-02-1842, mandag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 (premiere) Kjærlighed under Qvarantaine (Ploug)
12-02-1842, lørdag (spillet på Hofteatret)
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Bivaanet ½ Deel af Mad. Rungs Concert paa Hof Theatret, hans Elever udmærkede sig
 [Concert, Mad. Rung]
01-03-1842, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 [concert, Mad. Rung]
17-03-1842, torsdag (spillet på Hofteatret)
 [koncert af brødrene Greibel m. fl.]
06-04-1842, onsdag (spillet på Hofteatret)
 [Musikforeningens abonnementskoncert]
08-12-1842, torsdag (spillet på Hofteatret)
 [koncert af Bertha Bruns, sangerinden, Pauline Brauns, klaver (Hamborger-Blindeinstitut)]

1843

17-01-1843, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 [Musikforeningens mindekoncert for Weyse udsat til 24-1-1843]
24-01-1843, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 [Musikforeningens mindekoncert for Weyse]
23-02-1843, torsdag (spillet på Hofteatret)
 [Concert ved Madame Fink-Lohr]
11-03-1843, lørdag (spillet på Hofteatret)
 [Concert ved Concertmester ved Theatret i Frankfurt am M., violinisten Carl Riefstahl]
17-04-1843, mandag (spillet på Hofteatret)
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Kl. 7 i fransk Concert paa Hof Theatret
 [koncert med den østrigske violin-virtuos Heinrich Wilhelm Ernst]
21-04-1843, fredag (spillet på Hofteatret)
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: I Döhlers Concert, spiller med mere Foredrag end Listz
 [Concert, Theodor Døhler]
22-04-1843, lørdag (spillet på Hofteatret)
 [Concert H. W. Ernst sammen med Carl Reinecke fra Altona]
25-04-1843, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 [Musikforeningen holder orkesterprøve]
26-04-1843, onsdag (spillet på Hofteatret)
 [Musikforeningen holder Concert]
27-04-1843, torsdag (spillet på Hofteatret)
 [Concert, Theodor Döhler]
03-05-1843, onsdag (spillet på Hofteatret)
 Afskedsconcert af Theodor Döhler
17-05-1843, onsdag (spillet på Hofteatret)
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: I Ernst[s] Concert med Dr. Ud Kl. 12½
 [Concert, Ernst]
06-07-1843, torsdag (spillet på Hofteatret)
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Med Dronningen kiørt ind til Mad. Nissen Concert, ud Kl 9½
 [Concert, Mad. Nissen]
27-10-1843, fredag (spillet på Hofteatret)
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Kl 7½ i Bazzinis Concert
 [Concert, Bazzini]
30-10-1843, mandag (spillet på Hofteatret)
 [Concert, Rudolph Willmer]
07-11-1843, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 [Soiree musicale, Friedr. Kaufmann]
28-11-1843, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 [Musikforeningens koncert]
30-11-1843, torsdag (spillet på Hofteatret)
 [Concert, Antonio Bazzini, med støtte af italienske sangere]
07-12-1843, torsdag (spillet på Hofteatret)
 [Concert, Michael Hauser, Wien]

1844

16-01-1844, tirsdag
 [koncert, Jules Ghys]
25-01-1844, torsdag
 [koncert, Jules Ghys, Mad. Simonsen og Hr. Hansen]
06-02-1844, tirsdag
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: i Ghys Concert 2. Deel
 [koncert, Jules Ghys]
08-02-1844, torsdag
 [Københavns Hauptstadsmandskab, aftenunderholdning]
11-05-1844, lørdag (spillet på Hofteatret)
 [Concert, Carl Evers, pianist]
24-05-1844, fredag (spillet på Hofteatret)
 Musikforeningens Koncert
10-12-1844, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 [Musikforeningens koncert]
16-12-1844, mandag (spillet på Ridehuset)
 [Mad. Simonsens Koncert]

1845

13-02-1845, torsdag (spillet på Hofteatret)
 [Det skandinaviske Selskab, forestilling for medlemmer, til fordel for Foreningen til dansk Undervisnings Fremme i Slesvig]
27-02-1845, torsdag (spillet på Hofteatret)
 [Borgervæbningens årlige aftenunderholdning]
06-03-1845, torsdag (spillet på Hofteatret)
 [Kjøbenhavns Stadthauptmandskab giver forestilling]
21-03-1845, fredag (spillet på Ukendt sted)
 [Kirkekoncert i Frue Kirke]
08-04-1845, tirsdag (spillet på d'Angleterre)
 [Rongsteds Koncert, piano]
09-04-1845, onsdag (spillet på Helsingør)
 [Mad. Simonsens koncert]
10-04-1845, torsdag (spillet på Hofteatret)
 [Mad. Simonsens koncert]
12-04-1845, lørdag (spillet på Hofteatret)
 [Concert, Francois Prume, violinist]
13-04-1845, søndag (spillet på Hofteatret)
 Stor Vocal- og Instrumental-Concert gives af Mademoiselle Ida Bertrandi
22-04-1845, tirsdag (spillet på d'Angleterre)
 [Perez Koncert]
30-04-1845, onsdag (spillet på Hofteatret)
 [Concert, Musikforeningen]
21-05-1845, onsdag (spillet på Hofteatret)
 [Concert, Niels W. Gade]
14-08-1845, torsdag (spillet på Hofteatret)
 [Dramatisk-musikalsk Aftenunderholdning af Dahlqvist og Stjernström samt Ahlström, Sverige]
16-08-1845, lørdag (spillet på Hofteatret)
 [Dramatisk-musikalsk Aftenunderholdning af Dahlqvist og Stjernström samt Ahlström, Sverige]
22-12-1845, mandag (spillet i Horsens)
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Concert hos os, Italienerne sang, Mads. Tavola er meget skiøn, Mad. Simonsen sang med Pelegrini og Torre, Terzet af Lombardi af Verdi
 (opførelse nr: ukendt, senere) [Det Müllerske Skuespilselskab] Pak (Overskou)

1846

17-02-1846, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 [Musikforeningens aftenkoncert]
26-02-1846, torsdag (spillet på Hofteatret)
 [koncert, August Moeser, violin]
07-03-1846, lørdag (spillet på Hofteatret)
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Bivaanet Moesers Concert
 [koncert, August Moeser, violin]
02-04-1846, torsdag (spillet på Hofteatret)
 [Concert, Borgervæbningen]
10-04-1846, fredag (spillet på Ukendt sted)
 [Passionskoncert i Frue Kirke]
14-04-1846, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 [Concert, Lise B. Christiani, Paris]
22-04-1846, onsdag (spillet på Hofteatret)
 [Velgørenhedsaften]
 (uden for nummereringen) Qvækeren og Dandserinden (Scribe og Duport)
29-04-1846, onsdag (spillet på Hofteatret)
 [Aftenkoncert, Musikforeningen]
09-05-1846, lørdag (spillet på Hofteatret)
 [Vocal- og Instrumental-Concert, Harpenisten A. E. Pratté]
04-11-1846, onsdag (spillet på Hofteatret)
 [Koncert, Henrik Rung]
11-11-1846, onsdag (spillet på Hofteatret)
 [Koncert, Musikforeningen]

1847

04-04-1847, søndag (spillet på Casino)
 [Passionskoncert]
19-04-1847, mandag (spillet på Hofteatret)
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Diner hos Kronprindsen. Derfra til Leonardos Violin Concert i Hof Theatret. Italienerne sang
 [Concert, Leonardo]
 [Leonards Koncert]
26-04-1847, mandag (spillet på Ukendt sted)
 [Leonards Koncert]
15-05-1847, lørdag (spillet på Hofteatret)
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: I Thalbergs Concert, Hoftheatret, hans Touche er uforlignelig
 [Concert, Sigismund Thalberg]
20-05-1847, torsdag (spillet på Hofteatret)
 [Concert, Thalberg]
25-05-1847, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Jeg kiørte til Byen [fra Fredensborg] kl. 7½ til Thalbergs Concert, som var meget skiøn og besøgt
 [Concert, Thalberg]
17-11-1847, onsdag (spillet på Hofteatret)
 [Koncert, Felicie Boireaux, pianistinde]
07-12-1847, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 [koncert, Heinrich Wilhelm, violinvirtuos]
11-12-1847, lørdag (spillet på Hofteatret)
 Concert [til fordel for Det kongelige Blinde-Institut]

1848

03-01-1848, mandag (spillet på Hofteatret)
 [koncert, H. W. Ernst]
08-01-1848, lørdag (spillet på Hofteatret)
 [koncert, Ferdinand Friedrich, pianist]
11-01-1848, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 [koncert, Ferdinand Friedrich, pianist]
21-04-1848, fredag (spillet på Ukendt sted)
 [Passionskoncert]

1849

ukendt dato, (spillet på Odense Teater)
 (premiere) Scener af Kampen i Hertugdømmerne (Pallesen)

1850

22-03-1850, fredag (spillet på Odense Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Nytaarsnat 1850 (Bøgh)
 (Benefice for Pallesen)

1854

22-03-1854, onsdag (spillet på Hofteatret)
 [Waldemar Dahl Koncert]
29-03-1854, onsdag (spillet på Hofteatret)
 [Koncert til fordel for Børn, hvis Forældre er døde af Kolera]
05-04-1854, onsdag (spillet på Hofteatret)
 [Spars' Koncert]
25-10-1854, onsdag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 Pluster und Piepmeyer oder der Schuster als Millionair, Farce med Sang i 3 Acter af Weirauch
 Proberollen oder Die falsche Pepita, Farce med Sang i 1 Act
 (Til Benefice for Hr. Ernst Beyer)

1855

25-10-1855, torsdag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 Der Weltumsegler wider Willen
 (Kieler-Stadttheaters Skuespillerselskab)
 (Til Benefice for Hr. Th. Reusche)

1856

24-10-1856, fredag
 (opførelse nr: ukendt) Den sidste Nat (Guillard m.fl.)
 (opførelse nr: ukendt) Onkel (Benedix)
 (Selskab: J. Müller & Søn)

1858

01-06-1858, tirsdag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 Don Juan [på tysk] (Mozart og Ponte)
30-07-1858, fredag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 Barberen i Sevilla [på tysk] (Rossini og Beaumarchais)
01-08-1858, søndag (spillet på Folketeatret)
 Don Juan [på tysk] (Mozart og Ponte)

1860

22-03-1860, torsdag (spillet på Hofteatret)
 Til fordeel for Underofficerernes Enkekasse
 (uden for nummereringen, senere) [Lulli og Quinault] (Isouard og Gaugiran-Nanteuil) (Syngestykke)
28-03-1860, onsdag (spillet på Hofteatret)
 Til fordeel for Underofficerernes Enkekasse
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) Den anden Forestilling [Lulli og Quinault] (Isouard og Gaugiran-Nanteuil) (Syngestykke)
30-03-1860, fredag (spillet på Hofteatret)
 [Forestilling af nogle studenter]
14-04-1860, lørdag (spillet på Hofteatret)
 Den tredie Forestilling
 Til fordeel for Underofficerernes Enkekasse
18-04-1860, onsdag (spillet på Hofteatret)
 Til fordeel for Underofficerernes Enkekasse
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) Lulli og Quinault (Isouard og Gaugiran-Nanteuil) (Syngestykke)
25-04-1860, onsdag (spillet på Hofteatret)
 Extraforestilling til fordeel for Underofficerernes Enkekasse
 (uden for nummereringen) Markedet i Nabolandsbyen (Boieldieu og Bassompierre) (Syngestykke)
 (uden for nummereringen, tidligere) Lulli og Quinault (Isouard og Gaugiran-Nanteuil) (Syngestykke)

1863

01-01-1863, torsdag
 (premiere) Poul Jones (Dumas)

1866

14-10-1866, søndag (spillet på Rønne)
 (opførelse nr: ukendt, senere) [Pflugmacher] Capriciosa (Arnesen og Overskou)

1870

01-01-1870, lørdag
 (premiere) Bazaine er kommen (Anonym)
 (premiere) Theaterliv (Anonym)

1872

14-03-1872, torsdag (spillet i Ringsted)
 ([Skuespildirektør D. Hansen, Første forestilling])
16-03-1872, lørdag (spillet i Ringsted)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Af fornem Slægt, Folkecomedie i 3 Acter
 (opførelse nr: ukendt, senere) En Kjøbenhavnsk Svigerdatter (fransk)
 ([Skuespildirektør D. Hansen])
18-03-1872, mandag (spillet i Ringsted)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Kjærlighed og Vanvid (Thornam)
20-03-1872, onsdag (spillet i Ringsted)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Kjærlighed og Vanvid (Thornam)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Narret
 (opførelse nr: ukendt) Margrethes Drømme (Verconsin)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) En Kjøbenhavnsk Svigerdatter (fransk)
 ([Skuespildirektør D. Hansen])
23-08-1872, fredag (spillet i Ebeltoft)
 Det første graa Haar (Feuillet)
 Ene Hjemme! Vaudevillespøg i 1 Akt af Barner
 Skildvagten. Digt af Hr. Professor H.P. Holst
 Brudgommen fra Holland (Kotzebue)
 Kejserens nye Klæder. Eventyr af Hr. Etatsraad H.C. Andersen
 Om Tøfler. Forelæsning for værende og vordende Ægtemænd af Hr. Erik Bøgh
 (Aftenunderholdning af Emma Cortes)

1873

05-02-1873, onsdag (spillet på Aalborg Teater)
 (premiere) Slottet i Bretagne [Rau og Ad. Jensen] (Feuillet)

1875

ukendt dato,
 (premiere) Kai Lykke [opført i Kirkeværløse Kro] (Mortensen)
10-04-1875, lørdag (spillet på Folketeatret)
 Foreningen Fremtidens Forestilling
28-10-1875, torsdag (spillet i Thisted)
 (opførelse nr: ukendt) En Fallit (Bjørnson)

1877

10-03-1877, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (uden for nummereringen, senere) Pygmalion og Galathea [Privatforestilling]

1882

10-05-1882, onsdag (spillet i Holstebro)
 "Ich wollt' meine Liebe ergätze sich", Duet (Af Mendelsohn)
 "En nem lille Ting, humoristisk Fortælling paa Prosa (Af Anonym)
 Hjemvé, Romance (Knepelslurger)
 Hettengske Siener
 Den lille Ole, Solosang
 En Begravelse (Af Mark Twain)
 Det er ganske vist (Af H.C. Andersen)
 a) I det 20 Aar (Af Emile Durand), b) God Nat (Af Gleser), Romancer
 Jespersens Jordfæstelse, humoristisk Fortælling (Af Anonym)
 Turtelduerne, komisk Duet (Af Erik Bøgh)
 (Musikalsk-deklamatorisk Aftenunderholdning på "Schaumburgs Hotel" [Amalie Bugge, Skuespillerinde, Frits E. Bugge, Skuespiller])
11-05-1882, torsdag (spillet i Struer)
 [Samme program som i Holstebro]
 (Musikalsk-deklamatorisk Aftenunderholdning på "Hotel Struer" [Amalie Bugge, Skuespillerinde, Frits E. Bugge, Skuespiller])

1884

26-01-1884, lørdag (spillet på Etablissement National)
 omtale  Link til ekstern webside Dagens Nyheder 1-2-1884, side 2: Holbergfesten i National [Artikel]
 Bellmannske Sange [sunget af Studenterforeningens lille Kor]
 Dr. Schandorph oplæser et Stykke af "Peder Paars"
 Holbergske Arier med Thielos Musik [sunget af Fru Oda Petersen og Hr. Tolderlund]
 Leonoræ korte Fruestand, nyholbergsk Komedie
 Fløjtesoloer af Haydn og Bach [spillet af Hr. Kapelmusikus Viggo Andersen]
 (Aftenunderholdning og bal arrangeret af Studenterkomiteen for Holbergs Monument i Sorø)
 ([Gæster kun adgang via medlemmer af Studenterforeningen eller Studentersamfundet])
15-03-1884, lørdag (spillet på Casino)
 (premiere) Emils Hjertebanken
 (Skuespillerforeningens Aftenunderholdning og Bal til Indtægt for Foreningens Understøttelsesfond)
03-06-1884, tirsdag (spillet på Aalborg Teater)
 Bog Karin Bang: Lykkens kælebarn. En biografi om Peter Nansen. Gyldendal, 2011. Bind 1-2: bind 1, side 137-39
 note om teateropførelse Stykkerne blev efterfølgende spillet flere sted i Jylland uden succes, og de planlagte forestillinger på Sjælland blev opgivet
 (opførelse nr: ukendt) En Forlovelse (Brandes)
 (opførelse nr: ukendt) Inden fire Vægge (Bang)
 (opførelse nr: ukendt) Kammerater (Nansen)
 (Herman Bang-Tourné)
 (premiere) Odette, Komedie i 5 Akter af Victorien Sardou
 (1te Forestilling af Personalet fra det kgl. dramatiske Theater i Stockholm)
04-06-1884, onsdag (spillet på Folketeatret)
 (premiere, næste) Falske Juveler ("Plet") (Dumas)
 (2den Forestilling af Personalet fra det kgl. dramatiske Theater i Stockholm)
06-06-1884, fredag (spillet på Folketeatret)
 Note Note: Fuld visning af den svenske tekst til Fyrstinde Gogol (Fyrstinnan Gogol), på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 350 (15-6-1884), side 463: De svenske Forestillinger [Anmeldelse af Edvard Brandes]
 Fyrstinde Gogol. Drama i 5 Akter af Harald Molander
 (3die Forestilling af Personalet fra det kgl. dramatiske Theater i Stockholm)
09-06-1884, mandag (spillet på Folketeatret)
 Marquisen [Markisinnan]. Komedie i 4 akter af Adolphe Belot
 (premiere) En frelsende Engel
 (4de Forestilling af Personalet fra det kgl. dramatiske Theater i Stockholm)
10-06-1884, tirsdag (spillet på Folketeatret)
 (premiere) Ett grått Hårstrå (Feuillet)
 (premiere) Från Amerika (Leroy)
 (5te Forestilling af Personalet fra det kgl. dramatiske Theater i Stockholm)
11-06-1884, onsdag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr:     2, forrige) Falske Juveler ("Plet") (Dumas)
 En räddande engel. Komedie i 1 Akt af Anne Charlotte Edgren
 (Sidste Forestilling af Personalet fra det kgl. dramatiske Theater i Stockholm)
ukendt dato, (spillet på Røde Kro Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) [Oline Sich] Capriciosa (Arnesen og Overskou)
 (opførelse nr: ukendt) [Oline Sich] Tordenskjold i Dynekilden (Brosbøll)

1885

05-02-1885, torsdag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Den forvandlede Brudgom (Holberg)
25-04-1885, lørdag (spillet på Folketeatret)
 Fru Helga Prices Aftenunderholdning
18-06-1885, torsdag (spillet på Århus Teater)
 (premiere, senere) Nitouche-Tourneen (Meilhac og Millaud)
09-07-1885, torsdag (spillet i Næstved)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) [Nitouche-Tournéen] (Meilhac og Millaud)

1886

ukendt dato, (spillet på Ukendt sted)
 (premiere) Den evigglade Kobbersmedmadam (fransk)
09-03-1886, tirsdag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Fregatkaptainen (Livry m.fl.)
 (opførelse nr: ukendt) Fastelavnsgildet (Michel og Maurin)
 (Benefice for Hr. og Fru Kreutz)
10-03-1886, onsdag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Fabrikanten (Ohnet)
11-03-1886, torsdag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt, senere) En Tur til Maanen (Vanloo m.fl.)
12-03-1886, fredag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) En Tur til Maanen (Vanloo m.fl.)
13-03-1886, lørdag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) En Tur til Maanen (Vanloo m.fl.)
 (Landboforestilling, kl. 2)

1872

ukendt dato,
 (opførelse nr: ukendt) [Det Svendsenske Selskab] Landmandsliv (Reuter)

1887

07-01-1887, fredag (spillet på Ukendt sted)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Fra 48 [opført i Nyborg]
09-01-1887, søndag (spillet på Odense Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Fra 48
22-03-1887, tirsdag (spillet på Odense Teater)
 (premiere) Landsoldaten (Betzonich m.fl.)
14-11-1887, mandag (spillet på Ukendt sted)
 [Mikado-Tournéen, spiller i Fredericia]

1888

01-01-1888, søndag (spillet på Røde Kro Teater)
 (uden for nummereringen) [Ejnar Munkebo] Faderen (Strindberg)
04-07-1888, onsdag (spillet på Dagmarteatret)
 (premiere) Romeo og Julie [gæstespil på tysk, Joseph Kainz] (Shakespeare)
08-07-1888, søndag (spillet på Dagmarteatret)
 (uden for nummereringen) Kabale og Kærlighed [gæstespil på tysk, Joseph Kainz] (Schiller)
09-07-1888, mandag (spillet på Dagmarteatret)
 (uden for nummereringen, senere) Guldfisk [gæstespil på tysk, Joseph Kainz]
15-07-1888, søndag (spillet på Dagmarteatret)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) Guldfisk [gæstespil på tysk, Joseph Kainz]
16-07-1888, mandag (spillet på Dagmarteatret)
 (uden for nummereringen) Don Carlos [gæstespil på tysk, Joseph Kainz] (Schiller)
22-07-1888, søndag (spillet på Dagmarteatret)
 Narcisz [gæstespil på tysk, Joseph Kainz]
23-07-1888, mandag (spillet på Dagmarteatret)
 (uden for nummereringen, tidligere) Guldfisk [gæstespil på tysk, Joseph Kainz]
24-07-1888, tirsdag (spillet på Dagmarteatret)
 (uden for nummereringen, senere) Røverne [gæstespil på tysk, Joseph Kainz] (Schiller)
26-07-1888, torsdag (spillet på Dagmarteatret)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) Røverne [gæstespil på tysk, Joseph Kainz] (Schiller)
27-07-1888, fredag (spillet på Dagmarteatret)
 (uden for nummereringen) Krig i Fredstid [gæstespil på tysk, Joseph Kainz] (Moser og Schönthan)
 (Benefice for Hr. Georg Engels)
28-07-1888, lørdag (spillet på Dagmarteatret)
 Guldfisk [gæstespil på tysk, Joseph Kainz]
29-07-1888, søndag (spillet på Dagmarteatret)
 (uden for nummereringen, tidligere) Røverne [gæstespil på tysk, Joseph Kainz] (Schiller)
30-07-1888, mandag (spillet på Dagmarteatret)
 Galeotto [gæstespil på tysk, Joseph Kainz]
 (Benfice for Hr. Joseph Kainz)

1889

ukendt dato,
 (premiere, senere) En moderne Tjenestepige (uddelt)
 (premiere, senere) Jens og Mette (uddelt)
 (premiere, senere) Kvindens Svaghed (uddelt)
17-03-1889, søndag (spillet af Teatret "Orpheum")
 (opførelse nr: ukendt) Hun er gruelig gal (Anonym)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Kvindens Svaghed (uddelt)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) En moderne Tjenestepige (uddelt)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Jens og Mette (uddelt)
 (Spillet af et Selskab af Provinsskuespillere i veldædigt Øjemed)

1890

01-02-1890, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (uden for nummereringen) Lad os skilles ad (Sardou og Najac)
 (Ekstraforestilling i velgørende Øjemed)
29-03-1890, lørdag (spillet på Folketeatret)
 Journalistforeningens Festforestilling
 Prolog af Holger Drachmann, fremsagt af Elith Reumert
 Musikalsk Mellemakt
 (premiere) Den, der ler sidst
 (premiere) Konge for en Time (Battu og Halévy)
19-04-1890, lørdag (spillet på Dagmarteatret)
 Elev-Koncert [elever af Hr. Nyrop]
 Ah! [norsk Studenterkomedie]

1891

13-09-1891, søndag (spillet i Århus)
 (premiere, senere) [Aug. Rasmussens Selskab:] Ambrosius (Molbech)
11-10-1891, søndag (spillet på Aalborg Teater)
 (premiere) [Det Lerche'ske Selskab] To Millioner (Heimann)
21-11-1891, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr: ukendt, senere) En Nattegæst (Simon og Anicet-Bourgeois)
 Musikalsk Mellemakt
 (opførelse nr: ukendt, senere) En Tale (Wengel)
 ([Forestilling af studenterskuespillerne "To Løver"])
05-12-1891, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) En Nattegæst (Simon og Anicet-Bourgeois)
 Musikalsk Mellemakt
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) En Tale (Wengel)
 ([Forestilling af studenterskuespillerne "To Løver"])

1892

01-07-1892, fredag
 (premiere) [Dansk Bicycle Club] Humbert og Cyklen (Melbye og Ricard)
ukendt dato,
 (premiere) Musette (andre og Andersen)
01-09-1892, torsdag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt) [Cajus Bruuns Selskab] Den kære Familie (Esmann)
 (opførelse nr: ukendt) [Cajus Bruuns Selskab] Tusind og én Nat (Drachmann)
16-09-1892, fredag (spillet på Århus Teater)
 Det glade Kjøbenhavn
 (opførelse nr: ukendt) Kulhandlerne (Gille og Costé)
 (Odense Theaters Personale (Direktør: Aug. Rasmussen))

1893

01-01-1893, søndag
 (premiere) Gøglerliv (Anonym) (Opera)
28-03-1893, tirsdag (spillet af Ukendt sted)
 (uden for nummereringen) Før Bordet
ukendt dato, (spillet på Ukendt sted)
 (uden for nummereringen, tidligere) Livs-Eliksiren (Charlotte Wiehe-Turnéen)
 (uden for nummereringen, tidligere) Livs-Eliksiren (Det danske Operetteselskab, opført i Kristiania)
16-12-1893, lørdag (spillet på Dagmarteatret)
 Prolog, fremsag af Sophus Neumann
 (uden for nummereringen) Jeg er min Broder (Contessa)
 (uden for nummereringen) Den dramatiske Skrædder (Rosenkilde)
 (K.D.K.F.s [ie: Kongelige-Dagmar-Kasino-Folke] Forestilling)
18-12-1893, mandag (spillet på Nørrebros Teater)
 anmeldelse Politiken 20-12-1893, side 1 [Anmeldelse, signeret Hektor]
 note om teateropførelse Politiken 27-12-1893, side 3 [Læserbrev fra revyens forfatter, Electriq]
(Eftermiddag)  Kjøbenhavn K.
(Eftermiddag)  ([Pallas Athene, dramatisk Forening] Privatforestilling)

1894

ukendt dato, (spillet på Helsingør)
 (premiere) [Povl Friis] Agrarliv (uidentificeret)
22-09-1894, lørdag (spillet på Dagmarteatret)
 Prolog. Hr. Schandorph
 (uden for nummereringen) Cavalleria rusticana [Fru Ida Aalberg med Selskab] (Verga)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) [Adskillige musikalske indslag mv.]
 (Journalist-Foreningens Fest-Forestilling til Indtægt for Foreningens Alderdomsforsørgelsesfond)
01-12-1894, lørdag (spillet på Casino)
 Rubinstein Minde-Koncert af Georg Lumbye

1896

ukendt dato,
 (premiere) Soldater i Nonneklostret [Opført af August Rasmussens Selskab]
12-09-1896, lørdag (spillet på Aalborg Teater)
 (premiere) Den Gang de drog afsted [Opført af Aug. Rasmussens Teaterselskab] (Østergaard)

1897

11-06-1897, fredag (spillet i Esbjerg)
 (opførelse nr: ukendt) Skaldepander (tysk)
 (opførelse nr: ukendt) Fru Schollers Pensionat eller I Galehuset (Laufs og Jacoby)
 Violin-Solo af Hr. Sophus Borch
 (opførelse nr: ukendt) Tromb-al-Cazar eller Theaterbanditterne (Dupeuty og Bourget)
 (Esbjerg Sommertheater (Hotel Spangsberg), ved William Bewer)
26-12-1897, søndag (spillet i Folkets Hus, København)
 (opførelse nr: ukendt) En Spurv i Tranedans (Hostrup)
 (15 Personer, ved Skuespillerinde fra Folketeatret Fru Krum-Hunderup og Vilh. Poss Nielsen)

1898

01-01-1898, lørdag
 (premiere) Den lille Hornblæser (Betzonich)
02-01-1898, søndag (spillet i Folkets Hus, København)
 (opførelse nr: ukendt, senere) En Skandale (Benzon)
 (10 Personer, ved Fru Krum-Hunderup og d'Hrr. Skuespillere Alb. Schmidt og Vilh. Poss-Nielsen)
16-01-1898, søndag (spillet i Folkets Hus, København)
 (opførelse nr: ukendt) Der var engang - [udvalgte Scener] (Drachmann)
 (opførelse nr: ukendt) Et Eventyr i Rosenborg Have (Heiberg)
01-09-1898, torsdag (spillet i Nykøbing F.)
 (premiere) [Poul Friis' Selskab] Trilby (Maurier)
09-09-1898, fredag (spillet i Nykøbing F.)
 (opførelse nr: ukendt) Syjomfruerne i Charlottenlund (Overskou)
 (opførelse nr: ukendt) Den kjære Svigermama (Eilersgaard)
 (opførelse nr: ukendt) Verdens Herkules (Belly)
 (Direktør Friis)
26-09-1898, mandag (spillet i Vejle)
 (opførelse nr: ukendt) Lars Braabys Bryggeri (Wilken)

1899

04-03-1899, lørdag (spillet på Casino)
 (premiere) Blomsten hos os (Flor)
25-03-1899, lørdag (spillet på Ukendt sted)
 (opførelse nr: ukendt) Pigernes Jens (Kjerulf og Nansen)
 (Arbejderforeningen af 1860 Festsal, Nørrevoldgade)
29-03-1899, onsdag (spillet på Casino)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt) Adolph og Henriette (Pinel og Bayard)
 (Skuespiller-Foreningens Forestilling)
13-05-1899, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr: ukendt) Barnet (Brieux)
 (Privat Forestilling til Fordel for Hjem for blinde Kvinder)
31-05-1899, onsdag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr: ukendt) En Moder (Bojer)
 (opførelse nr: ukendt) Erotik (Wied)
 (Provinsskuespillernes Forestilling til Indtægt for Skuespillerforeningen)
01-07-1899, lørdag (spillet på Vodrofflund)
 Det unge Blod, Sommerrevy 1899
 (Sporvejs-Festen paa Wodrofflund)

1900

13-02-1900, tirsdag (spillet på Arbejdernes Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Pak (Overskou)
 Epilog
 (Fru Mathilde Madsens 25 års jubilæum som skuespiller)
22-03-1900, torsdag (spillet i Århus)
 (premiere) Moderate Løjer (Benzon)

1901

24-05-1901, fredag (spillet på Arbejdernes Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) En Skandale [opført af provinsskuespillere under ledelse af Kamma Christiansen] (Benzon)
23-06-1901, søndag (spillet i Aalborg)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Under Loven (Brandes)
 (Tourneen Fru Betty Nansen og Fru Emma Thomsen, [spilles i Haandværkerforeningens Festsal])
24-06-1901, mandag (spillet i Hjørring)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Under Loven (Brandes)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Tourneen Fru Betty Nansen og Fru Emma Thomsen

1902

08-03-1902, lørdag (spillet på Ukendt sted)
 (premiere) Alt for Sporten [opføres i Wittmacks lokaler] (Flor)

1903

24-03-1903, tirsdag (spillet på Folketeatret)
 note om teateropførelse Forestillingen gives til Fordel for Skuespillerforeningen og Journalistforeningen, og vil for største Delen blive spillet af nogle af Folketeatrets yngre Kræfter, som her faar Lejlighed til at forsøge sig i større Roller, end der hidtil har været betroet dem. Et Par af det kgl. Teaters Damer, Frøknerne H. Meyer og v. Trangen, vil assistere
(Eftermiddag)  (premiere) Moralen (Henningsen)
(Eftermiddag)  ("De unges Matiné", til Fordel for Skuespillerforeningen og Journalistforeningen)
26-12-1903, lørdag (spillet i Odd Fellow Palæet, Kbh.)
 (premiere, næste) Baldevins Bryllup (Krag)
 (Den norske Tournée)
27-12-1903, søndag (spillet i Odd Fellow Palæet, Kbh.)
 (premiere, næste) Geografi og Kærlighed (Bjørnson)
 (Den norske Tournée)
28-12-1903, mandag (spillet i Odd Fellow Palæet, Kbh.)
 (opførelse nr:     2, forrige) Baldevins Bryllup (Krag)
 (Den norske Tournée)

1904

01-01-1904, fredag (spillet i Odd Fellow Palæet, Kbh.)
 (opførelse nr:     2, forrige) Geografi og Kærlighed (Bjørnson)
 (Den norske Tournée)
11-03-1904, fredag (spillet på Aalborg Teater)
 (premiere) Sappho [Poul Friis Selskab] (Daudet og Belot)
ukendt dato,
 (premiere) Kludesamleren fra Paris (andre)
26-12-1904, mandag (spillet i Roskilde)
 (premiere) Grossererens Tjener (Thorning)
 (opførelse nr: ukendt) Monsieur Alphonce (Dumas)

1905

29-07-1905, lørdag (spillet i Horsens)
 [Horsens-Udstillingens Sommerrevy, skrevet af Steen Jensen, spillet af Stephensens Selskab]

1906

05-12-1906, onsdag (spillet på Helsingør)
 (opførelse nr: ukendt) Løgnens Ansigter [Friis-Hjorths Selskab] (Rye)

1908

16-02-1908, søndag (spillet på Ukendt sted)
 Den forrykte Søn (Der wilde Mensch), Drama i 4 Akter af Jacob Gordin
 (Det russisk-jødiske Teater, i Wittmacks Lokale)
28-03-1908, lørdag (spillet på Østerbros Theater)
 Die Familie Zwi, af David Pinski
 (Russisk-jødisk Teater)
31-05-1908, søndag (spillet på Østerbros Theater)
 Alene tilbage, Drama i 3 Akter af Sholem Allchem
 (Opført af den Russisk Jødisk Dramatiske Forening til Fordel for den hervær. russ. Læsesal)

1909

ukendt dato,
 (premiere) Prinsenskjold (Johansen)
23-04-1909, fredag (spillet i Vejle)
 (premiere) Dovenskab [Kornbecks selskab] (Magnussen)
01-05-1909, lørdag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, senere) Boccaccio (Zell m.fl.)
 (Stockholms Oscarsteaterns Gæstespil)
02-05-1909, søndag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) Boccaccio (Zell m.fl.)
 (Stockholms Oscarsteaterns Gæstespil)
05-05-1909, onsdag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, tidligere) Boccaccio (Zell m.fl.)
 (Stockholms Oscarsteaterns Gæstespil)
08-05-1909, lørdag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, senere) Tiggerstudenten (Zell og Genée)
 (Stockholms Oscarsteaterns Gæstespil)
10-05-1909, mandag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, tidligere) Tiggerstudenten (Zell og Genée)
 (Stockholms Oscarsteaterns Gæstespil)
11-05-1909, tirsdag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, senere) Kunstnerliv (Overskou m.fl.)
 (Stockholms Oscarsteaterns Gæstespil)
14-05-1909, fredag (spillet på Casino)
 note om teateropførelse [Politiken 15-5-1909:] Kongefamilien med Følge overværede iaftes Opførelsen af Kunstnerliv paa Casino. De Kongelige var alle maget begejstrede for de svenske Kunstnere, og Stemningen i det omtrent udsolgte Hus var den allerbedste
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) Kunstnerliv (Overskou m.fl.)
 (Stockholms Oscarsteaterns Gæstespil)
15-05-1909, lørdag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, tidligere) Kunstnerliv (Overskou m.fl.)
 (Stockholms Oscarsteaterns Gæstespil)
21-05-1909, fredag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, senere) Zigeunerbaronen (Schnitzer)
 (Stockholms Oscarsteaterns Gæstespil)
22-05-1909, lørdag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) Zigeunerbaronen (Schnitzer)
 (Stockholms Oscarsteaterns Gæstespil)
29-05-1909, lørdag (spillet på Casino)
(Eftermiddag)  (uden for nummereringen, senere) Den glade Enke (Léon m.fl.)
(Eftermiddag)  (Stockholms Oscarsteaterns Gæstespil)
31-05-1909, mandag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, tidligere) Den glade Enke (Léon m.fl.)
 (Stockholms Oscarsteaterns Gæstespil)
26-11-1909, fredag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen) Trælleæt [opført af Den danske Folkescene] (Brosbøll)

1910

25-02-1910, fredag (spillet på Dagmarteatret)
 (premiere) Gemte Breve (Bordeaux)
 Oplæsning af "Grevesens Bal" ved Herman Bang
 (premiere) Som Generalinden befaler (Claretie)
 (uden for nummereringen) Gammeldags Exercits [Brudstykke af Alt for Damerne] (Moser)
 (Midnatsforestilling [Overskuddet går til velgørenhed])
18-03-1910, fredag (spillet på Casino)
 Festaften for unge adelige
18-09-1910, søndag (spillet i Odense)
 (opførelse nr: ukendt) [Oda Nielsen-Turnéen] Hvor man keder sig (Pailleron)
16-10-1910, søndag (spillet i Korups Have)
 [Richard Fossum] En Søndag i Valby
 [Richard Fossum] Kjøbenhavn - Aarhus, Farce i 3 Akter
 (Skuespiller Richard Fossum afholder offentlig Teaterforestilling i den store Sal)

1912

21-04-1912, søndag (spillet på Dagmarteatret)
 (premiere) Maagen (Tjekhov)

1914

12-07-1914, søndag (spillet på Ukendt sted)
 (opførelse nr: ukendt) Värmländingarne (Dahlgren)
 (Frilufts-Teatern a Baltiska Utställningen)
10-10-1914, lørdag (spillet på Dagmarteatret)
(Matiné)  (opførelse nr: ukendt) Brand (Ibsen)
(Matiné)  (Fru Elisabeth Rosenbergs 25-Aars Skuespillerinde-Jubilæum)

1915

04-12-1915, lørdag (spillet på Odense Teater)
 (opførelse nr: ukendt) [Otto Jacobsens Turné] Støvlet-Kathrine (Zernichow og Rosenkrantz)

1916

06-02-1916, søndag
 [Frisindet Ungdom] Nytaarsrevyen

1917

10-08-1917, fredag (spillet på Det ny Teater)
 (uden for nummereringen, senere) Kvindedjævlen (Schönherr)
 (Norsk Gæstespil)
12-08-1917, søndag (spillet på Det ny Teater)
 (uden for nummereringen, tidligere) Kvindedjævlen (Schönherr)
 (Norsk Gæstespil)
23-12-1917, søndag (spillet på Casino)
 Balletforestilling til Fordel for Julens Indsamlinger

1918

13-04-1918, lørdag (spillet på Over Stalden)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Eventyr paa Fodrejsen (Hostrup)
 (under Medvirken af d'Hrr. kgl. Skuespillere Olaf Poulsen, Carl Meyer. De øvrige Roller udføres af Studenter)
14-04-1918, søndag (spillet på Over Stalden)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Eventyr paa Fodrejsen (Hostrup)
 (under Medvirken af d'Hrr. kgl. Skuespillere Olaf Poulsen, Carl Meyer. De øvrige Roller udføres af Studenter)
15-04-1918, mandag (spillet på Over Stalden)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Eventyr paa Fodrejsen (Hostrup)
 (under Medvirken af d'Hrr. kgl. Skuespillere Olaf Poulsen, Carl Meyer. De øvrige Roller udføres af Studenter)
02-05-1918, torsdag (spillet på Betty Nansen Teatret)
 (premiere, senere) Elna Hall (Didring)
 (Norsk Gæstespil)
04-05-1918, lørdag (spillet på Betty Nansen Teatret)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Elna Hall (Didring)
 (Norsk Gæstespil)
06-05-1918, mandag (spillet på Betty Nansen Teatret)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Elna Hall (Didring)
 (Norsk Gæstespil)
14-05-1918, tirsdag (spillet på Casino)
(Matiné)  (uden for nummereringen) De to Gerrige (Grétry og Falbaire) (Syngestykke)
(Matiné)  (Velgørenheds-Matinée)

1919

01-01-1919, onsdag (spillet på Helsingør)
 (premiere, senere) Heksebaalet (Strindberg)
27-01-1919, mandag (spillet på Helsingør)
 (opførelse nr: ukendt) [Otto-Jacobsen-Tournéen] Henrik og Pernille (Holberg)
28-01-1919, tirsdag (spillet på Helsingør)
 (opførelse nr: ukendt) [Otto-Jacobsen-Tournéen] Det store Forlis (Rode)
29-01-1919, onsdag (spillet på Helsingør)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) [Otto-Jacobsen-Tournéen] Ambrosius (Molbech)
01-02-1919, lørdag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Stormløbet (Bernstein)
 (Albrecht Schmidt Tournéen)
12-04-1919, lørdag (spillet på Det ny Teater)
(Eftermiddag)  Balletforestilling
(Eftermiddag)  (Foreningen af Medlemmer ved Den kgl. danske Ballet)
26-04-1919, lørdag (spillet på Helsingør)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Heksebaalet (Strindberg)
30-04-1919, onsdag (spillet på Det ny Teater)
(Eftermiddag)  Dansk Forfatterforenings Eftermiddags-Forestilling til Fordel for sønderjysk Fond
02-06-1919, mandag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, senere) [Opera Comique, Kristiania, Gæstespil] Rigoletto (Verdi og Piave) (Opera)
03-06-1919, tirsdag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, tidligere) [Opera Comique, Kristiania, Gæstespil] Rigoletto (Verdi og Piave) (Opera)
04-06-1919, onsdag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, tidligere) [Opera Comique, Kristiania, Gæstespil] Zigeunerbaronen (Schnitzer)
05-06-1919, torsdag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) [Opera Comique, Kristiania, Gæstespil] Barberen i Sevilla (Rossini og Beaumarchais) (Syngestykke)
06-06-1919, fredag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, senere) [Gæstespil af Operá comique, Norge] Samson og Dalila (Saint-Saëns og Lemaire) (Opera)
07-06-1919, lørdag (spillet på Casino)
(Eftermiddag)  (uden for nummereringen) [Gæstespil af Operá comique, Norge] Cavalleria Rusticana (Mascagni m.fl.) (Opera)
(Eftermiddag)  (uden for nummereringen, tidligere) [Gæstespil af Operá comique, Norge] Den skønne Galathé (Suppé m.fl.)
09-06-1919, mandag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, tidligere) Samson og Dalila [Gæstespil af Operá comique, Norge] (Saint-Saëns og Lemaire) (Opera)
 Sylfiderne [Fokin-Ballet]
 Duet af Bohême og Solo
 Scheherazade [Fokin-Ballet]
 (Opera-Bllettens Gæstespil fra Kungliga Teatern, Stockholm)
10-06-1919, tirsdag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) Barberen i Sevilla [Gæstespil af Operá comique, Norge] (Rossini og Beaumarchais) (Syngestykke)
11-06-1919, onsdag (spillet på Det ny Teater)
 (Opera-Bllettens Gæstespil fra Kungliga Teatern, Stockholm)
14-06-1919, lørdag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) [Opera Comique, Kristiania, Gæstespil] Barberen i Sevilla (Rossini og Beaumarchais) (Syngestykke)
 (Opera-Bllettens Gæstespil fra Kungliga Teatern, Stockholm)
15-06-1919, søndag (spillet på Casino)
 (uden for nummereringen, tidligere) [Opera Comique, Kristiania, Gæstespil] Barberen i Sevilla (Rossini og Beaumarchais) (Syngestykke)
21-06-1919, lørdag (spillet på Det ny Teater)
 (Opera-Bllettens Gæstespil fra Kungliga Teatern, Stockholm)
28-06-1919, lørdag (spillet på Det ny Teater)
 note om teateropførelse Gissemand-Turneens gæstspil forlænget til 6-7-1919
 (Opera-Ballettens Gæstespil fra Kungliga Teatern, Stockholm)
05-07-1919, lørdag (spillet på Det ny Teater)
 (Opera-Ballettens Gæstespil fra Kungliga Teatern, Stockholm)
 (Benefice for Corps de ballet. Hermed slutter Gæstespillet)
19-07-1919, lørdag (spillet på Scala Teater)
(Eftermiddag)  Ballet-Matiné til Benefice for Madame Karina

1921

01-03-1921, tirsdag (spillet på Betty Nansen Teatret)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) [Fransk gæstespil, Mr. de Feraudy, Théâtre Français]
03-03-1921, torsdag (spillet på Betty Nansen Teatret)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) [gæstespil]
04-03-1921, fredag (spillet på Betty Nansen Teatret)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) [gæstespil]
05-03-1921, lørdag (spillet på Betty Nansen Teatret)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) Les Affaires son let affaires
 ([Fransk gæstespil, Mr. de Feraudy, Théâtre Français])
06-03-1921, søndag (spillet på Betty Nansen Teatret)
(Eftermiddag)  (uden for nummereringen) L'Avare (Molière)
(Eftermiddag)  ([Fransk gæstespil, Mr. de Feraudy, Théâtre Français])
(Aften)  (uden for nummereringen, tidligere, senere) La nouvelle Idole
(Aften)  ([Fransk gæstespil, Mr. de Feraudy, Théâtre Français])
ukendt dato,
 (premiere, senere) De Havarerede [Thorvald Larsens Tourné] (Brieux)
19-10-1921, onsdag (spillet i Horsens)
 note om teateropførelse  Link til ekstern webside Uddrag af annonce i Horsens Folkeblad 17-10-1921: Bemærk: Ifølge Forbud fra Statscensuren maa ingen, der ikke er fyldt 16 Aar, overvære denne Forestilling
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) De Havarerede (Brieux)
20-10-1921, torsdag (spillet i Horsens)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) De Havarerede (Brieux)

1922

20-05-1922, lørdag (spillet på Betty Nansen Teatret)
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) [gæstespil]

1926

ukendt dato,
 (premiere) Dansen i Babylon [Betty Nansen og Henrik Benzon, turné i kompagni med Thorvald Larsen] (Coward)

1927

05-06-1927, søndag (spillet på Røde Kro Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Lersøbøllerne [opført af Carl Andersens Teaterselskab] (Nestroy)

1930

ukendt dato,
 (premiere) En Verden for sig (Hostrup)
 (premiere) Professor og Skærslipper (Hostrup)
 (premiere) Winther & Co. (Hostrup)
16-12-1930, tirsdag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt) Livet i Sognefogedgaarden [opført af Thise Dilettanter] (Thise)

1933

ukendt dato, (spillet på Ukendt sted)
 (premiere, senere) Uldkræmmerens Drenge [opført i Thise Forsamlingshus] (Thise)
19-02-1933, søndag (spillet på Aalborg Teater)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Uldkræmmerens Drenge [opført af Thise Dilettanter] (Thise)
01-10-1933, søndag (spillet på Helsingør)
 (premiere) Søn og Far (Locher)

1934

23-09-1934, søndag (spillet i Thisted)
 (premiere) Krisen paa Rønnebæk (Korch)

1935

11-07-1935, torsdag
 (premiere) Moderen [Friluftsforestilling i Skanderborg Dyrehave] (Rode)

1937

26-08-1937, torsdag
 (premiere) Om studeringer og boglige konster (Møller)
 (Privat opførelse ved Holbergs Træ)

1938

01-01-1938, lørdag (spillet i Viborg)
 (premiere) Sejrens Dag (Jacobsen)
14-02-1938, mandag (spillet på Ukendt sted)
 (premiere) Fru Carrars Geværer [opført af amatører, tyske emigranter] (Brecht)

1941

04-01-1941, lørdag (spillet på Aalborg Teater)
 (premiere) Huset ved Skoven (Boëtius og Østrup)
04-07-1941, fredag (spillet i Århus)
 (premiere, næste) Pilatus (Munk)
 (Aarhus Byjubilæums Festspil, friluftsspil på Bispetorvet) (Munk)
05-07-1941, lørdag (spillet i Århus)
 (opførelse nr:     2, forrige, næste) Pilatus (Munk)
 (Aarhus Byjubilæums Festspil, friluftsspil på Bispetorvet) (Munk)
06-07-1941, søndag (spillet i Århus)
 (opførelse nr:     3, forrige, senere) Pilatus (Munk)
 (Aarhus Byjubilæums Festspil, friluftsspil på Bispetorvet) (Munk)
10-07-1941, torsdag
 (premiere) Prolog (Jensen)
 (premiere, senere) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
 (Jubilæumsfestspil)
17-07-1941, torsdag (spillet på Århus Teater)
 (opførelse nr:     8, tidligere) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
 (Jubilæumsfestspil)

1943

27-08-1943, fredag (spillet i Odd Fellow Palæet, Kbh.)
 (opførelse nr: ukendt) Teaterdirektøren (Mozart m.fl.) (Syngestykke)

1948

03-10-1948, søndag
 (premiere) Valget [Opført på Nationalmuseet] (Bjerke)

1950

16-08-1950, onsdag (spillet i Nyborg)
 (premiere, næste) Bygmesteren (Korch)
17-08-1950, torsdag (spillet i Nyborg)
 (opførelse nr:     2, forrige, næste) Bygmesteren (Korch)
18-08-1950, fredag (spillet i Nyborg)
 (opførelse nr:     3, forrige, næste) Bygmesteren (Korch)
19-08-1950, lørdag (spillet i Nyborg)
 (opførelse nr:     4, forrige, næste) Bygmesteren (Korch)
20-08-1950, søndag (spillet i Nyborg)
 (opførelse nr:     5, forrige) Bygmesteren (Korch)

1952

07-03-1952, fredag (spillet i Aalborg)
 (opførelse nr: ukendt) Strudsens Æg (Roussin)
 (Offentlig forestilling, Aalborg Haandværkerforening)

1955

06-05-1955, fredag
 (premiere, senere) Landsdelenes Sommer-Revy 1955 [opført i Aalborg] (Arnold m.fl.)
05-07-1955, tirsdag (spillet i Århus)
 (opførelse nr:   53, tidligere, næste) Landsdelenes Sommer-Revy 1955 [opført i Århus] (Arnold m.fl.)
12-07-1955, tirsdag (spillet på Frederiksberg Teater)
 (opførelse nr:   54, forrige) 1-2-3.Revyen på runddelen (Arnold m.fl.)

1957

24-06-1957, mandag (spillet i Tivolis koncertsal)
 (premiere) Bergensiana (Bjørnsson) (Ballet)

1958

01-01-1958, onsdag
 (premiere) Allah's have (Beck og Watt-Boolsen)

1962

15-03-1962, torsdag (spillet i Falkonercentret)
 (uden for nummereringen) West Side story [engelsk gæstespil]

1963

21-09-1963, lørdag (spillet i Falkonercentret)
 (uden for nummereringen) Lulu (gæstespil af Hamburg-operaen) (Berg og Wedekind) (Opera)

1965

31-03-1965, onsdag (spillet på Odense Teater, Værkstedsteatret)
 (opførelse nr:   22, senere) Antikt? - Absurd? (Neergaard)
09-05-1965, søndag (spillet på Odense Teater, Værkstedsteatret)
 (opførelse nr:   50, tidligere) Antikt? - Absurd? (Neergaard)
09-07-1965, fredag
 (premiere) [Surprise-teatret, Klitgården] Når rugen drær og sæden kommer (Petersen m.fl.)

1968

20-02-1968, tirsdag (spillet på Gladsaxe Teater)
 Prahas sorte teater
25-02-1968, søndag (spillet på Gladsaxe Teater)
 Prahas sorte teater

1970

ukendt dato, (spillet på Ukendt sted)
 (opførelse nr: ukendt) [Studenteroperaen] En Skærsommernatsdrøm (Opera)

1972

15-03-1972, onsdag
 (premiere, senere) Albert og den store Rapollo [Den fynske Skolescene] (Kirkegaard)
31-05-1972, onsdag
 (opførelse nr:   36, tidligere) Albert og den store Rapollo [Den fynske Skolescene] (Kirkegaard)

1973

30-08-1973, torsdag
 (premiere) Prometheus (Nissen)

1974

ukendt dato, (spillet i Falkonercentret)
 (uden for nummereringen) [Gæstespil] Fyrst Igor (Opera)

1975

11-01-1975, lørdag
 (premiere) Nattesangen (Rosell og Faber)