Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1795

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1795


1795     januar


01-01-1795, torsdag Helligdag Nytaarsdag
02-01-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
De forliebte Haandværksfolk (Gaszmann og Goldoni) (Syngestykke)
05-01-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Ringen (II) (Farquhar og Schröder)
06-01-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Colonien (Sacchini m.fl.) (Syngestykke)
08-01-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
09-01-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Høstdagen (Iffland)
10-01-1795, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert for Capellets Enkekasse
12-01-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den sorte Mand (Gotter)
Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
13-01-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Heckingborn (Heiberg)
15-01-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Apothekeren og Doctoren (Dittersdorf og Gottlieb Stephanie den yngre) (Syngestykke)
16-01-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den værdige Fader (Gemmingen-Hornberg)
19-01-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Heckingborn (Heiberg)
20-01-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Bagtalelsens Skole (Sheridan)
22-01-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Myndlingerne (Iffland)
23-01-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Steffen og Lise (Dezède og Monvel) (Syngestykke)
Kongen paa Jagt (Galeotti) (Ballet)
26-01-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
27-01-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
De forliebte Haandværksfolk (Gaszmann og Goldoni) (Syngestykke)
30-01-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Prolog af Pram med musik af Wedel
Elisa (Naumann og Mazzola) (Syngestykke)(premiere)
Entree med Hensigt til Festen componeret af Hr. Balletmester Galeotti
(I Anledning af Hs. Majest. Kongens høie Fødselsdag)
31-01-1795, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Den værdige Fader (Gemmingen-Hornberg)

1795     februar


02-02-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [28-1-1795] Førstkommende Mandag den 2 Febr. om Afteenen Kl. 7 Slet, bliver Bal pare en Domino paa det Kongl. danske Theater. Enhver som ønsker at bivaane dette Bal en Domino, kan (saavidt Rummet vil tillade) lade afhente de dertil behøvende Billetter, i Forsalen ved Høieste Ret paa det Kongl. Palais i Kalleboderne ved det afbrændte Slot, førstkommende Løverdag Eftermiddag fra kl. 2½ Slet.
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: [29-1-1795] Paa mandag [2-2-1795] skulle de [min kone, døtre og svigerinde] paa bal en domine paa Comoediehuset, der var indrettet dertil med parterrets opskruning etc. i steden for Riddersalen. De havde meget ofte været paa comoedie og conserter. Den abonnerede parterrelogi til mandag og fredag var imellem professor Hornemands og justitz raad Avemands no.
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [30-1-1795] Formedelst Balpare i Comoediehuset, bliver (i Stædet for Mandagen den 2) opført Skuespil Løverdag Aften den 7 Feruarii, og have Abonnementerne til Mandags Skuespillet Rettighed at beholde deres Loger for samme Aften.
Balpare
03-02-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Desertøren af sønlig Kiærlighed (Gottlieb Stephanie den yngre)
Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
05-02-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Figaros Giftermaal (Beaumarchais)
06-02-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbypigen (Paisiello og Livigni) (Syngestykke)
07-02-1795, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Den gode Moder (Florian)
Virtuosen Nr. 2 (Heiberg)
09-02-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
10-02-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
12-02-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
13-02-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
14-02-1795, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Høstgildet (Schulz og Thaarup) (Syngestykke)
15-02-1795, søndag Helligdag Fastelavn
16-02-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
17-02-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Bortførelsen (Jünger)
Ziguenernes Leir (Galeotti) (Ballet)
19-02-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
20-02-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Peters Bryllup (Schulz og Thaarup) (Syngestykke)
23-02-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De to Sedler (Florian)
Aabenbar Krig (Bourlain)
Statuen (Galeotti) (Ballet)
24-02-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
26-02-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Indtoget (Schulz og Heiberg) (Syngestykke)
27-02-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Borgerlykke (Babo)
Semiramis (Galeotti) (Ballet)
28-02-1795, lørdag
 Teater Det kongelige Teater

1795     marts


02-03-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den sværmende Philosoph (Paisiello og italiensk) (Syngestykke)
03-03-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Bagtalelsens Skole (Sheridan)
05-03-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Rosenbruden i Salency (Grétry og Pezay) (Syngestykke)
06-03-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Ægteskabsskolen (Pram) (premiere)
09-03-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
10-03-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
De tre Forpagtere (Dezède og Monvel) (Syngestykke)
Den forladte Dido (Galeotti) (Ballet)
12-03-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
13-03-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Zemire og Azor (Grétry og Marmontel) (Syngestykke)
16-03-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Hexerie (Holberg)
Den mistænkelige Kone (Galeotti) (Ballet)
17-03-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
De to Gjerrige (Grétry og Falbaire) (Syngestykke)
19-03-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Pagen (Engel)
Høstgildet (Schulz og Thaarup) (Syngestykke)
20-03-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Eugenie (Beaumarchais)
Den forladte Dido (Galeotti) (Ballet)
23-03-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Negeren (Pram)
24-03-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den godmodige Familie (Wieck) (premiere)
Telemak paa Calypsos Ø (Pram og Ahlefeldt) (Ballet)
26-03-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Deserteuren (Monsigny og Sedaine) (Syngestykke)
27-03-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Strelitzerne (Babo)
28-03-1795, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [27-3-1795] I Følge Kongl. allerhøieste Resolution, gives aarligen et Skuespil til Bedste for Fattigvæsenet i Danmark, i hvilken Anledning opføres paa det Kongl. Theater næste Løverdag den 28. Martii Kl. 6. En Prolog, dernæst Ægteskabs-Skolen, original Comoedie i 5 Akter og til Slutning en Entree af Hr. Bournonville ... Dersom nogen Armodens Velgiører finder Behag i at betale over bestemt Priis for sin Billet, beder Hr. Theater Cassereren at en Seddel hvori Summen er nævnet maa tillige afgives
Prolog
En Entree (Bournonville)
(f. Fattigv.)
29-03-1795, søndag Helligdag Palme Søndag

1795     april


02-04-1795, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
 Teater Ukendt sted (Ukendt gruppe)
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [27-3-1795] Med Høi- og Velædle Magistratens Tilladelse bliver i Helliggeistes Kirke Skiertorsdag d. 2. April om Eftermiddagen Kl. 6 af Det Kongelige Capel, til Fordeel for sammes Enke-Kasse, opført en stor aandelig Concert bestaaende af: Isaac, et Forbillede paa Frelseren, et Oratorium i 2de Afdelinger af Abbed Metastasio, nyt componeret af Kongelig Preussisk Kammer-Componist Himmel. Billetter a 2 Mk. Stk., tilligemed de trykte Cantater a 8 sk. Exemplarer, ere at bekomme hos Capelmester Schulz i Bredgaden No. 71 ...
Isaac, et Forbillede paa Frelseren
Helliggeistes Kirke: Det kongelige Capel, til Fordeel for sammes Enke-Kasse
03-04-1795, fredag Helligdag Langfredag
05-04-1795, søndag Helligdag Paaskedag
06-04-1795, mandag Helligdag 2. Paaskedag
07-04-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [3-4-1795] ... Til Slutning en Entree ... Stykket er tilkiøbs hos Hofboghandler Poulsen i Antonistræde No. 324 og 325 saa og om Aftenen ved Indgangen for 28 sk.
I oprørt Vand er godt at fiske (Sarti og italiensk) (Syngestykke)(premiere)
En Entree (Bournonville)
09-04-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fændriken (Schröder)
Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
10-04-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
I oprørt Vand er godt at fiske (Sarti og italiensk) (Syngestykke)
11-04-1795, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
13-04-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
14-04-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
16-04-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
17-04-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Grovsmeden (Philidor og Quetant) (Syngestykke)
18-04-1795, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Berwald og hans Søn, 6 Aar gl.
20-04-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
I oprørt Vand er godt at fiske (Sarti og italiensk) (Syngestykke)
21-04-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
De aftakkede Officerer (Gottlieb Stephanie den yngre)
23-04-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Aftenen (Schall og Høegh-Guldberg) (Syngestykke)(premiere)
Den forladte Dido (Galeotti) (Ballet)
24-04-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Telemak paa Calypsos Ø (Pram og Ahlefeldt) (Ballet)
27-04-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
28-04-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Aftenen (Schall og Høegh-Guldberg) (Syngestykke)
Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
29-04-1795, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
De fire Formyndere (Centlivre og Schröder) (premiere)
Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)

1795     maj


01-05-1795, fredag Helligdag Bededag
04-05-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
05-05-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Aftenen (Schall og Høegh-Guldberg) (Syngestykke)
L'Orphelin de la Chine (Galeotti) (Ballet)
(f. Forf. og Comp.)
07-05-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Figaros Giftermaal (Beaumarchais)
08-05-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Moderen (Dejaure) (premiere)
Renaud d'Ast (Alayrac m.fl.) (Syngestykke)
09-05-1795, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Mad. Leonelli, Sangerinde
11-05-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Kun sex Retter (Grossmann)
12-05-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
Den forladte Dido (Galeotti) (Ballet)
14-05-1795, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
15-05-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Serenaden (Wedel og Pram) (Syngestykke)(premiere)
16-05-1795, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Emilie Galotti (Lessing)
18-05-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den naturlige Søn (Cumberland)
19-05-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Serenaden (Wedel og Pram) (Syngestykke)
21-05-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Moderen (Dejaure)
Telemak paa Calypsos Ø (Pram og Ahlefeldt) (Ballet)
22-05-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Gulddaasen (Olufsen)
24-05-1795, søndag Helligdag Pintsedag
25-05-1795, mandag Helligdag 2. Pintsedag
26-05-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Bryllupshøitiden (Brandes) (premiere)
28-05-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Serenaden (Wedel og Pram) (Syngestykke)
L'Orphelin de la Chine (Galeotti) (Ballet)
29-05-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
31-05-1795, søndag Helligdag Trinitatis

1795     september


07-09-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den værdige Kone (Iffland) (premiere)
08-09-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Nysgerrige (Gottlieb Stephanie den yngre)
10-09-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
De to Sødskende (Goethe) (premiere)
Venskab paa Prøve (Grétry og Favart) (Syngestykke)
11-09-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Kildereisen (Holberg)
14-09-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
15-09-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
17-09-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Chinafarerne (Schall og Heiberg) (Syngestykke)
18-09-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
De to Venner (Beaumarchais)
19-09-1795, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Abbee Piunerdi, Sanger
21-09-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
22-09-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
24-09-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
25-09-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Høstgildet (Schulz og Thaarup) (Syngestykke)
28-09-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den værdige Fader (Gemmingen-Hornberg)
29-09-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbypigen (Paisiello og Livigni) (Syngestykke)

1795     oktober


01-10-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
02-10-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
De to Gjerrige (Grétry og Falbaire) (Syngestykke)
05-10-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
06-10-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Lise og Peter (Wedel og Høegh-Guldberg) (Syngestykke)
08-10-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gulddaasen (Olufsen)
09-10-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Raptussen (Gottlieb Stephanie den yngre)
12-10-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Deserteuren (Monsigny og Sedaine) (Syngestykke)
Hververen (Galeotti) (Ballet)
13-10-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
15-10-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
De to smaa Savoyarder (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
16-10-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
Machinisten (Galeotti) (Ballet)(premiere)
19-10-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
20-10-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fændriken (Schröder)
Machinisten (Galeotti) (Ballet)
22-10-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kun sex Retter (Grossmann)
23-10-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Kong Theodor i Venedig (Paisiello og Casti) (Syngestykke)(premiere)
26-10-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Hververne (Farquhar og Gottlieb Stephanie den yngre)
27-10-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om morgenen kl. 8½ tog min kone og datter til Kiøbenhavn for at tage paa comoedie i aften, da princesse Maria første gang kom der
Prolog
Den gode Moder (Florian)
(I Anled. af Kronprindsessens Fødselsdag)
29-10-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kong Theodorus i Venedig (Paisiello og Casti) (Syngestykke)
30-10-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Gulddaasen (Olufsen)

1795     november


02-11-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Coquetten (Baron)
 Teater Odense Teater
Direktion: Franz Heusser
Der Tempel der Vorsehung, Vorspiel von Siegmund Grüner mit Gesang und Tanz
Minna von Barnhelm [på tysk] (Lessing) (premiere)
Indvielse for den nye teaterbygning i Odense
03-11-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
04-11-1795, onsdag
 Teater Odense Teater
Die Schwestern auf dem Lande, Lustspiel in 5 Aufzügen von Jünger
05-11-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Apothekeren og Doctoren (Dittersdorf og Gottlieb Stephanie den yngre) (Syngestykke)
06-11-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Teater Odense Teater
[Ballet]
07-11-1795, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Serenaden (for Pram) (Wedel og Pram) (Syngestykke)
09-11-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Kjøbmanden i Smyrna (Stegemann og Chamfort) (Syngestykke)
 Teater Odense Teater
Zwischen den Akten wird Hr. Hauthal, ein neuangekommener Sänger, die Ehre haben, sich hören zu lassen
10-11-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Feiltagelserne (Goldsmith)
Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
11-11-1795, onsdag
 Teater Odense Teater
12-11-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
I oprørt Vand er godt at fiske (Sarti og italiensk) (Syngestykke)
13-11-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Bagtalelsens Skole (Sheridan)
 Teater Odense Teater
Die Ehrenwort, ein Lustspiel von Spieß
[Divertissement]
16-11-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Hexerie (Holberg)
 Teater Odense Teater
Maske für Maske, Lustspiel in 3 Aufzügen von Jünger
Die Schornsteinfeger, Großes pantomim. Ballet
17-11-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
18-11-1795, onsdag
 Teater Odense Teater
19-11-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Lilla (Soler og Ponte) (Syngestykke)
20-11-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
De aftakkede Officerer (Gottlieb Stephanie den yngre)
 Teater Odense Teater
Der Junker, Lustspiel von Engel
23-11-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De to Sedler (Florian)
En Entree
Aabenbar Krig (Bourlain)
 Teater Odense Teater
Der Mechanikus, ein komisches pantom. Ballet
24-11-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Thalia, side 52-53: Til noget saare Væsentligt af denne Aftens Fornøjelse regner jeg den Fryd, at see Huldgudinde Augusta i Skuespilhuset. Denne ædle Nationens Yndling blev modtaget med umiskjendelig Varme: i Logerne tindrede mangt et skjønt Øje af Glæde; paa Parterret lød et hundredstemmigt Hurra, ledsaget af Haandklap og Vivat og Velkomst-Raab
Steffen og Lise (Dezède og Monvel) (Syngestykke)
25-11-1795, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
En Entree
 Teater Odense Teater
So fängt man Männer, ein Lustspiel
Der Schornsteinfeger, ein Ballet
26-11-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gamle og nye Sæder (Iffland) (premiere)
27-11-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den forladte Dido (Galeotti) (Ballet)
 Teater Odense Teater
Er soll geschagen werden, ein Lustspiel
29-11-1795, søndag Helligdag Advent
30-11-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
En Entree

1795     december


01-12-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kong Theodorus i Venedig (Paisiello og Casti) (Syngestykke)
En Entree
03-12-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Beverley (Moore og Saurin)
En Entree
04-12-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Telemach paa Calypso's Øe (Pram og Ahlefeldt) (Ballet)
07-12-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Heckingborn (Heiberg)
En Entree
 Teater Odense Teater
Die portugiesische Judenhochzeit, Ballet
08-12-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
(Standsning form.den lille Prindsesse Lovises Død)
14-12-1795, mandag
 Teater Odense Teater
Hieronimus Knicker eine große komische Oper in 2 Aufzügen (Dittersdorf og Gottlieb Stephanie den yngre)
15-12-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Pagen (Engel)
Entreprenøren i Knibe (Cimarosa og italiensk) (Syngestykke)(premiere)
17-12-1795, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
18-12-1795, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Peters Bryllup (Schulz og Thaarup) (Syngestykke)
 Teater Odense Teater
Klara von Hoheneichen, ein Ritterschauspiel aus dem 15. Jahrhundert in 4 Aufzügen
19-12-1795, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Lauska, Pianist
21-12-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Entreprenøren i Knibe (Cimarosa og italiensk) (Syngestykke)
 Teater Odense Teater
Die Jagd, ein großes pantomim. Ballet in 2 Aufzügen
22-12-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kjolen fra Lyon (Jünger) (premiere)
23-12-1795, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
25-12-1795, fredag Helligdag Juledag
26-12-1795, lørdag Helligdag 2. Juledag
28-12-1795, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
 Teater Odense Teater
Hieronimus Knicker eine komische Oper in 2 Aufzügen (Dittersdorf og Gottlieb Stephanie den yngre)
29-12-1795, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
30-12-1795, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Lauska
 

Forrige år - Næste år