Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1827

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1827


1827     ukendt måned


ukendt dato,  
 Teater Ukendt sted (Titchen & Bigum)
Dronningen af Golkonda (Müllner) (premiere)
Fætteren fra Bremen (Körner) (premiere)
Jubelhøitiden (Faber) (premiere)
Moden (Bang) (premiere)
To Fædre i een Person (Hagemann) (premiere)

1827     januar


01-01-1827, mandag Helligdag Nytaarsdag
02-01-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Slottet Montenero (Alayrac og Hoffman) (Syngestykke)
03-01-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den lille Rødhætte (Boieldieu og Théaulon) (Syngestykke)
04-01-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Farens Dage (Overskou)
05-01-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Jægerbruden (Weber og Kind) (Syngestykke)
06-01-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Macbeth (Shakespeare)
07-01-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Liniedands med og uden Balanceerstang, samt andre interessante gymnastiske og eqvilibristiske Forestillinger
Don Juan, eller: Steengjæstebudet. Stor Pantomime i 2 Acter (Casorti)
08-01-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Figaros Giftermaal (Mozart m.fl.) (Syngestykke)
09-01-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Axel og Valborg (Oehlenschläger)
11-01-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Flugten fra Klosteret (Mozart og Oehlenschläger) (Syngestykke)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
12-01-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
13-01-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
En Entree
Schweitzerfamilien (på tysk) (Weigl og Just) (Syngestykke)
14-01-1827, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Skatten (Méhul og Hoffman) (Syngestykke)
Concert for Fløite af Bernhard Romberg og udføres af Hr. Capelmusicus Petersen
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling, bestaaende af forskjellige interessante Stykker
La clef d'or, ou: la forca de la magie. Guldnøglen, eller: Trylleriets Magt. Stor comisk Pantomime i 2 Acter
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Munterheds Triumph (Reynolds)
15-01-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Macbeth (Shakespeare)
16-01-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Tryllefløjten (Mozart og Schikaneder) (Syngestykke)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
17-01-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
18-01-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Schweitzerfamilien (på tysk) (Weigl og Just) (Syngestykke)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
 note om teateropførelse [Aalborg Stiftstidende 20-1-1827] Det herværende Titchen-Bigumske Skuespillerselskab, giver sine Forestillinger med fortjent Bifald og ofte for fuldt Huus, hvilket in specie var Tilfældet i Torsdags ved Opførelsen af Idda, til Fordeel for Hr. og Madame Huusherr
Idda (Falsen)
Til Benefice for Hr. og Madame Huusher
19-01-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Figaros Giftermaal (Mozart m.fl.) (Syngestykke)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Godset Sternberg (Weissenthurn)
20-01-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
21-01-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling med mange forskjellige og morende Stykker
Cassandre le cruel ou: magie contre magie. Cassander, den grusomme, eller: Trolddom mod Trolddom. Stor Trylle-Pandomime i 3 Acter
22-01-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Geert Westphaler (Holberg)
Aprilsnarrene (Heiberg)
23-01-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Juta (Boye)
25-01-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jægerbruden (Weber og Kind) (Syngestykke)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Gulddaasen (Olufsen)
26-01-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Myndlingerne (Iffland)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Røverne (Schiller)
27-01-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Aprilsnarrene (Heiberg)
28-01-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling med Dands paa Linien og andre mymnastiske Exercicer
L'intrigue dans la cuisine, ou: le maitre cuisinier amourexu, Intriguen i Kjøkkenet, eller: Den forliebte Kjøkkenmester. Comisk Pantomime i een Act
Le Songe et la Verité [Divertissement]
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
29-01-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Fernando Cortez (Spontini m.fl.) (Syngestykke)(premiere)
I Anledning af Hans Majestæt Kongens høie Fødselsfelst
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
De to Galeislaver (Boirie m.fl.)
I Anledning af Hs. Majestæt Kongens høie Fødselsdag
30-01-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den eenfoldige Familie (Larcher) (Ballet)
31-01-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fernando Cortez (Spontini m.fl.) (Syngestykke)

1827     februar


01-02-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Hakon Jarl (Oehlenschläger)
02-02-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Røverne (Schiller)
03-02-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Fernando Cortez (Spontini m.fl.) (Syngestykke)
04-02-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling, hvori forevises det store Tramplinspring, udført af Dhrr. Brødre Price og Pettoletti med de høieste og længste Saltomortalspring
og vil Hr. C. Price tilsidst springe over 16 Mand, staaende i Længden med dragne Sabler
Arlequin patisier & Pierrot bombardier. Harleqvin Kukkenbager og Pierrot Bombardeer. Comisk Pantomime i een Act
Le Songe et la Verité [Divertissement]
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Den Døve (Choudard)
05-02-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
06-02-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fernando Cortez (Spontini m.fl.) (Syngestykke)
08-02-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Sovedrikken (Weyse og Bretzner) (Syngestykke)
09-02-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Slottet Montenero (Alayrac og Hoffman) (Syngestykke)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Skuespiller-Selskabet (Delavigne og Lebrun)
10-02-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Ringen (II) (Farquhar og Schröder)
11-02-1827, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Aftenunderholdning af Jfr. Zrza
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling, hvor iblandt andet forekommer: stor Dands paa dobbelt Linie, som udføres af Hr. Pettoletti
den Yngre, og Mad. Frichon, uden Balanceerstang, og tilsidst foredrage de nogle Variationer paa 2de Guitarer
Arlequin statue mecanique, ou: Cassander malade imaginé. Harleqvin mekanisk Statue, eller: Cassander indbildt syg. Comisk Pantomime i een Act
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Stakket Dans er snart sprungen (andre m.fl.) (Syngestykke)
Maleriet (Kotzebue og Guelden)
12-02-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
13-02-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den paadigtede Galskab (Charlemagne)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Pigen fra Landet (Wycherley og Garrick)
14-02-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Intermezzet (Kotzebue)
Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
15-02-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Det var planlagt at spille Erik Eiegod, men på grund af at Hr. Zinck var bleven upasselig, blev i stedet spillet Axel og Valborg
Baggesens Minde (Boye) (premiere)
Epilog [fremsagt af N.P. Nielsen] (Oehlenschläger) (premiere)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
 note om teateropførelse [Aalborg Stiftstidende 14-2-1827:] Den sceniske Høitidelig, som i Anledning af Baggesens Død, gives til Herr Thomsens Benefice-Forestilling i Morgen, tør Man forvente et saa meget større Biefald, som det netop i Morgen er hiin vore store afdøde Digters Fødselsdag. Høitideligheden er givet saavel i Aarhuus som flere Steder for propfuldt Huus
(Efter Fleres Ønske) Scenisk Høitidelighed, i Anledning af Digteren Justitsraad Baggesens Død
Radicalcuren (Weissenthurn)
Til Benefice for Hr. Thomsen
16-02-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Valérie (Scribe og Duveyrier)
Toni (Körner) (premiere)
17-02-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Den lille Hyrdedreng (Oehlenschläger)
Den Snaksomme (Picard)
18-02-1827, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Aprilsnarrene (Heiberg)
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling med Dands paa Linien og Gymnastik
Arlequin cuisinier, ou: Pierrot divulguant la malice des femmes. Harlequin Kok, eller: Pierrot, som opdager Fruentimmernes Trædskhed, comisk Pantomime i een Act
Le Songe et la Verité [Divertissement, allersidste Gang]
19-02-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
20-02-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
Toni (Körner)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
22-02-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
23-02-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Røverborgen (Kuhlau og Oehlenschläger) (Syngestykke)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Prolog
Laura (Bang)
24-02-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Jeannot og Colin (Isouard og Etienne) (Syngestykke)
25-02-1827, søndag Helligdag Fastelavn
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling, hvorved Hr. C. Price vil, uden Balanceerstang, paa Linien udføre den militaire Exercice med alle dertilhørende Tempoer
og derefter forestille den beskjænkede Soldat m. M.
Le faux medecin, ou: l'enlevement de Pierrot sur un ane vivant. Den falske Læge, eller: Pierrots Luftreise med et levende Æsel, comisk Pantomime i 2 Acter
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Intermezzet (Kotzebue)
26-02-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
27-02-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Erik Eiegod (Kunzen og Baggesen) (Opera)
28-02-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Intermezzet (Kotzebue)

1827     marts


01-03-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den lille Rødhætte (Boieldieu og Théaulon) (Syngestykke)
02-03-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Nonnerne (Devienne og Picard) (Syngestykke)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Kong Sigurd (Boye)
Til Benefice for Hr. Steiner
03-03-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Silkestigen (Planard)
Aria af Italienerinden i Algier af Rossini synges af Demoiselle Rainz
04-03-1827, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Concert og Declamatorium med Anna Wexschall
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Søndagen, den 4de Marts, bliver ikke givet nogen Forestilling
05-03-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Erik Eiegod (Kunzen og Baggesen) (Opera)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
06-03-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gulddaasen (Olufsen)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Jacob von Thybo (Holberg)
08-03-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Ludlams Hule (Weyse og Oehlenschläger) (Syngestykke)
09-03-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den paadigtede Galskab (Charlemagne)
Aprilsnarrene (Heiberg)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Joseph og hans Brødre i Egypten (Méhul og Pineux) (Syngestykke)
Til Benefice for hr. Voltz
10-03-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Flugten fra Klosteret (Mozart og Oehlenschläger) (Syngestykke)
12-03-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Godset Sternberg (Weissenthurn)
13-03-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den hvide Dame (Boieldieu og Scribe) (Opera)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
14-03-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Herr Burchardt og hans Familie (Hertz) (premiere)
15-03-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Bagtalelsens Skole (Sheridan)
16-03-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Vexelen (Planard)
Kjærlighed paa Landet (Larcher) (Ballet)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Kjøbenhavn (Bang) (premiere)
En Epilog
Til Benefice for Hr. og Mad. Bigum
17-03-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
18-03-1827, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Aftenunderholding af G. Zinck
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling, hvori forevises Dands paa Linien og et gymnastisk Academie
Le clef d'or, ou: la force de la magie. Guldnøglen, eller: Trylleriets Magt, comisk Pantomime i 2 Acter
Det indianske Divertissement med den saakaldte Stokkemarsch, Guitarspil, Skjærfe-Maneuvrer og andre indianske Grupperinger
19-03-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
 note om teateropførelse Efter Fleres Forlangende
Skuespillerselskabet (Delavigne og Lebrun)
20-03-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Det forstyrrede Malerie (Larcher) (Ballet)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
22-03-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Hemmeligheden (Kunzen og Quetant) (Syngestykke)
Toni (Körner)
23-03-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Benefice for Hr. Skuespiller Olsen
24-03-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Ildprøven (Kotzebue)
Azemia (Alayrac og Chabeaussière) (Syngestykke)
25-03-1827, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Anton og Carl Ebner, Violinister
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Munterheds-Triumph (Reynolds)
26-03-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Ringen (II) (Farquhar og Schröder)
En Entree
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
27-03-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
28-03-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Preciosa (Wolff)
29-03-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
30-03-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Floribella (Boye)
31-03-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Toni (Körner)
Braun & Compagnie (Picard m.fl.)

1827     april


01-04-1827, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Aprilsnarrene (Heiberg)
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling, hvori der fremstilles Dands paa stiv og slap Linie, med og uden Balanceerstang, og et gymnastisk Academie, m. M.
Pierro cordonnier, ou: l'enlevement de sa fille. Pierro, som Skomager, eller: hans Datters Bortførelse, ny comisk Pantomime i een Act
Et indianske Divertissement, som udføres af flere Personer, hvori forestilles: Den saakaldte Stokkemarsch, Guitarspil, Skjærfe-Maneuvrer og andre indianske Grupperinger
02-04-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Toni (Körner)
En Entree
Aprilsnarrene (Heiberg)
03-04-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Concert af Bernhard Romberg
04-04-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Geert Westphaler (Holberg)
Vennernes Fest (Rosenkilde)
05-04-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Valérie (Scribe og Duveyrier)
Syv militaire Piger (Francis m.fl.) (premiere)
06-04-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
08-04-1827, søndag Helligdag Palme Søndag
12-04-1827, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
13-04-1827, fredag Helligdag Langfredag
15-04-1827, søndag Helligdag Paaskedag
16-04-1827, mandag Helligdag 2. Paaskedag
 Teater Det kongelige Teater
Aftenunderholdning for Blindeinstitutet
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling med Dands Linien, med og uden Balanceerstang
Pierro cordonnier, ou: l'enlevement de sa fille. Pierre, som Skomager, eller: hans Datters Bortførelse, comisk Pantomime i een Act
Divertissement i gammel romersk Smag, med romersk Vaabenfægtning, Marscher, Dandse, Grupperinger og Bekrandsninger
17-04-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Braun & Compagnie (Picard m.fl.)
En Entree
Syv militaire Piger (Francis m.fl.)
18-04-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Axel og Valborg (Oehlenschläger)
19-04-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fernando Cortez (Spontini m.fl.) (Syngestykke)
20-04-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Maskeraden (Holberg)
En Epilog
Til Fordeel for Hr. Müller junior og Kone
21-04-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Figaros Giftermaal (Mozart m.fl.) (Syngestykke)
22-04-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling i Dands paa stiv og slap Linie, med andre interessante Stykker
Det hemmelige Givtermaal, eller: Udryddelsen af en Røverbande ved Vesuv, comisk Pantomime i 3 Acter
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall)
23-04-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Syv militaire Piger (Francis m.fl.)
En Entree
 Teater Aalborg Teater (Titchen & Bigum)
24-04-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
26-04-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
27-04-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Sovedrikken (Weyse og Bretzner) (Syngestykke)
28-04-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
29-04-1827, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Concert til fordeel for det musikalske Conservatorium
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling, bestaaende af forskjellige interessante og morende Stykker
L'arrivée et le depart du vaisseau à vapeur, ou: le double duel, suivi d'une scene grotesque de deux Quakers, Pantomime comique en deux actes
(Dampskibets Ankomst og Afreise, eller: Den dobbelte Duel, ledsaget af en sælsom Scene med to Qvækere, comisk Pantomime i 2 Acter)
 Teater Ukendt gruppe
Hollænderne, nyt Lystspil i 5 Acter ved Prof. Rahbek (Goldoni)
Dansk dramatisk Broderskab, Exstra-Forestilling i Selskabet ... hermed ophører Skuespillene for denne Saison
30-04-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Gulddaasen (Olufsen)

1827     maj


01-05-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jeannot og Colin (Isouard og Etienne) (Syngestykke)
03-05-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Erik Eiegod (Kunzen og Baggesen) (Opera)
04-05-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Det sidste Middel (Weissenthurn)
Califen i Bagdad (Boieldieu og Just) (Syngestykke)
05-05-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Don Juan (Mozart og Ponte) (Opera)
06-05-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling, bestaaende af forskjellige afvexlende Stykker
L'arrivée et le depart du vaisseau à vapeur, ou: le double duel, suivi d'une scene grotesque de deux Quakers
(Dampskibets Ankomst og Afreise, eller: Den dobbelte Duel, ledsaget af en sælsom Scene med to Qvækere, comisk Pantomime i 2 Acter)
 Teater Aalborg (Titchen & Bigum)
07-05-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den nye Jordegodseier (Boieldieu m.fl.) (Syngestykke)
Skatten (Méhul og Hoffman) (Syngestykke)
 Teater Aalborg (Titchen & Bigum)
Moden (Bang)
Sidste Forestilling
08-05-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Epigrammet (Kotzebue)
Kjærlighed paa Landet (Larcher) (Ballet)
09-05-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Godset Sternberg (Weissenthurn)
Karneval i Venedig (Milon og Larcher) (Ballet)
11-05-1827, fredag Helligdag Bededag
12-05-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Jean de France (Holberg)
Syv militaire Piger (Francis m.fl.)
13-05-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling med afvexlende Stykker i Liniedands og andre gymnastiske Øvelser
hvilket Alt, saavelsom det Øvrige, der udgjør Slutningen af denne Forestilling, vil nærmere blive bekjendtgjort
14-05-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
15-05-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
De to Frimurere (Pelletier-Volmeranges)
16-05-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert, F. Berkenbusch [blind fløjenist]
17-05-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fanchon, Lirespillerinden (Himmel m.fl.) (Syngestykke)
18-05-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
19-05-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Medbeilerne (Sheridan)
20-05-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling, hvor, iblandt mange andre interessante Stykker, Hr. C. Price vil, uden Balanceerstang, udføre paa Linien den militaire Exercice, forestille den beskjænkede Soldat, og, saavel fremad som tilbage, gjøre Saltomortale paa Linien
L'incendie de Moscou, ou: la retraite de Napoleon de Russie. Moskovs Brand, eller: Napoleons Retirade fra Rusland, stor militair Pantomime i 2 Acter, med Marscher, Evolutioner, Fægtninger, Vaaben- og National-Dandse
21-05-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den eenfoldige Familie (Larcher) (Ballet)
22-05-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Hagbarth og Signe (Oehlenschläger)
24-05-1827, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
25-05-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Karneval i Venedig (Milon og Larcher) (Ballet)
26-05-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Et Eventyr i Rosenborg Have (Heiberg) (premiere)
27-05-1827, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Concert, Knoop
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling, under forskjellige Forandringer af de interessanteste Stykker
Le faux medecin, ou: L'enlevement de Pierrot sur un ane vivant. Den falske Læge, eller: Pierrots Luftreise med et levende Æsel, stor comisk Pantomime i 2 Acter
28-05-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
En Entree
29-05-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
30-05-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Syv militaire Piger (Francis m.fl.)
31-05-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater

1827     juni


01-06-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Sommerspillene begynder
Bødkeren (for Bauer) (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
03-06-1827, søndag Helligdag Pintsedag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling, hvor tillige forevises Hr. C. Prices Saltomortale saavel fremad som tilbage paa Linien uden Balanceerstang
Pierre cordonnier, ou: l'enlevement de la fille. Pierre som Skomager, eller: hans Hatters Bortførelse, comisk Pantomime i een Act
Et indiansk Divertissement af forskjellige Slags, opført af Selskabets Medlemmer, hvorved Hr. A. Price, den Yngre, vil, for første Gang, efterat have øvet sig i Kunsten, bestræbe sig for, med Jern-Kanonkuglen og Veiermøllen at fornøie ...
04-06-1827, mandag Helligdag 2. Pintsedag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Stort Divertissement, hvori forekommer de store Tramplinspring, udført af Brødrene Price og Pettoletti, over 2 a 3 Mænds Høide
det meest udmærkede Spring gjør Hr. C. Price over 8 Mand Militaire med opplantede Gevæhrer, som afskydes i det samme han springer over dem og igjennem Papiirs-Tønder
L'arrivée et le depart du vaisseau à vapeur, ou: le double duel, suivi d'une scene grotesque de deux Quakers
(Dampskibets Ankomst og Afreise, eller: Den dobbelte Duel, ledsaget af en sælsom Scene med to Qvækere, comisk Pantomime i 2 Acter)
05-06-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gadevægteren (Körner) (premiere)
Die Dorfsängerinnen (Syngestykke)(premiere)
08-06-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Die Dorfsängerinnen (Syngestykke)
10-06-1827, søndag Helligdag Trinitatis
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestillingen tager sin Begyndelse med Liniedands, saavel med som uden Balanceerstang
Pierre & Alequin en voyage, ou: la masquerade interrompue. Pierro og Harlqvin paa en Reise, eller: Den forstyrrede Maskerade, stor comisk Pantomime i 3 Acter
Indiansk Divertissement
11-06-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Favoriten (Scribe og Saintine) (premiere)
De Uadskillelige (Heiberg) (premiere)
12-06-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Der Schiffs-Capitain (Blum) (premiere)
14-06-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Die Dorfsängerinnen (Syngestykke)
15-06-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
De Uadskillelige (Heiberg)
17-06-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestillingen tager sin Begyndelse med Liniedands, saavel med som uden Balanceerstang, paa stiv og slap Linie
Arlequin statue mecanique, ou: Cassandre malade imaginé. Harleqvin mekanisk Statue, eller: Cassander indbildt syg, comisk Pantomime i een Act
Den befriede Psyche, eller: Olympen, pantomimisk Forestilling, arrangeret af Hr. Theatermaler Cocchi
24-06-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestillingen, bestaaende af forskjellige Dandse paa Linien og andre gymnastiske Øvelser
Les quatre sorcieres en discorde, ou: Arlequin dogue anglois par Amour. De fire Troldqvinder i Uenighed, eller: Harleqvin som engelsk Dogge af Kierlighed, comisk Pantomime i 2 Acter
25-06-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Det var mig! (Favart og Fagan)
De Uadskillelige (Heiberg)
Til indtægt for Roats efterladte Enke og Børn

1827     juli


01-07-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestillingen, under mange Afvexlinger, hvorved Jfr. Josephine Winther vil, for 2den Gang, udføre en Fandango paa Linien, med Castanietter, efter Takten, uden Balanceerstang, som er ei forhen seet af et Barn af hendes Alder
Arlequin cusinier, ou: Pierro divulguant la malice des femmes. Harleqvin Kok, eller: Pierro, som opdager Fruentimmernes Trædskhed, comisk Pantomime i een Act
Et indiansk Divertissement, bestaaende af forskjellige indianske Øvelser, som udføres af Selskabets Medlemmer, hvoriblandt Hr. A. Price vil vise sin Kunstfærdighed med den saakaldte Veirmølle
03-07-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Bortførelsen (Jünger)
Die Talentprobe (Vildert) (premiere)
05-07-1827, torsdag
 Teater Randers (Titchen & Bigum)
 note om teateropførelse [Aarhuus Stifts-Tidende 12-7-1827:] Dhrr. Skuespildirecteurer Biegum og Titchen have nu ophævet deres Interessentskab, saa deres Selskab herefter bliver to, hvoraf det ene, under Hr. Titchen, efter Forlydende, gaaer til Fyen, og det andet, under Hr. Biegum, bliver her i Jylland. Dette tager for det første vesterpaa, og vil derefter tilbringe Septbr. Maaned i Horsens, Octbr. og Novbr. i Aarhuus, Decbr. og Januar i Randers, Februar og Marts i Aalborg
[Forestilling]
06-07-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
De Sansesløse (Kotzebue)
Die Dorfsängerinnen (Syngestykke)
08-07-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Stort Divertissement, hvori forekommer Dands paa Linien, og Hr. C. Price, som fransk Grenadeer, udfører den militaire Exercice uden Blanaceerstang
Derpaa udfører Hr. C. Price det store Tramplinspring over 3 Mands Høide, og gjør tilsidst et Spring igjennem 2 Ildglobuser
La clef d'or, ou: la force de la magie. Guldnøglen, eller: Trylleriets Magt, stor comisk Pantomime i 2 Acter
09-07-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse 1ste Scene: Det gamle og det nye Aar, Scene af Dr. Heibergs Julespøg og Nytaarsløier, udføres af Hr. Foersom og Jfr. Pätges.
2den Scene: Venerabilis barba Capucinorum, trestemmig Sang, udføres af Dhrr. Zinck, Foersom og Schwartzen.
3die Scene: Agander og Pagander af Du Puy, udføres af Dhrr. Zinck, Rosenkilde og Winsløw j.
Mellem 2den og 3die Scene fremsiger Madame Wexschall Roserne, et Digt af Schack-Staffeldt
Gallerie af Scener i Costume
Kjærligheds-Drømme (Scribe og Delavigne) (premiere)
10-07-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Alexis (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
12-07-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Geert Westphaler (Holberg)
Kjærligheds Drømme (Scribe og Delavigne)
15-07-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Stort Divertissement, bestaaende af forskjellige Stykker i Liniedands, og ligeledes vil Jfr. Josephine Winther udføre en Fandango paa Linien med Castagnetter, efter Musikens Takt
Arlequin gentilhomme en un moment, ou: le peintre enchanté. Harleqvin Ædelmand i et Øieblik, eller: Denfortryllede Maler, comisk Pantomime i een Act
Den befriede Psyche, eller: Olympen, pantomimisk Forestilling, arrangeret af Hr. Theatermaler Cocchi
16-07-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Kjærligheds Drømme (Scribe og Delavigne)
De Uadskillelige (Heiberg)
17-07-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Alexis (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
Den Forsigtige (Kurländer)
19-07-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Det var mig! (Favart og Fagan)
De tydske Skræddersvende paa deres Værksted, comisk Qvartcordium af Carl Blum, udføres af Dhrr. Rosenkilde, Bauer, Zinck og Foersom
De Uadskillelige (Heiberg)
22-07-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Stort Divertissement, med forskjellige interessante Stykker
Det hemmelige Givtermaal, eller: Udryddelsen af en Røverbande ved Vesuv, stor militair Pantomime i 3 Acter
23-07-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Det var mig! (Favart og Fagan)
Attestats og Forlovelse (Bierring) (premiere)
24-07-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse [20-7-1827 annonceredes:] Værelser tilleie paa første Sal, nyt Lystspil i tre Optoge, bearbeidet og localiseret efter Jacob Cobb's engelske Original; derefter:
Der Jude im Duel, comisk Digt, declameres af Hr. Dr. Ryge; til Slutning:
Der Schiffs-Capitain, oder: Die Unbefangenen, Vaudeville in einem Acte
Die Dorfsängerinnen (Syngestykke)
25-07-1827, onsdag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Forestilling, bestaaende i Liniedands paa stiv og slap Linie, og Andet til Gymnastiken henhørende
26-07-1827, torsdag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Stort Divertissement med mange interessante Stykker
L'arrivée et le depart du vaisseau à vapeur, ou: le double duel, suivi l'une scene grotesque de deux Quakers. Dampskibets Ankomst og Afreise, eller: Den dobbelte Duel, ledsaget af en løierlig Scene med to Qvækere, comisk Pantomime i 2 Acter
27-07-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Das Donauweibchen (Kauer og Hensler) (Syngestykke)(premiere)
29-07-1827, søndag
 Teater Horsens (P.J. Titchen)
Radicalcuren (Weissenthurn)
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Stort Divertissement, hvori forekommer interessante Stykker med Dands paa Linien, saavelsom paa den dobbelte Linie af Hr. Petolletti den yngre og Mad. Frichon, som uden Balanceerstang udføre forskjellige Stillinger og ... lade sig høre paa 2 Guitarer
Apollon, ou: le liberateur de la bergere, enlevée par Sarband. Apollo, eller: Befrieren af den af Sarband bortrøvede Hyrdinde, stor, heroisk Pantomime i 2 Acter
30-07-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De Uadskillelige (Heiberg)
31-07-1827, tirsdag
 Teater Horsens (P.J. Titchen)
 Teater Det kongelige Teater
Das Donauweibchen (Kauer og Hensler) (Syngestykke)

1827     august


03-08-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Das Donauweibchen (Kauer og Hensler) (Syngestykke)
05-08-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Stor Forestilling, med mange morende og interessante Stykker
Cassandre le cruel, ou: magie contre magie. Cassander den Grusomme, eller: Trolddom mod Trolddom, stor Trylle-Pantomime i 3 Acter
07-08-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Die Talentprobe (Vildert)
Bortførelsen (Jünger)
Afskedsord af Dlle. Pohlmann
09-08-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse [8-8-1827 annonceredes:] Jeg er min Broder, nyt Lystspil i een Act, efter Contessa.
Andantino, og østerrigske Nationalmelodier, componerede og udføres paa Guitar af Hr. Dr. Töpfer fra Wien.
Kjærligheds Drømme, Vaudeville i to Acter, oversat efter La Somnambule, ved Dr. Heiberg.
Til det danske Publicum, Epilog, forfattet af Dr. Heiberg, fremsiges af Madm. Wexschall
Concert paa Guitar af Töpfer
Declamation
Jeg er min Broder! (Contessa) (premiere)
10-08-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Imellem Stykkerne fremsiger Hr. Dr. Ryge, paa Selskabets Vegne, et Par ord til Publicum
12-08-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Stor Forestilling, hvori forekomme Dandse paa Linien med og uden Balanceerstang
La chasse aux cerfs, ou: Arlequin precepteur. Hjorte-Jagten, eller: Harleqvin som Informator, comisk Pantomime i 2 Acter
Les estropiés dissimulés, ou: Pierre & sa famille. De forstilte Krøblinger, eller: Pierre og hans Familie, comisk Pantomime i 1 Act
14-08-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Corsikanerne (Kotzebue)
Udstyret [Scener] (for Mad. Spindler) (Iffland) (ufuldstændig opførelse)
Intermediet af Kildereisen (Holberg) (ufuldstændig opførelse)
19-08-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Stort Divertissement, som begynder med Dands paa Linien, hvori Jfr. Josephine Winther især vil udmærke sig i en Fandango med Kastagnetter. Derefter forevises et gymnastisk Academie
La clef d'or, ou: la force de la magie. Guld-Nøglen, eller: Trolleriets Magt, stor comisk Pantomime i 2 Acter
Et gammelt, romersk Divertissement med Fægting, Dandse og Grupperinger
26-08-1827, søndag
 Teater Moerskabstheatret paa Vesterbro
Stor Forestilling i 4 Acter

1827     september


01-09-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Muurmesteren (Auber m.fl.) (Syngestykke)(premiere)
03-09-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Hyrdedrengen (Søtoft) (premiere)
Kjærligheds Drømme (Scribe og Delavigne)
04-09-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jægerbruden (Weber og Kind) (Syngestykke)
06-09-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
07-09-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Skriftemaalet (Kotzebue)
Muurmesteren (Auber m.fl.) (Syngestykke)
08-09-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
To Ord (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
10-09-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Jeg er min Broder! (Contessa)
Muurmesteren (Auber m.fl.) (Syngestykke)
11-09-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Amor og Psyche (Galeotti) (Ballet)
12-09-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
13-09-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Hyrdedrengen (Søtoft)
14-09-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Tartuffe (Molière)
15-09-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Jeg er min Broder! (Contessa)
Aprilsnarrene (Heiberg)
17-09-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De to Dage (Cherubini og Bouilly) (Syngestykke)
18-09-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jacob von Tyboe (Holberg)
20-09-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Tartuffe (Molière)
Amor og Psyche (Galeotti) (Ballet)
21-09-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Tryllefløiten (Mozart og Schikaneder) (Syngestykke)
22-09-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Det var mig! (Favart og Fagan)
Bortførelsen (Jünger)
24-09-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De Uadskillelige (Heiberg)
25-09-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jeg er min Broder! (Contessa)
Muurmesteren (Auber m.fl.) (Syngestykke)
26-09-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Tartuffe (Molière)
Den nye Narcisse (Carey-Saint-Claire og Larcher) (Ballet)
27-09-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Don Juan (Mozart og Ponte) (Opera)
28-09-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Bonden som Dommer (d'Herbois og Barca)
29-09-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Den letsindige Løgner (Goldoni og Schmidt)
Syv militaire Piger (Francis m.fl.)

1827     ukendt måned


ukendt dato,  
 Teater Odense Teater (P.J. Titchen)
P.J. Tichens Selskab [tidl. Steiners], forestillinger på dansk

1827     oktober


01-10-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
Amor og Psyche (Galeotti) (Ballet)
02-10-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Værtshuset (Lebrun)
Kjærligheds Drømme (Scribe og Delavigne)
04-10-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Dyveke (Samsøe)
05-10-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Gert Westphaler (Holberg)
06-10-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Barberen i Sevilla (Rossini og Beaumarchais) (Syngestykke)
07-10-1827, søndag
 Teater Det kongelige Teater
De Uadskillelige (Heiberg)
Muurmesteren (Auber m.fl.) (Syngestykke)
08-10-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den letsindige Løgner (Goldoni og Schmidt)
Avistavexelen (Scribe m.fl.) (premiere)
09-10-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Valérie (Scribe og Duveyrier)
Syv militaire Piger (Francis m.fl.)
10-10-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Barberen i Sevilla (Rossini og Beaumarchais) (Syngestykke)
11-10-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Divertiss. af Familien Kobler
12-10-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Jægerbruden (Weber og Kind) (Syngestykke)
13-10-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 anmeldelse Kjøbenhavns flyvende Post, 1827, Nr. 84 [Anmeldelse af J.L. Heiberg]
Figaros Giftermaal (Mozart m.fl.) (Syngestykke)
15-10-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
16-10-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Figaros Giftermaal (Mozart m.fl.) (Syngestykke)
18-10-1827, torsdag
 Teater Helsingør (Det Beckerske Selskab)
 note om teateropførelse [Kjøbenhavnsposten 23-10-1827] Torsdagen den 18de October gave Familien Kobler, første Dandsere ved Wiener Hoftheater: "Den lykkelige Vilde, eller Kjærligheds Triumph", stor Ballet i 1 Optog, med Musik af Joseph Weigl, paa Helsingørs Theater. Balletten, især F. Koblers Dands, vandt meget Bifald. Familien vil, efter Sigende, følge det Beckerske Selskab, som vilde ende sine Forestillinger den paafølgende Søndag, til Gothenborg
Den lykkelige Vilde, eller Kjærlighedens Trimph
 Teater Det kongelige Teater
Aprilsnarrene (Heiberg)
19-10-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Ægtestandsscenen (Kotzebue)
20-10-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
22-10-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Jeg er min Broder! (Contessa)
Muurmesteren (Auber m.fl.) (Syngestykke)
23-10-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Erasmus Montanus (Holberg)
Hemmeligheden (Kunzen og Quetant) (Syngestykke)
24-10-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Correggio (Oehlenschläger)
25-10-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jeg er min Broder! (Contessa)
De Uadskillelige (Heiberg)
26-10-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Amor og Psyche (Galeotti) (Ballet)
27-10-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Amerikaneren (Viassolo) (premiere)
29-10-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Hugo og Adelheid (Kuhlau og Boye) (Syngestykke)(premiere)
30-10-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Hugo og Adelheid (Kuhlau og Boye) (Syngestykke)

1827     november


01-11-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Amerikaneren (Viassolo)
Skatten (Méhul og Hoffman) (Syngestykke)
02-11-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Jeg er min Broder! (Contessa)
Syv militaire Piger (Francis m.fl.)
03-11-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Correggio (Oehlenschläger)
04-11-1827, søndag
 Teater Det kongelige Teater
05-11-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Amerikaneren (Viassolo)
06-11-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Sovedrikken (Weyse og Bretzner) (Syngestykke)
07-11-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kjærlighed paa Landet (Larcher) (Ballet)
08-11-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den paadigtede Galskab (Charlemagne)
Vennernes Fest (Rosenkilde)
09-11-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Ringen (II) (Farquhar og Schröder)
10-11-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Jægerbruden (Weber og Kind) (Syngestykke)
12-11-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Sovedrikken (Weyse og Bretzner) (Syngestykke)
13-11-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Axel og Valborg (Oehlenschläger)
15-11-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
16-11-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Braun & Compagnie (Picard m.fl.)
Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
17-11-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Væringerne i Miklagard (Oehlenschläger) (premiere)
18-11-1827, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Kjærlighed og Politie (Hertz) (premiere)
19-11-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
20-11-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Barberen i Sevilla (Rossini og Beaumarchais) (Syngestykke)
21-11-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Væringerne i Miklagard (Oehlenschläger)
22-11-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Tryllefløiten (Mozart og Schikaneder) (Syngestykke)
23-11-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den paadigtede Galskab (Charlemagne)
De Uadskillelige (Heiberg)
24-11-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Forsigtige (Kurländer)
Jeannot og Colin (Isouard og Etienne) (Syngestykke)
26-11-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Silkestigen (Planard)
Indtoget (Schulz og Heiberg) (Syngestykke)
27-11-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Væringerne i Miklagard (Oehlenschläger)
29-11-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
30-11-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Amerikaneren (Viassolo)
Aprilsnarrene (Heiberg)

1827     december


01-12-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
02-12-1827, søndag Helligdag Advent
 Teater Det kongelige Teater
Den hvide Dame (Boieldieu og Scribe) (Opera)
03-12-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Bagtalelsens Skole (Sheridan)
04-12-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den hvide Dame (Boieldieu og Scribe) (Opera)
05-12-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Amerikaneren (Viassolo)
06-12-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gert Westphaler (Holberg)
Jeannot og Colin (Isouard og Etienne) (Syngestykke)
07-12-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Axel og Valborg (Oehlenschläger)
08-12-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Tancredo (Rossini m.fl.) (Syngestykke)
09-12-1827, søndag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Tryk i Nordlyset, bind 5, januar 1828, side 108-12, førstelinie: Der var en Tid, da Hellas, som en Have [signeret B.]
Navarino-Slaget [digt af S.S. Blicher, fremsagt af Skuespiller Nielsen]
 Teater Odense Teater (P.J. Titchen)
Moden (Bang)
10-12-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Tancredo (Rossini m.fl.) (Syngestykke)
11-12-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Alexis (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
12-12-1827, onsdag
 Teater Odense Teater (P.J. Titchen)
Borgen Kynast (Thiele)
De Uadskillelige (Heiberg)
En Epilog, fremsiges af Hr. Müller jun.
Benefice-Forestilling for Hr. og Mad. Müller
13-12-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Væringerne i Miklagard (Oehlenschläger)
 Teater Nyborg (P.J. Titchen)
Moden (Bang)
14-12-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Hugo og Adelheid (Kuhlau og Boye) (Syngestykke)
 Teater Nyborg (P.J. Titchen)
Borgen Kynast (Thiele)
De Uadskillelige (Heiberg)
15-12-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
16-12-1827, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Emilie Galotti (Lessing)
 Teater Odense Teater (P.J. Titchen)
17-12-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Tryllefløiten (Mozart og Schikaneder) (Syngestykke)
18-12-1827, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den hvide Dame (Boieldieu og Scribe) (Opera)
19-12-1827, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Spilleren (Iffland)
 Teater Odense Teater (P.J. Titchen)
20-12-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Tancredo (Rossini m.fl.) (Syngestykke)
 Teater Nyborg (P.J. Titchen)
Det stille Vand har den dybe Grund (Beaumont og Fletcher)
21-12-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
To Ord (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
 Teater Nyborg (P.J. Titchen)
Til Benefice for Hr. Müller sen.
22-12-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Skatten (Méhul og Hoffman) (Syngestykke)
25-12-1827, tirsdag Helligdag Juledag
26-12-1827, onsdag Helligdag 2. Juledag
27-12-1827, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Hugo og Adelheid (Kuhlau og Boye) (Syngestykke)
28-12-1827, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Væringerne i Miklagard (Oehlenschläger)
29-12-1827, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Den dramatiske Skræder (Rosenkilde) (premiere)
31-12-1827, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Preciosa (Wolff)
 

Forrige år - Næste år