Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon
 Teater Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975
Enkelte titler

Syv militære Piger
Vaudeville i 1 Akt af Francis, Armand og Théaulon (»Les jolis soldats« [? nærmere: Les femmes soldats]), oversat, efter Angelys Bearbejdelse, og indrettet af J.L. Heiberg, Musiken ved L. Zinck

Originaltitel: Sieben Mädchen in Uniform

af Marie-François-Denis-Théresa Leroi Francis (1778-1840, sprog: fransk)
af Armand D'Artois de Bournonville (1788-1867, sprog: fransk)
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
bearbejdelse af Louis Jean Jacques Angely (1787-1835, sprog: tysk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg
musik af Ludvig Zinck

 Teater (opførelser 1748-1889: 34)
 Teater Også opført på andre teatre.

kollaps Noter
 note om handlingen Handlingen foregaar i en gammel forfalden Fæstning i Frankrig, beliggende ved Strandbredden og en halv Fjerdingvej fra den lille Stad, hvori Oberst Osmond er Guvernør.
 note til titel arbejdstitel var: 7 Piger i Uniform.
 Bog Af Jonas Collins Papirer. Bidrag til det kgl. Theaters og dets Kunstneres Historie. 1871: side 107-08 [censur af Rahbek januaar 1827 og Olsen 28-2-1827].
 url Aumont og Collin: Det danske Nationalteater 1748-1889, anfører det franske forlægs titel til at være: Les jolis soldats [premiere på: Théâtre des Variétés, Paris, 4-11-1826], men stykket minder mere om: Les femmes soldats, ou la fortresse mal defendue [af Marie Theaulon et Armand d'Artois, opført første gang på: Théâtre des Variétés, Paris, 9-2-1809]. Undertitlen "ou la fortresse mal defendue" går igen, men sammen med "Les jolis soldats", i Swendsen: De københavnske privatteatres repertoire og Ahrend: Folketeatrets repertoire 1857-1988.
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive [Les jolis soldats]
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive [Les femmes soldats]
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books, udgave fra 1830
 note til titel Den tyske bearbejdelse trykt allerede 1824 [ifølge Google Books].  Link til ekstern webside books.google.dk
ekspander Vis rolleliste
kollaps Luk rolleliste
kollaps Vis ikke spilledage
ekspander Vis spilledage
Sæson nr 79 (1826-27)
05-04-1827 torsdag,  program nummer 2(opførelse nr:     1) Syv militaire Piger
17-04-1827 tirsdag,  program nummer 3(opførelse nr:     2) Syv militaire Piger
23-04-1827 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:     3) Syv militaire Piger
12-05-1827 lørdag,  program nummer 2(opførelse nr:     4) Syv militaire Piger
30-05-1827 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:     5) Syv militaire Piger
Sæson nr 80 (1827-28)
29-09-1827 lørdag,  program nummer 2(opførelse nr:     6) Syv militaire Piger
09-10-1827 tirsdag,  program nummer 2(opførelse nr:     7) Syv militaire Piger
02-11-1827 fredag,  program nummer 2(opførelse nr:     8) Syv militaire Piger
03-03-1828 mandag,  program nummer 2(opførelse nr:     9) Syv militaire Piger
Sæson nr 81 (1828-29)
18-10-1828 lørdag,  program nummer 2(opførelse nr:   10) Syv militaire Piger
27-10-1828 mandag,  program nummer 2(opførelse nr:   11) Syv militaire Piger
01-02-1829 søndag,  program nummer 2(opførelse nr:   12) Syv militaire Piger
Sæson nr 82 (1829-30)
16-11-1829 mandag,  program nummer 2(opførelse nr:   13) Syv militaire Piger
28-11-1829 lørdag,  program nummer 1(opførelse nr:   14) Syv militaire Piger
17-12-1829 torsdag,  program nummer 2(opførelse nr:   15) Syv militaire Piger
Sæson nr 86 (1833-34)
01-11-1833 fredag,  program nummer 3(opførelse nr:   16) Syv militaire Piger
05-12-1833 torsdag,  program nummer 3(opførelse nr:   17) Syv militaire Piger
Rolleliste ændret
[12] Nina, (6) Veninder
05-12-1833 Jfr. E. Rantzau (første Optræden)
17-12-1833 tirsdag,  program nummer 2(opførelse nr:   18) Syv militaire Piger
04-01-1834 lørdag,  program nummer 3(opførelse nr:   19) Syv militaire Piger
27-01-1834 mandag,  program nummer 2(opførelse nr:   20) Syv militaire Piger
Sæson nr 88 (1835-36)
10-01-1836 søndag,  program nummer 3(opførelse nr:   21) Syv militaire Piger
14-01-1836 torsdag,  program nummer 3(opførelse nr:   22) Syv militaire Piger
18-01-1836 mandag,  program nummer 3(opførelse nr:   23) Syv militaire Piger
27-01-1836 onsdag,  program nummer 2(opførelse nr:   24) Syv militaire Piger
24-02-1836 onsdag,  program nummer 3(opførelse nr:   25) Syv militaire Piger
19-04-1836 tirsdag,  program nummer 3(opførelse nr:   26) Syv militaire Piger
Sæson nr 89 (1836-37)
06-03-1837 mandag,  program nummer 2(opførelse nr:   27) Syv militaire Piger
09-03-1837 torsdag,  program nummer 3(opførelse nr:   28) Syv militaire Piger
25-04-1837 tirsdag,  program nummer 2(opførelse nr:   29) Syv militaire Piger
Sæson nr 93 (1840-41)
29-11-1840 søndag,  program nummer 2(opførelse nr:   30) Syv militaire Piger
02-12-1840 onsdag,  program nummer 2(opførelse nr:   31) Syv militaire Piger
12-12-1840 lørdag,  program nummer 1(opførelse nr:   32) Syv militaire Piger
10-02-1841 onsdag,  program nummer 2(opførelse nr:   33) Syv militaire Piger
19-02-1841 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   34) Syv militaire Piger

pil op Til toppen af siden