Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Marie-François-Denis-Théresa Leroi Francis (1778-1840)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Francis og Coster: Sølvbryllupsfesten (1812, dramatik) BD4:sp398
af Coster (sprog: ukendt)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Francis, Marie-François-Denis-Théresa Leroi: Syv militære Piger
Vaudeville i 1 Akt af Francis, Armand og Théaulon (»Les jolis soldats« [? nærmere: Les femmes soldats]), oversat, efter Angelys Bearbejdelse, og indrettet af J.L. Heiberg, Musiken ved L. Zinck
af Armand D'Artois de Bournonville (1788-1867, sprog: fransk)
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
bearbejdelse af Louis Jean Jacques Angely (1787-1835, sprog: tysk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
musik af Ludvig Zinck (1776-1851)
(premiere 05-04-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 34)
Francis, Marie-François-Denis-Théresa Leroi: Saadan rejser man med Diligence
[ved 2den Opførelse: Bonnaventures Rejse-Eventyr], Vaudeville i 6 Malerier [ved 2den Opførelse: i 6 Billeder, efter de bekendte Kobbere af Pigall] af Armand, Théaulon og Francis. Oversat af en Anonym
af Armand D'Artois de Bournonville (1788-1867, sprog: fransk)
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
oversat af Anonym
(premiere 22-06-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden