Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Karl Lebrun (1792-1842)

Sprog: tysk
(henvisning) Lebrün, Carl

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Lebrun, C.: [Nyeste Samling af Skuespil [1s001]] Den frivillige Landstorm. Lystspil i een Act. Oversat [af Ad. Engel-Brecht Boye]. Side [1]-48 (1824, dramatik) BD4:sp301 👓
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
 Dramatik Lebrun: [Nyeste Samling af Skuespil [1s049]] Skuespiller-Selskabet eller en Dag paa Theatret. Lystspil i fem Acter. Fordanskning af Lebruns: Die Schauspieler [der er en Oversættelse af Casimir] og Delavignes: Les comediens. Med en [oprindelig ikke til Stykket hørende] Prolog. Side [49]-180 (1824, dramatik) BD4:sp301 👓
 Tekster Lebrun, C. og Georg Lotz: [indgår i antologien: Syllegon [7]] Et Brudstykke af Karl XII Levnet. Efter det Engelske fortalt af C. Lebrun, i: Georg Lotzes Originalien [tidsskrift], Hamb. 1823 (1825, tekster) EMP 15
andet: anonym engelsk (sprog: engelsk)
af Georg Lotz (1784-1844, sprog: tysk)
 Tekster Lebrun: Nytaarsaften eller Natvægteren. Lystspil i to Acter af Lebrun. Overs. [af Henrich Lorenz Gottsche Beeken]. Kbh., 1825 (1825, tekster)
oversat af Henrich Lorenz Gottsche Beeken (f. 1811)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Lebrun, Karl: Skuespiller-Selskabet
eller En Dag paa Teatret, Lystspil i 5 Akter af Casimir Delavigne (Les comédiens) og Karl Lebrün (Die Schauspieler), oversat og samarbejdet af A.E. Boye. Ved to Forestillinger [30-12-1824 og 17-1-1825] gaves foran Stykket en Prolog af A.E. Boye
af Casimir Delavigne (1793-1843, sprog: fransk)
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
(premiere 28-12-1822 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(bearbejdelse) Røverkaptajnen
eller Jeg tager aldrig fejl, Lystspil, bearbejdet fra Fransk, af C. Lebrun. Oversat af H.L. Bernhoft
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af H.L. Bernhoft (1793-1851)
(premiere 05-02-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden