Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Udvalgte Eventyr og Fortællinger

Molbech, Chr.: Udvalgte Eventyr og Fortællinger, (1843, novelle(r), flere sprog)
af Christian Molbech
oversat af Sille Beyer
Detaljer
Udvalgte Eventyr og Fortællinger. En Læsebog for Folket og for den barlige Verden. Ved C. Molbech. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1843. xxiv + 487 sider. Pris: 2 Rbd. 2 Mk. (Trykkeri: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Side [i]: Tydsklands ædle Dioskurer Brødrene Jacob og Wilhelm Grimm, hvis Navne, ogsaa i Skandinavien, ved Eventyrets Magt blomstre paa barnlige Læber, tilegnes denne Bog med levende Høiagtelse og Hengivenhed af den danske Samler.
 note til titel Side [iii]-xx: Fortale [Signeret: Kiøbenhavn den 15de December 1842, C. Molbech].
 note til titel Side xxi-xxiv: Indhold.
 note til titel Evt. forfatternavne oftest kun anført i indholdsfortegnelsen. Oversættelserne er foretaget af Molbech og Sille Beyer, jævnfør forordet side xix.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Google Books
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 1106 (1-1-1943), spalte 8882-84 [Anmeldelse, signeret: 11] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Forposten 29-1-1843, side 3-4 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
Oversigt over andre udgaver:
1854 Senere udgave: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. En Bog for Ungdommen, Folket og Skolen ved C. Molbech. Anden, giennemseete og forøgede Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1854. Første-Anden Deel, [5] 328 + [2] 324 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri)
1873 Senere udgave: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. En Bog for Ungdommen, Folket og Skolen. 3. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1873
1882 Senere udgave: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. En Bog for Ungdommen, Folket og Skolen ved Molbech. Fjerde Udgave. ♦ Kiøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1882. xv + 406 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri, Kjøbenhavn)
1906 Senere udgave: Udvalgte Eventyr. En Bog for Ungdommen. 5. gennems. og forkortede Udg. ♦ Gyldendal, 1906. [Bind] I-II, 166 + 166 sider. Pris: à 2,00 kr
kollaps Indhold

[s001] Beyer, S.: Den lille Poul og hans Hund. En Fortælling. Side [1]-7 (1843, børnebog)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Den lille Poul og hans Hund
[s007] Beaumont, Mad. de: Den nysgierrige Kone. Side 2-9 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1776, sprog: fransk)
[s009] Grimm: Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 9-11 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s117] 1. udgave: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19
[s011] Grimm: Dødens visse Bud. Side 11-13 (1843, børnebog)
originaltitel: Die Boten des Todes, 1840
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s390] Senere udgave: Dødens Sendebud Side 390-91
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s493] Senere udgave: Dødens Sendebud. Side 493-94
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s124] Senere udgave: Dødens Bud. Side 124-25
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1840. KHM 177.
 note til titel På tysk tidligere trykt i samlingen: Hans Wilhelm Kirchhof: Wendunmuth, 1563.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s014] anonym: Kobberpotten. Et sjællandsk Eventyr. Side 14-17 (1843, børnebog)
af Anonym
1878 indgår i antologien: Eventyrperler [s040] Senere udgave: Kobberpotten. (Ved C. Molbech). Side 40-45
[s017] anonym: Godtro og Utro. Et skaansk Folkesagn. Side 17-20 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym svensk (sprog: svensk)
[s020] anonym: Manden fra Ringerige, og de tre Kiællinger. Et norsk Eventyr. Side 20-25 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym norsk (sprog: norsk)
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s098] Senere udgave: Manden fra Ringerige og de tre Kjærlinger. Norsk Æventyr ved C. Molbech. Side 98-102
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [i] Senere udgave: Manden fra Ringerige og de tre Kællinger
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s090] Senere udgave: Manden fra Ringerige og de tre kællinger. Side 90-94
[s025] Beaumont, Mad. de: Deiligheden og Uhyret. Side 25-41 (1843, børnebog)
af Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1776, sprog: fransk)
1763 1. udgave: Skiønheden og Bæstet
[s041] Grimm: Prakkerfolket. Side 41-43 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s050] 1. udgave: Det lumpne Pak. Side 50-53
kollaps Noter
del af: Forposten
 note om føljeton Denne oversættelse optrykt i Forposten 29-1-1843. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[s044] Andersen, H. C.: Den standhaftige Tinsoldat. Et kiøbenhavnsk Eventyr. Side 44-48 (1843, børnebog)
af H.C. Andersen (1805-1875)
1838 indgår i: Eventyr [1s014] 1. udgave: Den standhaftige Tinsoldat. Side 14-23
[s048] anonym: Strømpebaandsmærket. Et irisk Eventyr. Side 48-51 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[s052] Grimm: Den stiaalne Skilling. Side 52 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1dc] 1. udgave: Om den stiaalne Toskilling Side 141-142
[s053] Grimm: Stiernedalerne. Side 53 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Stjernedalerne
[s054] anonym: Graakappen. Et svensk Eventyr. Side 54-57 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym svensk (sprog: svensk)
[s057] Grimm: Katten og Musen i Selskab. Side 57-59 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s004] 1. udgave: En Kat og en Muus i Selskab. Side 4-6
[s059] Grimm: Den tappre Skrædder. Side 59-67 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
[s067] Helmuth: "Hans blev narret". En Fortælling. Side 67-75 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
formodet af Johann Heinrich Ludwig Fischer (1791-1855, sprog: tysk)
[s076] anonym: Asabrønden. Et Rhin-Sagn. Side 76-79 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym tysk (sprog: tysk)
[s080] Köhler: Prindsesse Mikmak. Side 80-84 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym fransk (sprog: fransk)
1916 indgår i: Æventyr [s009] Senere udgave: Prinsesse Mikmak. Side [09]-19
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s125] Senere udgave: Prinsesse Mikmak. Side 125-28
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: et fransk Eventyr (Köhler).
[s085] Grimm: Røveren. Side 85-88 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s191] 1. udgave: Røver-Brudgommen. Side 191-95
[s088] anonym: Pigen i Museskindspelsen. Et jydsk Eventyr. (Fra Ringkiøbing Amt. Mundtlig berettet). Side 88-92 (1843, børnebog)
af Anonym
[s093] Grimm: Stadsmusicanterne i Bremen. Side 93-96 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s130] 1. udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34
[s097] Grimm: Hansemand og Grethe. Side 97-103 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s073] 1. udgave: Hansemand og Grethelill. Side 73-80
[s103] Grimm: De tre Slangeblade. Side 103-07 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s081] 1. udgave: De tre Slangeblade. Side 81-85
[s107] d'Auloy: Prindsesse Rosette. Et Fee-Eventyr. Side 107-19 (1843, børnebog)
originaltitel: La princesse Rosette, 1697-98
af Marie-Catherine Jumelle de Barneville d'Aulnoy (1650-1705, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s119] anonym: Dværghatten. Et Rhin-Sagn. Side 119-23 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym tysk (sprog: tysk)
[s123] Grimm: Gierdekongen og Biørnen. Side 123-26 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: Gærdekongen og Bjørnen
[s126] Grimm: Skovhuset. Side 126-31 (1843, børnebog)
originaltitel: Das Waldhaus, 1840
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Huset i Skoven
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s373] Senere udgave: Skovhuset Side 273-76
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s282] Senere udgave: Huset i Skoven. Side 282-85
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1840. KHM 169.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s131] anonym: Den modige Svend. Et jydsk Eventyr. (Ringkiøbing Amt. Mundtlig fortalt). Side 131-37 (1843, børnebog)
af Anonym
[s137] Grimm: Kongesønnen, der aldrig blev bange. (Fortalt efter Grimm). Side 137-42 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Kongesønnen der aldrig blev bange
[s143] anonym: Duen. Et italiensk Eventyr. Side 143-46 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
[s147] anonym: Nissen, der vilde gifte sig. Et irisk Eventyr. Side 147-52 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[s152] Grimm: Hvordan Hans blev lykkelig. Side 152-57 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s397] 1. udgave: Hans som havde Lykken med sig. Side 397-403
[s158] Grimm: Kongesønnen og Kongedatteren. Et nedertydsk Eventyr. Side 158-64 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: Kongesønnen og Kongedatteren
[s164] Bulwer, E. L.: Hvordan Mikkel Ræv gik paa Frieri. Side 164-77 (1843, børnebog)
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1834 i: Samlede Skrivter [13] 1. udgave: Pillegrimene ved Rhinen. Fra det Engelske ved J.R. Reiersen. ♦ C. Steens Forlag, 1834. 517 sider
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt som kapitel 12 i: The pilgrims of the Rhine, 1834. Kapitlet 12 har titlen: The wooing of Master Fox.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen anført som: Mikkel Rævs Frieri.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
[s177] d'Aulnoy, Madame: Skiøn Guldhaar. Side 177-85 (1843, børnebog)
originaltitel: La belle aux cheveux d'or
af Marie-Catherine Jumelle de Barneville d'Aulnoy (1650-1705, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s186] anonym: Dugen og Tasken. Et jydsk Eventyr. Mundlig fortalt. Side 186-92 (1843, børnebog)
af Anonym
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s035] Senere udgave: Dugen og Tasten. Jydsk Æventyr ved C. Molbech. Side 35-40
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [ f] Senere udgave: Dugen og Tasken
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s035] Senere udgave: Dugen og tasken. Side 35-40
[s192] anonym [Grimm]: De tre Fugle. Et nedertydsk Eventyr. Side 192-97 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: De tre Fugle
[s197] anonym: Hussaren Istevan. En ungersk Fortælling. Side 197-206 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
[s206] Hauff, W.: Det kolde Hierte. Side 206-23 (1843, børnebog)
originaltitel: Das kalte Herz, 1827
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1851 i: Eventyr [3b] Senere udgave: Det kolde Hjerte
1884 indgår i: Eventyr [cb] Senere udgave: Det kolde Hjerte
1909 Senere udgave: Kalda hjartað. Æfintýri. Kjartan Helgason þýddi. ♦ Rykjavik, Guðm. Gamalíesson, 1909. 82 sider
1911 i: Udvalgte Eventyr [2s049] Senere udgave: Det kolde Hjerte. Side [49]-95
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s199] Senere udgave: Det kolde Hjerte. Side 199-214
1963 Senere udgave: Das kalte Herz. Gekürzt. Ved Viggo Dalhoff
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [2s247] Senere udgave: Det kolde hjerte. Side 247-[63]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Märchenalmanach auf das Jahr 1828 [udkom 1827].
 url Fuld visning af den tyske tekst (1. del) på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst (2. del) på: Link til ekstern webside Wikisource
[s223] Grimm: Den kloge Grethe. Side 223-26 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s372] 1. udgave: Den kloge Grethe. Side 372-75
[s226] anonym: Lykkeskillingen. Et jydsk Eventyr. Mundtlig fortalt. Side 226-31 (1843, børnebog)
af Anonym
1878 indgår i antologien: Eventyrperler [s049] Senere udgave: Lykkeskillingen. (Ved C. Molbech). Side 49-57
[s231] Grimm: Den lille underjordiske Mand. Side 231-35 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Herman Friedrich Grimm (1828-1901, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den underjordiske]
[s236] anonym: De onde Øine. Et polsk Eventyr. Side 236-41 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
[s242] anonym: Fiskeren fra Ormus. Et persisk Eventyr. Side 242-49 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen betegnet: Fiskeren fra Ormuz.
[s249] Roby: Elverdybet. Et engelsk Eventyr fra Lancashire. Side 249-56 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af John Roby (1793-1850, sprog: engelsk)
[s256] Grimm: Armod og Ydmyghed. En Legende. Side 256-58 (1843, børnebog)
originaltitel: Armut und Demut führen zum Himmel, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Armod og ydmyghed fører til Himlen
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s450] Senere udgave: Armod og Ydmyghed fører til Himlen Side 450-51
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s566] Senere udgave: Armod og Ydmyghed fører til Himlen. Side 566-67
1953 indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s063] Senere udgave: Armod og Ydmyghed. Side 63-[64]
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s197] Senere udgave: Armod og ydmyghed. Side 197-[98]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819, under titlen: Armuth und Demuth führen zum Himmel. KHM 204.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s258] Grimm: Pigen uden Hænder. Side 258-64 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s146] 1. udgave: Pigen uden Hænder. Side 146-53
[s264] anonym: Den nedtraadte Ager. Et jydsk Eventyr. Mundtlig fortalt. Side 264-70 (1843, børnebog)
af Anonym
[s271] Grimm: Den Rige og den Fattige. Side 271-75 (1843, børnebog)
originaltitel: Der Arme und der Reiche, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Den fattige og den rige
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s209] Senere udgave: Den fattige og den rige Mand Side 209-11
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s363] Senere udgave: Den Fattige og den rige Mand. Side 363-66
1912 indgår i: Eventyr [s064] Senere udgave: Den fattige og den rige. Side 64-69
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s074] Senere udgave: Den Fattige og den Rige. Side [74]-77
[s275] anonym: Den Dødes Søn. En siberisk Fortælling. Side 275-90 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym russisk (sprog: russisk)
[s290] Grimm: De to Brødre. Side 290-310 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s288] 1. udgave: De to Brødre. Side 288-14
[s310] Grimm: De sex Tienere. Side 310-17 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: De sex Tienere
[s317] anonym: Løn som forskyldt. Et jydsk Eventyr. (Fra Ringkiøbing Amt). Side 317-22 (1843, børnebog)
af Anonym
[s322] Grimm: De tre grønne Grene. En Legende. Side 322-25 (1843, børnebog)
originaltitel: Die drei grünen Zweige, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: De tre grønne Grene
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s452] Senere udgave: De tre grønne Kviste Side 452-53
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s568] Senere udgave: De tre grønne Grene. Side 568-70
1953 indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s069] Senere udgave: De tre grønne Grene. Side 69-[72]
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s203] Senere udgave: De tre grønne grene. Side 203-[06]
[s325] anonym: Hexemesteren og hans Lærling. Et polsk Eventyr. Side 325-29 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
[s329] Roby: Fanden paa Graaskimmelen. Et engelsk Eventyr fra Lancashire. Side 329-38 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af John Roby (1793-1850, sprog: engelsk)
[s338] Grimm: Ulven og Ræven. Side 338-40 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s362] 1. udgave: Ulven og Ræven. Side 362-64
[s340] Grimm: Fiskeren og hans Hustru. Side 340-46 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
[s346] Grimm: De tolv Brødre. Side 346-51 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s044] 1. udgave: De tolv Brødre. Side 44-50
[s351] anonym: Sømunken. Et skotsk Fiskersagn. Side 351-59 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[s359] anonym: Biergmanden og Tordenveir. Et jydsk Eventyr. Side 359-62 (1843, børnebog)
af Anonym
[s362] Scott, Walter: Barnet hos Ellefolkene. Et skotsk Eventyr. Side 362-68 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
[s368] Naubert, Mad.: Ottiliebierget. En Legende fra Elsas. Side 368-86 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af Benedikte Naubert (1752-1819, sprog: tysk)
[s387] anonym: Prindsesse Rosensmiil. Et magyarisk Eventyr. Side 387-90 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
1862 indgår i antologien: Eventyrbogen [3n] Senere udgave: Prindsesse Rosensmiil
[s390] anonym: Erkedegnen i Badajoz. Et spansk Eventyr. Side 390-97 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym spansk (sprog: spansk)
[s397] Molbech, C. K. F.: Guldskoven. Side 397-409 (1843, børnebog)
af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
[s410] anonym: Jern-Latzi. Et magyarisk Eventyr. Side 410-17 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
[s418] anonym [Hall, Mrs. S.C.]: Fiskesælgeren og hans Fiol. En engelsk Fortælling. Side 418-26 (1843, børnebog)
originaltitel: The little fishmonger, 1841
af Anna Maria Hall (1800-1881, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Forfatterens navn nævnes ikke, men oversættelsen må være baseret på: The little fishmonger, by Mrs. S.C. Hall, trykt i: The Britannia, 1841 (?).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s426] Grimm: Døden og hans Gudsøn. Side 426-29 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s199] 1. udgave: Døden som Gudfader. Side 199-203
[s430] Hauff, W.: Dværgen Næse. Side 430-52 (1843, børnebog)
originaltitel: Der Zwerg Nase, 1826
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1884 indgår i: Eventyr [ba] Senere udgave: Historien om Dværgen Næse
1908 indgår i: Dværgen Næse [s001] Senere udgave: Dværgen Næse. Side [1]-35
1911 i: Udvalgte Eventyr [1s037] Senere udgave: Dværgen Næse. Side [37]-73
[1945-49] Senere udgave: Dværgen Næse. ♦ Martin, [1945-49]. 16 sider
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [2s198] Senere udgave: Dværgen Næse. Side 198-[213]
1975 Senere udgave: Dværg næse. Ill. af Friedrich Hechelmann. Bearb. af K. Baumann. På dansk ved Edith Kjær. ♦ Bierman & Bierman, 1975. [32] sider, illustreret (33 cm)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Märchen Almanach aus das Jahr 1827 [udkom 1826].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s452] anonym: Trold-Helene. Et magyarisk Eventyr. Side 452-62 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen opført som: Troldhelene.
[s462] Tieck, L.: Alferne. Eventyr af L. Tieck. Side 462-87 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)