Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

anonym andre

Sprog: andre

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym: Tusende og en Nat, hvorudi paa en fornøielig Maade fortælles allehaande selvsomme Arabiske Historier ... Først af det Arabiske Sprog i det Franske ved Galland, men efter manges Begiering paa Dansk oversat. 2. forbedr. Oplag. ♦ Kbh., 1757-58. I-III. Bd. I-XII. D. (1757-58, roman) BD4:sp497
Detaljer
oversat af Antoine Galland (1646-1715, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: Tusende og en Nat, hvorudi paa en fornøielig Maade fortælles allehaande selvsomme Arabiske Historier og forunderlige Hændelser, saa vel som behagelige Elskovs Begivenheder, tillige med de Østerlandske Folkes Ceremonier og Sædvane.
 note til titel Den franske udgave udkom i 12 dele 1704-1717 med titlen: Les mille et une nuit.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Numeri Books
 Bog anonym: Tusende og en Nat, hvorudi paa en fornøielig Maade fortælles allehaande selsomme Persianske Historier ... Først af det Persianiske i det Franske overs. ved Petis de la Croix. Men nu paa Dansk udgiven. Andet forbedr. Oplag. ♦ Kbh., 1759. 1-4. D., [fortløbende paginering] (1759, roman) BD4:sp497
originaltitel: Les mille et un jours, 1710-12
oversat af François Pétis de la Croix (1653-1713, sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mehemet Abdalla Eller Merkværdig Beskrivelse om een berømmelig Asiatiskek Kiøbmands Reyser. Hvile efter mange udstandne Farligheder er lykkeligen fudbragte ... med Flid oversat af Francisco Maximiliano Wahrmund. Første og anden Reyse. ♦ Flensb., 1727. 54 sider (1792, roman) BD4:sp496
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Prindsesse Scheherazades Fortællinger eller de saa kaldte Tusind og een Nat. Udgivne paa Dansk efter Weissers nye tydske Omarbeidelse af den persiske Original. I.-IV. Deel. 1812-17 (1812-17, roman) BD4:sp497
originaltitel: Märchen der Scheherazade. 6 Bde., 1809-12
af Friedrich Christoph Weißer (1761-1836, sprog: tysk)
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
 Samling Bruun, N. T.: Orientalia eller Moralsk Legetøi fra Østerlandet. Julegave for Unge og Gamle for 1813. ♦ Kbh. (1813, samling) BD4:sp176
Detaljer
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Orientalia eller moralsk Tidsfordriv fra Østerlandet. Ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1814.
 Samling Rasmussen, J. L.: Digte og Eventyr fra Østerland. Af arabiske og persiske utrykte Kilder. ♦ Kbh., Andreas Seidelin, 1816. Første Samling, 155 sider (1816, samling) BD4:sp176
Detaljer
af Jens Lassen Rasmussen (1785-1826)
kollaps Noter
 note til titel Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 176 har fejlagtigt: Rasmussen, J[ens] H[ansen].
 Bog anonym: [Eventyr af forskiellige Digtere [1h]] Velents Saga. Episode fra Vilkinasaga. Side 287-319 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
 Bog Rasmussen, Jens Lassen: Tusende og een Nat. Oversat af det Arabiske Sprog, efter den for første Gang i Calcutta trykte arabiske Text. ♦ Kiöbenhavn, trykt og forlagt af Jens Hostrup Schultz, 1824. Første Bind, 248 sider (1824, roman) BD4:sp497 👓
del af: Tilskueren
Detaljer
oversat af Jens Lassen Rasmussen (1785-1826)
kollaps Noter
 note til titel Bindet indeholder de 100 første nætter, mere udkom ikke.
 note til titel Prøve af oversættelsen tidligere trykt i: Tilskueren, 1819, Femte Aargang første Bind, nr. 37-38 (8-6-1819), side 289-304, nr 39-40 (11-6-1819), side 305-15 [Nætterne 53-62]. Link til ekstern webside books.google.dk
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog anonym: Den orientalske Broder-Kiv og de tre udsatte Kongelige Børn. To østerlandske Fortællinger. Efter Weissers Omarbeidelse af den persiske Original. ♦ Kbh., 1827 (1827, roman) BD4:sp497
bearbejdelse: Friedrich Christoph Weißer (1761-1836, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Historien om de ti Vezirer og hvorledes det gik dem med Kong Azád Bachts Søn. Overs. af Arabisk ved R. Rask. ♦ Kbh., 1829 (1829, roman) BD4:sp497
oversat af Rasmus Rask (1787-1832)
 Tekster antologi: Østerlandske Blomster. En liden Samling af Oversættelser af det Arabiske, Persiske og Sanscrit. Med et Anhang af Jobs Bog. ♦ Kbh., 1834 (1834)
oversat af L.N. Boisen (1803-1875)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Freia [m]] Fiskeren. En Fortælling efter det latinske (1837, tekster) EMP 27
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Roser [f]] Den retfærdige Sultan (1845) EMP 32
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Samling af underholdende Fortællinger [c]] Drengen, som stjal Jettens Klenodier (1848) EMP 34
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Samling af underholdende Fortællinger [e]] Kusciuszko (1848) EMP 34
 Tekster anonym: Et nygræsk Digt om Maina og Mainoterne. Text og Overs. ved R.J.F. Henrichsen. ♦ (Progr.) [ikke i Bogh.], 1849 (1849, tekster)
oversat af R.J.F. Henrichsen (1800-1871)
 Tekster antologi: Eventyr og Sagn fra Ungarn. Paa Dansk ved H. H. Nyegaard. ♦ Schwartz, 1851 (1851, tekster)
oversat af Hans Haagen Nyegaard (1824-1893)
 Bog antologi: Færøiske Kvæder. Samlede ved V. U. Hammershaimb. ♦ (Gydendal), 1851-55. (Nord. Oldskr. XII og XX) (1851-55, digte)
oversat af V.U. Hammershaimb (1819-1909)
 Tekster anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [1b]] Ti Aar derefter. Efter "Europa" ved Chr. K. (1852, tekster) EMP 38
oversat af Christian Karup (1814-1881)
 Bog anonym: Eventyr og Fortællinger af Tusind og een Nat. I Udvalg ved Valdemar Thisted. ♦ Kjøbenhavn, Schubothes Boghandling, 1852-54. 1-6. Deel (1852-54, roman) 👓
Detaljer
oversat af Valdemar Thisted (1815-1887)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 opført under titlen: Tusind og een Nat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive [Anden Del]
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive [Femte Del]
 Tekster anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [1f]] Himmelhjemmet (1852) EMP 38
 Tekster anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [2k]] Jule-Messen (1852) EMP 38
 Tekster anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [2j]] Smaavers (1852) EMP 38
 Bog anonym: Sögur ur Thusand og einni nott. Islenzkadar af B. Gröndal. ♦ Reykjavik, Jónsson, (i Kbh. Gyldendal), 1852. 248 sider (1852, roman)
oversat af Benedikt Sveinbjarnarson Grøndal (1826-1907)
 Tekster anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [2h]] Et østerlandsk Vers. [Digt] (1852) EMP 38
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elleve Fortællinger [k]] Candidat Fabian (1853) EMP 39
 Bog anonym: Nokkrar smásögur. Íslenzkað hefur Bjarni Gunnarsen. ♦ Akureyri, H. Helgason, 1853, [4] + 188 sider (1853, novelle(r))
oversat af Bjarni Gunnarsen (f. 1823, sprog: islandsk)
 Tekster anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [3a]] Et Reise med Dampskibet Zephyr (1853) EMP 38
 Tekster anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [3q]] Keiseren og den Vise (1853) EMP 38
Detaljer
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1n] Senere udgave: Keiseren og den Vise
 Tekster anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [3m]] Den Livegne i Pobereze (1853) EMP 38
Detaljer
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1j] Senere udgave: Den Livegne i Pobereze
 Tekster anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [3o]] Uhret med Brillanter (1853) EMP 38
Detaljer
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1l] Senere udgave: Uhret med Brillanter
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [1n]] Keiseren og den Vise (1853) EMP 41
Detaljer
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3q] 1. udgave: Keiseren og den Vise
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [1j]] Den Livegne i Pobereze (1853) EMP 41
Detaljer
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3m] 1. udgave: Den Livegne i Pobereze
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [1l]] Uhret med Brillanter (1853) EMP 41
Detaljer
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3o] 1. udgave: Uhret med Brillanter
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Pepina [c]] Appelsinerne og Achilles's Spyd (1500) EMP 42
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Pepina [e]] Mor (1500) EMP 42
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Pepina [d]] En preussisk Historie fra Nutiden (1500) EMP 42
 Tekster antologi: Dhammapada. Palice ed. Lat. vertit & illustravit. V. Fausbøll. ♦ (Reitzel), 1855 (1855, tekster)
Detaljer
oversat af V. Fausbøll (1821-1908)
1900 Senere udgave: Dhammapada. Being a collection of moral verses in Pali. Edited a second time with a literal Latin translation and notes for the use of Pali students. By V. Fausbøll
kollaps Noter
 note til oversat titel Kritisk udgave af den originale tekst på pali, ledsaget af en latinsk oversættelse.
 url Wikipedia-artikel om Dhammapada. Link til ekstern webside en.wikipedia.org
 Bog anonym: [indgår i antologien: En Samling af Fortællinger [d]] Mariora. En novellelistisk Charakteerskildring fra Wallachiet (1855, novelle(r)) EMP 49
 Bog anonym: [indgår i antologien: En Samling af Fortællinger [g]] Rosendronningen i Nanterre (1855, novelle(r)) EMP 49
 Bog anonym: [indgår i antologien: En Samling af Fortællinger [c]] En Scenen i Fontainebleau (1855, novelle(r)) EMP 49
 Bog anonym: [indgår i antologien: En Samling af Fortællinger [f]] Smedens Drikkeskilling (1855, novelle(r)) EMP 49
 Bog anonym: [indgår i antologien: En Samling af Fortællinger [b]] En Søndag i Paris (1855, novelle(r)) EMP 49
 Bog anonym: [indgår i antologien: En Samling af Fortællinger [a]] Troldqvinden Margot. Et Sagn fra Pyrenæerne (1855, novelle(r)) EMP 49
 Bog anonym: De fire Geheimeraadsministre. En østerlandsk Fortælling. Overs. fra Tydsk. ♦ Philipsen, 1856. 91 sider (1856, roman)
oversat af Anonym
 Bog antologi: 3 Syv Eventyr (1856, novelle(r))
 Bog antologi: 2 Fritiden (1856, novelle(r))
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Hinduen Tollar [i]] Oprøret i Cevennerne. Efter "Nord og Syd" (1500) EMP 40
 Bog antologi: 1 Phantasus (1856, novelle(r))
 Bog antologi: Phantasus eller Folkeeventyr for Gamle og Unge. Samlede og udgivne af E. Winther. ♦ N.P. Mørch, 1856. 1-3. Deel, 130 + 130 + 122 sider, illustreret (1856, novelle(r))
Detaljer
af E. Winther
kollaps Noter
 note til titel Hver del også udgivet separat, hver med Lith.
 Bog anonym: Þúsund og ein Nótt. Arabiska Sógur. ♦ Kaupmannahöfn, útgefandi Páll Sveinsson, 1857-[66]. 1-4 Bindi (1857-58, roman) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udkom i hefter. 4. binds 10. hefter har årstallet 1866, titelbladet har årstallet 1864.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Tekster anonym: Ju-Kiao-Li eller de to Cousiner. Chinesisk Roman. Efter Overs. af A. Rémusat. ♦ Steen & Søn, 1858 (1858, tekster)
originaltitel: Iu-kiao-li, ou les deux cousines, 1826
Detaljer
oversat af Abel Rémusat (1788-1832, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af Abel Rémusats oversættelse til fransk på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: Sagn fra Østerlandet. Til Underholdning for Ungdommen. Med fire illuminerede Billeder. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. 91 sider (1858, roman)
 Bog (illustrationer) Hebel, Johann Peter: Udvalgte Fortællinger. Tredie forøgede Oplag, udg. af Krarup Vilstrup. Med 25 Billeder i Træsnit. ♦ Hagerup, 1861. 199 sider (1861, novelle(r)) EMP2079
Detaljer
af Johann Peter Hebel (1760-1826, sprog: tysk)
oversat af Tage Algreen-Ussing (1797-1872)
oversat af Arboe Mahler (1813-1850)
oversat af A.F. Krarup Vilstrup (1824-1910)
1835 1. udgave: Udvalgte Fortællinger. Frit overs. af T. Algreen-Ussing. Udg. af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. ♦ 1835. 68 sider
1839 1. udgave: Udvalgte Fortællinger. Anden Samling, frit overs. af Arboe Mahler. Udg. af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. ♦ 1839. 92 sider
1860 1. udgave: Udvalgte Fortællinger. Tredie Samling. Frit overs. af Krarup Vilstrup. ♦ Hagerup, 1860. 68 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Forord af udgiveren].
 note til oversat titel Indeholder 103 fortællinger. Samlet udgave af de to udgivet Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug og Krarup Vilstrups oversættelser udgivet som 3. samling.
 note om oplag Fjerde Oplag, 1877. 220 sider.
 Tekster anonym: Nygræske Folkesange. Frit fordanskede ved P. V. Christensen. ♦ Schønberg, 1862 (1862, tekster)
oversat af uidentificeret
 Trykt i periodicum anonym: Stenmunken ved Hricso. (Et magyarisk Sagn) (1870, novelle(r)) 👓
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., Nr. 27 (1-10-1870).
 Tekster anonym: Hoa-Tsien-Ki. Historien om det blomstrede Brevpapir. Chinesisk Roman. Overs. fra Orig. af G. Schlegel. Fra Nederlandsk ved V. Schmidt. ♦ Wroblewsky, 1871. vi + 143 sider (1871, tekster)
Detaljer
oversat af Gustaaf Schlegel (1840-1903, sprog: hollandsk)
oversat af Viggo Schmidt (1840-1922)
kollaps Noter
 note til titel Den hollandske oversættelse har titlen: Hoa Tsien Ki of Geschiedenis van het gebloemde briefpapier, 1865.
 note til titel "Hoa Tsien Ki" er ikke et forfatternavn, men den kinesiske hovedtitel på versificeret bog hvis indhold stammer fra ca. 940. Den hollandske oversættelse er en prosagengivelse af teksten.
 url Fuld visning af den hollandske oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Tekster anonym: Wandas Grund. En polsk Historie. Oversat fra Originalsproget af R. J. ♦ 1871. 102 sider (1871, romaner)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s362]] En kinesisk Fortælling. Side 362-74 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s210]] De tre Brødre. En kinesisk Fortælling. Side 210-42 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s094]] Spejlbillederne i Vandet. Efter en Oversættelse af Rémusat fra Kinesisk. Side 94-132 (1873, tekster) 👓
oversat af Abel Rémusat (1788-1832, sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Tekster [indgår i antologien: Euterpe [s071]] Digte fra Middelalderen. Side 73-87 (1874, tekster) 👓
Detaljer
af anonym hollandsk (sprog: hollandsk)
af anonym tysk (sprog: tysk)
af anonym fransk (sprog: fransk)
af anonym spansk (sprog: spansk)
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
af anonym russisk (sprog: russisk)
af anonym islandsk (sprog: islandsk)
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Indhold: Sang af Ridder Wachsmuth v. Mühlhausen, omtr. Aar 1230 (Fra Middelhøjtysk). Din Fader skal ikke skjænde! (Fra Gammelhollandsk). Hvorfor vilde Du spørge mig? (Fra Gammelhollandsk). Sang af Troubadouren Bernard de Ventadorn, omtr. Aar 1170 (Fra Provençalsk). Skjønne Fru Beatriz (Fra Spansk). Sonnet af Dante Alighieri (1265-1321). Praskoviuschka (Fra Russisk). Unge George Campbell (Fra Skotsk). Asbjørn og Tove (Fra Islandsk). Hilsen, Efter Ridder Ulrich v. Lichtenstein, omtr. 1250 (Frit fra Middelhøjtysk).
 Tekster Hammerich, Fr.: Nordens ældste Digt. Oplyst og oversat af Fr. Hammerich. ♦ København, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. 139 sider, 1 tavle (1876) 👓
Detaljer
oversat af Frederik Hammerich, f 1809 (1809-1877)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Om Vølvespå, tekst og oversættelse på side [109]-38.
 note til titel Side [1]-108: Vølvespå som oldkvad og dets syn på livet.
 note til titel Side [139]: Den gamle melodi til Völvespå [udsat af J.P.E. Hartmann, noder].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Tekster anonym: [»Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [6c]] Freddy. En Historie fra Japan (1878) EMP 97
 Tekster anonym: Somadeva. Indiske Eventyr og Molbohistorier, overs. af S. Sørensen. ♦ Næstved, 1878. 74 sider (1878, tekster)
Detaljer
oversat af Søren Sørensen, f 1848-11-23 (1848-1902)
kollaps Noter
 note til titel Særtryk (?) af Skoleprogram for Herlufsholm.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Smaafortællinger af forskjellige Forfattere [c]] Gudernes Bortgang. Efter "Dag. Nyh." (1879) EMP 105
 Tekster Hoa Tsien Ki: [indgår i antologien: Kjærlighedshistorier af Forfattere fra mange Lande [h]] Det blomstrende Brevpapir. Uddrag af "Hoa Tsien Ki, Historien om det blomstrende Brevpapir", kinesisk Roman. Overs. fra Nederlandsk af Viggo Schmidt (1880, tekster) EMP 106
oversat af Viggo Schmidt (1840-1922)
 Tekster Lange, Thor: Tre Folkeviser. Fra Czechisk oversatte af Thor Lange (1881, tekster) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 170 (2-1-1881), side 153.
 note til titel Digtenes titler: I: Gud har ikke villet det (første linie: I Skoven flyver Glenten om). II: Ingen er saa glad som jeg (første linie: Ingen Anden er som jeg saa glad, saa glad). III: Lille røde Rønnebær (første linie: Lille røde Rønnebær).
 note til titel Musik hertil, indgår i: Frederik Rung: 12 Folkeviser ved Thor Lange, satte i Musik af Frederik Rung [1882].
 note til titel Musik hertil, indgår i: P.E. Lange-Müller: Romancer og Sange, 1ste Afdeling, Op. 18. Nr. 1-6. Seks Folkeviser, oversatte af Thor Lange [KHM 355, 1882].
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [3s071]] Jens Svensker. En virkelig Begivenhed (1882) 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: En Julebog [s013]] En gammel Mariahymne. Oversat fra Latin af Johannes Fibiger. Side 13-14 (1884, tekster) 👓
oversat af Johannes Henrik Tauber Fibiger (1821-1897)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Tekster anonym: Naar Lektierne er lærte. Fortællinger for større Børn frit efter fremmede Forfattere ved G. ♦ Thaning & Appel, 1886. 95 sider (1886, tekster)
Detaljer
oversat af Mathilde Groos (d. 1945)
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Den lille Trommeslager. En hoven Drengs Barndomserindringer. Musflu. Æblelandet.
 anmeldelse Berlingske Tidende 8-12-1886, Aften, Tilllæg, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 13-12-1886, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Tekster antologi: Udvalg af arabiske Oldsange. Frit paa Dansk ved P. Trugaard. ♦ Ribe, 1887-89. 1-3 Hefte (1887-89, tekster)
oversat af P. Trugaard (1827-1897)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Løst og Fast [j]] I Vindstille udfor Madeira. En Ungdomserindring fra min første Sørejse (1888) EMP 122
oversat af Anonym
 Tekster anonym: Æventyr af Tusind og en Nat. Bearbejdede for Ungdommen af Franz Borch. Med Illustrationer i Tontryk og Træsnit. ♦ Nyt dansk Forlagskonsortium, 1890. 118 sider, illustreret og 13 tavler (1890)
Detaljer
oversat af Franz von Jessen (1870-1949)
kollaps Noter
 note til titel Nogle af tavlerne i farver.
 Bog Schwanenflügel, H.: Kalevala. Finnernes National-Epos. En kulturhistorisk Skitse. ♦ Andr. Fr. Høst & Søns Forlag, 1891. 62 sider. Pris: kr. 2,00 (1891, digte)
originaltitel: Kalevala, 1835
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
bearbejdelse: Elias Lönnrot (1802-1884, sprog: finsk)
oversat af Karl Collan (1828-1871, sprog: svensk)
oversat af H. Schwanenflügel (1844-1921)
oversætter i periodicum: Johannes Dam (1866-1926)
1902 Senere udgave: Kalevala. De seks første Sange, overs. og indledede af F. Ohrt. ♦ Klein, 1902. 104 sider. Pris: kr. 1,75
1907 Senere udgave: Kalevala. ♦ Gyldendal, 1907. [Bind] I-II, 310 + 276 sider. Pris: kr. 8,00
1908 Senere udgave: Fra Kalevalas Lunde. Finlands Nationalepos i Genfortælling. ♦ Gad, 1908. 174 sider. Pris: kr. 2,75
kollaps Noter
 note til titel Finsk folkedigt, nedskrevet og udgivet af Elias Lönnrot 1835. 2. og endelig udgave 1849.
 note til oversat titel Med uddrag og genfortælling baseret på den svenske oversættelse: K. Collan: Kalevala. Bind 1-2, 1864-68.
 note om føljeton Uddrag (anden oversættelse) trykt i Hver 8. Dag, Nr. 18 (3-2-1901), side 281. (Ved J.D. [ie: Johannes Dam]).
 url Fuld visning af den finske tekst (1849-udgaven) på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 anmeldelse Berlingske Tidende, Aften, 27-11-1890, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: [Smaa Romaner af forskellige Forfattere [1k]] Som Sekundant! (1893) EMP 123
oversat af Anonym
 Tekster Ottmar, Guido: [Smaa Romaner af forskellige Forfattere [1d]] Strandrytteren. En sandfærdig Begivenhed (1893) EMP 123
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: Tre Julefortællinger [a]] Hvad Juletræet fortalte (1894, novelle(r)) EMP 124
 Tekster anonym: [Smaa Romaner af forskellige Forfattere [2h]] Intet Hjærte (1894) EMP 123
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [Smaa Romaner af forskellige Forfattere [2d]] Lykkens Pamphilius. En Skitse af det virkelige Liv. (Natt) (1894) EMP 123
oversat af Anonym
 Bog antologi: Ungarske Folkeeventyr (1894, novelle(r))
oversat af Alexander Schumacker (1853-1932)
 Bog anonym: 1001 Nat. Paa ny udgivet efter Valdemar Thisteds danske Gjengivelse. Indledning og Noter af J. Østrup. Vignetter og Friser af Hans Nic. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Det Schubotheske Forlag - Lybecker & Hirschsprung, 1895-96. 1.-4. Del, 547 [1] + 521 [1] + 513 [1] + 362 [1] sider, illustreret. Pris: kr. 21,00 (1895-96, roman) 👓
Detaljer
oversat af Valdemar Thisted (1815-1887)
noter af Johannes Østrup (1867-1938)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [1]-16: Indledning [signeret: J. Østrup].
 url Fuld visning af teksten [1.-2. Del] på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten [3.-4. Del] på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [f]] Japaneserinderne (1895) EMP 125
oversat af Sofie Horten (1848-1927)
 Billede (illustrationer) Dewall, Johannes van: Falsk Spil. Roman med Illustrationer. ♦ Gyldendalske Boghandel - Reitzelske Afdeling, 1896. 324 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1896, roman) EMP2308
originaltitel: Der Spielprofessor, 1874
del af: Hver 14. Dag
Detaljer
af Hans Heinrich Robert Carl August Kühne (1829-1883, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1928 Senere udgave: Falsk Spil. Roman af Johannes van Dewell [ie: Dewall]. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1928]. 261 sider
1928 Senere udgave: Falsk Spil. Roman af Johannes van Dewell [ie: Dewall]. ♦ [Helsingørs Avis], [1928]. 261 sider
1929 Senere udgave: Falsk Spil. Roman af Johannes van Dewell [ie: Dewall]. ♦ [Ærø Venstreblad], [1929]. 261 sider
1930 Senere udgave: Falsk Spil. Roman af Johannes van Dewell [ie: Dewall]. ♦ [Herning Avis], [1930]. 261 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Hver 14. Dag 1896.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger af fremmede Forfattere [ j]] I Konflikt med Loven (1899) EMP 126
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger af fremmede Forfattere [ g]] Paa Jagt i Alaska (1899) EMP 126
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger af fremmede Forfattere [ z]] Sørøveren Marti. En historisk Erindring fra Kuba (1899) EMP 126
 Bog antologi: Dhammapada. Being a collection of moral verses in Pali. Edited a second time with a literal Latin translation and notes for the use of Pali students. By V. Fausbøll (1900, tekster)
Detaljer
oversat af V. Fausbøll (1821-1908)
1855 1. udgave: Dhammapada. Palice ed. Lat. vertit & illustravit. V. Fausbøll. ♦ (Reitzel), 1855
 Tekster Østerlandske Eventyr. Oversatte og bearbejdede af Arthur Christensen. Illustrerede efter Tegninger af E. Krause. ♦ E. Jespersens Forlag, 1900. 96 sider. Pris: kr. 1,00 (1900, tekster)
serietitel: Børnenes Bibliotek, 4
Detaljer
oversat af Arthur Christensen (1875-1945)
illustrationer af Emil Krause (1871-1945)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 opført under: Børnebøger.
 note om oplag 2. Oplag, 1907.
 note om oplag 3. Oplag, [1919].
 anmeldelse Samfundet 16-12-1900, side 1 [Anmeldelse, signeret: M.B.] Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik anonym: En tyrkisk Skyggekomedie. Indledet og oversat af J. Østrup. ♦ Klein, 1901. 24 sider. Pris: kr. 0,50 (1901, dramatik)
originaltitel: ?
oversat af Johannes Østrup (1867-1938)
 Tekster anonym: Efteraar i Hanpaladset. Et kinesisk Sørgespil ved A. Matthison-Hansen. Oversat i Anl. af det kinesiske Skuespillerselskabs Optræden i Tivoli. ♦ [Direktionen for "Kina i Tivoli"], 1902. 24 sider, illustreret. Pris: kr. 0,25 (1902, tekster)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
kollaps Noter
 note til oversat titel Skuespillet stammer fra Yuan-dynastiet (1271-1368).
 omtale Holstebro Avis 11-7-1902, side 2: Kineserne i Tivoli [Artikel signeret: Andr. B.]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Dagens Nyheder 7-7-1902, side 3 [Anmeldelse, signeret: Vidi] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Kalevala. De seks første Sange, overs. og indledede af F. Ohrt. ♦ Klein, 1902. 104 sider. Pris: kr. 1,75 (1902, digte)
serietitel: Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, 54
Detaljer
oversat af Ferdinand Ohrt (1873-1938)
1891 1. udgave: Kalevala. Finnernes National-Epos. En kulturhistorisk Skitse. ♦ Andr. Fr. Høst & Søns Forlag, 1891. 62 sider. Pris: kr. 2,00
 Dramatik anonym: Høje Gæster. Elefant eller Kammerherre. Farce i 1 Akt. Oversat og bearbejdet af Reck. [ie: Wilh. Rechendorff]. J.L. Wulff, 1903. 44 sider (1903, dramatik)
oversat af Wilh. Rechendorff (1863-1952)
 Dramatik anonym: Mandfolkehadere eller Saadan ere de alle. Farce i 1 Akt. Oversat og bearbejdet af Reck. [ie: Wilh. Rechendorff]. J.L. Wulff, 1903. 38 sider (1903, dramatik)
oversat af Wilh. Rechendorff (1863-1952)
 Tekster anonym: Nala og Damajanti. En Fortælling i Mahabarata, overs. fra Sanskrit af Har. Rasmussen. ♦ Gyldendal, 1903. 130 sider (1903, tekster)
oversat af Harald Rasmussen (1853-1904)
 Bog Østrup, J.: Tyrkisk Folkepoesi. ♦ Klein, 1903. 24 sider. Pris: kr. 0,50 (1903, digte) 👓
oversat af Johannes Østrup (1867-1938)
 Tekster antologi: Vandliljerne. En Samling Digte fra Dynastiet Tang's Tid (618-906 e. Chr.). Ved A. Matthison-Hansen. ♦ Axel Andersen, 1903. 48 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1903, tekster)
Detaljer
oversat af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 12-9-1903, side 1 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Børnebog Den lille Kadi. Fortælling for Ungdommen fra 1001 Nat. ♦ Rønne, O. Aarestrup, 1904. 16 sider. Pris: kr. 0,25 (1904, børnebog)
oversat af Anonym
 Børnebog Ozaki, Yei: Fiskerknøsen Urashima Taro. Japanesisk Eventyr og andre Eventyr og Fortællinger. Fortalt af Yei Ozaki. ♦ Hagerup, 1905. 144 sider. Pris: kr. 1,00 (1905, børnebog)
originaltitel: The Japanese fairy book, 1903
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 1904
Detaljer
bearbejdelse: Yei Theodora Ozaki (1871-1932, sprog: japansk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 opført anonymt under titlen: Fiskerknøsen o.a. Fortællinger.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Ohrt, F.: Ritvala Helg. ♦ Sorø, [ikke i boghandlen], 1906. 32 sider (1906, digte)
Detaljer
oversat af Ferdinand Ohrt (1873-1938)
kollaps Noter
 note til oversat titel Sorø Skoles Indbydelsesskrift 1906.
 Bog anonym: Kalevala. ♦ Gyldendal, 1907. [Bind] I-II, 310 + 276 sider. Pris: kr. 8,00 (1907, digte)
Detaljer
oversat af Ferdinand Ohrt (1873-1938)
1891 1. udgave: Kalevala. Finnernes National-Epos. En kulturhistorisk Skitse. ♦ Andr. Fr. Høst & Søns Forlag, 1891. 62 sider. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 note til oversat titel [Bind] I: Kalevala, oversat i Udvalg af F. Ohrt. [Bind] II: Kalevala som Folkedigtning og National-Epos ved F. Ohrt.
 note til oversat titel Med 4 billeder og 1 kort.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Børnebog anonym: Prinsen af Futtun og hans Rejsefæller og andre østerlandske Æventyr. Ved Arthur Christensen. Illustr. af E. Krause. ♦ E. Jespersen, 1907. 52 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50. (Trykkested: Nykøbing F.) (1907, børnebog)
Detaljer
oversat af Arthur Christensen (1875-1945)
illustrationer af Emil Krause (1871-1945)
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, [1919].
 Tekster anonym: Den røvede Kongedatter og andre østerlandske Æventyr. Ved Arth. Christensen. Illustr. af E. Krause. ♦ E. Jespersen, 1907. 52 sider, illustreret (1907, tekster)
Detaljer
oversat af Arthur Christensen (1875-1945)
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, [1919]. 48 sider.
 Bog Moltesen, Eva: Fra Kalevalas Lunde. Finlands Nationalepos i Genfortælling. ♦ Gad, 1908. 174 sider. Pris: kr. 2,75 (1908, digte)
Detaljer
oversat af Eva Moltesen (1871-1934)
1891 1. udgave: Kalevala. Finnernes National-Epos. En kulturhistorisk Skitse. ♦ Andr. Fr. Høst & Søns Forlag, 1891. 62 sider. Pris: kr. 2,00
 Børnebog anonym: Sinbad den Søfarendes vidunderlige Oplevelser, paa hans syv Rejser i de indiske Farvande. (Paa Dansk ved Alexander Schumacher. M. Tegn. af Gerhard Heilmann). ♦ Lybecker, 1910. 92 sider, illustreret (kvartformat) (1910, børnebog)
Detaljer
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Alexander Schumacker (1853-1932)
illustrationer af Gerhard Heilmann (1859-1946)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 177, Udkomne Bøger, der egner sig for Børne- og Folkebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 12 (Marts), side 238, Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Trykt i periodicum anonym: Højde Nr. 319. Mellem Verdenskrigens Kulisser. Roman (1915) 👓
del af: Politiken
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Politiken fra 3-8-1915 til 20-9-1915 i 42 afsnit.
 Tekster Wulff, Kurt: Den oldjavanske Wirâtaparwa og dens Sanskrit-Original. Bidrag til Mahâbhârata-Forskningen. ♦ (Wiene), 1916. 270 sider (1916, tekster)
udgiver: Kurt Wulff (1881-1939)
 Bog (oversætter) anonym: Viggja-Glúms søga. ♦ [Thorshavn], [ikke i boghandlen], [1916]. 122 sider (1916, tekster)
Detaljer
af anonym islandsk (sprog: islandsk)
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede. Oversat til færøsk.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 er titlen anført som: Viggja-Glúms soga.
 Bog anonym: Bhagavadgita den Helliges Sang. Paa Dansk ved Alex. Schumacher. ♦ J.S. Jensen, 1917. 48 sider, 1 tavle (kvartformat) (1917, tekster)
Detaljer
oversat af Alexander Schumacker (1853-1932)
1912 1. udgave: Bhagavad Gita Sangen om Guddommen. Oversat af V. Jespersen. ♦ J.S. Jensens Forlag, Vesterbrogade 16, 1912. 76 sider
 Tekster Christensen, Arthur: Contes persans en langue populaire. Publiés avec une traductions et des notes. ♦ (Høst), 1918. 130 sider (1918, tekster)
serietitel: Det kgl. Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser, I 3
af Arthur Christensen (1875-1945)
 Børnebog anonym: Mester Paramarta. Otte Æventyr fra Indien. Med en Fortale af Arthur [Emanuel] Christensen. Illustr. af Louis Moe. ♦ M.P. Madsen, 1918. 96 sider, 8 tavler (1918, børnebog)
forord af Arthur Christensen (1875-1945)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
 Tekster antologi: Lien-Hua. En samling kinesiske Digte, oversatte fra Originalsproget af Aage Matthison-Hansen. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1919. 202 sider, illustreret (1919, tekster)
Detaljer
oversat af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med Facs. og Illustr.
 note til oversat titel Trykt i 300 nummererede og signerede Eksemplarer.
 anmeldelse Politiken 30-8-1919, Kroniken [Anmeldelse af Chr. Rimestad].
 Bog anonym: Bhagavad Gita eller Herrens Sang. (Oversat fra Sanskrit til Engelsk af Annie Besant). Oversat af Frants Lexow. ♦ (Høst), 1920. 160 sider. Pris: kr. 3,50 (1920, tekster)
Detaljer
oversat af Annie Besant (1847-1933, sprog: engelsk)
oversat af Frants Lexow
1912 1. udgave: Bhagavad Gita Sangen om Guddommen. Oversat af V. Jespersen. ♦ J.S. Jensens Forlag, Vesterbrogade 16, 1912. 76 sider
kollaps Noter
 note til titel Oversat til engelsk af Annie Besant 1895.
 url Fuld visning af den engelske oversættelse på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Note (baseret på værk) Bethge, Hans: Japansk Vaar. Oversat af Eugen Frank [ie: Max Lester]. ♦ Hillerød, Kongstads Forlag, 1921. 114 sider, illustreret. Pris: kr. 20,00 (1921, digte)
originaltitel: Japanischer Frühling, 1911
Detaljer
af Hans Bethge (1876-1946, sprog: tysk)
oversat af Max Lester (1866-1956)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24, alfabetisk del opført under: Bethges, Hans.
 Tekster anonym: Homélies Coptes de la Vaticane. Texte Copte publié et traduit par Henri de Vis. ♦ Gyldendal, 1922. 228 sider. Pris: kr. 15,00 (1922, tekster)
serietitel: Coptica. Consilio et impensis instituti Rask-Oerstediani edita, 1
Detaljer
oversat af Henri de Vis (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Wien.
 Bog anonym: 1001 Nats smukkeste Eventyr. I Udvalg ved Chr. Winther. M. Illustr. af Louis Moe. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. [Bind] I-II, 176 + 168 sider, illustreret. Pris: kr. 7,00 (1923, tekster)
Detaljer
redigeret af Chr. Winther (1796-1876)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
1889 1. udgave: Tusind og en Nat. Et dramatisk Digt i fem Akter. ♦ Gyldendal, 1889. [6] 151 sider
 Tekster antologi: [Æventyr fra mange Lande [1]] Æventyr fra det gamle Indien. Oversatt fra Pali af Poul Tuxen. ♦ Gad, 1924. 168 sider (1924, noveller)
Detaljer
oversat af Poul Tuxen (1880-1955)
1949 Senere udgave: Historien om Krebsen og den onde Trane. (Efter Poul Tuxen "Æventyr fra det gamle Indien". Træsnittene er skaaret af Carin Steenberg). ♦ [ikke i boghandlen], [1949]. [12] sider, illustreret (kvartformat). (Trykkested: Skjern)
 Tekster antologi: [Æventyr fra mange Lande [2]] Persiske Æventyr. Oversatte af Arthur Christensen. ♦ Gad, 1924. 158 sider (1924, noveller)
oversat af Arthur Christensen (1875-1945)
 Tekster Schmidt, Carl: Pistis Sophia. Neu herausgeg., mit Einleitung nebst griechischem und koptischem Word- und Namenregister. ♦ Gyldendal, 1925. 496 sider (1925, tekster)
serietitel: Coptica. Consilio et impensis Instituti Rask-Oerstediani edita, II
Detaljer
noter af Carl Schmidt (1868-1938, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Wien.
 Tekster Lange, Hans Ostenfeldt: Das Weisheitsbuch des Amenemope. Aus dem Papyrus 10,474 des British Museum herausgegeben und erklärt. ♦ Høst, 1925. 142 sider. Pris: kr. 4,50 (1925, tekster)
serietitel: Det kgl. danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filosofiske Meddelelser, XI. 2
oversat af H.O. Lange (1863-1943)
 Børnebog anonym: Aladdin og den vidunderlige Lampe og andre Eventyr fra 1001 Nat. Bearbejdet af C. E. Falbe-Hansen. ♦ Aarhus, [Ota] [ikke i boghandlen], [1926]. 78 sider, 5 tavler (1926, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave, 1926-27
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
 Børnebog anonym: Ali Baba og de fyrretyve Røvere og andre Eventyr fra 1001 Nat. Bearbejdet af C. E. Falbe-Hansen. ♦ Aarhus, [Ota] [ikke i boghandlen], [1926]. 78 sider, 5 tavler (1926, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
 Børnebog anonym: Prinsen af Sind og andre Eventyr af 1001 Nat. Bearbejdet af C. E. Falbe-Hansen. ♦ Aarhus, [Ota] [ikke i boghandlen], [1926]. 78 sider, 5 tavler (1926, børnebog) 👓
serietitel: "Ota"s Boggave
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
 Børnebog anonym: Sindbad Søfareren og andre Eventyr af 1001 Nat. Bearbejdet af C. E. Falbe-Hansen. ♦ Aarhus, [Ota] [ikke i boghandlen], [1926]. 78 sider, 5 tavler (1926, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
 Bog anonym: Tusind og en Nat. Oversat fra arabisk af J. Østrup. Illustr. af Gudmund Hentze. ♦ A/S Baltisk Forlag [ikke i boghandlen], 1927-28. I-VI. Bind, 400 + 400 + 400 + 400 + 400 + 400 sider, 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 tavler (1927-28, roman)
oversat af Johannes Østrup (1867-1938)
illustrationer af Gudmund Hentze (1875-1948)
 Tekster Lange, Hans Ostenfeldt: Der Magische Papyrus. Herausgegeben und erklärt. ♦ Høst, 1927. 100 sider. Pris: kr. 5,50 (1927, tekster)
serietitel: Det kgl. danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filosofiske Meddelelser, XIV. 2
oversat af H.O. Lange (1863-1943)
 Bog (illustrationer) Sacher-Masoch, Leopold von: Venus i Pels. Fortælling. Med 27 Illustrationer efter fremragende Kunstnere. ♦ Oplysningsforlaget, [1929]. 144 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1929, roman)
Detaljer
af Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1903 1. udgave: Under Tøflen. En Fantasts Bekendelser. Efter Originalens 2. Opl. ♦ E. Langhoff, 1903. 197 sider
 Tekster anonym: Export af Kvinder. Filmsroman efter Warschauer Politiets officielle Protokoller. ♦ Evas Filmsromaner, 1930. 72 sider, illustreret (1930, romaner) 👓
originaltitel: Szlakiem hanby, 1929
serietitel: Evas Filmsromaner, 55
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Oktober 1930.
 note til oversat titel På titelbladet også: Med B. Samborski, Polens Lon Chaney i Hovedrollen som den samvittighedsløse Kvindehandler. En Länderfilm-Sensation.
 url film Baseret på stumfilm fra 1929 (dansk premiere 27-9-1930, Metropol). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Tekster anonym: Ekstase. Skandinavisk Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1933. 64 sider, illustreret (1933, tekster) 👓
originaltitel: Extase, 1933
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 52
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 61-64: [Fotos].
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 18-9-1933, Metropol, Odeon, Park-Teatret, Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog serie: Evas Kriminal-Filmsroman (1934-45, roman)
Detaljer
af Niels Meyn (1891-1957)
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Dansk Skønlitterært Forfatterleksikon har Niels Meyn i perioden 1930-40 skrevet 173 film- og kriminalfilmromaner.
 Tekster anonym: En Nat i Warszawa. Filmsroman efter Filmen af samme Navn med Eugen Bodo og Ina Benita i Hovedrollerne. ♦ Evas lille Filmsroman, 1934. 40 sider (1934, romaner) 👓
originaltitel: Piesniarz Warszawy, 1934
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 47
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom april 1934.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Skandinavisk Film.
 url film Baseret på film fra 1934 (dansk premiere 19-3-1934, Park). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: [indgår i antologien: Diamant-Banden [b]] Bock Gi's sælsomme Død. Fra kinesisk af Demeurisse. Kriminal-Novelle. Side 39-45 (1937, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
serietitel: Charming, 21 [b]
Detaljer
oversat af Demeurisse (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet fejlagtigt anført som: Bob Gi's sælsomme Død. Fra kinesisk af Demeurise. Kriminal-Novelle.
 Tekster anonym: Uskyld. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ [Evas lille Filmsroman], 1939. 40 sider, illustreret (1939, tekster) 👓
originaltitel: Panenstvi, 1937
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 175
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Lida Baarova. Eneret [logo for Gefion Film].
 note til oversat titel På titelbladet også: Marts 1939.
 note til oversat titel Side [2]: Personerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1937 (dansk premiere 6-2-1939, Carlton). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Tekster antologi: Græske Digte. Overs. af Otto Gelsted (1941, tekster)
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
 Bog anonym: Erotik. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1943. 40 sider, illustreret (1943, roman) 👓
originaltitel: Tóparti látomás, 1940
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 215
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Paul Javor, Klari Tolnay og Elisabeth Simor. Eneret: Gefion Film.
 note til oversat titel Side [2]: I Hovedrollerne [rolleliste].
 url film Baseret på film fra 1940 (dansk premiere 14-5-1943, Alexandra). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Manda
 Tekster Novaj esperanto-historietoj (1947, tekster)
Detaljer
1956 Senere udgave: Novaj esperanto-historietoj. 2'a eldona
1967 Senere udgave: Novaj esperanto-historietoj. Diversaj autoroj. 3'a eldono
 Trykt i periodicum anonym: Indiske Kærlighedsdigte. Ved Carl Kjersmeier (1948, tekster) 👓
del af: Cavalcade
Detaljer
oversat af Carl Kjersmeier (1889-1961)
kollaps Noter
 note til oversat titel Prosaoversættelse (uddrag?) af digte med titlerne: Smilet. Brevet. Fornærmelse. Et Spørgsmaal. Slaveri.
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 4, side 64.
 Trykt i periodicum anonym: Raad til en forsømt Hustru. Kinesisk Folkeeventyr (1948, tekster) 👓
del af: Cavalcade
Detaljer
illustrationer af Anonym
oversat af Gerda Mørch (1906-1995)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 3, side 27-31.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Alverdens fortællere [s013]] Af "Dommerbogen". 13.-16. kapitel. Side 14-[19] (1952, tekster)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortengelsen: Bibelen: Af "Dommerbogen". 13.-16. kapitel.
 note til oversat titel Efter teksten: Autoriseret oversættelse af 16. december 1931.
 note til oversat titel Oversat fra hebraisk. Artikel om teksten på: Wikipedia. Link til ekstern webside da.wikipedia.org
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Alverdens fortællere [s020]] Ali Baba og de fyrretyve røvere. Side 21-[34] (1952, tekster)
Detaljer
oversat af Chr. Winther (1796-1876)
bearbejdelse: Tom Kristensen (1893-1974)
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortengelsen: Tusind og een nat: Ali Baba og de fyrretyve røvere.
 note til oversat titel Efter teksten: Chr. Winthers oversættelse i bearbejdelse ved Tom Kristensen.
 Tekster anonym: Færinge-saga og fire færøske sagn. I uddrag og bearbejdelse ved Asger Møller (1956, tekster)
Detaljer
oversat af Asger Møller, f 1914 (f. 1914)
1971 Senere udgave: Grønlænder og færinge sagaer. I uddrag og bearb. ved Asger Møller. 2. ændrede udg. ♦ Aros, 1971. 143 sider
 Bog antologi: Novaj esperanto-historietoj. 2'a eldona (1956, tekster)
Detaljer
1947 1. udgave: Novaj esperanto-historietoj
 Tekster antologi: 100 arabiske Sentenser. Overs. og Noter ved Ove Chr. Krarup (1957)
oversat af Ove Chr. Krarup (1872-1966)
 Tekster antologi: Kinesiske tekster. Til brug ved undervisningen i det klassiske skriftsprog. Ved Søren Egerod. ♦ Folkeuniversitetet. (Københavns Universitet, Østasiatisk Institut) [ikke i bogh.], 1957-64. Bind [1]-3, [40] + 52 + 264 sider (1957-64, tekster)
Detaljer
oversat af Søren Egerod (1923-1995)
oversat af Victor Dantzer (1886-1963)
oversat af Else Glahn
oversat af Jørgen Klubien
kollaps Noter
 note til oversat titel [Bind 1.] Med dansk overs. af Victor Dantzer, Søren Egerod, Else Glahn og Jørgen Klubien. 1957.
 note til oversat titel Bind. 2. Chou Ta-kuan's beskrivelse af Kambodja. 1958.
 note til oversat titel Bind 3. Ao men chi. (Macao's beskrivelse). Bd. 2, 1964.
 note til oversat titel Hertil findes: Transkriptioner. 1957.
 note til oversat titel Bind 1-2 medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1960-64 afsnittet om bøger udgivet før 1960. Også medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1965-69.
 Tekster antologi: Den jugurthinske krig (1958, tekster)
 Tekster anonym: Middelalderlatin. (Frater Leo: Om Den Hellige Frans af Assisi). (Stabat Mater, Dies Iræ) (1958)
 Bog antologi: Rebeller. Noveller fra det ny Polen. Overs. fra polsk af Ivan Malinovski og Paul Flandrup. Forord af Carl Stief. ♦ Fremad, 1958. 212 sider (1958, novelle(r))
oversat af Ivan Malinowski (1926-1989)
oversat af Paul Flandrup
forord af Carl Stief (1914-1998)
 Tekster antologi: Par kinesiske legender, Et (1959, tekster)
 Tekster antologi: Nytårsofret og andre fortællinger. Udvalgt og overs fra engelsk af Gotfred Appel. ♦ Tidens Forlag, 1959. 175 sider (1959, tekster)
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Gotfred Appel (1924-1992)
omslag af Herluf Bidstrup (1912-1988)
 Børnebog anonym: Batsjelik. Et serbisk eventyr. Genfortalt fra engelsk af Inger Brønnum. Ill. af Ib Bilgram (1960, børnebog)
Detaljer
oversat af Inger Brønnum
illustrationer af Ib Bilgram
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstitel: Eventyret om Batsjelik.
 Tekster antologi: Græsk folkepoesi. I udvalg og overs. ved Ole Wahl Olsen (1960, tekster)
serietitel: Kontakt-Serien, 2
oversat af Ole Wahl Olsen (1939-2001)
 Børnebog anonym: Guldøksen. [Oversat fra kinesisk]. Ill. af Li Tien-hsin. ♦ Tiden, 1960. [16] sider, illustreret (1960, børnebog)
illustrationer af Li Tien-hsin (sprog: andre)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Hvordan aberne fiskede efter månen. [Oversat fra kinesisk]. Ill. af Wan Lai-ming. ♦ Tiden, 1960. [16] sider, illustreret (1960, børnebog)
illustrationer af Wan Laiming (1900-1997, sprog: andre)
oversat af Anonym
 Tekster antologi: Latinsk læsebog for gymnasiet. Den romerske guldalder i tekst og billeder. Ved Karl Nielsen og Per Krarup. 4. udg. (1960, tekster)
redigeret af uidentificeret
redigeret af Per Krarup (1906-1977)
 Børnebog anonym: Den lille fugl der slog sin vinge. [Oversat fra kinesisk]. Ill. af Yen Ko-pan (1960, børnebog)
illustrationer af Yen Ko-pan (sprog: andre)
oversat af Anonym
 Tekster antologi: Ungarns stemme. Ungarske digte. På Dansk ved Poul Sørensen. ♦ Gyldendal, 1960. 77 sider (1960, tekster)
Detaljer
oversat af Poul Sørensen (1906-1973)
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 28-6-1960, side 9 [Anmeldelse af Tom Kristensen]. Kristensen, Tom Tom Kristensen
 Tekster antologi: Græske digte. Overs. af Otto Gelsted. Tegninger af Helge Kühn-Nielsen (1961, tekster)
serietitel: Græske Klassikere, 5
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
illustrationer af Helge Kühn-Nielsen (1921-1997)
 Tekster antologi: To politiske epistler fra oldtidens Rom. Ved Franz Blatt (1963, tekster)
Detaljer
af Franz Blatt (1903-1979)
kollaps Noter
 note til titel Latinsk og dansk tekst.
 Tekster antologi: Græske stemmer. Overs. af Leo Hjortsø. Udvalget foretaget efter "Neugriechische Erzähler, eine Anthologie von Isidora Rosenthal-Kamarinea" (1963, tekster)
originaltitel: Neugriechische Erzähler. Eine Anthologie, 1958
serietitel: Sesam Biblioteket, 8
oversat af Leo Hjortsø (1909-1996)
redigeret af Isidora Rosenthal-Kamarinea (1918-2003, sprog: tysk)
 Tekster antologi: Haiku. Introduktion og 150 gendigtninger ved Hans-Jørgen Nielsen. Kaligrafi ved Reiko Okada. ♦ Borgen, [1963]. 192 sider, illustreret. (Borgens Billigbøger, 16) (1963)
serietitel: Borgens Billigbøger, 16
Detaljer
oversat af Hans-Jørgen Nielsen (1941-1991)
illustrationer af Reiko Okada (sprog: andre)
1973 Senere udgave: »Haiku«. Introduktion og 150 gendigtninger. Ved Hans-Jørgen Nielsen. Kaligrafi: Reiko Okada. ♦ Borgen, 1973. 184 sider
 Tekster antologi: Jugoslaviske stemmer. Overs. fra serbokroatisk af Gunnar O. Svane og Lise R. Iversen (1963, tekster)
serietitel: Sesam Biblioteket, 4
oversat af Gunnar Svane (1927-2012)
oversat af Lise R. Iversen
 Tekster antologi: Udvalgte stykker. Af Cornelius Nepos m. fl (1963, tekster)
 Bog antologi: Enken, nonnen og kurtisanen. Tre kinesiske noveller. Ved Lin Yutang. Overs. fra engelsk af Svend Kragh-Jacobsen efter "Window, nun and courtisan". [Ny udg.] (1964)
serietitel: Minerva-Bøgerne
Detaljer
oversat af Lin Yutang (1895-1976, sprog: andre)
oversat af Svend Kragh-Jacobsen (1909-1984)
1951 1. udgave: Enken, nonnen og kurtisanen
 Tekster antologi: Græsk antologi. Ved Thure Hastrup og Per Krarup. 4. udg. (1964, tekster)
Detaljer
redigeret af Thure Hastrup (1903-1989)
redigeret af Per Krarup (1906-1977)
kollaps Noter
 note til titel Tidligere udgaver med titlen: "Græsk Anthologi til Skolebrug" ved P. Petersen og Karl Hude.
 Tekster antologi: 40 latinske sange. Ved Jon Monrad Møller. ♦ Gyldendal, 1965. 112 sider (1965, tekster)
redigeret af Jon Monrad Møller
 Tekster antologi: Evige tegn. Kinesisk lyrik fra T'ang-perioden. [Gendigtet til norsk af] Arne Dørumsgaard. Paa dansk ved Frank Jæger. ♦ Hans Reitzel, 1965. 272 sider, illustreret (1965, tekster)
oversat af Arne Dørumsgaard (1921-2006, sprog: norsk)
oversat af Frank Jæger (1926-1977)
 Tekster antologi: Japans stemme. Noveller af vor tids betydeligste japanske forfattere. Red.: Oscar Benl. Udvalg: Niels Kaas Johansen. Overs. fra tysk af Michael Tejn (1965, tekster)
originaltitel: Japan. Eine Glocke in Fukagawa, 1964
af Oscar Benl (1914-1986, sprog: tysk)
redigeret af Niels Kaas Johansen (1910-1974)
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
 Tekster antologi: At elske. Finsk kærlighed. Overs. fra finsk af Ivan Strange og Mogens Hansen (1966, tekster)
serietitel: SV Bøgerne
oversat af Ivan Strange (f. 1935)
oversat af Mogens Hansen
 Tekster antologi: Græsk drama. Udg. med efterskrift af Per Krarup (1966, tekster)
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 4
efterskrift af Per Krarup (1906-1977)
 Tekster antologi: Nyere flamsk prosa. En antologi. [Udvalgt og oversat fra flamsk af] Clara Hammerich. Indledning af L. L. Hammerich (1966, tekster)
redigeret af Clara Hammerich (1894-1972)
forord af L.L. Hammerich (1892-1975)
 Tekster antologi: De tusind blomsters fødselsdag. Kinesisk eventyr i omdigtning ved Otto Lindemark (1967, tekster)
Detaljer
oversat af Patrick Lafcadio Hearn (1850-1904, sprog: engelsk)
oversat af Otto Lindemark (1897-1986)
kollaps Noter
 note til oversat titel Kinesiske eventyr fra samlingen "Kin-Kou-Ki-Kuan". Oversat fra den engelske udgave.
 note til titel Oversat til engelsk af Lafcadio Hearn med titlen: The story of Ming-Y. Trykt i samlingen: Some Chinese Ghosts, 1887, side 25-64.
 url Fuld visning af den engelske oversættelse på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Børnebog antologi: Dyr jeg kan lide (1967, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Japan.
 Børnebog antologi: Dyrevenner (1967, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Japan.
 Tekster antologi: Japansk brudenat. Japanese weddingnight. Japanische Brautnacht. Overs. fra japansk til engelsk af R. Okada. Overs. til dansk af Ove Brusendorff. Overs. til tysk af Flemming Larsen. - Forårets komme. En billedbog (1967)
oversat af R. Okada (sprog: engelsk)
oversat af Ove Brusendorff (1909-1986)
oversat af Flemming Larsen
 Børnebog anonym: Kæledyr (1967, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Japan.
 Børnebog anonym: Legekammerater (1967, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Japan.
 Bog antologi: Novaj esperanto-historietoj. Diversaj autoroj. 3'a eldono (1967, tekster)
Detaljer
1947 1. udgave: Novaj esperanto-historietoj
 Tekster antologi: Ny israelsk prosa. Red. af Kela og Ragnar Kvam (1967)
serietitel: SV Bøgerne
Detaljer
redigeret af Kela Kvam (1931-2019)
redigeret af Ragnar Kvam (1917-2006)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat efter engelske udgaver.
 Bog antologi: Ny polsk prosa. [Red. af Jess Ørnsbo] (1967, novelle(r))
serietitel: SV Bøgerne
redigeret af Jess Ørnsbo (1932-2019)
 Tekster antologi: Jewish-Persian texts. Introduction, selection, and glossary by Jes P[eter] Asmussen (1968)
serietitel: Iranische Texte
Detaljer
noter af Jes Peter Asmussen (1928-2002)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Tyskland.
 Tekster antologi: Kinesisk poesi fra T'ang-tiden. Udvalgt og overs. fra kinesisk af Nina Fønss (1968, tekster)
serietitel: Gyldendals Spættebøger, 45
oversat af Nina Fønss (f. 1935)
 Tekster Cicero: Statsmandens pligter i krig og fred. To digte af (Albius) Tibul(lus). Fire digte af (Sextus) Propert(iu)s. Plinius og Trajan, Breve (1968, tekster)
af Marcus Tullius Cicero (-106--43, sprog: latin)
oversat af Anonym
 Tekster antologi: Udvalg af romersk poesi. [Ved Thure Hastrup] (1968, tekster)
redigeret af Thure Hastrup (1903-1989)
 Tekster antologi: Noveller fra Jugoslavien. Udvalg og overs. ved Toni Liversage. ♦ Gyldendal, 1969. 208 sider. (Gyldendals Tranebøger) (1969, tekster)
serietitel: Gyldendals Tranebøger
oversat af Toni Liversage (1935-2014)
 Tekster antologi: Noveller fra Tjekkoslovakiet. Udvalg og overs. ved Else Westh Neuhard (1969, tekster)
serietitel: Gyldendals Tranebøger
oversat af Else Westh-Neuhard (1903-1985)
 Tekster antologi: Plov og stjerner. Moderne indiske noveller. Overs. af Folke Barker Jørgensen efter "The plough and the stars. Stories from Tamilnad" (1969, tekster)
serietitel: Ung Afro-Asiastisk Litteratur
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Folke Barker Jørgensen (1924-1986)
 Børnebog anonym: Dyrevenner. ♦ Illustrationsforlaget, 1970. [12] sider, illustreret (1970, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Foto-Bog, 517H
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Japan.
 Tekster anonym: La flute de jade. Jadefløjten. The jade flute. Nogle kinesiske digte. ♦ St. Gallen, Erker-Verlag (Borgen), 1970. [80] blade, illustreret (21 x 24 cm) (1970, tekster)
Detaljer
illustrationer af Asger Jorn (1914-1973)
oversat af Franz Toussaint (1879-1955, sprog: fransk)
oversat af Walasse Ting (1929-2010, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
 note til titel Kalligraferet og illustreret af Asger Jorn. Fransk tekst ved Franz Toussaint, dansk tekst ved Asger Jorn, engelsk og kinesisk tekst ved Walasse Ting.
 Børnebog anonym: Venner på landet. ♦ Illustrationsforlaget, 1970. [12] sider, illustreret (1970, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Foto-Bog, 517G
oversat af Anonym
 Tekster antologi: Mikkelsens samlede udgave. Øvelsesstykker (nr. 19A). De puniske Krige (nr. 15). Den jugurthinske Krig (nr. 16). Småfortællinger (nr. 26A). Overs. nr. 20A. ♦ Alati, [1971]. 40 sider (1971, tekster)
oversat af Anonym
andet: Kr. Mikkelsen (1845-1924)
kollaps Noter
 Tekster anonym: Phayaphrom: The poem in four songs. A Northern Thai tetralogy. Transcription, English translation and vocabulary by Søren Egerod. ♦ Lund, Studentlitteratur, 1971. 204 sider (1971, tekster)
serietitel: Scandinavian Institute of Asian Studies Monograph Series, 7
Detaljer
oversat af Søren Egerod (1923-1995)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Ekspedition: Akademisk Forlag.
 Børnebog anonym: Ka' du li' blomster? På dansk ved Annette Rosendal. Ill. af Motoichiro Takebe. ♦ Lademann, 1972. 37 sider, illustreret (30 cm) (1972, børnebog)
originaltitel: ?
illustrationer af Motoichiro Takebe (1914-1980, sprog: japansk)
oversat af Annette Rosendal
kollaps Noter
 Tekster antologi: Sex på kontoret. ♦ Forlaget I.K., [1972]. [128] sider, illustreret (1972)
serietitel: Ha Ha Bog, 8
 Note (baseret på værk) Trampe, Poul-Henrik: Travle biler. ♦ Lademann, 1972. [18 foldede] sider, illustreret (27 cm) (1972, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Folde-Ud-Bøgerne
Detaljer
af Poul-Henrik Trampe (1944-1982)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Japan.
 note til oversat titel Baseret på den japanske originaludgave.
 Børnebog anonym: Venlige dyr. På dansk [efter den engelske udgave] ved Hanne Jensen. ♦ Lademann, 1972. [18 foldede] sider, illustreret (27 cm) (1972, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Folde-Ud-Bøgerne
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Hanne Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel Originaludgaven på japansk.
 Børnebog anonym: Paulo og guerillaen. En tegneserie lavet af M. P. L. A. - Folkebevægelsen til befrielse af Angola [...] Overs. fra svensk: Vägen till gerillan af Allis Kirkegaard. ♦ SOLIDARITET, 1975. 36 sider, illustreret (30 cm) (1975, børnebog)
originaltitel: Contra a es cravidaõ pela liberdade
Detaljer
oversat af anonym svensk (sprog: svensk)
oversat af Allis Kirkegaard
kollaps Noter
 note til oversat titel Ekspedition: Rådhusstræde 13, 3. sal, 1466 København K.
 note til oversat titel Den svenske oversættelse udgivet 1972.
, fejltrykt ISBN: 87-494-08-6

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

anonym andre: Den faldne og igjen opreiste Salvande[af anonym. Oversat af anonym]
oversat af Anonym
(premiere ukendt år i Nakskov)
anonym andre: Esthers KomedieEsthers Komedie [af anonym. Oversat af anonym]
oversat af Anonym
(premiere på Nakskov rådstue)
anonym andre: Den forheksede Hjort[af anonym. Oversat af anonym]
oversat af Anonym
(premiere af H. von Qvoten (St. Kongensgade))
(musik)Det ubekendte Landheroisk musikalsk Komedie i 1 Akt, Musik af forskellige Komponister ved C.A. Thielo, Teksten af C.A. Thielo. Oversat af N. Prahl
musik og tekst af Carl Thielo (1707-1763)
oversat af Niels Prahl (1724-1792)
(premiere 08-02-1758 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(musik)Stakket Dans er snart sprungenSyngestykke i 1 Akt, Musiken af forskellige Komponister, Teksten af Barré og Oury. Oversat af N.T. Bruun
tekst af Pierre Yves Barré (1749-1832, sprog: fransk)
tekst af E. T. Maurice Ourry (1776-1843, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 04-11-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(musik)FruentimmerhaderenSyngestykke i 1 Akt, Musiken af forskellige Komponister, Teksten af Bouilly og Pain, oversat og omarbejdet af N.T. Bruun
tekst af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
tekst af Marie Joseph Pain (1773-1830, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 30-10-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 39)
(musik)Naturens DatterSyngestykke i 1 Akt, Musiken af forskellige Komponister, Teksten af Rambach, lyrisk omarbejdet af N.T. Bruun
tekst af Friedrich Eberhard Rambach (1767-1826, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 05-11-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(musik)Skoflikkerens Bankerotkomisk Syngestykke i 1 Akt, Musiken af forskellige Komponister, Teksten af Federici og Martainville. Oversat af N.T. Bruun
tekst af A. L. D. Martainville (1776-1830, sprog: fransk)
tekst af Giovanni Battista Viassolo (1749-1802, sprog: italiensk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 16-07-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(musik)De to SedlerLystspil i 1 Akt af Florian. Oversat af D.F. Staal [1831-32 og 32-33: med indlagte Sange af Th. Overskou til Musik af forskellige Komponister]
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
sange af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 21-10-1791 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 37)
anonym andre: Mer end Perler og GuldEventyrkomedie i 4 Akter. Fri Bearbejdelse efter F. Raimunds »Der Diamant des Geisterkönigs« og »1001 Nat« ved H.C. Andersen
af Ferdinand Raimund (1790-1836, sprog: tysk)
oversat af H.C. Andersen (1805-1875)
(premiere 03-10-1849 på Casino)
(musik)Halvdelen Hver!romantisk Syngespil i 3 Akter til Musik af forskellige Komponister, frit bearbejdet efter Scribe, af Erik Bøgh
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
musik af A.F. Lincke (1819-1874)
(premiere 13-03-1854 på Casino)
(musik)Riccardoromantisk Syngespil i 3 Akter, frit bearbejdet efter Scribe, til Musik af forskellige Komponister ved Erik Bøgh
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 18-10-1854 på Casino)
(musik)Kjærlighedsbrøndenromantisk Sangspil i 3 Akter efter Scribe og de Leuven, frit bearbejdet til Musik af forskellige Komponister af Erik Bøgh
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 11-04-1855 på Casino)
(musik)GaratVaudeville i 2 Akter af V. Sardou. Oversat til Musik af forskellige Komponister af Ad. Recke
af Victorien Sardou (1831-1908, sprog: fransk)
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
(premiere 05-03-1861 på Folketeatret)
(musik)Nymfen og FaunenBallet-Divertissement af Gustav Carey, Musiken af forskellige Komponister
af Gustave Carey (1818-1881)
(premiere 09-05-1862 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
anonym andre: Ulykkelige HændelserFarce med Sang i 1 Akt. Oversat af A. Zinck
oversat af August Zinck (1831-1885)
(premiere 31-01-1865 på Folketeatret)
(musik)Prins Pipi og Frøken TitiFarce-Operette i 1 Akt til Musik af forskellige Komponister, frit bearbejdet efter Chivot og Duru, ved Erik Bøgh
[På Tivolis Teatersal under titlen:] Pipi og Titi
af Henri-Charles Chivot (1830-1897, sprog: fransk)
af Alfred Duru (1829-1889, sprog: fransk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 22-02-1871 på Casino)
(musik)En Nat paa St. CroixOperette i 1 Akt efter I.L. Harisch, ved Richard Schrøder. Musiken af forskellige Komponister
af J. L. Harisch (sprog: tysk)
oversat af Richard Schrøder (1840-1901)
(premiere 31-03-1883 på Dagmarteatret)
anonym andre: Midt om Nattenbearbejdet af Julius Andersen
oversat af Julius Andersen (1863-1925)
(premiere 1886 på Ukendt sted)
(musik)MillionenFarce med Sange og Kor i 4 Akter af Paul Marcussen. Motivet tildels efter Carl Laufs' Farce »Ein toller Einfall« [se ogsaa Viceværten]. Musiken af Louis Varney o.fl.
af Paul Marcussen (1848-1906)
andet af Carl Laufs (1858-1900, sprog: tysk)
musik af Louis Varney (1844-1908, sprog: fransk)
(premiere 15-04-1888 på Folketeatret)
anonym andre: Gennem Paneletbearbejdet af Julius Andersen
oversat af Julius Andersen (1863-1925)
(premiere 1889 på Ukendt sted)
anonym andre: Eftersøgt!«Farce med Sange i 1 Akt ved Nemo
oversat af Pseudonym og undersøges
(premiere 16-02-1890 på Etablissement National)
(musik)Bruden fra KillarneyFolkekomedie med Sange og Kor i 5 Akter (7 Afdelinger), frit efter Dion Boucicault [se også Ebbe og Flod], ved Robert Watt. Musiken efter irske Folkemelodier arrangeret og tildels componeret af Carl Gottschalksen
af Dion Boucicault (1822-1890, sprog: engelsk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
musik af Carl Gottschalksen (1854-1939)
(premiere 16-11-1890 på Casino)
anonym andre: Musettebearbejdet af Julius Andersen
af Julius Andersen (1863-1925)
(premiere 1892 af Ukendt gruppe)
anonym andre: Kludesamleren fra Parisbearbejdet af Julius Andersen
oversat af Julius Andersen (1863-1925)
(premiere 1904 af Ukendt gruppe)
anonym andre: Den rare TyvFarce med Sange, bearbejdet af Gustav Hetsch
oversat af Gustav Hetsch (1867-1935)
(premiere 13-08-1912 i Tivolis Teatersal)
anonym andre: En RegimentsbefalingFarce i 1 Akt efter en fremmed Idé
oversat af Anonym
(premiere 12-05-1913 i Tivolis Teatersal)
(andet)Drengen, der sagde jaOpera i 2 Billeder af Bert Brecht efter det japanske Stykke "Tamiko". Musik: Kurt Weill. Oversat af Mogens Dam
af Bertolt Brecht (1898-1956, sprog: tysk)
af Kurt Weill (1900-1950, sprog: tysk)
oversat af Mogens Dam (1897-1979)
(premiere 08-04-1933 af Operaselskabet af 1932)
anonym andre: Hellig Tre Konger Spilletet Middelalderspil. På dansk ved Johannes E. Hohlenberg
oversat af Johannes Hohlenberg (1881-1960)
(premiere 27-11-1942 på Århus Teater)
anonym andre: ParadisspilletEt Middelalderspil. Paa dansk ved Johs. E. Hohlenberg
oversat af Johannes Hohlenberg (1881-1960)
(premiere 27-11-1942 på Århus Teater)
(andet)Her er vi igenaf Børge Müller, Epe og Aage Stentoft efter en udenlandsk idé
af Børge Müller (1909-1963)
af Ewald Epe (1912-1985)
af Aage Stentoft (1914-1990)
(premiere 29-05-1953 på Apollo Teatret (v. Tivoli))
(musik)Mindernes Revyretrospektiv revy i 2 akter (27 afdelinger) af Sofus Petersen, Frederik Rocatis, Anthon Jarne. Samlet af Carl Carlsen. Musik: Aage Jørgensen m.fl.
af Sofus Petersen (1889-1957)
af Frederik Rocatis (1885-1952)
af Anthon Jarne
af Carl Carlsen, f 1891 (1891-1965)
musik af uidentificeret
(premiere 15-07-1960 på Røde Kro Teater)
(musik)La Fille mal gardéeeller Den slet bevogtede datter, ballet i 2 akter (3 billeder) efter Jean Daubervals ballet (1789). Musik: Ferdinand Hérold m.fl., arrangeret af John Lanchbery, koreografi: Frederick Ashton
af Jean Bercher DAuberval (1742-1806, sprog: fransk)
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
musik af John Lanchbery (f. 1923, sprog: ukendt)
danse af Frederick Ashton (1904-1988, sprog: engelsk)
(premiere 16-04-1964 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 33)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden