Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning

serie: Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, (1891-)
Detaljer
Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning. Udgivne af Det philologisk-historiske Samfund
Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, serie
21 se: Evangeliesagn (1895) (Nielsen, Oluf)
25-26 se: Skyerne (1917) (Aristofanes)
30 se: Kong Ødipus (1897) (Sofokles)
30 se: Kong Ødipus (1918) (Sofokles)
30 se: Kong Ødipus (1925) (Sofokles)
46 se: Beschen og Menische (1900) (Firdusi)
54 se: Kalevala (1902) (anonym)
75 se: Romanen om Bahrâm Tschôbin (1908) (Christensen, Arthur)
83 se: Prologen til Kanterborg-Historier (1911) (Chaucer, Gotfred)
87 se: Udvalg af spansk Lyrik fra 16. og 17. Aarhundrede (1912) (antologi)
90 se: Af Chaucers og Langlands Digtning (1913) (antologi)
100 se: Eumeniderne (1915) (Aischylos)
102 se: Euthyphron (1916) (Platon)