Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Dante Alighieri (1265-1321)

Sprog: italiensk
(henvisning) Alighieri, Dante

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Dante: [indgår i antologien: Gæa [s137]] Helvede. Femte Sang, oversat af P. L. Møller. Side [137]-41 (1847, digte) 👓
se også: Den guddommelige Komedie
Detaljer
oversat af P.L. Møller (1814-1865)
illustrationer af Nicolai Abildgaard (1743-1809)
kollaps Noter
 note til titel Hertil knytter sig tavlen foran titelbladet.
 Bog Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel (1851-64, digte)
originaltitel: Divina Commedia
se også: Helvede
Detaljer
oversat af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
1865-66 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. Anden Udgave m. Photogr. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1865-66. 1.-4. Deel. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
1878 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1878. 1.-3. Deel, 132 + 216
1908-09 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. 4. Udg. M. en Indledn. af Vald. Vedel. ♦ Gad, 1908-09. 528 sider. Pris: kr. 10,00
1919 Senere udgave: Guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. 5. Udg. Med en Indledning af Vald. Vedel. ♦ Gad, 1919. 528 sider
1929 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Helvede. Skærsilden. Paradiset. I Oversættelse af Chr. K. F. Molbech. Med Indledning af Valdemar Vedel. 108 Illustrationer af Ebba Holm. (Udg. med Understøttelse af Ny Carlsberg Fondet). ♦ Gad, 1929. 622 sider. Pris: kr. 10,00
1948 Senere udgave: Guddommelige Komedie. Helvede. Skærsilden. Paradiset. I Oversættelse af Chr. K. F. Molbech. Med Indledning af Valdemar Vedel. 108 Illustrationer af Ebba Holm. (6. Udg. 2. Opl.). ♦ Gad, 1948. 622 sider, illustreret. Pris: kr. 20,00
1963 Senere udgave: Den guddommelige Komedie
1966 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. fra italiensk af Chr. K. F. Molbech efter "La divina commedia". Overs. revideret ved O. C. Molbech. Udg. med noter og efterskrift af Jørn Moestrup
1967 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af Chr. K. F. Molbech. Forord og Indledning af Valdemar Vedel. Ill.: Gustave Doré
kollaps Noter
 note til titel I. Helvede, 1851. II. Skærsilden, 1855. III. Paradiset, 1864.
 note til titel Se også fragment oversat af P.L. Møller i Gæa, 1847, side 137-41: Dantes Helvede.
 note til titel Påbegyndt 1307, fuldendt kort før hans død, men cirkulerede som manuskript allerede i samtiden.
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Dantes guddommelige Komedie, side 1-24.
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wentzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017  Web link link til hele listen Side 48-53.
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018  Web link link til hele listen 8, side [52]-[57]: Dante Alighieri: Den gyddommelige komedie.
 Person (om) Molbech, Chr. K. F.: Dante. Tragisk Drama. ♦ Kiøbenhavn, I den Gyldendalske Boghandling, 1852. 195 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1852, dramatik) 👓
Detaljer
af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
1856 Senere udgave: Dante. Tragisk Drama. 2. Udgave. ♦ Lose & Delbanco, 1856. 187 sider
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom: [A.M. Glückstad:] Bør "Dante" opføres? Et Brev til Hr. Etatsraad Molbech. ♦ Iversens Fhdl., 1853. 16 sider.  Glückstad, A.M. A.M. Glückstad
 note til titel Hertil udkom: C. Molbech: Et Brev til Hr. Etatsraad, Theaterdirecteur Dr. J. L. Heiberg fra Etatsraad C. Molbech om Dante, et tragisk Drama i fem Acter. ♦ Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1853. 40 sider.  Molbech, Christian Christian Molbech
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. Anden Udgave m. Photogr. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1865-66. 1.-4. Deel. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1865-66, digte)
Detaljer
oversat af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Delene er: Indledning. Helvede, Skærsilden, Paradiset.
 url Fuld visning af teksten (1.-2. Deel) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (3.-4. Deel) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Tekster [indgår i antologien: Euterpe [s071]] Digte fra Middelalderen. Side 73-87 (1874, tekster) 👓
Detaljer
af anonym hollandsk (sprog: hollandsk)
af anonym tysk (sprog: tysk)
af anonym fransk (sprog: fransk)
af anonym spansk (sprog: spansk)
af anonym russisk (sprog: russisk)
af anonym andre (sprog: andre)
af anonym islandsk (sprog: islandsk)
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Indhold: Sang af Ridder Wachsmuth v. Mühlhausen, omtr. Aar 1230 (Fra Middelhøjtysk). Din Fader skal ikke skjænde! (Fra Gammelhollandsk). Hvorfor vilde Du spørge mig? (Fra Gammelhollandsk). Sang af Troubadouren Bernard de Ventadorn, omtr. Aar 1170 (Fra Provençalsk). Skjønne Fru Beatriz (Fra Spansk). Sonnet af Dante Alighieri (1265-1321). Praskoviuschka (Fra Russisk). Unge George Campbell (Fra Skotsk). Asbjørn og Tove (Fra Islandsk). Hilsen, Efter Ridder Ulrich v. Lichtenstein, omtr. 1250 (Frit fra Middelhøjtysk).
 Bog Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1878. 1.-3. Deel, 132 + 216 (1878, digte) 👓
Detaljer
oversat af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen, første-anden deel, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Fædrelandet 28-11-1878, side 1 [Anmeldelse, signeret: B.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. 4. Udg. M. en Indledn. af Vald. Vedel. ♦ Gad, 1908-09. 528 sider. Pris: kr. 10,00 (1908-09, digte)
Detaljer
oversat af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
forord af Valdemar Vedel (1865-1942)
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
 Bog Dante: Nyt Liv. Oversat fra Italiensk af Johannes Dam. M. Indledning og Noter. ♦ Gyldendal, 1915. 116 sider (1915, digte)
originaltitel: Vita Nuova [italiensk], 1293-95
Detaljer
oversat af Johannes Dam (1866-1926)
1965 Senere udgave: Nyt liv
kollaps Noter
 note til titel Trykt 1576.
 anmeldelse Politiken 25-4-1915, Kroniken [Anmeldelse af Kr. Nyrop].
 Bog Dante Alighieri: Lyrisk Digtning. Oversat af Johannes Dam. ♦ Pio, 1918. 252 sider (1918, digte)
originaltitel: Canzoniere
Detaljer
oversat af Johannes Dam (1866-1926)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i 300 nummererede eksemplarer.
 anmeldelse Bogens Verden, 1918-19, 1. Aarg., nr. 4, side 123 [Anmeldelse af Georg Christensen, signeret: G.C.].
 Bog Dante Alighieri: Guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. 5. Udg. Med en Indledning af Vald. Vedel. ♦ Gad, 1919. 528 sider (1919, digte)
Detaljer
oversat af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
forord af Valdemar Vedel (1865-1942)
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 12 hæfter.
 Bog Dante: Den guddommelige Komedie. Helvede. Skærsilden. Paradiset. I Oversættelse af Chr. K. F. Molbech. Med Indledning af Valdemar Vedel. 108 Illustrationer af Ebba Holm. (Udg. med Understøttelse af Ny Carlsberg Fondet). ♦ Gad, 1929. 622 sider. Pris: kr. 10,00 (1929, digte)
Detaljer
oversat af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
forord af Valdemar Vedel (1865-1942)
illustrationer af Ebba Holm (1889-1967)
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 4 Hæfter.
 Bog Dante Alighieri: Guddommelige Komedie. Helvede. Skærsilden. Paradiset. I Oversættelse af Chr. K. F. Molbech. Med Indledning af Valdemar Vedel. 108 Illustrationer af Ebba Holm. (6. Udg. 2. Opl.). ♦ Gad, 1948. 622 sider, illustreret. Pris: kr. 20,00 (1948, roman)
Detaljer
oversat af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
forord af Valdemar Vedel (1865-1942)
illustrationer af Ebba Holm (1889-1967)
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
 Bog Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie (1963, tekster)
Detaljer
oversat af Knud Hee Andersen (1886-1964)
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
 Bog Dante Alighieri: Nyt liv (1965, roman)
serietitel: Munksgaardserien, 14
Detaljer
oversat af Johannes Dam (1866-1926)
forord af Anker Teilgaard Laugesen (1908-1973)
1915 1. udgave: Nyt Liv. Oversat fra Italiensk af Johannes Dam. M. Indledning og Noter. ♦ Gyldendal, 1915. 116 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel [Ny revideret oplag, 1966].
 Bog Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie. Overs. fra italiensk af Chr. K. F. Molbech efter "La divina commedia". Overs. revideret ved O. C. Molbech. Udg. med noter og efterskrift af Jørn Moestrup (1966, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 7-08
Detaljer
oversat af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
oversat af Oluf Christian Molbech (1860-1927)
noter af Jørn Moestrup
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
 Bog Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie. Overs. af Chr. K. F. Molbech. Forord og Indledning af Valdemar Vedel. Ill.: Gustave Doré (1967, roman)
Detaljer
oversat af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
forord af Valdemar Vedel (1865-1942)
illustrationer af Gustave Doré (1833-1883, sprog: fransk)
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(andet) Gianni Schicchi
opera i 1 akt af Giacomo Puccini. Tekst: Giovacchino Forzano efter idé fra Dantes »La Divina Commedia«. Oversættelse: Salomon Levysohn
musik af Giacomo Puccini (1858-1924, sprog: italiensk)
tekst af Giovacchino Forzano (1884-1970, sprog: italiensk)
oversat af Salomon Levysohn (1858-1926)
(premiere 23-04-1924 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 74)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden