Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jakob Grimm (1785-1863)

Sprog: tysk

0000 Bibliografi Bibliografier: Cay Dollerup: Tales and translation. The Grimm tales from Pan-Germanic narratives to shared international fairytales. Philadelphia (PA, USA), 1999. xiv + 384 sider, illustreret. (Benjamin translation library, 30)
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [2f]] Børneeventyr. Side 187-98 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439 👓
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
 Tekster Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [1dc]] Om den stiaalne Toskilling Side 141-142 (1816, tekster) EMP 6 BD4:sp439
originaltitel: Von dem gestohlenen Heller, 1812
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812. Fra 2. udgave, 1819 med titlen: Der gestohlene Heller.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Tekster Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [1da]] Enebærtræet Side 118-131 (1816, tekster) EMP 6 BD4:sp439
originaltitel: Von dem Machandelboom, 1812
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
andet: Philipp Otto Runge (1777-1810, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s212] Senere udgave: Enebærtræet. Side 212-23
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Van den Machandel-Boom.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Tekster Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [1db]] Fiskeren og hans Kone Side 132-140 (1816, tekster) EMP 6 BD4:sp439
originaltitel: Vom Fischer und seiner Frau, 1812
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
andet: Philipp Otto Runge (1777-1810, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s090] Senere udgave: Fiskeren og hans Kone. Side 90-96
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Von den Fischer und siine Fru.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [2fc]] Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439 👓
originaltitel: Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich, 1812
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s001] Senere udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side [1]-4
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [2fb]] Den tappre Skrædder. Side 190-93 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439 👓
originaltitel: Das tapfere Schneiderlein, 1812
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s097] Senere udgave: Den tappre Skrædder. Side 97-106
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Von einem tapfern Schneider.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [2fa]] Tommeliden. Side 187-90 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439 👓
originaltitel: Daumerlings Wanderschaft, 1812
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s203] Senere udgave: Skrædderen Svend Tomlings Vandring. Side 203-08
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Des Schneiders Daumerling Wanderschaft.
 note til titel [Må ikke forveksles med det eventyr der i senere oversættelser har fået titlen: Tommeliden].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider (1821, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Kinder- und Haus-Märchen, Erster Band, 1819
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Louise Hegermann-Lindencrone (1778-1853)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1823 Senere udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1823. [7] xxxxvii [3] + 412 sider
1839 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 2. dansk Udgave ♦
1844 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 3. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1844. 394 sider
1853 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 4. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1853. 360 sider
1857 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1857
1863 Senere udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Sjette dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandling (F. Hegel), 1863. v + 360 sider. Pris: 84 sk. (Trykkeri: G.S. Wibes Bogtrykkeri)
1869 Senere udgave: Folke-Eventyr, samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Syvende dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), [1869]. v + 360 sider
1875 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 8. dansk Udgave ♦
1881 Senere udgave: Folke-Eventyr. Oversat af J. F. Lindencrone. 9de dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1881
1891 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 10. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1891. vii + 424 sider
1899 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 11. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1899. 424 sider
1909 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 12. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1909. bind 1-2
kollaps Noter
 note til titel På tysk udkom samlingen første gang 1812-15: Kinder- und Haus-Märchen, Bind 1-2. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage udkom 1819, bind 1-2.
 note til oversat titel 7 upaginerede sider: Tilegnelse til Læserne. I Særdeleshed til den afdøde Oversætters kjæreste Ven, Geheime-Conferentsraad Johan Bülow [digt].
 note til oversat titel Side [i]-xiv: Fortale [Forordet fra den tyske udgave, signeret: Cassel, den 3die Juli 1819].
 note til oversat titel Side [xv]-xxxxvii: Indledning [Oversættelse af indledningen i den tyske udgave].
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til oversat titel Note på sidste indholdsside: De i Indholdet med * betegnede Eventyr ere med Hr. Professor Oehlenschlägers Tilladelse aftrykte efter de af ham i Aaret 1816 udgivne "Eventyr af forskjellige Digtere." [signeret: Oversætt.].
 note til oversat titel Den danske udgave er en komplet oversættelse af originalens bind 1.
 omtale Cay Dollerup: Tales and Translation, 1999, heri argumenteres side 72 for at den egentlige oversætter eller medoversætter må være datteren, Louise Hegermann-Lindencrone, da faderen døde 1817, og den tyske forøgede udgave udkom 1819.
 omtale Jævnfør også: Kirsten Fenger: Brødrene Grimm - og deres danske bekendtskaber, i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek, Årg. 27, Nr. 3 (2014), side 27-43. Link til ekstern webside tidsskrift.dk
 url Fuld visning af bogen (sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning (Erster Band) af den tyske tekst på: Link til ekstern webside DTA
kollaps Indhold

[s001] Grimm, Brødrene: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side [1]-4 (1821, novelle(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fc] 1. udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98

[s004] Grimm, Brødrene: En Kat og en Muus i Selskab. Side 4-6 (1821, novelle(r))
originaltitel: Katze und Maus in Gesellschaft, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s007] Grimm, Brødrene: Marie-Barnet. Side 7-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Marienkind, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s012] Grimm, Brødrene: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Märchen von einem, der auszog das Fürchten zu lernen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s023] Grimm, Brødrene: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s026] Grimm, Brødrene: Den troe Johannes. Side 26-35 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der treue Johannes, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk i originaludgaven, 1819, er titlen stavet: Der getreue Johannes.

[s036] Grimm, Brødrene: Det gode Kiøbmandsskab. Side 36-41 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der gute Handel, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s041] Grimm, Brødrene: Den sælsomme Spillemand. Side 41-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der wunderliche Spielmann, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s044] Grimm, Brødrene: De tolv Brødre. Side 44-50 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwölf Brüder, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s050] Grimm, Brødrene: Det lumpne Pak. Side 50-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Lumpengesindel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s053] Grimm, Brødrene: Broerlill og Søsterlill. Side 53-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Brüderchen und Schwesterchen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1945 Senere udgave: Broderlil og Søsterlil. ♦ Martin, [1945]. 16 sider. Pris: kr. 0,25

[s060] Grimm, Brødrene: Rapunzel. (En Slags Rødder, der spises som Salat). Side 60-63 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rapunzel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s064] Grimm, Brødrene: De tre smaae Mænd i Skoven. Side 64-70 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Männlein im Walde, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
[1945-49] Senere udgave: De tre smaa Mænd i Skoven. ♦ Martin, [1945-49]. 16 sider. Pris: kr. 0,25

[s070] Grimm, Brødrene: De trende Spindersker. Side 70-73 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Spinnerinnen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk er titlen i originaludgaven, 1812: Von dem bösen Flachsspinnen. I 2. udgave fra 1819 er titlen: Die drei Spinnerinnen.

[s073] Grimm, Brødrene: Hansemand og Grethelill. Side 73-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hänsel und Gretel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s081] Grimm, Brødrene: De tre Slangeblade. Side 81-85 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Schlangenblätter, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s085] Grimm, Brødrene: Den hvide Slange. Side 85-88 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die weiße Schlange, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s088] Grimm, Brødrene: Halmstraaet, Gløden og Bønnen paa Reisen. Side 88-89 (1821, novelle(r))
originaltitel: Strohhalm, Kohle und Bohne, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s090] Grimm, Brødrene: Fiskeren og hans Kone. Side 90-96 (1821, novelle(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140

[s097] Grimm, Brødrene: Den tappre Skrædder. Side 97-106 (1821, novelle(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93

[s106] Grimm, Brødrene: Askepot. Side 106-14 (1821, novelle(r))
originaltitel: Aschenputtel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s114] Grimm, Brødrene: Gaaden. Side 114-17 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Rätsel, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk i originaludgaven, 1819, stavet: Das Räthsel.

[s117] Grimm, Brødrene: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19 (1821, novelle(r))
originaltitel: Von dem Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s119] Grimm, Brødrene: Moer Hulda. Side 119-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Frau Holle, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s123] Grimm, Brødrene: De syv Ravne. Side 123-26 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die sieben Raben, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s126] Grimm, Brødrene: Rødhætte. Side 126-30 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rotkäppchen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1825 indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s072] Senere udgave: Rødhætten. Side 72-76
1944 Senere udgave: Rødhætte. Tegninger: Viggo Eriksen. ♦ Arthur Jensen, [1944]. [12] sider, illustreret (tværformat). Pris: kr. 1,50
1956 Senere udgave: Rødhætte. Af J. L. K. og W. K. Grimm

[s130] Grimm, Brødrene: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Bremer Stadtmusikanten, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s134] Grimm, Brødrene: Det syngende Been. Side 134-36 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der singende Knochen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s137] Grimm, Brødrene: Diævlen med de tre Guldhaar. Side 137-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: Djævelen med de tre Guldhaar.

[s144] Grimm, Brødrene: Lusen og Loppen. Side 144-46 (1821, novelle(r))
originaltitel: Läuschen und Flöhchen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s146] Grimm, Brødrene: Pigen uden Hænder. Side 146-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Mädchen ohne Hände, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s153] Grimm, Brødrene: Den snilde Hans. Side 153-56 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der gescheite Hans, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s157] Grimm, Brødrene: De tre Sprog. Side 157-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Sprachen, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s160] Grimm, Brødrene: Den kloge Else. Side 160-64 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die kluge Else, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s164] Grimm, Brødrene: Skrædderen i Himlen. Side 164-66 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Schneider im Himmel, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s166] Grimm, Brødrene: Bordet dæk Dig, Guldæselet og Knippelen i Sækken. Side 166-77 (1821, novelle(r))
originaltitel: Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s177] Grimm, Brødrene: Tommeliden. Side 177-84 (1821, novelle(r))
originaltitel: Daumesdick, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s184] Grimm, Brødrene: Om Frue Rævinden. Side 184-87 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Hochzeit der Frau Füchsin, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s187] Grimm, Brødrene: De Underjordiske. Side 187-91 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Wichtelmänner, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for 3 mindre eventyr: I. Om en Skomager, hvis Arbeide de havde gjort, II. Om en Tjenestepige som stod Fadder hos dem. III. Om en Kone, hvis Barn de havde forbyttet.

[s191] Grimm, Brødrene: Røver-Brudgommen. Side 191-95 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Räuberbräutigam, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s195] Grimm, Brødrene: Hr. Korbes. Side 195-96 (1821, novelle(r))
originaltitel: Herr Korbes, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s196] Grimm, Brødrene: Hr. Gudfader. Side 196-98 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Herr Gevatter, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdfortegnelsen stavet: Hr. Gudfaderen.

[s198] Grimm, Brødrene: Den underlige Gjæsterering. Side 198-99 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die wunderliche Gasterei, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s199] Grimm, Brødrene: Døden som Gudfader. Side 199-203 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Gevatter Tod, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s203] Grimm, Brødrene: Skrædderen Svend Tomlings Vandring. Side 203-08 (1821, novelle(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fa] 1. udgave: Tommeliden. Side 187-90

[s208] Grimm, Brødrene: Fitchers Fugl. Side 208-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Fitchers Vogel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen fejlagtigt stavet: Fichters Fugl.

[s212] Grimm, Brødrene: Enebærtræet. Side 212-23 (1821, novelle(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1da] 1. udgave: Enebærtræet Side 118-131

[s223] Grimm, Brødrene: Den gamle Soldan. Side 223-26 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der alte Sultan, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s226] Grimm, Brødrene: De sex Svaner. Side 226-31 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die sechs Schwäne, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s231] Grimm, Brødrene: Tornerose. Side 231-35 (1821, novelle(r))
originaltitel: Dornröschen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholsfortegnelsen stavet: Tornerosen.

[s235] Grimm, Brødrene: Om Findefuglen. Side 235-38 (1821, novelle(r))
originaltitel: Fundevogel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s239] Grimm, Brødrene: Kong Drosselskjæg. Side 239-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: König Drosselbart, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s244] Grimm, Brødrene: Sneehvitteke. Side 244-54 (1821, novelle(r))
originaltitel: Schneewittchen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1852 Senere udgave: Mjallhvit. Æfintýri handa börnum. M. Grímsson hefur íslenzkað. [Með handlituðum myndum]. ♦ Kaupmannahöfn, E. Jónsson, 1852. 31 sider, illustreret

[s254] Grimm, Brødrene: Randselen, Hatten og Hornet. Side 254-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Ranzen, das Hütlein und das Hörnlein, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s260] Grimm, Brødrene: Rumleskaft. Side 260-63 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rumpelstilzchen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s263] Grimm, Brødrene: Kjæresten Roland. Side 263-68 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Liebste Roland, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s268] Grimm, Brødrene: Om Guldfuglen. Side 268-76 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der goldene Vogel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s276] Grimm, Brødrene: Hunden og Spurven. Side 276-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Hund und der Sperling, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s280] Grimm, Brødrene: Freder og Karenlisbeth. Side 280-88 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Frieder und das Katherlieschen, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s288] Grimm, Brødrene: De to Brødre. Side 288-14 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwei Brüder, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s314] Grimm, Brødrene: Bondeknolden. Side 314-20 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Bürle, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s320] Grimm, Brødrene: Dronningen for Bierne. Side 320-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Bienenkönigin, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s323] Grimm, Brødrene: De tvende Fjære. Side 323-27 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Federn, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: De tvende Fjedre.

[s327] Grimm, Brødrene: Guld-Gaasen. Side 327-32 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die goldene Gans, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s332] Grimm, Brødrene: Alskens-Laadd. Side 332-38 (1821, novelle(r))
originaltitel: Allerleirauh, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: Alskens-Laad.

[s339] Grimm, Brødrene: Hare-Bruden. Side 339-40 (1821, novelle(r))
originaltitel: Häsichenbraut, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s340] Grimm, Brødrene: De tolv Jægere. Side 340-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwölf Jäger, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s344] Grimm, Brødrene: Hexemesteren og hans Lærer. Side 344-46 (1821, novelle(r))
originaltitel: De Gaudeif un sien Meester, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s347] Grimm, Brødrene: Jorinde og Joringel. Side 347-50 (1821, novelle(r))
originaltitel: Jorinde und Joringel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s350] Grimm, Brødrene: De trende Lykkebørn. Side 350-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Glückskinder, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s354] Grimm, Brødrene: Sex komme igjennem Verden. Side 354-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Sechse kommen durch die ganze Welt, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholsfortegnelsen stavet: Sex komme nok igjennem Verden.

[s360] Grimm, Brødrene: Ulven og Mennesket. Side 360-62 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und der Mensch, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s362] Grimm, Brødrene: Ulven og Ræven. Side 362-64 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und der Fuchs, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s364] Grimm, Brødrene: Ræven og dens Nabomoer. Side 364-65 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Frau Gevatterin, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s366] Grimm, Brødrene: Ræven og Katten. Side 366 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Katze, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s367] Grimm, Brødrene: Nelliken. Side 367-72 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Nelke, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s372] Grimm, Brødrene: Den kloge Grethe. Side 372-75 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das kluge Gretel, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s376] Grimm, Brødrene: Den gamle Bedstefader og Sønnesønnen. Side 376 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der alte Großvater und der Enkel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s377] Grimm, Brødrene: Nøkken. Side 377-78 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Wassernixe, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s378] Grimm, Brødrene: Om Hønens Død. Side 378-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Von dem Tode des Hünchens, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s380] Grimm, Brødrene: Broder Lystig. Side 380-93 (1821, novelle(r))
originaltitel: Bruder Lustig, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s393] Grimm, Brødrene: Spille-Hans. Side 393-96 (1821, novelle(r))
originaltitel: De Spielhansl, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s397] Grimm, Brødrene: Hans som havde Lykken med sig. Side 397-403 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hans im Glück, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
andet: Friedrich August Wernicke (1794-1819, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Bearbejdet efter eventyr ved Friedrich August Wernicke, trykt i: Wünschelruthe, Jg. 1818, Heft 33, side 129-31, under titlen: Hans Wohlgemut.
 url Fuld visning af den tyske tekst fra Wünschelruthe på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst hos Grimm på: Link til ekstern webside Wikisource

[s403] Grimm, Brødrene: Hans gifter sig. Side 403-05 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hans heiratet, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk er titlen i originaludgaven, 1819, stavet: Hans heirathet.

[s405] Grimm, Brødrene: Guldbørnene. Side 405-11 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Goldkinder, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s411] Grimm, Brødrene: Ræven og Gæssene. Side 411-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Gänse, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1823. [7] xxxxvii [3] + 412 sider (1823, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Louise Hegermann-Lindencrone (1778-1853)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Restoplag med nyt titelblad. Annonceret udkommet i Adresseavisen 8-8-1823, side 2.
 note til oversat titel Adresseavisen 23-6-1823, side 5: Paa Mandag den 30te Juni, Kl. 12, bliver ved Auction i Vimmelskaftet Nr. 17 absolut bortsolgt: 500 Exemplarer af Folke-Eventyr, ved Brødrene Grimm, 30 Ark stor, oversat af Kammerh. F. Lindencrone .. tilligemed Forlagsret til ovenmældte Bøger, imod Betaling til A.R. Hornbech, boende paa Auctionsstedet, hvor Exemplarer af anførte Bøger ere til Eftersyn. Fuld visning af annonce på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af bogen (sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s072]] Rødhætten. Side 72-76 (1825, novelle(r)) BD4:sp505 👓
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 2, 1820.
 note til titel Lidt ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, nr 26.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s067]] Den kloge Skrædder. Side 67-71 (1825, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Das kluge Schneiderlein, 1819
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 2, 1820.
 note til titel Lidt ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1815, nr 114 under titlen: Vom klugen Schneiderlein.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s143]] Æselet. Side 143-47 (1825, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Esels Glück, 1819
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819, under titlen: Esels Glück.
 note til titel Ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1815, bind 2, nr 144, under titlen: Das Eselein.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s110]] Aanden i Glasset eller det forrige Eventyr nok engang, men paa en anden Maade. Side 110-16 (1825, novelle(r)) BD4:sp505 👓
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819.
 note til titel Ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1815, bind 2, nr 99.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 2. dansk Udgave ♦ (1839, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 3. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1844. 394 sider (1844, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Tekster Mjallhvit. Æfintýri handa börnum. M. Grímsson hefur íslenzkað. [Með handlituðum myndum]. ♦ Kaupmannahöfn, E. Jónsson, 1852. 31 sider, illustreret (1852, tekster) 👓
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Magnús Grímsson (1825-1860)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
1907 Senere udgave: Mjallhvit. Æfintýri börnum með seytjan myndum. M. Grímsson hefur íslenzkað. 5. útg. ♦ Reykjavík, (Guðm. Gamalielsson), 1907. 32 sider. Pris: kr. 0,35
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 4. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1853. 360 sider (1853, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm, Brødrene: Eventyr. Ny Samling. Oversatte af J. B. ♦ Gandrup, 1854-55. 1-3 Afd. (1854-55, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af J. Borre
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1865.
 note om oplag 3. Oplag, 1868.
 note om oplag 4. Oplag, 1874.
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wntzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017 Web link link til hele listen Side 97-102.
 Bog Grimm, Jak.: Det gamle Æventyr om Fiskeren og hans Kone. Fortalt paa Tysk af Jak. Grimm og paany gientager her paa Dansk af Peter Grimmig. ♦ (Eibe), [1854]. 8 sider (1854, novelle(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog Molbech, C.: [Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger [s001]] Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 17-19 (1854, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Christian Molbech (1783-1857)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1843 1. udgave: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. ♦ C.A. Reitzel, 1843
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen tilføjet: (Grimm).
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1857 (1857, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Sjette dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandling (F. Hegel), 1863. v + 360 sider. Pris: 84 sk. (Trykkeri: G.S. Wibes Bogtrykkeri) (1863, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
kollaps Noter
 note til titel Med billede: Bedstemoderen fortæller.
 note til titel Side [iii]-v: Indhold.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr, samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Syvende dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), [1869]. v + 360 sider (1869, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Louise Hegermann-Lindencrone (1778-1853)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [iii]-v: Indhold.
 note til oversat titel På bagsiden af titelbladet: 1869.
 url Fuld visning (pdf) af bogen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Grimm: Eventyr. Tredie Samling. Oversatte af J. B. ♦ Gandrup, 1870. 246 sider (1870, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af J. Borre
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Udgave, 1878 [ie: 1877?]. 246 sider.
 note til oversat titel Også med titelblad: Overs. af J. Davidsen. Kbh., 1882.
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 8. dansk Udgave ♦ (1875, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Oversat af J. F. Lindencrone. 9de dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1881 (1881, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 10. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1891. vii + 424 sider (1891, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Tekster Grimm: Snehvide og Rosenrød (1892, tekster)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1970 Senere udgave: Snehvid og Rosenrød. Genfortalt efter den amerikanske udgave: Snow-white and Rose-red. Illustreret af Marjorie Cooper. ♦ Illustrationsforlaget, [1970]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 5,90
 Tekster Grimm: Eventyr (1894-07, tekster)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved Ingvor. Med Forfatternes Portræt og 50 Tegninger af danske Kunstnere. ♦ (Hagerup), 1897. 318 sider, illustreret. Pris: kr. 1,60 (1897, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 4
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Ingvor Bondesen (1844-1911)
1904 Senere udgave: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved I. Bondesen. Med Portræt og 48 Tegninger. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1904. 320 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1922 Senere udgave: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved Ingvor. Med Forfatternes Portræt og 32 Tegninger af danske Kunstnere. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 152 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 10 hæfter.
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 11. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1899. 424 sider (1899, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved I. Bondesen. Med Portræt og 48 Tegninger. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1904. 320 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1904, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Ingvor Bondesen (1844-1911)
1897 1. udgave: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved Ingvor. Med Forfatternes Portræt og 50 Tegninger af danske Kunstnere. ♦ (Hagerup), 1897. 318 sider, illustreret. Pris: kr. 1,60
 Børnebog [Grimm]: Tommeliden og andre Eventyr. Samlet og udg. af M. Markussen. ♦ E. Jespersen, 1905. 48 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50. (Trykkested: Nykøbing F.) (1905, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
redigeret af Maren Markussen (1851-1928)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1909.
 Børnebog Grimm: Udvalgte Eventyr. Standard Udgave. Udg. ved C. Ewald. M. c. 200 Illustr. ♦ A. Christiansen, 1905. 580 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 9,00 (1905, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
udgiver: Carl Ewald (1856-1908)
 Bog Mjallhvit. Æfintýri börnum með seytjan myndum. M. Grímsson hefur íslenzkað. 5. útg. ♦ Reykjavík, (Guðm. Gamalielsson), 1907. 32 sider. Pris: kr. 0,35 (1907, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Magnús Grímsson (1825-1860)
1852 1. udgave: Mjallhvit. Æfintýri handa börnum. M. Grímsson hefur íslenzkað. [Með handlituðum myndum]. ♦ Kaupmannahöfn, E. Jónsson, 1852. 31 sider, illustreret
 Børnebog Grimm, Brødrene: Udvalgte Eventyr. Ved M. Markussen. Illustreret Pragtudgave. ♦ E. Jespersen, 1907. Bind 1-2, 126 + 128 sider, 2 farvetavler. Pris: à 1,50 kr (1907, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Maren Markussen (1851-1928)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 1 (Maj), side 13, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger [Anmeldelse, signeret J.Gr.].
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 12. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1909. bind 1-2 (1909, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Børnebog [Grimm]: Længe, længe siden. En Eventyrkrans, samlet af M. Markussen. ♦ E. Jespersen, 1909. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkested: Arhus (2. Oplag)) (1909, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
redigeret af Maren Markussen (1851-1928)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1909.
 Børnebog Grimm: Snehvide (1909, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Eventyr (1912, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 20
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog Grimm: Folke-Eventyr. Oversat af Carl Ewald. 13. Udg. ♦ Gyldendal, 1916-18. 1.-2. Samling, 176 + 176 sider (1916-18, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
kollaps Noter
 note til titel 1. Samling, omslagstitel: Den lille Rødhætte og 41 andre Eventyr. 2. Samling, omslagstitel: Konen i Muddergrøften og 37 andre Eventyr.
 url Fuld visning af bogen (1. Samling, sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (1. Samling, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (2. Samling, sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (2. Samling, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Børnebog Grimm: Eventyr. Genfortalt for danske Børn af Axel Larsen. ♦ Prior, 1918. 172 sider (1918, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Axel Larsen
 Note (baseret på værk) anonym: Konen i Muddergrøften. (Grims Æventyr, genfortalt af Onkel Axel). Tegnet af Poul Wiene. ♦ A/S Carl Stender, [1918]. 16 sider, illustreret (kvartformat) (1918, børnebog)
Detaljer
af Axel Breidahl (1876-1948)
illustrationer af Poul Wiene
baseret på værk af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1923 Senere udgave: Konen i Muddergrøffen. Grimms Eventyr, genfortalt. Tegnet af Poul Wiene. ♦ A/S Carl Stenders Kunstforlag, [1923]. 12 sider, illustreret
 Børnebog Grimm: Hanefar og Hønemor og andre Eventyr. Samlede og udg. af M. Markussen. M. Illustr. 4. Udg. ♦ Jespersen, [1919]. 48 sider, 2 tavler (1919, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
redigeret af Maren Markussen (1851-1928)
 Børnebog Grimm: Snehvide og andre Eventyr. Samlede og udg. af M. Markussen. 4. Udg. ♦ Jespersen, [1919]. 48 sider, 1 tavle (1919, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
redigeret af Maren Markussen (1851-1928)
 Børnebog Grimm: Udvalgte Eventyr. Samlede og udg. af M. Markussen. 4. Udg. ♦ Jespersen, [1919]. 96 sider, illustreret og 4 tavler (1919, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Maren Markussen (1851-1928)
 Note (baseret på værk) Onkel Axel: Den tapre Skrædder. (Frit efter Grims Eventyr). Tegninger af Poul Wiene. ♦ A/S Carl Stenders Kunstforlag, [1920]. 12 sider, illustreret (kvartformat) (1920, børnebog)
af Axel Breidahl (1876-1948)
baseret på værk af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Poul Wiene
 Børnebog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Oversat af Carl Ewald. 14. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 356 sider (1921, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
kollaps Noter
 note til titel Samlet udgave af: Den lille Rødhætte og 41 andre Eventyr og: Konen i Muddergrøften og 37 andre Eventyr.
 note om trykkested Trykt i Berlin.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Konen i Muddergrøften og 37 andre Eventyr. Oversatte af Carl Ewald. 14. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 176 sider (1921, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Berlin.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Den lille Rødhætte og 41 andre Eventyr. Oversatte af Carl Ewald. 14. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 176 sider (1921, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Berlin.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Eventyr. Ved Carl Ewald. (M. Illustr. i Træsnit af Philip Grot Johann og R. Leinweber). ♦ Gyldendal, 1922-24. 1.-2. Samling, 212 + 164 sider, illustreret (1922-24, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
illustrationer af Philip Grot Johann (1841-1892, sprog: tysk)
illustrationer af Anton Robert Leinweber (1845-1921, sprog: tysk)
 Bog Grimm, Brødrene: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved Ingvor. Med Forfatternes Portræt og 32 Tegninger af danske Kunstnere. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 152 sider, illustreret (1922, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Ingvor Bondesen (1844-1911)
1897 1. udgave: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved Ingvor. Med Forfatternes Portræt og 50 Tegninger af danske Kunstnere. ♦ (Hagerup), 1897. 318 sider, illustreret. Pris: kr. 1,60
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Berlin.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Askepot og andre Æventyr. ♦ Gyldendal, 1923. 80 sider, 5 tavler (1923, børnebog)
serietitel: Gyldendals Æventyrbøger
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Hans og Grete og andre Æventyr. ♦ Gyldendal, 1923. 80 sider, 5 tavler (1923, børnebog)
serietitel: Gyldendals Æventyrbøger
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog (baseret på værk) Onkel Axel: Konen i Muddergrøffen. Grimms Eventyr, genfortalt. Tegnet af Poul Wiene. ♦ A/S Carl Stenders Kunstforlag, [1923]. 12 sider, illustreret (1923, børnebog)
Detaljer
af Axel Breidahl (1876-1948)
baseret på værk af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Poul Wiene
1918 1. udgave: Konen i Muddergrøften. (Grims Æventyr, genfortalt af Onkel Axel). Tegnet af Poul Wiene. ♦ A/S Carl Stender, [1918]. 16 sider, illustreret (kvartformat)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Lille Rødhætte og andre Æventyr. ♦ Gyldendal, 1923. 80 sider, 5 tavler (1923, børnebog)
serietitel: Gyldendals Æventyrbøger
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Udvalgte Eventyr. Ved M. Markussen. Billedbilag efter Akvareller af Gustaf Tenggren. ♦ Jespersen, [1923]. [Bind] I-II, 128 + 124 sider, 16 + 14 tavler (1923, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Maren Markussen (1851-1928)
illustrationer af Gustaf Tenggren (1896-1970, sprog: svensk)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Askepot og andre Æventyr. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 80 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Eventyr. Samlede og Udg. af M. Markussen. Illustr. af Axel Mathiesen. 5. Udg. ♦ Jespersen & Pio, [1925]. 94 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1925, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Maren Markussen (1851-1928)
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Den fattige Møllerdreng og andre Æventyr. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hansen. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 78 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Hans og Grete og andre Æventyr. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 80 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Jernhans og andre Æventyr. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hansen. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 78 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Lille Rødhætte og andre Æventyr. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 80 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Pak og andre Æventyr. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hansen. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 78 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Tornerose og andre Æventyr. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 80 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Ulven og Ræven og andre Æventyr. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hansen. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 78 sider, illustreret (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Anonym
 Dramatik Svinedrengen. Eventyr-Komedie for Børnenes Teater i 5 Akter. Efter H. C. Andersen og Grimm af Vilhelm Eriksen. ♦ Vilhelm Priors Forlag - Alfred Jacobsens Dukketeater, 1926. 28 sider. Pris: kr. 0,50 (1926, dramatik)
serietitel: Børnenes Teater, 46
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
af V. Eriksen (1853-1909)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Askepot. M. Tegninger af E. Linge. ♦ Knud Sevaldsen A/S, 1927. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,85 (1927, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af E. Linge (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i: Elskilstuna.
 note til titel Forlagets adresse: Amertorv 10, København.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Snehvide. M. Tegninger af E. Linge. ♦ Knud Sevaldsen A/S, 1927. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,85 (1927, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af E. Linge (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i: Elskilstuna.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Tornerose. M. Tegninger af E. Linge. ♦ Knud Sevaldsen A/S, 1927. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,85 (1927, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af E. Linge (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i: Elskilstuna.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Askepot og andre Eventyr. Ved M. Markussen. Billedbilag efter Akvareller af Gustaf Tenggren. ♦ Jespersen & Pio, 1929. 48 sider, 2 tavler. Pris: kr. 1,50 (1929, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Maren Markussen (1851-1928)
illustrationer af Gustaf Tenggren (1896-1970, sprog: svensk)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Eventyr. Ved E. Bjørnbak. ♦ Randers, "Randers Amtstidende"s Forlag [ikke i boghandlen], [1929]. 1.-2. Samling, 80 + 80 sider (1929, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
redigeret af E. Bjørnbak (1883-1964)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Hans og Grete og andre Eventyr. Ved M. Markussen. Billedbilag efter Akvareller af Gustaf Tenggren. ♦ Jespersen & Pio, 1929. 48 sider, 2 tavler. Pris: kr. 1,50 (1929, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Maren Markussen (1851-1928)
illustrationer af Gustaf Tenggren (1896-1970, sprog: svensk)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Den lille Rødhætte og andre Eventyr. Ved M. Markussen. Billedbilag efter Akvareller af Gustaf Tenggren. ♦ Jespersen & Pio, 1929. 48 sider, 2 tavler. Pris: kr. 1,50 (1929, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Maren Markussen (1851-1928)
illustrationer af Gustaf Tenggren (1896-1970, sprog: svensk)
 Tekster Grimm, [Jacob og Wilhelm]: Eventyr. Overs. af Ellen Kirk. (Illustr. af Kirsten Hoffmann). ♦ Arthur Jensen, 1941. 192 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85 (1941, noveller(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Ellen Kirk (1902-1982)
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
oversat af Jesper Ewald (1893-1969)
 Tekster Grimm, [Jacob og Wilhelm]: Eventyr. I Overs. og Udvalg ved Otto Gelsted. Illustr. af Svend Johansen. ♦ Athenæum, 1941. 182 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00 (1941, noveller(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
illustrationer af Svend Johansen, f. 1890 (1890-1970)
 Tekster Grimm, [Jacob og Wilhelm]: Eventyr. Ved Carl Ewald. Med Tegninger af Anton Hansen. (Ny gennemset Udg. ved Jesper Ewald). ♦ Gyldendal, 1941. 346 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1941, noveller(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
illustrationer af Anton Hansen (1891-1960)
oversat af Jesper Ewald (1893-1969)
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1956.
 Note (baseret på værk) anonym: Konen i Muddergrøften. ♦ A/S Carl Stender, [1918]. 16 sider, illustreret (kvartformat) (1943, børnebog)
af Axel Breidahl (1876-1948)
illustrationer af Poul Wiene
baseret på værk af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Tekster Grimm, [Jacob og Wilhelm]: Konen i Muddergrøften. Af Grimms Eventyr. Tegninger af Povl Christensen. ♦ [ikke i boghandlen], 1943. 18 sider, illustreret (1943, noveller(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Povl Christensen (1909-1977)
udgiver: Aksel Danielsen (1903-1968)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udsendt af Povl Christensen og Aksel Danielsen som Nytaarshilsen til Venner og Bekendte. Trykt i 100 Eksempl.
 Børnebog Grimm, [Brødrene]: Hans og Grete. Tegninger: Viggo Eriksen. ♦ Arthur Jensen, [1944]. [12] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,50 (1944, børnebog)
serietitel: Lems Billedbøger, 442
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Viggo Eriksen (1901-1972)
 Bog Grimm, [Jacob og Wilhelm]: Rødhætte. Tegninger: Viggo Eriksen. ♦ Arthur Jensen, [1944]. [12] sider, illustreret (tværformat). Pris: kr. 1,50 (1944, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Viggo Eriksen (1901-1972)
oversat af Anonym
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
 Bog anonym: Broderlil og Søsterlil. ♦ Martin, [1945]. 16 sider. Pris: kr. 0,25 (1945, børnebog)
serietitel: Martins Æventyrserie, 6
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s053] 1. udgave: Broerlill og Søsterlill. Side 53-60
 Tekster Grimm, [Jacob og Wilhelm]: Eventyr. Overs. og bearbejdet af P. Morsing. (Ill. af Kaj Thorning Madsen). ♦ Ungdommens Forlag, 1946-48. [Bind 1-2], 100 + 90 sider, illustreret. Pris: 4,00 + 3,50 kr (1946-48, noveller(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af P. Morsing (1890-1952)
illustrationer af K. Thorning-Madsen (1902-1956)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bindenes titler: [1]: Udvalg for mindre Børn. [2]: Udvalg for større Børn.
 note om oplag [Bind 1]: 7. oplag, 1963.
 note om oplag [Bind 2]: 5. oplag, 1956.
 note om oplag [Bind 2]: 6. oplag, 1959.
 note om oplag [Bind 2]: 7. oplag, 1964.
 Børnebog [Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm]: Eventyret om Rødhætte. Efter Brødrene Grimm ved Aage Børresen. Tegninger af Ingrid Nyman. ♦ Illustrationsforlaget, [1947]. [16] sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1947, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Aage Børresen (1917-1992)
illustrationer af Ingrid Vang Nyman (1916-1959)
 Tekster Grimm, [Jacob og Wilhelm]: Eventyr. (Red. K. F. Hasselmann og Jørgen Hæstrup. Ill. af Kai Christensen). ♦ Odense, Flensteds Forlag, 1947. [Bind] I-III, 198 + 198 + 182 sider, illustreret. Pris: à 2,00 kr (1947, noveller(r))
serietitel: Alverdens Eventyr, 5-7
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
redigeret af K.F. Hasselmann (1904-1976)
redigeret af Jørgen Hæstrup (1909-1998)
illustrationer af Kai Christensen
kollaps Noter
 note om oplag Bind 1. [Nyt oplag], [1958].
 Børnebog [Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm]: Askepot. Efter Grimms Eventyr. Ill. Nils Hansson. ♦ Grafisk Forlag, [1948]. 40 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1948, børnebog)
serietitel: Eventyr-Serien, 3
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Nils Hansson (1900-1996, sprog: svensk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested [Trykt i Stockholm].
 Børnebog [Grimm, Brødrene]: Hans og Grete. Ill. Nils Hansson. ♦ Grafisk Forlag, [1948]. 36 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1948, børnebog)
serietitel: Eventyr-Serien, 2
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Nils Hansson (1900-1996, sprog: svensk)
oversat af Anonym
 Børnebog [Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm]: Rødhætte. Ill. Nils Hansson. ♦ Grafisk Forlag, [1948]. 36 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1948, børnebog)
serietitel: Eventyr-Serien, 1
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Nils Hansson (1900-1996, sprog: svensk)
oversat af Anonym
 Børnebog [Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm]: Tornerose. Efter Grimms Eventyr. Ill. Björn Landström. ♦ Grafisk Forlag, [1948]. 36 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1948, børnebog)
serietitel: Eventyr-Serien, 5
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Björn Landström (1917-2002, sprog: svensk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested [Trykt i Stockholm].
 Børnebog Grimm, J. L. K., og W. K. Grimm: Snehvide og de syv Dværge (1954, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog [Grimm, brødrene]: Hans og Grete. Ill. af Ebba Schultz. ♦ Adolph Holst. Litografisk etabissement [ikke i boghandlen], [1954]. [12] sider, illustreret (oktav i tværformat) (1954, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Ebba Schultz (1908-2004)
 Tekster Grimm, brødrene: Fairy tales (1955, noveller(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Bog Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm: Rødhætte. Af J. L. K. og W. K. Grimm (1956, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Anni Lippert (f. 1928)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt opl., 1959].
 Tekster Grimm, brødrene: Eventyr for børn og voksne Bind 1-2 (1956-59, noveller(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1964 Senere udgave: Eventyr for børn og voksne. Samlede af brødrene Grimm. Overs. fra tysk af Martin N. Hansen med tegninger af Ludwig Richter. Fotografisk optryk. ♦ Hasselbalch, 1963 [ie: 1964]. 174 + 162 sider. Pris: kr. 8,00
 Børnebog Grimm, brødrene: Hans og Grete. Af brødrene Grimm. Tegnet af Anni Lippert. ♦ Adolph Holst, [1956]. [15] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,00 (1956, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Anni Lippert (f. 1928)
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt opl., 1959].
 Børnebog antologi: Fire eventyr. Hans og Grethe, Rødhætte af Brødrene Grimm. Tommelise, Fyrtøjet af H. C. Andersen (1957, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
af H.C. Andersen (1805-1875)
 Tekster anonym: Alverdens eventyr. Af J. L. K. og W. K. Grimm. ♦ Odense, Hvidhjelms Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], [1960]. [Hæfte 1-8], à 16 sider, illustreret (1960, noveller(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Tekster [Grimm, brødrene]: Spillemændene. Bearbejdet af Claire Audrix. Ill. af Pierre Nardin. Overs. fra fransk af Ivan Rønn. ♦ Adolph Holst, [1963]. 16 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25 (1963, noveller(r))
originaltitel: Les animaux musiciens, 1957
serietitel: Piccolo-Bøgerne, 4368
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
bearbejdelse: Claire Audrix (sprog: fransk)
illustrationer af Pierre Nardin (sprog: fransk)
oversat af Ivan Rønn (1909-2003)
 Tekster [Grimm, brødrene]: Tornerose. ♦ Fremad, [1963]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75 (1963, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Praha.
 note om oplag [Nyt oplag, 1965].
 Tekster [Grimm, Brødrene]: Askepot. ♦ Fremad, [1963]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75 (1963, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Praha.
 note om oplag [Nyt opl., 1965].
 Tekster [Grimm, brødrene]: Rødhætte. ♦ Fremad, [1963]. [14] suder, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75 (1963, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Praha.
 note om oplag [Nyt oplag, 1968].
 Tekster [Grimm, brødrene]: Snehvide. ♦ Fremad, [1963]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75 (1963, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Praha.
 note om oplag [Nyt oplag, 1969].
 url Visning af popup for hver af bogens sider på: Link til ekstern webside Broward Country Library
 Note (fejlagtig tillagt) [Perrault, Charles]: Den bestøvlede kat. ♦ Fremad, [1964]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75 (1964, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
oversat af Anonym
fejlagtig tillagt: Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Praha.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelsen 1960-64 fejlagtigt opført under: [Grimm, J.L.K.].
 Tekster [Grimm, brødrene]: Eventyr. Overs. fra tysk af Carl Ewald og J. F. Daugaard. Ill. af Jirí Trnka. ♦ Fremad, 1964. 237 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 24,75 (1964, noveller(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
oversat af J.F. Daugaard
illustrationer af Jiří Trnka (1912-1969, sprog: andre)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Czekoslovakiet.
 Bog Grimm, brødrene: Eventyr for børn og voksne. Samlede af brødrene Grimm. Overs. fra tysk af Martin N. Hansen med tegninger af Ludwig Richter. Fotografisk optryk. ♦ Hasselbalch, 1963 [ie: 1964]. 174 + 162 sider. Pris: kr. 8,00 (1964, noveller(r))
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 523
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Martin N. Hansen (1893-1976)
1956-59 1. udgave: Eventyr for børn og voksne Bind 1-2
 Tekster [Grimm, brødrene]: Hans og Grete. ♦ Fremad, [1964]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75 (1964, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Praha.
 note om oplag [Nyt oplag, 1968].
 Tekster Grimm: De fire spillemænd. ♦ Fremad, [1965]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 7,00 (1965, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Czekoslovakiet.
 Tekster [Grimm, brødrene]: Konen i muddergrøften. Overs. fra tysk af Anine Rud efter "Von dem Fischer und seiner Fraue". Ill. af Karen Westman. ♦ Gyldendal, 1966. [44] sider, illustreret. Pris: kr. 22,50 (1966, noveller(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
illustrationer af Karen Westman (1916-1970)
 Tekster Grimm, brødrene: Fiskeren og hans kone. Af brødrene Grimm. Ill. af Lars Bo. Forord af Erik Dal. ♦ Kolding, S. Winklers Eftf. A/S [ikke i boghandlen], 1967. [27] sider, illustreret (1967, noveller(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Lars Bo (1924-1999)
forord af Erik Dal (1922-2006)
oversat af Anonym
 Tekster Grimm: Eventyr. Hans og Grete. Guldgåsen. De syv ravne. Ill. af Hilda Offen. ♦ Litas [ikke i boghandlen], [1967]. [24] sider, illustreret. Pris: kr. 2,75 (1967, noveller(r))
originaltitel: ?
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Hilda Offen (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Helsingborg.
 Tekster Grimm: Eventyr. Rapunzel. Rumleskaft. Frøprinsen. Ill. af Hilda Offen. ♦ Litas [ikke i boghandlen], [1967]. [24] sider, illustreret. Pris: kr. 2,75 (1967, noveller(r))
originaltitel: ?
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Hilda Offen (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Helsingborg.
 Tekster Grimm: Askepot og Sødgrøden. Tegninger til Askepot af Nina Aae. ♦ Notabene, [1968]. 31 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
serietitel: Den lille Bogsamling, 9
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Nina Aae
oversat af Anonym
 Tekster Grimm, brødrene: 6 eventyr. Af brødrene Grimm. Ill. af Iben Clante, Rolf Rettich, Eberhard Binder, Margret Rettich og Eva Wenzel-Bürger. Bearbejdet af Grete Janus Herts. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [128] sider, illustreret. Pris: kr. 12,75 (1968, noveller(r))
se også: De fire spillemænd
se også: Hans og Grete
se også: Askepot
se også: Snehvide
se også: Rødhætte
se også: Ælle Bælle Bøgerne
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Iben Clante (1911-1985)
illustrationer af Rolf Rettich (1929-2009, sprog: tysk)
illustrationer af Eberhard Binder (1924-1998, sprog: tysk)
illustrationer af Margret Rettich (1926-2013, sprog: tysk)
illustrationer af Eva Wenzel-Bürger (sprog: tysk)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
1972 Senere udgave: 6 eventyr. Af brødrene Grimm. Bearb. af Grete Janus Hertz. 2. udg. ♦ Carlsen, 1972. [128] sider, illustreret. Pris: kr. 17,50
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet enkeltvis som Ælle-Bælle-Bøgerne, 67-72.
 Tekster [Grimm, brødrene]: Frøkongen. ♦ Fremad, [1968]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 8,20 (1968, noveller(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Czekoslovakiet.
 Tekster [Grimm, Brødrene]: Ulven og de syv gedekid. ♦ Fremad, [1968]. [14] sider, illustreret. Pris: kr. 8,20 (1968, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Czekoslovakiet.
 Tekster [Grimm, Brødrene]: Snehvide Tegninger af Nina Aae. ♦ Notabene, [1968]. 29 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
serietitel: Den lille Bogsamling, 10
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Nina Aae
 Tekster Grimm: Eventyr. Udvalg for store børn. Overs. og bearbejdet af Carl Ewald. Ill. af Oscar Knudsen. ♦ Ungdommens Forlag, 1968. 93 sider, illustreret. Pris: kr. 10,75 (1968, noveller(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
illustrationer af Oscar Knudsen (1898-1971)
 Tekster Grimm, brødrene: De fire spillemænd. Gentoftalt efter brødrene Grimm. Ill. af Eberhard Binder. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 67
se også: 6 eventyr
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Eberhard Binder (1924-1998, sprog: tysk)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 note om oplag 3. oplag, [1971]. ISBN: 87-562-0140-0.
 Tekster Grimm, brødrene: Hans og Grete. Genfortalt efter brødrene Grimm. Ill. af Eva Wenzel-Bürger. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 68
se også: 6 eventyr
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Eva Wenzel-Bürger (sprog: tysk)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 note om oplag 3. oplag, [1971]. ISBN: 87-562-0141-9.
 Tekster Grimm, brødrene: Askepot. Genfortalt efter brødrene Grimm. Ill. af Margret Rettich. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
originaltitel: ?
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 69
se også: 6 eventyr
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
illustrationer af Margret Rettich (1926-2013, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 note om oplag 3. oplag, [1971]. ISBN: 87-562-0142-7.
 Tekster Grimm, brødrene: Snehvide. Genfortalt efter brødrene Grimm. Ill. af Rolf Rettich. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 70
se også: 6 eventyr
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Rolf Rettich (1929-2009, sprog: tysk)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 note om oplag 3. oplag, [1971]. ISBN: 87-562-0143-5.
 Tekster Grimm, brødrene: Rødhætte. Genfortalt efter brødrene Grimm. Ill. af Iben Clante. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 71
se også: 6 eventyr
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Iben Clante (1911-1985)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 note om oplag 3. oplag, [1971]. ISBN: 87-562-0144-3.
 Tekster Grimm, brødrene: Tornerose. Genfortalt efter brødrene Grimm. Ill. af Iben Clante. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 72
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Iben Clante (1911-1985)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 note om oplag 3. oplag, [1971]. ISBN: 87-562-0145-1.
 Tekster anonym: Guldlok og de tre bjørne. Tre små grise. ♦ Fremad, [1965]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 7,00 (1969, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien, 1965
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Czekoslovakiet.
 Bog Grimm, [brødrene]: Eventyr. Udvalgt og overs. af Anine Rud. Ill. af Svend Otto S. ♦ Gyldendal, 1970. 205 sider, illustreret. Pris: kr. 58,00 (1970, novelle(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
kollaps Noter
,
 Note (baseret på værk) Janus Hertz, Grete: Nisserne hos skomageren. Efter Brødrene Grimm. Tegninger af Iben Clante. ♦ Illustrationsforlaget, [1970]. [24] sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 152
af Grete Janus Hertz (1915-2002)
baseret på værk af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Iben Clante (1911-1985)
kollaps Noter
,
 Bog Grimm, J. L. K. og W. K.: Snehvid og Rosenrød. Genfortalt efter den amerikanske udgave: Snow-white and Rose-red. Illustreret af Marjorie Cooper. ♦ Illustrationsforlaget, [1970]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 5,90 (1970, novelle(r))
serietitel: Daxi-Bøgerne, 29
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
illustrationer af Marjorie L. Cooper (1910-1999, sprog: engelsk)
1892 1. udgave: Snehvide og Rosenrød
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 Bog Grimm, [brødrene]: Rødhætte. Tegnet af Svend Otto. På dansk Anine Rud. ♦ Gyldendal, 1970. [28] sider, illustreret. Pris: kr. 9,85 (1970, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i England.
 Bog Grimm, brødrene: Rødhætte. Et eventyr af brdr. Grimm fortalt af Eva Hemmer Hansen. Ill. af Bernadette. ♦ Lademann, 1970. [28] sider, illustreret (32 cm) (1970, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Eva Hemmer Hansen (1913-1983)
illustrationer af Bernadette Watts (f. 1942, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fuld visning af omslag og beskrivelse. Link til ekstern webside www.logolsen.dk
 Bog Grimm, brødrene: De bedste eventyr fra Brødrene Grimm. Illl. af Nans van Leeuwn. ♦ Litas, [1971]. 93 sider, illustreret (28 cm). Pris: kr. 8,00 (1971, novelle(r))
originaltitel: ?
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af anonym hollandsk (sprog: hollandsk)
illustrationer af Ferdinanda Emilia (Nans) van Leeuwen (1900-1995, sprog: hollandsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 note til oversat titel Overs fra hollandsk udgave.
 Bog [Grimm, brødrene]: Bord dæk dig. En fortælling af [brødrene Grimm]. Med billeder af Gerti Mauser-Lichtl. ♦ Litas, [1971]. 20 sider, illustreret. Pris: kr. 8,50 (1971, novelle(r))
originaltitel: Tischlein, deck dich!, 1968
serietitel: Topsy-Serien, 38
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Gertrud Maria Emilie ("Gerti") Mauser-Lichtl (1925-2011, sprog: tysk)
 Bog Grimm, [brødrene]: Hans og Grete. Af Grimm. Tegnet af SVend Otto S. På dansk ved Søren Christensen. ♦ Gyldendal, 1971. [28] sider, illustreret. Pris: kr. 10,50 (1971, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
oversat af Søren Christensen (f. 1910)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Italien.
 Bog Grimm, brødrene: 6 eventyr. Af brødrene Grimm. Bearb. af Grete Janus Hertz. 2. udg. ♦ Carlsen, 1972. [128] sider, illustreret. Pris: kr. 17,50 (1972, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
illustrationer af Iben Clante (1911-1985)
illustrationer af Rolf Rettich (1929-2009, sprog: tysk)
illustrationer af Eberhard Binder (1924-1998, sprog: tysk)
illustrationer af Margret Rettich (1926-2013, sprog: tysk)
illustrationer af Eva Wenzel-Bürger (sprog: tysk)
1968 1. udgave: 6 eventyr. Af brødrene Grimm. Ill. af Iben Clante, Rolf Rettich, Eberhard Binder, Margret Rettich og Eva Wenzel-Bürger. Bearbejdet af Grete Janus Herts. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [128] sider, illustreret. Pris: kr. 12,75
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 note til oversat titel Ill. af Iben Clante m.fl. Overs. fra tysk. Også udgivet enkeltvis som Ælle Bælle Bog, 67-72.
 Bog [Grimm, brødrene]: Klokkeblomst. Gendigtet af Mona Giersing. Ill. af Sergio. ♦ Lademann, 1972. [24] sider, illustreret (33 cm). Pris: kr. 14,75 (1972, novelle(r))
serietitel: Eventyr fortalt for dig
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Mona Giersing
illustrationer af Sergio (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 Bog Grimm: Ulven og de syv gedekid. Gendigtet af Mona Giersing. Ill. af Pinardi. ♦ Lademann, 1972. [24] sider, illustreret (33 cm). Pris: kr. 14,75 (1972, novelle(r))
serietitel: Eventyr fortalt for dig
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Mona Giersing
illustrationer af Pinardi (sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig italiensk udgave med tegninger af Pinardi (copyright 1966) i serien: Fiabe sonore.
 Bog Grimm, brødrene: Yorik og Yorinda. Et eventyr af Brødrene Grimm. Gendigtet af Poeten. Ill. af Bernadette. ♦ Lademann, 1972. [28] sider, illustreret (33 cm). Pris: kr. 9,75 (1972, novelle(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Poul Sørensen (1906-1973)
illustrationer af Bernadette Watts (f. 1942, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 Note (fejlagtig tillagt) [Perrault, Charles]: Den bestøvlede kat. Af Grimm [ie: Charles Perrault]. Tegninger af Svend Otto. På dansk ved Anine Rud. ♦ Gyldendal, 1972. [24] sider, illustreret. Pris: kr. 22,50 (1972, novelle(r))
Detaljer
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
fejlagtig tillagt: Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1970-72 opført under: [Grimm, J. L. K.].
 Note (baseret på værk) anonym: Den fortryllede fisk. ♦ Williams Forlag, 1974. 32 sider, illustreret (27 cm) (1974, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Eventyrserien, 1
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
baseret på værk af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter J.L.K. og W.K. Grimms eventyr: Konen i muddergrøften.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(andet)Hans og GretheEventyr-Opera i 3 Billeder. Texten af Adelheid Wette [efter brødrene Grimm], Musiken af Engelbert Humperdinck, frit oversat af L. Budde
[På Det kgl. Teater:] Oversættelse: Holger Boland
tekst af Adelheid Wette (1858-1916, sprog: tysk)
musik af Engelbert Humperdinck, f 1854 (1854-1921, sprog: tysk)
oversat af L. Budde (1836-1902)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 01-01-1897 på Folketeatret) (opførelser 1889-1975: 12)
Grimm, Jakob: RødhætteBørnekomedie i 4 Akter af Axel Breidahl (efter Brødrene Grimm)
[På Odense Teater:] Eventyrkomedie i 4 Akter
musik og tekst af Axel Breidahl (1876-1948)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
(premiere 28-09-1922 på Casinos Børneteater)
(andet)Hans og GretheEventyrkomedie i 4 Akter af Onkel Axel [ie: Axel Breidahl, efter Brødrene Grimm]
af Axel Breidahl (1876-1948)
andet af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
(premiere 03-02-1923 på Casinos Børneteater)
(andet)SnehvideEventyr-Komedie i 4 Akter. Frit bearbejdet efter Brødrene Grimms Eventyr af Onkel Bastian [ie: Jon Iversen]
[På Odense Teater under titlen:] Snehvide og de syv smaa Dværge
af Jon Iversen (1889-1964)
andet af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
(premiere 27-12-1924 på Århus Teater)
(andet)SnehvideEventyrspil i 10 Afdelinger, frit efter Grimms Eventyr, af Svend Rindom, Fleming Lynge og Carl Viggo Meincke. Musik af Sven Gyldmark
andet af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
af Svend Rindom (1884-1960)
af Fleming Lynge (1896-1970)
af Carl Viggo Meincke (1902-1959)
musik af Sven Gyldmark (1904-1981)
(premiere 10-12-1939 på Nørrebros Teater)
(andet)Den kloge Pigeopera af Carl Orff. Tekst: Carl Orff efter brødrene Grimm. Oversættelse: Jens Louis Petersen, dans: Ole Palle Hansen
musik og tekst af Carl Orff (1895-1982, sprog: tysk)
andet af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Jens Louis Petersen (1922-1992)
danse af Ole Palle Hansen, f 1913 (1913-2002)
(premiere 01-09-1960 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 14)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden