Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Andre teatres repertoire 1722-1975.

Studenterforeningen (gruppe)

Listen er endnu ikke komplet.


Studenterforeningen (gruppe)

1836

24-12-1836, lørdag
 (premiere) Souffleurens Benefice (Théaulon og Etienne)

1837

ukendt dato, (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 (premiere) Harlekin Kosmopolit (Fabricius)
01-02-1837, onsdag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 (Til Indtægt for Thorvaldsens Museum)
24-12-1837, søndag
 (premiere, næste) Charlatanismen (Borgaard)
 (premiere) Langebroe (Andersen)
 (premiere, senere) Pas de deux [udført af Philipsen og F.L. Høedt]

1838

06-01-1838, lørdag
 (premiere) De pudserlige Arvinger (Kotzebue)
28-04-1838, lørdag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 Prolog [fremsagt af N. Krossing]
 (opførelse nr:     2, forrige) Charlatanismen (Borgaard)
 Spansk Dans [Cachucha, danset af Carl Bjerring]
 (Til Indtægt for Thorvaldsens Museum)
24-12-1838, mandag (spillet på Borups Selskabs Lokaler)
 (opførelse nr:     2, næste) En criminalproces eller Det var som Fanden (Fabricius)
 [Dans udført af Carl Bjerring]

1839

10-02-1839, søndag (spillet på Borups Selskabs Lokaler)
 (opførelse nr: ukendt) Væddemaalet (Studenterforeningen) (Ploug)

1840

01-03-1840, søndag (spillet på Ukendt sted)
 (premiere) Kontubernalerne [Opført for Akademisk Læseforenings medlemmer, på Teatret Østergade 63(?)] (Ploug)

1841

21-02-1841, søndag (spillet på Vesterbroes nye Theater)
 (opførelse nr:     2) Sylvesternat (Ploug)
30-04-1841, fredag (spillet på Ukendt sted)
 (premiere) En Buk (Hostrup)
01-12-1841, onsdag
 (premiere) Frøkenens Pris (Hostrup)

1843

ukendt dato,
 (premiere) Familien Oxhal (Faber)

1844

20-02-1844, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 (premiere, senere) Gjenboerne (Studenterforeningen) (Hostrup)
09-03-1844, lørdag (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Gjenboerne (Studenterforeningen) (Hostrup)
30-10-1844, onsdag (spillet på Hofteatret)
 En Stump Nyt
 (uden for nummereringen, tidligere, senere) Gjenboerne (Hostrup)

1845

ukendt dato, (spillet på Kalkeballen (Mad. Schäfers Teater))
 (premiere, senere) Intriguerne
11-01-1845, lørdag
 (premiere, senere) Stegekjælderen (Faber)
18-01-1845, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Stegekjælderen (Faber)
01-02-1845, lørdag
 (premiere) Bellmansk Tableau [opført i samarbejde med Skandinavisk Selskab] (Ploug)
03-02-1845, mandag (spillet på Hofteatret)
 Charlatanismen
 Broderen Granberg eller Redactionsvrøvlerier
15-02-1845, lørdag (spillet på Hofteatret)
 [Forestilling for medlemmer]

1846

16-02-1846, mandag (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr: ukendt, senere) En Spurv i Tranedans (Studenterforeningen)
23-02-1846, mandag (spillet på Hofteatret)
 (premiere, næste) En Spurv i Tranedans (Studenterforeningen)
28-02-1846, lørdag (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr:     2, forrige, næste) En Spurv i Tranedans (Studenterforeningen)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Intriguerne
03-03-1846, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr:     3, forrige) En Spurv i Tranedans (Studenterforeningen)

1847

ukendt dato, (spillet på Kalkeballen (Mad. Schäfers Teater))
 (opførelse nr: ukendt) Den gamle Elsker (Studenterforeningen)
10-05-1847, mandag (spillet på Hofteatret)
 (uden for nummereringen, senere) Talismanen
18-05-1847, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 (uden for nummereringen, tidligere) Talismanen
12-07-1847, mandag (spillet på Hofteatret)
 (uden for nummereringen, tidligere) Genboerne (Hostrup)
 (i anledning af Det nordiske Naturforskermøde)
27-11-1847, lørdag (spillet på Kalkeballen (Mad. Schäfers Teater))
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Stegekælderen (Studenterforeningen) (Faber)

1849

13-03-1849, tirsdag (spillet på Hofteatret)
 (premiere, næste) En Ødeland (opført af Studenterforeningen)
17-03-1849, lørdag (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr:     2, forrige, næste) En Ødeland (opført af Studenterforeningen)
30-03-1849, fredag (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr:     3, forrige) En Ødeland (opført af Studenterforeningen)
15-12-1849, lørdag (spillet på Hofteatret)
 (premiere) Kunstnerliv nr 2 (Studenterforeningen) (Mantzius)
 (premiere) Soldaterløjer (Studenterforeningen)

1853

22-01-1853, lørdag
 Fra Ni til Fire [af Moth Wengel] (Wengel)
 Kjærlighed paa Taget
29-01-1853, lørdag
 Fra Ni til Fire (Wengel)
 Kjærlighed paa Taget
 (premiere) To Studenter (Spandet)

1854

27-02-1854, mandag
 (premiere) Den sidste Ligbærer (Helms)

1855

22-03-1855, torsdag (spillet på Casino)
 (premiere) Ægirs Gilde [opført ved Studenternes Karneval] (Ploug)
23-11-1855, fredag (spillet på Hofteatret)
 (opførelse nr: ukendt) Medgift og Modgift (Hostrup)

1857

ukendt dato, (spillet på Casino)
 (premiere) Kong Rosmer (Richardt)

1859

24-03-1859, torsdag (spillet på Casino)
 Stort naturalie- og Voxcabinet for Gjenstande og Mechanikker for og af alle Kjøn
 (premiere) Marens Kjæreste (Voltelen)
 Heinrich von Schwerin, Sittlich-germanisch-historiches Ballet in drei Aufzügen
 (Studenterforeningens Carneval)

1867

14-12-1867, lørdag
 (premiere) Den Trekantede (Faber)

1873

14-05-1873, onsdag
 (premiere) Sozodont (Møller og Faber)

1882

25-11-1882, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (premiere, næste) Vor Ungdom (Lembcke)
02-12-1882, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr:     2, forrige, næste) Vor Ungdom (Lembcke)
09-12-1882, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr:     3, forrige) Vor Ungdom (Lembcke)

1886

03-04-1886, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (premiere, næste) Médora (Lembcke og Møller)
10-04-1886, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr:     2, forrige, næste) Médora (Lembcke og Møller)
17-04-1886, lørdag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr:     3, forrige, næste) Médora (Lembcke og Møller)
20-04-1886, tirsdag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr:     4, forrige) Médora (Lembcke og Møller)

1888

ukendt dato,
 (premiere) Edeward og Kunigunde (Nielsen)

1897

30-12-1897, torsdag
 (premiere) Satanasisanitas (Ricard)

1899

07-01-1899, lørdag
 (premiere) Judiths Klædeskab (Schwanenflügel og Ricard)

1902

06-01-1902, mandag
 (premiere) Den store noble- (Arctander m.fl.)

1905

26-04-1905, onsdag (spillet på Folketeatret)
 (premiere, næste) Overgangsaar (Lind)
01-05-1905, mandag (spillet på Folketeatret)
 (opførelse nr:     2, forrige) Overgangsaar (Lind)
05-05-1905, fredag (spillet på Folketeatret)
 Studenterkomedie

1908

28-04-1908, tirsdag (spillet på Folketeatret)
 (premiere) Pinseferie (Lehmann)

1909

27-04-1909, tirsdag (spillet på Casino)
 Illusioner [Studenterkomedie]

1912

13-01-1912, lørdag
 (premiere, senere) Kirsten Phils overjordiske Rejse (Gottschalch og Larsen)
20-01-1912, lørdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Kirsten Phils overjordiske Rejse (Gottschalch og Larsen)

1913

11-01-1913, lørdag
 (premiere) Livets Hemmelighed (Gottschalch og Larsen)

1916

11-02-1916, fredag (spillet i Koncertpalæet)
 Studenterforeningens Nytaarskomedier
 (Til Fordel for Dronningens Indsamling)
03-03-1916, fredag
 (premiere, næste) Den hellige Fiacres Levned (fransk)
 (premiere, næste) De tre onde Kvinder, som stjal Kvæget fra Helved (tysk)
 (To middelalderlige Skuespil)
07-03-1916, tirsdag
 (opførelse nr:     2, forrige, næste) Den hellige Fiacres Levned (fransk)
 (opførelse nr:     2, forrige, næste) De tre onde Kvinder, som stjal Kvæget fra Helved (tysk)
 (To middelalderlige Skuespil)
16-03-1916, torsdag
 (opførelse nr:     3, forrige, næste) Den hellige Fiacres Levned (fransk)
 (opførelse nr:     3, forrige, næste) De tre onde Kvinder, som stjal Kvæget fra Helved (tysk)
 (Offentlig Forestilling)
21-03-1916, tirsdag
 (opførelse nr:     4, forrige) Den hellige Fiacres Levned (fransk)
 (opførelse nr:     4, forrige) De tre onde Kvinder, som stjal Kvæget fra Helved (tysk)
 (Offentlig Forestilling)

1933

01-04-1933, lørdag
 note om teateropførelse I Aften opføres paa Studenterforeningens Teater en Akt af den første danske Studenterkomedie: Fabricius' "List og Magt" eller "Det var Fandens". Musikledsagelse af Orkester under Ledelse af Kapelmester Thor Petersen. Dernæst taler Rektor Oskar Schlichtkrull om "Klassisk Studenterkomedie", og Professor Vilh. Andernsen læser op af sin Dramatisering af "En dansk Students Eventyr". Aftenen slutter med Dans. [Politiken 1-4-1933, side 11]
 (opførelse nr:     3, forrige) List og Magt (Fabricius)
 (Studenterkomediens 100 Aars Jubilæum)

1938

10-12-1938, lørdag (spillet på Folketeatret)
(Aften)  (opførelse nr: ukendt) Fugl Fønix
(Aften)  (Midnatsforestilling, med Poul Reumter som gæst, til Indtægt for Skuespillerforbundets Juleindsamling)

1962

03-02-1962, lørdag
 (premiere) Gris på gaflen (Rifbjerg m.fl.)