Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Pietro Metastasio (1698-1782)

Sprog: italiensk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: Dido. Ein musikalisches Schau-Spil. [Die Musik von Paolo Scalabrini]. ♦ Cph., 1748. (1748, dramatik) BD4:sp417
Detaljer
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
1762 1. udgave: Den forladte Dido. Et musikalsk Skue-Spil, til at opføres paa den Kongelige Danske Skueplads, om Vinteren, Aar 1762. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Lars Nielsen Svarre, 1762. 127 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Adrianus. Ein musicalisches Schau-Spiel. [Die Musik von P. Scalabrini]. ♦ Gedruckt mit Andreas Hartvig Godichschen Schriften, 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp417
originaltitel: Adriano in Siria, 1732
Detaljer
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Die erkannte Semiramis. Ein musicalisches Schau-Spiel. [Die Musik von Paulo Scalabrini]. ♦ Cph., 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp417
Detaljer
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Siroe. Ein musicalisches Schau-Spiel vorgestellet in Kopenh. 1749. [Die Musik von P. Scalabrinni und andern unterschiedlichen Meistern]. ♦ Kph., 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Siroe rè di Persia, 1726
Detaljer
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
musik af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Themistocles. Ein musicalisches Schau-Spiel. ♦ Cph., 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Temistocle, 1736
Detaljer
musik af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Verpachter aus denen Canarischen Inseln. Ein musicalisches Zwischen-Spiel. [Die Musik ist des Hrrn. Jos. Orlandini]. ♦ Kopenhagen, Gedruckt mit Godischischen Schrifften, [1749-50]. 27 sider (kvartformat) (s.a., dramatik) BD4:sp418
originaltitel: L'impresario delle Isole Canarie, 1724
Detaljer
musik af Giuseppe Maria Orlandini (1676-1760, sprog: italiensk)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur og Antikva
 note til oversat titel På titelbladet øverst: L'impresario, dell'Isole Canarie, intermezzo in musica, da rapresentarsi.
 note til oversat titel Side [3]: Die Poësie ist von Herrn Pietro Metastasio, Kayserl. Hoff-Poëten. Die Music ist des Herrn Joseph Orlandini, Capel-Meister in Florenz.
 note til oversat titel Med parallel tysk og italiensk tekst.
 note til oversat titel Uropført 1-2-1724 i Neapel med musik af Domenico Sarro. Opført i Venedig 1729 med musik af Orlandini.
 note til oversat titel Formodes opført i København 1749-52.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Alexander in Indien. Ein musicalisches Schau-Spiel, vorgestellet in Kopenh. 1749 [Die Musik von P. Scalabrini]. ♦ Kph., 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Alessandro nell'Indie, 1729
Detaljer
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
1761 Senere udgave: Alexander i Indien. Et musicalsk Skue-Spil, med et theatralsk Feltslag Opera tilhørende, af Antonio Como, hans Opfindelse og Direction til at opføres paa den Kgl. Danske Skueplads i Efterhøsten af Aaret 1761. ♦ Kbh., [1761].
1771 Senere udgave: Alexander. Et musikalisk Skue-Spil; til at opføres paa den Kgl. Danske Skue-Plads i Efterhøsten 1771. Oversat paa Dansk af R. Soelberg. ♦ Kbh., 1771.
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Demophoontes. Ein musicalisches Schau-Spiel, vorgestellet in Copenh. 1749 [Die Musik von unterschiedlichen Meistern]. ♦ Cph., 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Demofoonte, 1733
Detaljer
musik af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
1771 Senere udgave: Demophoon. Et Synge-Spil til at opføres paa den Kgl. Danske Skueplads i Begyndelsen af Aaret 1771. Oversat af R. Soelberg. [Musiken af Jos. Sarti]. ♦ Kbh., [1771].
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Artaserse. Drama da rappresentarsi in musica. [La musica di P. Scalabrini e diversi auttori]. ♦ Copenh., [ca. 1750]. (1750, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Artaserse, 1730
Detaljer
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
1754 i: Den Danske Skue-Plads [7d] Senere udgave: Artaxerxes. Et heroisk Skuespil udi 3 Acter
1760 Senere udgave: Artaxerxes. Et musikalisk Syngespil til at opføres paa den Kgl. Danske Skue-Plads 1760. Oversadt paa Dansk af Rasm. Soelberg. [Musiken af Jos. Sarti]. ♦ Kbh., [1760].
1764 Senere udgave: [Artaxerxes]. [Oversat undertitel: Tragedie i Prosa oversat paa Russisk af Ludv. Holbergs Theater ved A[ndr.] N[artof]]. ♦ [Sankt Petersborg], [1764]. 72 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med tysk tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Der König ein Hirte. Ein musicalisches Schau-Spiel in Copenh. aufgeführt. [Die Musik von unterschiedlichen Italiänischen Meistern]. ♦ [Kph.], Gedruckt von Andreas Hartwig Godiche, [1752]. (kvartformat) (1752, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Il re pastore, 1751
Detaljer
musik af anonym italiensk (sprog: italiensk)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Antigonus. Ein musicalisches Schau-Spiel in Copenhagen vorzustellen. ♦ Copenhagen, Gedruckt bey A.H. Godiche, 1754. 117 sider (1754, dramatik) BD4:sp419 👓
originaltitel: Antigono, 1743
Detaljer
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
formodet af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
kollaps Noter
 note til oversat titel Øverst på titelbladet: Antigono, dramma per musica da rappresentarsi in Copenhagen.
 note til oversat titel Side [3?]: Die Music ist von dem Herrn Joseph Sarti, ausgenommen einige Arien.
 note til oversat titel Bibliotheca Danica anfører at oversættelsen til tysk er foretaget af R. Soelberg, det forekommer ikke nødvendigt, Mingotti fik i 1744 i forbindelse med opførelse af operaen i Hamburg udgivet en tysk/italiensk udgave.
 note til oversat titel Med parallel tysk og italiensk tekst.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den italienske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: Chor af Olympiaden. En Opera. Musiken af Schultz. ♦ [Kbh.], [1754]. 2 blade (1754, dramatik) BD4:sp419
Detaljer
musik af J.A.P. Schulz (1747-1800)
1754 1. udgave: Olympiade. En musicalsk Tragoedie, som skal opføres i Kiøbenhavn efter Nyt-Aar 1754. [Oversat af Rasm. Soelberg. Musiken af Franc. Uttini]. ♦ Kbh., [1754].
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Hypermenestra. Ein musicalisches Singe-Spiel in Copenhagen vorzustellen. [Die Musik von verschiedenen Meistern]. ♦ Copenhagen, Gedruckt bei A. H. Godiche, 1754. (1754, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Ipermestra, 1744
Detaljer
musik af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Olympiade. En musicalsk Tragoedie, som skal opføres i Kiøbenhavn efter Nyt-Aar 1754. [Oversat af Rasm. Soelberg. Musiken af Franc. Uttini]. ♦ Kbh., [1754]. (1754, dramatik) BD4:sp419
originaltitel: L'Olimpiade, 1733
Detaljer
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
musik af Francesco Antonio Bartolomeo Uttini (1723-1795, sprog: svensk)
1754 Senere udgave: Chor af Olympiaden. En Opera. Musiken af Schultz. ♦ [Kbh.], [1754]. 2 blade
kollaps Noter
 note til titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Den opdagede Cyrus. Et musicalisk Synge Spil til at opføre i Kiøbenhavn. [Musiken af Giuseppe Sarti]. ♦ Kbh., 1754. (1754, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Ciro riconosciuto, 1736
Detaljer
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Zenobia. En musicalsk Tragoedie, som skal opføres udi Kiøbenhavn efter Nyt-Aar 1754. [Musiken af Franc. Uttini]. ♦ Kbh., [1754]. 119 sider (1754, dramatik) BD4:sp419
originaltitel: Zenobia, 1740
Detaljer
musik af Francesco Antonio Bartolomeo Uttini (1723-1795, sprog: svensk)
oversat af Anonym
1770 Senere udgave: Zenobia. Et Synge-Spil, at opføres paa Den kongelige Danske Skueplads. ♦ Kbh., Trykt hos L.N. Svare, 1770. 87 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 url Fuld visning af den italienske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: [Den Danske Skue-Plads [7d]] Artaxerxes. Et heroisk Skuespil udi 3 Acter (1754, dramatik) BD4:sp324
Detaljer
oversat af Ludvig Holberg (1684-1754)
1750 1. udgave: Artaserse. Drama da rappresentarsi in musica. [La musica di P. Scalabrini e diversi auttori]. ♦ Copenh., [ca. 1750].
kollaps Noter
 note til titel Formodentlig oversat 1753, hvor rollehæfterne blev skrevet ud, men af ukendte grunde blev det aldrig opført i den version.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Astrea tilfredsstillet eller Jordens Lyksalighed. En theatralsk Fest ... i Anl. af Jubel-Festen ... til at opføres paa den Kongelige Danske Skueplads. [Musiken af Jos. Sarti. Oversat af Rasm. Soelberg]. ♦ Trykt hos L.N. Svare, 1760. <72] sider (1760, dramatik) BD4:sp419
originaltitel: Astrea placata
Detaljer
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Library of Congress
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: Artaxerxes. Et musikalisk Syngespil til at opføres paa den Kgl. Danske Skue-Plads 1760. Oversadt paa Dansk af Rasm. Soelberg. [Musiken af Jos. Sarti]. ♦ Kbh., [1760]. (1760, dramatik) BD4:sp418
Detaljer
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
1750 1. udgave: Artaserse. Drama da rappresentarsi in musica. [La musica di P. Scalabrini e diversi auttori]. ♦ Copenh., [ca. 1750].
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: Alexander i Indien. Et musicalsk Skue-Spil, med et theatralsk Feltslag Opera tilhørende, af Antonio Como, hans Opfindelse og Direction til at opføres paa den Kgl. Danske Skueplads i Efterhøsten af Aaret 1761. ♦ Kbh., [1761]. (1761, dramatik) BD4:sp418
Detaljer
danse af Antonio Como
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
1749 1. udgave: Alexander in Indien. Ein musicalisches Schau-Spiel, vorgestellet in Kopenh. 1749 [Die Musik von P. Scalabrini]. ♦ Kph., 1749. (kvartformat)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Hypsipile. Et Skuespil paa Sang og Musik Til at opføres paa den Kongelige Danske Skueplads i Kiøbenhavn i Aaret 1761. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos L.N. Svare, 1761. 111 sider (1761, dramatik) BD4:sp419
originaltitel: L'issipile
Detaljer
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Nitetis. En musicalsk Skue-Spil, til at opføres paa den Kgl. Danske Skueplads i Efterhøsten 1761. [Musiken af Jos. Sarti]. ♦ Kbh., [1761]. (1761, dramatik) BD4:sp419
originaltitel: La Nitteti, 1756
Detaljer
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Den forladte Dido. Et musikalsk Skue-Spil, til at opføres paa den Kongelige Danske Skueplads, om Vinteren, Aar 1762. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Lars Nielsen Svarre, 1762. 127 sider (1762, dramatik) BD4:sp417 👓
originaltitel: Didone abbandonata
Detaljer
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
1748 Senere udgave: Dido. Ein musikalisches Schau-Spil. [Die Musik von Paolo Scalabrini]. ♦ Cph., 1748.
1771 Senere udgave: Den forladte Dido. Et musikalsk Skue-Spil, til at opføres paa den Kgl. Danske Skueplads, om Foraaret Ao. 1771. ♦ Kbh., 1771.
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur og Antikva
 note til titel På titelbladet øverst: Didone Abbandonata. Dramma per Musica, Da rappresentarsi sul Regio Teatro Danese, L'inverno dell' Anno 1762.
 note til titel Med parallel italiensk (trykt med antikva) og dansk tekst (trykt med fraktur).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Semiramis. Et musikalsk Skue-Spil, til at opføres paa den Kgl. Danske Skueplads i Efterhøsten 1762. [Oversat af Rasmus Soelberg. Musiken af Jos. Sarti]. ♦ Kbh., [1762]. (1762, dramatik) BD4:sp417
originaltitel: Semiramide riconosciuta, 1729
Detaljer
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Isaac. Prototype du Sauveur. ♦ [Kbh.], 1764. (1764, dramatik) BD4:sp419
originaltitel: Isacco figura del redentore, 1740
Detaljer
1795 Senere udgave: Isaac et Forbillede paa Frelseren. Sat i Musik af F. H. Himmel. Opført i Helliggeistes Kirke den 2. Apr. 1795. ♦ Kbh., 1795.
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 note om oplag [Ny udgave/oplag], 1769.
 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: [Artaxerxes]. [Oversat undertitel: Tragedie i Prosa oversat paa Russisk af Ludv. Holbergs Theater ved A[ndr.] N[artof]]. ♦ [Sankt Petersborg], [1764]. 72 sider (1764, dramatik) BD4:sp418
Detaljer
oversat af Ludvig Holberg (1684-1754)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Andrej Andrejevič Nartov (1737-1813, sprog: russisk)
1750 1. udgave: Artaserse. Drama da rappresentarsi in musica. [La musica di P. Scalabrini e diversi auttori]. ♦ Copenh., [ca. 1750].
kollaps Noter
 note til titel På russisk og trykt med kyrilliske bogstaver. Oversat efter den tyske oversættelse: Die Dänische Schaubühne, Band 5. Kopenhagen und Leipzig, 1755. Bind 5 udkom i ny udgave: Koph. 1762.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den russiske tekst på: Link til ekstern webside Vivaldi
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Joseph, som giver sig tilkiende for sine Brødre. Et musicalisk Stykke af den Hellige Skrift. (Musiken af Jo. Ad. Scheibe, Oversættelse af Rasm. Soelberg). ♦ Kbh., 1769. (1769, dramatik) BD4:sp420
originaltitel: ?
Detaljer
musik af Johan Adolph Scheibe (1708-1776)
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
1778 Senere udgave: Joseph, som giver sig tilkiende for sine Brødre. Et musicalisk Stykke af den Hellige Skrift. [Musiken af J. A. Hasse]. ♦ Kbh., 1778.
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: Zenobia. Et Synge-Spil, at opføres paa Den kongelige Danske Skueplads. ♦ Kbh., Trykt hos L.N. Svare, 1770. 87 sider (1770, dramatik) BD4:sp419
Detaljer
musik af Francesco Antonio Bartolomeo Uttini (1723-1795, sprog: svensk)
oversat af Frederik Anton Friis (1740-1800)
1754 1. udgave: Zenobia. En musicalsk Tragoedie, som skal opføres udi Kiøbenhavn efter Nyt-Aar 1754. [Musiken af Franc. Uttini]. ♦ Kbh., [1754]. 119 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: Alexander. Et musikalisk Skue-Spil; til at opføres paa den Kgl. Danske Skue-Plads i Efterhøsten 1771. Oversat paa Dansk af R. Soelberg. ♦ Kbh., 1771. (1771, dramatik) BD4:sp418
Detaljer
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
1749 1. udgave: Alexander in Indien. Ein musicalisches Schau-Spiel, vorgestellet in Kopenh. 1749 [Die Musik von P. Scalabrini]. ♦ Kph., 1749. (kvartformat)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: Demophoon. Et Synge-Spil til at opføres paa den Kgl. Danske Skueplads i Begyndelsen af Aaret 1771. Oversat af R. Soelberg. [Musiken af Jos. Sarti]. ♦ Kbh., [1771]. (1771, dramatik) BD4:sp418
Detaljer
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
1749 1. udgave: Demophoontes. Ein musicalisches Schau-Spiel, vorgestellet in Copenh. 1749 [Die Musik von unterschiedlichen Meistern]. ♦ Cph., 1749. (kvartformat)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: Den forladte Dido. Et musikalsk Skue-Spil, til at opføres paa den Kgl. Danske Skueplads, om Foraaret Ao. 1771. ♦ Kbh., 1771. (1771, dramatik) BD4:sp417
Detaljer
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
1762 1. udgave: Den forladte Dido. Et musikalsk Skue-Spil, til at opføres paa den Kongelige Danske Skueplads, om Vinteren, Aar 1762. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Lars Nielsen Svarre, 1762. 127 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Evighedens Tempel. En theatralsk Fest i Anl. af H. M. Konge Christian den Syvendes Fødsels-Fest. Oversat paa Dansk af R. Soelberg. ♦ Kbh., 1772. (1772, dramatik) BD4:sp419
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
kollaps Noter
 note til titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik Metastasio, Pietro: Den ubeboede Øe. Et Synge-Spil af Hr. Abbed Pietro Metastasie; til at opføres paa den Kongelige Danske Skueplads. [Oversat af Fr. Ant. Friis]. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos H.J. Graae, 1772. 55 sider (1772, dramatik) BD4:sp420 👓
originaltitel: Isola disabitata, 1768
Detaljer
musik af Tommaso Traetta (1727-1779, sprog: italiensk)
oversat af Frederik Anton Friis (1740-1800)
kollaps Noter
 note til oversat titel Øverst på titelbladet: L'isola disabitata, azione per musica del signor abate Pietro Metastasio; da rapresentarsi nel Regio Teatro Danese.
 note til oversat titel Side [9]: Musiken er af Hr. Tommaso Trajetta, en Napolitaner.
 note til oversat titel Parallel dansk og italiensk tekst.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Library of Congress
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: La passion de Jesus-Christ (1772, dramatik) BD4:sp420
originaltitel: La passion di Gesù Cristo, 1730
Detaljer
oversat af anonym fransk (sprog: fransk)
1775 Senere udgave: Jesu Christi Liidelse. Et Oratorium, hvortil Musiken er sat af Nic. Jomelli. Til at opføres af det Kgl. musikalske Akademie paa Bryggernes Laugshuus i Fasten. Oversat paa Dansk af R. Soelberg. ♦ Kbh., 1775.
1786 Senere udgave: Jesu Christi Liidelse. Et Oratorium, hvortil Musiken er sat af Giov. Paisiello. ♦ Kbh., 1786.
1790 Senere udgave: Jesu Christi Liidelse. Et Oratorium, hvortil Musiken er sat af Ant. Salieri. ♦ Kbh., 1790.
1790 Senere udgave: Jesu Christi Liidelse. Et Oratorium, hvortil Musiken er sat af Ant. Salieri. Opført i Enigheds Selskabet i Fasten 1790. ♦ Kbh., 1790.
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Dramatik anonym [Metastasio, Pietro]: Conclavet i Aaret MDCCLXXIV. Et musikalsk Skuespil, hvilket skal opføres udi Carnevalet i Aaret 1775 paa Damernes Theater. Tilegnet disse Damer. Rom hos Cracas. I Tausheds Tegnet. En Oversættelse [fra fransk] af Dramatophilus. ♦ Aalborg, Ved Joh. P. Holtzberg, 1775. 48 sider (1775, dramatik) BD4:sp420
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Diderik Blicher Clementin (1749-1784)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: Jesu Christi Liidelse. Et Oratorium, hvortil Musiken er sat af Nic. Jomelli. Til at opføres af det Kgl. musikalske Akademie paa Bryggernes Laugshuus i Fasten. Oversat paa Dansk af R. Soelberg. ♦ Kbh., 1775. (1775, dramatik) BD4:sp419
Detaljer
musik af Niccolò Jommelli (1714-1774, sprog: italiensk)
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
1772 1. udgave: La passion de Jesus-Christ
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Note (baseret på værk) Galeotti, V.: Den forladte Dido. En heroisk Ballet, componeret efter Metastaios Opera af sammen Titul, med de, for at giøre den til Ballet, nødvendige Forandringer. ♦ [Kbh.], 1777. 4 blade (1777, ballet) BD4:sp428
af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: Joseph, som giver sig tilkiende for sine Brødre. Et musicalisk Stykke af den Hellige Skrift. [Musiken af J. A. Hasse]. ♦ Kbh., 1778. (1778, dramatik) BD4:sp420
Detaljer
musik af Johann Adolph Hasse (1699-1783, sprog: tysk)
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
1769 1. udgave: Joseph, som giver sig tilkiende for sine Brødre. Et musicalisk Stykke af den Hellige Skrift. (Musiken af Jo. Ad. Scheibe, Oversættelse af Rasm. Soelberg). ♦ Kbh., 1769.
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: Jesu Christi Liidelse. Et Oratorium, hvortil Musiken er sat af Giov. Paisiello. ♦ Kbh., 1786. (1786, dramatik) BD4:sp419
Detaljer
musik af Giovanni Paisiello (1740-1816, sprog: italiensk)
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
1772 1. udgave: La passion de Jesus-Christ
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: Jesu Christi Liidelse. Et Oratorium, hvortil Musiken er sat af Ant. Salieri. ♦ Kbh., 1790. (1790, dramatik) BD4:sp419
Detaljer
musik af Antonio Salieri (1750-1825, sprog: italiensk)
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
1772 1. udgave: La passion de Jesus-Christ
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: Jesu Christi Liidelse. Et Oratorium, hvortil Musiken er sat af Ant. Salieri. Opført i Enigheds Selskabet i Fasten 1790. ♦ Kbh., 1790. (1790, dramatik) BD4:sp419
Detaljer
musik af Antonio Salieri (1750-1825, sprog: italiensk)
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
1772 1. udgave: La passion de Jesus-Christ
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog anonym [Metastasio, Pietro]: Isaac et Forbillede paa Frelseren. Sat i Musik af F. H. Himmel. Opført i Helliggeistes Kirke den 2. Apr. 1795. ♦ Kbh., 1795. (1795, dramatik) BD4:sp419
Detaljer
musik af Friedrich Heinrich Himmel (1765-1814, sprog: tysk)
1764 1. udgave: Isaac. Prototype du Sauveur. ♦ [Kbh.], 1764.
kollaps Noter
 note til titel Uropført med musik af F.H. Himmel 14-3-1792 i Berlin.
 note til oversat titel [Nyt oplag:] Opført i det Harmon. Selskab 1795.
 note til oversat titel [Nyt oplag:] Opført i det Harmon. Selskab 1796.
 Dramatik Metastasio, Pietro: Titus eller Fyrste-Mildhed. Lyrisk Drama i 2 Acter. Oversat efter La clemenza di Tito til Musik af Mozart ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1823. (1823, dramatik) BD4:sp420
originaltitel: La clemenza di Tito, 1734
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Metastasio, Pietro: Artaxerxes
Skuespil i 3 Akter af Metastatios. Oversat i solut Stil af Ludvig Holberg og siden sat i Vers af Bornemann
oversat af Ludvig Holberg (1684-1754)
oversat af Vilhelm Bornemann (1731-1801)
musik af Carl Thielo (1707-1763)
(premiere 19-01-1757 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
Metastasio, Pietro: Didone Abbandonata
eller den forladte Dido, hvortil Poesien er af Hr. Metastasio og Musiqven nye componeret af Msr. Sarti
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
(premiere 1763 af Italiensk Operaselskab)
Metastasio, Pietro: Themistocles
Operatekst i 5 Akter af Pietro Metastasio, oversat (paa Prosa) af Jens Windtmølle, indrettet til en heroisk Komedie paa Vers af Niels Prahl, gennemset af L. Reersløv
oversat af Jens Wintmølle (1728-1801)
oversat af Niels Prahl (1724-1792)
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
(premiere 29-01-1768 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(tekst) Titus
[indtil 1824-25: eller Fyrste-Mildhed, lyrisk Drama, i 1860-61:] Opera i 2 Akter af Mozart, Teksten Caterino Mazzolà efter Metastasio. Oversat af N.T. Bruun, [1860 med Recitativer oversat af H.H. Nyegaard]
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
tekst af Caterino Mazzola (1745-1806, sprog: italiensk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
oversat af Hans Haagen Nyegaard (1824-1893)
(premiere 29-01-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden