Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Skrifter

Blicher, Steen Steensen: Samlede Skrifter, (1920-34, samling, dansk)
af Steen Steensen Blicher
udgiver: Jeppe Aakjær
udgiver: Henrik Ussing
udgiver: Georg Christensen
udgiver: Johannes Nørvig
udgiver: Helge Topsøe-Jensen
Detaljer
Samlede Skrifter. Udgivne af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1920-34. 33 Bind
kollaps Noter
 note til titel Udgivet med undersøttelse af Carlsbergfondet.
 note til titel Bind 1-4 udgivet af Jeppe Aakjær og Henrik Ussing.
 note til titel Bind 5-20 udgivet af Jeppe Aakjær og Georg Christensen.
 note til titel Bind 21-22 og 24-26 udgivet af Jeppe Aakjær og Johs. Nørvig.
 note til titel Bind 23 udgivet af Jeppe Aakjær og Helge Topsøe-Jensen.
 note til titel Bind 27-33 udgivet af Johs. Nørvig.
kollaps Indhold

[1-2] Macpherson, James: Ossians Digte. 252 + 175 sider (1920, digte)
af James Macpherson (1736-1796, sprog: engelsk)
1790-91 1. udgave: Digte. Oversatte af det Engelske ved Andr. Chr. Alstrup. ♦ Kbh., 1790-91. 1-2. Deel

[3-8] Blicher, Steen Steensen: [Artikler, digte og noveller]. 212 + 263 + 244 + 314 + 264 + 198 sider (1920-21)
[4s001] Blicher, Steen Steensen: Generalprøven i Kragehul (1920, dramatik)
1819 1. udgave: Generalprøven i Kragehul. Comedie i tre Acter. ♦ Aarhuus, trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 1819. 78 sider

[5s031] Blicher, Steen Steensen: Avisfrieriet (1920, dramatik)
1849 1. udgave: Avisfrieriet. Original Comedie i een Act. ♦ Kjøbenhavn, L. Jordan, 1849. 32 sider. (Privat-Theatret, 1)

[6s060] Blicher, Steen Steensen: Løn, som forskyldt (1920, dramatik)
1875 1. udgave: Løn som forskyldt. Comedie i tre Acter. ♦ København, L. Jordans Forlag, 1875. 34 sider. (Privat-Theatret, hft. 4)

[6s141] Blicher, Steen Steensen: Jydske Røverhistorier (1920, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1c] 1. udgave: Jydske Røverhistorier. Side 1-8

[6s147] Blicher, Steen Steensen: Oldsagn paa Alheden (1920, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1d] 1. udgave: Oldsagn paa Alheden. Brudstykke af et Brev. Side 9-24

[6s162] Blicher, Steen Steensen: Johanna Gray (1920, dramatik)
1825 1. udgave: Johanna Gray. Tragoedie i 5 Acter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1825. 131 sider

[7s001] Blicher, Steen Steensen: En Landsbydegns Dagbog (1921, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[7s043] Blicher, Steen Steensen: Den barnløse Kone (1921, novelle(r))
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s050] 1. udgave: Den barnløse Kone. En jydsk Legende. Side [50]-53

[7s051] Blicher, Steen Steensen: Et Eventyr paa Heden (1921, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1b] 1. udgave: Josepha. Side 40-58

[7s073] Blicher, Steen Steensen: Præsten i Thorning (1921, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[7s097] Blicher, Steen Steensen: Nøddaaben (1921, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1h] 1. udgave: Nøddaaben. Side 101-08

[7s106] Blicher, Steen Steensen: Epella von Galla, den mesterlige Rytter. Side 106 (1921, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Oprindelig trykt i: Læsefrugter, bind 26, 1824, side 368-70.
 note til titel Opført i St.St. Blicher. En bibliografi, 1993 som nr 138 og betegnet novelle. I samtlige skrifter betegnet anekdote.
 url [Om den tyske røverridder Eppele von Gailingen (1310-1381)].  Link til ekstern webside www.nuernbergwiki.de

[7s108] Blicher, Steen Steensen: Donna Leonora (1921, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4e] 1. udgave: Leonore. Begivenheden er taget af Bakers Inquisitionshistorie, der udkom for noget over hundrede Aar siden, og seer ud, som Sandhed. Side 200-22

[7s134] Blicher, Steen Steensen: Det lykkelige Møde (1921, dramatik)
1836 i: Samlede Digte [2s254] 1. udgave: Det lykkelige Møde. Side 254-74

[8s003] Blicher, Steen Steensen: Fruentimmerhaderen (1921, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1d] 1. udgave: Fruentimmerhaderen. Side 68-106

[8s044] Blicher, Steen Steensen: En Aften-Underholdning på Dagbjerg Dos (1921, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 1, januar 1827, side 102-07.
 note til titel Blev i omarbejdet form et kapitel i Høstferierne.

[8s060] Blicher, Steen Steensen: Kjærlighed i Syden (1921, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3b] 1. udgave: Kjerlighed i Syden. Side 75-126

[8s113] Blicher, Steen Steensen: Peer Spillemand (1921, novelle(r))
1899 indgår i: Skizzer og Bladartikler [s090] 1. udgave: Peer Spillemand. Side 90-97

[8s132] Blicher, Steen Steensen: Krybeskytten (1921, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4f] 1. udgave: Krybeskytten. Side 222-48

[8s164] Blicher, Steen Steensen: Gyldholm (1921, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4a] 1. udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18

[9] Goldsmith, Oliver: Præsten i Wakefield. En Fortælling, skrevet i hans eget Navn. Oversat af Steen Steensen Blicher. (Udg. og forsynet med Noter af Georg Chiristensen). ♦ Gyldendal, 1921. 250 sider (1921, roman)
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
1779 1. udgave: Landsbypræsten af Wakefield. En Fortelling som han selv skal have skreven. Oversat af det Engelske ved Paul Danckel Bast. ♦ Kiøbenhavn, C.G. Profts Forlag, 1779. x + 370 sider. Pris: 4 Mk.
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 tavle.

[10-16] Blicher, Steen Steensen: [Artikler, digte og noveller]. 220 + 228 + 221 + 232 + 251 + 252 + 235 sider (1922-26, samling)
[10s045] Blicher, Steen Steensen: De forunelest Oer i Jens Jensen Lyu (1922, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 2, maj 1827, side 216-20.
 note til titel Senere optaget som en del af: E bindstouw.

[10s052] Blicher, Steen Steensen: Røverstuen (1922, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[10s117] Blicher, Steen Steensen: Uolle Vistisens Stryuels hjem fræ Kjøvnhaun te hans kiere Foræller (1922, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprydenlig trykt i: Nordlyset, bind 3, juli 1827, side 115-21.

[10s123] Blicher, Steen Steensen: Urtepotten (1922, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3e] 1. udgave: Urtepotten. Side 178-208

[10s160] Blicher, Steen Steensen: Stakkels Louis! (1922, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229

[11s004] Blicher, Steen Steensen: Den sachsiske Bondekrig (1923, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3a] 1. udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 1-75

[11s107] Buchwald, Heinrich v.: En ung Krøblings sidste Tanker. Efter Buchwald (1923, novelle(r))
originaltitel: Les dernières pensées d'un jeune invalide, 1824
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 4, december 1827, side 253-91, med noten: Oversat med Forfatterens Tilladelse af den franske Orignal.

[11s164] Blicher, Steen Steensen: Jøderne paa Hald (1923, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[12s026] Blicher, Steen Steensen: Sildig Opvaagnen (1923, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2b] 1. udgave: Sildig Opvaagnen. Side 85-116

[12s065] Blicher, Steen Steensen: De Uadskillelige. Efter Fransk [Jouy] (1923, novelle(r))
af Victor-Joseph Étienne de Jouy (1764-1846, sprog: fransk)
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til oversat titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 6, april 1828, side 4-13, med undertitlen: Omarbejdet efter en Tirade i L'hermite en Italie. Par Jouy. Paris 1824.

[12s087] Blicher, Steen Steensen: Rodiserinden (1923, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3g] 1. udgave: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side 229-54

[12s114] Blicher, Steen Steensen: En opfyldt højst ulyksalig Spaadom (1923, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 6, maj 1828, side 143-57, med undertitlen: En med alle Omstændigheder sandfærdig Begivenhed, som tildrog sig i Neapel Aar 1783. [Signeret B.].

[12s141] Blicher, Steen Steensen: Eva (1923, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84

[12s179] Blicher, Steen Steensen: Jordbærret (1923, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2c] 1. udgave: Jordbärret. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 117-33

[12s197] Blicher, Steen Steensen: Laaneren. Efter Fransk (1923, novelle(r))
af anonym fransk (sprog: fransk)
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 7, juli 1828, side 103-10, med undertitlen: Efter det Franske; men noget forandret og localiseret. [Signeret B.].

[13s029] Blicher, Steen Steensen: Fiore og Fioretta (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3f] 1. udgave: Fiore og Fioretta. Side 209-28

[13s056] Blicher, Steen Steensen: Den døve Mand og den blinde Kone (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3d] 1. udgave: Den döve Mand og den blinde Kone. Side 149-78

[13s086] Blicher, Steen Steensen: Den svenske Major (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2e] 1. udgave: Den svenske Major. Side 176-92

[13s123] Blicher, Steen Steensen: Ak! hvor forandret (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[13s194] Blicher, Steen Steensen: Fire Perioder (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3i] 1. udgave: Fire Perioder. Side 285-308

[14s001] Blicher, Steen Steensen: Maria de Carmo. Side 1-24 (1924, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5d] 1. udgave: Maria de Carmo. Side 215-36

[14s033] Blicher, Steen Steensen: Hosekræmmeren. Side 33-54 (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[14s062] Blicher, Steen Steensen: Falddøren. Side 62-85 (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3c] 1. udgave: Falddören. Side 127-49

[14s124] Blicher, Steen Steensen: Peer Spillemands Skibsjournal. Side 124-148 (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53

[14s155] Blicher, Steen Steensen: Præsten i Vejlby. Side 155-200 (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[14s203] Blicher, Steen Steensen: Kjeltringliv. Side 203- (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[15s012] Blicher, Steen Steensen: Telse. Side 12-100 (1925, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[15s132] Blicher, Steen Steensen: Letacq. Side 132-203 (1925, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4b] 1. udgave: Letacq. Side 19-87

[16-18] Blicher, Steen Steensen: Diana. 1die-6te Hæfte (1926-27, tekster)
[18s156] Blicher, Steen Steensen: Himmelbjerget. Side 156-189 (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90

[18s190] Blicher, Steen Steensen: Eremitten ved Grenaae. Side 190- (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2i] 1. udgave: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303

[19-21] Blicher, Steen Steensen: [Artikler, digte og noveller]. 216 + 238 + 305 sider (1927-28)
[19s007] Blicher, Steen Steensen: Hævnen. Side 7-44 (1927, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4c] 1. udgave: Hävnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side 87-124

[19s045] Blicher, Steen Steensen: Juleferierne. Side 45-122 (1927, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[19s123] Blicher, Steen Steensen: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 123-49 (1927, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74

[19s181] Blicher, Steen Steensen: Marie. Side 181- (1927, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[20s001] Blicher, Steen Steensen: Fjorten Dage i Jylland. Side 1-156 (1928, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[20s178] Blicher, Steen Steensen: Svithiod. Side 178-216 (1928, novelle(r))
1837 1. udgave: Efteraarserindringer fra en Sommerreise i Sverige i Aaret 1836. ♦ Randers, Fr. Smiths Forlag, 1837. 64 sider

[21s098] Blicher, Steen Steensen: Trækfuglene. Side 98-136 (1928, digte)
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert af Steen Steensen Blicher. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.M. Elmenhoff)

[21s199] Blicher, Steen Steensen: Viborg Amt. Almindelig Udsigt Over Amtet I. Side 199- (1928, tekster)
[22] Blicher, Steen Steensen: Viborg Amt. Almindelig Udsigt Over Amtet II. 258 sider (1928, tekster)
[23-30] Blicher, Steen Steensen: [Artikler, digte og noveller]. 221 + 242 + 252 + 321 + 265 + 191 + 218 + 274 sider (1929-32, samling)
[23s120] Blicher, Steen Steensen: [Jens Landkniv] (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg til Skagen [s059] 1. udgave: Jens Landkniv. Side 59-65

[23s128] Blicher, Steen Steensen: [Stoffer Jennyww] (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg til Skagen [s066] 1. udgave: [Stoffer Jennyww]. [del af: Bowbjerg, side 66-72]

[23s138] Blicher, Steen Steensen: [Færgeborg] (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg til Skagen [s080] 1. udgave: Færgeborg. Side 80-86

[24s020] Blicher, Steen Steensen: Maskeraden (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [a] 1. udgave: Maskeraden. Side 1-25

[24s044] Blicher, Steen Steensen: Skytten paa Aunsbjerg (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48

[24s067] Blicher, Steen Steensen: Baglænds (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [c] 1. udgave: Baglænds. Side 49-83

[24s101] Blicher, Steen Steensen: Landsbydoctoren (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [d] 1. udgave: Landsbydoctoren. Side 84-95

[24s113] Blicher, Steen Steensen: Den jydske hvide Dam (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [e] 1. udgave: Den jydske hvide Dame. Side 96-100

[24s124] Blicher, Steen Steensen: Høstferierne (1929, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79

[25s007] Blicher, Steen Steensen: Julianes Giftermaal (1929, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s102] 1. udgave: Julianes Giftermaal. Side 102-25

[26s001] Blicher, Steen Steensen: De tre Helligaftener (1930, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[26s133] Blicher, Steen Steensen: Eneste Barn (1930, novelle(r))
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54

[27s001] Blicher, Steen Steensen: Hannibal (1931, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s001] 1. udgave: Hannibal. Side 1-25

[27s024] Blicher, Steen Steensen: Erik Hakonsøn (1931, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s026] 1. udgave: Erik Hakonson. Side 26-46

[27s044] Blicher, Steen Steensen: Viinhandleren og Herremanden (1931, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101

[27s154] Blicher, Steen Steensen: Stodderkongen (1931, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s01] 1. udgave: Stodderkongen. Side 1-16

[27s169] Blicher, Steen Steensen: Guillaume de Martonniere (1931, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s17] 1. udgave: Guillaume de Martonnière. Side 17-32

[27s183] Blicher, Steen Steensen: Den hule Eeg (1931, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s33] 1. udgave: Den hule Eeg. Side 33-52

[27s201] Blicher, Steen Steensen: Le Petitmaître d'Ecole (1931, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s53] 1. udgave: Le Petitmaître d'Ecole. Side 53-67

[27s215] Blicher, Steen Steensen: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843 (1931, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s68] 1. udgave: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side 68-88

[28s011] Blicher, Steen Steensen: Livø (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6a] 1. udgave: Livø. Side 1-46

[28s055] Blicher, Steen Steensen: Kjeresterier i Vesterjylland (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6b] 1. udgave: Kjeresterier i Vesterjylland. I Billedrække. Side 47-62

[28s068] Blicher, Steen Steensen: Kjerlighed på Dagvognen (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6c] 1. udgave: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110

[28s112] Blicher, Steen Steensen: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6d] 1. udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 111-39

[28s138] Blicher, Steen Steensen: En jydsk Mordbrænderhistorie (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6e] 1. udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53

[29s001] Blicher, Steen Steensen: Fiirkløveret (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7a] 1. udgave: Fiirkløveret, troværdig Fortælling. Side 1-22

[29s019] Blicher, Steen Steensen: Rødstenen paa Fuur (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7b] 1. udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44

[29s038] Blicher, Steen Steensen: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7c] 1. udgave: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Fortalt af Peer Spillemand. Forsynet med Noter af hans Fætter. Side 45-62

[29s053] Blicher, Steen Steensen: Kniplerinden (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7d] 1. udgave: Kniplerinden. Side 63-96

[29s085] Blicher, Steen Steensen: En jydsk Røverhistorie (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7e] 1. udgave: En jydsk Røverhistorie, med Mere, hvad dertil hører. Side 97-117

[29s103] Blicher, Steen Steensen: Kjærlighed i Pinen (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7f] 1. udgave: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peder Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 119-38

[29s120] Blicher, Steen Steensen: Ravnen (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7g] 1. udgave: Ravnen. Side 139-62

[29s141] Blicher, Steen Steensen: To paa een Hest (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7h] 1. udgave: To paa een Hest. Poetisk Maleri af S. S. B. og P. Sp. Side 163-91

[29s170] Blicher, Steen Steensen: Skinsyge (1931, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s467] 1. udgave: Skinsyge. Side 467-81

[30s011] Blicher, Steen Steensen: Tulipanen (1932, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [a] 1. udgave: Tulipanen. Side 1-15

[30s021] Blicher, Steen Steensen: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der (1932, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [b] 1. udgave: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der. Side 17-45

[30s041] Blicher, Steen Steensen: De Udøbte. Efter Fransk (1932, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [c] 1. udgave: De Udøbte. Side 47-72

[30s058] Blicher, Steen Steensen: Faawal Hammeløw (1932, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [d] 1. udgave: Faawal Hammeløw. Side 73-91

[30s070] Blicher, Steen Steensen: Menneskelighed (1932, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [e] 1. udgave: Menneskelighed. [Skitse i dialoger]. Side 93-104

[30s101] Blicher, Steen Steensen: Halv Spansk og halv Dansk (1932, novelle(r))
1846 indgår i antologien: Gæa [s006] 1. udgave: Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18

[30s126] Blicher, Steen Steensen: Bettefanden (1932)
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73

[30s166] Blicher, Steen Steensen: Lella Zohra og Lella Hradudja (1932, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1k] 1. udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en Dansk). Side 174-89

[30s190] Blicher, Steen Steensen: Vaagekonen (1932, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2j] 1. udgave: Vaagekonen. Side 236-45

[30s202] Blicher, Steen Steensen: Kjerlighed i Vildmosen (1932, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3h] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen. I. Side 237-48

[30s225] Blicher, Steen Steensen: Valdbypigen (1932, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6j] 1. udgave: Valbypigen. Side 256-65

[30s237] Blicher, Steen Steensen: Kjerlighed i Vildmosen II (1932, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [7f] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen II. Side 247-50

[31] Blicher, Steen Steensen: Breve. 1809-37. ♦ 1932. 258 sider (1932)
[32] Blicher, Steen Steensen: Breve. 1838-47. ♦ 1933. 228 sider (1933)
kollaps Noter
 note til titel Indeholder også: Registrant over embedsbreve (1820-41). Tillæg til brevene.

[33] Blicher, Steen Steensen: Noter. 343 sider (1934)
kollaps Noter
 note til titel Indeholder: Forord. Blicher-Portrætter. Tillæg og rettelser. Registre I-VI. Efterslet. Fortegnelse over uvisse Blicher-skrifter.