Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Kornmodn

Blicher, St. St.: Kornmodn, (1839, novelle(r), dansk) BDsupp:sp808
af Steen Steensen Blicher
Detaljer
Kornmodn. ♦ Randers, Forfatterens Forlag, 1839. 127 sider
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Maskeraden. Side 1-25 (1839, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6b] Senere udgave: Maskeraden. Side 1-24
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3i] Senere udgave: Maskeraden. Side 415-40
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [d] Senere udgave: Maskeraden. Side 81-106
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s467] Senere udgave: Maskeraden. Side [467]-83
1929 i: Samlede Skrifter [24s020] Senere udgave: Maskeraden

[b] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48 (1839, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [4g] Senere udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 220-40
1871 i: Noveller [2m] Senere udgave: Skytten paa Aunsberg. Side 375-92
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3l] Senere udgave: Skytten paa Aunsberg. Side 491-514
1898 i: Udvalgte Noveller [2e] Senere udgave: Skytten på Aunsberg. Side 341-62
1898 indgår i: Spanioler og Franskmænd [f] Senere udgave: Skytten paa Aunsberg. Side 187-210
1904 i: Udvalgte Værker [2f] Senere udgave: Skytten paa Aunsberg. Side 225-39
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s509] Senere udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side [509]-23
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [h] Senere udgave: Skytten på Aunsberg. Side 299-318
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [e] Senere udgave: Skytten paa Aunsberg. Side 190-211
1929 i: Samlede Skrifter [24s044] Senere udgave: Skytten paa Aunsbjerg
1973 Senere udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Novelle. Træsnit af Henry Bailum. ♦ Johansens Bogtrykkeri, 1973. 31 sider, illustreret

[c] Blicher, St. St.: Baglænds. Side 49-83 (1839, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [4c] Senere udgave: Baglænds. Side 86-118
1871 i: Noveller [2o] Senere udgave: Baglæns. Side 405-32
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3k] Senere udgave: Baglænds. Side 455-90
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [e] Senere udgave: Baglænds. Side 110-43
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [t] Senere udgave: Baglænds. Side 635-58
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s384] Senere udgave: Baglæns. Novelle af Peer Spillemand. Udgivet af S. S. Blicher. Side [384]-406
1929 i: Samlede Skrifter [24s067] Senere udgave: Baglænds
kollaps Noter
 note til titel Et sidestykke til denne med titlen: Forlænds, blev aldrig trykt og manuskriptet er tilsyneladende gået tabt [jævnfør Steen Steensen Blicher's selvbiografi, side 39 i Udvalgte Værker, bind 1, 1982].  Link til ekstern webside adl.dk

[d] Blicher, St. St.: Landsbydoctoren. Side 84-95 (1839, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2i] Senere udgave: Landsbydoctoren. Side 226-35
1871 i: Noveller [2l] Senere udgave: Landsbydoctoren. Side 365-74
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3j] Senere udgave: Landsbydoktoren. Side 441-53
1898 indgår i: Jøderne paa Hald [e] Senere udgave: Landsbydoktoren. Side 135-47
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [s] Senere udgave: Landsbydoktoren. Side 623-31
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s501] Senere udgave: Landsbydoktoren. Side [501]-08
1929 i: Samlede Skrifter [24s101] Senere udgave: Landsbydoctoren

[e] Blicher, St. St.: Den jydske hvide Dame. Side 96-100 (1839, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [4i] Senere udgave: Den jydske, hvide Dame. Side 259-62
1871 i: Noveller [3b] Senere udgave: Den jydske hvide Dame. Side 129-32
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3m] Senere udgave: Den jydske hvide Dame. Side 515-20
1898 indgår i: Jøderne paa Hald [d] Senere udgave: Den jydske hvide Dame. Side 129-34
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s524] Senere udgave: Den jydske hvide Dame. Et Portræt, tegnet ad Mortuam. Side [524]-26
1929 i: Samlede Skrifter [24s113] Senere udgave: Den jydske hvide Dam

[f] Blicher, St. St.: Ved Christianssand. Side 101-04 (1839)
[g] Blicher, St. St.: Tale ved Maifesten. Side 105-11 (1839)
[h] Blicher, St. St.: Den 28de Mai 1839. Side 112-13 (1839, digte)
[i] Blicher, St. St.: Hvor der er vakkert i den Præstegaard. Side 114-15 (1839, digte)
[j] Blicher, St. St.: Et dansk Kløverblad. Side 116-20 (1839, digte)
[k] Blicher, St. St.: Tale og Sang på Himmelbjerget, den 1ste i Høstmaaneden 1839. Side 121-25 (1839, digte)
[l] Blicher, St. St.: Natten før Slaget. Værnersang. Side 126-27 (1839, digte)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.