Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Samlede Noveller og Skitser

Blicher, St. St.: Samlede Noveller og Skitser, (1905-07, novelle(r), dansk) 👓
af Steen Steensen Blicher
noter af Hans Hansen, f 1869
Detaljer
Samlede Noveller og Skitser. Med oplysende Noter af Hans Hansen. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1905-07. 1.-3. Bind, 580 [1] + 503 + 612 [3] sider. Pris: kr. 9,00
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 3. bind, 2 upaginerede sider til slut: [Note om udgaven, bla.: Denne Udgave af Blichers Noveller og Skitser indeholder det samme som P. Hansens med Undtagelse af "Leonore" ...].
 url Fuld visning af bogen (bind 1, farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1, sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning (bind 1) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning (bind 2) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning (bind 3) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[1s007] Blicher, St. St.: Jyske Røverhistorier. Side 7-10 (1905, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1s001] 1. udgave: Jydske Røverhistorier. 1823. Side [1]-8
kollaps Noter
 note til titel Side 10-11: [Noter].
[1s012] Blicher, St. St.: Oldsagn på Alheden. Brudstykke af et Brev. Side [12]-20 (1905, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1s009] 1. udgave: Oldsagn paa Alheden. Brudstykke af et Brev. 1823. Side [9]-24
kollaps Noter
 note til titel Side 20-21: [Noter].
[1s022] Blicher, St. St.: En Landsbydegn Dagbog. Side [22]-47 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
kollaps Noter
 note til titel Side 47-49: [Noter].
[1s050] Blicher, St. St.: Den barnløse Kone. En jydsk Legende. Side [50]-53 (1905, novelle(r))
1921 i: Samlede Skrifter [7s043] Senere udgave: Den barnløse Kone
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Side 53: [Noter].
 note til titel Tidligere trykt i: Læsefrugter, bind 23 (1824), side 250-54. Med undertitlen: En jydsk Legende [signeret Charadrius pluvialis].
[1s054] Blicher, St. St.: Josepha. Side [54]-66 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1b] 1. udgave: Josepha. Side 40-58
kollaps Noter
 note til titel Side 66: [Noter].
[1s067] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side [67]-73 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67
kollaps Noter
 note til titel Side 73: [Noter].
[1s074] Blicher, St. St.: Nøddaaben. Side [74]-77 (1905, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1s101] 1. udgave: Nøddaaben. 1824. Side [101]-08
kollaps Noter
 note til titel Side 77-78: [Note, gengiver: Noget mere om "Nøddaaben", signeret N. Blicher, oprindelig trykt i: Læsefrugter, bind 26 (1824), side 425].
[1s079] Blicher, St. St.: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side [79]-90 (1905, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4a] 1. udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18
kollaps Noter
 note til titel Side 91: [Noter].
[1s092] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side [92]-129 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63
kollaps Noter
 note til titel Side 129-30: [Noter].
[1s131] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side [131]-62 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213
kollaps Noter
 note til titel Side 162-63: [Noter].
[1s164] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side [164]-77 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35
kollaps Noter
 note til titel Side 178: [Noter].
[1s178] Blicher, St. St.: Præstehistorier. Side [178]-95 (1905, novelle(r))
af Ole Bork (1772-1846)
1862 i: Gamle og nye Noveller [8d] 1. udgave: Præstehistorier. Side 70-90
kollaps Noter
 note til titel Side.
[1s196] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. En Kriminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tillige med tvende Optegnelser af Præsten i Aalsø). Side [196]-225 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76
kollaps Noter
 note til titel Side 225-26: [Noter].
[1s227] Blicher, St. St.: Keltringliv. Side [227]-42 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59
kollaps Noter
 note til titel Side 242-44: [Noter].
[1s245] Blicher, St. St.: Ebbe. Et Sagn fra Hids Herred. Side [245]-53 (1905, novelle(r))
af Ole Bork (1772-1846)
1862 i: Gamle og nye Noveller [8b] 1. udgave: Ebbe. Et Sagn fra Hidsherred. Side 24-35
kollaps Noter
 note til titel Side 253: [Noter].
[1s254] Blicher, St. St.: De tre Klokker. Side [254]-77 (1905, novelle(r))
af Ole Bork (1772-1846)
1862 i: Gamle og nye Noveller [8c] 1. udgave: De tre Klokker. En Fortælling fra Hidsherred. Side 36-69
kollaps Noter
 note til titel Side 277: [Noter].
[1s278] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side [278]-99 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90
kollaps Noter
 note til titel Side 299-300: [Noter].
[1s301] Blicher, St. St.: Juleferierne. (Af en gammel Skolemands Erindringer). Side [301]-52 (1905, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200
kollaps Noter
 note til titel Side 353-54: [Noter].
[1s355] Blicher, St. St.: Eneboeren paa Bolbjerg. Side [355]-72 (1905, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74
kollaps Noter
 note til titel Side 372-73: [Noter].
[1s374] Blicher, St. St.: Marie. En Erindring fra Vesterhavet. Side [374]-88 (1905, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65
kollaps Noter
 note til titel Side 388-90: [Noter].
[1s391] Blicher, St. St.: Fjorten Dage i Jylland. Side [391]-492 (1905, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214
kollaps Noter
 note til titel Side 493-96.
[1s497] Blicher, St. St.: Færgeborg. Side [497]-500 (1905, novelle(r))
1839 indgår i: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg til Skagen [s080] 1. udgave: Færgeborg. Side 80-86
kollaps Noter
 note til titel Side 500: [Noter].
[1s501] Blicher, St. St.: Landsbydoktoren. Side [501]-08 (1905, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [d] 1. udgave: Landsbydoctoren. Side 84-95
kollaps Noter
 note til titel Side 508: [Note].
[1s509] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsbjerg. Side [509]-23 (1905, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48
kollaps Noter
 note til titel Side 523: [Noter].
[1s524] Blicher, St. St.: Den jydske hvide Dame. Et Portræt, tegnet ad Mortuam. Side [524]-26 (1905, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [e] 1. udgave: Den jydske hvide Dame. Side 96-100
kollaps Noter
 note til titel Side 526: [Noter].
[1s527] Blicher, St. St.: Høstferierne. Af en gammel Skolemands Erindringer. Side 527-79 (1905, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79
kollaps Noter
 note til titel Side 579-80: [Noter].
[2s007] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side [7]-16 (1906, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40
kollaps Noter
 note til titel Side 16-17: [Noter].
[2s018] Blicher, St. St.: Eneste Barn. Side [18]-29 (1906, novelle(r))
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54
kollaps Noter
 note til titel Side 30: [Noter].
[2s031] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jyske Mundarter. Side [31]-57 (1906, novelle(r))
noter af Henrik Ussing (1877-1946)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 58-68: [Noter, Tekstredationen, de sproglige Noter og Oversigt over Forfatterens Jysk-Retskrivning er besørget af Henrik Ussing].
[2s069] Blicher, St. St.: Vinhandleren og Herremanden. Side [69]-104 (1906, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101
kollaps Noter
 note til titel Side 104-05: [Noter].
[2s106] Blicher, St. St.: Livø. Side [106]-33 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6a] 1. udgave: Livø. Side 1-46
kollaps Noter
 note til titel Side 133: [Noter].
[2s134] Blicher, St. St.: Kæresterier i Vesterjylland. Side [134]-41 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6b] 1. udgave: Kjeresterier i Vesterjylland. I Billedrække. Side 47-62
kollaps Noter
 note til titel Side 141: [Note].
[2s142] Blicher, St. St.: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side [142]-58 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6d] 1. udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 111-39
kollaps Noter
 note til titel Side 158: [Noter].
[2s159] Blicher, St. St.: En jysk Mordbrænderhistorie. Side [159]-65 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6e] 1. udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53
kollaps Noter
 note til titel Side 165: [Noter].
[2s166] Blicher, St. St.: Firkløveret. Side [166]-77 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7a] 1. udgave: Fiirkløveret, troværdig Fortælling. Side 1-22
kollaps Noter
 note til titel Side 177: [Noter].
[2s178] Blicher, St. St.: Rødstenen paa Fur. Side [178]-89 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7b] 1. udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44
kollaps Noter
 note til titel Side 189: [Noter].
[2s190] Blicher, St. St.: En jysk Røverhistorie. Med mere, hvad dertil hører. Side [190]-201 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7e] 1. udgave: En jydsk Røverhistorie, med Mere, hvad dertil hører. Side 97-117
kollaps Noter
 note til titel Side 201: [Note].
[2s202] Blicher, St. St.: Stodderkongen. Side [202]-10 (1906, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s01] 1. udgave: Stodderkongen. Side 1-16
kollaps Noter
 note til titel Side 210: [Noter].
[2s211] Blicher, St. St.: Guillaume de Martonniére. Side [211]-20 (1906, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s17] 1. udgave: Guillaume de Martonnière. Side 17-32
kollaps Noter
 note til titel Side 220: [Noter].
[2s221] Blicher, St. St.: Et Eventyr på Himmelbjerget i 1843. Side [221]-32 (1906, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s68] 1. udgave: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side 68-88
kollaps Noter
 note til titel Side 232: [Noter].
[2s233] Blicher, St. St.: En Herremand på Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand både her og der. Side [233]-45 (1906, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [s017] 1. udgave: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der. Side 17-45
kollaps Noter
 note til titel Side 245: [Note].
[2s246] Blicher, St. St.: De Udøbte. Fortælling i Billeder. Side [246]-56 (1906, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [s047] 1. udgave: De Udøbte. Side 47-72
kollaps Noter
 note til titel Side 256: [Noter].
[2s247] Blicher, St. St.: Faawal Hammeløw. Side [257]-64 (1906, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [s073] 1. udgave: Faawal Hammeløw. Side 73-91
kollaps Noter
 note til titel Side 264: [Noter].
[2s265] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side [265]-89 (1906, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73
kollaps Noter
 note til titel Side 289-90: [Noter].
[2s291] Blicher, St. St.: Kærlighed i Vildmosen I. Side [291]-98 (1906, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3h] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen. I. Side 237-48
kollaps Noter
 note til titel Side 298-99: [Noter].
[2s300] Blicher, St. St.: Kærlighed i Vildmosen II. Side [300]-02 (1906, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [7f] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen II. Side 247-50
[2s305] Blicher, St. St.: Peer Spillemand. (En litterær Notice, meddelt af ham selv i et Brev til Redaktionen). Side [305]-10 (1906, novelle(r))
1899 indgår i: Skizzer og Bladartikler [s090] 1. udgave: Peer Spillemand. Side 90-97
kollaps Noter
 note til titel Side 310-11: [Noter].
[2s312] Blicher, St. St.: Eva. Side [312]-32 (1906, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84
kollaps Noter
 note til titel Side 332-33: [Noter].
[2s334] Blicher, St. St.: Jordbærret. Side [334]-45 (1906, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2c] 1. udgave: Jordbärret. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 117-33
kollaps Noter
 note til titel Side 345: [Noter].
[2s346] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side [346]-66 (1906, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84
kollaps Noter
 note til titel Side 366: [Noter].
[2s367] Blicher, St. St.: Peer Spillemands Skibsjournal. (Holdt paa en Sørejse fra København til Aalborg). Side [367]-83 (1906, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53
kollaps Noter
 note til titel Side 383: [Noter].
[2s384] Blicher, St. St.: Baglæns. Novelle af Peer Spillemand. Udgivet af S. S. Blicher. Side [384]-406 (1906, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [c] 1. udgave: Baglænds. Side 49-83
kollaps Noter
 note til titel Side 406: [Noter].
[2s407] Blicher, St. St.: Julianes Giftermaal. Novelle af Peer Spillemand. Gennemset, rettet og forbedret af S. S. Blicher. Side [407]-23 (1906, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s102] 1. udgave: Julianes Giftermaal. Side 102-25
kollaps Noter
 note til titel Side 423: [Noter].
[2s424] Blicher, St. St.: Kærlighed paa Dagvognen. Meddelt af Peer Spillemand. Og udgivet af S. S. Blicher. Side [424]-51 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6c] 1. udgave: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110
kollaps Noter
 note til titel Side 451-52: [Noter].
[2s453] Blicher, St. St.: Min syv og tyvende og sidste Kærlighedshistorie. Forfalt af Peer Spillemand. Forsynet med Noter af hans Fætter. Side [453]-63 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7c] 1. udgave: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Fortalt af Peer Spillemand. Forsynet med Noter af hans Fætter. Side 45-62
kollaps Noter
 note til titel Side 463: [Noter].
[2s464] Blicher, St. St.: Kærlighed i Pinen. Fortælling af Peer Spillemand. Verificeret af hans Fætter. Side [464]-75 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7f] 1. udgave: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peder Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 119-38
kollaps Noter
 note til titel Side 475: [Noter].
[2s476] Blicher, St. St.: To paa een Hest. Poetisk Maleri af S. S. B. og P. Sp. Side [476]-90 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7h] 1. udgave: To paa een Hest. Poetisk Maleri af S. S. B. og P. Sp. Side 163-91
kollaps Noter
 note til titel Side 490: [Note].
[2s491] Blicher, St. St.: Menneskelighed. Skitse i Dialoger. Side [491]-95 (1906, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [s093] 1. udgave: Menneskelighed. [Skitse i dialoger]. Side 93-104
kollaps Noter
 note til titel Side 495: [Note].
[2s496] Blicher, St. St.: Valbypigen. (Fortalt af Peer Spillemand). Side [496]-502 (1906, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6j] 1. udgave: Valbypigen. Side 256-65
[3s007] Blicher, St. St.: Fruentimmerhaderen. Side [7]-33 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1d] 1. udgave: Fruentimmerhaderen. Side 68-106
kollaps Noter
 note til titel Side 33: [Noter].
[3s034] Blicher, St. St.: Kærlighed i Syden. Side [34]-68 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3b] 1. udgave: Kjerlighed i Syden. Side 75-126
kollaps Noter
 note til titel Side 68: [Noter].
[3s069] Blicher, St. St.: Krybskytten. Side [69]-85 (1907, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4f] 1. udgave: Krybeskytten. Side 222-48
kollaps Noter
 note til titel Side 85: [Noter].
[3s086] Blicher, St. St.: Urtepotten. Side [86]-105 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3e] 1. udgave: Urtepotten. Side 178-208
kollaps Noter
 note til titel Side 106: [Noter].
[3s107] Blicher, St. St.: Stakkels Louis. Side [107]-30 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229
kollaps Noter
 note til titel Side 130: [Noter].
[3s131] Blicher, St. St.: Den sachsiske Bondekrig. Side [131]-78 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3a] 1. udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 1-75
kollaps Noter
 note til titel Side 178: [Noter].
[3s179] Blicher, St. St.: Sildig Opvaagnen. Side [179]-99 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2b] 1. udgave: Sildig Opvaagnen. Side 85-116
kollaps Noter
 note til titel Side 199: [Note].
[3s200] Blicher, St. St.: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side [200]-17 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3g] 1. udgave: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side 229-54
kollaps Noter
 note til titel Side 217: [Note].
[3s218] Blicher, St. St.: Fiore og Fioretta. Side [218]-31 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3f] 1. udgave: Fiore og Fioretta. Side 209-28
kollaps Noter
 note til titel Side 231: [Noter].
[3s232] Blicher, St. St.: De døve Mand og den blinde Kone. Side [232]-50 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3d] 1. udgave: Den döve Mand og den blinde Kone. Side 149-78
kollaps Noter
 note til titel Side 250: [Note].
[3s251] Blicher, St. St.: Den svenske Major. Side [251]-61 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2e] 1. udgave: Den svenske Major. Side 176-92
kollaps Noter
 note til titel Side 261: [Note].
[3s262] Blicher, St. St.: Fire Perioder. Side [262]-78 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3i] 1. udgave: Fire Perioder. Side 285-308
kollaps Noter
 note til titel Side 278: [Noter].
[3s279] Blicher, St. St.: Maria de Carmo. Side [279]-93 (1907, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5d] 1. udgave: Maria de Carmo. Side 215-36
kollaps Noter
 note til titel Side 293: [Noter].
[3s294] Blicher, St. St.: Falddøren. Side [294]-309 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3c] 1. udgave: Falddören. Side 127-49
kollaps Noter
 note til titel Side 309: [Noter].
[3s310] Blicher, St. St.: Telse. Fortælling fra Ditmarskerkrigen. Side [310]-68 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85
kollaps Noter
 note til titel Side 368: [Noter].
[3s369] Blicher, St. St.: Letacq. Side [369]-415 (1907, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4b] 1. udgave: Letacq. Side 19-87
kollaps Noter
 note til titel Side 415: [Noter].
[3s416] Blicher, St. St.: Den Prøvende. Side [416]-27 (1907, novelle(r))
af Ole Bork (1772-1846)
1862 i: Gamle og nye Noveller [8e] 1. udgave: Den Prøvende. Side 91-107
kollaps Noter
 note til titel Side 427: [Note].
[3s428] Blicher, St. St.: Eremitten ved Grenaa. Ulykkesprofeten. Side [428]-40 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2i] 1. udgave: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303
kollaps Noter
 note til titel Side 440: [Noter].
[3s441] Blicher, St. St.: Hævnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side [441]-66 (1907, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4c] 1. udgave: Hävnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side 87-124
kollaps Noter
 note til titel Side 466: [Noter].
[3s467] Blicher, St. St.: Maskeraden. Side [467]-83 (1907, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [a] 1. udgave: Maskeraden. Side 1-25
kollaps Noter
 note til titel Side 483: [Note].
[3s484] Blicher, St. St.: Hannibal. Et historisk Maleri. Side [484]-98 (1907, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s001] 1. udgave: Hannibal. Side 1-25
kollaps Noter
 note til titel Side 498: [Noter].
[3s499] Blicher, St. St.: Erik Hakonsøn. En historisk Billedrække. Side [499]-512 (1907, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s026] 1. udgave: Erik Hakonson. Side 26-46
kollaps Noter
 note til titel Side 512: [Noter].
[3s513] Blicher, St. St.: Kniplerinden. Side [513]-33 (1907, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7d] 1. udgave: Kniplerinden. Side 63-96
kollaps Noter
 note til titel Side 533: [Noter].
[3s534] Blicher, St. St.: Ravnen. Side [534]-47 (1907, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7g] 1. udgave: Ravnen. Side 139-62
kollaps Noter
 note til titel Side 547: [Note].
[3s548] Blicher, St. St.: Den hule Eg. Side [548]-59 (1907, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s33] 1. udgave: Den hule Eeg. Side 33-52
kollaps Noter
 note til titel Side 559: [Noter].
[3s560] Blicher, St. St.: Le petit-Maître d'École. Side [560]-68 (1907, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s53] 1. udgave: Le Petitmaître d'Ecole. Side 53-67
kollaps Noter
 note til titel Side 568: [Note].
[3s569] Blicher, St. St.: Skinsyge. En virkelig Begivenhed. Side [569]-77 (1907, novelle(r))
1845 indgår i antologien: Gæa [s017] 1. udgave: Skinsyge. En virkelig Begivenhed, fortalt af St. St. Blicher. Side [17]-27
kollaps Noter
 note til titel Side 577: [Noter].
[3s578] Blicher, St. St.: Tulipanen. Side [578]-84 (1907, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [s001] 1. udgave: Tulipanen. Side 1-15
kollaps Noter
 note til titel Side 584: [Noter].
[3s585] Blicher, St. St.: Halv spansk halv dansk. Side [585]-94 (1907, novelle(r))
1846 indgår i antologien: Gæa [s006] 1. udgave: Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18
kollaps Noter
 note til titel Side 594: [Noter].
[3s595] Blicher, St. St.: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en dansk). Side [595]-604 (1907, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1k] 1. udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en Dansk). Side 174-89
kollaps Noter
 note til titel Side 604: [Noter].
[3s605] Blicher, St. St.: Vaagekonen. En Hispitalskonversation. Side [605]-12 (1907, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2j] 1. udgave: Vaagekonen. Side 236-45
kollaps Noter
 note til titel Side 612: [Note].

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.