Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Noveller og Digte

Blicher, S. S.: Samlede Noveller og Digte, (1840, novelle(r), dansk) BDsupp:sp808 👓
af Steen Steensen Blicher
Detaljer
Samlede Noveller og Digte. Supplement-Bind. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 230 sider.
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Nyeste Noveller og Digte.
 note til titel 2 upaginerede sider: Rettelser.
kollaps Indhold

[s001] Blicher, S. S.: Høstferierne. Side 1-79 (1840, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6c] Senere udgave: Høstferierne. Side 25-102
1871 i: Noveller [2i] Senere udgave: Høstferierne. Side 255-321
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3n] Senere udgave: Høstferierne. Side 521-602
1891 indgår i: Juleferierne og Høstferierne [b] Senere udgave: Høstferierne. Side 70-136
1898 i: Udvalgte Noveller [2f] Senere udgave: Høstferierne. Side 363-442
1898 indgår i: Juleferierne [b] Senere udgave: Høstferierne. Side 87-166
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [v] Senere udgave: Høstferierne. Side 679-731
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s106] Senere udgave: Ell aa Visti. Side [106]-09
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s104] Senere udgave: Pe' Sywsprings Vihs. Side [104]-05
1904 i: Udvalgte Værker [2g] Senere udgave: Høstferierne. Side 243-96
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s527] Senere udgave: Høstferierne. Af en gammel Skolemands Erindringer. Side 527-79
1915 indgår i: Udvalgte Noveller II [b] Senere udgave: Høstferierne. [Uddrag]. Side 80-125
1921 i: Samlede Skrifter [8s044] Senere udgave: En Aften-Underholdning på Dagbjerg Dos
1929 i: Samlede Skrifter [24s124] Senere udgave: Høstferierne
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Består af delene: Gamle Bekjendtere. Nye Ansigter. Pe' Syvspring. Oles Levnetsløb. Fuldmægtigen. Duellen. Slutningen af Oles Levnetsløb. En Skibspræken paa Landet. Høstgildet.
 note til titel Heri indarbejdet den tidligere selvstændigt trykte novelle: En Aften-Underholdning paa Daubjerg Dos, oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 1, januar 1827, side 102-07.

[s079] Blicher, S. S.: Brage og Idun. [Digt]. Side 79-80 (1840, digte)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Du som i Odins Kæmpeslot.
 note til titel Oprindelig trykt i: Brage og Idun, bind 1, hæfte 1, 1839, side 259-60.

[s081] Blicher, S. S.: Efteraarserindringer fra en Sommerreise i Sverrig i Aaret 1836. [Digte]. Side 81-124 (1840, digte)
1837 1. udgave: Efteraarserindringer fra en Sommerreise i Sverige i Aaret 1836. ♦ Randers, Fr. Smiths Forlag, 1837. 64 sider

[s124] Blicher, S. S.: Epilog. (Den 28de October 1823). [Digt]. Side 124-25 (1840, digte)
[s125] Blicher, S. S.: Epilog. (Efter en Forestilling for Huusarme i Viborg). [Digt]. Side 125-27 (1840, digte)
[s127] Blicher, S. S.: Prolog. (Paa et Privattheaters Stiftelsesdag). [Digt]. Side 127-28 (1840, digte)
1827 1. udgave: Gefion. Nytaarsgave for 1827, udgiven af Elisa Beyer. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, [1827]. [10] + 288 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Gefion. Nytaarsgave for 1827. 1828, side 78-79.

[s129] Blicher, S. S.: Prolog. (Til en Forestilling i Skive til Bedste for dem der fryse i Vinteren 1829-30. Foranstaltet af en menneskekjærlig Læge paa hans Sølvbryllupsdag). [Digt]. Side 129-30 (1840, digte)
[s130] Blicher, S. S.: Aaret 1828ves Afsked og Hilsen til det Nye. [Digt]. Side 130-32 (1840, digte)
[s132] Blicher, S. S.: Prolog. (Ved Avisens Slutning d. 31 December 1829). [Digt]. Side 132-33 (1840, digte)
[s133] Blicher, S. S.: Epilog. (Fremsagt ved en Forestilling af hvis Indtægt oprettedes en Bombebøsse i Randers). [Digt]. Side 133-35 (1840, digte)
[s135] Blicher, S. S.: Til Frue Viinholts Fødselsdag. [Digt]. Side 135-37 (1840, digte)
[s137] Blicher, S. S.: Psalmer ved Oldingen Niels Blichers Jordefærd. [Digte]. Side 137-38 (1840, digte)
[s139] Blicher, S. S.: Over en forhaabet Svigersøn. (Den 9de December 1834). [Digt]. Side 139-40 (1840, digte)
[s140] Blicher, S. S.: Psalme ved Agger Kirkes Indvielse 1838. [Digt]. Side 140-41 (1840, digte)
[s142] Blicher, S. S.: Til den jeg mener, Hvem Mange kjende og ligesaa Mange elske. [Digt]. Side 142-44 (1840, digte)
[s144] Blicher, S. S.: Bautasteen over Ole Worm. [Digt]. Side 144-46 (1840, digte)
[s147] Blicher, S. S.: Over en værdig Kone. [Digt]. Side 147 (1840, digte)
[s148] Blicher, S. S.: Hans Brøchner i Elbek. [Digt]. Side 148-49 (1840, digte)
[s149] Blicher, S. S.: Farvel Hans Christian! [Digt]. Side 149-51 (1840, digte)
[s151] Blicher, S. S.: Sophie Amalie. [Digt]. Side 151-53 (1840, digte)
[s154] Blicher, S. S.: Endnu en ganske ny Vise om Tym Sællandsfa'r. [Digt]. Side 154-58 (1840, digte)
[s159] Blicher, S. S.: En Vise om Søeslaget ved Femern. [Digt]. Side 159-61 (1840, digte)
[s162] Blicher, S. S.: En anden ny Vise om en Sømand og en Landmand. (Synges som Hammernes Vise). [Digt]. Side 162-65 (1840, digte)
1924 Senere udgave: Søren Kanne. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Hjorths Tryk, 1924. [10] sider
1949 Senere udgave: Søren Kanne. En Vise om en Sømand og en Landsmand. Illustreret af Fritz Syberg. ♦ København, J.H. Schultz, 1949. [24] sider
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Det blæste en Storm udi Kattegat.
 note til titel Oprindelig trykt i: Randers Avis, nr. 156 (15-11-1838), spalte 5-6, med titlen: En anden ny Vise om en Sømand og en Landmand.
 note til titel Trykt i Brage og Idun, I, 1839 under titlen: Søren Kanne.

[s166] Blicher, S. S.: Peder Lykke. (Dansk Folkevise). [Digt]. Side 166-69 (1840, digte)
[s169] Blicher, S. S.: Ringen. (Omarbejdet efter det Nygræske). [Digt]. Side 169-73 (1840, digte)
[s173] Blicher, S. S.: Dugdraaben. [Digt]. Side 173-74 (1840, digte)
[s175] Blicher, S. S.: Haabet! [Digt]. Side 175-77 (1840, digte)
[s177] Blicher, S. S.: Trækfuglene. Naturconcert. [Digt]. Side 177-221 (1840, digte)
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider

[s221] Blicher, S. S.: En ganske ny Vise om en Kroermand og hans Søn. (Synges som Niels Ebbesens Vise). [Digt]. Side 221-25 (1840, digte)
1838 1. udgave: En ganske ny Vise om en Kroermand og hans Søn,. ♦ Randers, Boghandler Smith, [1838]. 8 sider

[s226] Blicher, S. S.: Min Svanesang. [Digt]. Side 226-30 (1840, digte)
1839 1. udgave: Maigave fra Danmarks Digterhave for 1839. Udgivet af J. H. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1839. 152 sider
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Længe er det siden jeg var ung.
 note til titel Oprindelig trykt i: Maigave for Danmarks Digterhave for 1839, side 56-60.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.