Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Noveller

Blicher, St. St.: Noveller, (1871, novelle(r), dansk)
af Steen Steensen Blicher
redigeret af P. Hansen
Detaljer
Noveller. I Udvalg ved P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1871. 3 Bind
kollaps Indhold

[1a] Blicher, St. St.: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv optegnede af ham selv i Aaret 1845. Side v-lvii (1871)
1846 i: Gamle og nye Noveller [1b] 1. udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv. Side v-lxii

[1b] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 1.35 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[1c] Blicher, St. St.: Gyldholm. Side 36-51 (1871, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4a] 1. udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18

[1d] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 52-99 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[1e] Blicher, St. St.: Stakkels Louis. Side 100-30 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229

[1f] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 131-70 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[1g] Blicher, St. St.: Eva. Side 171-97 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84

[1h] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side 198-223 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[1i] Blicher, St. St.: Kjærlighed paa Dagvognen. Side 224-58 (1871, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6c] 1. udgave: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110

[1j] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Pinen. Side 259-73 (1871, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7f] 1. udgave: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peder Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 119-38

[1k] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 274-91 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[1l] Blicher, St. St.: Præstehistorier. Side 292-309 (1871, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8d] 1. udgave: Præstehistorier. Side 70-90

[1m] Blicher, St. St.: Skibsjournal. Side 310-29 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53

[1n] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. Side 330-66 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[2a] Blicher, St. St.: Kjæltringliv. Side 1-21 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[2b] Blicher, St. St.: Telse. Side 22-94 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[2c] Blicher, St. St.: Ebbe. Side 95-104 (1871, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8b] 1. udgave: Ebbe. Et Sagn fra Hidsherred. Side 24-35

[2d] Blicher, St. St.: De tre Klokker. Side 105-35 (1871, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8c] 1. udgave: De tre Klokker. En Fortælling fra Hidsherred. Side 36-69

[2e] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 136-44 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[2f] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side 144-71 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90

[2g] Blicher, St. St.: Eremitten ved Grenaa. Side 172-88 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2i] 1. udgave: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303

[2h] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 189-254 (1871, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[2i] Blicher, St. St.: Høstferierne. Side 255-321 (1871, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79

[2j] Blicher, St. St.: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 322-45 (1871, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74

[2k] Blicher, St. St.: Marie. Side 346-64 (1871, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[2l] Blicher, St. St.: Landsbydoctoren. Side 365-74 (1871, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [d] 1. udgave: Landsbydoctoren. Side 84-95

[2m] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsberg. Side 375-92 (1871, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48

[2n] Blicher, St. St.: Guillaume de Martonniere. Side 393-404 (1871, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s17] 1. udgave: Guillaume de Martonnière. Side 17-32

[2o] Blicher, St. St.: Baglæns. Side 405-32 (1871, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [c] 1. udgave: Baglænds. Side 49-83

[2p] Blicher, St. St.: Julianes Giftermaal. Side 433-54 (1871, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s102] 1. udgave: Julianes Giftermaal. Side 102-25

[3a] Blicher, St. St.: Fjorten Dage i Jylland. Side 1-128 (1871, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[3b] Blicher, St. St.: Den jydske hvide Dame. Side 129-32 (1871, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [e] 1. udgave: Den jydske hvide Dame. Side 96-100

[3c] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 133-45 (1871, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[3d] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 146-79 (1871, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider

[3e] Blicher, St. St.: Vinhandleren og Herremanden. Side 180-225 (1871, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101

[3f] Blicher, St. St.: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 226-34 (1871, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6e] 1. udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53

[3g] Blicher, St. St.: Livø. Side 235-69 (1871, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6a] 1. udgave: Livø. Side 1-46

[3h] Blicher, St. St.: Rødstenen paa Fur. Side 270-84 (1871, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7b] 1. udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44

[3i] Blicher, St. St.: Firkløveret. Side 285-300 (1871, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7a] 1. udgave: Fiirkløveret, troværdig Fortælling. Side 1-22

[3j] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side 301-33 (1871, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73

[3k] Blicher, St. St.: Eneste Barn. Side 334-48 (1871, novelle(r))
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54

[3l] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Vildmosen I. Side 349-58 (1871, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3h] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen. I. Side 237-48

[3m] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Vildmosen II. Side 359-62 (1871, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [7f] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen II. Side 247-50

[3n] Blicher, St. St.: Valbypigen. Side 363-71 (1871, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6j] 1. udgave: Valbypigen. Side 256-65