Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Noveller

Blicher, S. S.: Samlede Noveller, (1833-44, novelle(r), dansk) BDsupp:sp808 👓
af Steen Steensen Blicher
Detaljer
Samlede Noveller. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1833-36. 1-5. Deel. Randers, forlagt af Boghandler N. Schmidt, 1844. 6-7. Deel
kollaps Noter
 note til titel Deel 6-7 har også titlen: Min Vinterbestilling i 1842 & 1843.
 note til titel Ifølge Erslew udkom 1. Del også i 2. Udg. 1833.
 note til titel Deel 1, side [i]-v: Subscribenterne.
 note til titel Deel 4, 2 upaginerede sider: Senere tilkomne Subscribenter.
 note til titel Deel 6 og 7 har navneformen St. St. Blicher på titelbladet.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek, Første Deel
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek, Anden Deel
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek, Tredie Deel
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek, Fjerde Deel
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek, Femte Deel
 anmeldelse Allernyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 15-1-1833 [Anmeldelse af H.C. Wosemose]. Wosemose, Hans Christian Hans Christian Wosemose
 anmeldelse Dansk Litteraturtidende, nr. 10, 1833, side 145-53 [Anmeldelse].
 anmeldelse Maanedsskrift for Litteratur, 13. bind (1835), side 401-18 [Anmeldelse, bindene 1-4 af J.N. Madvig]. Madvig, J.N. J.N. Madvig
 anmeldelse Dannora, 1. bind (1836), side 393-94 [Anmeldelse].
 anmeldelse Jeppe Aakjær: Steen Steensen Blichers Livs-Tragedie. I Breve og Aktstykker. 2. Bind, 1904, side 10-46. Link til ekstern webside http://archive.org/stream/steensteensenbl00aakjgoog#page/n25/mode/2up Åkjær, Jeppe Jeppe Aakjær
kollaps Indhold

[1a] Blicher, S. S.: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40 (1833, novelle(r))
andet: Marie Grubbe (1643-1718)
1846 i: Gamle og nye Noveller [5d] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 110-48
1871 i: Noveller [1b] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1.35
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1e] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 25-66
1890 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Med Oplysninger udgivet af "Dansklærerforeningen" ved Gerh. Hornemann. ♦ København, C.A. Reitzels Forlag, 1890. 48 sider. (Danske Forfattere, No. 10)
1898 i: Udvalgte Noveller [1a] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
1898 indgår i: Jøderne paa Hald [b] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 57-98
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [a] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 3-34
1904 i: Udvalgte Værker [1b] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 17-45
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s022] Senere udgave: En Landsbydegn Dagbog. Side [22]-47
1905 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Udgivet af Forening for Boghaandværk. ♦ ([i Kommission hos F. Hendriksen]), 1905. 37 [2] sider, illustreret. Pris: kr. 10,00
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [b] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 58-94
1911 indgår i: Udvalgte Noveller [d] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 97-134
1917 Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. ♦ København, Hage & Clausen, 1917. 79 sider, illustreret. (Miniatur-Biblioteket)
1921 i: Samlede Skrifter [7s001] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog
1924 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Med Indledning og Noter af Gerh. Hornemann. 2. omarbejdede Udg. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1924. liii + 44 sider. Pris: kr. 1,25
1926 indgår i: Jydske Noveller [a] Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Side 1-34
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [a] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 5-36
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [a] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 19-51
1933 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Med Træsnit af Povl Christensen. ♦ København, Selskabet for Grafisk Kunst, 1933. 52 sider, illustreret
1933 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Johs. Nørvig. 3. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1933. xvi + 42 sider
1938 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Johs. Nørvig. 4. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1938. xvii + 42 sider
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [a] Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Side 9-35
1941 indgår i: Præsten i Vejlby [b] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog
1944 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Johannes Nørvig. 5. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1944. xix + 42 sider
1948 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Johs. Nørvig. 6. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1948. xix + 42 sider. Pris: kr. 1,65
1953 i: Noveller og Digte [1a] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog
1956 indgår i: Udvalgte Noveller [s019] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. (1824). Side [19]-67
1964 i: Udvalgte Noveller [1s011] Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. (1824). Side [11]-40
1967 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Med Træsnit af Povl Christensen
1975 Senere udgave: En landsbydegns dagbog. Teksten gengives med moderne retskrivning. Ill. af Hans Smidth. ♦ Lademann, [1975]. 39 sider, illustreret (27 cm)
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Oprindelig trykt i: Læsefrugter, bind 23 (1824), side 145-187 med titlen: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Fundet, gjennemset og udgivet af S. S. Blicher.

[1b] Blicher, S. S.: Josepha. Side 40-58 (1833, novelle(r))
1840 indgår i antologien: Tidsnornerne [s15-43] Senere udgave: Et Eventyr paa Heden. Side 15-43
1846 i: Gamle og nye Noveller [1c] Senere udgave: Josepha. Side 1-18
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1f] Senere udgave: Josepha. Side 67-87
1898 indgår i: Spanioler og Franskmænd [a] Senere udgave: Josepha. Side 5-25
1904 i: Udvalgte Værker [1c] Senere udgave: Josepha. Side 49-61
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s054] Senere udgave: Josepha. Side [54]-66
1921 i: Samlede Skrifter [7s051] Senere udgave: Et Eventyr paa Heden
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Oprindelig trykt i: Læsefrugter, bind 23 (1824), side 273-91, med titlen: Et Eventyr paa Heden. Meddelt paa anden Haand af S. S. Blicher.

[1c] Blicher, S. S.: Prästen i Thorning. Side 58-67 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1d] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 19-27
1871 i: Noveller [2e] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 136-44
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1g] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 89-100
1898 i: Udvalgte Noveller [1b] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 41-50
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [b] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 37-46
1904 i: Udvalgte Værker [1d] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 65-73
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s067] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side [67]-73
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [s085] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 85-98
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [h] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 240-49
1921 i: Samlede Skrifter [7s073] Senere udgave: Præsten i Thorning
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [b] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 37-44
1953 i: Noveller og Digte [2s003] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side [3]-7
1955 indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [w] Senere udgave: Præsten i Thorning
1956 indgår i: Udvalgte Noveller [s069] Senere udgave: Præsten i Thorning. (1824). Side [69]-81
1971 Senere udgave: Præsten i Thorning. Ill. af Henry Bailum. ♦ Johansens Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1971. [19] sider, illustreret
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Oprindelig publiceret i: Læsefrugter, bind 24 (1824), side 155-65, med titlen: Else Sandberg [signeret S.S. Blicher].

[1d] Blicher, S. S.: Fruentimmerhaderen. Side 68-106 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [5e] Senere udgave: Fruentimmerhaderen. Side 148-86
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1i] Senere udgave: Fruentimmerhaderen. Side 109-49
1898 indgår i: Jøderne paa Hald [g] Senere udgave: Fruentimmerhaderen. Side 161-201
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s007] Senere udgave: Fruentimmerhaderen. Side [7]-33
1921 i: Samlede Skrifter [8s003] Senere udgave: Fruentimmerhaderen
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 1, januar 1827, side 3-42.

[1e] Blicher, S. S.: Röverstuen. Side 107-63 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [5b] Senere udgave: Røverstuen. Side 1-57
1866 indgår i: Tre Fortællinger [c] Senere udgave: Røverstuen. Side 56-108
1871 i: Noveller [1d] Senere udgave: Røverstuen. Side 52-99
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1m] Senere udgave: Røverstuen. Side 255-314
1891 Senere udgave: Røverstuen. Novelle. ♦ København, C.A. Reitzels Forlag, 1891. 51 sider. (Danske Forfattere, Nr. 16)
1895 indgår i: Røverhistorier [a] Senere udgave: Røverstuen. Side 7-64
1898 i: Udvalgte Noveller [1c] Senere udgave: Røverstuen. Side 51-108
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [d] Senere udgave: Røverstuen. Side 65-102
1900 Senere udgave: Røverstuen. Novelle. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1900. 51 sider
1904 i: Udvalgte Værker [1e] Senere udgave: Røverstuen. Side 75-114
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s092] Senere udgave: Røverstuen. Side [92]-129
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [s003] Senere udgave: Røverstuen. Side 3-82
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [j] Senere udgave: Røverstuen. Side 289-348
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [a] Senere udgave: Røverstuen. Side 5-57
1913 indgår i: Udvalgte Noveller I [a] Senere udgave: Røverstuen. Side 7-54
1913 Senere udgave: Røverstuen. Novelle. Med Oplysninger udgivne af Dansklærerforeningen ved Hans Hansen. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1913. 69 sider. (Dansklærerforeningens Skoleudgaver af danske Forfattere)
1921 indgår i: Udvalgte Noveller I [a] Senere udgave: Røverstuen. Side 7-54
1922 i: Samlede Skrifter [10s052] Senere udgave: Røverstuen
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [c] Senere udgave: Røverstuen. Side 45-88
1935 Senere udgave: Røverstuen. Novelle. Med Indledning og Noter ved Niels Nielsen. Udgivne af Dansklærerforeningen. 6. Oplag [ie. ny udgave]. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1935. xii + 55 sider.
1939 Senere udgave: Røverstuen. Novelle. Med Indledning og Noter ved Niels Nielsen. Udgivne af Dansklærerforeningen. 7. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1939. xii + 56 sider.
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [b] Senere udgave: Røverstuen. Side 37-71
1941 indgår i: Præsten i Vejlby [f] Senere udgave: Røverstuen
1945 Senere udgave: Røverstuen. Novelle. Med Indledning og Noter ved Niels Nielsen. Udgivne af Dansklærerforeningen. 8. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1945. xii + 56 sider.
1953 i: Noveller og Digte [1b] Senere udgave: Røverstuen
1964 i: Udvalgte Noveller [1s041] Senere udgave: Røverstuen. (1827). Side [41]-79
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 2, juni 1827, side 226-83.

[1f] Blicher, S. S.: Jöderne paa Hald. Side 164-213 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [4f] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 173-219
1871 i: Noveller [1f] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 131-70
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1s] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 541-91
1898 i: Udvalgte Noveller [1g] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 225-73
1898 indgår i: Jøderne paa Hald [a] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 5-55
1898 Senere udgave: Jøderne paa Hald og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, Reitzelske Afdeling, 1898. 220 sider
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [f] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 141-73
1901 indgår i: Noveller [j] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 219-363
1904 i: Udvalgte Værker [1g] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 149-81
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s131] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side [131]-62
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [s191] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 191-258
1911 indgår i: Udvalgte Noveller [a] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 5-52
1923 i: Samlede Skrifter [11s164] Senere udgave: Jøderne paa Hald
1926 indgår i: Jydske Noveller [c] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 63-104
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [e] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 118-56
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [c] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 73-103
1941 indgår i: Præsten i Vejlby [d] Senere udgave: Jøderne paa Hald
1953 i: Noveller og Digte [2s023] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 23-47
1956 indgår i: Udvalgte Noveller [s083] Senere udgave: Jøderne paa Hald. (1828). Side [83]-138
1964 i: Udvalgte Noveller [1s080] Senere udgave: Jøderne paa Hald. (1828). Side [80]-113
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 5, jan 1828, side 5-54.

[1g] Blicher, S. S.: Hosekrämmeren. Side 213-35 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [5f] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 187-207
1868 Senere udgave: Hosekræmmeren. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos G.E.C. Gad, 1868. 22 sider
1868 indgår i antologien: Tre nordiske Folkelivsbilleder [c] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 47-68
1871 i: Noveller [1k] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 274-91
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2k] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 275-98
1895 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [c] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 185-208
1898 i: Udvalgte Noveller [1j] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 337-58
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [i] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 227-43
1904 i: Udvalgte Værker [1l] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 269-83
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s164] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side [164]-77
1908 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [c] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 177-96
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [d] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 137-56
1911 indgår i: Udvalgte Noveller [c] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 75-96
1924 i: Samlede Skrifter [14s033] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 33-54
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [h] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 204-20
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [b] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 52-68
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [e] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 125-39
1941 indgår i: Præsten i Vejlby [c] Senere udgave: Hosekræmmeren
1943 Senere udgave: Hosekræmmeren. Novelle. Med Illustrationer af Ib Thaning. [Aalborg], Aalborg Stiftsbogtrykkeri, 1943. 42 sider, illustreret
1947 i: Danmark i Digtning [1s075] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 75-91
1953 i: Noveller og Digte [1c] Senere udgave: Hosekræmmeren
1956 indgår i: Udvalgte Noveller [s177] Senere udgave: Hosekræmmeren. (1829). Side [177]-203
1964 i: Udvalgte Noveller [1s136] Senere udgave: Hosekræmmeren. (1829). Side [136]-51
1974 Senere udgave: Hosekræmmeren. Træsnit af Knud Laursen. ♦ Thuesen Bogtryk, 1974. 37 sider, illustreret
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 9, jan 1829, side 59-80.

[1h] Blicher, S. S.: Kjeltringliv. Side 235-59 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1e] Senere udgave: Kjelstringliv. Side 28-50
1871 i: Noveller [2a] Senere udgave: Kjæltringliv. Side 1-21
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2p] Senere udgave: Kjeltringliv. Side 421-46
1895 indgår i: Røverhistorier [c] Senere udgave: Kjeltringliv. Side 75-98
1898 i: Udvalgte Noveller [1l] Senere udgave: Kjeltringliv. Side 403-26
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [l] Senere udgave: Kjeltringsliv. Side 303-20
1904 i: Udvalgte Værker [2i] Senere udgave: Keltringliv. Side 311-27
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s227] Senere udgave: Keltringliv. Side [227]-42
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [b] Senere udgave: Kjeltringliv. Side 43-65
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [b] Senere udgave: Kjeltringsliv. Side 50-73
1924 i: Samlede Skrifter [14s203] Senere udgave: Kjeltringliv. Side 203-
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [j] Senere udgave: Kjeltringliv. Side 254-71
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [g] Senere udgave: Kjeltringliv. Side 169-85
1941 indgår i: Præsten i Vejlby [h] Senere udgave: Kjæltringliv
1953 i: Noveller og Digte [1d] Senere udgave: Kjeltringliv
1964 i: Udvalgte Noveller [1s182] Senere udgave: Kjeltringliv. (1829). Side [182]-99
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note om handlingen Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 10, juni 1829, side 410-33.

[1i] Blicher, S. S.: Himmelbjerget. Side 259-90 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1f] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 51-81
1871 i: Noveller [2f] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 144-71
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3a] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 1-36
1898 i: Udvalgte Noveller [1m] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 427-60
1898 indgår i: Juleferierne [c] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 169-202
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [o] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 413-36
1904 i: Udvalgte Værker [1o] Senere udgave: Himmelbjærget. Side 383-406
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s278] Senere udgave: Himmelbjerget. Side [278]-99
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [d] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 147-77
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [k] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 272-96
1927 i: Samlede Skrifter [18s156] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 156-189
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [e] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 126-150
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [i] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 241-61
1964 i: Udvalgte Noveller [1s258] Senere udgave: Himmelbjerget. (1833). Side [258]-80
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side [291]: Rettelser.

[2a] Blicher, S. S.: Telse. Side 1-85 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [4b] Senere udgave: Telse. Side 1-85
1871 i: Noveller [2b] Senere udgave: Telse. Side 22-94
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2q] Senere udgave: Telse. Side 447-535
1895 indgår i: Telse [a] Senere udgave: Telse. Side 7-93
1895 Senere udgave: Telse og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1895. 238 sider
1898 i: Udvalgte Noveller [2a] Senere udgave: Telse. Side 1-87
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [m] Senere udgave: Telse. Side 323-82
1902 Senere udgave: Telse. Illustreret af Carl Thomsen. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902. 112 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1904 i: Udvalgte Værker [1n] Senere udgave: Telse. Side 321-80
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [c] Senere udgave: Telse. Side 66-146
1905 indgår i: Noveller og Skitser [a] Senere udgave: Telse. Side 3-72
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s310] Senere udgave: Telse. Fortælling fra Ditmarskerkrigen. Side [310]-68
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [c] Senere udgave: Telse. Side 74-162
1925 i: Samlede Skrifter [15s012] Senere udgave: Telse. Side 12-100
1927 indgår i: Telse [a] Senere udgave: Telse. Side 5-69
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [h] Senere udgave: Telse. Side 187-239
1946 Senere udgave: Telse. [Illustreret af Stig Aagesen]. ♦ København, Forlaget Forum, 1946. 153 sider, illustreret. Pris: kr. 6,50. (Forums Miniature-Bibliotek)
1964 i: Udvalgte Noveller [1s200] Senere udgave: Telse. Fortælling fra Ditmarskerkrigen. (1829). Side [200]-57
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 11, juli 1829, side 73-114, august 1829, side 191-233.

[2b] Blicher, S. S.: Sildig Opvaagnen. Side 85-116 (1833, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6e] Senere udgave: Sildig Opvaagnen. Side 141-71
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2a] Senere udgave: Sildig opvaagnen. Side 1-33
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [b] Senere udgave: Sildig Opvaagnen. Side 27-59
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s179] Senere udgave: Sildig Opvaagnen. Side [179]-99
1923 i: Samlede Skrifter [12s026] Senere udgave: Sildig Opvaagnen
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 5, marts 1828, side 227-58.

[2c] Blicher, S. S.: Jordbärret. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 117-33 (1833, novelle(r))
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [c] Senere udgave: Jordbærret. Side 68-85
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s334] Senere udgave: Jordbærret. Side [334]-45
1923 i: Samlede Skrifter [12s179] Senere udgave: Jordbærret
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 7, juli 1828, side 36-52.

[2d] Blicher, S. S.: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76 (1833, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Karl V. Larsen (1933-1998)
1846 i: Gamle og nye Noveller [2e] Senere udgave: Præsten i Vejlbye. Side 105-45
1866 indgår i: Tre Fortællinger [b] Senere udgave: Præsten i Vejlbye. Side 15-55
1871 i: Noveller [1n] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 330-66
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2o] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 375-420
1890 Senere udgave: Præsten i Vejlby. En Kriminalhistorie. ♦ [ca. 1890]. 55 sider
1895 indgår i: Præstehistorier [d] Senere udgave: Præsten i Vejlbye. Side 49-94
1898 i: Udvalgte Noveller [1k] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 359-402
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [k] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 269-300
1904 i: Udvalgte Værker [1m] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 287-317
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s196] Senere udgave: Præsten i Vejlby. En Kriminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tillige med tvende Optegnelser af Præsten i Aalsø). Side [196]-225
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [s101] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 101-60
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [a] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 1-42
1907 Senere udgave: Præsten i Vejlby. En Kriminalhistorie. ♦ Kjøbenhavn, Bibliotek for alles Forlag, 1907. 32 sider. (Bibliotek for alle, No. 1)
1908 Senere udgave: Præsten i Vejlby. ♦ (i Kommission hos Tillge's Boghandel), 1908. 35 sider. Pris: kr. 0,50
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [a] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 5-49
1918 Senere udgave: Præsten i Vejlbye. En Criminalhistorie. Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Christensen, 1918. 75 sider
1923 Senere udgave: Præsten i Vejlby. En Kriminalhistorie. Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog tillige med to Optegnelser af Præsten i Aalsø. ♦ København, Kunstforlaget Danmark, 1923. 62 sider. Pris: kr. 1,00
1923 Senere udgave: Præsten i Vejlbye. En Criminalhistorie. Med Oplysninger udgivet af Dansklærerforeningen ved Hans Hansen. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1923. 55 sider. Pris: kr. 0,75
1924 i: Samlede Skrifter [14s155] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 155-200
1926 indgår i: Jydske Noveller [d] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 105-43
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [i] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 221-53
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [d] Senere udgave: Præsten i Vejlbye. Side 92-125
1932 Senere udgave: Præsten i Vejlbye. En Criminalhistorie. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Svend Norrild. 2. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1932. 51 sider
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [f] Senere udgave: Præsten i Vejlbye. Side 141-67
1941 indgår i: Præsten i Vejlby [a] Senere udgave: Præsten i Vejlby
1945 Senere udgave: La pastro en Vejlbye. Kriminalrakonto. El la taglibro de la distrikta jugisto Erik Sørensen, kun du notoj de la pastro en Aalsøe. El la dana tradukis Aage Hunderup Petersen. ♦ Odense, Eget Forlag, 1945. 48 sider. Pris: kr. 1,75. (Trykkested: Haderslev)
1948 Senere udgave: Præsten i Vejlbye. En Criminalhistorie. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Svend Norrild. 3. Udgave. Fotografisk Optr. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1948. 51 sider. Pris: kr. 1,35
1953 i: Noveller og Digte [1e] Senere udgave: Præsten i Vejlby
1964 i: Udvalgte Noveller [1s152] Senere udgave: Præsten i Vejlbye. (1829). Side [152]-81
kollaps Noter
del af: Nordlyset
del af: Land og Folk
se også: Tom som Opdager
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 10, maj 1829, side 263-304, med undtertitlen: En Criminalhistorie: af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe.
 omtale Mogens Møller: Præsten i Vejlby og hans søn - ofre eller mordere? 3. udgave. Books on Demand, 2019. 244 sider, illustreret. Link til ekstern webside
 note om føljeton Føljeton i Land og Folk, søndage, fra 5-6-1955 til 3-7-1955 i 5 afsnit, tegninger af Karl Larsen. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[2e] Blicher, S. S.: Den svenske Major. Side 176-92 (1833, novelle(r))
1837 indgår i antologien: Freia [c] Senere udgave: Den svenske Major. Original Fortælling
1846 i: Gamle og nye Noveller [2b] Senere udgave: Den svenske Major. Side 1-15
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2g] Senere udgave: Den svenske Major. Side 173-90
1898 indgår i: Jøderne paa Hald [h] Senere udgave: Den svenske Major. Side 203-220
1904 i: Udvalgte Værker [1j] Senere udgave: Den svenske Major. Side 231-41
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s251] Senere udgave: Den svenske Major. Side [251]-61
1924 i: Samlede Skrifter [13s086] Senere udgave: Den svenske Major
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 7, september 1828, side 336-51.

[2f] Blicher, S. S.: Stakkels Louis! Side 192-229 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [5g] Senere udgave: Stakkels Louis. Side 208-43
1871 i: Noveller [1e] Senere udgave: Stakkels Louis. Side 100-30
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1q] Senere udgave: Stakkels Louis. Side 425-63
1898 i: Udvalgte Noveller [1f] Senere udgave: Stakkels Louis. Side 188-224
1898 indgår i: Spanioler og Franskmænd [b] Senere udgave: Stakkels Louis! Side 27-65
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s107] Senere udgave: Stakkels Louis. Side [107]-30
1922 i: Samlede Skrifter [10s160] Senere udgave: Stakkels Louis!
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [d] Senere udgave: Stakkels Louis. Side 89-117
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 3, september 1827, side 274-311.

[2g] Blicher, S. S.: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1g] Senere udgave: Skibsjournal. Side 82-104
1871 i: Noveller [1m] Senere udgave: Skibsjournal. Side 310-29
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2n] Senere udgave: Skibsjournal. Side 349-74
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [d] Senere udgave: Skibsjournal. Side 86-109
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [j] Senere udgave: Skibsjournal. Side 247-65
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s367] Senere udgave: Peer Spillemands Skibsjournal. (Holdt paa en Sørejse fra København til Aalborg). Side [367]-83
1924 i: Samlede Skrifter [14s124] Senere udgave: Peer Spillemands Skibsjournal. Side 124-148
1957 indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s301] Senere udgave: Peter Spillemands skibsjournal. (Holdt på en sørejse fra København til Ålborg). Side 301-16
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 10, april 1829, side 68-91, med titlen: Peer Spillemands Skibsjournal. Holden paa en Søreise fra Kjøbenhavn til Aalborg.

[2h] Blicher, S. S.: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [4e] Senere udgave: Eva. Side 142-72
1871 i: Noveller [1g] Senere udgave: Eva. Side 171-97
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2c] Senere udgave: Eva. Side 63-96
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [b] Senere udgave: Eva. Side 36-67
1898 i: Udvalgte Noveller [1h] Senere udgave: Eva. Side 274-305
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [g] Senere udgave: Eva. Side 177-99
1904 i: Udvalgte Værker [1h] Senere udgave: Eva. Side 185-206
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s312] Senere udgave: Eva. Side [312]-32
1923 i: Samlede Skrifter [12s141] Senere udgave: Eva
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [f] Senere udgave: Eva. Side 157-80
1945 Senere udgave: Eva. Tegninger af Georg Poulsen. ♦ [Odense], Flensteds Forlag, 1945. 58 sider, illustreret. Pris: kr. 2,75. (Flensteds smaa Gavebøger, 1)
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 6, juni 1828, side 313-44, med undertitlen: Org. Fortælling. En Erindring fra mit sidste Ophold i Kjøbenhavn, mine Venner derovre venligst tilegnet [signeret P. Sp.].

[2i] Blicher, S. S.: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1h] Senere udgave: Eremitten ved Grenaae. Side 105-23
1871 i: Noveller [2g] Senere udgave: Eremitten ved Grenaa. Side 172-88
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3b] Senere udgave: Eremitten ved Grenaa. Side 37-57
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [a] Senere udgave: Eremitten ved Grenaa. Side 5-25
1904 i: Udvalgte Værker [2b] Senere udgave: Eremitten ved Grenaa. Side 61-73
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s428] Senere udgave: Eremitten ved Grenaa. Ulykkesprofeten. Side [428]-40
1927 i: Samlede Skrifter [18s190] Senere udgave: Eremitten ved Grenaae. Side 190-

[3a] Blicher, S. S.: Den sachsiske Bondekrig. Side 1-75 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2c] Senere udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 16-84
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1r] Senere udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 465-540
1895 indgår i: Telse [c] Senere udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 137-210
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s131] Senere udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side [131]-78
1923 i: Samlede Skrifter [11s004] Senere udgave: Den sachsiske Bondekrig
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 4, oktober 1827, side 3-43 og november 1827, side 131-64.

[3b] Blicher, S. S.: Kjerlighed i Syden. Side 75-126 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [5c] Senere udgave: Kjerlighed i Syden. Side 58-109
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1j] Senere udgave: Kjærlighed i Syden. Side 151-204
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [a] Senere udgave: Kjærlighed i Syden. Side 7-58
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s034] Senere udgave: Kærlighed i Syden. Side [34]-68
1921 i: Samlede Skrifter [8s060] Senere udgave: Kjærlighed i Syden
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 1, februar 1827, side 119-43 og marts 1827, side 248-73, med titlen: Jordskjælvet i Messina.

[3c] Blicher, S. S.: Falddören. Side 127-49 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [4d] Senere udgave: Falddøren. Side 119-41
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2l] Senere udgave: Falddøren. Side 299-323
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [c] Senere udgave: Falddøren. Side 85-107
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s294] Senere udgave: Falddøren. Side [294]-309
1924 i: Samlede Skrifter [14s062] Senere udgave: Falddøren. Side 62-85
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 9, februar 1829, side 117-39, med undertitlen: Omarbejdelse [af et skotsk sagn: Glenzowan].

[3d] Blicher, S. S.: Den döve Mand og den blinde Kone. Side 149-78 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3d] Senere udgave: Den døve Mand og den blinde Kone. Side 104-32
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2f] Senere udgave: Den døve Mand og den blinde Kone. Side 141-71
1898 indgår i: Spanioler og Franskmænd [c] Senere udgave: Den døve Mand og den blinde Kone. Side 67-97
1904 i: Udvalgte Værker [1i] Senere udgave: Den døve Mand og den blinde Kone. Side 209-28
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s232] Senere udgave: De døve Mand og den blinde Kone. Side [232]-50
1924 i: Samlede Skrifter [13s056] Senere udgave: Den døve Mand og den blinde Kone
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 7, september 1828, side 243-71.

[3e] Blicher, S. S.: Urtepotten. Side 178-208 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2g] Senere udgave: Urtepotten. Side 168-96
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1p] Senere udgave: Urtepotten. Side 391-423
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [f] Senere udgave: Urtepotten. Side 163-93
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s086] Senere udgave: Urtepotten. Side [86]-105
1922 i: Samlede Skrifter [10s123] Senere udgave: Urtepotten
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 3, august 1827, side 131-160.

[3f] Blicher, S. S.: Fiore og Fioretta. Side 209-28 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2d] Senere udgave: Fiore og Fioretta. Side 85-104
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2e] Senere udgave: Fiore og Fioretta. Side 117-39
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [b] Senere udgave: Fiore og Fioretta. Side 61-81
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s218] Senere udgave: Fiore og Fioretta. Side [218]-31
1924 i: Samlede Skrifter [13s029] Senere udgave: Fiore og Fioretta
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 7, august 1828, side 159-78.
 note til titel Note til titlen side 209: "Flos og Blankflos," en Digtning fra Middelalderen, i den nedertydske Mundart, siden omarbeidet af Büsching paa højtydske Vers, er lagt til Grund for nærværende Novelle.

[3g] Blicher, S. S.: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side 229-54 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3b] Senere udgave: Rodiserinden. Side 1-26
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2b] Senere udgave: Rodiserinden. Side 35-62
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [d] Senere udgave: Rodiserinden. Side 111-36
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s200] Senere udgave: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side [200]-17
1923 i: Samlede Skrifter [12s087] Senere udgave: Rodiserinden
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 6, maj 1828, side 118-42.

[3h] Blicher, S. S.: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2h] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 197-225
1871 i: Noveller [1h] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 198-223
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2h] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 191-223
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [a] Senere udgave: Ak! hvor forandret! Side 7-35
1898 i: Udvalgte Noveller [1i] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 306-36
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [h] Senere udgave: Ak, hvor forandret. Side 203-24
1901 indgår i: Noveller [l] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 393-421
1904 i: Udvalgte Værker [1k] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 245-66
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s346] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side [346]-66
1924 i: Samlede Skrifter [13s123] Senere udgave: Ak! hvor forandret
1926 indgår i: Jydske Noveller [b] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 35-62
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [g] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 181-203
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [c] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 69-91
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [d] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 105-23
1953 i: Noveller og Digte [2s007] Senere udgave: Ak! Hvor forandret! Side 7-23
1956 indgår i: Udvalgte Noveller [s139] Senere udgave: Ak! hvor forandret! (1828). Side [139]-75
1964 i: Udvalgte Noveller [1s114] Senere udgave: Ak! Hvor foandret! (1828). Side [114]-35
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 8, oktober 1828, side 7-37.

[3i] Blicher, S. S.: Fire Perioder. Side 285-308 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2f] Senere udgave: Fire Perioder. Side 146-67
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2i] Senere udgave: Fire Perioder. Side 225-50
1898 indgår i: Ravnen [h] Senere udgave: Fire Perioder. Side 149-72
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s262] Senere udgave: Fire Perioder. Side [262]-78
1924 i: Samlede Skrifter [13s194] Senere udgave: Fire Perioder
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 8, december 1828, side 252-74.
 note til titel Side 308: Trykfeil.

[4a] Blicher, S. S.: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18 (1834, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [7e] Senere udgave: Gyldholm. Side 229-46
1871 i: Noveller [1c] Senere udgave: Gyldholm. Side 36-51
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1l] Senere udgave: Gyldholm. Side 233-53
1895 indgår i: Herregaardshistorier [b] Senere udgave: Gyldholm. Side 61-81
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [c] Senere udgave: Gyldholm. Side 49-61
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s079] Senere udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side [79]-90
1921 i: Samlede Skrifter [8s164] Senere udgave: Gyldholm
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 2, april 1827, side 2-20.

[4b] Blicher, S. S.: Letacq. Side 19-87 (1834, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3e] Senere udgave: Letacq. Side 133-200
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2t] Senere udgave: Letacq. Side 591-661
1898 indgår i: Spanioler og Franskmænd [d] Senere udgave: Letacq. Side 99-169
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s369] Senere udgave: Letacq. Side [369]-415
1925 i: Samlede Skrifter [15s132] Senere udgave: Letacq. Side 132-203
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt [dog ikke slutningen] i: Nordlyset, bind 12, oktober 1829, side 86-95, november 1829, side 202-34 og december 1829, side 314-34.

[4c] Blicher, S. S.: Hävnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side 87-124 (1834, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6d] Senere udgave: Hævnen. Side 103-40
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3c] Senere udgave: Hævnen. Side 59-98
1895 indgår i: Telse [b] Senere udgave: Hævnen. Side 97-134
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s441] Senere udgave: Hævnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side [441]-66
1927 i: Samlede Skrifter [19s007] Senere udgave: Hævnen. Side 7-44

[4d] Blicher, S. S.: Juleferierne. Side 124-200 (1834, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3c] Senere udgave: Juleferierne. Side 27-103
1871 i: Noveller [2h] Senere udgave: Juleferierne. Side 189-254
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3d] Senere udgave: Juleferierne. Side 99-178
1891 Senere udgave: Juleferierne og Høstferierne. Af en gammel Skolemands Erindringer. Noveller. ♦ København, A. Reitzels Forlag, 1891. 136 sider. (Danske Forfattere, Nr. 21-22)
1898 i: Udvalgte Noveller [2b] Senere udgave: Juleferierne. Side 88-165
1898 Senere udgave: Juleferierne og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, Reitzelske Afdeling, 1898. 202 sider
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [p] Senere udgave: Juleferierne. Side 439-94
1904 i: Udvalgte Værker [2a] Senere udgave: Juleferierne. Side 5-58
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s301] Senere udgave: Juleferierne. (Af en gammel Skolemands Erindringer). Side [301]-52
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [e] Senere udgave: Juleferierne. Side 178-250
1915 indgår i: Udvalgte Noveller II [a] Senere udgave: Juleferierne. Side 7-79
1917 Senere udgave: Juleferierne. Af en gammel Skolemands Erindringer. 1834. ♦ København, Andr. Fred. Høst & Søn, 1917. 126 sider, illustreret
1927 indgår i: Telse [b] Senere udgave: Juleferierne. Side 70-127
1927 i: Samlede Skrifter [19s045] Senere udgave: Juleferierne. Side 45-122
1928 Senere udgave: Juleferierne. Af en gammel Skolemands Erindringer. [Dekorativ Udstyrelse af H. Bonde]. ♦ [København], Bianco Lunos Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], [1928]. 92 sider
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [j] Senere udgave: Juleferierne. Side 263-309
1964 i: Udvalgte Noveller [2s007] Senere udgave: Juleferierne

[4e] Blicher, S. S.: Leonore. Begivenheden er taget af Bakers Inquisitionshistorie, der udkom for noget over hundrede Aar siden, og seer ud, som Sandhed. Side 200-22 (1834, novelle(r))
baseret på værk af J. Baker (sprog: engelsk)
1847 i: Gamle og nye Noveller [6f] Senere udgave: Leonore. Side 172-93
1871 Senere udgave: En sandfærdig Historie om Inquisitionen i Spanien. En ung Piges sørgelige Hændelser. ♦ Frederiksberg, J. Buchler, [1871]. 24 sider
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3e] Senere udgave: Leonore. Side 170-203
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [g] Senere udgave: Leonore. Side 197-219
1921 i: Samlede Skrifter [7s108] Senere udgave: Donna Leonora
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Oprindelig trykt i: Læsefrugter, bind 27 (1825), side 11-35, med titlen: Donna Leonora. Et sandfærdigt Bidrag til den spanske Inqvisitions Historie, fortalt af hende selv.
 url Efter: J. Baker: The history of the Inquisition... 1734, side 394-406, fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4f] Blicher, S. S.: Krybeskytten. Side 222-48 (1834, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [7c] Senere udgave: Krybeskytten. Side 55-79
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1k] Senere udgave: Krybeskytten. Side 205-32
1895 indgår i: Telse [d] Senere udgave: Krybeskytten. Side 213-38
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s069] Senere udgave: Krybskytten. Side [69]-85
1921 i: Samlede Skrifter [8s132] Senere udgave: Krybeskytten
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 1, marts 1827, side 273-99.

[4g] Blicher, S. S.: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74 (1834, novelle(r))
1882 Nøddaaben i: Samlede Noveller og Skizzer [1h] 1. udgave: Nøddaaben. Side 101-08
1846 i: Gamle og nye Noveller [3f] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 201-26
1871 i: Noveller [2j] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 322-45
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3f] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 205-33
1898 indgår i: Jøderne paa Hald [c] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 99-127
1904 i: Udvalgte Værker [2c] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjærg. Side 77-95
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s355] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side [355]-72
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [f] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 251-77
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [d] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 163-89
1927 i: Samlede Skrifter [19s123] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 123-49
kollaps Noter
 note til titel Heri indgår som et afsnit den tidligere selvstændigt trykte novelle (Læsefrugter, bind 26 (1824), side 18-24): Nøddaaben.

[5a] Blicher, St. St.: Abeilard og Heloise. Side 1-42 (1836, novelle(r))
af Alexander Pope (1688-1744, sprog: engelsk)
1818 1. udgave: Abeilard og Heloise. Af S. S. Blicher. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt hos Boas Brünnich, 1818. 60 sider

[5b] Blicher, St. St.: Marie. Side 42-65 (1836, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6i] Senere udgave: Marie. Side 234-55
1871 i: Noveller [2k] Senere udgave: Marie. Side 346-64
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3g] Senere udgave: Marie. Side 235-58
1883 i: Hovedværker i den danske Literatur [1s387] Senere udgave: Marie. Side 387-99
1895 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [b] Senere udgave: Marie. Side 161-84
1898 i: Udvalgte Noveller [2c] Senere udgave: Marie. Side 166-87
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [q] Senere udgave: Marie. Side 497-513
1904 i: Udvalgte Værker [2d] Senere udgave: Marie. Side 99-114
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s374] Senere udgave: Marie. En Erindring fra Vesterhavet. Side [374]-88
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [s261] Senere udgave: Marie. Side 261-92
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [g] Senere udgave: Marie. Side 278-98
1908 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [b] Senere udgave: Marie. Side 155-73
1911 indgår i: Udvalgte Noveller [b] Senere udgave: Marie. Side 53-74
1927 indgår i: Telse [c] Senere udgave: Marie. Side 128-44
1927 i: Samlede Skrifter [19s181] Senere udgave: Marie. Side 181-
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [k] Senere udgave: Marie. Side 311-23
1941 indgår i: Præsten i Vejlby [e] Senere udgave: Marie
1953 i: Noveller og Digte [2s047] Senere udgave: Marie. Side 47-58
1964 i: Udvalgte Noveller [2s059] Senere udgave: Marie
1966 [Uddrag] indgår i antologien: Læs noget lødigt [s063] Senere udgave: En stranding. Side 63-[71]

[5c] Blicher, St. St.: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214 (1836, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [7d] Senere udgave: Fjorden Dage i Jylland. Side 80-228
1871 i: Noveller [3a] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 1-128
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3h] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 259-413
1891 Senere udgave: Fjorden Dage i Jylland. Novelle. ♦ København, C.A. Reitzels Forlag, 1891. 132 sider. (Danske Forfattere, Nr. 13-14)
1895 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [a] Senere udgave: Fjorden Dage i Jylland. Side 5-159
1898 i: Udvalgte Noveller [2d] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 188-340
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [r] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 515-619
1904 i: Udvalgte Værker [2e] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 117-21
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s391] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side [391]-492
1908 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [a] Senere udgave: Fjorden Dage i Jylland. Side 7-149
1926 indgår i: Jydske Noveller [e] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 143-274
1927 indgår i: Telse [d] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 145-258
1928 i: Samlede Skrifter [20s001] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 1-156
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [l] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 325-415
1964 i: Udvalgte Noveller [2s076] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland

[5d] Blicher, St. St.: Maria de Carmo. Side 215-36 (1836, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8a] Senere udgave: Maria de Carmo. Omarbejdet efter det Engelske. Side 3-23
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2j] Senere udgave: Maria de Carmo. Side 251-74
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [e] Senere udgave: Maria de Carmo. Side 139-60
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s279] Senere udgave: Maria de Carmo. Side [279]-93
1924 i: Samlede Skrifter [14s001] Senere udgave: Maria de Carmo. Side 1-24
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 8, december 1828, side 275-97, med undertitlen: Omarbejdelse: Udaf the english fire side upon the banks of the Rhine, for 1829.
 note til titel Note til titlen side 215: Omarbejdet efter det Engelske.
 note til titel Trykt på engelsk i: The English fireside upon the banks of the Rhine [Almanack for 1829], 1829.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books, side 292, Story of Maria de Carmo

[6a] Blicher, St. St.: Livø. Side 1-46 (1844, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8f] Senere udgave: Livøe. Side 108-47
1871 i: Noveller [3g] Senere udgave: Livø. Side 235-69
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s057] Senere udgave: Livø. Side 57-100
1895 indgår i: Herregaardshistorier [f] Senere udgave: Livø. Side 157-200
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s106] Senere udgave: Livø. Side [106]-33
1931 i: Samlede Skrifter [28s011] Senere udgave: Livø

[6b] Blicher, St. St.: Kjeresterier i Vesterjylland. I Billedrække. Side 47-62 (1844, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s103] Senere udgave: Kjæresterier i Vesterjylland. Side 103-14
1898 indgår i: Ravnen [b] Senere udgave: Kjæresterier i Vesterjylland. Side 29-
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s134] Senere udgave: Kæresterier i Vesterjylland. Side [134]-41
1931 i: Samlede Skrifter [28s055] Senere udgave: Kjeresterier i Vesterjylland

[6c] Blicher, St. St.: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110 (1844, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8g] Senere udgave: Kjærlighed på Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgiven af St. St. Blicher. Side 148-87
1871 i: Noveller [1i] Senere udgave: Kjærlighed paa Dagvognen. Side 224-58
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s115] Senere udgave: Kjærlighed paa Dagvognen. Side 115-58
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [g] Senere udgave: Kjærlighed paa Dagvognen. Side 168-209
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s102] Senere udgave: Mads Doss. Side [102]-03
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s424] Senere udgave: Kærlighed paa Dagvognen. Meddelt af Peer Spillemand. Og udgivet af S. S. Blicher. Side [424]-51
1931 i: Samlede Skrifter [28s068] Senere udgave: Kjerlighed på Dagvognen

[6d] Blicher, St. St.: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 111-39 (1844, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s159] Senere udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 159-85
1895 indgår i: Røverhistorier [e] Senere udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 119-43
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s142] Senere udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side [142]-58
1931 i: Samlede Skrifter [28s112] Senere udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand

[6e] Blicher, St. St.: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53 (1844, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3g] Senere udgave: En Jydsk Mordbrænderhistorie. Side 227-36
1871 i: Noveller [3f] Senere udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 226-34
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s187] Senere udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 187-98
1895 indgår i: Præstehistorier [e] Senere udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 95-106
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s159] Senere udgave: En jysk Mordbrænderhistorie. Side [159]-65
1931 i: Samlede Skrifter [28s138] Senere udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie

[6f] Blicher, St. St.: De danske Træer. Sidestykke til Trækfuglene. [Digtcyklus]. Side 155-82 (1844, digte)
1935 Senere udgave: De danske Træer. En Digtcyklus. Med Tekstrevision og en Indledning af August Gyldenborg. Udgivet af Blicher-Slægtninge. [Vignetterne af Edith Hansen]. ♦ Sorø, Svegårds Boghandels Forlag, 1935. 46 sider, illustreret

[6g] Blicher, St. St.: Fluerne. Side 183-85 (1844, digte)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Næsviis! du paa Listen øverst staaer.

[6h] Blicher, St. St.: Sølvbryllupssang. for Præsten Bjerregaard i Hjermind og hans Lund. Side 185-86 (1844, digte)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Fem og tyve Aar henrandt,.
 note til titel Oprindelig trykt, med et ekstra vers, i: Jyllandsposten, nr. 52 (31-12-1839), side 210-11, som del af artikel med titlen: Hædersmanden J.H. Bjerregaard.

[7a] Blicher, St. St.: Fiirkløveret, troværdig Fortælling. Side 1-22 (1844, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8h] Senere udgave: Fiirkløveret. Side 188-204
1871 i: Noveller [3i] Senere udgave: Firkløveret. Side 285-300
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s199] Senere udgave: Firkløveret. Side 199-218
1898 indgår i: Ravnen [c] Senere udgave: Firkløveret. Side 43-60
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s166] Senere udgave: Firkløveret. Side [166]-77
1931 i: Samlede Skrifter [29s001] Senere udgave: Fiirkløveret

[7b] Blicher, St. St.: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44 (1844, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8i] Senere udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 205-21
1871 i: Noveller [3h] Senere udgave: Rødstenen paa Fur. Side 270-84
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s219] Senere udgave: Rødstenen paa Fur. Side 219-38
1895 indgår i: Præstehistorier [f] Senere udgave: Rødstenen paa Fur. Side 107-26
1904 i: Udvalgte Værker [2j] Senere udgave: Rødstenen paa Fur. Side 331-43
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s178] Senere udgave: Rødstenen paa Fur. Side [178]-89
1931 i: Samlede Skrifter [29s019] Senere udgave: Rødstenen paa Fuur
1974 Senere udgave: Rødstenen paa Fur. Træsnit af Henry Bailum. ♦ Johansens Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1974. 29 sider, illustreret

[7c] Blicher, St. St.: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Fortalt af Peer Spillemand. Forsynet med Noter af hans Fætter. Side 45-62 (1844, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s239] Senere udgave: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Side 239-56
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [h] Senere udgave: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Side 211-25
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s453] Senere udgave: Min syv og tyvende og sidste Kærlighedshistorie. Forfalt af Peer Spillemand. Forsynet med Noter af hans Fætter. Side [453]-63
1931 i: Samlede Skrifter [29s038] Senere udgave: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie

[7d] Blicher, St. St.: Kniplerinden. Side 63-96 (1844, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8j] Senere udgave: Kniplerinden. Side 222-49
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s257] Senere udgave: Kniplerinden. Side 257-88
1898 indgår i: Ravnen [d] Senere udgave: Kniplerinden. Side 63-92
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s513] Senere udgave: Kniplerinden. Side [513]-33
1931 i: Samlede Skrifter [29s053] Senere udgave: Kniplerinden

[7e] Blicher, St. St.: En jydsk Røverhistorie, med Mere, hvad dertil hører. Side 97-117 (1844, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s289] Senere udgave: En jydsk Røverhistorie. Side 289-307
1895 indgår i: Røverhistorier [f] Senere udgave: En jydsk Røverhistorie. Side 147-63
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s190] Senere udgave: En jysk Røverhistorie. Med mere, hvad dertil hører. Side [190]-201
1931 i: Samlede Skrifter [29s085] Senere udgave: En jydsk Røverhistorie

[7f] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peder Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 119-38 (1844, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8k] Senere udgave: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peer Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 250-66
1871 i: Noveller [1j] Senere udgave: Kjærlighed i Pinen. Side 259-73
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s309] Senere udgave: Kjærlighed i Pinen. Side 309-28
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [i] Senere udgave: Kjærlighed i Pinen. Side 226-43
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s464] Senere udgave: Kærlighed i Pinen. Fortælling af Peer Spillemand. Verificeret af hans Fætter. Side [464]-75
1931 i: Samlede Skrifter [29s103] Senere udgave: Kjærlighed i Pinen

[7g] Blicher, St. St.: Ravnen. Side 139-62 (1844, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8l] Senere udgave: Ravnen. Side 267-85
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s329] Senere udgave: Ravnen. Side 329-50
1898 indgår i: Ravnen [a] Senere udgave: Ravnen. Side 7-26
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s534] Senere udgave: Ravnen. Side [534]-47
1931 i: Samlede Skrifter [29s120] Senere udgave: Ravnen

[7h] Blicher, St. St.: To paa een Hest. Poetisk Maleri af S. S. B. og P. Sp. Side 163-91 (1844, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s351] Senere udgave: To paa een Hest. Side 351-75
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [j] Senere udgave: To paa een Hest. Side 245-66
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s476] Senere udgave: To paa een Hest. Poetisk Maleri af S. S. B. og P. Sp. Side [476]-90
1931 i: Samlede Skrifter [29s141] Senere udgave: To paa een Hest

[7i] Blicher, St. St.: Gywl. Side 193 (1844, digte)
kollaps Noter
 note til titel Note til titel: Henhørende til den i foregaaende Deel aftrykte Cyclus af danske Træer.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.