Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Abeilard og Heloise

Blicher, S. S.: Abeilard og Heloise, (1818, novelle(r), dansk) BD4:sp444
oversat af Steen Steensen Blicher
af Alexander Pope (1688-1744, sprog: engelsk)
Detaljer
Abeilard og Heloise. Af S. S. Blicher. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt hos Boas Brünnich, 1818. 60 sider
del af: Læsefrugter
del af: Brevduen
kollaps Noter
 note til titel Heri indgår: Eloise til Abeilard. (Efter Pope) [digt med førstelinien: Her i den stille Andagts dunkle Bolig], der oprindelig blev trykt i Tilskueren, nr. 5 og 6 (26-1-1817), side 33-48.
 note til titel Den biografiske indledende fortælling også trykt i: Læsefrugter, bind 6 (1819), side 209-228, med titlen: Abeilard og Heloise. Aftryk med Forfatterens Tilladelse (en biografisk skizze).
 note til titel Også trykt i: Brevduen nr. 47 (19-11-1823), side 369-74 og nr. 48 (26-11-1823), side 383-84.
 url Fuld visning af digtet fra Tilskueren på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
Oversigt over andre udgaver:
1836 i: Samlede Noveller [5a] Senere udgave: Abeilard og Heloise. Side 1-42

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.