Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Gæa

antologi (årbog): Gæa, (1845, digte, dansk) 👓
udgiver: P.L. Møller
Detaljer
Gæa. Æsthetisk Aarbog med Bidrag af ... og Illustrationer efter ... Udgivet af P. L. Møller. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1845. [2] 372 sider, illustreret + 1 tavle. (Trykkeri: Berlingske Bogtrykkeri)
del af: Gæa
kollaps Noter
 note til titel Med Fortællinger af St. Blicher, Carl Bernhard, Rosenkilde, Andersen og en Anonym, poetiske, prosaiske og dramatiske Bidrag af Öhlenschlæger, Hauch, Andersen, Chr. Winter, L. Bödtcher, H.C. Örsted, Velhaven, Hillerup, Vergeland, Gr. Thomsen, F.J. Hansen, Borgaard og Udgiveren, samt Illustrationer i Lithographi, Træsnit, Stylographi og Chemitypi, efter Juel, Clemens, Const. Hansen, Melby, Kolberg, Södring, Fröhlich, Marstrand, Skovgaard, Bendz, Ottesen, Lundbye, Bissen og Thorvaldsen.
 note til titel Portrættavle (Louise Augusta, Prindsesse af Danmark og Norge, efter pastelmaleri af J. Juel).
 note til titel Upagineret side: Litterært Indhold.
 note til titel Upagineret side: Illustrationer.
 note til titel Side [282]-323: Skildringer af Frankrigs Poesi. Brudstykker af et academisk Prisskrift. Af P. L. Møller.
 note til titel Side [340]-43: Maleren Vilhelm Bendz [Af P.L. Møller].
 url Fuld visning af Aargang 1845 på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Corsaren Nr. 225 (10-1-1845), side spalte 7-10 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Oehlenschlæger: Digte. Side [1]-16 (1845, digte)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
illustrationer af J.Fr. Clemens (1748-1831)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Vaaren. Chriftiane. Til P. O. Brøndsted. Til min Maria Louise. Jægeren paa Frieri. Sangens Echo. Frands Drake.
[s017] Blicher, St. St.: Skinsyge. En virkelig Begivenhed, fortalt af St. St. Blicher. Side [17]-27 (1845, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s467] Senere udgave: Skinsyge. Side 467-81
1893 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s467] Senere udgave: Skinsyge. En virkelig Begivenhed. 1844. Side [467]-81
1898 indgår i: Ravnen [i] Senere udgave: Skinsyge. Side 175-87
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s569] Senere udgave: Skinsyge. En virkelig Begivenhed. Side [569]-77
1931 i: Samlede Skrifter [29s170] Senere udgave: Skinsyge
[s028] Hauch, C.: Dionysos. Af C. Hauch. Side [28]-33 (1845, digte)
af Carsten Hauch (1790-1872)
illustrationer af Constantin Hansen (1804-1880)
[s034] Hauch, C.: Fragment af Marsk Stig. En utrykt Tragoedie, af C. Hauch. Side [34]-54 (1845, dramatik)
af Carsten Hauch (1790-1872)
1850 Senere udgave: Marsk Stig. Tragødie i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1850. 140 sider
1884 Senere udgave: Marsk Stig. Tragedie i 5 Akter. ♦ Gad, 1884
kollaps Noter
 note til titel Note side [34]: Den Tragoedie, hvoraf efterfølgende Scener ere tagne, vil vel under nærværende Omstændigheder vanskelig fuldføres eller see Dagens Lys. Jeg havde begyndt at skrive den og var netop færdig med halvtredie Act deraf, da Oehlenschläger besluttede at skrive sin Erik Glipping, og da jeg nu til min egen Skade havde erfaret, hvorlidet vort Publicum ynder, at flere Digtere, ligesom det hos Grækerne var Tilfældet, behandle det samme Æmne, saa lagde jeg naturligviis strax mit Stykke hen.
[s055] Bødtcher, Ludv.: Fuglen. Poetisk Fortælling af Ludv. Bødtcher. Side [55]-78 (1845, digte)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
[s079] Rosenkilde, C. N.: Albert Perse. Fortælling af C. N. Rosenkilde. Side [79]-87 (1845, novelle(r))
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
illustrationer af Anton Melbye, f 1818 (1818-1875)
1877 i: Efterladte Skrifter [2aa] Senere udgave: Albert Perse. [Side 3-15]
[s087] Jessen, Anna Christiane: Digte. Af Anna Christiane Jessen født Lauterup. Side [87]-98 (1845, digte)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Min Spinderok. Bedstefaders Juleaften. Legesøstrene. Rosentræet. Kæmpehøien.
[s099] anonym: Portnerens Søn. Novelle af en Anonym. Side [99]-118 (1845, novelle(r))
af Anonym
[s119] Winther, Christian: Digte. Af Christian Winther. Side [119]-23 (1845, digte)
af Chr. Winther (1796-1876)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Paa Valen. Vikingen synger.
[s124] Blicher, St. St.: Digte. Af St. St. Blicher. Side [124]-26 (1845, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Sphinx Atropos. Bautasteen.
[s127] [Delta]: Digte. Af St. St. Blicher. Side [127]-32 (1845, digte)
af Anonym
illustrationer af Andreas Kolberg (1817-1869)
kollaps Noter
 note til titel Forfatteren er anført som det græske bogstav stort Delta.
 note til titel Digtenes titler: Ved Thorvaldsens Død. Emmas Vuggesang.
[s133] Ørsted, H. C.: Skønhedsglæder. Et didactisk Digt af H. C. Ørsted. Side [133]-39 (1845, digte)
af H.C. Ørsted (1777-1851)
kollaps Noter
 note til titel Side 136-39 er anmærkninger til digtet.
[s140] Ørsted, H. C.: Til Sir John Herschel. Af H. C. Ørsted. (med den tydske Oversættelse af "Luftskibet"). Side [140]-41 (1845, digte)
af H.C. Ørsted (1777-1851)
[s142] Welhaven, Joh. S.: Digte. Af Joh. S. Welhaven. Side [142]-45 (1845, digte)
af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Huldren. Buesnoren.
[s146] Bernhard, Carl: Marie. Fortælling af Carl Bernhard. Side [146]-65 (1845, novelle(r))
af Carl Bernhard (1798-1865)
illustrationer af Frederik Sødring (1809-1862)
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [4b] Senere udgave: Marie. (1845). Side [99]-120
1869 i: Samlede Skrifter [4b] Senere udgave: Marie. (Første Gang trykt 1845). Side [115]-40
[s166] Ariost: Roger på Alcinas Ø. Efter Ariost, oversat af F. C. Hillerup. Side [166]-76 (1845, digte)
originaltitel: Orlando furioso, 1516
af Ludovico Ariosto (1474-1533, sprog: italiensk)
oversat af F.C. Hillerup (1793-1861)
illustrationer af Friedrich Bernhard Westphal (1804-1844)
1852 [uddrag] indgår i: Før og nu [s225] Senere udgave: Ariodantes og Ginevras Kjærlighed. (Efter den femte Sang af Ariostos Orlando furioso). Side 225-56
1852 [uddrag] indgår i: Før og nu [s257] Senere udgave: Olympias Troskab. (Efter den niende Sang af Ariostos Orlando furioso). Side 257-88
1881 [uddrag] Senere udgave: Nogle Stykker af den rasende Roland. Overs. af C. G. V. Faber
kollaps Noter
 note til oversat titel [Brudstykker af 6te og 7de Sang af Orlando furioso].
[s179] Wergeland, Henrik: Digte. Af Henrik Wergeland. Side [179]-85 (1845, digte)
af Henrik Arnold Wergeland (1808-1845, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Paa en lykkelig Moders Geburtsdag. Gangspilvise om Briggen Jonas Anton Hjelm. Opsang for Briggen Regina.
[s199] Thorarensen, Bjarni: [Digte]. Side 199-203 (1845, digte)
af Bjarni Vigfússon Thorarensen (1786-1841)
kollaps Noter
 note til titel Side [186]-96: Bjarni Thorarensen. En Skizze af Grimur Thomsen [med portræt].
 note til titel Digtenes titler: Sangen til Sigrun. Natten. Eet Kys endnu. Freyas Katte. Eldgamla Isafold [Uddrag oversat til fransk af Marmier].
[s204] Andersen, H. C.: Hyldemoer. Af H. C. Andersen. Side [204]-13 (1845, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1849 indgår i: Eventyr [s031] Senere udgave: Hyldemoer. Side [31]-41
1863 i: Eventyr og Historier [2s001] Senere udgave: Hyldemor
1919 i: Eventyr [2s134] Senere udgave: Hyldemoer. Side 134-[45]
1924 i: Eventyr og Historier [2s134] Senere udgave: Hyldemoer. Side 134-[45]
1926 i: Eventyr og Historier [1 s] Senere udgave: Hyldemor
1945 Senere udgave: Hyldemor. Tegninger af Karen Valeur Hindskov. ♦ Arthur Jensen, [1945]. [12] sider, illustreret (oktav i tværformat). Pris: kr. 1,00
1952 indgår i: Fem smaa Eventyr [d] Senere udgave: Hyldemor
1958 i: Eventyr og historier [1s252] Senere udgave: Hyldemor
1961 i: Samlede Eventyr og Historier [1s286] Senere udgave: Hyldemoer. Side [286]-92
1975 indgår i: Samlede eventyr og historier [1s065] Senere udgave: Hyldemor. Side 65-72
[s214] Andersen, H.C.: Digte. Af H. C. Andersen. Side 214-16 (1845, digte)
af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Digterens sidste Sang. Med to Bøger. Romanze.
[s217] Andersen, H.C.: Fragmenter af H. C. Andersens "Ahasverus". Et lyrisk dramatisk Digt. Side 217-26 (1845, dramatik)
af H.C. Andersen (1805-1875)
se også: Ahasverus
[s227] Hansen, F. J.: Araberen og hans Hest. Af F. J. Hansen. Side [227]-36 (1845, digte)
af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
illustrationer af A.H. Leiner (1809-1877)
[s237] Nielsen, Carl: Med et Par Sidekamme. "Lyrisk Studie" af Carl Nielsen. Side [237]-38 (1845, digte)
af Carl Nielsen (f. 1813)
[s239] Borgaard, Carl: Kjøbenhavn i Magistratsmaaneskin. (Skizze) af Carl Borgaard. Side [239]-43 (1845, digte)
af Carl Borgaard (1799-1868)
[s244] anonym: Maifesten i Sundby. Dramatisk Situation. Side [244]-53 (1845, dramatik)
af Anonym
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
[s254] Møller, P. L.: Gudruns Hævn. Af P. L. Møller. Side [254]-63 (1845, digte)
illustrationer af P.C. Skovgaard (1817-1875)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (Episode af en Saga).
[s264] Møller, P. L.: En Kunstners Stemninger. Af P. L. Møller. Side [264]-81 (1845, digte)
illustrationer af Constantin Hansen (1804-1880)
[s324] Møller, P. L.: Psyches Vinger. Af P. L. Møller. Side [324]-39 (1845, digte)
illustrationer af Andreas Kolberg (1817-1869)
[s344] Møller, P. L.: Smaadigte. Af P. L. Møller. Side [344]-72 (1845, digte)
illustrationer af O.D. Ottesen (1816-1892)
illustrationer af Constantin Hansen (1804-1880)
illustrationer af J.Th. Lundbye (1818-1848)
illustrationer af H.V. Bissen (1798-1868)
illustrationer af Bertel Thorvaldsen (1770-1844)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Natfiolen. Kokosnødden. En Idyl. En Jordefærd. Fem Momenter. Rose og Hjerte. Byrons sidste Time. En Qvinde. Om Foraaret. Sjælevandring. Den hellige Veronika. Poesiens Genius.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.