Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Masson de Pezay (1741-1777)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Pezay, Masson Marquis de]: [Syngespil for den Danske Skueplads [4b]] Rosen-Bruden i Salenci. Et Syngespil i 3 Acter. Oversat af det Franske til Gretrys Musiqve af Charlotte Dorothea Biehl (1781, dramatik) BD4:sp294

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst) Rosenbruden i Salency
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Grétry, Teksten af Masson de Pezay. Oversat af Ch.D. Biehl
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
(premiere 17-09-1779 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden