Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776)

Sprog: fransk
(henvisning) Foix, G. F. P. de Saint
(henvisning) Poullain de St. Foix, G. F.

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Ste Foy: [Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [4f]] L'oracle. Comédie en un acte. ♦ La Haye, 1747 (1749-50, dramatik) AEJ224 BD4:sp381
se også: Oraklet
Detaljer
1776 Senere udgave: Oraklet. Et Lystspil i 1 Act. Fra det Franske oversat paa Dansk af C[hristen] S[chmidt]. ♦ Kbh., 1748
kollaps Noter
 Dramatik Saint Foix, Germ. Franç. Poullain De: Deucalion og Pyrrha. Comoedie i 1 Act. Oversat af Carolina Amalia Thielo. Poesien er af Msr. R. [C.P. Rose?]. ♦ Kbh. [1753] (1753, dramatik) AEJ 83 BD4:sp410
Detaljer
oversat af Caroline Thielo (1735-1754)
sange af Christopher Pauli Rose (1723-1784)
1771 Senere udgave: Deucalion og Pyrrha. Comedie med Arier forøget af Niels Krog Bredal. [1771?]
1776 i: Syngespil for den Danske Skueplads [1d] Senere udgave: Deucalion og Pyrrha. Comedie [oversat af Caroline Thielo], med Arier forøget af N.K. Bredal, hvortil Musiken er sat af [Jos.] Sarti
kollaps Noter
 Dramatik Saintfoix, de: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Comédies [1d]] Le Silphe. Comédie en un acte. ♦ Copenh., 1769 (1770-73, dramatik) BD4:sp383
originaltitel: Le Sylphe, 1743
se også: Silphen
Detaljer
kollaps Noter
 Bog Poullain de St. Foix, G. F.: Deucalion og Pyrrha. Comedie med Arier forøget af Niels Krog Bredal. [1771?] (1771, dramatik)
Detaljer
oversat af Caroline Thielo (1735-1754)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
1753 1. udgave: Deucalion og Pyrrha. Comoedie i 1 Act. Oversat af Carolina Amalia Thielo. Poesien er af Msr. R. [C.P. Rose?]. ♦ Kbh. [1753]
 Bog St. Foix: [Syngespil for den Danske Skueplads [1d]] Deucalion og Pyrrha. Comedie [oversat af Caroline Thielo], med Arier forøget af N.K. Bredal, hvortil Musiken er sat af [Jos.] Sarti (1776, dramatik) BD4:sp293
Detaljer
oversat af Caroline Thielo (1735-1754)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
1753 1. udgave: Deucalion og Pyrrha. Comoedie i 1 Act. Oversat af Carolina Amalia Thielo. Poesien er af Msr. R. [C.P. Rose?]. ♦ Kbh. [1753]
 Bog anonym [Saint Foix, G. F. P. de]: Oraklet. Et Lystspil i 1 Act. Fra det Franske oversat paa Dansk af C[hristen] S[chmidt]. ♦ Kbh., 1748 (1776, dramatik) BD4:sp410
Detaljer
oversat af C. Schmidt (1721-1810)
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [4f] 1. udgave: L'oracle. Comédie en un acte. ♦ La Haye, 1747
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Gjethuset (Tjærehuset) 17-1-1748.
 Dramatik St. Foix og Gellert: [Syngespil for den Danske Skueplads [1f]] Oraklet. Et Syngespil i to Handlinger. [Musik af Scalabrini.] Indrettet til det Danske Theaters Brug efter det Franske af Saint Foix og det Tydske af Gellert. [Oversat af P. T. Wandall]. ♦ 1776. 44 sider (1776, dramatik) BD4:sp293
se også: L'oracle
Detaljer
af Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769, sprog: tysk)
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [2]: Personerne [ Rolleliste].
 note til oversat titel Side [2] også: Musiken er af Hr. Kapelmester Scalabrini.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Library of Congres

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

SaintFoix, Germain-François Poullain de: Oraklet
Lystspil i 1 Akt af Saint-Foix. Oversat af C. Schmidt
oversat af C. Schmidt (1721-1810)
(premiere 19-02-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 22)
SaintFoix, Germain-François Poullain de: De tre Gratier
eller Den landflygtige Kupido, Komedie i 1 Akt af Saint-Foix. Oversat af B.J. Lodde
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
(premiere 26-11-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
SaintFoix, Germain-François Poullain de: Den lykkelige Prøve
Komedie i 1 Akt af St. Foix. Oversat af L. Reersløv
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
(premiere 24-01-1753 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
SaintFoix, Germain-François Poullain de: Deucalion og Pyrrha
Komedie i 1 Akt af Saint-Foix. Oversat af Caroline Amalie Thielo, Versene af R. (=? C.P. Rose)
oversat af Caroline Thielo (1735-1754)
oversat af Christopher Pauli Rose (1723-1784)
(premiere 12-12-1753 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
SaintFoix, Germain-François Poullain de: Zeloïde
Tragedie i 1 Akt af Saint-Foix. Oversat af B.J. Lodde
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
(premiere 03-07-1754 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
SaintFoix, Germain-François Poullain de: Kolonien
eller Den nye Verden, Komedie i 3 Akter af Saint-Foix. Oversat af L. Reersløv
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
(premiere 04-09-1754 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
SaintFoix, Germain-François Poullain de: La sylphe
(premiere 1769 af Den franske Hoftrup)
SaintFoix, Germain-François Poullain de: Toldforpagteren
Komedie i 1 Akt fra Fransk [af Saint-Foix], oversat af en Anonym
oversat af Anonym
(premiere 08-04-1771 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(tekst) Deucalion og Pyrrha
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Giuseppe Sarti, Teksten af Saint Foix. Oversat af C.A. Thielo, forsynet med Arier af N.K. Bredal
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
oversat af Caroline Thielo (1735-1754)
sange af Niels Krog Bredal (1732-1778)
(premiere 19-03-1772 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
(tekst) Silphen
Syngestykke i 3 Akter af Ch.D. Biehl [bearbejdet efter G. Saint Foix, musik af Thomas Christian Walter]
af Dorothea Biehl (1731-1788)
musik af Thomas Christian Walter (1749-1788)
(premiere 27-10-1773 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
SaintFoix, Germain-François Poullain de: Den foregivne Medbejler
Komedie i 1 Akt af Saint-Foix. Oversat af Ch.D. Biehl
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
(premiere 29-12-1773 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(tekst) Oraklet
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Paolo Scalabrini, Teksten af Saint-Foix (L'oracle) og Chr. Gellert. Oversat af P.T. Wandal
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
tekst af Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769, sprog: tysk)
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
(premiere 23-04-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden