Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Florent Carton Dancourt (1661-1725)

Sprog: fransk
(henvisning) Carton, Florent
(henvisning) d'Ancourt, F. C.

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Dancourt: [Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [3f]] Le mari retrouvé. Comédie en un acte, ornée d'un divertissement. Copenh., 1748 (1749-50, dramatik) AEJ189 BD4:sp381
Detaljer
kollaps Noter
 Tekster Dancourt, F. C.: [La désolation des joueuses]. [Oversat af G. Fursman til Det kgl. Teater under ukendt dansk titel, ikke trykt, manuskript ikke bevaret. Aldrig spillet] (1751, tekster) AEJ 82
originaltitel: La désolation des joueuses, 1688
Detaljer
oversat af Gotthardt Fursmann (1715-1756)
kollaps Noter
 Tekster Dancourt, F. C.: [Les vacances des procureurs]. [Oversat af C. Fursman til Det kgl. Teater. Ikke trykt, manuskript ikke bevaret, aldrig opført] (1751, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilhelm Fursmann (f. 1717)
kollaps Noter
 Tekster Dancourt, F. C.: Den forliebte Gartner. [Oversat af L. Knudsen til Det kgl. Teater, musik komponeret af Thielo, ikke trykt, manuskript ikke bevaret. Aldrig spillet] (1763, tekster) AEJ138
originaltitel: Le galant jardinier, 1705
Detaljer
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
musik af Carl Thielo (1707-1763)
kollaps Noter
 Dramatik Dancourt, [Florent Carton]: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [5h]] La rencontre imprévue. Opéra bouffon, tiré des Pélérins de la Mecque, en 3 actes, et mis en musique par Gluk. Copenh., 1772 (1770-73, dramatik) BD4:sp387
 Dramatik Dancourt, [Florent Carton]: [Syngespil for den Danske Skueplads [2c]] Det uventede Møde. Et lystigt Syngestykke i 3 Acter, taget af: Pillegrimene fra Mekka. Musikken af [Joh. Cph. Willib. v.] Gluck, til samme Musik oversat af P.T. Wandall (1777, dramatik) BD4:sp293
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Dancourt, Florent Carton: La fête du village
(premiere 1767 af Den franske Hoftrup)
Dancourt, Florent Carton: L'été des coquettes
(premiere 1768 af Den franske Hoftrup)
Dancourt, Florent Carton: Les vacances des procureurs
(premiere 1768 af Den franske Hoftrup)
Dancourt, Florent Carton: Les vendanges de suresnes
(premiere 01-01-1768 af Den franske Hoftrup)
Dancourt, Florent Carton: Kavaleren efter Moden
Komedie i 5 Akter af d'Ancourt og St. Yon. Oversat af Ch. A. Bøttger
af Moline de Saint Yon (d. 1723, sprog: fransk)
oversat af Elisabeth Cathrine Amalie Rose (1738-1793)
(premiere 06-12-1770 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Dancourt, Florent Carton: Den bortløbne Mand
Komedie i 1 Akt af d'Ancourt. Oversat af Ch.D. Biehl
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
(premiere 21-10-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden