Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ch. Poinsinet de Sivry (1733-1804)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Sivry, C. P. de: Aglae eller Støtten (1774, dramatik) BD4:sp412
oversat af Claus Fasting (1746-1791)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
 Dramatik Sivry, [Charles Poinsinet] de: [Syngespil for den Danske Skueplads [2b]] Aglae eller Støtten. Comedie i 1 Act, oversat af det Franske [ved Cl. Fasting] og forøget med Arier [af Ad. Gotth. Carstens], hvortil musiqven er sat af Sarti (1777, dramatik) BD4:sp293
oversat af Claus Fasting (1746-1791)
sange af Adolph Gotthard Carstens (1712-1795)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Sivry, Ch. Poinsinet de: Aglaeeller Støtten. Komedie i 1 Akt af Poinsinet de Sivry. Oversat af Claus Fasting, med originale Sange af A.G. Carstens, Musiken af disse af G. Sarti
oversat af Claus Fasting (1746-1791)
sange af Adolph Gotthard Carstens (1712-1795)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
(premiere 16-02-1774 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden