Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

N. E. Framéry (1745-1810)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Framery, Nicolas Etienne]: [Syngespil for den Danske Skueplads [3b]] Colonien eller den nye-byggede Øe, en lyrisk Comedie i 2 Handlinger, i det Franske parodieret af den Italienske Original: l'isola d'Amore, med Musik af [Antonio Maria Gasparao] Sacchini, til samme Musik overesat ved N.K. Bredal (1778, dramatik) BD4:sp294

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Framéry, N. E.: Nanette et Lucas
af Le Chevalier d'Herbain (sprog: fransk)
(premiere 01-01-1769 af Den franske Hoftrup)
(tekst) Kolonien
eller Den nybyggede Ø, Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Sacchini, Teksten af Framéry (La colonie, efter en italiensk Libretto L'Isola d'amore), oversat af N.K. Bredal
musik af Antonio Sacchini (1730-1786, sprog: italiensk)
tekst af A. Gori (sprog: italiensk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
(premiere 15-04-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden