Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Michel-Jean Sedaine (1719-1797)

Sprog: fransk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Tekster Sedaine, M.-J.: Rose et Colas. Chp., Philibert, 1767 (1767, tekster)
Detaljer
musik af P. A. Monsigny (1729-1817, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Dramatik Sedaine: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [2e]] Le diable à quatre ou La double métamorphose. Opéra-comique, en 3 actes. Copenh., 1768 (1770-73, dramatik) BD4:sp385
Detaljer
kollaps Noter
 Dramatik Mrs. C*** & Sedaine: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [3a]] Les sabots. Opéra comique en un acte, mélé d'ariettes. La musique par Duny. Copenh., 1769 (1770-73, dramatik) AEJ259 BD4:sp385
originaltitel: Les sabots, 1768
Detaljer
af Jacques Cazotte (1719-1792, sprog: fransk)
fejlagtig tillagt: Chaspoul (sprog: fransk)
musik af Egidio Romoaldo Duni (1708-1775, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note til forfatter Bibliotheca Danica, Bind 4, spalte 385, anfører at Mrs. C*** står for Chaspoul.
 note til forfatter Nyere kilder og websider, angiver dog at librettoen oprindelig er af Cazotte, 1768, og bearbejdet af Sédaine, bl.a.: 'Cazotte, Jacques', Grove Music Online ed. L. Macy (Accessed 15-03-2006), <http://www.grovemusic.com>.
 Dramatik Sedaine: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [4b]] Le jardinier de Sidon Tiré des oeuvres de M. de Fontenelle. Comédie, en 2 actes, meslée d'ariettes. La musique de [Franç. André Dannican kaldet] Philidor. Copenh., 1770 (1770-73, dramatik) BD4:sp386
 Dramatik Sedaine: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Comédies [4c]] La gageure imprévue. Comédie en prose et en un acte. Copenh., 1772 (1770-73, dramatik) BD4:sp384
 Dramatik Sedaine: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [5f]] Le jardinnier et son seigneur. Opéra-comique, en un acte et en prose, mêlé de morceaux de musique. La musique est de Philidor. Copenh., 1772 (1770-73, dramatik) AEJt16 BD4:sp387
Detaljer
musik af François André Danican Philidor (1726-1795, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Dramatik Sedaine, [Jean Michel]: Deserteuren (1775, dramatik) BD4:sp411
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
 Dramatik Sedaine: [Syngespil for den Danske Skueplads [3a]] Desertøren. En lyrisk Tragi-Comoedie i 3 Handlinger. Musiken af [Pierre Alex.] Monsigny. Til samme Musik oversat ved N.K. Bredal (1778, dramatik) BD4:sp294
 Dramatik Sedaine: [Syngespil for den Danske Skueplads [3c]] Den forstilte Tvistighed. Efter den Franske: Rose og Collas. Et comisk Synge-Spil i 1 Handling, Musiken af Monsigny, til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal (1778, dramatik) BD4:sp294
 Dramatik anonym [Sedaine]: [Syngespil for den Danske Skueplads [3e]] Kongen og Forpagteren. Et Syngestykke i 3 Acter. [Musik af Monsigny.] Oversat af det Franske og til samme Musik af Charlotte Dorothea Biehl (1778, dramatik) BD4:sp294
 Dramatik Sedaine: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [4s361]] Væddemaalet. Comoedie i een Act. Oversat af det Franske [ved C.D. Biehl] efter Herr Sedaines La Gageure [imprévue]. Side [361]-426 (1778, dramatik) BD4:sp290 👓
Detaljer
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Sedaine: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [11s329]] Den virkelige Viise. Et Skuespil i fem Akter. Oversat efter Sedaines: Le Philosophe sans le Savoir ved Friderich Schwarz. Side [329]-416 (1787, dramatik) BD4:sp292 👓
originaltitel: Le philosophe sans le savoir, 1766
Detaljer
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik anonym [Sedaine, Jean M.]: Aline, Dronning i Golconda En Opera i tre Acter. Oversat af det Franske til Hr. Capellmester Schulzes Musik ved Thomas Thaarup, Lærer ved de kongl Søe-Cadetter. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af Johan Frederik Schultz, 1789. 46 sider (1789, dramatik) BD4:sp411
originaltitel: Aline, reine de Golconde
Detaljer
musik af J.A.P. Schulz (1747-1800)
oversat af Thomas Thaarup (1749-1821)
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, 1789.
 url Fuld visning af oversættelsen (Andet Oplag) på:  Link til ekstern webside Library of Congress
 Dramatik Sedaine, [Jean Michel]: Richard Løvehierte (1791, dramatik) BD4:sp411
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
 Dramatik Sedaine, [Jean Michel]: Felix eller Hittebarnet (1808, dramatik) BD4:sp411
musik af P. A. Monsigny (1729-1817, sprog: fransk)
oversat af R. Frankenau (1767-1814)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Sedaine, Michel-Jean: On ne s'avise jamais de tout
af P. A. Monsigny (1729-1817, sprog: fransk)
(premiere 1767 af Den franske Hoftrup)
Sedaine, Michel-Jean: Blaise le savetier
af François André Danican Philidor (1726-1795, sprog: fransk)
(premiere partiturer udskrevet 1768 af Den franske Hoftrup)
Sedaine, Michel-Jean: Le diable à quatre
musik af François André Danican Philidor (1726-1795, sprog: fransk)
(premiere 1768 af Den franske Hoftrup)
Sedaine, Michel-Jean: Le jardinier et son seigneur
musik af François André Danican Philidor (1726-1795, sprog: fransk)
(premiere partiturer udskrevet juni 1768 af Den franske Hoftrup)
Sedaine, Michel-Jean: Les sabots
musik af Egidio Romoaldo Duni (1708-1775, sprog: italiensk)
(premiere 1769 af Den franske Hoftrup)
(tekst) Desertøren
eller Den rømmende Soldat, lyrisk Tragi-Komedie, senere Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Monsigny, Teksten af Sedaine. Oversat af N.K. Bredal
musik af P. A. Monsigny (1729-1817, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
(premiere 28-11-1775 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 46)
Sedaine, Michel-Jean: Væddemaalet
Komedie i 1 Akt af Sedaine. Oversat af C.P. Rose
oversat af Christopher Pauli Rose (1723-1784)
(premiere 30-01-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(tekst) Den forstilte Tvistighed
eller Lotte og Johan, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Monsigny, Teksten af Sedaine. Oversat af N.K. Bredal
musik af P. A. Monsigny (1729-1817, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
(premiere 28-10-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
(tekst) Kongen og Forpagteren
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Monsigny, Teksten af Sedaine (Le roi et le fermier, efter Dodsley's Bearbejdelse af Matos Fragosos Skuespil »El sabio en su retiro«), oversat af Ch. D. Biehl
musik af P. A. Monsigny (1729-1817, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
(premiere 25-11-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
Sedaine, Michel-Jean: Den virkelige Vise
Skuespil i 5 Akter af Sedaine. Oversat af Fr. Schwarz
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
(premiere 01-02-1787 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(tekst) Aline, Dronning af Golkonda
Opera i 3 Akter, Musiken af J.P. Schultz, Teksten af Sedaine. Oversat af Th. Thaarup, Dansen af V. Galeotti
musik af J.A.P. Schulz (1747-1800)
oversat af Thomas Thaarup (1749-1821)
danse af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
(premiere 30-01-1789 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 47)
(tekst) Richard Løvehjærte
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Grétry, Teksten af Sedaine. Oversat af L. Knudsen
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
(premiere 31-01-1791 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden