Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

P. A. Monsigny (1729-1817)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Musik (musik) Lemonnier, P.-R.: Le cadi dupé. Chp., Philibert, 1767 (1767, tekster)
Detaljer
af Pierre-René Lemonnier (d. 1796, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Musik (musik) Le Monnier & Moncigny [ie: Mosigny, Pierre Alex.]: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [1d]] Le maître en droit. Opéra-bouffon, en deux actes. ♦ 1767. 44 sider (1767, dramatik) AEJ185 BD4:sp385
Detaljer
af G.-A. Lemonnier (sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf, start på pdf-side 216) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Musik (musik) Sedaine, M.-J.: Rose et Colas. Chp., Philibert, 1767 (1767, tekster)
Detaljer
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Musik (musik) Ribardière, de la: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [1h]] Les aveaux indiscrets. Opéra-bouffon, en un acte et en vers. La musique est de Monsigny. Cette édition est conforme à la manière dont on joue cette pièce à Paris. ♦ 1769. 19 sider (1769, dramatik) AEJ 29 BD4:sp385
Detaljer
af de la Ribadière (f. 1725, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf, start på pdf-side 144) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (musik) Favart, [Charles Simon]: Den skiønne Arsene. Et Syngetykke i 4 Handlinger, med Musik af M*** [ie: Monsigny, Pierre Alex.], til samme Musik oversat af Adam Gottlob Thoroup. [Kbh., 1781] (1781, dramatik) BD4:sp397
Detaljer
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
1778 i: Syngespil for den Danske Skueplads [3d] 1. udgave: Arsène. Comedie i 4 Acter, oversat og i Musiqve forfærdiget af T[hom.] C[hr.] W[alter]
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Library of Congress
 Musik (musik) Sedaine, [Jean Michel]: Felix eller Hittebarnet (1808, dramatik) BD4:sp411
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
oversat af R. Frankenau (1767-1814)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(musik) Le cadi dupé
af Pierre-René Lemonnier (d. 1796, sprog: fransk)
(premiere 1767 af Den franske Hoftrup)
Monsigny, P. A.: Le maître en droit
af G.-A. Lemonnier (sprog: fransk)
(premiere 1767 af Den franske Hoftrup)
Monsigny, P. A.: On ne s'avise jamais de tout
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
(premiere 1767 af Den franske Hoftrup)
(musik) Les aveux indiscrets
af de la Ribadière (f. 1725, sprog: fransk)
(premiere 1769 af Den franske Hoftrup)
(musik) Desertøren
eller Den rømmende Soldat, lyrisk Tragi-Komedie, senere Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Monsigny, Teksten af Sedaine. Oversat af N.K. Bredal
tekst af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
(premiere 28-11-1775 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 46)
(musik) Arsene
Syngestykke i 4 Akter, Musiken (i 1776-77) af Th. Walter og (fra 1781-82) af Monsigny, Teksten af Favart, oversat i 1776-77 af Th. Walter og (fra 1781-82) under Titlen: Den skønne Arsène, af A.G. Thoroup
musik af Thomas Christian Walter (1749-1788)
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
oversat af Thomas Christian Walter (1749-1788)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
(premiere 30-01-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(musik) Den forstilte Tvistighed
eller Lotte og Johan, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Monsigny, Teksten af Sedaine. Oversat af N.K. Bredal
tekst af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
(premiere 28-10-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
(musik) Kongen og Forpagteren
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Monsigny, Teksten af Sedaine (Le roi et le fermier, efter Dodsley's Bearbejdelse af Matos Fragosos Skuespil »El sabio en su retiro«), oversat af Ch. D. Biehl
tekst af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
(premiere 25-11-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(musik) Bødkeren
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Monsigny, Teksten af Audinot. Oversat af Gram
tekst af Nicolas Médard Audinot (1732-1801, sprog: fransk)
oversat af Hans Gram, f 1754 (1754-1804)
(premiere 27-10-1780 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 90)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden