Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johan Christian Brandes (1735-1799)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (tysk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Brandes, Joh. Chr.]: Troe ingen for vel. En lystig Comedie i 5 Handlinger. Oversat af det Tydske. Til Brug for den kgl. danske Skueplads [ved Gert Londemann]. Kbh., 1771 (1771, dramatik) BD4:sp352
oversat af Gert Londemann (1718-1773)
 Dramatik anonym [Brandes, Joh. Chr.]: Ariadne paa Naxos (1778, dramatik) BD4:sp352
oversat af B.G. Sporon (1741-1796)
 Dramatik anonym [Brandes, Joh. Chr.]: [Syngespil for den Danske Skueplads [5a]] Ariadne paa Naxos. Et Duodrama [i 1 Act]. [Musik af Geo. Benda. Oversat af Benj. Geo. Sporon] (1781, dramatik) BD4:sp295
 Dramatik Brandes, [Joh. Chr.]: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [11s001]] Mediceerne. Komoedie i fem Akter. Af Hr. Brandes. Oversat af M. Rosing. Side [1]-80 (1787, dramatik) BD4:sp292 👓
originaltitel: Die Mediceer, 1776
Detaljer
oversat af Michael Rosing, f 1756 (1756-1818)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Brandes, J. C.: Grev von Olsbach (1788, dramatik)
oversat af M.F. Liebenberg (1767-1828)
 Dramatik Brandes, Joh. Chr.: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [1d]] Grev von Olsbach eller Retskaffenheds Belønning. Et Skuespil i 5 Optoge. Oversat [af M.F. Liebenberg] (1792, dramatik) BD4:sp297
oversat af M.F. Liebenberg (1767-1828)
 Dramatik Brandes, J. C.: Bryllupshøitiden (1795, dramatik)
Detaljer
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Brandes, Johan Christian: Tro ingen for velKomedie i 5 Akter af J.C. Brandes. Oversat af Gert Londemann
andet af Frederik Christian Scheffer (1737-1776)
oversat af Gert Londemann (1718-1773)
(premiere 01-04-1772 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)
(tekst)Ariadne paa NaxosDuodrama i 1 Akt af J.C. Brandes. Oversat af B.G. Sporon, Musiken af G. Benda
oversat af B.G. Sporon (1741-1796)
musik af Georg Benda (1721-1795, sprog: tysk)
(premiere 29-05-1778 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
Brandes, Johan Christian: MediceerneKomedie i 5 Akter af J.C. Brandes. Oversat af M. Rosing
oversat af Michael Rosing, f 1756 (1756-1818)
(premiere 04-10-1787 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Brandes, Johan Christian: Greven af Olsbacheller Retskaffenheds Belønning, Komedie i 5 Akter af J.C. Brandes. Oversat af M.F. Liebenberg
oversat af M.F. Liebenberg (1767-1828)
(premiere 10-12-1789 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Brandes, Johan Christian: Bryllupshøjtideneller Er det Mand eller Pige?, Komedie i 5 Akter af J.C. Brandes. Oversat af E. de Falsen
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
(premiere 26-05-1795 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden