Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling]

antologi: Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling], (1792-94, dramatik, flere sprog) BD4:sp297
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Indhold

[1a] Beaumarchais, P. A. C. de: Figaros Giftermaal eller Den gale Dag. Et Lystspil i 5 Acter. Oversat og indrettet til den danske Skuepladses Brug af Rahbek (1792, dramatik)
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1785 1. udgave: Figaros Bryllup eller den gale Dag. En Komedie i 5 Akter [oversat af Carl Cph. Kalnein?]. Kbh., 1785

[1b] Iffland: Forbryderen af Ærgjerrighed. Skuespil i 5 Optog [oversat af Cl. Pavels] (1792, dramatik)
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
oversat af Claus Pavels (1769-1822)
1788 ff 1. udgave: Forbryderen af Ærgjerrighed. Et Skuespil. Oversat af det Tydske [af Claus Pavels]. Kbh. 1788

[1c] Mercier: Ædikemanden og hans Hiulbør. Et Skuespil i 3 Acter, oversat efter: La brouette du vinaigrier ved Rahbek (1792, dramatik)
af Louis Sébastien Mercier (1740-1814, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1787 1. udgave: Æddikemanden og hans Hjulbør

[1d] Brandes, Joh. Chr.: Grev von Olsbach eller Retskaffenheds Belønning. Et Skuespil i 5 Optoge. Oversat [af M.F. Liebenberg] (1792, dramatik)
af Johan Christian Brandes (1735-1799, sprog: tysk)
oversat af M.F. Liebenberg (1767-1828)

[2a] Ko[t]zebue: Menneskehad og Anger. Comedie i 5 Acter. Oversat ved [Fr.] Schwarz (1792, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1790 1. udgave: Menneskehad og Anger

[2b] Babo, J. M.: Streli[t]zerne. Et heroisk Skuespil i 4 Optog efter en russisk sand Tildragelse. Oversat af D.F. Staal (1792, dramatik)
af Franz Josef Maria v. Babo (1756-1822, sprog: tysk)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)

[2c] Florian, [Jean Pierre Claris de]: De to Sedler. Et Lystspil i 1 Optog. Oversat af [Ditl. Flindt] Staal (1792, dramatik)
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)

[2d] Wall, Anton: Stammetræet. En Fortsættelse af de to Sedler i 1 Act. Oversat af [D.F.] Staal (1792, dramatik)
af Christian Leberecht Heyne (1751-1821, sprog: tysk)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)

[2e] Storm, Edvard: Erast eller Den bedragne Varsomhed. Comedie i 5 Acter (1792, dramatik)
af Edvard Storm (1749-1794)

[3a] Destouches, P. N.: Taknemmelighed og Utaknemmelighed. Lystspil i 3 Acter, efter Destouches l'ingrat af J.F. Jünger. Oversat af P.D. Faber (1792, dramatik)
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
oversat af P.D. Faber (1768-1847)

[3b] Jünger, J. Fr.: Reversen. Et Lystspil i 5 Acter, oversat af P.D. Faber (1792, dramatik)
af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
oversat af P.D. Faber (1768-1847)

[3c] Dumaniant: Den aabenbare Krig eller Høg over Høg. Comedie i 3 Akter efter: Guerre ouverte ou ruse contre ruse, ved [Fr.] Schwarz (1792, dramatik)
af Jean André Bourlain (1752-1828, sprog: fransk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1789 1. udgave: Den aabenbare Krig

[3d] Lessing og Rahbek: Matronen af Ephesus. Et Lystspil i 1 Optog af Lessing og Rahbek. Overs. af D. F. Staal (1792, dramatik)
originaltitel: Die Matrone von Ephesus. Lustspiel in einem Aufzuge von G.E. Lessing. Ergänzt durch K.L. Rahbek. Manheim, 1790
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
bearbejdelse: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)

[3e] anonym [Farquhar]: Ringen eller Det af Delicatesse ulykkelige Ægteskab. Et Lystspil i 4 Acter, Fortsættelse af Lystspillet Ringen, [efter Farquahrs: Sir Harry Vildair] oversat ved [Fr.] Schwarz (1792, dramatik)
af Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
andet: George Farquhar (1677-1707, sprog: engelsk)
1789 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [12s113] Samhørende, 2. del af: Ringen. Et Lystspil i fem Optog. Oversat af Tydsk ved F. Schwarz. Side [113]-268
1792 Senere udgave: Ringen [Nr. 2] eller det af Delicatesse ulykkelige Ægteskab. Et Lystspil i 4 Acter. Fortsættelse af Lystspillet Ringen. Oversat ved Schwarz. ♦ Kbh., 1792

[4a] Bech, Henr.: Hiertet beholder sine Rettigheder. Et Skuespil i 5 Optog, oversat af det Tydske [ved Mich. Fr. Liebenberg] (1792, dramatik)
originaltitel: Das Herz behält seine Rechte, 1788
af Heinrich Beck (1760-1803, sprog: tysk)
oversat af M.F. Liebenberg (1767-1828)

[4b] Cumberland, [Richard]: Den naturlige Søn. Et Skuespil i 5 Optog, efter Cumberlands the natural Son ved F[r.] Schwarz (1792, dramatik)
originaltitel: The natural son, 1785
af Richard Cumberland (1732-1811, sprog: engelsk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)

[4c] Iffland, Wilh. Aug.: Myndlingerne. Et Skuespil i 5 Akter. Oversat af [Fr.] Schwarz (1792, dramatik)
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)

[4d] Jünger, J. F.: Bortførselen. Comoedie i 3 Akter [oversat af Fr. Schwarz] (1792, dramatik)
af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)

[5a] Iffland, Wilh. Aug.: Den værdige Kone. Et Lystspil i 5 Optog. Oversat af [D.F.] Staal (1794, dramatik)
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)

[5b] Florian, J. P. C. de: Det gode Ægteskab. Comoedie i 1 Act. Oversat ved Schwarz (1794, dramatik)
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)

[5c] Kotzebue, A. v.: Papagøjen. Skuespil i 3 Akter. Oversat af P.D. Faber (1794, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af P.D. Faber (1768-1847)

[5d] Jünger, J. F.: Den aabne Brevvexling. Lystspil i 5 Akter, oversat ved [Eiler Cph. Kaasbøl] Munthe (1794, dramatik)
af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
oversat af E. Munthe (1759-1814)
1793 1. udgave: Den aabne Brevvexling

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.