Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Richard Cumberland (1731-1811)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Cumberland, [Richard]: Vestindianeren. Comedie i 5 Acter. Af det Engelske oversat i Dansk ved Barthold Johan Lodde. Kbh. 1779. (1779, dramatik) BD4:sp377
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
 Dramatik Cumberland, [Richard]: Den naturlige Søn. Et Skuespil i 5 Optoge ved F[r.] Schwartz. Kbh. 1791. (1791, dramatik) BD4:sp377
originaltitel: The natural son, 1785
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
 Dramatik Cumberland, [Richard]: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [4b]] Den naturlige Søn. Et Skuespil i 5 Optog, efter Cumberlands the natural Son ved F[r.] Schwarz (1792, dramatik) BD4:sp298
originaltitel: The natural son, 1785
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
 Dramatik Cumberland, [Richard]: Jøden. Et Skuespil i fem Akter [oversat af Fr. Schwarz]. ♦ Poulsen, 1796. 99 sider (1796, dramatik) BD4:sp377
originaltitel: The Jew, 1794
Detaljer
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 Dramatik Cumberland, [Richard]: Lykkens Hiul. Komoedie i 5 Handlinger [oversat af F[r.] C. Schneider]. ♦ Kbh. 1797 (1797, dramatik) BD4:sp377
originaltitel: The wheel of fortune, 1795
oversat af Christian Frederik Schneider (1772-1825)
 Dramatik Cumberland, R.: Munken fra Carmel. Sørgespil efter R[ich.] Cumberland og [Stykkets tydske Bearbejder] Dahlberg ved K. L. Rahbek. Kbh. 1813. (1813, dramatik) BD4:sp377
originaltitel: Der Mönch von Carmel, 1787
bearbejdelse: Wolfgang Heribert Dalberg (1750-1806, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Cumberland, Richard: VestindianerenKomedie i 5 Akter af R. Cumberland. Oversat af B.J. Lodde og senere [fra 1824-25] af N.V. Dorph
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
(premiere 07-12-1786 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27)
Cumberland, Richard: Den naturlige SønSkuespil i 5 Akter af R. Cumberland. Oversat af Fr. Schwarz
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
(premiere 17-02-1791 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Cumberland, Richard: JødenKomedie i 5 Akter af Cumberland. Oversat af Fr. Schwarz
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
(premiere 17-05-1796 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23)
Cumberland, Richard: Lykkens HjulKomedie i 5 Akter af Richard Cumberland. Oversat af Fr. Schneider
oversat af Christian Frederik Schneider (1772-1825)
(premiere 21-04-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Cumberland, Richard: Munken fra CarmelSørgespil i 5 Akter af R. Cumberland (The carmelite), oversat, efter Wolfg. H. Dalbergs Oversættelse, af K.L. Rahbek
oversat af Wolfgang Heribert Dalberg (1750-1806, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 25-11-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden