Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Franz Josef Maria v. Babo (1756-1822)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Babo, J. M.: Strelitzerne. Et heroisk Skuespil i 4 Optog efter en russisk sand Tildragelse. Oversat af D.F. Staal. ♦ Kbh., 1790. (1790, dramatik) BD4:sp352
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
1792 i: Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [2b] Senere udgave: Streli[t]zerne. Et heroisk Skuespil i 4 Optog efter en russisk sand Tildragelse. Oversat af D.F. Staal
 Dramatik Babo: Borgerlykke. Comedie i 3 Acter. Oversat efter Babos: Das Bürgerglück ved F. Schwartz. U.St., 1792 (1792, dramatik) BD4:sp352
originaltitel: Das Bürgerglück
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
 Bog Babo, J. M.: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [2b]] Streli[t]zerne. Et heroisk Skuespil i 4 Optog efter en russisk sand Tildragelse. Oversat af D.F. Staal (1792, dramatik) BD4:sp297
Detaljer
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
1790 1. udgave: Strelitzerne. Et heroisk Skuespil i 4 Optog efter en russisk sand Tildragelse. Oversat af D.F. Staal. ♦ Kbh., 1790.
 Dramatik Babo: Pulsen. Comedie i 2 Acter. Oversat af N.T. Bruun (1808, dramatik) BD4:sp352
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Babo: Otto af Wittelsbach (1814, dramatik) BD4:sp352
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Babo: [Theaterstykker [1d]] Pulsen. Comedie i 2 Acter. Oversat af N.T. Bruun (1815, dramatik) BD4:sp300
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Babo, Franz Josef Maria v.: Strelitzerneheroisk Skuespil i 4 Akter af J.M. Babo. Oversat af D.F. Staal
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
(premiere 13-01-1791 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 16)
Babo, Franz Josef Maria v.: BorgerlykkeKomedie i 5 Akter af Fr.J.M. v. Babo. Oversat af Fr. Schwarz
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
(premiere 08-01-1793 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden