Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Lessing, G. E.: Fruentimmer-Haderen. Comoedie i en Act. Oversat efter Monsieur Lessings Misogyne. ♦ 1763. 64 sider (1763, dramatik) BD4:sp366
originaltitel: Der Misogyne
Detaljer
oversat af Elisabeth Cathrine Amalie Rose (1738-1793)
kollaps Noter
 note til titel Adresseavisen 21-11-1763, side 7, annonce: Comoedien: Den dobbelte Prøve, i 1 Act, af Fransk oversat, er at bekomme hos mig A. Bøttger, boende i Reverntzgaden første Dør paa høyre Haand fra Kongens Nye-Torv,.
 note til titel paa Skrivpapiir indbunden for 16 Sk. Ligeledes kan endnu faaes nogle faa Exemplarer af Fruentimmer-Haderen paa Skrivepapiir for 20 Skilling.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Lessing, G. E.: Skatten. Comoedie i Een Act. Efter G.E. Lssings: Der Schatz, oversat af A. M. Mehl [til Det kgl. Teater. Korrigeret af Lars Knudsen 1764. Ikke trykt, aldrig opført]. ♦ 1764. 186 sider (1764, dramatik)
originaltitel: Der Schatz, 1755
Detaljer
oversat af Anne Marie Mehl (1715-1789)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
kollaps Noter
 note til oversat titel Manuskript bevaret, KTS nr. 665.
 url Fuld visning af manuskriptet (sufflørbog, pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Lessing, G. E.: Misz Sara Sampson (1770, dramatik) BD4:sp366
Detaljer
oversat af Elisabeth Cathrine Amalie Rose (1738-1793)
kollaps Noter
 Dramatik Lessing, G. E.: Minna af Barnhelm eller Soldaterlykken. Comoedie i 5 Acter, oversat af Peder Topp Wandall ♦ (1771, dramatik) BD4:sp366
originaltitel: Minna von Barnhelm, 1767
Detaljer
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
1944 Senere udgave: Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Mit Einleitung und Erläuterungen von Kirsten Thorup. ♦ Reitzel, [1944]. 102 sider. Pris: kr. 1,50
1947 Senere udgave: Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Herausgegeben von Knud Pedersen. ♦ Hirschsprung, 1947. 124 soder. Pris: kr. 5,50
kollaps Noter
 Dramatik Lessing, G. E.: Jøderne. Et Lystspil, i en Act af Lessing. Oversat af P. Topp Wandal. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendal, 1772. 68 sider (1772, dramatik) BD4:sp366
originaltitel: Die Juden, 1754
Detaljer
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Lessing, G. E.: Fritænkeren. Comoedie i 5 Acter. Oversat af P. T. W. ♦ (1775, dramatik) BD4:sp366
originaltitel: Der Freigeist, 1749
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
 Dramatik Lessing, Gotthold Ephraim: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [3c]] Emilie Galotti. Tragoedie i fem Acter. Oversat af det Tydske efter Hr. Gotthold Ephraim Lessings Emilia Galotti [af Charlotte Dor. Biehl]. 136 sider (1777, dramatik) BD4:sp290 👓
originaltitel: Emilie Galotti, 1772
Detaljer
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
1828 Senere udgave: Emilie Galotti. Sørgespil i 5 Acter [Oversat af Charlotte Dor. Biehl. ♦ Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 1)
1947 Senere udgave: Emilia Galotti. Ved Jørgen Hendriksen. ♦ Gad, 1947. 92 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 221) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [28-12-1825] læste der min Emilie Galottis 1 ste Act.
 Dramatik Lessing, G. E.: Matronen af Ephesus (1791, dramatik) BD4:sp366
af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
 Dramatik Lessing og Rahbek: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [3d]] Matronen af Ephesus. Et Lystspil i 1 Optog af Lessing og Rahbek. Overs. af D. F. Staal (1792, dramatik) BD4:sp298
originaltitel: Die Matrone von Ephesus. Lustspiel in einem Aufzuge von G.E. Lessing. Ergänzt durch K.L. Rahbek. Manheim, 1790
bearbejdelse: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
 Dramatik Lessing, G. E.: Philotas. Et Sørgespil af Gotthold Ephraim Lessing. Oversat af det Tydske ved Georg Christian von Scheel. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos N. Christensen, 1793. 38 sider (1793, dramatik) BD4:sp366 👓
originaltitel: Philotas, 1759
Detaljer
oversat af Georg Christian von Scheel (1761-1837)
kollaps Noter
 note til oversat titel Adresseavisen 18-11-1793, side 7: Philotas, et heroisk Sørgespil af Lessing, paa Dansk ved Scheel, 3de Ark stort, er nu tilkiøbs hos Bogtrykker Christensen i Klosterstræde No. 59 for 8 Sk.
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Dramatik Lessing, G. E.: Nathan den Vise. Et dramatisk Digt i 5 Optog. Oversat ved K. L. Rahbek (1799, dramatik) BD4:sp366
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1846 Senere udgave: Nathan den Vise. Dramatisk Digt i fem Acter af Gotthold Ephraim Lessing. ♦ [Kjøbenhavn, Schubothe, 1846]. 55 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 159)
1884 Senere udgave: Nathan den Vise
 Bog Lessing: Emilie Galotti. Sørgespil i 5 Acter [Oversat af Charlotte Dor. Biehl. ♦ Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 1) (1828, dramatik) BD4:sp302
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:001
Detaljer
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
1777 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [3c] 1. udgave: Emilie Galotti. Tragoedie i fem Acter. Oversat af det Tydske efter Hr. Gotthold Ephraim Lessings Emilia Galotti [af Charlotte Dor. Biehl]. 136 sider
 Bog Lessing, Gotthold Ephraim: Nathan den Vise. Dramatisk Digt i fem Acter af Gotthold Ephraim Lessing. ♦ [Kjøbenhavn, Schubothe, 1846]. 55 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 159) (1846, dramatik) 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 7:159
Detaljer
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
1799 1. udgave: Nathan den Vise. Et dramatisk Digt i 5 Optog. Oversat ved K. L. Rahbek
 Bog Lessing, G. E.: Nathan den Vise (1884, dramatik)
Detaljer
1799 1. udgave: Nathan den Vise. Et dramatisk Digt i 5 Optog. Oversat ved K. L. Rahbek
 Bog Lessing, G. E. og C. F. Gellert: [Glimt af Verdenslitteraturen [4]] Fabler. Af G. E. Lessing og C. F. Gellert (1929, novelle(r))
af Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog Lessing: Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Mit Einleitung und Erläuterungen von Kirsten Thorup. ♦ Reitzel, [1944]. 102 sider. Pris: kr. 1,50 (1944, dramatik)
Detaljer
noter af Kirsten Thorup (1913-1948)
1771 1. udgave: Minna af Barnhelm eller Soldaterlykken. Comoedie i 5 Acter, oversat af Peder Topp Wandall ♦
 Bog Lessing, G. E.: Emilia Galotti. Ved Jørgen Hendriksen. ♦ Gad, 1947. 92 sider. Pris: kr. 4,50 (1947, dramatik)
serietitel: Tyske Digterværker
Detaljer
noter af Jørgen Hendriksen (1908-1967)
1777 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [3c] 1. udgave: Emilie Galotti. Tragoedie i fem Acter. Oversat af det Tydske efter Hr. Gotthold Ephraim Lessings Emilia Galotti [af Charlotte Dor. Biehl]. 136 sider
 Bog Lessing, G. E.: Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Herausgegeben von Knud Pedersen. ♦ Hirschsprung, 1947. 124 soder. Pris: kr. 5,50 (1947, dramatik)
serietitel: Deutsche Texte für das dänische Gymnasium, 1
Detaljer
oversat af Knud Pedersen (f. 1906)
1771 1. udgave: Minna af Barnhelm eller Soldaterlykken. Comoedie i 5 Acter, oversat af Peder Topp Wandall ♦
 Trykt i periodicum Lessing, G. E.: Fabler (1948, novelle(r)) 👓
del af: Cavalcade
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Æslet og Væddeløbshesten. Uglen og Skattesøgeren. Nattergalen og Lærken. Ræven og Aben.
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 3, side 36.
 Tekster Lessing: [indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s044]] Lessings Fabler. Side 44-[51] (1953, noveller(r)) 👓
 Børnebog Lessing: [indgår i antologien: Eventyrets verden [3s178]] Lessings fabler. Side 178-[85] (1966, børnebog) 👓

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Lessing, Gotthold Ephraim: Fruentimmerhaderen
Komedie i 1 Akt af G.E. Lessing. Oversat af Ch.A. Bøttger
oversat af Elisabeth Cathrine Amalie Rose (1738-1793)
(premiere 16-05-1759 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Lessing, Gotthold Ephraim: Minna af Barnhelm
eller Soldaterlykken, Komedie i 5 Akter af G.E. Lessing. Oversat af P.T. Wandal
[Til Dagmarteatret:] Oversat af Johannes Magnussen under Titlen: Minna von Barnhelm
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
(premiere 14-10-1771 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
Lessing, Gotthold Ephraim: Emilie Galotti
Tragedie i 5 Akter af G.E. Lessing. Oversat af Ch. D. Biehl
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
(premiere 08-12-1775 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 54)
Lessing, Gotthold Ephraim: Nathan den Vise
skuespil i 2 akter (12 afdelinger) af G.E. Lessing. Oversættelse: Finn Methling
[På Det kgl. Teater, scener, 1815] Oversat af K.L. Rahbek
[På Det kgl. Teater, scener, 1840] Oversat af Henrik Hertz
af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
oversat af Finn Methling (1917-2010)
(premiere 19-03-1960 på Odense Teater
premiere 05-04-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Lessing, Gotthold Ephraim: Matronen af Efesus
Lystspil i 1 Akt af G.E. Lessing og K.L. Rahbek. Oversat af D.F. Staal
af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
(premiere 30-08-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Lessing, Gotthold Ephraim: Jøderne
Lystspil i 1 Akt af G.E. Lessing. Oversat af P.A. Rosenberg
oversat af P.A. Rosenberg (1858-1935)
(premiere 25-04-1894 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden