Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johann Friedrich Jünger (1756-1797)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (tysk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Jünger, J. F.: Reversen (1791, dramatik) BD4:sp358
originaltitel: ?
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
 Dramatik Jünger, J. F.: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [4d]] Bortførselen. Comoedie i 3 Akter [oversat af Fr. Schwarz] (1792, dramatik) BD4:sp298
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
 Dramatik Jünger, J. Fr.: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [3b]] Reversen. Et Lystspil i 5 Acter, oversat af P.D. Faber (1792, dramatik) BD4:sp298
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
 Dramatik Jünger, J. F.: Stregen i Regningen (1792, dramatik) BD4:sp358
 Dramatik Jünger, J. F.: Den aabne Brevvexling (1793, dramatik) BD4:sp358
Detaljer
1794 i: Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [5d] Senere udgave: Den aabne Brevvexling. Lystspil i 5 Akter, oversat ved [Eiler Cph. Kaasbøl] Munthe
 Bog (bearbejdelse) anonym [Centlivre, Susanna]: Han har sin Næse allevegne. Et Lystspil i 5 Optog. Efter Jünger. Oversat af Staal. ♦ [København], hos Schultz, [1794]. Pris: 24 Sk. (1794, dramatik) BD4:sp376
originaltitel: The busy body, 1709
originaltitel: Er mengt sich in Alles
Detaljer
af Susanna Centlivre (1667-1723, sprog: engelsk)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
kollaps Noter
 Bog Jünger, J. F.: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [5d]] Den aabne Brevvexling. Lystspil i 5 Akter, oversat ved [Eiler Cph. Kaasbøl] Munthe (1794, dramatik) BD4:sp298
Detaljer
oversat af E. Munthe (1759-1814)
1793 1. udgave: Den aabne Brevvexling
 Dramatik Jünger, J. F.: Kiolen fra Lyon. Et Lystspil i fire Akter. Oversat af P.D. Faber. ♦ 1795. 120 sider (1795, dramatik) BD4:sp358
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
 Dramatik Jünger, J. F.: Ægtefolkene fra Landet (1796, dramatik) BD4:sp358
 Bog (bearbejdelse) Saurin, [Bernh. Jos.]: Vore Tiders Tone. Et Skuespil i 1 Act. Oversat efter Jüngers Omarbeidelse af les moeurs du tems [ved St. Heger]. ♦ Kbh., 1797 (1797, dramatik) BD4:sp410
originaltitel: Les moeurs du temps, 1764
af Bernard-Joseph Saurin (1706-1781, sprog: fransk)
oversat af Stephan Heger (1769-1855)
 Bog Jünger, J. F.: Skinnet bedrager. Overs. af H. Henriksen. ♦ 1799. Deel 1-2, 200 + [176?] sider (1799, roman) EMP2206 BD4:sp460
originaltitel: Der Schein betrügt, 1787-89
Detaljer
oversat af H. Henriksen, o 1799 (1771-1845)
kollaps Noter
 note om oplag Nyt oplag?: 1-2. Deel, Kbh., 1800. 200 + 176 sider.
 note til oversat titel Del 1: Til Lykke maaske blot Roman. 2. Del: Desværre maaske blot Roman.
 Bog Jünger, J. F.: Vilhelmine. Overs. af H. G. N. Nyegaard. ♦ 1803-04. [Del 1-2], 222 + 208 sider (1803-04, roman) EMP2207 BD4:sp460
originaltitel: Wilhelmine, oder Alles ist nicht Gold, was glänzt, 1795-96
oversat af H.G. Nyegaard (1772-1842)
 Bog (oversætter) anonym [Brown, John]: Selim, Prinds af Algier. Sørgespil i 5 Acter [oversat] af [Joh. Frid.] Jünger. Frit oversat [fra Tysk] ved N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1805 (1805, dramatik) BD4:sp376
originaltitel: Barbarossa, 1754
originaltitel: Selim, Prinz von Algier
Detaljer
af John Brown (1715-1766, sprog: engelsk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 Dramatik Jünger, J. F.: Gouvernøren fra Indien (1806, dramatik) BD4:sp358
 Bog (bearbejdelse) Marivaux, [Pierre Carlet de Chamblain de]: Lige for Lige (1806, dramatik) BD4:sp401
originaltitel: Le jeu de l'amour e du hasard
af Pierre C. de Chamblain de Marivaux (1688-1763, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Jünger, J. F.: Sødskendene fra Landet (1806, dramatik) BD4:sp358
 Dramatik Jünger: [indgår i antologien: Almanak for Selskabstheatre [1816] [a]] Markskrigerne. Comedie i 3 Acter. Oversat af N.T. Bruun (1816, dramatik) BD4:sp301
 Tekster Dorvigny, [L. A.] og Jünger, [Joh. Frid.]: Molboen i Kjøbenhavn (1822, tekster) BD4:sp394
af Louis-François Archambault Dorvigny (1742-1812, sprog: fransk)
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
 Dramatik Jünger, J. F.: [indgår i antologien: Nytaarsgave for 1825 [a]] Aalborg Marked. Et Skuespil i 3 Akter. Oversat efter: Die Badekur. ♦ 1825. 60 sider (1825, dramatik) BD4:sp358
originaltitel: Die Badekur
Detaljer
formodet af P.D. Faber (1768-1847)
kollaps Noter
 note til titel I Bibliotheca Danica kun anført som separat udgivelse men uden trykkested og år.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(bearbejdelse) Modens Sæder
Komedie i 1 Akt af Saurin (Les moeurs de temps), oversat af Cl. Fasting, senere af St. Heger efter Jüngers Omarbejdelse (Der Ton unsere Zeiten) under Titlen: Vore Tiders Tone
af Bernard-Joseph Saurin (1706-1781, sprog: fransk)
oversat af Claus Fasting (1746-1791)
oversat af Stephan Heger (1769-1855)
(premiere 17-11-1773 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
(bearbejdelse) Taknemlighed og Utaknemlighed
Lystspil i 3 Akter af Destouches (L'ingrat), oversat, efter Jüngers Bearbejdelse af P.D. Faber
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
(premiere 13-10-1791 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Jünger, Johann Friedrich: Stregen i Regningen
Komedie i 4 Akter af Jünger. Oversat af Søren Sønnichsen
oversat af Søren Sønnichsen (1765-1826)
(premiere 23-02-1792 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 22)
Jünger, Johann Friedrich: Bortførelsen
Komedie i 3 Akter af Joh. Fr. Jünger. Oversat af Fr. Schwarz
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
(premiere 18-10-1792 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)
Jünger, Johann Friedrich: Den aabne Brevveksling
Lystspil i 5 Akter af J.F. Jünger. Oversat af E.C.K. Munthe
oversat af E. Munthe (1759-1814)
(premiere 07-03-1793 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 30)
(bearbejdelse) Han blander sig i alt
eller Han har sin Næse alle Vegne, Lystspil i 5 Akter af Susan Centlivre (The busy body), oversat, efter J.F. Jüngers Bearbejdelse, af D. F. Staal
af Susanna Centlivre (1667-1723, sprog: engelsk)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
(premiere 21-11-1794 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 49)
Jünger, Johann Friedrich: Kjolen fra Lyon
Lystspil i 4 Akter af J.F. Jünger. Oversat af P.D. Faber
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
(premiere 22-12-1795 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
Jünger, Johann Friedrich: Ægtefolkene fra Landet
Lystspil i 3 Akter af Jünger. Oversat af D.F. Staal
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
(premiere 19-05-1796 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
(oversætter) Selim, Prins af Algier
Sørgespil i 5 Akter af John Brown (Barbarossa), frit oversat, efter J.F. Jüngers Oversættelse, af N.T. Bruun
af John Brown (1715-1766, sprog: engelsk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 10-10-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23)
Jünger, Johann Friedrich: Reversen
Lystspil i 5 Akter af J.F. Jünger. Oversat af P.D. Faber
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
(premiere 26-10-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Jünger, Johann Friedrich: Guvernøren fra Indien
Skuespil i 5 Akter af J.F. Jünger. Oversat af P.D. Faber
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
(premiere 16-11-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Jünger, Johann Friedrich: Gældsbeviset
Komedie i 4 Akter af J.F. Jünger, frit oversat af G.T. Bang
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
(premiere 07-12-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
Jünger, Johann Friedrich: Lige for Lige
Komedie i 3 Akter af Marivaux, oversat, efter J.F. Jüngers Bearbejdelse (Maske für Maske), af N.T. Bruun
[Fra 1878:] bearbejdet efter Marivaux's Original af Hartvig Lassen under Titlen: Kærlighed og Lykketræf
[Fra 1914:] Mellemaktsmusik: »Serenade« af Joseph Haydn (efter 1. akt) og menuet og rondo af »Serenade i G-Dur« af W.A. Mozart (efter 2. akt)
[På Folketeatret:] Oversættelse: Hartvig Lassen
af Pierre C. de Chamblain de Marivaux (1688-1763, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
oversat af Hartvig Lassen (1824-1897, sprog: norsk)
musik af Joseph Haydn (1732-1809, sprog: tysk)
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
(premiere 21-12-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28, 1889-1975: 12)
Jünger, Johann Friedrich: Søskendene fra Landet
Komedie i 5 Akter af J.F. Jünger. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 04-01-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden